مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی Design Instructions Of Vibrating Machinery Foundations (Centrifugal & Reciprocating)_English

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 27

Part of the instruction:


REFERENCES

“Design of structures and foundations for vibrating machines” S.Arya, M.O'Neill and G.Pincus, Gulf Publishing Company, 1979.

"Vibrations of soils and foundations" – F.E.Richart, J.R Hall, Jr. and R.D. woods, prentice-Hall, Inc., 1970.

"Foundation analysis and design"- J.E.Bowles, McGraw-Hill book company, 2001.

"Foundations for machines: Analysis and Design" – S.Prakash & V.Puri, John Wiley & Sons Inc., 1988.

"Hand Book of Machine Foundation"- P.SRINVASULU,2011

Equipment foundation design

INSTRUCTIONS

Centrifugal Machine Foundations

Scope

This design procedure supports the Engineer in performing static and dynamic analysis of block type, soil supported centrifugal machine foundations. The intent is to restrict the natural frequency and amplitude of the foundation system outside its critical range (speed and amplitude) in avoiding resonance, thereby avoiding damage to the equipment and its supporting foundation/structure as well as irritation to operating personnel. In real, the stiffness of the soil and the amount of damping that occurs is a function of frequency and loading.

Method of Analysis

A rigid block foundation supporting a vibrating machine can experience up to six modes of vibrations as shown in figure 1-1. By capitalizing on symmetry the typical problem reduces to an analysis as follows:

Uncoupled vertical motion

Uncoupled tensional motion

Coupled rocking and sliding motion

The “Elastic half space” theory presumes that a circular footing rests upon surface of elastic half space (Soil) extending to an infinite depth, which is homogeneous and isotropic and whose strain stress properties can be defined by two elastic constants shear modules (G) and poisons ratio. This theory is used for soil modeling and determination of soil spring and damping constants. By substituting these constants into equations of motion for the above 3 cases, the foundations response can be obtained.

Equipment Data

The following data is required prior to design and shall be furnished by the machine vendor:

Outline drawing of the machine assembly.

Weight of machine and its components.

Location of centers of gravity (C.G.s of the combined machine assembly and each component.

Operating speed and critical speed of the machine component.

Magnitudes, directions and points of application of inertia forces.

Weight of all machine rotary part.

Maximum allowable amplitude and velocity of foundation


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions Of Vibrating Machinery Foundations (Centrifugal & Reciprocating)_English حجم: 4.40 مگابایت قیمت: 12500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

دستورالعمل ها

مبانی ماشین گریز از مرکز

محدوده

این روش طراحی از مهندس در انجام تجزیه و تحلیل استاتیک و پویا از نوع بلوک، پایه دستگاه های گریز از مرکز حمایت می کند. هدف این است که فرکانس و دامنه طبیعی سیستم پایه را در خارج از محدوده بحرانی (سرعت و دامنه) خود در اجتناب از رزونانس محدود کند، و از این طریق اجتناب از آسیب به تجهیزات و پایه / ساختار حمایت کننده آن و همچنین تحریک به پرسنل عامل . در واقع، سختی اف خاک و میزان میرایی رخ می دهد که یک تابع فرکانس و بارگذاری است.

روش تجزیه و تحلیل

پایه بلوک سفت و سختی که از یک دستگاه ارتعاشی پشتیبانی می کند می تواند تا شش حالت ارتعاش را که در شکل 1-1 نشان داده شده است، تجربه کند. با استفاده از تقارن با استفاده از تقارن، مشکل معمول به تجزیه و تحلیل به شرح زیر کاهش می یابد:

حرکت عمودی مجزا

حرکت تنشآور جدا شده است

تکان دادن و حرکت کشویی همراه است

تئوری "نیمه فشرده الاستیک" فرض می کند که پایه دایره ای بر روی سطح نیمه الاستیک (خاک) گسترش یافته به عمق بی نهایت، که همگن و ایزوتروپیک است و خواص استرس اشباع آن می تواند توسط دو ماژول برشی ثابت ثابت (G) و نسبت سموم. این تئوری برای مدل سازی خاک و تعیین ثابت های خورشیدی و خاک استفاده می شود. با جایگزینی این ثابت ها به معادلات حرکت برای 3 مورد فوق، پاسخ پایه می تواند بدست آید.

داده های تجهیزات

داده های زیر قبل از طراحی مورد نیاز است و باید توسط فروشنده دستگاه تهیه شود:

طرح کلی مونتاژ ماشین.

وزن ماشین و اجزای آن.

موقعیت مراکز جاذبه (سیگنال های مغناطیسی ماشین مجتمع ترکیبی و هر جزء.

سرعت عمل و سرعت بحرانی اجزای دستگاه.

Magniteses، جهت ها و نقاط استفاده از نیروهای inertia.

وزن تمام قسمت چرخش ماشین.

