مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

بررسی سیستم های ماهواره ای (باند پهن، شبکه مش، سیستم های جدید vsat و دستیابی به اینترنت از طریق آن)

بررسی سیستم های ماهواره ای (باند پهن، شبکه مش، سیستم های جدید vsat و دستیابی به اینترنت از طریق آن)

چکیده: در این مقاله ، اشاره ای به ماهواره های ارتباطی ماهواره مدار کوتاه مقایسه ماهواره و فیبر و سیستم ماهواره ای باند پهن ، شبکه مش، سیستم های جدید vsat و دستیابی به اینترنت از طریق vsat خواهیم داشت.

فصل اول (تاریخچه)

ماهوارههای ارتباطی


در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مردم سعی کردند تا سیستم ارتباطی از طریق برخورد سیگنالها به بالونهای فلزی ایجاد نمایند. متاسفانه سیگنالهای دریافتی بسیار ضعیف بوده 

و کاربرد عملی نداشت. سپس نیروی دریایی آمریکا نوعی بالون ثابت را در آسمان یافت (ماه) و سیستمی عملیاتی برای ارتباط دریا به ساحل را به کمک برخورد سیگنالها به آن ایجاد کرد.

پیشرفت بیشتر در ارتباطات هوایی منتظر پرتاب اولین ماهواره ارتباطی در ۱۹۶۳ بود. تفاوت بین ماهواره مصنوعی و حقیقی این است که ماهواره مصنوعی میتواند سیگنالها را قبل از برگشت تقویت نماید (تغییر از سیستم ساده به سیستم ارتباط قوی).

ماهوارههای ارتباطی خواص عجیبی داشتند که برای بسیاری از کاربردها جذاب بودند. ماهواره ارتباطی را میتوان مانند تکرارگر مایکروویو در آسمان تصور کرد. حاوی چند ترانسپوندر است که هر کدام از آنها به بخشی از طیف گوش میدهد سیگنال ورودی را تقویت میکند سپس آن را با فرکانس دیگری پخش مینماید تا با سیگنال ورودی تداخل نکند. پرتوهای روبه پایین میتواند گسترده باشد و سطح وسیعی از زمین را بپوشاند و یا باریک بوده و ناحیهای به قطر صدها کیلومتر را پوشش دهد.

فصل دوم (ماهواره های ارتباطی همزمان)

طبق قانون کپلر زمان گردش ماهواره متناسب با شعاع مدار به توان سه دوم است. نزدیک به سطح زمین، زمان گردش در حدود ۹۰ دقیقه است. ماهوارههای ارتباط در چنین ارتفاع پایینی مفید نیستند زیرا در بازههای زمانی بسیار کوتاه در دید ایستگاههای زمینی قرار میگیرند.

به هر حال، در ارتفاع تقریبی ۳۶۰۰۰ کیلومتر بالای خط استوا زمان گردش ماهواره، ۲۴ ساعت است لذا با همان سرعت چرخش زمین میچرخند. ناظری که در مدار استوایی مدور به ماهواره نگاه میکند میبیند که ماهواره در نقطه ثابتی از آسمان آویزان است و ظاهراً حرکتی نمیکند. ثابت نگهداشتن ماهواره در آسمان مطلوب است. زیرا در غیراین صورت برای دنبال کردن آن نیاز به آنتن چرخان گرانقیمتی است.

با تکنولوژی کنونی، برای جلوگیری از تداخل فاصله زاویهای کوچکتر از ۲درجه، معقول نیست. با فاصلهگذاری ۲درجهای، همزمان فقط ۱۸۰ ماهواره ارتباطی میتوانند در آسمان وجود داشته باشند. بعضی از این شیارهای مداری برای دسته دیگری از کاربران رزرو شده است. (مثل پخش تلویزیونی کاربردهای دولتی و نظامی و غیره).

خوشبختانه ماهوارههایی که از بخشهای مختلف طیف استفاده میکنند رقابتی باهم ندارند درنیتجه هریک از ۱۸۰ ماهواره ممکن میتواند دارای چندین جریان داده باشد که به طور همزمان بالا و پایین میروند. اگر دو یا چند ماهواره در فرکانسهای متفاوت کار کنند میتوانند یک شیار مدار را اشغال کنند.

برای جلوگیری از هرجو مرج در آسمان، براساس توافق بینالمللی هریک ازافراد میتوانند از شیارهای مدار و فرکانسهای خاصی استفاده کنند. باند C اولین باندی بود که برای ترافیک ماهواره اختصاصی طراحی شد. دو بازه فرکانسی در آن در نظر گرفته شد. بازه پایینتر برای ترافیک پیوند روبه بال ا (به ماهواره) تخصیص یافتند. برای اتصال دوطرفه کامل تککانالی هر دو روش لازم است. اکنون ازدحام در این باندها زیاد است زیرا حاملهای عمومی نیز از انها برای پیوندهای مایکروویو زمینی استفاده میکنند.

بالاترین باند دیگری که برای حاملهای ارتباطی دوربرد اختصاصی مهیاست باند KU است. این باند هنوز شلوغ نیست و در این فرکانسها فاصله زاویهای ماهوارهها میتواند تا ۱ درجه باشد. به هر حال مسئله دیگری وجود دارد و آن باران است. آب یکی از جذبکنندههای قوی این موجهای کوتاه است. خوشبختانه فرکانسهای سنگین معمولاً محلی است و لذا اگر بجای یک ایستگاه از چند ایستگاه زمینی با فاصله زیاد ازهم استفاده شود، میتوان این مشکل را رفع کرد. در باند Ka نیز پهنای باند برای ترافیک ماهواره اختصاصی تخصیص یافت اما تجهیزات موردنیاز هنوز گران است. علاوه براین باندهای اختصاصی، باندهای دولتی و ارتشی زیادی وجود دارد. 

ماهواره معمولی ۲۰-۱۲ ترانسپوندر دارد که پهنای باندهرکدام ۵۰-۳۶ مگاهرتز است. ترانسپوندر Mbps۵۰ میتواند برای کدگذاری جریان داده Mpbs۵۰۰، ۸۰۰ کانال صوتی دیجیتال kbps۶۴ با ترکیبات گوناگون دیگر به کار گرفته شود. در ماهوارههای اولیه تقسیم ترانسپوندر به کانالها به صورت ایستا انجام میشد. اینکار با شکستن پهنای باند به باندهای فرکانسی ثابت افدیام صورت گرفت. امروزه از تسهیمسازی تقسیم زمانی به دلیل قابلیت انعطاف بالای آن استفاده میشود.

نخستین ماهوارهها دارای پرتو فضایی منفردی بودند که تمام ایستگاههای زمینی را پوشش میدادند. با کاهش چشمگیر قیمت، اندازه و نیاز به توان کمتر مدارهای میکروالکترونیکی، استراتژی پیچیدهتری برای پخش برنامه امکانپذیر گردید. هر ماهواره به چند آنتن و چند ترانسپوندر مجهز است. هر پرتو روبه پایین میتواند در ناحیه جغرافیایی کوچکی متمرکز شود لذا چند انتقال روبه بالا و روبه پایین میتواند به طور همزمان انجام شود. این پرتوها که پرتوهای نقطهای نامیده میشود معمولاً به شکل بیضی است و قطر آنها میتواند چند صدکیلومتر باشد. ماهواره ارتباطی در ایالات متحده معمولاً دارای پرتوی وسیع برای ۴۸ ایالت بوده و علاوه براین، دارای پرتوهای نقطهای برای آلاسکا و هاوایی است.

توسعه جدید در دنیای ماهواره ارتباطی، توسعه ایستگاههای کوچک و ارزان است که گاهی ویست (VSAT، پایانههای روزنهای بسیار کوچک) نامیده میشود (یاوانسیس و همکاران ۱۹۹۴). این پایانههای کوچک آنتنهای ۱ متری داشتند و مصرف آنها ۱ وات بود. پیوند روبه بالا معمولاً برای kbps ۲/۱۹ مناسب است اما پیوند روبه پاین برای Kbps۵۱۲ مفید است. در اغلب سیستمهای ویست ایستگاههای کوچک توان کافی برای برقراری ارتباط با دیگری را ندارد (البته از طریق ماهواره). به جای آن به ایستگاه زمینی خاصی به نام هاب (hub) با آنتن بزرگ و قوی نیاز است. تا ترافیک بین ویستها را تقویت کند. دراین حالت، فرستنده یا گیرنده دارای آنتن بزرگی با تقویتکنده قوی است. هدف این است که ایستگاههایی با قیمت ارزانتر ایجاد شود تا در اختیار کاربر نهایی قرار گیرد.

ماهواره های ارتباطی چند خاصیت دارند که با پیوندهای نقطه به نقطه زمینی تفاوت زیادی دارد. برای شروع گرچه سرعت سیگنالهای ارسال شده و دریافت شده از ماهواره بسیار زیاد است (تقریباً ۳۰۰۰۰۰ کیلومتربرثانیه) فاصله رفت و برگشت طولانی، تاخیر زیادی را ایجاد میکند. بسته به فاصله بین کاربر و ایستگاه زمینی، ارتفاع ماهواره از سطح افق، زمان ترانزیت انتها به انتها، بین ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی ثانیه است. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

به منظرو مقایسه باید دانست که تاخیر انتشار پیوندهای مایکروویو زمینی در حدود ۳ میکروثانیه بر کیلومتر و تاخیر پیوندهای کابلی و فیبر نوری در حدود ۵میکروثانیه برکیلومتر است (سرعت سیگنالهای الکترومغناطیسی در هوا بیشتر از فلزات است)

خاصیت مهم دیگر ماهوارهها این است که ذاتاً رسانههای پخشاند. هزینه ارسال پیام به هزاران ایستگاه تحت پوشش ترانسپوندر، بیشتر از ارسال آن به یک ایستگاه نیست برای بعضی از کاربردها، این خاصیت بسیار مهم است. حتی وقتیکه پخش میتواند با خط نقطه به نقطه شبیهسازی شود پخش ماهوارهای ارزانتر تمام میشود. به عبارت دیگر، از دید امنیتی و اختصاصی ماهوارهها مشکلزا هستند. هر کسمیتواند هر چیزی را بشنود. وقتی نیاز به امنیت باشد باید کدگذاری صورت گیرد.

هزینه انتقال پیام در ماهوارهها مستقل از فاصله است. هزینه ارسال پیام از عرض اقیانوسها با هزینه ارسال پیام از عرض یک خیابان یکسان است. نرخهای خطای ماهوارهها نیز خوب است و تقریباُ به راحتی قابل به کارگیری است (برای ارتباطات نظامی مفید است).

مقدمه

به کارگیری ظرفیت باند ماهواره ای ku وایستگاههای زمینی کوچک برای دستیابی به اینترنت، با سرعت بالا و تاخیر کم، یک سری نکات کلیدی فنی و اقتصادی را به همراه دارد که چندان مورد بررسی قرار می دهیم و از این تحلیل ها، به دو نتیجه اولیه دست می یابیم. 

گاهی اوقات گفته می شود که ظرفیت ماهواره ای، بعنوان تکنولوژی دستیابی به اینترنت، بسیارگران و پرهزینه است. اولین نتیجه ای که از این مقاله می گیریم این است که می توان فن آوریها و معماریهای سیستمی را یافت که دستیابی به اینترنت از طریق ماهواره و ایستگاههای زمینی کوچک را غیر اقتصادی و نابصرفه می سازند ما مدافع عدم استفاده از این فن آوریها و معماریهای سیستمی هستیم. نتیجه دوم اینکه می توان فن آوریها و معماریهای سیستمی را مطرح نمود که باقیمتی پایین، امکان دستیابی مشترک با سرعتی بالا و تاخیر کم به اینترنت را برای تعداد زیادی از کاربران فراهم می آورند. 

اختصارات 

SMALL APERTURE TEMINAL

-Very Small Aperthure Trminal – VSAT

Ultra Small Aperture Terminal – USAT

-Mobile Satellite -  MSAT

Hubless VAST - HVSAT

منابع 

۱– شبکه های کامپیوتری 

۲–  SEARCH  in Internet 

۳– بزرگراه رایانه 

فصل سوم (ماهواره های مدار کوتاه)

۳۰ سال اول عصر ماهواره ماهوارههای مدارکوتاه به ندرت برای ارتباطات مورد استفاده قرار میگرفت و سریعاً از دور خارج شد. در سال ۱۹۹۰ موتورولا زمینه جدیدی را گشود و طرحی پیشنهاد شد که ۷۷ ماهواره مدار کوتاه را برای پروژه ایریدیم (عنصر هفتاد و هفتم) پرتاب نماید. این طرح بعداً تجدیدنظر شد به طوریکه فقط از ۶۶ماهواره استفاده کرد. لذا این پروه به دیسپروسیوم (عنصر ۶۶) تغییر نام یافت. ایده این بود که وقتی ماهوارهای از دید خارج شد ماهواره دیگری جای آن رابگیرد. این پیشنهاد اشتیاقی را بین سایر شرکتهای ارتباطی ایجاد کرد. هرکسی خواست تعدادی از ماهوارههای مدار کوتاه راپرتاب کند. سیستم ایریدیم را در اینجا بررسی میکنیم و بقیه با آن مشابهاند.

