مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

دستورالعمل تعیین شرح کار مشاور ژئوتکنیک به منظور بررسی، ارزیابی و ارائه گزارش مکانیک خاک در پروژه های خشکی Guidelines For Defining The Work Scope Of Geotechnical Consultants To Study, Evaluate And Prepare Geotechnical Reports For Onshore Projects

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 19

بخشی از دستورالعمل:


شرح محدوده

ارائه شرح کار مشاور مکانیک خاک ، به منظور بررسی، ارزیابی و اظهار نظر در مورد گزارش های مکانیک خاک که توسط شرکت های مشاور ژئو تکنیک  تهیه می گردد،به نحوی که تمام نیاز های بخش های مهندسی  به گزارش مذکور   در پروژه های خشکی  برآورده گردد.

منابع و مراجع

استانداردهای بین المللی

آیین نامه IBC-2006

آیین نامه ASCE-7

سایر منابع

فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه -مرحله شناسایی-(نشریه شماره 199 سازمان برنامه و بودجه)

فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه -مرحله توجیه- (نشریه شماره 200 سازمان برنامه و بودجه)

فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه-مرحله تفضیلی- (نشریه شماره 238 سازمان برنامه وبودجه)

مقدمه

شرح خدمات مطالعات ژئو تکنیک و خطر زمین لرزه برای مراحل شناسایی ،توجیهی و تفضیلی در نشریه های شماره 199،200 و 238 سازمان برنامه بودجه براساس پروژه های سد و نیروگاه های برق _آبی تشریح شده است که در این مکتوب اگرچه به صورت مختصر به این مراحل اشاره شده ولی در واقع این مدرک فهرست تفصیلی طراحی و اجرای مطالعات ژئوتکنیک است به منظور استفاده در طراحی پروژه های نفت ،گاز،پتروشیمی در ابعاد گسترده و کلی تهیه شده است.

در این رابطه انواع آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی در زمینه های مختلف باید بر حسب نوع و اهمیت پروژه با توافق کارفرما و نیازهای طراحی خاص پروژه تعیین گردد. از سوی دیگر، تعداد و نوع آزمایش ها و تحقیقات و بررسی های ژئوتکنیکی نباید چنان باشد که در یک پروژه ، حجم قابل ملاحظه ای از کاوش ها وآزمایش ها بی آنکه ضرورت داشته باشد، انجام شود یا اینکه به گونه ای باشد که آزمایش ها و بررسی های لازم و ضروری نادیده گرفته شود و در نتیجه به دلیل اطلاعات اندک و یا ناقص، ابهاماتی برجای بماند و مهندس طراح قادر به تصمیم گیری صحیح و مناسب نباشد .بدین ترتیب برای هر پروژه یا طرح، یک برنامه کاوش و آزمایش بهینه وجود دارد که باید در چارچوب فنی ومالی مناسب آن پروژه به اجرا در آید. چنین برنامه اکتشافی با توجه به ویژگی های سیمای طرح از یک سو وپیچیدگیهای ژئوتکنیکی محدوده طرح از سوی دیگر، از طرف کارشناسان ژئوتکنیک، مهندس مشاور و کارفرما بطور مشترک دیده می شود.

این مدرک، مجموعه ای از حداقل الزامات ضروری برای انجام مطالعات ژئوتکنیک را ارائه میدهد که یا ارتباط

بیشتری با ملاحظات لرزه خیزی دارد و یا انجام آنها بطور معمول در هر پروژه ای ضرورت خواهد داشت.

در ادامه توضیح مختصری از انجام مطالعات ژئو تکنیک در پروژه های سد به عنوان یکی از بزرگترین زمینه های فعالیت مشاورین ژئو تکنیک ارائه می گردد و در بخش های بعدی  به شرح خدمات مشاورین ژئو تکنیک در زمینه پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی پرداخته میشود.