حداکثر دامنه مجاز و سرعت پایه

پارامترهای خاک

اطلاعات خاک مورد نیاز برای طراحی که باید توسط مشاور خاک تهیه شود عبارتند از:

تراکم خاک (g)

نسبت پواسون (u)

مدول برشی پویا (G)

محرک داخلی (Di)

تحمل به خاک، رسوب پیش بینی شده و عمق خاک که در آن پارامترهای بالا قابل استفاده هستند.

در صورت عدم گزارش کامل خاک، مقادیر G، u و Di در جدول 3-1، 3-2 و 3-3 ممکن است برای طراحی اولیه استفاده شود.

انتخاب پیکربندی پایه

الزامات زیر باید برای اندازه پایه محاکمه اولیه به عنوان یک راهنمای اولیه استفاده شود.

پایین پایه بلوک باید در هر کجای زمین بالاتر از سطح آب باشد. این نباید روی زمین خاکی که قبلا خرد شده و یا در خاک بسیار حساس (به لرزش) است، بماند. توصیه های مشاوره ژئوتکنیک معمولا با توجه به عمق سازه های پشتیبانی از دستگاه های دینامیکی و ارتعاشی انجام می شود.

بالای بلوک معمولا حداقل 150 میلیمتر یا بیشتر از کف کامل و یا سنگ فرش برای جلوگیری از آسیب رسیدن به روان آب سطحی نگهداری می شود.

به عنوان یک بنیاد سفت و سخت بلوک در خاک، جرم بنیاد باید حداقل سه برابر جرم ماشین چرخش باشد.

عمق بلوک نباید کمتر از 600 میلیمتر باشد ، یا همانطور که از طول لولای لنگر استفاده می شود. ابعاد دیگر بلوک نیز ممکن است عمق را به گونه ای تنظیم کند که بنیاد در نظر گرفته شود.

بنیاد باید وسیع باشد تا میزان خم شدن در حالت شیب را افزایش دهد. عرض باید حداقل 1.5 برابر فاصله عمودی از پایین پایه تا خط مرکز ماشین باشد.

هنگامی که ضخامت و عرض انتخاب شده است، طول بر اساس بند تعیین می شود ، در صورتی که سطح برنامه کافی برای حمایت از دستگاه به همراه یک پا از لبه پایه دستگاه به لبه بلوک برای اهداف نگهداری در دسترس باشد.

طول و عرض پایه تنظیم شده است به طوری که مرکز ثقل دستگاه به علاوه تجهیزات سازگار با مرکز ثقل پایه در سطح افقی است. مرکز ترکیب گرانش باید با مرکز مقاومت خاک (در 5 درصد از هر بعد خطی) هماهنگ باشد.

سیستم های ماشین / بنیاد برای سرعت ( 500 دور در دقیقه) ماشین آلات بطور معمول بالا تنظیم شود. سیستم های ماشین / پایه و اساس سرعت بالا ( 3000 دور در دقیقه) ماشین آلات بطور معمول کم تنظیم می شود.

اگر تجزیه و تحلیل پویا پیش بینی رزونانس با فرکانس هیجان انگیز، جرم پایه باید افزایش یا کاهش می یابد به طوری که به طور کلی پایه اصلاح شده خواهد بود بیش از تنظیم و یا تحت تنظیم برای دستگاه های گریز از مرکز.

تجزیه و تحلیل استاتیک

بارهای استاتیک

بارهای ثابت ایستا از نیروهای پویا و بارهای پویای گذرا همانطور که در این بخش مشخص شده است باید در نظر گرفته شود.

باربری خاک

فشار بلبرینگ نباید بیش از 50٪ از ظرفیت خلوص خالص خالص خالص بارهای استاتیک را از بین ببرد.

توافق

استقرار استاتیک باید یکنواخت باشد؛ CG پایه و بارهای دستگاه باید در حدود 5٪ از هر بعد خطی باشد.

تجزیه و تحلیل پویا

جرم جرم و جرم لحظه ای از اینرسی

محاسبه جرم (m) و جرم لحظه ای اینرسی (IO) r & این برای هر جزء ماشین و پایه: (یعنی اسکله، کف و خاک) .

ضریب شعاع و ضریب همبستگی معادل

محاسبه شعاع معادل (ro) برای پایه مستطیلی و ضریب تعادلی  با استفاده از جدول 3-4.

جایی که h '= پایه ماشین کامل عمق جاسازی شده منهای 1.5'، (خاک نادیده گرفته شده بالا) این تعداد می تواند متغیر باشد و بستگی به کیفیت پشتی در برابر دو طرف پایه است. علاوه بر این، اگر زهکشی دارای انسجام، چرخش یا چرخش باشد، خاک ممکن است از پایه جلوگیری کند، به طوری که اثرات سودمند تعویض از بین می رود.

نسبت دمیدن (D)

D = Dg + Di Eq (3-4)

کجا: Dg = نسبت سقوط هندسی، از دست دادن انرژی از طریق انتشار موج ولتاژ دور از پایه است. مقادیر Dg باید از جدول 3-6 همراه با جدول 3-7 و 3-8 تعیین شود.

