مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF A CMOS Inverter-Based Class-AB Pseudo Differential Amplifier for HF ApplicationsAbstract

This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the complementary common-mode feedback (CMFB) consisting of current mode common-mode detector and transimpedance amplifiers. The circuit has been designed using 0.18 f.IID. CMOS technology under 1 V supply, and the simulation results shows that the rail to rail output swing is achieved with low common-mode gain (-15 dB). The output swing of the circuit is 0.7 V. The power dissipation of the circuit is 96 JlW.

Keywords: pseudo-differential amplifier; feedback; class-AB; CMOS inverter

 

چکیده فارسی: این مقاله یک تقویت کننده ی شبه- تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF، با استفاده از مدار ساده rail-to-rail CMFB را ارایه می دهد. مدار ارایه شده، دارای دو اینورتر CMOS و فیدبک حالت-مشترک مکمل (CMFB) _که خود متشکل از آشکارساز حالت-مشترک حالت جریان و تقویت کننده های ترنز-امپدانسی (transimpedance)، بوده_ می باشد. این مدار با استفاده از فناوری CMOS 0.18 نانومتری تحت ولتاژ منبع 1 ولت، طراحی شده است، و نتایج شبیه سازی نشان می دهند که نوسان خروجی rail to rail با استفاده از گین حالت-مشترک پایین (-15 dB)، بدست می آید. نوسان خروجی مدار 0.7 v می باشد. تلفات توان مدار 0.96 میکرووات می باشد.

 

کلیدواژه: تقویت کننده ی شبه تفاضلی ، و فیدبک حالت-مشترک، کلاس-AB، اینورتر CMOS

مشخصات

مشخصات

انتشارات: IEEE سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 4 تعداد صفحات متن ترجمه: 13 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۸ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF حجم: 1.09 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 119500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A CMOS Inverter-Based Class-AB Pseudo Differential Amplifier for HF Applications

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

نمای مطلب1- مقدمه

امروزه، یک مدار آنالوگ با کارکرد خوب _عمدتا بسبب پیشرفت ساختن مدار مجتمع فراوان با سیستم های مداری پیچیده، و نیاز به وسایل قابل حمل با منبع باطری_ بایسته شده است. اگرچه، کاهش منبع ولتاژ در مدارات آنالوگ باعث کاهش عملکرد زیادی می شود، و بنابراین، ترفندهای تازه ای برای طراحی نیاز است تا مدارات آنالوگ با پهنای باند، بهره، و خطی بودن کافی را بدست آورد.