مرحله شناسایی بررسی های ژئو تکنیکی

در مرحله مطالعات شناسایی،عموما گزینه ها و محل های مختلف به وسیله مهندسی مشاور مادر مورد ارزیابی قرار می گیرند و نقاط ضعف و قوت آنها تعیین می شوند.شناخت اصولی زمین ،تصویر مناسبی برای ادامه مطالعات در مرحله توجیهی به دست می دهد. چندی و چونی کار ها تا حد شناسایی مشخص می شود و مقایسه- فنی اقتصادی گزینه ها و محل های بالقوه پروژه (ساختگاه ها) از دقت لازم برخوردارخواهد شد.نمودار زیر مراحل انجام فعالیت های این بخش را به طور مختصر بیان می کند.

مرحله توجیهی بررسی های ژئو تکنیکی

اهمیت بررسی ها ژئوتکنیکی در این مرحله از مطالعات که طرح بهینه انتخاب می شود و بر اساس آنها و آزمایش های تکمیلی،طرح تفضیلی و اسناد مناقصه تهیه می گردد، بسیار زیاد است. بنابراین به هنگام تصمیم گیری در انتخاب چندی و چونی آزمایش ها ،کاوش ها و پژوهش ها باید بررسی های همه جانبه ای به عمل آید تا اشتباهات و خطاها  به حد اقل ممکن کاهش یابد و طرح مقدماتی تهیه شده دارای ابعاد کاملا روشن برای تصمیم گیری نهایی باشد.

مرحله تفضیلی بررسی های ژئو تکنیکی

اهمیت بررسی ها ژئوتکنیکی در این مرحله از مطالعات که طرح نهایی تهیه می شود و بر اساس آنها و آزمایش های تکمیلی،طرح تفضیلی و اسناد مناقصه تهیه می گردد، بسیار زیاد است. بنابراین به هنگام تصمیم گیری در انتخاب چندی و چونی آزمایش ها ،کاوش ها و پژوهش ها باید بررسی های همه جانبه ای به عمل آید تا اشتباهات و خطاها  به حد اقل ممکن کاهش یابد و طرح مقدماتی تهیه شده دارای ابعاد کاملا روشن برای تصمیم گیری نهایی باشد.

اهداف انجام مطالعات

بطور کلی اهداف انجام مطالعات گزارش جامع مکانیک خاک را میتوان جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه موارد زیر  یه منظور انجام بهینه طراحی سازه ها،فونداسیون ها و راه ها وتاسیسات زیرزمینی  در مرحله طراحی تفضیلی می باشد:

مطالعات مکانیک خاک وسنگ

مطالعات زلزله شناسی و تحلیل دینامیکی آبرفت

مطالعات هیدرولوژی

دریافت پیشنهادات و توصیه های فنی در ارتباط با اجرای بهینه پروژه

مطالعات ژئو تکنیک و مکانیک خاک

به منظور شناخت کامل از زمین پروژه موارد زیر می بایست  صورت می پذیرد:

بررسی ژئو تکنیکی منطقه از طریق حفاری ، نمونه برداری و  آزمایش صحرایی

بررسی ژئو تکنیکی منطقه از طریق آزمایش و تحقیق در آزمایشگاه

تعیین طبیعت خاک و لایه بندی آن

اخذ نمونه های دست نخورده و دست خورده برای شناسایی چشمی و آزمایشهای آزمایشگاهی مناسب .

تعیین عمق بستر سنگی ( در صورتی که در اعماق متعارف به آن برخورد نشود )

انجام بعضی آزمایشهای در جای ضروری

بررسی شرایط زهکشی از و یا به طرف محل مورد نظر

مطالعه ساختمانها و ابنیه مجاور و بررسی تجارب اجرایی و رفتاری آنها

بررسی امکان ایجاد ترانشه ها و خاکریزها

ارائه پیشنهاد ها و توصیه های لازم

مطالعات زلزله شناسی و تحلیل دینامیکی آبرفت

ارزیابی و تعیین خصوصیات و پارامترهای زلزله‌خیزی و سایزموتکتونیک ساختگاه، خصوصیات گسلهای فعال موجوددر خشکی ودریا و فاصله آن تا ساختگاه، برآورد پارامترهای حرکت زمین برآورد سرعت موج برشی، تعیین شتاب مبنای طراحی و طبقه‌بندی جنس زمین و ارائه پارامترهای مورد نیاز لرزه‌ای ، طبق آیین نامه و کد های مشخص شده در پروژه.

