مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
جدیدترین ها: همه / مطالب / فایل ها

سیستم­ های مدیریت کارکنان و زمینه ­های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The aim of this paper is to construct a theoretical model of the characteristics and determinants of employee management configurations, simple management, personnel management and human resource management ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract This article identifies three major gaps between HR practice and the scientific research in the area of employee attitudes in general and the most focal employee attitude in particular—job satisfaction: ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Wiley Online Library
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آن­ها در رستوران ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – This study aims to investigate interrelationships among perceived service fairness, emotions and behavioral intentions in a restaurant context. Design/methodology/approach – Data were collected from two casual dining restaurants ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 16000 تومان

کاربردهای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و سیستم های اطلاعاتی اداری (EIS) در فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Introduction The increased competition, along with the rapid development of new information technologies, has forced more and more businesses to rely on information systems (IS). It is often believed that using ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

تقسیم کار و به اشتراک گذاری دانش برای بازیابی همزمان اطلاعات مشترک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Synchronous collaborative information retrieval (SCIR) is concerned with supporting two or more users who search together at the same time in order to satisfy a shared information need. SCIR systems ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

چکیده فارسی تصمیم برای پایگاه های داده با منبع بیرونی در بسیاری از سازمان ها به دلیل هزینه های رو به افزایش مدیریت داخلی و حجم بالایی از اطلاعات، به صورت راهبردی می باشد. ماهیت حساس این اطلاعات، نیاز به مکانیسم های قوی تر را برای حفاظت از آن در برابر افشای غیرمجاز، افزایش می داده است. رمزدار کردن متمرکز برای ... [ ادامه مطلب ]

توسعه چارچوب برتر سازمانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۱

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to describe the development of the Organizational Excellence Framework, which consolidates the principles and practices of leading management frameworks that are practiced ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۱

Abstract Purpose – This paper aims to identify, through a literature review, key issues regarding how online role plays can be designed and to apply them when designing a role play ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Campus-Wide Information Systems
انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

سیستم پشتیبان تصمیم گیری در جذب فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The potential suite of decision support system (DSS) applications deployed by organizations is dynamic and change with advances in computer technology. An understanding of DSS applications is important in planning ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract Using a decision support system (DSS) delays the decision-making process and commits the user to the cost of invoking the system. The existing configurations of decision support systems do not ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Management & Data Systems
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تفکر صحیح و نگاه به آینده: مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The purpose of this research was to examine the relationship between participatory management (PM) and organizational commitment (OC) as multi dimensional phenomena among female government high schools in Mashhad, Iran. The authors examined fifteen components of PM and nine components of OC simultaneously. Data for the study was obtained from a sample of 903 female teachers. Methodologically this study is ... [ ادامه مطلب ]

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The concept of CRM has evolved over a period of time through a sequence of initiatives, which have been directed towards improving business performance. In today's highly competitive business world ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The topic of formulating and implementing competitive strategy is usually considered from the perspective of a large, well established, and oftentimes multi-divisional corporation. Achieving a sustainable competitive advantage, however, is ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Business Horizons
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract September 11, 2001 had a profound effect on the world, organizations, and the field of Human Resource Management. Human Resource Management professionals were forced to quickly perform their jobs in the aftermath of the 9/11 attacks. The types of immediate duties that needed to be performed included locating their workforce, providing a workspace for displaced employees, and establishing short term ... [ ادامه مطلب ]

ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی ارتباط با مشتری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract While increasingly demanding customers have prompted many firms to implement customer relationship management (CRM) programs, little is known about the internal processes that assist organization-wide learning about individual customer relationships. ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Marketing Management
پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Dermatology
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

مدیریت تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract This paper presents a theoretical and empirical model that identifies conflict handling typologies which affect trust and commitment in B2B outsourcing relationship. Three typologies of conflict handling namely integrating, accommodating and compromising were examined for their effects on trust and commitment of Chinese and Indian human resource (HR) outsourcing service providers. The paper also considered the moderating effect of culture ... [ ادامه مطلب ]