هدف اصلی ایریدیم، تهیه خدمات ارتباط دوربرد جهانی به کمک دستگاههای دستی است که مستقماً با ماهوارههای ایریدیم ارتباط برقرار میکند. خدماتی مثل صدا، دادهها، احضار، فاکس و جهتیابی را در هر نقطهای از زمین تدارک میبیند. این خدمات دقیقاً با PCS/PCN رقابت کرده و آن را از رده خارج میکند.

از ایدههای رادیوی سلولی (با کمی تفاوت) استفاده میکند. معمولاً سلولها ثابت است اما کاربران سیارند. در اینجا هر ماهوارهای دارای تعدادی پرتو نقطهای است که زمین را مثل حرکات ماهواره پیمایش میکند اما هم سلولها و هم کاربران دراین سیستم سیارند. ولی تکنیکهای انتقالی که برای رادیوی سلولی به کار رفتهاند دقیقاً برای حالتی که سلولی کاربر را ترک میکند وبرای حالتی که کاربری سلولی را ترک میکند یکسان است.

ماهوارهها در ارتفاع ۷۵۰کیلومتری قرار میگیرند (در مدارهای قطبی دایرهای) آنها در امتداد شمال- جنوب واقع میشوند به طوریکه در هر ۲۲درجه از عرض جغرافیایی یک ماهوره قرار میگیرد. با شش ماهواره کل زمین تحت پوشش قرار میگیرد. کسانیکه آشنایی زیادی با شیمی ندارند این ترتیب را بعنوان اتم دیستریوم بزرگی میدانند به طوریکه زمین به عنوان هسته و ماهوارهها به عنوان الکترونها محسوب میشوند.

هر ماهواره حداکثر ۴۸ پرتو نقطهای دارد که تعداد سلولهای سطح زمین برابر با ۱۶۲۸ است. فرکانسها میتوانند توسط دو سلول دور از هم دوباره مورد استفاده قرار گیرند (مانند رادیوی سلولی محاورهای). هر سلول از مجموع ۲۷۲، ۲۸۳ کانال جهانی، ۱۷۴ کانال کامل دوطرفه دارد بعضی از اینها برای احضار و جهتیابی میباشند که به ندرت هر پهنای باندی را به طور کامل نیاز دارند. پیشبینی شد که دستگاههای احضار، متن دوسطری را نشان میدهند.

پیوندهای روبه بالا و روبه پایین در باند L (۱.۶ گیگاهرتز) عمل میکنند و این امکان را فراهم میکنند که به کمک باطری کوچک بتوان با ماهواره ارتباط برقرار کرد. پیامهای دریافت شده توسط یک ماهواره که برای ماهوارههای راه دور  ارسال شده اند بین ماهوارهها در باند Ka تقویت میشود. پهنای باند کافی در فضای بیرونی برای پیوندهای بین ماهوارهها وجود دارد. عامل محدودکننده، بخشهای پیوند روبه پایین یا پیوند روبه بالاست. مرتورولا برآورد کرد که ۲۰۰ مگاهرتز برای سیستم کافی است.

هزینه پروژه برای کاربر نهایی در حدود ۳ دلار در دقیقه است. اگر این تکنولوژی بتواند برای سراسر دنیا خدماتی با این قیمت تهیه کند یقیناً مشتریانی را جذب خواهد کرد. تجار و سایر مسافران، علاقهمند به ارتباطات دائمیاند (حتی در نواحی توسعه نیافته). به هر حال، در نواحی توسعه یافته، ایریدیم در مقابل PCS/PCN به دلیل دور نقاط toaster-on-pole با رقابت شدید مواجه میشود.

فصل چهارم (مقایسه ماهواره و فیبر)

مقایسه بین ارتباط ماهوارهای و ارتباط زمینی آموزنده است. ۲۰ سال پیش تصور میشد که آینده ارتباطات با ماهوارههای ارتباطی است. سیستم تلفن در ۱۰۰ سال گذشته تغییر اندکی نموده و هیچ تغییر را برای ۱۰۰ سال بعدی نشان نداده است. این تغییر اندک تا حد زیادی توسط محیطهای منظم ایجاد شد که شرکتهای تلفن قرار بو داز طریق آنها کیفیت صوتی خوبی را با قیمتهای مناسب ارائه دهند (که این کار را هم کردند ) و در ازای آن در مقابل سرمایهگذاریشان، سود خود را بیمه کردند.

ظهور رقیبان در سال ۱۹۸۴ در ایالات متحده و کمی بعد در اروپا همه چیز را به کلی عوض کرد. شرکتهای تلفن سعی کردند شبکههای راه دور را با فیبر جایگزین کنند و خدمات پهنای باند زیادی مثل اسامدیاس و بی-آیاسدیان را معرفی کردند. آنها همچنین شیوه درازمدت محاسبه قیمت برای کاربران راه دور را متوقف کرده و برای خدمات محلی سرمایهگذاری کردند.

تصادفاً به نظر رسید که اتصالات فیبر زمینی برنده درازمدتاند. با این وجودماهوارههای ارتباطی بازار مناسبی داشتند که فیبر فاقد آن بود (و گاهی قادر به آن نبود) اکنون بعضی از آنها را مطالعه میکنیم.

با اینکه فیبر اصولاً نسبت به تمام ماهوارههای پرتاب شده پهنای باند بیشتری دارد، این پهنای باند برای اغلب کاربران مهیا نیست. فیبرهایی که اکنون نصب شدهاند در داخل سیستم تلفن برای برقراری چند تماس راه دور در آن واحد به کار میروند (نه برای کاربران خاصی با پهنای باند بالا). علاوه براین کاربران معدودی به کانال فیبر دسترسی دارند زیرا حلقه محلی کابل جفت تابیده معتمد قدیمی مانع آن میشود. تماس با دفتر انتهایی شرکت تلفن با سرعت Kbps۸/۲۸  پهنای باند بیش از Kbps۸/۲۸ را مهیا نمیکند و به پهنای پیوند میانی بستگی ندارد. در ماهوارهها کاربر میتواند آنتن را در پشاتبام ساختمان نصب کند و از سیستم تلفن منفک شود. انگیزه اغلب کاربران، منفک شدن از حلقه محلی است. 

برای کاربرانی که (گاهی) به ۴۰ یا Mbps ۵۰ نیاز دارند یک راهحل اجاره حامل T۳ (Mbps۷۳۶/۴۴) است. اما این انتخاب گران است. اگر این پهنای باند به طور متناوب موردنیاز باشد اسامدیاس انتخاب مناسبی است اما در هر جایی مهیا نیست ولی خدمات ماهواره در هر جایی وجود دارد.

ارتباط سیار نیز جای پای محکمی دارد. امروزه بسیاری از مردم میخواهند هنگام راهرفتن رانندگی، دریانوردی و پرواز در آسمان، ارتباط برقرار کنند. پیوندهای فیبر نوری زمینی برای آنهاکاربرد ندارد اما از ماهوارهها میتوان استفاده کرد. ترکیبی از رادیوی سلولی و فیبر میتواند برای بسیاری از کاربران کافی باشد (ولی نه برای آنهایی که در هوا یا دریا هستند).

موقعیت سوم مربوط به موقعیتهایی است که نیاز به پخش برنامههاست. پیام ارسال شده توسط ماهوره میتواند به طور همزمان توسط چندین ایستگاه زمینی دریافت شود و به عنوان مثال برای سازمانی که موجودی کالا تعهدات یا قیمتهای کالا رابه هزاران فروشنده ارسال میکند ماهواره ارزانتر از پخشکنندههای زمینی است.

موقعیت چهارم برای ارتباط در مکانهایی با زمینهای ناهموار، یا با سازمانهای زمینی توسعه نیافته است. به عنوان مثال اندونزی برای ترافیک تلفن داخلی ماهواره خاص خودش را دارد. پرتاب یک ماهواره بسیار آسانتر از کابلکشی بین تمام جزیرهها در مجمعالجزایر است.

موقعیت پنجم برای ماهوارهها جایی است که یافتن مسیر مستقیم برای کشیدن فیبر مشکل است یا گران تمام میشود. موقعیت ششم وقتی است که ماند سیمستهای ارتباط نظامی در زمان جنگ نیاز به آمادگی سریع باشد.

به طور خلاصه میتوان گفت به نظر میرسد روند کلی ارتباط آینده ترکیبی از فیبر نوری زمینی و رادیوی سلولی است اما ماهوارهها برای بعضی از کاربردهای ویژه مناسب است. به هر حال اقتصاد در همه این موارد موثر است. گرچه فیبر پهنای باند بیشتری را عرضه میکند امکان دارد ارتباط زمینی و ماهوارهای از نظر قیمت با آن رقابت کنند. اگر پیشرفتهای تکنولوژی هزینه ظهور ماهواره را کاهش دهد (مثلاً سفینههای فضایی آینده بتوانند چندین ماهواره را در یک پرتاب به هوا بفرستند). یا ماهوارهای مدار کوتاه رواج یابند بعید به نظر میرسد که فیبر در همه بازهرا برنده شود.

لایه فیزیکی اساس تمام شبکههاست طبیعت دو محدودیت برای کانالها ایجاد میکند که هر دو در پهنای آنها تاثیر میگذارد. این محدودیتها عبارت است از محدودیت نایکویست که با کانالهای فاقد اختلال سروکار دارد و محدودیت شانون که مربوط به کانالهای اختلالدار است.

رسانههای انتقال میتوانند هدایتشده یا هدایت نشده باشند. رسانههای هدایت شده اصلی عبارتاند از: جفت تابیده، کابل هم محور، و فیبرهای نوری. رسانههای هدایتنشده عبارتاند از: رادیو، مایکروویو زیر قرمز و لیزرها در هوا. 

عنصر مهم در شبکهها تلفن است. اجزای اصلی آن عبارت است از: حلقههای محلی، خطوط اصلی و راهگزینها. حلقههای محلی، مدارهای جفت تابیده آنالوگی هستند که برای انتقال دادههای دیجیتال، از مودم استفاده میکنند. خطوط اصلی 

دیجیتال است و میتواند به چند روش تسهیمسازی شوند از جمله افدیام و تیدیام و دبلیودیارم راه گزینها عباتاند از: تقاطعی، راهگزینهای تقسیم فاصله، و راهگزینهای تقسیم زمانی، راهگزینهای مداری، و بستهای از از اهمیت خاصی برخوردار  است.

در آینده سیستم تلفن به صورت دیجیتال خواهد بود و ترافیک صوتی و غیرصوتی را در یک خط عبور میدهد دو شکل گوناگون این سیستم که ایاسدیان شناخته میشود معرفی شدند. آیاسدیان باریکاند سیستم دیجیتال راهگزی مداری است که بهبود فزایندهای از سیستم فعلی است. بالعکس، آیاسدیان پهنباند جابجایی نمونه است زیرا متنی بر تکنولوژی ایتیام راهگزینی سلولی است. انواع گوناگونی از راهگزینهای ایتیام وجود دارد از جمله راهگزین ضربهای و راهگزین بانیان بچر.

برای کاربردهای همراه سیستم تلفن سیمکشی شده مناسب نیست. شکلهای دیگر سیستم تلفن رادیوی سلولی و ماهوارهای ارتباطی است. رادیوی سلولی اکنون به طور گسترده برای تلفنهای قابل حمل به کار میرود. اما به زودی برای ترافیک دادهها نیز استفاده خواهد شد. نسل فعلی سیستمهای سلولی (مثل ایامپیاس) آنالوگ است اما نسل بعدی (مثل PCS/PCN) کاملاً دیجیتال خواهد بود. ماهوارههای ارتباطی قدیمی، همزمان است اما اکنون سود با سیستمهای ماهوارهای مدار کوتاه مثل ایریدیم است.        

نخستین‏ماهواره‏تجاریApril۱۹۶۵-(lntelsat) است .