لازم به ذکر است  بسته به سایر مدارک پروژه آیین نامه و ویرایش آنها  قابل تغییر می باشد.

مطالعات هیدرولوژی

مطالعات هیدرولوژی و هیدرو کلیماتولوژی شامل اطلاعات مربوط به درجه حرارت، رطوبت نسبی در فصول مختلف، بارندگی ورسم نمودارهای شدت مدت بر اساس آیین نامه‌های اقلیم شناسی و اطلاعات مربوط به باد شامل حداکثر و حداقل سرعت جهت وزش باد، تعیین سرعت باد بر اساس مقررات ملی ساختمان- مبحث ششم و آیین‌نامه و UBC97,IBCو AISC

همچنین ارائه اطلاعات مربوط به توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز، محاسبه زمان تمرکز حوضه های آبریز موجود، روابط شدت- مدت در منطقه، محاسبه دبی حوضه آبریز.

لازم به ذکر است  بسته به سایر مدارک پروژه ، آیین نامه ها و ویرایش آن  قابل تغییر می باشد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۸ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Guidelines For Defining The Work Scope Of Geotechnical Consultants To Study, Evaluate And Prepare Geotechnical Reports For Onshore Projects حجم: 4.88 مگابایت قیمت: 4500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

شرح محدوده

ارائه شرح کار مشاور مکانیک خاک ، به منظور بررسی، ارزیابی و اظهار نظر در مورد گزارش های مکانیک خاک که توسط شرکت های مشاور ژئو تکنیک  تهیه می گردد،به نحوی که تمام نیاز های بخش های مهندسی  به گزارش مذکور   در پروژه های خشکی  برآورده گردد.

منابع و مراجع

استانداردهای بین المللی

آیین نامه IBC-2006

آیین نامه ASCE-7

سایر منابع

فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه -مرحله شناسایی-(نشریه شماره 199 سازمان برنامه و بودجه)

فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه -مرحله توجیه- (نشریه شماره 200 سازمان برنامه و بودجه)

فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه-مرحله تفضیلی- (نشریه شماره 238 سازمان برنامه وبودجه)

مقدمه

شرح خدمات مطالعات ژئو تکنیک و خطر زمین لرزه برای مراحل شناسایی ،توجیهی و تفضیلی در نشریه های شماره 199،200 و 238 سازمان برنامه بودجه براساس پروژه های سد و نیروگاه های برق _آبی تشریح شده است که در این مکتوب اگرچه به صورت مختصر به این مراحل اشاره شده ولی در واقع این مدرک فهرست تفصیلی طراحی و اجرای مطالعات ژئوتکنیک است به منظور استفاده در طراحی پروژه های نفت ،گاز،پتروشیمی در ابعاد گسترده و کلی تهیه شده است.

در این رابطه انواع آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی در زمینه های مختلف باید بر حسب نوع و اهمیت پروژه با توافق کارفرما و نیازهای طراحی خاص پروژه تعیین گردد. از سوی دیگر، تعداد و نوع آزمایش ها و تحقیقات و بررسی های ژئوتکنیکی نباید چنان باشد که در یک پروژه ، حجم قابل ملاحظه ای از کاوش ها وآزمایش ها بی آنکه ضرورت داشته باشد، انجام شود یا اینکه به گونه ای باشد که آزمایش ها و بررسی های لازم و ضروری نادیده گرفته شود و در نتیجه به دلیل اطلاعات اندک و یا ناقص، ابهاماتی برجای بماند و مهندس طراح قادر به تصمیم گیری صحیح و مناسب نباشد .بدین ترتیب برای هر پروژه یا طرح، یک برنامه کاوش و آزمایش بهینه وجود دارد که باید در چارچوب فنی ومالی مناسب آن پروژه به اجرا در آید. چنین برنامه اکتشافی با توجه به ویژگی های سیمای طرح از یک سو وپیچیدگیهای ژئوتکنیکی محدوده طرح از سوی دیگر، از طرف کارشناسان ژئوتکنیک، مهندس مشاور و کارفرما بطور مشترک دیده می شود.