Di = نسبت سقوط داخلی، از دست دادن انرژی در حین تنزل تنزیل است. مقادیر Di در جدول 3-3 از 0.01 تا 0.07 متغیر است. مقدار میانگین 0.05 می تواند با نتیجه معقول استفاده شود. (اگر در مشخصات پروژه محدود نشده باشد)

ثابت کنسانتره بهار KV، Kh، Kr و Kr را محاسبه کنید

محاسبات ثابت ثابت بهار با استفاده از فرمول در جدول 3-5 و عوامل هندسه تعریف شده در شکل 3-1 محاسبه می شود.

محاسبه فرکانس طبیعی جدا شده (fn) سیستم:

فرکانس رزونانس (fmr) را محاسبه کنید

محاسبه فرکانس های متحرک (w1 و w2) از حرکت و حرکات تکان دهنده.

محاسبه عامل بزرگنمایی پویا (M)، که به عنوان نسبت دامنه پویا (A) جرم در فرکانس داده شده به انحراف تعریف می شود که اگر نیروی پویا (FO) به عنوان بار استاتیکی به کار برده شود، محاسبه می شود.

جایی که: r = f / fn

نسبت فرکانس (R) را محاسبه کنید

نیروهای پویا (عدم توازن) (FO)، لحظه (MO) و پیچشی (TO) را محاسبه کنید.

هنگامی که نیروهای پویا (عدم توازن) از سازنده دستگاه در دسترس نیستند، از معادله زیر استفاده کنید:

انحراف استاتیک (z) و چرخش (  ) توسط FO و TO را محاسبه کنید.

چک کردن محدودیت دینامیک

برای محدودیت ها به اطلاعات ارائه شده توسط سازنده، در صورت موجود بودن، مراجعه کنید، در غیر این صورت دامنه جابجایی به مقدار جدول 3-9 محدود می شود.

اگر محدودیت ها برآورده نشوند، تلاش های جدید با افزایش اندازه بنیاد یا عمق تعادل در افزایش واحد 1 فوت ضروری خواهد بود. نتایج با محدودیت مواجه خواهند شد.

اگر تلاش های بالا هنوز کار نمی کند، بهبود مدول برشی خاک اطراف می تواند مورد توجه قرار گیرد. با متخصص ژئوتکنیک مشورت کنید.

مبانی ماشین پیادهروی

محدوده

این روش طراحی مهندس را در انجام تجزیه و تحلیل های استاتیک و پویا از نوع بلوک، پایه ماشین آلات مدرن مکانیکی مانند پیستون نوع کمپرسور و پمپ ها و یا موتورهای احتراق داخلی و پمپ ها که نیروهای مجاور، نیروهای اولیه و ثانویه و زوج های نامتعادل برای ترتیبات مختلف میل لنگ. (جدول 1-1 را ببینید). هدف این است که فرکانس و دامنه طبیعی سیستم پایه را در خارج از محدوده بحرانی خود برای جلوگیری از تشدید محدود کند.

پایه بلوک سفت و سختی که از یک دستگاه ارتعاشی پشتیبانی می کند می تواند تا شش حالت ارتعاش را که در شکل 1-1 نشان داده شده است، تجربه کند.

روش تجزیه و تحلیل

ماشین آلات سنگین مانند کمپرسورهای مجاور در فرکانس های پایین عملکرد نیروهای ارتعاشی بالایی تولید می کنند که باعث ایجاد حالت رزونانس در فرکانس های طبیعی پایه می شود. دامنه، سرعت و شتاب جابجایی با استفاده از تئوری نیمه فضایی کششی و با توجه به انحلال انرژی و خمش خاک محاسبه می شود.

روش تجزیه و تحلیل دقیق

داده های تجهیزات

داده های زیر قبل از طراحی مورد نیاز است و باید توسط فروشنده دستگاه تهیه شود:

طرح کلی مونتاژ ماشین.

وزن ماشین و اجزای آن.

محل مراکز جاذبه (CGs) مونتاژ ترکیبی و هر جزء.

سرعت اولیه، سرعت ثانویه و دامنه سرعت دستگاه.

Magniteses، جهت ها و نقاط استفاده از نیروهای inertia.

حداکثر دامنه مجاز و سرعت پایه

پارامترهای خاک

اطلاعات خاک مورد نیاز برای طراحی که باید توسط مشاور خاک تهیه شود عبارتند از:

تراکم خاک (  )

نسبت پواسون (  )

مدول برشی (G)

محرک داخلی (Di)

تحمل به خاک، رسوب پیش بینی شده و عمق خاک که در آن پارامترهای بالا قابل استفاده هستند.

در غیاب یک گزارش کامل خاک، مقادیر G و  و کاهش داخلی در جدول 3-1، و 3-2 و 3-3 برای طراحی اولیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

انتخاب پیکربندی بنیاد

الزامات زیر باید برای اندازه پایه محاکمه اولیه به عنوان یک راهنمای اولیه استفاده شود.

