مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه دستورالعمل نحوه ترسیم و پرینت نقشه های معماری و سازه Sample Instructions: How To Draw And Print Architectural And Structural Drawings

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 19

بخشی از دستورالعمل:


نتایج محاسبات و طراحی های انجام شده به صورت مصور درقالب نقشه هایی ارائه و در اجرای پروژه ها استفاده می گردند. با توجه به این نکته که می باید کلیه اطلاعات درون این نقشه ها کافی و گویا باشند و کلیه طراحی های انجام شده در نهایت به صورت فایلهای Dwg ارائه شوند لذا، هدف از تهیه این دستورالعمل یکسان سازی و یکنواخت نمودن ترسیمات نهائی می باشد.

مراجع

نقشه های تهیه شده موجود در بخش سازه و معماری

نرم افزار AutoCAD وراهنماهای مربوطه.

علائم و نشانه های استاندارد.

تعاریف

در نقشه های سازه و معماری، علائم و نشانه های زیادی مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.

رعایت ضوابط در تهیه نقشه

برای قسمتهای مختلف (معماری، و سازه) نوع لایه بندی،  ضخامت قلم و دیگر موارد تعریف شده و ضمیمه می باشد که لازم است همکاران با توجه به نوع کار، نکات مربوط به آنرا از نظر لایه بندی، رنگ و ضخامت قلم رعایت و به موارد تاکید شده خاص هر پروژه نیز توجه فرمایند.

کنترل و تکمیل نمودن نقشه قبل از چاپ

پس از تکمیل نقشه وکنترل تایتل، رفرنس، توضیحات و نیز مطابقت نقشه با کروکی ها، توسط ترسیم کننده، چک پرینتی تهیه و در اختیار طراح قرار داده می شود که مورد بازبینی قرار گیرد، موارد بازبینی با خودکار قرمز بر روی نقشه مشخص گردیده وجهت اعمال، به ترسیم کننده عودت می گردد، ترسیم کننده با اعمال هرمورد اصلاحی، آنرا های لایت نموده ودرانتها چک پرینت نهایی به همراه موارد های لایت شده دراختیار طراح جهت کنترل نهایی قرار می گیرد که درصورت تایید، جهت ارسال برای چاپ نهایی آماده می گردد.

چاپ (پلات) نقشه

در صورت امکان ارسال  فایل برای پلاتر و یا پرینتر توسط نقشه کش، این عمل میبایست توسط خود نقشه کش انجام شود و در لیست مربوط به پلاتر در واحد آرشیو فنی، مشخصات پلات ها نوشته شوند و نقشه ها به طراح مربوطه ارائه شود.

در صورتی که امکان ارسال پلات یا پرینت برای نقشه کش موجود نباشد، فایل الکترونیکی مورد نظر با هماهنگی هماهنگ کننده پروژه به فردی که وی تعیین می نماید جهت تهیه پلات ویا پرینت تحویل میگردد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۸ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Sample Instructions: How To Draw And Print Architectural And Structural Drawings حجم: 5.13 مگابایت قیمت: 1500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

نتایج محاسبات و طراحی های انجام شده به صورت مصور درقالب نقشه هایی ارائه و در اجرای

پروژه ها استفاده می گردند. با توجه به این نکته که می باید کلیه اطلاعات درون این نقشه ها کافی و گویا باشند و کلیه طراحی های انجام شده در نهایت به صورت فایلهای Dwg ارائه شوند لذا، هدف از تهیه این دستورالعمل یکسان سازی و یکنواخت نمودن ترسیمات نهائی می باشد.

مراجع

نقشه های تهیه شده موجود در بخش سازه و معماری

نرم افزار AutoCAD وراهنماهای مربوطه.

علائم و نشانه های استاندارد.

تعاریف

در نقشه های  سازه و معماری، علائم و نشانه های زیادی مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.

رعایت ضوابط در تهیه نقشه

برای قسمتهای مختلف (معماری، و سازه) نوع لایه بندی،  ضخامت قلم و دیگر موارد تعریف شده و ضمیمه می باشد که لازم است همکاران با توجه به نوع کار، نکات مربوط به آنرا از نظر لایه بندی، رنگ و ضخامت قلم رعایت و به موارد تاکید شده خاص هر پروژه نیز توجه فرمایند.