این مدرک، مجموعه ای از حداقل الزامات ضروری برای انجام مطالعات ژئوتکنیک را ارائه میدهد که یا ارتباط

بیشتری با ملاحظات لرزه خیزی دارد و یا انجام آنها بطور معمول در هر پروژه ای ضرورت خواهد داشت.

در ادامه توضیح مختصری از انجام مطالعات ژئو تکنیک در پروژه های سد به عنوان یکی از بزرگترین زمینه های فعالیت مشاورین ژئو تکنیک ارائه می گردد و در بخش های بعدی  به شرح خدمات مشاورین ژئو تکنیک در زمینه پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی پرداخته میشود.

مرحله شناسایی بررسی های ژئو تکنیکی

در مرحله مطالعات شناسایی،عموما گزینه ها و محل های مختلف به وسیله مهندسی مشاور مادر مورد ارزیابی قرار می گیرند و نقاط ضعف و قوت آنها تعیین می شوند.شناخت اصولی زمین ،تصویر مناسبی برای ادامه مطالعات در مرحله توجیهی به دست می دهد. چندی و چونی کار ها تا حد شناسایی مشخص می شود و مقایسه- فنی اقتصادی گزینه ها و محل های بالقوه پروژه (ساختگاه ها) از دقت لازم برخوردارخواهد شد.نمودار زیر مراحل انجام فعالیت های این بخش را به طور مختصر بیان می کند.

مرحله توجیهی بررسی های ژئو تکنیکی

اهمیت بررسی ها ژئوتکنیکی در این مرحله از مطالعات که طرح بهینه انتخاب می شود و بر اساس آنها و آزمایش های تکمیلی،طرح تفضیلی و اسناد مناقصه تهیه می گردد، بسیار زیاد است. بنابراین به هنگام تصمیم گیری در انتخاب چندی و چونی آزمایش ها ،کاوش ها و پژوهش ها باید بررسی های همه جانبه ای به عمل آید تا اشتباهات و خطاها  به حد اقل ممکن کاهش یابد و طرح مقدماتی تهیه شده دارای ابعاد کاملا روشن برای تصمیم گیری نهایی باشد.

مرحله تفضیلی بررسی های ژئو تکنیکی

اهمیت بررسی ها ژئوتکنیکی در این مرحله از مطالعات که طرح نهایی تهیه می شود و بر اساس آنها و آزمایش های تکمیلی،طرح تفضیلی و اسناد مناقصه تهیه می گردد، بسیار زیاد است. بنابراین به هنگام تصمیم گیری در انتخاب چندی و چونی آزمایش ها ،کاوش ها و پژوهش ها باید بررسی های همه جانبه ای به عمل آید تا اشتباهات و خطاها  به حد اقل ممکن کاهش یابد و طرح مقدماتی تهیه شده دارای ابعاد کاملا روشن برای تصمیم گیری نهایی باشد.

اهداف انجام مطالعات

بطور کلی اهداف انجام مطالعات گزارش جامع مکانیک خاک را میتوان جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه موارد زیر  یه منظور انجام بهینه طراحی سازه ها،فونداسیون ها و راه ها وتاسیسات زیرزمینی  در مرحله طراحی تفضیلی می باشد:

مطالعات مکانیک خاک وسنگ

مطالعات زلزله شناسی و تحلیل دینامیکی آبرفت

مطالعات هیدرولوژی

دریافت پیشنهادات و توصیه های فنی در ارتباط با اجرای بهینه پروژه

مطالعات ژئو تکنیک و مکانیک خاک

به منظور شناخت کامل از زمین پروژه موارد زیر می بایست  صورت می پذیرد:

بررسی ژئو تکنیکی منطقه از طریق حفاری ، نمونه برداری و  آزمایش صحرایی

بررسی ژئو تکنیکی منطقه از طریق آزمایش و تحقیق در آزمایشگاه

تعیین طبیعت خاک و لایه بندی آن

اخذ نمونه های دست نخورده و دست خورده برای شناسایی چشمی و آزمایشهای آزمایشگاهی مناسب .