پایین پایه بلوک باید در هر کجای زمین بالاتر از سطح آب باشد. این نباید بر روی زمین خاکی که قبلا کشیده شده است و یا در خاک حساس (به لرزش) خاص استوار باشد. توصیه های مشاور ژئوتکنیک معمولا با توجه به عمق سازه های پشتیبانی از دستگاه های دینامیکی و ارتعاشی انجام می شود.

بالای بلوک معمولا حداقل 150 میلیمتر یا بیشتر از کف کامل و یا سنگ فرش برای جلوگیری از آسیب رسیدن به روان آب سطحی نگهداری می شود.

به عنوان یک بنیاد سفت و سخت بلوک در خاک، جرم پایه باید پنج برابر جرم دستگاه باشد.

عمق بلوک نباید کمتر از 600 میلی متر باشد ، یا همانطور که از طول لولای لنگر استفاده می شود. ابعاد دیگر بلوک نیز ممکن است عمق را به گونه ای تنظیم کند که بنیاد در نظر گرفته شود.

بنیاد باید وسیع باشد تا میزان خم شدن در حالت شیب را افزایش دهد. عرض باید حداقل 1.5 برابر فاصله عمودی از پایین پایه تا خط مرکز ماشین باشد.

هنگامی که ضخامت و عرض انتخاب شده است، طول بر اساس بند تعیین می شود ، در صورتی که سطح برنامه کافی برای حمایت از دستگاه به همراه یک پا از لبه پایه دستگاه به لبه بلوک برای اهداف نگهداری در دسترس باشد.

طول و عرض پایه تنظیم شده است به طوری که مرکز ثقل دستگاه به علاوه تجهیزات سازگار با مرکز ثقل پایه در سطح افقی است. مرکز ترکیب گرانش باید با مرکز مقاومت خاک (در 5 درصد از هر بعد خطی) هماهنگ باشد.

برای ماشین آلات بزرگ مجزا، ممکن است مطلوب باشد که عمق جبهه را در خاک افزایش دهد، به طوری که 50 تا 80 درصد عمق خاک را تعبیه می کند. این باعث می شود که محدودیت جانبی و نسبت ساییدگی برای همه حالت های ارتعاش افزایش یابد.

اگر تجزیه و تحلیل پویا پیش بینی رزونانس با فرکانس عمل، جرم پایه باید افزایش یا کاهش یابد به طوری که، به طور کلی، ساختار اصلاح شده خواهد بود بیش از تنظیم و یا تحت تنظیم برای دستگاه های واجب.

تجزیه و تحلیل استاتیک

باربری خاک

فشار بلبرینگ نباید بیش از 50 درصد از ظرفیت خلوص خالص خالص خالص بارهای استاتیک را از بین ببرد.

توافق

استقرار استاتیک باید یکنواخت و در محدوده مجاز باشد؛ CG پایه و دستگاه باید در حدود 5 درصد از هر بعد خطی باشد.

تجزیه و تحلیل پویا

یک روش گام به گام به شرح زیر است:

جرم جرم و جرم لحظه ای از اینرسی

a محاسبه توده ی توده ای (Wm) و لحظه ی جرمی برای هر مولفه ی ماشین.

ب محاسبه جرم لحظه ای اینرسی برای هر جزء پایه (Wfi).

پچینگ، Ix یا Ip =

پیچ خوردگی، ایو یا آن

کجا: n = تعداد اجزاء پایه

m = تعداد قطعات ماشین

ثابت های بهاری

محاسبه شعاع معادل (ro) برای پایه مستطیلی و ضریب تعادلی n با استفاده از جدول 3-4 محاسبه ثابت ثابت بهار با استفاده از فرمول در جدول 3-5 و عوامل هندسه تعریف شده در شکل 3-1.

نسبت شیب (D)

محاسبه نسبت جرم و نسبت سدسازی جدول 3-6.

D = Dg + Di

جایی که:

Dg = "خم شدن هندسی" که شامل از دست رفتن انرژی از طریق انتشار موج موج الاستیک است. مقادیر Dg ممکن است به شکل جدول 3-6 تعیین شود. توجه داشته باشید که استفاده از جدول 3-6 نیازمند ارقام به جدول 3-7 و جدول 3-8 است.

دی = "ساییدگی داخلی" که شامل کاهش انرژی در هنگام برگشت استرس می شود. مقادیر Di در جدول 3-3 از 0.01 تا 0.07 متغیر است. مقدار میانگین 0.05 (اگر نه توسط مشاور خاک ارائه شده) ممکن است با نتیجه معقول استفاده شود.

فرکانس طبیعی (RPM)

محاسبه فرکانس طبیعی ثابت (fn) سیستم:

برای عمودی و ترجمه fn = (60/2  )

برای نوسان و پیچشی fn = (60/2  )

فرکانس رزونانس (RPM)

فراوانی رزونانس (fm) Caculate

بدون تشدید

بررسی

فرکانس ماشین (f)، سرعت اولیه و ثانویه، در خارج از پلاس یا منهای 20 درصد از فرکانس های رزونانس (fm)، یعنی

اگر محدوده فرکانس بالا رضایت نداشته باشد، یک محاکمه جدید برای اندازه بنیاد باید لغو شود.

