مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

دستورالعمل طراحی: نحوه انتقال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به SAFE 12 Design Instructions: How To Export Base Reactions from SAP2000 to SAFE 12

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 36

بخشی از دستورالعمل:


هدف اصلی از ارائه این رویه، ارائه یک روش گام به گام و کاربردی برای انتقال نتایج آنالیز استاتیکی قیودتکیه گاهی در برنامه SAP2000  به  SAFE 12می باشد که به صورت گام به گام به شرح ذیل ارائه می شود.

منابع و مراجع

SAP Manual

SAFE Manual

ACI-215R-74,1992,Revision,Consideration for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading

ACI 351.3R-04 "Foundations for Dynamic Equipment

انجام آنالیز استاتیکی در SAP

در ابتدا سازه مورد نظر را در برنامه SAP   تحلیل(استاتیکی) نموده وبه منظور EXPORT  کردن نیروها  درگوشه سمت راست پائین برنامه درکشوی مختصاتی  نوع دستگاه مختصات را در حالتGLOBAL   قرار می دهیم.

در این مرحله وارد مسیر  FILE/EXPORT/SAFE.F2K TEXT FILE  شده و مطابق شکلهای ذیل تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم

بار

بعد از انجام تنظیمات فوق وOK  کردن منوی بالا فایلF2K  مورد نظر توسط برنامهSAP  ایجاد شده وآن را در یک مسیر مشخص SAVE  می نمائیم.

اصلاح فایل متنی

در این مرحله فایل متنی ایجاد شده را توسط برنامه Notepad  باز کرده واصلاحات ذیل را انجام می دهیم:

تذکر :به هیچ وجه فایل متنی ایجاد شده را نباید با Wordpad بازکرد.

حذف کلمه ABOVE

بعد از باز کردن فایل متنی توسط برنامه Notepad   به کمک کلیدهای  Ctlr+H  کلمه  _ABOVE   را در کل فایل متنی پاک می کنیم: حذف حالات اضافه بار

با اندکی دقت  وکنترل فایل متنی حاضر متوجه می شویم که تمامی حالات بار (Load patternها) درفایل متنی در قسمت های  LOADS $  و  LINEAR STATIC CASES $ به صورت دوبل تعریف شده اند و اگر همینطور وارد برنامهSAFE  بشوند مقادیر کلیه عکس العمل ها دوبرابر می شوند، به همین منظور کافیست فقط در قسمت های زیر سطر LINEAR STATIC CASES $ مواردی راکه با عبارتLINSTAT  شروع شده مطابق شکل ذیل انتخاب کرده  وCOPY  نمائیم

در ادامه وارد برنامه EXCEL شده وبر روی سلولA1 (نه داخل سلول)  آن را PASTE می کنیم

و از طریق دستور Remove Duplicate  در منوی Data  موارد تکراری را توسط EXCEL حذف می کنیم.

تایج بدست آمده در فایلEXCEL  راCOPY  کرده و در فایلF2K   در همان جای قبلی PASTE  می کنیم.

توجه: در فایلF2K  موجود  در قسمت LOADS $  نیز حالات بار به صورت دوبل تعریف شده اند ولی نیاز به حذف حالت بار در این قسمت وجود ندارد چون با انجام تغییرات گفته شده در قسمت LINEAR STATIC CASES $ بعد از IPMPORT کردن فایل F2K  مذکور به صورت خودکار LOADS $  ها اصلاح می شوند.

ذخیره تغییرات متنی

انتقال اطلاعات به برنامه  SAFE

در این مرحله بعد از باز کردن برنامه SAFE 12  فایل F2K ایجادشده را IMPORT   می کنیم.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۶ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions: How To Export Base Reactions from SAP2000 to SAFE 12 حجم: 4.96 مگابایت قیمت: 7500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف اصلی از ارائه این رویه، ارائه یک روش گام به گام و کاربردی برای انتقال نتایج آنالیز استاتیکی قیودتکیه گاهی در برنامه SAP2000  به  SAFE 12می باشد که به صورت گام به گام به شرح ذیل ارائه می شود.

منابع و مراجع

SAP Manual

SAFE Manual

ACI-215R-74,1992,Revision,Consideration for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading

ACI 351.3R-04 "Foundations for Dynamic Equipment

انجام آنالیز استاتیکی در SAP

در ابتدا سازه مورد نظر را در برنامه SAP   تحلیل(استاتیکی) نموده وبه منظور EXPORT  کردن نیروها  درگوشه سمت راست پائین برنامه درکشوی مختصاتی  نوع دستگاه مختصات را در حالتGLOBAL   قرار می دهیم.