ماهوارهها برحسب مدارات به صورت زیر گروهبندی میشوند:

- گروه اول Low Earth Oribts- ارتفاعی بین ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ کیلومتر مدارت کمتر از ۵۰۰ کیلومتر به علت وجود جو قرار نمیگیرند. Low Delay، ۱۳m Sec جو فشرده = عامل بازدارنده باعث کاهش سرعت و تغییر مدار 

- کمربند تشعشعی Van Allen در ارتفاعات ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰کیلومتر زمین است. ذرات باردار پرانرژی هستند که به وسیله طوفانهای خورشیدی به زندیکی زمین آورده میشوند.

با سرعت بسیار زیاد در راستای خطوط مغناطیسی زمین حرکت میکنند.

- گروه دوم Medium Earth Orbit- دارای مدارات دایرهای در ارتفاعات ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر

- گروه سوم Nonstationary Orbit- دارای مدارات بیضوی - چند صد km تا ۴۰۰۰۰ کیلومتر

- گروه چهارم Greostationary Oribt یا مدار سنکرون- ارتفاعات km۳۶۰۰۰ و صفحه مدرا منطبق بر صفحه استوار است. ماهوارههای مخابراتی از این نوع هستند. سه ماهواره هر کدام در این مدار با زاویه ۱۲۰درجه تمام نقاط جهان را پوشش میدهند. Delay -۵Sec

MEO/LEO برحسب سرویس طبقهبندی میشوند

گروه اول- از لحاظ فنی پیچیدهتر، سرمایه گذاری حجیم تر

گروه دوم- سرویس دو طرفه ارسال پیام داده ومکانیابی

INTEL SAT  ORGANIZATION     

- سیستم ارتباطی ماهوارهای دارای دو بخش زمینی و فضایی است.

- بخش زمینی- عهده دار ارسال و دریافت سیگنالهاست.

- بخش فضائی- ترانسپوندر پس ازدریافت سیگنالهای ارسالی ازایستگاه زمینی، آنها راتقویت کرده و پس ازتغییر فرکانس وتقویت آن مجدداً به ایستگاههای زمینی تحت پوشش خود ارسال می کند.

- ترانسپوندر دارای پهنای باند فرکانس ۳۶ mhz۷۴ هستند.

- هر ماهواره داری چند ترانسپوندر است که معمولاً قسمتی یا تمامی فرکانس آن کرایه میشود.

- یک ۷۲ mhz, TRANSPONDER کرایهاش حدود ۲ ملییون دلار درسال است.

- مسیریابی بین ایستگاههای زمینی ماهوارهای توسط یک ایستگاه مرکزی hUB انجام میشود.

فصل پنجم (اقتصاد جهانی باند پهن)

فراهم آوردن خدمات ارتباطی برای ان دسته از افرادیکه خارج از محدودههای ارتباط شهری  به سر میبرند. همواره یکی از مهمترین تلاشها و رقابتها برای ارائهدهندگان خدمات بوده است. یکی از موانع عمده برای توسعه گسترده زیرساختار  مخابرات راه دور،  هزینه این نوع سیستمها است. طبیعتاً هزینه کردن چند میلیون دلار جهت پیاده سازی خطوط مسی زمینی در محلی با جمعیتی معادل ۵۰۰۰ نفر در کیلومتر مربع بسیار قابل قبولتر از صرف همین هزینه تنها برای چند خانوار می باشد. معمولا خانواده های روستایی و محیط های تجاری در مناطق دور افتاده از ابتداییترین خدمات ابتدایی نیز بیبهره میمانند.

به نظر میرسد تکنولوژی بیسیم تنها راهحل برای افراد خارج ازمناطق ارتباط زمینی می باشد. اما امکانات که برای ارائهدهندگان خدماتی که به دنبال توسعه شبکه خود میباشند چیست؟ پاسخ به این سوال بستگی به این نکته دارد که آیا شرکتها به دنبال پیادهسازی خدمات ابتدایی بوده و یا بر روی ساختاری سرمایهگذاری میکنند که قادر به پشتیبانی  از خدمات باند پهن در آینده میباشد.

خدمات باند پهن نسل بعد

تکنولوژی باند پهن رامیتوان در قالب سه گروه زمینی (TERRESTRIAL) بیسیم ثابت زمینی (TERRESTRIAL FIXED WIRELES) و ماهوارهای دستهبندی نمود. تکنولوژیهای زمینی نظیر xdsl و مودمهای کابلی یکی از پراستفادهترین تکنولوژیهای هستند که در ارائه راهحلهای دسترسی برای مردم شهرها و تجارتهای درونشهری به کار برده شدهاند. در رابطه باگروه بیسیم ثابت شهری، سیستمهای توزیع چندنقطهای محلی (lmds) و سرویس توزیع چندکاناله چند نقطه ای (MMDS) به عنوان راه حلهای دیگر جهت فراهم آوردن ارتباط سریع با اینترنت به کار گرفته می شوند. با اینترنت به کار گرفته میِوند. در حالیکه تکنولوژی بیسیم ثابت زمینی در برخی مناطق باعث افزایش سرعت ارتباط میگردد. اما برای مناطق روستایی و مکانهای دور ازدسترس (به دلیل محدودیتهای ناشی از برد وعوارض زمین) راه حل مناسبی نمیباشد. علاوه بر تکنولوژی زمینی و بیسیم ثابت زمینی ماهوارهها نیز به طور گستردهای به بازار دسترسی به اینترنت وارد شدهاند. دو نوع سیستم ماهوارهای که به منظور ارائه و انتقال خدمات با باند  پهن مورد استفاده قرار میگیرند. یکی سیستمهای geo نظیر CYBERSTAR, aSTROLINK و SPACEWAY و دیگری سیستمهای مدار پایین (leo) نظیر Skybridge و Teledesic میباشد.

موقعیت ثابت ماهوارهای GEO بر روی خط استوایی این امکان رابرای ماهواره فراهم میکند تا تنها یک منطقه را در هر بار پوشش داده که این امر باعث جلوگیری از ارائه خدمات باند پهن جهانی واقعی توسط این ماهوارهها میگردد. موقعیت ثابت GEO مشکل دیگری نیز در جهت سرویسهای باند پهن با سرعت بالا (که چیزی نیست جز زمان عکسالعمل یا Latency) ایجاد میکند. ازآنجایی که ماهوارههای GEO در فاصله ۳۶۰۰۰ کیلومتری سطح زمین قرار گرفتهاند. تاخیر زمانی رفت و برگشت معادل نیم ثانیه در سیگنالها. باعث ایجاد وقفههایی در ارتباط دوطرفه نظیر تماسهای صدایی و یا کنفرانسهای تصویری میگردد. شرکتها به خصوص شرکتهای بزرگی که کاملاً متکی به برنامههای بلادرنگ میباشند قادر به دریافت تا خدمات باند پهن موردنیاز خود را نبوده و تاخیر زمانی ماهوارههای GEO آنها را ناراحت خواهد کرد. درحالیکه لیست ماهوارههای GEO معمولا برای Multicasting بکار برده میشوند. نسل جدیدی از ماهوارههای LEO برای دسترسی به خدمات ارتباطی دوطرفه سریع به کار برده میشود. ماهوارههای GEO در مداری درارتفاع ۱۴۰۰ کیلومتری به دور زمین در گردش بوده و به دلیل نزدیکی آن به سطح زمین زمان نفوذی که جهت انتقال خدمات باسرعت بالانظیرکنفرانس ویدئویی بازیهای Telemedicine و آموزش از راه دور لازم است کاهش یافته وتقریباً به صورت بلادرنگ خواهد بود.

به دلیل میزان پایین تاخیر معادل ۳۰ میلیثانیه، ماهوراههای LEOنه تنها ۱۵ برابر سریعتر از ماهوارههای GEO میباشند بلکه قادرند تا اطلاعات را با سرعتی شبیه به آنچه تکنولوژی دراختیار قرار میدهند ارسال نمایند.

علاوه بر آنکه ظرفیت سیستمهای LEO به طور قابل ملاحظهای از سیستمهای قدیمیتر GEO بیشتر است سیتسمهای LEO که در باندهای Ku عمل میکنند برای برنامههایی که به شدت از پهنای باند استفاده میکنند مناسبتتر خواهد بود. سیستمهای LEO در باند Ku نظیر SkyBridge ظرفیتی معادل Gbit/s۲۵۰ داشته درحالی که GEOهای باند Ku به طور متوسط و به ازا هر ماهواره دارای ظرفیتی بین Gbit/s۲-۱ میباشد. سیستمهای LEO به دلیل ظرفیت بالا، پوشش جهانی و میزان پایین تاخیر در آنها این امکان رابرای کاربران نهایی فراهم میآورد تا از برنامههای مولتی مدیا بصورت interactive استفاده کرده و با تاخیرهایی که در سیستمهای GEO تجربه کردهاند مواجه نگردند.

مانع اقتصادی

درکنار موانع فنی که  مانع ازبکارگیری تکنولوژیهای زمینی و بیسیم در  تمامی   نواحی   جغرافیایی میشود هزینهها و موارد اقتصادی دستیابی باند پهن نیزباید درنظرگرفته شود. مهاجرت اخیر وفزاینده افراد از مناطق انسانی درآنجا از شهری توازن نیروی انسانی را درروستاها وجای که مناسب انسانی درآنجا ازاهمیت 

برخوردار است برهم زده است. برنامهریزهای اقتصادی خوب توزیع مساوی ثروت را تعهد مینماید. فعال نگه داشتن جمعیت درسرتاسر کشور نه تنها باعث شکوفایی اقتصادی میگردد بلکه باعث موفقیت اجتماعی وپایداری خواهد شد. فراهم آوردن امکان دسترسی مناسب به خدمات پیشرفته ارتباطی جهت ارائه خدماتی نظیر کنفرانس ویدیویی Telemedicine شبکههای محلی (LAN) شبکههای گسترده (WAN) دستیابی از راه دور برای افرادی که موفقیت اقتصادی آنها منوط  به این خدمات است یکی ازموانع عمدهای است که باآن مواجه هستیم. مناطق روستایی بالاخص به این خدمات پیشرفته نیاز دارند تا در اقتصاد جدید مشارکت نمایند.

از آنجا که هزینه تکنولوژیهای زمینی با افزایش فاصله ازساختمان مرکزی مخابرات افزایش مییابد معمولاً توسعه کابلهای مسی ویاسایر کابلهای دیگر به مناطقی دورتر ازنقاط پرجمعیت ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. به دلیل هزینههای بالای ارتقا سطح شبکه این مناطق، تکنولوژی زمینی و بیسیم ثابت نیز قادر به ارائه خدمات به ساکنین وشرکتهای مستقر درمناطق روستایی و نقاط دور از دسترس نخواهد بود. از طرف دیگر، ماهوارهها نسبت به فاصله حساس نمیباشند. ارسال یک سیگنال ماهوارهای برای یک کاربر روستایی هزینهای معادل ارسال همین سیگنال به یک کاربر شهری را خواهد داشت. 

بنابراین کاربران ساکن روستاها ومناطق دور ازدسترس نیز نظیر همتاهای شهری خود قادرخواهند بود از خدمات باند پهن باسرعت وهزینهای مشابه استفاده نمایند شرکتهای بزرگ جهت تاسیس شعبات خود درخارج ازمناطق اقتصادی معمول تردید نخواهند کرد. با بکارگیری ساختاری مناسب برای ارتباطات راه دور ساکنین وکلیه مراکز تجاری درتمامی نواحی قادر خواهند بود به ابزارهای دیجیتال موردنیاز جهت شرکت دراقتصاد جدید متصل شوند.

انتخاب سیستم ماهوارهای باند پهن

بکارگیری ارتباطات ماهوارهای باند پهن، روشی جهت الحاق یک منطقه روستایی به جریان اصلی اجتماع میباشد. برای دستیابی به این هدف چه سیستمی باید در نظرگرفته شود؟ المانهای کلید که باید مدنظر قرار داد عبارتند از:

- تکنولوژی که به کار خواهد برد

- طول عمر شبکه

- الحاق شبکه به سیستمهای زمینی و 

- توانایی سیستم در تامین احتیاجات جهانی ومحلی

تکنولوژی به کار برده شده

آیا شبکه ماهوارهای باند پهن پایدار خواهد بود؟ آیا بلافاصله پس ازبکارگیری از کار خواهد افتاد؟ Iridium نشان داده است که بکارگیری تکنولوژی ماهوارهای 

تست نشده در فضا بااین سرعت کاری خطرناک میباشد. هنوز فضا مکانی نامهربان (نظیر قبل) بوده وعلاوه بر آن اشیا دوار بطور قابل ملاحظهای با شبکههای استاتیک تفاوت دارد.