نیروهای ارتعاشی

از سازنده ماشین

عامل بزرگنمایی

محاسبه عامل بزرگنمایی پویا (Mg)، که به عنوان نسبت دامنه پویا (A) جرم در یک فرکانس داده شده به انحراف تعریف می شود که اگر نیروی پویا (Fo) به عنوان بار استاتیک ( جدول 3-9 را ببینید).

پاسخ جابجایی (دامنه)

جابجایی محاسبه شده با استفاده از معادله:

di = MgFi / ki

جایی که :

Di = دامنه جابجایی یا چرخش در جهت x، y، x

Fi = نیروی هیجان انگیز یا لحظه ای در جهت x، y، x

Ki = ثابت ثابت بهار، x، y، x جهت

Mgi = عامل بزرگنمایی x، y، x جهت

پاسخ جابجایی مجموع (دامنه)

جابجایی کل محاسبه شده است.

استفاده کردن:

Xt = dx + RrT

Yt = dy + RrXd + RpZd

Zt = dz + RpT

جایی که: Xd = یک نصف عرض تشک، یعنی ½ (L)

T = فاصله از CG ماشین تا پایین مات.

Zd = نیم طول مات،. یعنی، ½ (B)

Rr = دامنه چرخش در تکان دادن

Rp = دامنه چرخش در گرادیان

Rt = دامنه چرخش در پیچیدگی

بررسی های آماری بر روی نقاط دیگر ممکن است محاسبه شود که مهندس طراح آن را مناسب دانست.

اثر حالت همبستگی

در بسیاری از برنامه های کاربردی، حالت های عمودی، جانبی و تکان دادن بیشترین تأثیر را در حرکت کلی دارند و عموما در راه حل های تحلیلی مستقل از یکدیگر هستند. نتایج آن در این برنامه یک سندیکا قرار می گیرد.

با این حال، در برخی از مشکلات خاص، جایی که مرکز ثقل سیستم پایه در امتداد محور عمودی به طور قابل ملاحظه ای بالاتر است (یعنی بیشتر از 15 فوت) از مرکز مقاومت ارائه شده توسط خاک به نیروی افقی، حالت های متصل (چرخش و ترجمه) باید در نظر گرفته شود.

این می تواند مطابق با فرمول زیر مورد تأیید قرار گیرد:

سپس ترجمه افقی و حالت های نوسان چرخشی نیاز به اتصال دارند. فصل 6 مراجعه 3 برای روش محاسبات را ببینید. همچنین مشاور سرپرست فن آوری مدنی پویا یا مسئول اصلی را مشورت کنید.

چک کردن محدودیت دینامیک

برای محدودیت ها به اطلاعات ارائه شده توسط سازنده مراجعه کنید، در صورت وجود، در غیر این صورت دامنه جابجایی را به مقادیر در جدول 3-9 محدود کنید.

اگر محدودیت ها برآورده نشوند، تلاش های جدید با افزایش اندازه بنیاد یا عمق تعادل در افزایش 1 فوت ضروری خواهد بود تا نتایج با محدودیت مواجه شوند.

اگر تلاش های فوق نتواند انجام شود، می توان مدول برشی خاک اطراف را بهبود بخشید. با متخصص ژئوتکنیک یا مدیر مسئول مشورت کنید.REFERENCES

“Design of structures and foundations for vibrating machines” S.Arya, M.O'Neill and G.Pincus, Gulf Publishing Company, 1979.

"Vibrations of soils and foundations" – F.E.Richart, J.R Hall, Jr. and R.D. woods, prentice-Hall, Inc., 1970.

"Foundation analysis and design"- J.E.Bowles, McGraw-Hill book company, 2001.

"Foundations for machines: Analysis and Design" – S.Prakash & V.Puri, John Wiley & Sons Inc., 1988.

"Hand Book of Machine Foundation"- P.SRINVASULU,2011

Equipment foundation design

INSTRUCTIONS

Centrifugal Machine Foundations

Scope

This design procedure supports the Engineer in performing static and dynamic analysis of block type, soil supported centrifugal machine foundations. The intent is to restrict the natural frequency and amplitude of the foundation system outside its critical range (speed and amplitude) in avoiding resonance, thereby avoiding damage to the equipment and its supporting foundation/structure as well as irritation to operating personnel. In real, the stiffness of the soil and the amount of damping that occurs is a function of frequency and loading.

Method of Analysis

A rigid block foundation supporting a vibrating machine can experience up to six modes of vibrations as shown in figure 1-1. By capitalizing on symmetry the typical problem reduces to an analysis as follows:

Uncoupled vertical motion

Uncoupled tensional motion

Coupled rocking and sliding motion

The “Elastic half space” theory presumes that a circular footing rests upon surface of elastic half space (Soil) extending to an infinite depth, which is homogeneous and isotropic and whose strain stress properties can be defined by two elastic constants shear modules (G) and poisons ratio. This theory is used for soil modeling and determination of soil spring and damping constants. By substituting these constants into equations of motion for the above 3 cases, the foundations response can be obtained.