تعیین عمق بستر سنگی ( در صورتی که در اعماق متعارف به آن برخورد نشود )

انجام بعضی آزمایشهای در جای ضروری

بررسی شرایط زهکشی از و یا به طرف محل مورد نظر

مطالعه ساختمانها و ابنیه مجاور و بررسی تجارب اجرایی و رفتاری آنها

بررسی امکان ایجاد ترانشه ها و خاکریزها

ارائه پیشنهاد ها و توصیه های لازم

مطالعات زلزله شناسی و تحلیل دینامیکی آبرفت

ارزیابی و تعیین خصوصیات و پارامترهای زلزله‌خیزی و سایزموتکتونیک ساختگاه، خصوصیات گسلهای فعال موجوددر خشکی ودریا و فاصله آن تا ساختگاه، برآورد پارامترهای حرکت زمین برآورد سرعت موج برشی، تعیین شتاب مبنای طراحی و طبقه‌بندی جنس زمین و ارائه پارامترهای مورد نیاز لرزه‌ای ، طبق آیین نامه و کد های مشخص شده در پروژه.

لازم به ذکر است  بسته به سایر مدارک پروژه آیین نامه و ویرایش آنها  قابل تغییر می باشد.

مطالعات هیدرولوژی

مطالعات هیدرولوژی و هیدرو کلیماتولوژی شامل اطلاعات مربوط به درجه حرارت، رطوبت نسبی در فصول مختلف، بارندگی ورسم نمودارهای شدت مدت بر اساس آیین نامه‌های اقلیم شناسی و اطلاعات مربوط به باد شامل حداکثر و حداقل سرعت جهت وزش باد، تعیین سرعت باد بر اساس مقررات ملی ساختمان- مبحث ششم و آیین‌نامه و UBC97,IBCو AISC

همچنین ارائه اطلاعات مربوط به توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه آبریز، محاسبه زمان تمرکز حوضه های آبریز موجود، روابط شدت- مدت در منطقه، محاسبه دبی حوضه آبریز.

لازم به ذکر است  بسته به سایر مدارک پروژه ، آیین نامه ها و ویرایش آن  قابل تغییر می باشد.

دریافت پیشنهادات و توصیه های فنی در ارتباط با اجرای بهینه پروژه

راهنمایی و پیشنهادات  لازم در مورد آماده نمودن زمین و دفع علفها و خاک کشاورزی و تعیین عمق فشر خاک نامطلوب سطحی.

راهنمایی و پیشنهادات  لازم در مورد نحوه خاکریزها و روشهای تراکم و مشخصات مربوطه.

بررسی امکان استفاده از خاک محل در عملیات خاکی و در صورت لزوم ارائه توصیه‌های لازم جهت بهبود کیفیت خاک محل و یا معرفی و تعیین منابع قرضه.

راهنمایی لازم در مورد نحوه دفع آبهای سطحی و فاضلاب با توجه به نفوذپذیری خاک.

بررسی و ارائه روشهای مناسب در جهت بهبود و یا اصلاح مشخصات خاک در صورت برخورد به خاک نامناسب.

اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای ضروری دیگر در جهت بهبود و تکمیل نقشه‌های اجرایی

بررسی و ارائه روش مناسب به منظور پرکردن حفرات و گودهای حادث از تخریب عوارض موجود به گونه‌ایی که امکان ساخت فونداسیون بر روی آن میسر باشد.

راهنمایی های لازم در مورد نحوه خاکریزها و روشهای تراکم و مشخصات مربوطه و بررسی امکان استفاده از خاک محل برای مصارف خاکریزی.

راهنمایی های لازم در موردمحل های مناسب جهت استفاده بعنوان قرضه و یا دپو با درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی

نحوه انجام کار

تهیه دستور العمل آزمایشگاه مکانیک خاک برای انجام مطالعات تحت الارضی و ارائه نتایج

برنامه شناسایی های صحرایی و یا تهیه دستور کار آزمایشگاه

به طور کلی برنامه ریزی برای انجام آزمایشهای مکانیک خاک در مراحل زیر خلاصه می گردد:

مرحله اول- گرد آوری اطلاعات موجود در خصوص سازه یا سازه های مورد نظر

این مرحله از کار عبارت است از بررسی اطلاعات و مدارک موجود سازه یا   سازه های مورد نظر در خصوص مواردی چون نوع سازه ، موارد استفاده ، احتیاجات آیین نامه ای و بار گذاری و با توجه به این موارد،  برآورد تقریبی بار ستونها یا سایر سیستم های باربر که غالبا" دارای اهمیت بسیاری است.