در این مرحله وارد مسیر  FILE/EXPORT/SAFE.F2K TEXT FILE  شده و مطابق شکلهای ذیل تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم

بار

بعد از انجام تنظیمات فوق وOK  کردن منوی بالا فایلF2K  مورد نظر توسط برنامهSAP  ایجاد شده وآن را در یک مسیر مشخص SAVE  می نمائیم.

اصلاح فایل متنی

در این مرحله فایل متنی ایجاد شده را توسط برنامه Notepad  باز کرده واصلاحات ذیل را انجام می دهیم:

تذکر :به هیچ وجه فایل متنی ایجاد شده را نباید با Wordpad بازکرد.

حذف کلمه ABOVE

بعد از باز کردن فایل متنی توسط برنامه Notepad   به کمک کلیدهای  Ctlr+H  کلمه  _ABOVE   را در کل فایل متنی پاک می کنیم: حذف حالات اضافه بار

با اندکی دقت  وکنترل فایل متنی حاضر متوجه می شویم که تمامی حالات بار (Load patternها) درفایل متنی در قسمت های  LOADS $  و  LINEAR STATIC CASES $ به صورت دوبل تعریف شده اند و اگر همینطور وارد برنامهSAFE  بشوند مقادیر کلیه عکس العمل ها دوبرابر می شوند، به همین منظور کافیست فقط در قسمت های زیر سطر LINEAR STATIC CASES $ مواردی راکه با عبارتLINSTAT  شروع شده مطابق شکل ذیل انتخاب کرده  وCOPY  نمائیم

در ادامه وارد برنامه EXCEL شده وبر روی سلولA1 (نه داخل سلول)  آن را PASTE می کنیم

و از طریق دستور Remove Duplicate  در منوی Data  موارد تکراری را توسط EXCEL حذف می کنیم.

تایج بدست آمده در فایلEXCEL  راCOPY  کرده و در فایلF2K   در همان جای قبلی PASTE  می کنیم.

توجه: در فایلF2K  موجود  در قسمت LOADS $  نیز حالات بار به صورت دوبل تعریف شده اند ولی نیاز به حذف حالت بار در این قسمت وجود ندارد چون با انجام تغییرات گفته شده در قسمت LINEAR STATIC CASES $ بعد از IPMPORT کردن فایل F2K  مذکور به صورت خودکار LOADS $  ها اصلاح می شوند.

ذخیره تغییرات متنی

انتقال اطلاعات به برنامه  SAFE

در این مرحله بعد از باز کردن برنامه SAFE 12  فایل F2K ایجادشده را IMPORT   می کنیم.

توجه:بعد ازIMPORT  کردن فایل F2K  به برنامه SAFE مشاهده می شود که کلیه نقاط تگه گاهی سازه در برنامه مقید شده اند وکلیه درجات آزادی آنها بسته شده ، لذا در این مرحله بهتر است بلافاصله توسط کلید SELECT ALL  کلیه نقاط را انتخاب کرده  و وارد منویAssign   شده  و در مسیرAssign/Support Data/Point Restraints  درجات آزادی کلیه نقاط را آزاد می کنیم.

نحوه ساخت LOAD COMBINATION  های  SAPبرای استفاده در برنامه  SAFE

ساخت LOAD COMBINATION  دربرنامه  SAF

در این مرحله به صورت همزمان مدل سازه و فونداسیون را در برنامه های SAP و  SAFE باز می کنیم و در مدل SAFE   یک مورد LOAD COMBINATION دلخواه مثل D+L  ایجاد می کنیم تحت نام دلخواه COMBO. بررسی ساختار LOAD COMBINATION  ها در برنامه  SAPو  برنامه  SAFE

ساختار LOAD COMBINATION  ها در برنامه  SAP

در این مرحله از طریق برنامه SAP  وارد منویEDIT  می شویم.

در این مرحله وارد TAB مربوط بهSelect Load Paatterns  شده وکلیه حالات بار موجود را انتخاب کرده وOK  می کنیم.

جهت نمایش جدولLOAD COMBINATION  های موجود در برنامه SAP به صورت فایل EXCEL باید تیکهای مسیر زیر مطابق شکل ذیل اعمال شوند بنابراین در مسیر :

ارائه  جدول زیر توسط برنامه SAP معمولا در این مرحله کمی به طول می انجامد.

مطابق شکل23 روی TAB  مربوط به گزینه To Excel  کلیک کرده تا بدینوسیله در فرمت EXCEL کلیه ترکیبات بارگذاری نمایش داده شوند تا بدینوسیله این ترکیبات را وارد فرمت EXCEL  مشابه در برنامه SAFE   نمائیم. ساختار LOAD COMBINATION  ها در برنامه  SAFE

در این مرحله از طریق برنامه SAFE  وارد منویEDIT  می شویم.