(نیاز به دانلود ترجمه) تقویت کننده ی هدایت عرضی (OTA)، یکی از پایه ای ترین سلول ها _از آنجایی که OTA کاربرد زیادی در بسیاری از مدارات آنالوگ مانند تقویت کننده عملیاتی، مقایسه گرهای ولتاژ، مبدل های A-D و D-A و فیلترهای فرکانس بالا، دارد_ می باشد. روش های زیادی هم با استفاده از پیکربندی کاملن تفاضلی و هم با استفاده از پیکربندی شبه تفاضلی، برای طراحی OTA ولتاژ پایین [1-4] ارایه شده اند. FD بطور معمول، مبنی بر یک جفت تفاضلی با یک منبع جریان tail است، درحالی که PD مبنی بر دو اینورتر مستقل، بدون منبع جریان tail می باشد. می دانیم که افت ولتاژ در منبع جریان tail، دی یک ساختار PD، اجازه ی بازه های جریان ورودی و خروجی بزرگتری را می دهد، و ساختار آن را برای کاربردهای با منبع توان ضعیف جذاب می کند. اگرچه، ساختار PD به یک فیدبک حالت-مشترک اضافی برای دو منظور نیاز دارد: (نیاز به دانلود ترجمه) 1) تا ولتاژ حالت مشترک را در گره های با امپدانس بالا تصحیح کند، و 2) تا مولفه های سیگنال حالت-مشترک را خنثی کند. روش های زیادی برای دستیابی به CMFB پیشنهاد شدند[1-10]. مدار خازن متغیر، به منظور ساخت یک CMFB [1] ارایه شد، و مدار نتیجه شده دارای مصرف توان کمی می باشد. اگرچه، مدار CMFB، در طی خطا و ظرفیت خازنی بار، تغذیه-ساعت را معرفی می کند _ که از مقسم مقاومتی ساده برای حس ولتاژ دو گره ی مختلف استفاده کرده است_. در نتیجه نوسان ولتاژ CMFB محدود نشده است. اگرچه،این مقاومتها نه تنها نیاز به سطح سیلیکونی بزرگی داشته، بلکه امپدانس های خروجی را نیز تغذیه می کنند. [4] از شبکه ی مقاومتی MOS با روش CMFB تحریک حجمی، استفاده کرده است. اگرچه، مدار خروجی امپدانس کاملن ضعیفی با بهره ی مشترک بالا دارد. برای حل مساله، روش هایی که از ترانزیستورهای MOS استفاده می کنند _همانند مدار CMFB_ ارایه شده اند [5-6]. CMFB متشکل از آشکارساز CM و تقویت کننده تک حالته می باشد. در نتیجه، به ره های حالت مشترک بسیار بالا بوده، و به علاوه نوسانات خروجی محدود می باشند. [7 - 8] از ترانزیستورها و تقویت کننده های حالت مشترک دو حالته استفاده می کند. بهره ی حالت مشترک نتیجه شده پایین است. مشکل این ساختار این است که مدار دارای نوسان خروجی محدود و مسایل نوسانی حادی می باشد. [9 و 10] CMFB مکمل را، که می تواند هر دو بهره ی حالت مشترک پایین را با نوسانات خروجی خوب ارایه دهد، ارایه داده است. اگرچه، مدارات پیچیده و دارای مصرف توان بالایی هستند. [11 و12] روش فیدبک مثبت را برای افزایش بهره ی تفاضلی پیشنهاد کرده اند. اگرچه، مدار دارای گین حالت مشترک بسیار بالایی است (Acm= -6 dB)

(نیاز به دانلود ترجمه) در این مقاله، یک تقویت کننده ی شبه تفاضلی (PDA) کلاس-AB بر مبنای اینورتر CMOS، با استفاده از یک فیدبک حالت-مشترک جدید ارایه شده است. CMFB از یک آینه جریان (CM) و تقویت کننده ی امپدانس عرضی تشکیل شده است (TA) . بهره ی حالت مشترک به نظر می رسد که پایین باشد (-15 dB). فیدبک مثبت هم برای افزایش بهره ی حالت تفاضلی بکار رفته است. نوسان خروجی مدار 0.7 v است.

2- تقویت کننده ی شبه-تفاضلی ارایه شده

الف. (نیاز به دانلود ترجمه) OTA کلاس-AB قاراردادی

(نیاز به دانلود ترجمه) یک OTA کلاس AB قراردادی دی شکل 1 (a) نشان داده شده است. همان طور که پیداست، مدار بر مبنای اینورتر CMOS می باشد. روشن است که اینورتر CMOS دارای بهره ی بالا و مصرف توان کمتری است. همچنین، دارای هیچ گره ی داخلی نبوده، و ازین رو، دیگر عملکرد مدار با قطب های پارازیتی اضافی در فرکانس های بالا کاهش نمی یابد.

(نیاز به دانلود ترجمه) ساختار PD با استفاده از اینورتر CMOS در شکل 1 (b) نشان داده شده است. به خوبی پیداست که بهره ی حالت-تفاضلی (Adm) همانند بهره ی حالت مشترک (Acm) می باشد، که منجر به نسبت عدم پذیرش حالت مشترک برابر 1 می شود (CMRR= Adm/Acm). از انجا که Acm بزرگ می تواند منجر به تفاوت حالت مشترک بزرگ در خروجی شود [13]، بنابراین مدار فیدبک حالت مشترک (CMFB) مورد نیاز می باشد.

