مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

الگوهای نامطلوب مربوط به تشخیص ام 0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 2008-1978 Unfavourable pattern of metastases in M0 breast cancer patients during 1978-2008: a population-based analysis of the Munich Cancer Registry

AbstractLittle is known about time trends in metastases in the patients treated in routine health care facilities without metastases at diagnosis (M0) and about survival after these metastases. Data on 33,771 M0 patients with primary breast cancer diagnosed between 1978 and 2003 were obtained from the Munich Cancer Registry. Survival analyses were restricted to the patients with metastases within 5 years of the initial diagnosis. The incident number of the patients approximately doubled each period and 5-year overall survival increased from 77% in the first to 82% percent in the last period. 5490 (16%) M0 patients developed metastases within 5 years after the initial diagnosis.

The hazard of developing metastases was lowest in the most recent period compared to the first period (HR = 0.50, P\0.001). The hazard of dying after metastases was equal for patients diagnosed between 1978–1984 and 1995–2003 (HR 1.08, P = 0.3). The percentage of the patients that developed bone metastases decreased each time period, but the percentage primary liver and CNS metastases increased. Exclusion of site of metastases in the multivariate analysis led to a 20% (P = 0.02) higher hazard of dying following metastases in the last versus the first period. In the period 1978–2008, unfavourable changes in the pattern of metastases were exhibited and no improvement was observed in survival of the patients after occurrence of metastases. An explanation might be the increased use of adjuvant systemic treatment, which has less effect on the highly lethal liver and CNS metastases than on bone metastases. The increased use also appeared to contribute to the overall prevention of metastases in breast cancer and therefore to improve overall survival.Keywords: Metastases pattern, Time to metastases, Survival, Breast cancerچکیده فارسیمقدار کمی درباره روش های تشخیص اولیه با توجه به امکانات موجود برای تشخیص اولیه (M0) وجود دارد. داده های مربوط به 33771 m0 بیمار که برای آن ها بین سال های 1978 تا 2003 سرطان سینه تشخیص داده شده بود با کمک مرکز سرطان مونیخ در دسترس بود. آنالیزهای مختلف بیماران را برای تشخیص دادن اولیه در طول مدت 5 سال محدود کرده بود. تعداد افراد مبتلا به سرطان تقریبا هر 5 سال یک بار به مقدار 2 برابر افزایش می یافت و شانس زنده ماندن از 77 درصد به 82 درصد در دوره اخیر افزایش یافت. 5490 نفر از بیماران در مدت 5 سال بعد از تشخیص بیماری، بیماری شان توسعه یافت. خطر مربوط به گسترش بیماری در دوره اخیر در مقایسه با دوره اول کمتر بود. خطر فوت بعد از بیماری برای هر بیمار بین 1984-1978 و 2003-1995 تشخیص داده شده بود. درصدی که بیماری استخوانی هر بیمار گسترش می یافت برای هر دوره کاهش می یافت اما درصد اولیه مربوط به جگر و CNS افزایش می یافت. جلوگیری از مکان های بیماری در آنالیزهای چند متغیره منجر به افزایش 20 درصدی مرگ و میر در دوره اخر در مقایسه با دوره اول شد. در دوره زمانی 2008-1978 تغییرات نامطلوب در الگو گسترش بیماری ایجاد شد و هیچ گونه بهبودی در وضع بیماران بعد از تشخیص صورت نگرفت.کلمات کلیدی: الگوی شیوع بیماری، زمان شیوع بیماری، زنده ماندن، سرطان سینه


مشخصات

مشخصات

توسط: Corina J. G. van den Hurk, Renate Eckel, Lonneke V. van de Poll-Franse مجله: Breast Cancer Research and Treatment انتشارات: Springer سال انتشار: 2011 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 11 تعداد صفحات متن ترجمه: 11 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۵/۲۶ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: الگوهای نامطلوب مربوط به تشخیص ام 0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 2008-1978 حجم: 297.77 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 129500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Unfavourable pattern of metastases in M0 breast cancer patients during 1978-2008: a population-based analysis of the Munich Cancer Registry