با انتخاب گزینه Interactive Database Editing  وارد منوی زیر می شویم

در این مرحله وارد TAB مربوط بهSelet Load Paatterns  شده وکلیه حالات بار موجود را انتخاب کرده وOK  می کنیم.

جهت نمایش جدولLOAD COMBINATION  های موجود در برنامه SAFE  به صورت فایل EXCEL باید تیکهای مسیر زیر مطابق شکل ذیل اعمال شوند در مسیر : Definations/ Load Definitions/ Load Combination.

مطابق شکل29روی TAB  مربوط به گزینه To Excel  کلیک کرده تا بدینوسیله در فرمت EXCEL کلیه ترکیبات بارگذاری نمایش داده شوند تا بدینوسیله این ترکیبات را وارد فرمت EXCEL   نمائیم. نحوه ورود ساختار LOAD COMBINATION  ها در برنامه  SAPبه  برنامه  SAFE

در این مرحله با مقایسه دو شکل 30 و 31 براحتی می توان دریافت که نحوه آرایش ستونی سلولها در فایل حاصل از SAP دارای تفاوت جابجائی ستونی با فایل حاصل از SAFE  می باشد، بنابراین لازم است که نتایج سلولها به صورت ستونی در  فایل SAP   کاملا متناظر با  نتایج سلول  ستونی مربوطه در فایل SAFE  کپی شود و توسط دستور Interactive Database Editing  در فایل SAFE  که هنوز باز است وارد ساختار اصلی برنامه SAFE  شود، در ادامه جهت انجام موارد فوق به صورت ذیل عمل می کنیم.

حذف LOAD COMBINATION  های اضافه

در ابتدا ساختار LOAD COMBINATION  های مورد استفاده  در حالات سرویس(برای کنترل تنش خاک) وحالات نهائی(برای طراحی فونداسیون) را در فایلEXCEL  مربوط بهSAP  شناسائی کرده وآنها را نگه داشته وبقیه را پاک می کنیم، به عنوان مثال در این پروژه LOAD COMBINATION  های موجود و مورد استفاده  از شماره   1 الی 338 برای حالات سرویس و  LOAD COMBINATION  های موجود ومورد استفاده  از  شماره     1001 الی 1266برای حالات نهائی می باشند و بقیه LOAD COMBINATION  های موجود در فایل EXCEL  مانند LOAD COMBINATION**** OVE برای کنترل های خاص اجزای سازه ای می باشند که در مرحله تحلیل وطراحی فونداسیون کاربرد نداشته و باید حذف شوند.

انتقال اطلاعات از داخل سلولهای SAP  به داخل سلولهای SAFE

کل ستونA  مربوط به شکل 33(فایلSAP)  از سلول A4  تا انتها، COPY شده و در  ستون A  مربوط به شکل 34(فایلSAFE)  از سلول A4  تا انتها  PASTE  می شود.

کل ستون D  مربوط به شکل 35(فایلSAP)  از سلول D4  تا انتها، COPY شده و در  ستون B  مربوط به شکل 36(فایلSAFE)  از سلول B4  تا انتها  PASTE  می شود.

کل ستون E  مربوط به شکل 37(فایلSAP)  از سلول E4  تا انتها، COPY شده و در  ستون C  مربوط به شکل 38(فایلSAFE)  از سلول C4  تا انتها  PASTE  می شود.

کل ستون B  مربوط به شکل 39(فایلSAP)  از سلول B4  تا انتها، COPY شده و در  ستون D  مربوط به شکل 40(فایلSAFE)  از سلول D4  تا انتها  PASTE  می شود.

طبق فرمت شکل 41، کلیه سلولهای E,F,G,H,I درکنار گزینهLinear Add  که فقط در ابتدای شروع هر ترکیب بارگذاری دیده می شود باید با گزینهNo  پر شوند بجز یک مورد استثناء که در ادامه توضیح داده می شود، به همین منظور با نوشنن یک تابع شرطی به شکل:=IF($D4="Linear Add",No","")  داخل سلولE4  وکپی نمودن آن  تا سلولI4    و در ادامه کپی نمودن این سلولها تا انتهای پائین جدول طبق شکلهای 41 و 42 انجام   می دهیم.