مطلب دیگر باند فرکانسی مورد استفاده میباشد. باند GHZ۴۰ تا GHZ۲۷ بیشتر در معرض اختلالات ناشی ازعوامل طبیعی نظیر باران وغیره قرار می گیرد. تجهیزاتی که در این تکنولوژی بکار برده میشوند نیز هنوز آزمایش نشده وتایید نشدهاند وبطور معمول جهت پیادهسازی و جایگزین کردن آن هزینه بیشتری لازم است باند KU (GHZ۱۰ تا GHZ۱۸) راهحل مشابه دیگری است. باند KU متکی بر توان کمتری بوده واحتمال متاثر شدن آن بر اثر اختلالات حاصل ابارش باران کمتر خواهد بود. از آنجا که توان لازم برای سیستمهای باند KU کمتر است نظیر SkyBridge کاربران انتهایی ماهواره ازترمینالهایی ارزان و کموزن بهره خواهند جست.

مطلب مهم دیگر آنکه هوش سیستم در کجا قرار گرفته است؟ درصورتیکه امکانات سوئیچینگ ماهواره بر روی زمین مستقر باشد هزینههای نگهداری بسیار کمتر از حالتی خواهد بود این تواناییها در خود ماهواره تعبیه شده باشد. انعطافپذیری در شکوفایی شبکه، افزایش و کاهش تخصیص ظرفیت به نسبت تقاضای بازار نیز باید به حداکثر ممکن برسد.

طول عمر شبکه

آیا شبکه ماهوارهای به اندازهای عمر خواهد کرد که پاسخگوی هزینههای انجام شده بوده و آیا تا تکمیل شبکه زمینی دوام خواهد آورد؟ برطبق شرایط حاد عملکردی ماهوارهها معمولا دارای طول عمری بین سه تا ده سال میباشند. با این وجود شرکتها در بلندمدت باید برای جایگزین نمودن ماهوارهها برنامه ریزی کرده و ماهوارههای دیگری را در حالت Stand-by قرار دهند. در صورتیکه دولت قصد سرمایهگذاری در بخشهای شبکه  زمینی نیز داشته باشد طول عمر شبکه حائز اهمیت به سزایی خواهد بود. به هرحال تلاش و تفکر در ارتباط با چگونگی شکوفایی و رشد تواناییهای شبکه زمینی ارزشمند است.

الحاق سیستم زمینی

عمومیت اینترانت باعث شده است تا تکنولوژی آن در راس راهاندازی سیستمهای شبکه قرار گیرد؟

استفاده از TCP/IP, ATM و یا حتی استانداردهای نوظهور IP نظیر RRP، DS و P۲P به دلیل خصوصیات کیفی خدماتی که از قبل در آنها پیشبینی شده است به قسمت ارتباط بهتر و نحوه استفادهای مناسبتر نشانه رفتهاند. مقوله کیفیت دریافت اطلاعات دیگر وابسته به تغییر جهت بشقاب ماهواره نیست. استفاده از تکنولوژی عمومی به معنای محافظت بهتر از سرمایهگذاریها و اتکای کمتر به 

فروشندههای اختصاصی تکنولوژی میباشد این امکان باعث خواهد شد تا بتوان از وسایل مناسب بهتر سود جسته که درنهایت منجر به پایین تر آمدن هزینههای مالکیت و جایگزینی خواهد گردید. اندیشیدن در ارتباط با الحاق چنین تکنولوژی به شبکههای موبایل برمبنای مالتی پلکس تقسیم زمانی (TDMA). سیستم جهانی برای ارتباطات موبایل (GSM) و دسترسی چندگانه با تقسیمات کد (CDMA) نیز ارزشمند خواهد بود. تا سال ۲۰۰۲ اکثر شبکههای موبایل نسل سوم تکنولوژی بستهها رابر مبنای CDMA باند پهن (W-CDMA) پیادهسازی خواهند کرد. از آنجا که جوامع و ارتباطات نیاز به رشد دارند تفکر در ارتباط با این تکنولوژیها و چگونگی پیادهسازی آن در راهحلهای بیسیم ثابت ارزشمند خواهد بود.

پوشش جهانی و محلی

تامین پوشش جهانی برای هر سیستم باباند پهن از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه برآن توانایی تطبیق این سیستم با احتیاجات محلی نیز از همین درجه اهمیت برخوردار است. شبکه باید بگونهای طراحی گردد تا برنامههای  خاص با محتوای محلی و زبان محلی بر روی آن پیاده سازی شده و در خدمت اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر الحاق تمام نواحی در قالب یک طرح توسعه ملی قرار گیرد جهت انجام این مهم لازم است که مکانیزمهای داخلی این امکان را 

فراهم کنند تا ترافیک ایجاد شده در یک کشور به همان کشور ارجاع و بررسی گردد. علاوه برآن ساختار سیستم باید بگونهای باشد که به جای دورزدن شبکههای محلی ا ز آنها استفاده نماید.

کلام آخر

تنها ظرف چند سال اینترنت دورنمای اقتصادی و اجتماعی را به طور قابل ملاحظهای تغییر داده است. در حالیکه افرادی که به اینترنت متصل هستند در آغاز راه اقتصاد جهانی قرار گرفتهاند. بسیاری دیگر چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته هنوز نیاز به اتصال به یکی از ابتدائیترین خدمات ارتباطی دارند. پیادهسازی ساختار ماهوارهای باند پهن که امکان دسترسی به صدا تصویر و اطلاعات را داشته باشد اولین و مهترین قدم درراه رفع این نابرابری و تبدیل اینترنت به یک پدیده واقعا جهانی خواهدبود.

بخش پیرامون باند پهن

درمیان تمامی تکنولوژیهایی که احتمالاً از عصر دیجتال پشتیبانی میکنند. باند پهن مهمترین آنها میباشد در گذشته از باند پهن استفاده بسیاری در سیستمهای انتقال ماهوارهای میشد باند پهن قابلیت انتقال فایلهای دادهای بزرگ که شامل تصاویر و گرافیک میباشند را داراست .

لینکهای باند پهن همیشه فعال و آماده انتقال بوده و درعین حال مزایای امنیت لازم قابلیت کنترل و هزینه کم را نیز در بردارند.

اکنون نیز استفاده از باند پهن بیسیم به جهت پشیتبانی از خدمات بسیار گسترده آغاز شده است. باند پهن بیسیم را میتوان در سیستمهای انتقال بیشماری مورد استفاده قرار داد. این سیستمها عبارتند از تلویزیون دیجیتال (DTV). ماهواره سیستم کابلی خطوط اشتراک دیجیتال (DSL) خدمات توزیع چندنقطهای محلی (LMDS) خدمات توزیع چندنقطهای چندکانالی (MMDS). شبکه دیجیتال خدمات یکپارچه (ISDN) و همچنین شبکههای محلی (LANs) شبکههای گسترده (WANs) و سایر سیستمهای بیسیم بیشمار.

تکنولوژیهای باند پهن به دو شکل یکطرفه ودوطرفه عرضه شدهاند تکنولوژیهای یکطرفه با سرعتی بسیار بالا اطلاعات دیجیتال را درجهت link-down  ارسال میدارند و در مورد uplink، متکی بر وسایل سنتیتر (نوعاً یک مودم تلفن) میباشند.

تکنولوژیهای باند پهن یکطرفه نوعی شامل تلویزیون و ماهواره دیجیتال بوده ودرحالی که تکنولوژیهای باند پهن دوطرفه شامل کابل، DSL و رابطهای وب بیسیم میباشند. این سیستمهای باند پهن دوطرفه از همان محیط واسطه برای ارسال و دریافت اطلاعات دیجیتال با سرعتهای بسیار زیاد دادهای استفاده مینمایند.

معمولاً تکنولوژیهای باند پهن دوطرفه فعلی به زیر ساختار سیمدار نیاز دارد ولی این وضعیت به زودی زود دگرگون خواهد شد.

حقایقی پیرامون باند پهن

البته تکنولوژیهای باند پهن بطور ۱۰۰ درصد از نوع دیجیتال میباشند. ارسال دیجیتال اطلاعات به میزان قابل توجهی نسبت به نویز مصون بوده و ذاتاً قابل اعتمادتر میباشند. زیرا ارسال دیجیتالی معمولاً برپایه بستهها انجام میگیرد درحالی که در انتقالات آنالوگ، دادهها بطور پیوسته نمایش داده میشوند. بعلاوه زمانیکه داده بطور دیجیتال انتقال مییابد فضای کمتری را اشغال مینماید. از آنجایی که باند پهن دیجیتال بسیار کارآمدتر میباشد نسبت به سیستم آنالوگ مزایا و قابلیتهای بیشتری دارد.

در درجه اول باند پهن دیجیتال میتواند تصاویر داده (V+D) را باهم ارسال نماید این مزیت دربها رابه سوی  بکارگیری تلویزیون محاورهای و وب بیسیم محاورهای میگشاید. همچنین این سیستم پهنای باند لازم برای ارسال محتویات بیسیم مانند نسل بعدی پروتکل اینترنت (IPV۶) مجلات الکترونیکی و محصولات ویدئویی سه بعدی برای دستگاههای بیسیم (نسل سوم تلفنهای همراه و کامیپوترهای جیبی PDA) را دار میباشد. زیرساختار باند پهن میتواند کیفیت تصاویر واضحتری نسبت به تلویزیونهای با وضوح بالای متداول (HDTV) ارائه نماید. علاوه براین انتقال دیجیتال این امکان رابه دست میدهد که حداقل چهار کانال استاندارد فضای یکسانی معادل فضای اشغال شده توسط یک کانال آنالوگ 

را اشغال نموده و همچنین یک کانال اختصاص یافته برای خدمات داده را فراهم نماید. بهرحال FCC موظف است که تا سال ۲۰۰۶ تمامی سیستمهای پخش را به دیجیتال تبدیل نماید و درواقع پخش آنالوگ از این تاریخ مسدود خواهد گردید.

فصل ششم (پروتکل باند پهن اینترنت از طریق ماهواره)

شاید هیچ تکنولوژی عرضه شدهای به اندازه اینترنت و وب آوازه و شهرت بدست نیاورده باشد بنظر میرسد که پروتکل اینترنت (IP) به استاندارد عملی در انتقالات اینترنت و وب تبدیل گردیده است و ظاهراً تکنولوژی باند پهن کاملا باتکنولوژی ماهواره و تکنولوژی فراگیر و جهانی اینترنت تناسب دارد.

پروتکل اینترنت باند پهن وتکنولوژی دیجیتال در کاربردهای ماهوارهای تخصیص عرض باند متغیری را نسبت به زمان و نبست به ناحیه تحت پوشش وسیع بدست میدهند. ازآنجاییکه پهنای باند ماهواره و اینترنت پویا هستند باند پهن ماهواره برای ارسال دادههای دارای سرعت زیاد دوطرفه و چندرسانهای کاملاً مناسب میباشد.

یک فرستنده/ گیرنده ماهواره میتواند تا ۶۰مگابیت برثانیه (Mbot/s) داده راحمل نموده و با گذشت زمان امکان تغییر محدوده اتصال تکدادهای را از چند کیلوبایت برثانیه تا چندین مگابیت برثانیه بدست میدهد. علاوه براین همان فرستنده/ گیرنده ماهواره میتواند تدریجی یا همزمان برای انتقال یک یا چند داده تصویر و صدا مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین ماهوارهها در ستون فقرات شبکه اینترنت مورد استفاده قرار میگیرند. قابلیت ماهوارهها در حمل مخابرههای پشت سرهم از طریق یک مسیر بر مشکلات شبکه چندمسیری از جمله بستههای اطلاعاتی ازدست رفته به علت فشردگی واقعی در تقاطعهای شبکه غلبه نموده است به منظور پشتیبانی ازتقاضای عرض باند پیشبینی شده نسل بعدی سیستمهای ماهوارهای باند پهن (NG) از پردازش Onboard استفاده مینمایند. پروتکلهای حالت انتقال غیرهمزمان (ATM) یا پروتکلهای شبه ATM احتمالاً تکنولوژیهای بکار رفته خواهند بود. این نوع پردازش onoboard شامل دمدوله (تفکیک) و یکی کردن سیگنال دریافت میباشد. دراین فرایند سریسازی و رمزگشایی، پردازش اطلاعات اول و میسریابی داده جهتگیری آنتن، بافر کردن (استفاده از منطقهای در حافظه برای نگهداری دادهای که منتظر منتقل شدن میباشد) چند گذردهی و انتقال مجدد داده ضمن ارسال آن از ماهواره ارتباطی به ایستگاه زمین یا در اتصالات بین ماهوارهای انجام میگیرد. 