علاوه بر آن بررسی سازه های موجود در مناطق مجاور ساختگاه (SITE)  مورد نظر نیز در تخمین احتمالی سیستم مناسب انتقال بار  به زمین و همینطور سایر موارد مورد نیاز مانند سیستم های حفاظت کاتودیک و غیره حائز اهمیت است.

مرحله دوم - جمع آوری اطلاعات موجود برای شرایط تحت الارضی :

در صورتی که مهندس مکانیک خاک پروژه  به اطلاعات خاک موجود  از زمینهای مجاور ساختگاه (SITE)  مورد بررسی دسترسی داشته باشد،  باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در برنامه و هزینه شناسایی های صحرایی خواهد شد، برای این منظور و ایجاد دید مناسب قبل از انجام عملیات می توان از منابع زیر بهره جست :

نقشه های زمین شناسی که غالبا" توسط سازمان زمین شناسی و یا سایر مشاورین برای نقاط مختلف کشور یا بعضی پروژه های خاص تهیه گردیده است.

گزارشهای مکانیک خاک موجود که برای مناطق مجاور ساختگاه (SITE) مورد نظر تهیه شده است .

بررسی مدارک بالا علاوه بر فواید ذکر شده،  دید کلی از مسائل و مشکلاتی  را به دست می دهد که ممکن است در حین انجام عملیات با آنها مواجه شویم.

مرحله سوم -بازدید مقدماتی ساختگاه (SITE)

کارشناس یا کارشناسان مسئول در مکانیک خاک پروژه لازم است بازدید مقدماتی از ساختگاه (SITE) به عمل آورند. معمولا" نتایج حاصل از چنین بازدیدی در ادامه مطالعات بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود. مسائلی که در چنین بازدیدی لازم است در حد امکان مورد مطالعه دقیق قرار گیرند عبارتند از:

تعیین نوع خاک منطقه در سطح با تشخیص چشمی و در صورت مشاهده تغییر کلی در مشخصات نقاط مختلف ساختگاه (SITE)، حیطه بندی فضای موجود بر اساس مواردی که می تواند در اثر تغییر قابل رویت در جنس خاک، پوشش گیاهی ، میزان رطوبت ، توپوگرافی ، نزدیکی به مسیل ها،  شیب و یا پارامترهای ممکن به نظر کارشناس یا کارشناسان بازدید کننده رسیده باشد و همینطور تعیین تقریبی نقاط معادن قرضه برای فعالیتهای راهسازی یا ساختمانی از موارد مهم می باشند.

نوع روییدنی های منطقه می تواند در تعیین نوع خاک مفید باشد. معمولا در چنین بازدیدی اطلاعاتی در خصوص امکان دسترسی به موقعیتهای مختلف ساختگاه (SITE) برای انجام فعالیت یا انتقال دستگاههای حفاری و همینطور خصوصیت کلی و وضعیت زهکشی از و یا به سمت منطقه به دست می آید . وجود ترانشه های طبیعی یا مصنوعی ناشی از خاکبرداری های قبلی در موقعیت ساختگاه (SITE) می تواند درتشخیص وضعیت لایه بندی خاک منطقه بسیار مفید باشد.

یکی دیگر از مسائل مهم در بازدیدهای محلی بررسی سازه های موجود در ساختگاه (SITE)   یا زمینهای مجاور،  بررسی نوع فونداسیون یا موارد ترک خوردگی و خرابی احتمالی و مشکلات موجود با آب زیرزمینی تراز بالا بصورت فصلی و دائمی است. با بررسی این شواهد می توان به مشخصات کلی ساختگاه (SITE) و همینطور مقادیر تقریبی ظرفیت باربری مجاز خاک دست یافت. تهیه عکس یا فیلم از موقعیت کلی و همینطور نقاط حساس می تواند در مرحله بعدی یعنی جمع بندی شواهد موجود بسیار مفید باشد .