در خصوص ترکیبات بار در حالت نهائی که برای طراحی فونداسیون به کار برده می شود، باید این ترکیبات را به برنامه SAFE  معرفی نمائیم به همین منظور یادآور می شود که ستون E  یعنی همان DS Strength در واقع معرفی استفاده ترکیب بارگذاری جهت طراحی می باشد، که با در نظر گرفتن گزینه Yes  در این ستون، برنامه SAFE   ترکیب بار مورد نظر را برای حالت طراحی در نظر می گیرد واز آنجائی که در این مثال ترکیبات بار 1001 الی 1266 جهت طراحی می باشند بنابراین فقط برای ستون E از ترکیبات بار 1001 الی 1266 تابع شرطی به شکل:=IF($D3970="Linear Add",Yes","")  داخل سلولE3970  نوشته می شود وسپس آنرا تا انتهای ستون یعنی ترکیب بار1266 کپی می نمائیم.

در این مرحله وارد جدول Interactive Database Editing  که هنوز باز است شده وبا کلیک برروی گزینه From Loads   وApply to Model  و در انتها اعمال گزینه Done تمامی تغییرات انجام شده در فایل EXCEL  مربوطه را وارد ساختار اصلی برنامه SAFE  می نمائیم.The main purpose of this process is to provide a step-by-step approach for transferring the results of static analysis of constraints sometimes to SAFE 12 in the SAP2000 program, which is presented step-by-step as follows.

sources and resources

SAP Manual

SAFE Manual

ACI-215R-74,1992, Revision, Consideration for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading

ACI 351.3R-04 Foundations for Dynamic Equipment

Perform static analysis in SAP

Initially, analyze the structure in the SAP program (static), and in order to export the forces in the lower right corner of the program, we will map the coordinate type into GLOBAL mode.

In this step, enter the FILE / EXPORT / SAFE.F2K TEXT FILE and make the corresponding settings according to the following format.

Bar

After making the above settings and clearing the menu above, the F2K file created by SAP will be created and saved in a specific path.

Correct the text file

At this point, open the text file created by the Notepad program and make the following adjustments:

Note: No text file created at all should be opened with Wordpad.

Remove the word ABOVE

After opening the text file using the Notepad program, with the help of the Ctlr + H keys, we will remove the _ABOVE word in the entire text file: remove overload states

With a bit of accuracy and control of the current text file, we find that all load patterns in the text file in the LOADS $ and LINEAR STATIC CASES $ sections are defined as double, and if they also enter the SAFE program, the values ​​of all the responses are doubled For this purpose, just in the following sections of the LINEAR STATIC CASES $ row, select and use COPY as the LINSTAT statement begins.

Continue to enter the EXCEL program and paste it onto the A1 cell (not inside the cell) PASTE

By removing the Remove Duplicate command in the Data menu, we will remove duplicate items by EXCEL.

COPY the result obtained in the EXCEL file and PASTE in the F2K file at the same place.

Note: In the F2K file in the LOADS $ section, the load states are defined as double, but there is no need to remove the load state in this section because by making the changes in the LINEAR STATIC CASES $ section after the IPMPORT, the file F2K mentioned in the form The automatic LOADS $ are modified.

Save text changes

Transferring information to the SAFE program

At this point, after opening the SAFE program, we import 12 F2K files.

Note: After importing the F2K file into the SAFE program, it is seen that all the textual points of the structure are bound to the program and all their degrees of freedom are closed, so at this point it is best to immediately select the ALL SELECT of ALL points and enter the Assign menu And release the degrees of freedom of all points in the Assign / Support Data / Point Restraints path.

How to build SAF LOAD COMBINATIONS for use in the SAFE program

Build LOAD COMBINATION in the SAF program

At this stage, we simultaneously open the structure and foundation model in SAP and SAFE programs, and in the SAFE model, we create a custom LOAD COMBINATION instance, such as D + L, under the name of COMBO. Study the structure of LOAD COMBINATIONS in the SAP program and the SAFE program

LOAD COMBINATION STRUCTURE IN THE SAP PROGRAM

In this step, we enter the EDIT menu via the SAP program.

In this step, enter the TAB of the Select Load Paatterns and select all available loading states and OK.

To display the LOAD COMBINATION table in the SAP program as an EXCEL file, the following path tick should be applied according to the following format. Therefore, in the path:

The presentation of the table below by the SAP program usually takes some time at this stage.

As shown in Figure 23, click on the TAB for the To Excel option to display all the loading combinations in the EXCEL format so that these combinations are entered into the same EXCEL format in the SAFE program. LOAD COMBINATION STRUCTURE IN SAFE PROGRAM

In this step, we will enter the EDIT menu via the SAFE program.