بهرحال اب وجود ماهوارههای NG، امید به لایه پروتکل اینترنت شبه ATM ونیودهمکاری جهانی هنوز هم مواردی وجود دارند که رفع آنها مشکل بنظر رمیرسند. مهمترین خطری که در انتقال ماهواره مدار ایستای زمین (GEO) وجود دارد احتمالاً زمان بیکاری و تاخیر آن میباشد زمان بیکاری انتقال در حدود ۲۵/۰ثانیه بهمراه ۲۵/۰ ثانیه دیگر برای سربار در نظر گرفته میشود این تاخیر زمانی میتواند در ویدئو کنفرانس بیدرنگ یا انتقال صدا از طریق اینترنت (VOIP) مشکلاتی به بار آورد.

همچنین میتواند از طریق پروتکلهای ارتباطگرا مانند TCP/IP فشردگیهایی را موجب میشود که سبب بروز مشکلات زمانی گم کردن سیگنال در یک لحظه و قطع ارتباط میگردد. 

بنابراین درحالیکه پروتکل اینترنت باند پهن و ماهوارهها شبیه پیوندی در آسمان بنظر میرسند ولی دوام بخشیدن به آن کارهای زیادی باید انجام گیرد.

دستیابی به اینترنت باند پهن بیسیم وثابت ازطریق خط محلی (شبکههای محلی ضعیف، شبکههای گسترده) در چند سال آینده درمعرض انفجار خواهد بود گسترش پیشبینی شده از سوی تولیدکنندگان رشدی رااز میزان حداقل ۲۵۰۰۰۰ کاربر تا حداکثر ۱۰ ملییو ن نفر تا سال ۲۰۰۵ نشان میدهد. صرفنظر از چنین ارقامی سخت بنظر میرسد.

این ریشه بازار را میتوان به کاهش قیمت دستگاهها و فراتر رفتن صنایع از استانداردهای موجود نسبت داد. استاندارد موجود ۸۰۲۱۱۶ موتور حرکت میباشد.

این استاندارد سرعت داده رااز مقدار فعلی ۲ مگابایت برثانیه، به ۱۱ مگابیت بر ثانیه برای سرویس گیرندههای متحرک و نقاط دسترسی افزایش میدهد.

علاوه براین انجمن IEEE استانداردهای ۸۰۲۱۶ را جهت نظارت بر باند پهن بیسیم معادل تکنولوژیهای کابلی مانند DSL و فیبر دورگه تصویب نمود.

مشخصات ۸۰۲۱۶ اساسا شامل یک پروتکل دولایه میباشد. لایه فیزیکی و لایه دستیابی به رسانه (MAC) این ویژگیها میتوانند فقدان امنیت را در پروتکلهای قدیمی بیسیم برطرف نمایند.

بیسیم باند پهن برای اجرا احتمالاً پایگاهی را درنوار غیرمجاز ۵ تا ۶ گیگاهرتز مییابد.

این شبکهها تحت نظارت هیئت ناظر بر شبکههای بیسیم IEEE میباشند گروه تحقیق در حال بحث پیرامون نحوه اجرای بهتر استاندارد میباشد که به تولیدکنندگان امکان توسعه دستگاههای ارزان و سازگار با شبکههای مرکزی دراین فرکانس را بدهد.

انگیزه واقعی که در پس این حقیقت نهفته این است که به مشاغل کوچک و متوسط امکان راهاندازی شبکههای سریع و چندکاره با پهنای باند مناسب داده شود.

باند پهن تکنولوژی برگزیده است زیرا قابلیت انتقال مقادیر زیادی داده را در دو جهت با سرعت حداکثر GHZ۶۶ دارا میباشد. همچنین فشارهایی اعمال میشود تا استانداردها حتیالامکان ساده و ارزان باشند تا براحتی درک شوند.

وجود چنین پهنای باندی ضروری است زیرا سیستم های بیسیم طوری طراحی شدهاند که بتوانند خدمات صوتی و اینترنت چندرسانهای را با هزینه کم ارائه دهند.

ولی مانند تمام رویاها مشکلی وجود دارد که بر روی آن اثر میگذارد- تداخل یکی ازمهمترین موانعی که در پیش روی IEEE قرار دارد. چگونگی غیرفعال نمودن تداخل ضمن حفظ سرعت میباشد. در زیرساختهای حاوی سیم (که در آن، پهنای باند متعارفتر میباشد) افزایش لایه پس از لایه اضافی جهت اطمینان از صحت دادهها بسیار ساده میباشد ولی انجام این امر در سیستمهای بیسیم بسیار متفاوت میباشد لایه اضافی کیفیت خدمات (Qos) را تضمین مینماید ولی مستقیما به کندی سیستم منجر میشود. هرچه لایههای اضافی بیشتری بیافزایید سیستم کندتر خواهد شد.

باندهای غیرمجاز تنها فرکانسهایی نیستند که درآنها باید پهن در نظر گرفته میشوند. همانطور که قبلاً اشاره شد سیستمهای MMDS و LMDS و باند ISM امید استفاده از باند پهن را بدست دادهاند مزایای بیشماری برای این سیستمها وجود دارد.

این سیستمها به علت فرکانسهای پایینتر کمتر تحت تاثیرات افت کیفیت ناشی ازتغییرات آب وهوا  قرارگرفته و در مورد ملزومات میتوانند فضادهی، انعطافپذیری بیشتری دارند.

چنین سیستمهایی برای فراهم کنندگان خدمات کاربردی اینترنت (ASP)، خدمات تلفن بیسیم و سایر حاملان دادهای بسیار مناسب میباشند ولی آنها هنوز در مراحل ابتدایی قرار داشته و باید مورد حمایت قرار گیرند.

فصل هفتم (مودم های کابلی – بزرگراه خدمات باند پهن به خانه)

اپراتورهای کابلی به فن آوریهای دسترسی سریع به اینترنت مورد استفاده مشترکین خانگی بعنوان یک فرصت تجاری بزرگ می نگرند انتظار می رود در چند سال آینده بازار مودمهای کابلی شاهد رشد بسیار گسترده ای گردد این رشد نتیجه افزایش روز افزون تقاضاهای کاربران برای دسترسی به سرویس ها و قابلیت هایی همانند کیفیت بالای صوت، تصویر مبتنی بر تقاضا (VOD) و تنوعی از سرویسها و خدمات سرگرمی است که ارائه آنها مستلزم سرعتهای بسیار بالایی است. 

جستجو در وب اصولا به کاربران خانگی اینترنت. یک تجربه کلیک و انتظار (click and wait) را ارئه می دهد تا یک گفتگوی دو طرفه از آنجائی که سرعتهای ارتباطی در ای نوع سرویسها نوعا به ۵۳ کیلو بیت بر ثانیه یا کمتر محدود می شود 

کاربران خانگی متقاضی سرعتهای ارتباطی بسیار بالاتری هستند اگر چه علی رغم سرعتهای پایین باند باریکی که اخیرا از طریق ارتباطات dial UP فعلی از طریق مودم تلفن ارائه می شود اما اینترنت خانگی وارتباطات online به رشد سریع خود ادامه می دهند. 

فراهم آوران خدمات محلی اخیرا سرویسهای ISDN خانگی را که دارای سرعتهای ارتباطی تا ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه می باشند را ارائه می دهند برای ارائه سرعتهای Downstream تا بیش از ۵/۱ مگابیت بر ثانیه فراهم آوران خدمات مجبور خواهند بود تا به راه حلهای دیگری همانند تکنولوژیهای خط اشتراکی دیجیتال (DSL) ارتباطات داده ای سریعتر حاصل از پخش مستقیم ماهواره ی یا DBS سیستم های دسترسی ثابت بی سیم و مودم های کابلی پرسرعت نظری بیفکنند. 

کابل کواکسیال باند پهن اکنون به بیش از ۱۰۵ میلیون خانه در آمریکای شمالی کشیده شده است و بیش از ۷۵ میلیون از این مشترکین از سرویس تلویزیون کابلی استفاده می کنند ارتباطات کابل کواکسیال تقریبا یک پوشش جهانی را ارائه می دهد و سکوی قدرتمند برای ارائه دسترسی داده ای پر سرعت به کاربران خانگی و شرکتهای کوچک تجاری می باشد اگر چه برای پشتیبانی از سرویسهای مخابراتی پیشرفته سرویسهای تلویزیون کابلی یک طرفه می بایست به شکبه های دو طرفه مدرن ارتقا یابند اما دستیابی به این طراحی پیچیده نیاز به چالش های بزرگی دارد سیستمهای کابلی اصولا برای تحویل سیگنالهای تلویزیونی باند پهن 

به مشترکین سرویسهای کابلی را از طریق همان دستگاههای تلویزیون معمولی که از طریق آن سیگنالهای تلویزیونی آنالوگ فعلی را دریافت می کنند بدست آورند اپراتورهای کابلی بخشی از طیف فرکانس رادیویی درداخل کابل کواکسیال مجددا ایجاد می نمایند. قبل از اینکه سیگنال را بتوان در دو جهت ارتقا دارد این سیستم می بایست به تقویت کننده های دوطرفه در توزیع کابلی یا شبکه های CATV ارتقا یابد اغلب شبکه های CATV ترکیبی از فیبر نوری و کابلهای کواکسیال هستند. سیگنالها از طریق کابلهای نوری از مرکز ارائه سرویسهای تصویری به مکانی نزدیک به مشترک تلویزیون کابلی ارسال میشود. 

سپس این سیگنالها به کابلهای کواکسیال تزویج گردیده و به سوی منازل مشترکین ارسال می گردند سیگنالهای فرکانس بالا بسوی مشترکین و سیگنالهای فرکانس پایین به سوی مرکز پخش جریان می یابند. 

معماری شبکه های کابلی 

چندین عنصر برای ارسال داده های پر سرعت روی کابل مورد نیاز می باشد.

 یک شبکه کابلی اصولا در بر گیرنده یک هاب یا حلقه ای از هابها می باشد در یک شبکه کابلی متعارف یک یا چند عدد از این هاب ها بعنوان نقاط جمع آوری سیگنال بکار می روند. هاب مرکزی سیگنالهای تلویزیونی حاصل از منابع گوناگون (اصولا از طریق ترانسپوندرهای تلویزیونی ماهواره ) را جمع آوری می کنند سیگنالهای تلویزیونی جمع آوری، رمز گشایی و به کانال مورد نظر ترویج می گرددسپس این کانالها به داخل یک شبکه فیبر نوری محلی به منظور توزیع محلی یا قرار گرفتن روی یک شبکه نوری پرظرفیت بین هابهای محلی متصل می گردند یک یا چند عدد از این هابها نیز بعنوان رابط اصلی به اینترنت به کار رفته و از طریق پیوندهای پر سرعت نوری به ستون فقرات اینترنت متصل می شوند. 

هر هاب دارای یک headend می باشد که از کلافهای کوچکتر فیبر نوری برای توزیع سیگنال تلویزیونی به تقویت کننده های کوچکتر توزیع محلی به کار می رود سپس فیبر در یک نقطه به پایان رسیده و سیگنال نوری به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود و از طریق کابل کواکسیال به سمت مشترک خانگی هدایت می گردد.

این طرح استفاده از یک کابل مرکب از فیبر و کواکسیال بعنوان سیستم مرکب فیبر- کواکسیال (HFC) نام دارد. تقویت کننده های مربوط به این بخش از شبکه می بایست دوجهتی باشد در گذشته شبکه های کابلی اصولا سیگنالها را از طریق کابل کواکسیال از سیتم مرکزی به محل استقرار مصرف کننده توزیع می نمودند اگر چه امروزه تقریبا همه اپراتورها شامل اپراتورهای مولتی سرویس یا (MSO شبکه خود را به سیستم های مرکب فیبر – کواکسیال ارتقا داده اند یا در حال ارتقای آنها هستند این سیستمها سیگنالهای بسیار با کیفیتی را به مشترکین عرضه می نمایند. 

برای تزویج دادها به داخل سیستم زیر ساختار IP می بایست روی سیستم های موجود قرار بگیرد اتصال به ستون فقرات اینترنت از طریق متمرکز کننده ها ومسیر گزینها اکنون با استفاده از اتصالات پر سرعت (نوعا OC-۸ و کابلهای بسیار سریع) انجام می گیرد این خطوط ارتباطی به هاب مرکزی متصل گشته و از طریق مسیر گزین ها و لینک نوری به هاب های توزیع منطقه ای گوناگون در شبکه MSO  متصل می شوند شبکه IP به یک آداپتور ویژه بنام سیستم پایان رسان مودم کابلی (CMTS) متصل می گردد که این سیستم در برگیرنده یک یا چند کارت خط مودم کابلی است (CMLC) CMLC ها جریان داده ای IP را به سیگنالهای downsteram و upstream تبدیل می نمایند سیگنال tream – downs از طریق یک up-convertor که این سیگنالها را روی یک کانال خاص قرار داده و آنها را با سایر سیگنالهای تلویزیونی استاندارد ترکیب می نماید ارسال می شود . 

