مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات:

Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits

پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی که هر یک عهده دار انجام بخشی از فرآیند تولید محصول نهایی می باشند. موارد زیر را می توان از عمومی ترین تجهیزاتی قلمداد کرد که در اغلب سایت های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند:

مبدل های حرارتی (Heat Exchangers)

جدا کننده های هوا (Air separator)

شیر ها (Valve)

لوله ها (Pipe)

کندانسورها یا چگالنده ها (Condenser)

مبدل های ریبویلر (Reboiler)

خنک کننده ها (Air Cooler)

پمپ ها (Pump)

کمپرسورها (Compressor)

برج ها (Column)

این مجموعه که حاصل تلاش جمعی از مهندسین متخصص و مجرب کشور است شامل دو فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...) می باشد.

امیدواریم دانش، تجربه و انرژی بکار گرفته شده در تهیه این مجموعه ارزشمند مورد توجه و استفاده مهندسان و علاقه مندان عزیز قرار گیرد.تصاویری از فایل ها:

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)مورد تأیید و استفاده شرکت های معتبر

شامل: 2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)

گروه نرم افزاری دیتاسرا

www.datasara.com


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۶/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: 2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...) حجم: - قیمت: 9500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

 برچسب ها: 

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units Heat Exchangers Drums Pits...)

اکسل طراحی

excel طراحی

فایل اکسل طراحی

خرید اکسل طراحی

فروش اکسل طراحی

خرید اکسل طراحی

فایل excel طراحی

خرید excel طراحی

فروش excel طراحی

دانلود اکسل طراحی

دانلود اکسل طراحی

دریافت اکسل طراحی

دانلود اکسل طراحی

دریافت اکسل طراحی

دانلود excel طراحی

دانلود excel طراحی

دریافت excel طراحی

خرید فایل اکسل طراحی

فروش فایل اکسل طراحی

خرید فایل اکسل طراحی

خرید فایل excel طراحی

فروش فایل excel طراحی

دانلود فایل اکسل طراحی

دانلود فایل اکسل طراحی

دریافت فایل اکسل طراحی

دانلود فایل اکسل طراحی

دریافت فایل اکسل طراحی

دانلود فایل excel طراحی

دانلود فایل excel طراحی

دریافت فایل excel طراحی

طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فروش طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

فایل اکسل طراحی تجهیزات قائم و پیت

فایل excel طراحی تجهیزات قائم و پیت

دانلود طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دانلود طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فروش فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

خرید فایل اکسل طراحی تجهیزات قائم و پیت

خرید طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

فروش فایل اکسل طراحی تجهیزات قائم و پیت

فروش طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

خرید طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

خرید فایل excel طراحی تجهیزات قائم و پیت

دانلود فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فروش فایل excel طراحی تجهیزات قائم و پیت

دانلود فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت فایل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دانلود فایل اکسل طراحی تجهیزات قائم و پیت

دانلود طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دریافت فایل اکسل طراحی تجهیزات قائم و پیت

دریافت طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دانلود طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دریافت طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دانلود فایل excel طراحی تجهیزات قائم و پیت

دریافت فایل excel طراحی تجهیزات قائم و پیت

خرید فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فروش فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

فروش فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

فروش فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

خرید فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

خرید فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دانلود فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دانلود فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت فایل اکسل طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دانلود فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دانلود فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دریافت فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دانلود فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دانلود فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

دریافت فایل excel طراحی فونداسیون تجهیزات افقی

دریافت فایل طراحی فونداسیون تجهیزات قائم و پیت

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019