By choosing Interactive Database Editing, enter the menu below

In this step, enter the TAB for the Selet Load Paatterns and select all available load states and OK.

To display the LOAD COMBINATION table in the SAFE program as an EXCEL file, the following path tick should be applied in the following way: Definitions / Load Definitions / Load Combination.

As shown in Figure 29, click on the TAB for the To Excel option to display all the loading combinations in the EXCEL format to enter EXCEL into these formats. How to enter the structure of LOAD COMBINATIONS in the SAP program to the SAFE program

In this step, comparing the two forms of Figure 30 and Figure 31, it is easy to find out how the column structure of the cells in the SAP file has a pseudo-shifting file with the SAFE file, so it is necessary that the results of the cells are collated in the entire SAP file Copy the results of the corresponding cell column in the SAFE file and, by executing the Interactive Database Editing instruction in the SAFE file that is still open, is included in the main structure of the SAFE program, we will continue to do the following as follows.

Remove additional LOAD COMBINATIONS

First, we identify and maintain the structure of the LOAD COMBINATIONs used in the service conditions (for soil stress control) and the final faults (for foundation design) in the SAP EXCEL file, for example, in this project LOAD COMBINATIONs Existing and used numbers 1 to 338 for existing service conditions and LOAD COMBINATIONs available for use with the numbers 1001 to 1266 for the final scenarios, and the rest of the LOAD COMBINATIONS in the EXCEL file, such as LOAD COMBINATION **** OVE for specific component controls Structures that are not in use at the design and development phase of the foundation and should be eliminated.

Transmission of information from inside SAP cells into SAFE cells

The entire column A of Figure 33 (SAP file) from cell A4 to the end is COPY and PASTE in column A of Figure 34 (SAFE file) from cell A4 to the end.

The entire column D of Figure 35 (SAP file) from cell D4 to the end is COPY and in the B column of Figure 36 (SAFE file) from cell B4 to the end of PASTE.

The entire column E of Figure 37 (SAP file) from cell E4 to the end is COPY and in column C, the figure is 38 (SAFE file) from cell C4 to the end of PASTE.

The entire column B of Fig. 39 (SAP file) from cell B4 to the end is COPY and in PASTE column D in Figure 40 (SAFE file) from cell D4 to the end.

As shown in Figure 41, all E, F, G, H, I cells, along with the Linear Add option, which are only visible at the start of each loading combination, should be filled in with No, except for an exception as explained below, for the same purpose Make a conditional function in the form: = IF ($ D4 = "Linear Add", No "," ") inside E4 cell and copy it to cell I4, and then copy these cells to the bottom of the table according to Figures 41 and 42. Let's go

In the case of load compositions in the final state of design for the foundation, we should introduce these compounds to the SAFE program. For this purpose, the E column, the same as DS Strength, actually introduces the use of the loading combination for design, Considering the Yes option in this column, the SAFE program considers the load combination for the design mode, and since in this example the load compo- nents are designed to be 1001 to 1266, so only for column E of the load compo- nents are 1001 1266 The conditional condition is written as: = IF ($ D3970 = "Linear Add", Yes "," ") is written inside the cell E3970 and then it is inserted to the end of the column, ie, the load combination 12 66 Copy.

In this step, enter the Interactive Database Editing table that is still open, clicking on the From Loads option and Apply to Model, and finally applying the Done option. All changes made to the EXCEL file are included in the main structure of the SAFE program.


 برچسب ها: 

Design Instructions How To Export Base Reactions from SAP2000 to SAFE 12

دستورالعمل طراحی نحوه انتقال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به SAFE 12

گزارش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش های مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک

گزارش مکانیک خاک پروژه

خرید آزمایش مکانیک خاک

گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک

دانلود آزمایش مکانیک خاک

خرید آزمایش های مکانیک خاک

گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک پروژه

دستور العمل گزارش مکانیک خاک

خرید گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود آزمایش های مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک پروژه

دانلود گزارش آزمایش مکانیک خاک

خرید گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید دستور العمل گزارش مکانیک خاک

دانلود گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دانلود دستور العمل گزارش مکانیک خاک

دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی

خرید دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی

فروش دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی

دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP

دانلود دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی

دریافت دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی

خرید دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP

فروش دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP

دانلود دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP

دریافت دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP

دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP به safe

خرید دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP به safe

فروش دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP به safe

دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به safe 12

دانلود دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP به safe

دریافت دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP به safe

خرید دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به safe 12

فروش دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به safe 12

دانلود دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به safe 12

دریافت دستورالعمل ارسال عکس العمل های تکیه گاهی از SAP2000 به safe 12

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018