مرحله چهارم- جمع بندی مدارک موجود وهمینطور نتایج به دست آمده از بازدیدهای منطقه ای و محلی :

در این مرحله از کار با جمع بندی مدارک موجود، بخصوص بارهای وارده از انواع سازه ها بر خاک و نتایج به دست آمده  از بازدیدهای محلی لازم است تخمین اولیه ای از نوع یا انواع فونداسیون های مورد نیاز از قبیل پی تکی ، نواری ، گسترده ، شمع و غیره به عمل آید. برای این منظور مناسب  به نظر می رسد تا محدوده تقریبی قرار گیری هریک از انواع پی ها در روی نقشه موقعیت ساختگاه (SITE) مشخص گردد. با مقایسه این نقشه با پلان حیطه بندی تقریبی تهیه شده از روی مطالعات محلی، می توان به شمای کلی آزمایشهای مورد نیاز دست یافت .

برای هریک از مناطقی که دارای تغییر کلی در مشخصات بار وارده بر خاک ، نوع فونداسیونهای ممکن و یا نوع خاک موجود در تشخیص اولیه هستند، می توان دستور کار متفاوتی برای انجام آزمایشها تهیه نمود که غالبا" باعث صرفه جویی بسیاری در انجام آزمایشها می گردد. در مرحله بعد،  دستور کار آزمایشگاه برای انجام مطالعات تهیه می گردد.

مرحله پنجم - تهیه دستور کار آزمایشگاه مکانیک خاک و درخواست ارائه نتایج:

پس از جمع بندی مدارک موجود و نتایج بدست آمده از بازدیدهای محلی،  نوبت به درخواست انجام آزمایشها می رسد. از مواردی که در تعیین هزینه آزمایشها بسیار موثر است تعداد گمانه ها ، عمق  آنها و آزمایشهای انجام شده بر روی نمونه های خاک هریک از آنها است. پارامترها ی موثر در تعیین هریک از این موارد به قرار زیر است :

تعداد گمانه ها

به طورکلی  هیچ رابطه ای برای تعیین تعداد گمانه ها وجود ندارد ولی موارد زیر می تواند در تعیین این امر مفید باشد.

برای  هریک از حیطه های مشخص شده بر اساس تغییر کلی در نوع یا ابعاد فونداسیون ها و یا تغییر کلی در نوع خاک،  حداقل یک گمانه یا بیشتر توصیه می شود این گمانه ها حداقل درموقعیت سازه هایی با درجه اهمیت بالا یا حساسیت زیاد قرار گیرند یا در مناطقی زده شوند که با توجه به وضعیت ظاهری،  نتایج آنها را بتوان به کل حیطه مورد نظر تعمیم داد. تعداد این گمانه ها با توجه به وسعت حیطه مورد نظر متفاوت است و علاوه بر آن به تعداد و پراکندگی سازه ها نیز در این محدوده بستگی دارد ولی به عنوان یک پیشنهاد توصیه می شود حداقل برای هر یک هکتار مساحت زمین یک گمانه زده شود که این تعداد می تواند با توجه به نظر کارشناس  ژئو تکنیک مربوطه،  بیشتر یا کمتر شود.

به علاوه برای  هریک از سازه های با درجه اهمیت بالا یا حساسیت زیاد و یا  فونداسیون ها با بار بسیار زیاد مانند مخازن یا سازه های بلند،  حفر حداقل یک گمانه برای  هریک از این سازه ها ضروری به نظر می رسد، در مورد پلهای مهم نیز حفر حداقل یک گمانه زیر هر یک از پایه ها توصیه می شود.

ضمنا" برای هریک از گمانه ها لازم است مختصات مربوطه با توجه به سیستم مختصات معمول ساختگاه (SITE) برای انجام حفاری در اختیار آزمایشگاه قرارگیرد.

عمق گمانه ها

در مورد عمق گمانه ها در صورت عدم برخورد به سنگ بستر موارد زیر پیشنهاد می گردد:

در پی های سطحی:

الف)  با رسم منحنی افزایشی فشار p در عمق در اثر احداث بنا که این امر می تواند به روش  ساده 1 (افقی) و 2(قائم) صورت پذیرد ، عمق D1 برابر خواهد بود با عمقی که در آن p برابر با ده در صد متوسط بار وارده در سطح باشد.