پیچیدگی رهبری؛ گذر از عصر صنعتی به دوره دانش

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abtrsact Looking deeper into the knowledge economy, We can unfortunately many of the basic assumptions that management training is given with the name and carried out has come. Most theories about ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تأثیر اندازه شرکت در عملکرد نوآوری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract The study presents the result of a research that had the objective of evaluate the influence of the size of the company in the practices of management of external sources ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Technology Management & Innovation
پرداخت و دانلود قیمت: 11500 تومان

نوآوری جمعی : روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شده جامعه: مطالعه موردی در بخش شیرینی پذیری هلند
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract innovations to Furthermore, in Collective Innovation it is crucial not to define the solution space upfront, but to take the time to look for creative, innovative solutions that come from ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Social and Behavioral Sciences
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract Partnership and capacity building have become popular strategies among intermediary nongovernmental organizations (NGOs). Partnership is viewed as a cure for centrally managed bureaucratic NGOs and capacity building as a measure ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش بینی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract This study presents a new method for constructing an expert system using a hospital referral problem as an example. Many factors, such as institutional characteristics, patient risks, traveling distance, and ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Biomedical Informatics
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract This paper provides a holistic view of the Business Process Re-engineering (BPR) implementation process. It reviews the literature relating to the hard and soft factors that cause success and failure ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract In this study, the focus is on nonprofit organizations’ (NPOs’) beneficiary participation mechanisms, a component of downward accountability, and surprisingly seldom studied in the NPO governance literature. We address this ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Management Journal
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14500 تومان

ساختارهای متوازن: طراحی سازمان برای رشد مناسب
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract Companies strive for profitable growth in their quest to create superior returns for their shareholders. Profitable growth requires an organizational design that pursues seemingly contradictory demands: mechanistic structures to ensure ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Long Range Planning
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

جذب و حفظ استعدادهای برتر
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

چکیده فارسی   با گذشت 15 ماه،  اکتبر 2010 نشانگر نخستین زمانی بود که تعداد استعفا در یک ماه، بر میزان اخراج از کار فزونی گرفت، این امر نشانه جدی برای آغاز ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Strategic Finance
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract This paper explains how well intended HR practices associated with performance appraisal and compensation can be linked to employee misconduct. Based on a rational choice perspective to ethical behavior, different ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Human Resource Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

رویکردی برای ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The article aims at describing processes of building Business Intelligence (BI) systems. Taking the BI systems specifics into consideration, the authors present a suggested methodology of the systems creation and ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The concept of organizational routine can foster our understanding of the behaviour of organizations and of organizational change (Nelson and Winter 1982, March and Simon 1958, Cyert and March 1963), ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

استفاده از نوآوری باز در استراتژی های کسب و کار : شواهد شرکت های نرم افزار فنلاندی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract Our study aims at shedding light on the innovative business strategies in the software sector and understanding better the economics that underlies the supply of Open Source Software (OSS). We ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Research Policy
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری پی ای
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The definition of Assignment Model and the Hungarian Method are introduced in this paper and through cases, the application of Assignment Model is elaborated. The Assignment Model is a classic ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Energy Procedia
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((e-CRMبر روی وفاداری مشتریان
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The objective of this study is to appraise the impact of electronic customer relationship management in creating customer loyalty in Parsmodir Khazar Enterprise. This study is based on descriptive-measuring method. ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Advanced Research in Economic and Management Sciences
پرداخت و دانلود قیمت: 5500 تومان

چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to present a generic framework to assess and simulate outsourcing risks in the supply chain. Design/methodology/approach – This combination approach involves a ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Management & Data Systems
انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان

مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract Despite thewidespread use of eHR systems, surveys showthat theremay be a number of problems associated with their design and implementation. In an effort to overcome these problemswe expanded themodel of ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Human Resource Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در دانشگاه های نیجریه: بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract This study examines empirically, the influence of ownership-type and age on the adoption of Strategic Human Resource Management (SHRM) practices that have been shown to contribute to organizational effectiveness. The ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Economics
پرداخت و دانلود قیمت: 18000 تومان

تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract SHRM implications in different part of the worlds have been investigated in different research papers. The depth of implementation of SHRM, results in the productivity of the organizations. The current ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Social Sciences
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract The close linkage between competitive strategy and functional strategic activities is asserted to be a precondition to the achievement of optimal business performance. This study explores how the relationship between ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Omega
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract Purpose – This paper aims to provide a review of techniques that support risk management in product development projects using the concurrent engineering (CE) philosophy. Design/methodology/approach – The Australia/New Zealand ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Benchmarking: An International Journal
انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract The intensification of livestock operations in the last few decades has resulted in an increased social concern over the environmental impacts of livestock operations and thus making appropriate manure management ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Operational Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract Ambulance offload delays are a growing concern for health care providers in many countries. Offload delays occur when ambulance paramedics arriving at a hospital Emergency Department (ED) cannot transfer patient ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Operational Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract This paper examines and compares free cash flows in the firms listed in Indian Stock Exchange with an emphasis on earning management. The main purpose of the study is the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Business Intelligence Journal
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

به سوی پایگاه داده چندگانه (اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract The success of cloud computing as a platform for deploying webapplications has led to a deluge of applications characterized by small data footprints with unpredictable access patterns. A scalable multitenant ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract Service-Oriented Architecture (SOA) has appeared as an emergent approach for developing distributed applications as a set of self-contained and business-aligned services. SOA aids solving integration and interoperability problems and provides ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

ظرفیت شبکه های بی سیم
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract When n identical randomly located nodes, each capable of transmitting at W bits per second and using a fixed range, form a wireless network, the throughput (formula) obtainable by each ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوفب
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract In this contribution we investigate discrete-time queueing systems with vacations. A framework is constructed that allows for studying numerous different vacation systems, including a.o. classical vacation systems like the exhaustive ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Mathematical and Computer Modelling
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

عوامل تعیین‌کننده در انتخاب نرم‌افزار وب‌محور معنایی در قالب یک سرویس: چارچوبی یکپارچه در شرایط خرید الکترونیکی و برنامه ریزی منابع سرمایه ای
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract The ever increasing Internet bandwidth and the fast changing needs of businesses for effectiveness with the partners in the procurement chain and is leading organizations to adopt information systems infrastructures ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Computers in Industry
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract This paper mainly deals with a two phase service queueing model with gated service vacation. In this gated service vacation model, only those customers who are present in the queue ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Procedia Computer Science
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract Spectrum sharing between cellular and ad-hoc networks is studied in this work. Weak signals and strong interferences at the cell-edge area usually cause severe performance degradation. To improve the cell-edge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract Wireless multimedia sensor network (WMSN) applications require strong multimedia communication competence. Therefore, in WMSN applications, it is necessary to use specific mechanisms in order to handle multimedia communication challenges and ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Ad Hoc Networks
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract Business Intelligence (BI) deals with integrated approaches to management support. Currently, there are constraints to BI adoption and a new era of analytic data management for business intelligence these constraints ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract In order to obtain an adequate description of risk aversion for insuring critical path problem, this paper develops a new class of two-stage minimum risk problems. The first-stage objective function ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Neurocomputing
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های تکاملی بلند مدت نا معتبر
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۸

Abstract In this paper, Discontinuous Reception, a power saving mechanism in Long Term Evolution wireless networks, is analytically investigated in the presence of transient faults by using an unreliable M/G/1 queue ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Performance Evaluation
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 19000 تومان

مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Purpose – This paper aims to provide a review of techniques that support risk management in product development projects using the concurrent engineering (CE) philosophy. Design/methodology/approach – The Australia/New Zealand risk ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Benchmarking: An International Journal
انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Knowledge management needs to consider the three related elements of people, processes and technology. Much existing work has concentrated on either people or technology, often to the exclusion of the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Electronic Journal of Knowledge Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract In response to criticism of brand personality measures that embrace other aspects besides brand personality, we developed a new brand personality measure consisting of personality items only. Belgian respondents (n=12,789) ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Research in Marketing
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract The intensification of livestock operations in the last few decades has resulted in an increased social concern over the environmental impacts of livestock operations and thus making appropriate manure management ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Operational Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Purpose – The broad aims of this research are to analyse the status of, and processes underlying, strategic human resource management (HRM) integration within organisations and to contribute to theory ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Over the past several years there have been intensive discussions about the importance of knowledge management within our society. The management of knowledge is promoted as an important and necessary ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract This paper proposes a methodological framework to integrate stakeholders’ requirements and different aspects of urban redevelopment projects. We propose the application of the multi-criteria decision analysis techniques combined of Quality ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Applied Operational Research
انتشارات: Tadbir Institute for Operational Research, Systems Design and Financial Services
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

زیگبی: مشخصه ای برای مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی سطح بالا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract ZigBee is a specification for a suite of high level communication protocols using small, low-power digital radios based on an IEEE 802 standard for personal area networks. Applications include wireless ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Wikipedia
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

پیش بینی ثبت وقایع جداول IP (IPTABLES)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

چکیده فارسی پیش بینی داده های امنیتی به طور فزاینده ای در محیط تهدید آمیز امروزی اینترنت آزاد مهم می باشد. سیستم تشخیص نفوذ شکل تجهیزات امنیتی تا فایروال ها- مقدار ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 18000 تومان

سکوی آزمایش مجازی برای ارزیابی محیط داخلی کابین خودرو
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract In the paper the authors refer to a new computational tool for the transient prediction of the car cabin environment and heat load during real operating conditions. The aim of ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Advances in Engineering Software
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال- پروتکل اینترنتی شناختی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract The principal aim of cognitive networking is to equip traditional networks with some sort of intelligence, in order to make them evolve and achieve higher levels of performance than those that can currently be achieved [1]. Typical characteristics of cognitive networks are the ability to monitor the environment they are deployed in, to take reasoned actions based on current conditions ... [ ادامه مطلب ]

مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract In a real environment, acoustic and language features often vary depending on the speakers, speaking styles and topic changes. To accommodate these changes, speech recognition approaches that include the incremental ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Computer Speech and Language
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 24000 تومان

مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract With emphasis on the simple plant location problem, (SPLP), we consider an important family of discrete, deterministic, single-criterion, NP-hard, and widely applicable optimization problems. The introductory discussion on problem formulation ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Operational Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract This paper introduces an effective congestion control pacing scheme for TCP over multihop wireless networks with Internet connectivity. The pacing scheme is implemented at the wireless TCP sender as well ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Computer Networks
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 18000 تومان

توانمندسازی نرم افزار برای معماری های چند هسته ای
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract A recent trend of transitioning to multicore architectures in the mainstream market segments creates significant challenges for programming systems. The market need for creating portable multithreaded applications that exploit high ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract Cyber defense competitions arising from U.S. service academy exercises offer a platform for collecting data that can inform research that ranges from characterizing the ideal cyber warrior to describing behaviors ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Eighth International Conference on Information Technology
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

servIoTicy و iServe: پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت اشیاء
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract In the last years, Internet of Things (IoT) and Big Data platforms are clearly converging in terms of technologies, problems and approaches. IoT ecosystems generate a vast amount of data ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Procedia Computer Science
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۵

Abstract In this paper, a Sequential Adaptive Fuzzy Inference System called SAFIS is developed based on the functional equivalence between a radial basis function network and a fuzzy inference system (FIS). ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Fuzzy Sets and Systems
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

آسیب پذیری های امنیتی در DNS (سیستم نام دامنه) و DNSSEC (توسعه امنیت سیستم نام دامنه)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract We present an analysis of security vulnerabilities in the Domain Name System (DNS) and the DNS Security Extensions (DNSSEC). DNS data that is provided by name servers lacks support for ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract Routing in dynamic network is a challenging one, because the topology of the network is not fixed. This issue is addressed in this presentation using ant algorithm to explore the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Computer Science and Network Security
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

مدل شناسایی فرکانس رادیویی برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی الوها براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