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

نمای مطلب

مقدمهجلوگیری کردن از بیماری سرطان سینه بدون تشخیص دادن بیماری در کشورهای صنعتی در حال افزایش می باشد. این افزایش می تواند با افزایش یا کاهش میزان مرگ و میر مربوط به سرطان سینه توضیح داده شود که برای نشان دادن اولیه گسترش یافته است و بنابراین دارای مرحله توزیعی موفقیت آمیز و بهبود بخشی در درمان می باشد. آشکارسازی اولیه به مقدار زیادی در زمینه سرطان سینه می تواند میزان آگاهی فرد را بیماری در بین زنان افزایش دهد.درصد گزارش مربوط به بیماران M0 با بیماری بالای 20 تا 30 درصد گزارش شده است. نسبت بیماران با یک تشخیص اولیه از بیماری در حدود 5 درصد ثابت باقی ماند و یا این که به مقدار خیلی کمی کاهش یافت. در بیماران M1 الگوی مربوط به بیماری و بقا به صورت مکرر توصیف شده است اما پیش رفت اگوها و زمان رخداد بعد از درمان در بیماران M0 به صورت کمیاب و نادر ارزیابی شده است. هدف از این مطالعه توصیف شیوع بیماری و بقا بعد از گسترش یافتن بیماری در بیماران مبتلا به سرطان سینه M0 از سال 1978 می باشد. بنابراین این مطالعه یک دانش درباره سطح پیشرفت پزشکی در زمینه مدیریت کردن این بیماری در بیماران را فراهم می سازد. داده ها از مرکز سرطان مونیخ یا MCR به دست آمدند که به صورت منحصر به فردی در طول این مدت در این مرکز به ثبت رسیده بودند.بیماران و روش هامطالعه جمعیت و داده های جمع آوری شدهداده های مربوط به سرطان سینه در بیمارانی جمع آوری شد که سرطان آن ها از سال 1984-1978، 1994-1985 و 2003-1995 تشخیص داده شده بود و این داده ها توسط MCR جمع آوری شده بود. MCR در دوره اخیر برای ثبت گزارش از 5/2 نفر برای آزمایش لستفاده کرد و داده ها را برای همه بیماران که در آن ها سرطان تشخیص داده شده بود گزارش کرد. این تقسیم بندی های نامتعادل زمانی برای تشخیص اولیه نشان دهنده مراحل تغییرات در زمینه تشخیص بیماری از طریق بیمارستان یا مرکز سرطان مونیخ می باشد. MCR برای سرطان سینه از سال 1994 شروع به کار کرد. داده ها برای تشخیص اولیه و پیشرفت این بیماری با استفاده از امکانات آزمایشگاهی و تشخیص های مربوط به تومور و نظرات پزشکان و گزارش های پاتولوژی جمع آوری شدند. تشخیص این بیماری براساس تصاویر تهیه شده توسط اشعه، ارزیابی های فیزیکی یا آزمایش های بافت شناسی صورت گرفت. اطلاعات مربوط به وضعیت زندگی از این جمعیت ثبت نام شده به دست آمد و همچنین گواهی های فوت مربوط به این بیماران تا اول اکتبر سال 2007 برای بیش از 90 درصد از بیماران تهیه شد. در حوزه آبریز مونیخ از سال 1990 میزان ابتلا به سرطان سینه افزایش یافته بود.بین سال های 1978 و 2003 MCR از 36002 نفر بیمار زن که در آن ها سرطان سینه تشخیص داده شده بود، ثبت نام کرد. داده ها شامل بیماران با بدخیمی ثانویه نمی شد. این کار تا 30 اکتبر سال 2008 ادامه یافت و کامل شد.آنالیزهای آماریآنالیزهای آماری شامل زمان شروع بیماری در طول مدت 5 ساله تشخیص و نجات یافتن و زنده ماندن به دنبال این تشخیص در بین بیمارانی است که در طول این مدت 5 سال بیماری در آن ها تشخیص داده شده است. تشخیص بیماری شامل آنالیزهای گروهی است که اغلب به صورت مکرر رخ می دهند یا ترکیبی از این مکان های مشخص می باشند. این ترکیبات از توالی و نتایج مربوط به تشخیص بیماری مستقل می باشند. ناحیه هجوم در قسمت پوست یا گره های لنفاوی به صورت متداول تری مستثنی شده