Equipment Data

The following data is required prior to design and shall be furnished by the machine vendor:

Outline drawing of the machine assembly.

Weight of machine and its components.

Location of centers of gravity (C.G.s of the combined machine assembly and each component.

Operating speed and critical speed of the machine component.

Magnitudes, directions and points of application of inertia forces.

Weight of all machine rotary part.

Maximum allowable amplitude and velocity of foundation

Soil Parameters

Soil information required for design which should be provided by the soil consultant includes:

Density of soil (g)

Poisson’s ratio (u)

Dynamic Shear modulus (G)

Internal damping (Di)

Allowable soil bearing, anticipated settlement and the depth of soil stratum at which the above parameters are applicable.

In the absence of a complete soil report, values of G, u and Di in table 3-1, 3-2 and 3-3 may be used for preliminary design.

Selection of foundation configuration

The following requirements shall be used for the initial trial foundation size as a preliminary guide.

The bottom of the block foundation should be above the water table wherever possible. It should not be resting on previously backfilled soil or on an especially sensitive (to vibration) soil. The recommendations of the Geotechnical consultant are usually followed with respect to depth of structures supporting dynamic or vibratory machines.

The top of the block is usually kept minimum 150 mm or more  above the finished floor or pavement elevation to prevent damage from surface water runoff.

As a rigid block-type foundation resting on the soil, the mass of the foundation should be at least three times the mass of the rotary machine.

The depth of the block should not be less than 600 mm, or as dictated by the length of anchor bolts used. The other dimensions of the block may also govern the depth in order that the foundation is considered rigid.

The foundation should be wide to increase damping in the rocking mode. The width should be at least 1.5 times the vertical distance from the bottom of the foundation to the machine center line.

Once the thickness and width have been selected, the length is determined according to clause, provided that sufficient plan area is available to support the machine plus one foot clearance from the edge of the machine base to the edge of the block for maintenance purposes.

The length and width of the foundation are adjusted so that the center of gravity of the machine plus equipment coincides with the center of gravity of the foundation in the horizontal plane. The combined center of gravity shall coincide with the center of resistance of the soil (within 5 percent of each linear dimension).

Machine/foundation systems for low speed (500 rpm) machines shall normally be tuned high. Machine/foundation systems for high speed (3000 rpm) machines shall normally be tuned low.

If the dynamic analysis predicts resonance with the exciting frequency, the mass of the foundation must be increased or decreased so that, generally, the modified foundation will be over tuned or under tuned for centrifugal machines.

Static Analysis

Static Loads

Equivalent static loads of dynamic forces and transient dynamic loads as specified in this section shall be considered.

Soil Bearing

Soil bearing pressure shall not exceed 50% of the net allowable soil bearing capacity for static loads.

Settlement

Static settlement must be uniform; C.G. of footing and machine loads should be within 5% of each linear dimension.

Dynamic Analysis

Lumped mass and mass moment of inertia

Calculate mass (m) and mass moment of inertia (IO)r & It for each component of the machine and foundation : (i.e. pier, mat and soil).

Equivalent Radius & Embedment Coefficient

Calculate equivalent radius (ro) for rectangular foundation and embedment coefficient  using table  3-4.

Where h'=machine foundation full embedded depth minus 1.5', (ignored top soil) this number could be variable and depends on the quality of the backfill against the sides of the foundation. Moreover, if the backfill has cohesion, swaying or rocking may push the soil away from the foundation, so that the beneficial effects of embedment are lost.

Damping ratio (D)

D= Dg+Di                                                                                       Eq(3-4)

Where: Dg = Geometric damping ratio, involves the loss of energy through propagation of elastic wave away from footing. Values of Dg shall be determined from table 3-6 along with table 3-7 and 3-8.

Di = Internal damping ratio, involves energy loss during stress reversals. Values of Di in table 3-3 range from 0.01 to 0.07. An average value of 0.05 may be used with reasonable result.(If it is not limited in project specification)

Calculate the equivalent spring constants KV, Kh, Kr  and Kr

Calculate the equivalent spring constants using formula in table 3-5 and the geometry factors defined in figure 3-1.

Calculate the undamped uncoupled natural frequency (fn) of the system:

Calculate the resonant frequency (fmr)

Calculate coupled frequencies (w1 and w2) of translational and rocking motion.

Calculate the dynamic magnification factor (M), which is defined as the ratio of the Dynamic Amplitude (A) of the mass at the given frequency to the deflection that would be obtained if the dynamic force (FO) were applied as a static load.

Where : r= f/fn

Calculate the frequency ratio (R)

Calculate the dynamic (unbalanced) forces (FO), moment (MO) and torsions (TO).

When the dynamic (unbalanced) forces are not available from the machine manufacturer, use the following equation:

Calculate the static deflection (z) and rotation () caused by FO and TO.

Dynamic Limitation Check

For limitations Refer to information provided by manufacturer, if available, otherwise limit the displacement amplitude to Table 3-9 quantity.