چکیده فارسی شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها با برچسب های ضمیمه شده RFID استفاده می ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: InTechOpen
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract This report aims to give a brief overview of the current state of document clustering research and present recent developments in a well-organized manner. Clustering algorithms are considered with two ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Department of Computer Science, Virginia Tech
پرداخت و دانلود قیمت: 22000 تومان

ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد تکنیک های صفحه نمایش با استفاده از دستگاه لمسی جهت کنترل اجسام سه بعدی در فضاهای مجازی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract Quantitative assessment is made of using two display techniques, providing two different levels of depth perception, in conjunction with a haptic device for manipulating 3D objects in virtual environments. The ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Advances in Engineering Software
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract This paper provides a background and rationale for some of the architecture and design decisions in the Cell processor, a processor optimized for compute-intensive and broadband rich media applications, jointly ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Symposium on High-Performance Computer Architecture
انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract There are several metrics that characterize the performance of a parallel system, such as, parallel execution time, speedup and eciency. A number of properties of these metrics have been studied. ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Parallel and Distributed Computing
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract As fault tolerance is the ability of a system to perform its function correctly even in the presence of faults. Therefore, different fault tolerance techniques (FTTs) are critical for improving ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Computers and Electrical Engineering
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract Mobile ad hoc networks (MANETs) are of much interest to both the research community and the military because of the potential to establish a communication network in any situation that ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Network Management
انتشارات: Wiley Online Library
پرداخت و دانلود قیمت: 22000 تومان

شرایط بهینه سازی مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۶

Abstract The optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients are derived in this paper. Two solution concepts are proposed by considering the orderings on the set of all fuzzy ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Computers and Mathematics with Applications
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۵

Abstract Cloud computing has ushered in a new paradigm with the availability of computing as a service, letting customers share the same physical infrastructure and purchase computing resources on demand (e.g. ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IRis
پرداخت و دانلود قیمت: 29000 تومان

مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۵

Abstract e is an aspect-oriented hardware verification language that is widely used to verify the design of electronic circuits through the development and execution of testbenches. In recent years, the continued ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

مدلسازی و شبیه سازی تکامل عرضه شبکه بر اساس سیستم انطباقی پیچیده و تابع برازش
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۵

Abstract A supply network (SN) is a complex adaptive system, and its structure and collaboration mechanism evolves over time. However, most literature views SN as a static system and the study ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Computers & Industrial Engineering
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین (استرمینگ) چندمنظوره در سیستم های نظیر به نظیر ارسال ویدئو بر مبنای تقاضا (P2P VoD)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۵

Abstract In recent years, multimedia content distribution has largely been moved to the Internet, inducing broadcasters, operators and service providers to upgrade with large expenses their infrastructures. In this context, streaming ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Transactions on Consumer Electronics
انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

تامین امنیت تلفن های همراه: مشخص کردن بخش های اصلی امنیت تلفن های همراه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۵

Abstract We are currently moving from the Internet society to a mobile society where more and more access to information is done by previously dumb phones. For example, the number of ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۴

Abstract Periodicy detection in time series data is a challenging problem of great importance in many applications. Most previous work focused on mining synchronous periodic patterns and did not recognize misaligned ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 21000 تومان

مدیریت انتشار و جایگذاری داده بر اساس دسترسی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۸/۲۲

Abstract The replication of data across multiple sites of data grid is an effective solution to achieve good performance in terms of load balancing, response time, and improving data availability. To ... [ ادامه مطلب ]

مجله: AASRI Procedia
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

مفهوم اگزرژی (Exergy)، کاربردهای اگزرژی در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اگزرژی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

مفهوم اگزرژی و کاربرد‌های اگزرژی در تحلیل سیستم: زمانی که قانون اول ترمودینامیک به عنوان اصل بقای انرژی بیان می شود، با کمیت اشکال مختلف انرژی سروکار داریم. از دیدگاه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

مکانیک شکست (Fracture Mechanics)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

مقدمه : یکی از عمده ‌ترین مسائلی که انسان از زمان ساختن ساده‌ترین ابزارها با آن مواجه بوده است پدیده شکست در اجسام می‌باشد و درواقع برای استفاده از مواد ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