سیگنالهای upstream، از محل استقرار مشترکین خدمات کامپیوتری جمع آوری می شود در سیستمی که بدرستی طراحی شده باشد چندین کانال upstream برای هر یک از کانالهای downs –tream وجود دارد این بدان دلیل است که داده های upsteam با سرعتی کمتر از اطلاعات downstream ارسال می شود برای ارائه یک سرویس مناسب به کاربران جریان ترافیک داده ها در شبکه می بایست بطور صحیح طراحی گردد صدا، تصویر در حال جریان و سرویسهای بازی کامپیوتری دارای بیشترین مقدار عرض باند می باشند سرعت ارسال داده ها در مسیر downs –tream (تقریبا ۳۰ تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه) را می توان بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کاربر به اشتراک گذاشت سرعت ارسال داده ها upstream تقریبا ۸ مگا بیت بر ثانیه در کانال می باشد پراکسی سرورها وسرویس دهنده های داده های کاهش نیز در هاب محلی (بمنظور بهبود عملکرد سیستم) وجود دارد. 

فراهم آوردن خدمات کابلی در آمریکای شمالی و اروپا به لحاظ عرض کانال عرض باند upstream ، عرض باند downstream فرکانس مرکزی کانال و محدودیتهای توان کانال دارای نیازهای متفاوتی هستند پس از اینکه استاندارد DOCIS بطور رضایت بخشی در آمریکای شمالی و اروپا به تصویب رسید. 

اپراتورهای کالی آنرا پذیرفتند و در سیستم های خود بکار گرفتند برای رفع نیاز اپراتورهای کابلی در اروپا و فراهم آوران خدمات انیترنت و کاربر نهایی در آن منطقه از استاندارد Euro-DOCSIS استفاده می گردد 

فصل هشتم (شبکه های Mesh برای دسترسی به سرویس های باند پهن)

سیستم های دسترسی باند پهن بی سیم می بایست ملزومات تجاری وفنی دقیقی را تامین نمایند نویسنده در مقاله به تشریح روشی جدید که برای ایجاد پل به آخرین مایل ارتباطی، از مسیر گزینی سبک اینترنت استفاده مینماید. می پردازد.

روزی خواهد رسید که دسترسی باند برای منازل ما بصورت یک وسیله رفاهی معمول وپیش پا افتاده مانند خدمات گاز و الکتریسیته تبدیل خواهد شد از طریق این مجرای باند پهن، سرویسهای همانند تصاویر ویدئویی مبتنی بر تقاضا تلفن تصویری، مرورگری وب با قابلیتهای چند رسانه ای قدرتمند، بازیهای online امور منزل، پزشکی از راه دور، اتصالات داخلی LAN و دسترسی به شبکه های خصوصی فراهم خواهد گردید در آن روز زندگی اجتماعی و روزمره ما بدون شک دچار تغییراتی بسیار اساسی خواهد گردید . 

در سراسر کشورهای توسعه یافته اپراتورهای شبکه مشغول ساختن شبکه های مرکزی با قابلیت ارسال اطلاعات در چندین گیگابیت بر ثانیه و استفاده از فیبرهای نوری بهره مند از فن آوری مالتی پلکس تقسیم موج چگال (DWEN)  می باشند اگر چه برای بسیاری از کاربران تجاری و خانگی، قابلیت دسترسی به 

شبکه مرکزی جدید باند پهن، به واسطه عرض باند آخرین مایلی ارتباطی(که از مودمهای صورتی روی زوج سیمهای مسی استفاده ی نماید) محدود می باشد به عنوان مثال اخیرا به لحاظ فنی امکان ارائه یک سرویس بار گذاری (Downloud) تصاویر ویدئویی از طریق اینترنت فراهم گردیده است اما با سرعتهای دسترسی متوسط فعلی این کار در مورد یک فیلم غنی از تصاویر با (کیفیت بسیار عالی) بیشتر از یک روز طول خواهد کشید. 

دسترسی محلی هنوز به عنوان یک مشکل فنی مطرح می باشد. اگرچه راه حلهای فنی تنها هنگامی مورد قبول خواهند بود که بتواند نیازهای روز افزون کاربران و اپراتورها را تامین نمایند کاربران خواهان سرویسی هستند که برای استفاده مناسب بوده (always on) قابل اعتماد و با قیمتی عرضه می شود که سبب بروز عدم تمایل به استفاده از آن نگردد در این  موردنیازهای اپراتور بسیار دقیق تر و حساس تر می باشد چرا که آنها خواهان در اختیار داشتن سرویسی ایمن و پر سرعت می باشند که بازگشت سرمایه آنها را تضمین نمایند نیاز اصی آنها تکنولوژی دسترسی می باشد که توسعه آن ساده سریع و اقتصادی بوده وبین زمان شروع به ساخت شبکه و تولید در آمد از طریق مشتریان حداقل تاخیر وجود داشته باشد همچنین ظرفیت داده ها برای تحویل سرویسهای گوناگون به تعداد بزرگی از کاربران می بایست کافی باشد در نهایت این تکنولوژی می بایست میزان 

پذیر باشد (حتی هنگامی که میزان جذب مشتریان جدید کاهش می آید در آمدزا بوده و کیفیت ارائه سرویس دهی آن همچنانکه تعداد مشتریان افزایش می یابد دچار ضعف ونقصان نگردد. 

جدول ۱ بطور خلاصه راه حلهای تکنولوژیکی گوناگون در حال رقابت برای شبکه های دسترسی را ارائه می دهد دو تکنولوژی پیشرو در این مورد تحت عنوان XDSL و فن آوری بی سیم می باشند 

اخیرا توجه زیادی روی فن آوری XDSL متمرکز شده است مخصوصا اگر مایل به حفظ زیر ساختار ارتباطی مسی موجود باشید موانع بر سر توسعه XDSL، شامل مشکلات قانونی تعویض بخشهایی از شبکه و محدودیهای فنی بخشهایی از زیر ساختار حلقه محلی (بهره مند از کابلهای مسی) است که بسیاری از آن برای سرویسهای پرسرعت مبتنی بر XDSL نامناسب می باشند فن آوری بی سیم 

تاکنون در مورد سیستم های دسترسی باند باریک محلی به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند اما استفاده از این تکنولوژی برای دسترسی باند پهن یک مقوله نسبتا جدید محسوب می شود تا این تاریخ سیستمهای دسترسی باند پهن اصولا مبتنی بر ارتباطات گران قیمت ماکروویو نقطه به نقطه (pp) بوده اند. 

این روش ارتباطی اختصاصی بین کاربران یک شرکت بزرگ را فراهم می نماید اخیرا تکنولوژیهای نقطه به نقطه (PMP) در حال شکل گیری و رشد می باشند که در این روش با اشتراک گذاشتن  هزینه های زیرساختاری در میان چندین کاربر ارتباطات بی سیم باند پهن به بازار وسیع تری شفت پیدا می کند در سراسر دنیا اخیرا طیف رادیویی برای دسترسی باند پهن ثابت در باندهای معینی بین ۵/۳ GHZ تا ۵/۴۳ GHZ متمرکز گردیده است اگر چه این باندها پایین تر دو مشکل اساسی را برای اپراتورها مطرح خواهند نمود اولی اینکه تخصیص باند برای آنها بزرگ نخواهد بود که این مساله کل عرض باندی را که میتوان تحویل دارد را محدود می نماید ثانیا در بعضی موارد باندهای مورد استفاده بدون مجوز می باشد(یعنی هر کسی می تواند از آنها استفاده نماید) این مساله موارد قانونی را تسهیل می نماید اما خطر مهمی را درپیش روی اپراتورها قرار می دهد زیرا استاندارد سرویسی که آنها قادر به ارائه آن به مشتریان خود میباشند به واسطه استفاده اشخاص ثالث از همین باندهای فرکانسی می تواند دچار تضعیف و افت کیفیت گردد. 

اختصاص باندهای فرکانسی بالاتر (۲۶ GHZ، ۲۸ و ۴۰ GHZ) با ارائه عرض باندهای وسیع در حوزه باندهای فرکانسی دارای مجوز هر دو به مشکل مذکور را حل می نمایند اگر چه این فرکانسهای جدید مشکلات خاص خود را دارند (سیگنالهای بی سیم در این باندهای فرکانسی اجبارا به صورت خط مستقیم منتشر می شوند که این مستلزم وجود یک خط دید مستقیم و بدون مانع بین ایستگاههای پایه PMP و مشتریان می باشد. این ویژگی انتشار بصورت دید مستقیم منجر به ایجاد مجموعه ای از نقاط کور می شود که اپراتور را در ارائه سرویس به تعداد زیادی از مشتریان بالقوه ناتوان می سازد.

اگر منطقه تحت پوشش آنتن، یک مساله می باشد چرابرجهای آنتن فرستنده ایستگاه پایه را بلندتر نمی سازیم تا امکان پوشش دهی به مشتریان بیشتری فراهم گردد دوایراد اساسی در این روش وجود دارد اولا مفهوم بلندتر به لحاظ بصری یک مساله انتزاعی است ثانیا افزایش تداخل بین ایستگاههای پایه سبب کاهش راندمان طیفی می گردد مثلا در مورد یک باند فرکانسی معین سطح سرویس عرضه شده به کاربران دچار افت خواهد گردید. 

همواره امکانی ساده تر یعنی افزایش تعداد ایستگاههای پایه وجود دارد اما این روش نیز مشکلات خاص خود را دارد هزینه های راه ندازی و نصب افزایش پیداخواهد کرد که این سبب کاهش اهمیت شبکه به لحاظ اقتصادی می گردد. 

ازطرفی تداخل سیگنالهای حاصل از این چند ایستگاه پایه سبب تضعیف هدف راندمان طیفی خواهد گردید. 

شبکه های Mesh 

در شبکه نقطه به چند نقطه تعداد مشتریان معمولا به میزان قابل توجهی بیشتر از تعداد ایستگاههای پایه می باشد. بنابراین هنگامی که یک مشتری جدید درخط دید یک ایستگاه پایه موجود قرار ندارد شانس مشاهده یک مشتری دیگر برای آن مشترک جدید همواره وجود خواهد داشت این حقیقت ساده روش دیگری را برای پیاده سازی شبکه های نقطه به چند نقطه متعارف پیشنهاد می نماید به عوض یک سری ایستگاه پایه که هر کدام تعدادی از مشترکین راه دو را  سرویس دهی می نمایند ایستگاههای مشترکین که بصورت گره هایی تعریف می شوند در یک آرایش لانه ای به یکدیگر متصل گشته و قادر به ارتباط با چندین گره دیگر وانتقال داده ها  داخل شبکه می باشند ترافیک داده ها روی یک یا چند مسیر بین گره های پی در پی تا رسیدن به مقصد جریان می یابد(بطوریکه شبکه رادیویی Mesh شباهت زیادی به ساختار اینترنت دارد) 

ترافیک داده ها از طریق اتصال برخی از این گره ها به هسته اصلی به شبکه به داخل و خارج Mesh جریان می یابد.

شبکه های لانه ای در سبکهای متنوع در حال ظهور می باشند در یکی از این روشها از آنتن های فرستنده گیرنده چند جهته برای ساختن یک شبکه Mesh  منطقی استفاده می شود ه در آن هر گره امکان ارسال رو به جلوی اطلاعات را برای گره های همسایه فراهم می کند. این قابلیت این امکان طراحی آنتن های ساده و کم هزینه را فراهم می نماید اما استفاده مجدد از فرکانس را تشکیل نموده و به لحاظ راندمان کیفی سطوح توان ارسالی می بایست به حداقل برسد که این 

حداکثر فاصله بین گره ها را محدود می نماید این محدودیت آخر می تواند یک شکل اساسی در پیاده سازی شبکه های اولیه (هنگامی چگالی گره ها کم می باشد) گردد. 

در یک روش قابل توجه و موفق، از پرتوهای رادیویی جهت یافته باریک و آنتن های هدایت شونده از راه دور برای ساختن یک شبکه Mesh مرکب منطقی / فیزیکی استفاده می نماید. 

پرتوهای جهت یافته سبب کاهش تداخل و افزایش امکان استفاده مجدد از فرکانس و نتیجتاً راندمان طیفی می گردند. همچنین راندمان طیفی به واسطه قابلیت تنظیم سطوح توان ارسال تقویت می گردد. 