شکل 1. (نیاز به دانلود ترجمه) (a) OTA تک-پایانه اینورتری (b) OTA شبه-تفاضلی

ب. (نیاز به دانلود ترجمه) ساختار PDA ساخته شده

(نیاز به دانلود ترجمه) PDA ارایه شده بر مبنای پیکربندی نشان داده شده در شکل 2(a) می باشد. همان طور که می بینید، PDA از دو اینورتر CMOS جداگانه و تقویت کننده ی حالت مشترک، که به دو منظور 1) آشکارسازی سیگنال حالت مشترک در گره های خروجی ، و 2) تامین فیدبک مثبت (خط تیره ها) به منظور بالا بردن امپدانس خروجی و بهره ی تفاضلی ، تشکیل شده است.

شکل 2. (نیاز به دانلود ترجمه) PDA ارایه شده (a) ترکیب مدار (b) ساختار CMA

(نیاز به دانلود ترجمه) عملیات به گونه ی زیر می باشد. در مورد سیگنال خروجی حالت مشترک ، CMA ولتاژ V01,2 را تقویت کرده و منفی نتیجه را به ترمینال های حجمی (نیاز به دانلود ترجمه) فیدبک می کند تا ولتاژ خروجی حالت مشترک حذف شود. بطور عکس، CMA به سیگنال حالت تفاضلی پاسخ نمی دهد (V01= -V02)، یعنی خروجی CMA (Vcma) ثابت می ماند. ولتاژ حالت مشترک DC توسط Vc تنظیم می شود. باید توجه شود که بهره ی حالت-مشترک نیز می تواند در صورت فیدبک شدن Vcma به ترمینال های حجمی M1N,2N ، حذف شود. این عمل می تواند در فرآیند triple-well ممکن شود.

(نیاز به دانلود ترجمه) شکل 2(b) ساختار CMA ارایه شده را نشان می دهد. همان گونه که می بینید، CMA از دو مقاومت تطبیق یافته (R)، دو آینه جریان و تقویت کننده ی امپدانس عرضی (TA) تشکیل شده است. عملکرد CMA را می تواند به گونه ی زیر تشریح کرد. از آنجایی که ولتاژهای خروجی PDA سیگنال های تفاضلی هستند (سیگنال های توپر را ببینید)، این ولتاژها در طی مقاومت هایR به جریان تبدیل می شوند. این جریان ها که دارای دامنه ی یکسان ولی فازهای نابرابر هستند، در هر مقاومت جاری شده و به ترمینال های OUT2A و OUT2B آینه می شوند (با بهره ی جریان β). به سبب اینکه این جریان ها دارای دامنه های برابر ولی فازهای مخالف هستند، هیچ جریانی از ورودی تقویت کننده ی امپدانس عرضی(TA) عبور نخواهد کرد، و بنابراین اختلافتانسیلی در گره ی C وجود نخواهد داشت. همچنین، جریان های مقاومت های R به ترمینال های OUT1A و OUT1B آینه شده (با بهره ی جریان α)، با خلانت مثبت به خروجی PDA فیدبک می شوند، و ازین رو امپدانس خروجی و بهره ی تفاضلی سیستم را افزایش می دهند.

(نیاز به دانلود ترجمه) از آنجا که خروجی های PDA، سیگنال های حالت مشترک هستند (خط های نقطه چین را ببینید)، جریان حالت مشترک از گره های A و B با دامنه و فاز برابر عبور می کند. در نتیجه، جمع این دو جریان، جمع جبری بوده و از تقویت کننده ی امپدانس عرضی(TA) می گذرند. ولتاژ خروجی Vcma تقویت شده با علامت منفی به ترمینال های حجمی M1P,2P فیدبک می شوند تا همان طور که پیش ازین مطرح شد، ولتاژ حالت مشترک را حذف کنند.

با یک تحلیل آسان و کوچک می توان Acm و Adm را به گونه ی زیر بدست آورد

که در آن (نیاز به دانلود ترجمه) هدایت عرضی اینورتر CMOS ، (نیاز به دانلود ترجمه) امپدانس خروجی PDA ، α و β بهره های جریان آینه جریان (CM)، و (نیاز به دانلود ترجمه) بهره ی امپدانس عرضی تقویت کننده ی امپدانس-عرضی(TA) می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

از معادله ی 3، می توان دریافت که اگر بهره ی امپدانس عرضی(RF) بزرگ باشد، CMRR افزایش می یابد. به علاوه، بهره های جریان α و β مربوط به آینه های جریان A و B نقش مهمی در تعیین CMRR دارند.