است. زمان های بقا و زنده ماندن، زمان برای شروع بیماری و زنده ماندن بعد از شروع بیماری با روش جدول زندگی توصیف شد و به صورت وسیع مورد آزمایش قرار گرفت. برای تعیین کردن اهمیت مربوط به متغیرهای مستقل خطرات نسبی Cox مدل های رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفتند که مقادیر از دست رفته در آن به صورت متغیرهایی گزارش شدند. متغیرهای دیگر عبارت بودند از: دوره تشخیص، سن، اندازه تومور (Pt)، وضعیت گره های لنفاوی (PN)، طبقه، وضعیت های ارجاعی و نوع بافت شناسی. آنالیزها با توجه به زمان شروع بیماری و همچنین درمان اولیه با تشعشع و درمان بدنی و سیستماتیک انجام شد. متغیرهای دیگر برای بقا به دنبال شروع تشخیص عبارت بودند از زمان شروع تشخیص و مکان های آغاز تشخیص. در زمان ارزیابی کردن نسبت خطر، هدف اصلی از این مطالعه نام گذاری دوره تشخیص، تهیه کردن نمودارهای مربوط به بقا در مقابل عملکرد زمان بقا به صورت منحنی های موازی از نوع لگاریتمی بیان گردید.نتایجخصوصیات کلی بیماران M0MCR تعداد 33771 بیمار M0 و 2231 (6 درصد) بیمار M1 را که بین سال های 1978 و 2003 مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده بودند را با هم مقایسه کرد. برای بیماران M0 متوسط زمانی که بیمار زنده می ماند 177 ماه در دوره زمانی تشخیص 1994-1985 و 80 ماه در زمان 2003-1995  بیان کردند (جدول 1). این اعداد مربوط به بیماران به صورت تقریبی در هر دوره دو برابر می شود و در این مدت تعداد 8183 (24 درصد) از بیماران مبتلا به M0 در زمان شروع تشخیص شناسایی شدند، 5490 (67 درصد) در طول دوره 5 ساله اولیه شناسایی شدند.یک افزایش در زمینه زنده ماندن در طول مدت 5 سال برای دوره اخیر مشاهده شد (شکل 1).شکل 1- کل مقدار زنده ماندن در طول مدت 5 سال برای بیماران سرطان سینه M0 که بین سال های 1978 و 2003 تشخیص داده شده است.در این زمان نسبت مشاهده شده مربوط به بیماران تشخیص داده شده با تومورهای PT1 و گره های لنفاوی افزایش یافته بود (جدول 1). در حدود 80 درصد از بیماران یک تومور از نوع داکتیل و استروژن مثبت (ER) یا پرژسترون (PR) داشتند. مکان های گیرنده نامشخص به مقدار قابل توجهی نسبت به مطالعه دوره دوم و سوم کاهش یافته بود، در حالی که نسبت گیرنده های مثبت به ندرت تغییر می یافت. نسبت بیمارانی که سینه خود را برداشته بودند از 98 درصد در دوره اولیه به 35 درصد در دوره اخیر کاهش یافته بود. یک کاهش در نسبت بیماران تحت درمان با اشعه در دوره 1994-1985 مشاهده شد.الگوهای مربوط به شروع بیماریدر گروه 5490 نفری بیماران M0 که بیماری آن ها در 5 سال اول تشخیص داده شده بود 59 درصد گسترش در تشخیص در طول مدت 5/2 سال اول بیماری داشتند (جدول 2). در کل 56 درصد از بیماران بیماری شان در دو یا تعداد بیشتری منطقه گسترش یافته بود نسبت این تشخیص از 66 به 82 درصد افزایش یافته بود. نسبت تشخیص مربوط به استخوان کاهش یافته بود در حالی که برای جگر و سیستم عصبی مرکزی این مقدار افزایش داشت. در دوره اول 85 درصد از بیماران در طول مدت 5 سال از شروع بیماری فوت کردند و این عدد برای دوره اخیر 95 درصد بود. مدت زمانی که بیمار زنده می ماند به طور متوسط برای دوره اول 29 ماه و برای سال های 1994-1985 برابر با 11 ماه و برای سال های 2003-1995 برابر با 50 ماه بود. بیمارانی که شیوع بیماری آن ها در طول مدت 5 سال گسترش یافته بود دارای تشخیص مربوط به گره های لنفاوی مثبت بودند.