If the limits were not met, new tries will be required by increasing the foundation size or embedment depth at an increment of 1-foot unit the results meet the limitation.

If the above tries still do not work, improvement of the shear modulus of surrounding soil could be considered. Consult with the geotechnical specialist.

Reciprocating Machine Foundations

Scope

This design procedure supports the Engineer in performing static and dynamic analyses of block type, soil supported reciprocating machinery foundations involving crank mechanisms such as piston-type compressors and pumps or internal combustion engines and pumps which produce reciprocating forces, unbalanced primary and secondary forces and couples for different crank arrangements. (See table 1-1). The intent is to restrict the natural frequency and amplitude of the foundation system outside its critical range in avoiding resonance.

A rigid block foundation supporting a vibrating machine can experience up to six modes of vibrations as shown in figure 1-1.

Method of Analysis

Heavy machines such as reciprocating compressors at low operating frequencies generate substantially high vibrating forces which create resonance condition at the natural frequencies of foundations. The displacement amplitude, velocity and acceleration are calculated by using the elastic half-space theory and taking into account dissipation of energy and soil damping.

Detailed analysis procedure

Equipment Data

The following data is required prior to design and shall be furnished by the machine vendor:

Outline drawing of the machine assembly.

Weight of machine and its components.

Location of centers of gravity (C.G.s) of the combined machine assembly and each component.

Primary speed, secondary speed and speed range of the machine component.

Magnitudes, directions and points of application of inertia forces.

Maximum allowable amplitude and velocity of foundation

Soil Parameters

Soil information required for design which should be provided by the soil consultant includes:

Density of soil ()

Poisson’s ratio ()

Shear modulus (G)

Internal damping (Di)

Allowable soil bearing, anticipated settlement and the depth of soil stratum at which the above parameters are applicable.

In the absence of a complete soil report, values of G and  and internal damping in Table 3-1, and 3-2 and 3-3 may be used for preliminary design.

Selection of Foundation Configuration

The following requirements shall be used for the initial trial foundation size as a preliminary guide.

The bottom of the block foundation should be above the water table wherever possible. It should not be resting on previously backfilled soil or on a special sensitive (to vibration) soil. The recommendations of the geotechnical consultant are usually followed with respect to depth of structures supporting dynamic or vibratory machines.

The top of the block is usually kept minimum 150 mm or more above the finished floor or pavement elevation to prevent damage from surface water runoff.

As a rigid block-type foundation resting on the soil, the mass of the foundation should be five times the mass of the machine.

The depth of the block should not be less than 600mm, or as dictated by the length of anchor bolts used. The other dimensions of the block may also govern the depth in order that the foundation is considered rigid.

The foundation should be wide to increase damping in the rocking mode. The width should be at least 1.5 times the vertical distance form the bottom of the foundation to the machine center line.

Once the thickness and width have been selected, the length is determined according to clause, provided that sufficient plan area is available to support the machine plus one foot clearance from the edge of the machine base to the edge of the block for maintenance purposes.

The length and width of the foundation are adjusted so that the center of gravity of the machine plus equipment coincides with the center of gravity of the foundation in the horizontal plane. The combined center of gravity shall coincide with the center of resistance of the soil (within 5 percent of each linear dimension).

For large reciprocating machines, it may be desirable to increase the embedded depth in soil such that 50 to 80 percent of the depth is soil embedded. This will increase the lateral restraint and the damping ratios for all modes of vibration.

If the dynamic analysis predicts resonance with the acting frequency, the mass of the foundation must be increased or decreased so that, generally, the modified structure will be over tuned or under tuned for reciprocation machines.

Static analysis

Soil Bearing

Soil bearing pressure shall not exceed 50 percent of the net allowable soil bearing capacity for static loads.

Settlement

Static settlement must be uniform and within the allowable range; the C.G. of footing and machine should be within 5 percent of each linear dimension.

Dynamic Analysis

A step-by-step procedure is described as follows:

Lumped mass and mass moment of inertia

a. Calculate lumped mass (Wm) and mass moment of inertia for each component of the machine.

b. Calculate mass of moment of inertia for each component of foundation (Wfi).

Pitching, Ix or Ip=

Torsion, Iy or It

Where: n=Number of foundation components

m= Number of machine components

Spring Constants

Calculate equivalent radius (ro) for rectangular foundation and embedment coefficient n using table 3-4 and calculate the equivalent spring constants using formulas in table 3-5 and the geometry factors defined in Figure 3-1.

Damping Ratio (D)

Compute mass ratio and damping ratio form Table 3-6.

D=Dg+Di

Where:

Dg= “Geometrical Damping” which involves the loss of energy through propagation of elastic wave away form footing. Values of Dg may be determined form Table 3-6. Note that the use of Table 3-6 requires reference to Table 3-7 and Table 3-8.

Di= “Internal Damping” which involves energy loss during stress reversals. Values of Di in Table 3-3 range from 0.01 to 0.07. An average value of 0.05 (if not provided by the soil consultant) may be used with reasonable result.