کنترل و تکمیل نمودن نقشه قبل از چاپ

پس از تکمیل نقشه وکنترل تایتل، رفرنس، توضیحات و نیز مطابقت نقشه با کروکی ها، توسط ترسیم کننده، چک پرینتی تهیه و در اختیار طراح قرار داده می شود که مورد بازبینی قرار گیرد، موارد بازبینی با خودکار قرمز بر روی نقشه مشخص گردیده وجهت اعمال، به ترسیم کننده عودت می گردد، ترسیم کننده با اعمال هرمورد اصلاحی، آنرا های لایت نموده ودرانتها چک پرینت نهایی به همراه موارد های لایت شده دراختیار طراح جهت کنترل نهایی قرار می گیرد که درصورت تایید، جهت ارسال برای چاپ نهایی آماده می گردد.

چاپ (پلات) نقشه

در صورت امکان ارسال  فایل برای پلاتر و یا پرینتر توسط نقشه کش، این عمل میبایست توسط خود نقشه کش انجام شود و در لیست مربوط به پلاتر در واحد آرشیو فنی، مشخصات پلات ها نوشته شوند و نقشه ها به طراح مربوطه ارائه شود.

در صورتی که امکان ارسال پلات یا پرینت برای نقشه کش موجود نباشد، فایل الکترونیکی مورد نظر با هماهنگی هماهنگ کننده پروژه به فردی که وی تعیین می نماید جهت تهیه پلات ویا پرینت تحویل میگردد.

بایگانی فایل نقشه

همکاران نقشه کش بعد از اتمام هر مرحله کاری، علاوه بر ذخیره سازی فایل DWG مذکور، بر روی کامپیوتر شخصی خود، یک نسخه فایل DWG را نیز از طریق شبکه داخلی در اختیار طراح مربوطه قرار میدهند تا بایگانی مربوط به پروژه توسط طراح و یا هماهنگ کننده نیز، صورت پذیرد.

فایلهای لیسپ موجود

DDPR.LSP : از این فایل جهت ترسیم مقاطع پروفیلها استفاده می شود.

BARBEND.LSP  : از این فایل جهت ترسیم جدول BARBENDING استفاده می شود که برای این کار از فایلهای LISP زیر استفاده می شود.

توجه : لازم به ذکر است این فایلها به همراه کلیه فایلهای لیسپ مورد استفاده در بخش  سازه در آدرس زیر بر روی شبکه موجود می باشند.

پیوستها

نمونه ترسیم پلان فونداسیون

نمونه ترسیم مقطع فونداسیون

نمونه ترسیم علائم مقطع، جزئیات، ارتفاع، دید، پوزسیون گذاری، دیتیل و مقطع

نمونه ترسیم جدول Reference, Note و آکس بندی

نمونه ترسیم مقاطع فلزی و اتصالات مربوطه

نمونه ترسیم علائم جوش

جداول رنگ و ضخامت قلم و لایه بندی نقشه های سازه بتنی و فلزی

جداول رنگ و ضخامت قلم و لایه بندی نقشه های معماری (پلان و مقطع)

جداول رنگ و ضخامت قلم و لایه بندی نقشه های معماری (نما)

نمونه ترسیم پلان ساختمان (معماری)

نمونه ترسیم نمای ساختمان (معماری)

نمونه ترسیم Wall Section ساختمان (معماری)The results of calculations and design can be taken to provide and implement the illustrated form of maps Yi

Projects used to be. Due to this point, which should take into account all the information and all the maps are adequate and rational design can be taken at the end of the file Dwg Are provided, the aim of this directive from the bottom of the equalizer and uniformity of the finished drawing is May.

Reference

The prepared maps are available in the Sivil section

Application AutoCAD Abissinian ISPs.

Signs and symptoms of standards.

Definitions

Maps of civil engineering and architecture, signs and symptoms of AD are used a lot by following these instructions is referred to.

Observe the rules in the preparation of the map

For parts of the various (architecture, civil and structural) type layers paragraph of thick brush and other defined in Appendix M of the necessary cooperation with regard to the type of work, hints of it in terms of layers paragraph a, color and pen thickness observe and to emphasize the specific projects of the observe.