این ویژگی آخر سبب اجتناب از مشکلات پیاده سازی اولیه که در مورد آنتن های جهت دار رخ می گردد معماری شبکه های لانه ای Rediant، مزیت های قابل توجه ای را هم برای کاربران و هم برای اپراتورها عرضه می نماید. 

حداقل ریسک نقاط کور، به این معنی که پوشش شبکه به میزان صد در صد قابل دستیابی است . 

راندمان طیفی به میزان ۵۰ برابر بیشتر از سیستمهای نقطه به چند نقطه معادل، قابل دستیابی است. 

نیازی به هیچگونه ایستگاه پایه نمی باشد که این بطور قابل توجهی سبب بهبود علمکرد به لحاظ اقتصادی می گردد. 

وجود چندین مسیر مختلف از طریق شبکه لانه ای حالت ارتجاعی بالا و مشخصه های بلوکه کردن بسیار پایینی را برای پرتوهای ارسالی ایجاد می نماید. 

میزان پذیری ذاتی در این شبکه ها، هزینه های اولیه بسیار پایینی را مطرح نموده که این منجر به سطح پایین تری از ریسک برای اپراتور خواهد گردید. 

پوشش

قابلیت جذب یک مشترک جدید وابسته به وجود حداقل یک مشترک قبلی است که قادر به برقراری یک پیوند خط مستقیم (LOS) به این مشترک جدید باشد به این معنی که پوشش توسط خود مشترکین برقرار می گردد و با افزایش تراکم اشتراک به سرعت فزونی می یابد.

در ابتدا شبکه ها از طریق استفاده از گره های بذر (Seed) راه اندازی می گردند که این گره های خاص، پوشش اولیه را ایجاد می کنند. سطح بذر پاشی و فرایند توسعه پذیری با توجه به اهداف تجاری اپراتور بهینه می گردد. 

استراتژی های مربوط به بذر پاشی شامل سرویسهای پیش فروش برای ایجاد پوشش اولیه (هنگامی که سرویس راه اندازی می شود) و حصول مشتریان دارای چندین سایت قابل توجه (مثلا مدارس یا مراکز بهداشتی) برای ایجاد یک پوشش ساختاری اولیه می باشد. 

یک ابزار طراحی در انتخاب سایت ها Seed، بمنظور نایل شدن به پوشش اولیه مطلوب برای اپراتور مورد استفاده قرار می گیرد. 

تحلیل ها نشان می دهند که احتمال خیلی بالایی برای اتصال یک مشترک جدید باچگالی بسیار کمی از گره های رو به گسترش قابل دستیابی است و نیاز مشتریان اولیه به سایتهای بذر سریعا کاهش می یابد سریعاًکاهش می یابد علاوه بر آن هزینه یک سایت بذر به مراتب کمتر از یک ایستگاه نقطه و چند نقطه است. 

عملکرد 

معماری لانه ای Radiant در مقایسه با سیستم نقطه به چند نقطه معادل دارای راندمان طیفی بسیار بالایی است این برتری در عملکرد با توجه به سه فاکتور قابل اهمیت می باشد. 

استفاده از پرتوهای رادیویی نقطه به نقطه باریک بدان معناست که انرژی به مکانهایی که مورد نیاز نیست ارسال نمی گردد و طیف فرکانسی برای مدت بسیاری بیشتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

راندمان طیفی رابطه معکوسی با مربع عرضی سیگنال منتشره دارد (سیستمهای PMP از آنتن های مخصوصی استفاده می نمایند.) 

طول متوسط پیوند و سطح متوسط توان ارسالی با افزایش تراکم مشترکین کاهش می یابد این به معنای حرکت از سلولها ماکرو به سلولهای میکرو می باشد (اما بدون نیاز به یک تغییر پایه ای بزرگ در طراحی شبکه) 

توپولوژی Mesh بدان معناست که داده ها را می توان بین یک زوج معین از گره ها از طریق چندین مسیر متفاوت عبور داد این افزایش مسیر برای ارسال سیگنال به معنای کاهش بلوکه شدن سیگنال و استفاده وسیع از ظرفیت داده ها می باشد بطور خلاصه همه عرض باند یک سلول از شبکه Mesh را می توان در میان همه کاربران به اشتراک گذاشت که این خود باعث افزایش مزیت مالتی پلکس آماری می باشد . 

این ویژگیها به معماری Mesh امکان می دهد تا در مقایسه با سایر روشها سطوح بسیار بالاتری از عملکرد متمرکز را در اختیار داشته باشد. 

برای مثال مدل سازی سیستم با ۶۰۰ مشترک در کیلومتر مربع در محدوده طیفی ۱۱۲*۱۲ مگاهرتز امکان نرخ ارسال اطلاعات در یک کانال دو طرفه تا ۲۵ مگابایت بر ثانیه را برای ۳۰% از کاربران شبکه بطور همزمان نشان می دهد. 

هنگامی که یک سیستم نقطه به چند نقطه تاسیس می گردد می بایست به حداقل پوشش اولیه نائل گردد که این خود مستلزم ساخت و راه اندازی زیر ساختارهای ایستگاههای پایه می باشد هزینه یک ایستگاه پایه بالا بوده و موقعیت فیزیکی آنها می بایست بطور دقیقی انتخاب شود. 

پوشش حتی با یک تعداد کم از مشترکین، مستلزم نصب تعداد قابل توجهی ایستگاه پایه می باشد بطوریکه یک اپراتور با هزینه های اولیه بالایی ( با توجه به درآمدهای پایین شبکه) در ابتدای امر رو به رو می گردد. شبکه Mesh این مزیت را دارد که پوشش توسط خود مشترکین تامین می شود بطوریکه هزینه های توسعه اولیه برای همان سطح پوشش می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد که این خود خطر ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. 

ممکن است اینطور تصور شود که صرفه جویی در هزینه های ایستگاههای پایه به واسطه پیچیده تر شدن شبکه (هنگامی که تجهیزات شبکه های نقطه به چند نقطه تک پیوندی مقایسه می شود) ارتباطات رادیویی چهار پیوندی در هر گرهMesh جبران شود . هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست در حقیقت گره Mesh چهار پیوندی از دوبلکس تقسیم زمانی و مالتی پلکس تقسیم زمانی برای پشتیبانی از چهار پیوند با یک ارتباط رادیویی استفاده می نماید تنها در هر زمان معین یک پیوند فعال است و در این صورت تنها آنتن یا در حال ارسال است یا در حال دریافت اطلاعات می باشد آنتهای دارای ضریب بهره بالا و قابلیت دسترسی مشترکین از طریق چندین HOP بدان معناست که توان این آنتن های رادیویی از تسهیلات استانداردارتباطی نقطه به نقطه چند نقطه کمتر می باشد. 

ساختن سلولهای Mesh 

هر بلوک صرف نظر از نقش آن در شبکه از یک گره رادیویی مشابه استفاده می نماید برخی از گره ها مستقیما به هسته شبکه اصلی (به منظور تزریق ظرفیت ترافیک به داخل سلولهای Mesh ) متصل می شود. در شبکه Radiant این نقاط ارتباط اصلی شبکه TNCP نامیده می شود موقعیت TNCP ها قویا تحت تاثیر موقعیت فیبر موجود می باشد. از آنجا کهTNCP ها در مساله پوشش مشترکین نقشی ندارند نیازی به گسترش فیبر و اجرای آن تا سایتهای بلند مرتبه نمی باشند. 

TNCP ها ظرفیت شبکه را به داخل Mesh از طریق برقراری پیوند با نقاط MIPS (points mesh insertion) برقرار می سازند. 

MIP ها در واقع مشتریان و کاربرانی هستند که می توانند سرویس ها را در این نقاط دریافت دارند موقعیت MIP بعنوان بخشی از طرح شبکه mesh لحاظ می شوند چرا که موقعیت آنها در جریان ترافیک داده ای داخل mesh تاثیر دارد. 

گره های مشتری (Customer nodes) گره های غالب در داخل mesh هستند. 

این گره ها بعنوان منبع و مقصد ترافیک و مسیر عبور ترافیک اطلاعات برای سایر کاربران عمل میکنند و دارای یک واحد ارتباط رادیویی خارجی و یک انترفیس داخلی دسترسی کاربر می باشند . گره های seed بمنظور ایجاد پوشش اولیه ایجاد می شود و ارتباطی با سرویس گیرندگان ندارند. 

بنابراین فقط به واحد ارتباطی رادیوی خارجی نیاز دارند. 

عملکرد Mesh 

مسئله اساسی برای عملکرد موثر mesh سیستم مدیریت شبکه می باشد سیستم مدیریت دارای بانک های اطلاعاتی جغرافیایی و مشتری می باشد و مدیریت و موثری را روی منابع رادیویی و سایر اجزا شبکه اعمال می کند. 

الگوریتم هایی بمنظور تعیین بهترین توپولوژی برای Mesh توسعه یافته اند و پیکره بندی سیستم متناسب با افزایش مشتریان قابل تغییر می باشد. 

این تغییرات در حالی صورت می پذیرد  که شبکه فعال بوده و هیچگونه وقفه ای در ارائه خدمات به کاربران موجودایجاد نمی شود در عمل چنین تغییراتی در موقعیت های زمانی مثل نیمه شب که ترافیک پایینی وجود دارد انجام می شوند. 

سرویس ها 

سیستم Radiant قادر به ارائه طیف کاملی از خدمات باند پهن به مشترکین می باشد ارتباطات متقارن و نامتقارن همراه با سرویس های با نرخ ارسال بیت ثابت و یا متغیر تحت پشتیبانی می باشند. 

محصولات اولیه (مورد استفاده در بخش های تجاری کوچک) شبکه اصلی 

تلفن (T۱,E۱) و سرویس های پرسرعت IP (سرعت ارسال ۲۵ مگابیت بر ثانیه) را پشتیبانی میکنند محصولات بعدی (که بیشتر در بازار کاربرانی خانگی مورد استفاده هستند) امکان دسترسی به اینترنت سریع (نرخ ارسال داده ۲۵ مگابایت برثانیه). تلفن (POTS) و رابطهای چند رسانه ای (سرویس های تصویر مبتنی بر تقاضا) را پشتیبانی می کنند. 

چالش های برجسته مهندسی 

اروپا دارای طیف معینی برای دسترسی به باند پهن در ناحیه ۵/۴۳ – ۵/۴۰ گیگاهرتز می باشد تخصیص عرض باند یک چالش مهم در طراحی تجهیزات بی سیم در این فرکانسها می باشد. 

تکنولوژی شبکه Mesh در پروژه Radiant مستلزم قابلیت نشانه روی آنتن های مایکروویو گره ای در هر جهت (بطور اتوماتیک یا تحت کنترل از راه دور) می باشد مهندسی آنتن های قدرتمند و کم هزینه اتوماتیک اکنون بعنوان یک حوزه جدی پژوهشی مطرح است. 

سیستم مدیریت شبکه اپراتور را با یک سری ابزارهای مربوط به نظارت و پیکربندی شبکه Mesh (پشتیبانی از خطوط ارتباطی مشتریان جدید مسیر گزینی ترافیک و حفظ عملکرد سیستم) مجهز می نماید. 

پروسه های مسیر گزینی را می توان اتوماتیک نمود بطوریکه اپراتورها نیازی به طراحی یاسنجش عملکرد پیوندهای رادیویی جداگانه ندارند. 

اکنون تکنولوژی Mesh ضرورتا تکمیل گشته و اولین اپراتورها تا چند ماه دیگر بهره برداری از آن آغاز را خواهند نمود شرکت اروپایی firstmark یکی از اولین اپراتورهایی است که از این تکنولوژی (بعنوان اپراتور) بهره برداری خواهد نمود. 

محیطهای رشد اصلی برای شبکه های mesh احتمالا در آمریکا خواهد بود (جائیکه استفاد از سیستم های باندپهن امواج میلیمتر از مدتی قبل آغاز شده و در اروپا که در آن آلمان مجوز استفاده از باند ۲۶ گیگاهرتز را دریافت کرده است. 

در انگلستان،  دولت جدید، مجوز استفاده از باند ۲۸ گیگاهرتز را صادر نموده ولی این شبکه ها بواسطه برخی مشکلات فنی در سیستم های ارتباطی نقطه به چند نقطه موجود از استقبال خوبی برخوردار نشده است. 

با این وجود، ۱۶ مجوز ملی دیگر به پنج اپراتور ارائه کننده خدمات باند پهن ارائه گردیده است. 

چندین مجوز کار در باند ۴۰ گیگاهرتزی نیز ظرف چند ماه آینده صادر خواهدگردید که البته در محدوده طیفی رقابت شدیدی بین کاربران برای ارائه خدمات باند پهن بسیار با کیفیت وجود خواهدداشت .