Natural Frequency (RPM)

Calculate the unhampered natural frequency (fn) of the system:

For vertical & translation fn = (60/2)

For oscillation & torsion fn = (60/2)

Resonance Frequency (RPM)

Caculate the resonant frequency (fm)

No resonance

Check

Machine frequencies (f), primary and secondary speeds, are outside of plus or minus 20 percent of the resonance frequencies (fm), i.e.

If the above frequency range is not satisfied, a new trial for size of foundation should be excised.

Vibrating Forces

From machine manufacturer

Magnification factor

Calculate the dynamic magnification factor (Mg), which is defined as the ratio of the dynamic amplitude (A) of the mass at a given frequency to the deflection that would be obtained if the dynamic force (Fo) were applied as a static load (see Table 3-9).

Displacement Response (Amplitude)

Displacement calculated using the equation:

di= MgFi/ki

Where :

Di= Displacement or rotation amplitude in x,y,x direction

Fi= Exciting force or moment in x,y,x direction

Ki= Equivalent spring constant, x,y,x direction

Mgi= Magnification factor x,y,x direction

Total displacement response (Amplitude)

Total displacement calculated.

Using:

Xt=dx+RrT

Yt=dy+RrXd+RpZd

Zt=dz+RpT

Where: Xd= One half width of the mat, i.e., ½(L)

T= Distance from C.G. of machine to bottom of mat.

Zd= One half length of mat,. I.e., ½(B)

Rr=Rotation amplitude at rocking

Rp= Rotation amplitude at pitching

Rt= Rotation amplitude at torsion

Amplitude checks on other points may be computed as deemed appropriate by the design engineer.

Effect of Coupled Mode

In many practical programs, vertical, lateral and rocking modes exhibit the greatest influence on the overall motion and are generally considered independent of each other in the analytical solution. The results then be superimposed a syndicated in this program.

However, in some special problems, where the center of gravity of the foundation system along the vertical axis is substantially higher (i.e. greater than, say 15 feet) than the center of resistance offered by the soil to horizontal force, coupled modes (rocking and translating) must be considered.

This can be verified in accordance with the following formula, if:

Then the horizontal translation and the rocking oscillation modes need to be coupled. See chapter 6 of reference 3 for the method of computation. Also consult the Civil Dynamic technology lead or responsible principal.

Dynamic Limitation Check

For limitations Refer to information provided by manufacturer, if available, otherwise limit the displacement amplitude to values in Table 3-9.

If the limits were not met, new tries will be required by increasing the foundation size or embedment depth at an incremental of 1 foot until the results meet the limitation.

If the above tries still could not work out, to improve the shear modulus of surrounding soil could be considered. Consult with the Geotechnical specialist or responsible principal.


 برچسب ها: 

Design Instructions Of Vibrating Machinery Foundations (Centrifugal and Reciprocating)_English

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی

طراحی فونداسیون

دستورالعمیل طراحی

دستور العمل طراحی

خرید طراحی فونداسیون

فروش طراحی فونداسیون

دانلود طراحی فونداسیون

خرید دستور العمل طراحی

خرید دستورالعمیل طراحی

دریافت طراحی فونداسیون

فروش دستور العمل طراحی

فروش دستورالعمیل طراحی

دانلود دستورالعمیل طراحی

دانلود دستور العمل طراحی

طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دریافت دستور العمل طراحی

دریافت دستورالعمیل طراحی

دستورالعمل طراحی فونداسیون

دستور العمل طراحی فونداسیون

دستورالعمل ماشین آلات ارتعاشی

خرید طراحی ماشین آلات ارتعاشی

فروش طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دستور العمل ماشین آلات ارتعاشی

دانلود طراحی ماشین آلات ارتعاشی

خرید دستورالعمل طراحی فونداسیون

دریافت طراحی ماشین آلات ارتعاشی

فروش دستورالعمل طراحی فونداسیون

خرید دستور العمل طراحی فونداسیون

فروش دستور العمل طراحی فونداسیون

دانلود دستورالعمل طراحی فونداسیون

دریافت دستورالعمل طراحی فونداسیون

دانلود دستور العمل طراحی فونداسیون

خرید دستورالعمل ماشین آلات ارتعاشی

دریافت دستور العمل طراحی فونداسیون

فروش دستورالعمل ماشین آلات ارتعاشی

دستورالعمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

خرید دستور العمل ماشین آلات ارتعاشی

فروش دستور العمل ماشین آلات ارتعاشی

دستور العمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دانلود دستورالعمل ماشین آلات ارتعاشی

دریافت دستورالعمل ماشین آلات ارتعاشی

دانلود دستور العمل ماشین آلات ارتعاشی

دریافت دستور العمل ماشین آلات ارتعاشی

خرید دستورالعمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

فروش دستورالعمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

خرید دستور العمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

فروش دستور العمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دانلود دستورالعمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دریافت دستورالعمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دانلود دستور العمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

دریافت دستور العمل طراحی ماشین آلات ارتعاشی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019