 برچسب ها: 

Unfavourable pattern of metastases in M0 breast cancer patients during 19782008 a populationbased analysis of the Munich Cancer Registry

الگوهای نامطلوب مربوط به تشخیص ام 0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 20081978

ISI

Paper

Papers

Article

Survival

Articles

مقاله ISI

زنده ماندن

سرطان سینه

دانلود ISI

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

Breast cancer

مقاله انگلیسی

Persian Paper

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

زمان شیوع بیماری

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

الگوی شیوع بیماری

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

ترجمه مقاله پزشکی

Metastases pattern

Time to metastases

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

دریافت مقاله پزشکی

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI پزشکی

دانلود مقاله جدید ISI

ترجمه مقاله ISI پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله رایگان ISI پزشکی

خرید ترجمه مقاله پزشکی

دانلود ترجمه ISI پزشکی

دانلود رایگان مقاله ISI

Translate English Paper

مقالات رایگان ISI پزشکی

دریافت مقالات ISI پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI

مقاله انگلیسی جدید پزشکی

خرید ترجمه انگلیسی پزشکی

فروش ترجمه انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

Translate English Article

ترجمه مقاله انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

Translate Paper in English

مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات انگلیسی پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI پزشکی

Translation of Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی جدید پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی جدید پزشکی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه پزشکی

شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است؟ یک مطالعه ام آر آی برای طول دوره زندگی
فايل پيوست

Abstract Background: Over the past several years, increased attention has been devoted to understanding regionally selective brain changes that occur in Huntington’s disease and their relationships to phenotypic variability. Clinical progression ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

زایمان و غوطه وری در آب به عنوان مرحله مهمی برای بیشتر بیماران مراقبت های سلامتی یا روشی جدید برای رشته مامایی
فايل پيوست

Abstract Many pregnant women have concerns associated with childbirth. They feel especially anxious about the health of the child, but also about their own comfort. They are concerned about the duration ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

اختلالات ویتیلیگو: بررسی جامع؛ قسمت دوم، گزینه ها و شیوۀ درمان
فايل پيوست

Abstract Vitiligo is a common skin disorder that results in depigmentation. With the appropriate management, many patients can minimize disease progression, attain repigmentation, and achieve cosmetically pleasing results. There are numerous ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 139500 تومان

الگوهای نامطلوب مربوط به تشخیص ام 0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 2008-1978
فايل پيوست

Abstract Little is known about time trends in metastases in the patients treated in routine health care facilities without metastases at diagnosis (M0) and about survival after these metastases. Data on ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها
فايل پيوست

Abstract Background: While oral psoralen plus ultraviolet A (PUVA) remains the most popular therapeutic modality for vitiligo, recent reports have shown that narrowband ultraviolet B (UVB) also induces significant repigmentation. In ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
فايل پيوست

Abstract Background: Posttraumatic stress disorder (PTSD) and major depressive disorder (MDD) frequently co-occur after traumatic experiences and share neurocognitive disturbances in verbal memory and executive functioning. However, few attempts have been ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم
فايل پيوست

Abstract The main purpose of this study is to illustrate how, within the nursing profession, work ability can be deteriorated by a job alienation mechanism which acts differently according to age. From ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران
فايل پيوست

Abstract The aim of the present study was to assess the industrial noise pollution and its effects on the blood pressure of workers during activities in textile factory in Ilam, which ... [ ادامه مطلب ]

مجله: National Institutes of Health (NIH)
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2023