کاربران اولیه شبکه های mesh در ابتدای امر، احتمالا واحدهای تجاری کوچکتر می باشند و البته کاربران خانگی درعرض یکی دو سال آینده از این سرویس ها بهره گیری خواهند نمود. 

فصل نهم (سیستم جدید VSAT)

مزایای استانداردهای باز :

ارائه دهندگان خدمات با پذیرش استاندارد های باز بیشترین استفاده را می برند آنها با استفاده از توانایی در طراحی اجرا و گسترش شبکه ها بر اساس علم  به اینکه این تکنولوژی آینده خوبی دارد سود می برند. 

MPEG۲ و DVB-۳ دو مورد از پرطرفدارترین استانداردها هستند. 

استانداردها MPEG دستوری را تعریف می کند که محتویات یک bit-stream تصویری فشرده را تشریح می کند MPEG با ارسال سیگنالها سرو کار ندارد. 

پروژه DVB شامل توسعه استانداردهائی برای انتقال سرویسهای دیجیتال بر روی بسترهای متعدد مثل ماهواره، کابل، میکرو ویو، تلویزیون کابلی و SMATV می باشد. 

Multiplex پیشرو و اجرای آن، جزو خصوصیات کلیدی DVB می باشد سایر متغیرهای کلیدی عبارتنداز: 

پذیرش و استقرار گسترش تجهیزات بر اساس استاندارد 

سیستم کنترلی و دستیابی مشروط (CACS) 

تامین اطلاعات سرویس جاسازی شده (embeded) 

تصحیح خطای پیشرو (FEC) که برای انتقال داده های IP کانال دارای میزان خطای اندک فراهم می آورد. 

DVB-RCS 

استاندارد “DVB Return channel Satellite  تقریبا کامل شده است این استاندارد دستور و استقرار ((ترمینالهای تعاملی ماهواره))(SIT) را بر اساس مدولاسیون کار آمد MF-TDMA (Multiple Frequenc Time division Multipte Access)  تعریف می کند فرمت TDMA شامل یک پروتکل برای عملی کردن ارسال به چندین مقصد به صورت همزمان و خود به خود است  و تخصیص دینامیک منابع را بر اساس درخواست مصرف کننده نهایی عملی  می کند. 

IEIF 

IETF (مخفف Internet Engineering Task Force ) با تکامل ساختار اینترنت و عملکرد ظریف اینترنت سرو کار دارد چندین گروه تحقیق در توسعه استانداردها درگیر هستند و تاکیدعمده ای روی نرم افزار های مدیریتی، برنامه های کامپیوتری وحمل ونقل و عملیات دارند سایر حوزه های شامل مسیریابی امنیت و اینترنت عمومی و خدمات کاربران می باشد با توجه به اینکه شبکه های ماهواره ای درصد اندکی از زیر ساختهای مخابراتی را تشکیل می دهند. شبکه های VSAT باید نسبت به توسعه استانداردهای شبکه سازی شفاف باشند. 

بعضی از پیشرفتهای کلیدی با کیفیت خدمات و میزان پشتیبانی از برنامه های کامپیوتری روی  اینترنت ازجمله سرویسهای Multicast Streaming سرویسهای تجارت الکترونیکی و بازیهای دو طرفه سرو کار دارند. 

راه حل ایده ال اجزا کنترلی را ایجاد می کند که امکان ارسال بیت با نرخ ثابت (CBR) ، ارسال بیت با نرخ متغییر (VBR) را روی کانال DVB-S فراهم می کنند. معماری نوعا جدید VSAT یعنی SIT، مستلزم جداسازی مکانیسم انتقال سیگنال از لایه Transport packtization است تجهیزات بیرون منزل شامل یک آنتن، OMT/diplexer و الکترونیک RF مجتمع است (عموما تشکیل شده از LAN, SSPA های دریافتی و مبدلهای فرکانس). 

ساختار بیرونی منزل شبیه تجهیزات VSAT است که به تازگی تولید شده اند اما در بعضی موارد از فرکانسهای باندka برای کانال برگشتی با سرعت دادگانی kbps ۶۴ تا mbps ۰۴۸/۲ استفاده می کند. 

ترمینالهای SIT نیز می توانند سیگنالهای پخش برنامه صوتی وتصویری (Direct to Home) یا (Direct  Broadcast Satelite) را دریافت کنند. 

این سیگنالها از فرکانسهای باند ku معادل ۷/۱۱ تا ۲/۱۲ گیگاهرتز و ۳/۱۲ تا ۷/۱۲ گیگاهرتز استفاده می کنند این امر نشان می دهد که دریافت پلاریزاسیون دو خطی و دو حلقوی ضروری خواهد بود یک آنتن دقیق موثر بر قیمت و از نظر 

مکانیکی سالم نیز برای ترمینالهای کاربر ضروری است تا فقدانها و خطاها به حداقل برسند در باند ka در مقایسه با باند ku  تنظیم ارتفاع و Azimuth بسیار حساس است و تراز  ناصحیح اولیه ممکن است منجر به تغییرات سیکلی در عملکرد شود. 

SIT ها یا VSAT های باند پهن آینده بر اساس استانداردهای باز هستند که مورد پذیرش عمومی قرار گرفته و  در همه جا مستقر شده است درتجهیزات MPEG۲-DVB و برای تکامل در حوزه ارسال دیجیتال و یک کانال بازگشتی ماهواره ای سرمایه گذاری صنعتی زیاد دارد انجام می گیرد. 

فصل دهم (دستیابی به اینترنت از طریق VSAT)

این مقاله، تحلیلهای ساده و مدونی از مباحث کلیدی طراحی در استفاده از ظرفیت باند ماهواره ای ku و ایستگاههای زمینی کوچک، جهت دستیابی به اینترنت، با سرعتی بالا و تاخیر کم ارائه می دهد این مباحث طراحی، طیف متنوعی از گزینه های فنی و اقتصادی در طراحی که تحت تاثیر قیمت و هزینه ایستگاههای زمینی و آن مقدار از ظرفیت ماهواره ای که جهت پشتیبانی یک کاربر یا گروههای کوچکی از کاربران مورد نیاز هست، قرار دارند. این مقاله، عملکرد VSAT ها جهت دسترسی به اینترنت از طریق چند معماری مربوطه را تحت بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهد، این معماری ها عبارتند از SAMA,MAMA, ALOHA ,CDMA, SCPC/DAMA 

مقابله با مشکلات 

دسترسی به اینترنت: 


شبکه مشترک و عمومی V SAT، که داده ها را از تعداد زیادی از مکانهای ارسال و دریفات می کنند، از دهه ۱۹۷۰ به کار افتادند. در سال ۱۹۸۸ حدود ۶۰ هزار VSAT با باند ku دو طرفه، نصب و راه اندازی شدند و تا اوایل سال ۱۹۹۹، حدود ۳۰۰۰ هزار VSAT دو طرفه درکل جهان، در حال کار برودندتقریبا تمام 

این VSAT ها در اصل برای ارائه داده ها به شبکه های مشترک خصوصی طراحی شده اند و تقریبا تمام شبکه های  داده ای دو طرفه که بیش از ۲۰ ایستگاه زمینی دارندجهت دستیابی به اینترنت به پروتکل ALOHA متکی می باشند [۱]

در یک کانال دسترسی چندگانه ALOHH، بسته ها در هر VSAT بسته بندی شده، از طریق کانال عمومی به ایستگاه هاب ارسال می شود در این کانال، برای همگام سازی ارسال از VSAT های مختلف هیچ کنترلی صورت نمی گیرد. 

از این رو چنانچه ترافیک ملایمی در شبکه وجود داشته باشد بسته از سوی کاربران مختلف با احتمال بالای دستیابی ، مخابره و ارسال خواهند شد به محض افزایش میزان ترافیک، در شبکه، احتمال تصادم میان بسته های کاربران مختلف، افزایش می یابد. 

دلایل استفاده عمومی از یک پروتکل مبتنی بر ALOHA در شبکه های VSAT دو طرفه با تعداد زیادی پایانه، چندان دور از نظر نیستند در مورد ترافیکی که بر اساس تراکنش ها (transactions) بوجودمی آید و در اکثر شبکه های مشترک بزرگ برنامه کاربردی اولیه به شمار می رود ماهیت انفجاری ترافیک شبکه های با قابلیتهای دستیابی چندگانه ALOHA خود را بخوبی مطابقت می دهد. 

اما، نرخ داده های متراکم کانالهای ALOHA که در شبکه های VSAT به کار 

می روند به ندرت از حد ۶۴ کیلو بیت در ثانیه تجاوز می کنداین نرخ داده، شاید برای کانال بازگشتی کاربری که به کانال ALHOA ی مبنی بر VSAT متصل است،مناسب باشد، ولی ۶۴ کیلو بیت در ثانیه، برای پشتیبانی تعداد زیادی از کاربرانی که از طریق کانال مشترک و عمومی به اینترنت دست می یابند مناسب نیست . و کانالهای رایج ALHOA را نمی توان براحتی مقیاس بندی کرد و نرخهای بالای داده ها را که برنامه های کاربردی امروزی اینترنت به آنها نیاز دارند،را فراهم آورد. 

فهرست : 

۱– ماهواره های ارتباطی 

۲– ماهواره های ارتباطی همزمان 

۳–ماهواره های مدار کوتاه 

۴– مقایسه ماهواره و فیبر 

۵– سیستم ماهواره ای باندپهن 

۶– پروتکل باند پهن اینترنت از طریق ماهواره 

۷– بزگراه خدمات باند پهن به خانه 

۸– شبکه های Mesh 

۹– سیستم جدید VSAT 

۱۰– دستیابی به اینترنت از طریق VSAT

دانلود متن کامل

تهیه و گردآوری: الهام نظری


مروری بر کتاب ایکیگای: راز ژاپنی ها برای زندگی طولانی و شاد (+ لینک دانلود)
فايل پيوست

 مقدمه دلیل نگاشتن این کتاب عمیق شدن در معنی «لوگوتراپی» ویکتور فرانکل بود ، که به معنی شفابخشی از طریق معنی گرایی است. معنی زندگی چیست؟ آیا هدف زندگی فقط طولانی زندگی کردن است یا باید دنبال هدف والاتری بود؟ مردم روستای اوگیمی جزیره اوکیناوا که حدود 3 هزار نفر هستند ، طولانی‌ترین عمر را دارند. و بیشترین 100 ساله‌های دنیا را دارند. هدف ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه انواع لامپهای خانگی متداول

 1- انواع لامپهای خانگی متداول 1-1  لامپ های رشته ای (Incandescent Light Bulb) نور لامپهای رشته ای گرم و یکنواخت است و از این رو شباهت زیادی به نور طبیعی دارد. این لامپ ها از لحاظ بازده تبدیل الکتریسیته مقرون به صرفه نیستند و کمتر از ۵% انرژی دریافتی را به نور تبدیل می کنند. 2-1  لامپ های فلورسنت جیوه ای و کم ... [ ادامه مطلب ]

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

جزوه کامل فن ترجمه دکتر رامین آموخته
فايل پيوست

دکتر رامین آموخته مبتکر روش آموزشی (نوام چامسکی- زبان شناس) در ایران توانسته با ابداء رابطه دستور گشتاوری تحول شگفت انگیزی در یادگیری زبان های خارجه به وجود بیارود، دکتر ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

مروری بر فن آوریهای تبدیل ترموشیمیایی منابع زیست توده به بیو انرژی

چکیده: کشاورزی مدرن یک فرایند به شدت وابسته به انرژی است . به هر حال بهره وری بالا در کشاورزی و متعاقب آن انقلاب صنعتی باعث مصرف انرژی فراوانی در این بخش مخصوصا انرژی فسیلی گردیده است . با افزایش قیمت جدید و کمیابی سوختهای فسیلی تمایل به استفاده از دیگر منابع انرژی مانند انرژی خورشیدی باد و زمین گرمایی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی سیستم های ماهواره ای (باند پهن، شبکه مش، سیستم های جدید vsat و دستیابی به اینترنت از طریق آن)

چکیده: در این مقاله ، اشاره ای به ماهواره های ارتباطی ماهواره مدار کوتاه مقایسه ماهواره و فیبر و سیستم ماهواره ای باند پهن ، شبکه مش، سیستم های جدید vsat و دستیابی به اینترنت از طریق vsat خواهیم داشت. فصل اول (تاریخچه) ماهوارههای ارتباطی در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مردم سعی کردند تا سیستم ارتباطی از طریق برخورد سیگنالها به ... [ ادامه مطلب ]

کار سنجی وزمان سنجی

مقدمه : وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.  موضوع مورد بحث در ... [ ادامه مطلب ]

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2023