Stable And Metastable State
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

مقدمه: گیبس در مقاله خود در سال 1873 به نام "روشی در توصیف هندسی خواص ترمودینامیکی مواد در سطوح" خلاصه ‌ای ابتدایی از قوانین معادله‌ی جدیدش را معرفی می‌کند که ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 1500 تومان

مطالعه عددی ذوب کردن در داخل حلقه‌های افقی متحد المرکز و خارج از مرکز

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

چکیده: این مقاله، به بررسی عددی روی ذوب مواد تغییرفازدهنده با استفاده از N-eicosane  در داخل یک سیلندر استوانه‌ای می‌پردازد. شبیه سازی عددی برای ذوب مواد تغییرفازدهنده  بین دو استوانه در حالت‌های متحدالمرکز و خارج از مرکز با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت که دمای اولیه‌ی آن C˚۱ است. استوانه‌ی داخلی، لوله‌ای با دیواره‌های داغ درنظر گرفته می‌شود در حالی‌که لوله‌ی ... [ ادامه مطلب ]

انرژی خورشیدی و کاربرد های آن در گرمایش،سرمایش و ذخیره سازی انرژی (فصل اول: انرژی خورشیدی)

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی ... [ ادامه مطلب ]

شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی سیستم گرمایش از کف با مواد تغییر فاز محصور (PCM)

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

چکیده در مقاله حاضر، یک نوع از مواد تغییر فاز محصور گرمایش از کف آب گرم دما پایین و همچنین سیستم تابشی خورشیدی مورد بررسی یک ساختار ،PCM  قرار گرفته است . برای به دست آوردن بهترین عملکرد خواص جدید گرمایش ی طراحی گردیده که در آن لوله های انتقال حرارت در یک لایه محصور مواد تغییر فاز بدون بتن ریزی ... [ ادامه مطلب ]

دینامیک سیالات محاسباتی‎

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

فصل اول (معرفی CFD): برای حل جریان حول یک هندسه دلخواه از این روش ها استفاده می شود: روش تجربی، روش تحلیلی، روش عددی یا CFD هر یک از این روش ها کاربرد خاص خود را دارد و از مزایا و معایب خود برخوردار است.در روش تجربی از آزمایشگاه و تونل باد گرفته تا تست های واقعی پرواز استفاده می شود ... [ ادامه مطلب ]

الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۲

Abstract The use of wireless sensor networks in home automation (WSNHA) is attractive due to their characteristics of self-organization, high sensing fidelity, low cost, and potential for rapid deployment. Although the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: EURASIP Journal on Embedded Systems
انتشارات: Hindawi
پرداخت و دانلود قیمت: 18000 تومان

مقدمه ای بر امنیت شبکه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۱

Abstract Network security is a complicated subject, historically only tackled by well-trained and experienced experts. However, as more and more people become "wired", an increasing number of people need to understand ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Kent Information Services
پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان

معرفی برنامه کمکی fwknop
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۱

چکیده فارسی اپراتور باز کردن پورت (fwknop) به عنوان یک پروژه منبع باز تحت مجوز GNU عمومی در ژوئن 2004 منتشر شذ. Fwknop به عنوان اولین باز کردن پورت (port-knocking) برای ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Linux Firewalls Book
پرداخت و دانلود قیمت: 18000 تومان

شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۱

Abstract In this research, we propose two new clustering algorithms, the improved competitive learning network (ICLN) and the supervised improved competitive learning network (SICLN), for fraud detection and network intrusion detection. ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Neurocomputing
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۱

Abstract Using a bibliometric approach, this paper analyzes research trends and forecasts of data mining from 1989 to 2009 by locating heading ‘‘data mining’’ in topic in the SSCI database. The ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Expert Systems with Applications
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۱

Abstract Dependability is the system property that integrates such attributes as reliability, availability, safety, security, survivability, maintainability. The aim of the presentation is to summarize the fundamental concepts of dependability. After ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Newcastle University
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

مطلب 201 تا 300 از 482
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018