شکل 3. تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB ارایه شده

ج. (نیاز به دانلود ترجمه) پیاده سازی مدار

(نیاز به دانلود ترجمه) پیاده سازی مدار شکل 2 در شکل 3 آورده شده است. (نیاز به دانلود ترجمه) تقویت کننده شبه-دیفرانسیلی ورودی بوده، در حالی که مدار CMFB با نوسان عریض می باشد. (نیاز به دانلود ترجمه) آینه جریان A را تشکیل داده، در حالی که M6N,P-M8N,P برای تشکیل آینه جریان B استفاده شده است. بهره ی جریران با نسبت های α و β را می توان بترتیب با تنظیم نسبت ابعاد (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) و (نیاز به دانلود ترجمه) بدست آورد.

(نیاز به دانلود ترجمه) باید توجه شود که انتخاب α نیاز به دقت زیادی دارد. مقادیر بزرگ α می تواند منجر به بهره ی تفاضلی بزرگ شود. مقادیر بزرگ α همچنین می تواند باعث تحریک ناپایدار مدار شود. در عمل، α باید کمی بزرگتر از یک باشد، تا تلفات مبنی بر نقص آینه جریان _که قادر نیست بطور کامل جریان ورودی را به خروجی آینه کند_ را هم جبران کند. در این مقاله، α به 1.3 تنظیم شده است تا بهره تفاضلی و هم پایداری تفاضلی را تامین کند. مقدار β در تعیین بهره حالت مشترک تاثیر دارد، زیرا بخشی از مدار CMFB می باشد. همان طور که در معادله 2 می بینید، مقادیر زیاد β موجب بهره ی حالت مشترک کم می شود. اگرچه باید در نظر داشت که مقادیر زیاد β نیاز به ترانزیستورهای بزرگ، و بنابراین جریان آماده به کار زیاد و خازنهای پارازیتگیر بزرگ نیاز دارد، که می توانند عملکرد فرکانس سیستم را کاهش دهند. در اینجا β 3 در نظر گرفته شده است.

(نیاز به دانلود ترجمه) ترانزیستورهای (نیاز به دانلود ترجمه) و (نیاز به دانلود ترجمه) تقویت کننده ی امپدانس عرضی را تشکیل می دهند. بهره امپدانس عرضی مدار توسط مقاومت (نیاز به دانلود ترجمه) تنظیم می شود. تقویت کننده امپدانس عرضی در اینجا به منظور افزایش بهره تقویت کننده حالت مشترک (CMA) ،و در عین حال به منظور کاهش امپدانس های ورودی و خروجی (در گره های C و D) _بطوری که ثابت زمانی مربوط به این گره ها پایین باشد_ بکار رفته است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

 Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

 Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی (Stator Winding Fault Diagnosis Based On Wavelet Transformation and BP Neural Network)
فايل پيوست

چکیده: در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است . به ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

اثر wake در مکان یابی بهینه توربین های بادی یک مزرعه بادی‎
فايل پيوست

چکیده: افزایش روز افزون مزارع توربین بادی و گسترش آن ها، ضرورت روش هایی برای بهینه سازی مسائل فنی و اقتصادی آن ها را بیش از پیش نمایان می سازد. یکی از چا لش های پیش رو برای طراحی مزارع بادی تعیین موقعیت توربین ها نسبت به یکدیگر می باشد. این مقاله روشی را برای بهینه سازی چیدمان توربین ها در یک ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

شناسایی و رتبه بندی دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و ارائه راهکارهای کاهش آن: مطالعه موردی پروژه های "پتروشیمی الف"
فايل پيوست

  "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت"   شناسایی و رتبه بندی دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و ارائه راهکارهای کاهش آن: مطالعه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 259500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2024