Control and complete the map before printing

After completion of map control to the telephone, references, described areas and not to the match map of Croc's, by fear of the suppliers, Czech full of notes committees theory and hold the technical design and put the of which about Busby these that placed the rejected, the Busby these with red pen on the face of the map around ten direction is applied, the fear of the rETURN may, the fear of the suppliers by applying each case modified of it on the layer of the foundation Czech full of notes final with cases of the layer of the Drakht of each designer to control the final set of a G to dismiss the case clearance, to write for print be ready for the final.

print ( Plot ) map

If possible, write files to a platter and fill the Netter by the draftsman, this act of the twenty by the draftsman to be done and the list of plotters in Unit Archive technical, profile plots are written and Maps Submit to the respective designer .

If the possibility of sending the plot or print to a draftsman unavailable, files electrons of a target by coordinating a project coordinator to the person who, and determining the fumes to the bottom of the plot or the filling of notes may be delivered.

Archivist of the Map file

Partners draftsman after completing each stage of the work, in addition to file storage DWG Above, on the front of your personal computer, a file version DWG Also through the network of the relevant design the archivist of the day to the project coordinator by design or as well done.

The Distortion files available

DDPR.LSP: This file is used to plot the profile section.

BARBEND.LSP: Use this file to draw a table BARBENDING Which is used for this work from the File LISP The following is used.

Attention : It is the file with all the files of the Distortion used in civil engineering at the following address on the network to be available in May.

Attachments

Sample drawing of foundation plan

Sample drawing of foundation section

Typical symptoms drawing sections, details, height, visibility, position of transition, and school Dytyl

Sample drawing table Reference, Note And structure of the paragraph

Sample drawn metal sections and related fittings

Sample drawing of welding signs

Tables color and pen thickness and layer maps paragraph of concrete and metal structures

Tables color and pen thickness and layer maps paragraph of the civil

Tables color and pen thickness and layer maps paragraph of architecture ( Plan and cross section )

Tables color and pen thickness and layer maps paragraph of architecture ( Facade )

Sample drawn Building (architecture)

Drawing of the facade of the building (architecture)

Sample drawing Wall section Building (architecture)


 برچسب ها: 

Sample Instructions How To Draw And Print Architectural And Structural Drawings

نمونه دستورالعمل نحوه ترسیم و پرینت نقشه های معماری و سازه

دستور العمل طراحی

خرید دستور العمل طراحی

فروش دستور العمل طراحی

دستورالعمل ترسیم نقشه ها

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

دستور العمل ترسیم نقشه ها

ترسیم نقشه ها در نقشه کشی

خرید دستورالعمل ترسیم نقشه ها

فروش دستورالعمل ترسیم نقشه ها

دستورالعمل ترسیم و چاپ نقشه ها

خرید دستور العمل ترسیم نقشه ها

خرید ترسیم نقشه ها در نقشه کشی

فروش دستور العمل ترسیم نقشه ها

فروش ترسیم نقشه ها در نقشه کشی

دریافت دستورالعمل ترسیم نقشه ها

دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها

دستور العمل ترسیم و چاپ نقشه ها

دانلود دستورالعمل ترسیم نقشه ها

دانلود دستور العمل ترسیم نقشه ها

دانلود ترسیم نقشه ها در نقشه کشی

دریافت دستور العمل ترسیم نقشه ها

دریافت ترسیم نقشه ها در نقشه کشی

خرید دستورالعمل ترسیم و چاپ نقشه ها

فروش دستورالعمل ترسیم و چاپ نقشه ها

دستورالعمل طراحی نقشه ها در نقشه کشی

دستورالعمل ترسیم نقشه ها در نقشه کشی

خرید دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها

خرید دستور العمل ترسیم و چاپ نقشه ها

فروش دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها

فروش دستور العمل ترسیم و چاپ نقشه ها

دانلود دستورالعمل ترسیم و چاپ نقشه ها

دریافت دستورالعمل ترسیم و چاپ نقشه ها

دانلود دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها

دانلود دستور العمل ترسیم و چاپ نقشه ها

دریافت دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها

دریافت دستور العمل ترسیم و چاپ نقشه ها

خرید دستورالعمل طراحی نقشه ها در نقشه کشی

فروش دستورالعمل طراحی نقشه ها در نقشه کشی

دستورالعمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

دانلود دستورالعمل طراحی نقشه ها در نقشه کشی

دریافت دستورالعمل طراحی نقشه ها در نقشه کشی

خرید دستورالعمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

فروش دستورالعمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

خرید دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

فروش دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

دانلود دستورالعمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

دریافت دستورالعمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

دانلود دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

دریافت دستور العمل طراحی و چاپ نقشه ها در نقشه کشی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018