ب)  بارسم تغییرات تنش موثر قائم در لایه خاک باعمق،  D2 برابر باعمقی خواهد بود که در آن p برابر با 50 درصد تنش موثر قائم باشد.

طبق توصیه انجمن مهندسان آمریکا، حداقل عمق گمانه تقریبا" برابر با کوچکترین دو مقدار D2 و D1  خواهد بود . در صورت عدم امکان دسترسی اولیه به مشخصات تقریبی خاک استفاده از عمق D1  به تقریب کفایت خواهد کرد.

در پی های عمیق:

در پی های عمیق حداقل عمق گمانه به تقریب مساوی  با 20/1 برابر عمق تقریبی شمعها محاسبه می شود، البته در این خصوص نظر کارشناس ژئوتکنیک سازه مربوطه بسیار حائز اهمیت است.

آزمایش ها

آزمایشهای شیمیایی خاک و آب

این آزمایش ها برای تعیین خصوصیات شیمیایی خاک جهت استفاده در تحلیل های شیمیایی و توصیه های

فنی، انجام می شوند.

تعیین PH  ASTM D-4972

تعیین میزان کلراید، کربنات و سولفات در آب و خاک و همچنین سایر مواد موثر در انتخاب نوع سیمان

تعیین میزان خورندگی بر روی آرماتورها

تعیین نوع سیمان برای کارهای گوناگون

تعیین مناسب بودن کیفیت آب محل جهت مصرف درتهیه بتن

آزمایش تعیین مقدار یون کلر خاک

آزمایش تعیین سولفات کل خاک BS 1377 , ASTM D25

آزمایش تعیین هدایت الکتریکی

آزمایش تعیین مواد آلی

آزمایش تعیین میزان گچ

آزمایشهای مکانیکی

این آزمایش ها برای تعیین خصوصیات مکانیکی خاک جهت استفاده در تحلیل ها و توصیه های فنی، انجام

میشوند.

آزمایش برش مستقیم 3080 ASTM D

آزمایش تحکیم 2435 ASTM D

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

آزمایش مقاومت فشاری سه محوری 2850 ASTM D

آزمایش تراکم خاک 1557 ASTM D

آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا ASMT D 1883   (در صورت وجود راه در داخل ساختگاه قابل انجام است)

آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد

آزمایش بارگذاری صفحه

آزمایش تراکم، CBR، درصد آب بهینه برای تراکم درامتداد مسیر داه های داخل محدوده پروژه

آزمایشهای فیزیکی

این آزمایش ها برای تعیین خصوصیات فیزیکی خاک جهت استفاده در آزمون های مکانیکی، تحلیل ها و توصیه های فنی، انجام می شوند.

آزمایش دانه بندی 422 ASTM D و آماده سازی نمونه های آن421 ASTM D

آزمایش هیدرومتری422   ASTM Dو421   ASTM D

آزمایش هیدرومتری مضاعف  4221 ASTM D

آزمایش تعیین حدود اتربرگ 4318 ASTM D

آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک 2216 ASTM D

آزمایش تعیین وزن مخصوص جامد خاک ASTM D 854 (Gs)

آزمایش تعیین وزن مخصوص طبیعی خاک 2937 ASTM D

تعیین طبقه بندی خاک بر اساس روش متحد (unified, ASHTO)

آزمایش مقاومت الکتریکی(رزیستیویتی).

تمام آزمایشات فوق می بایست به صورت دقیق انجام پذیرد به نحوی که سبب انجام طراحی بهینه گردد.

نتایج مورد نیاز در گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

نتایج مورد نیاز در گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک شامل موارد زیر است :

خصوصیات کلی زمین شناسی منطقه شامل تاریخچه زمین شناسی به طور مختصر ، تاریخچه لرزه خیزی ، گسل های مهم منطقه ، وضعیت و تصویر کلی از نوع خاک و سایر خصوصیات مهم از نظر آزمایشگاه به همراه پلان موقعیت ساختگاه (SITE)  و مشخصات و محل گمانه های حفر شده برای انجام آزمایشها و در صورت وجود ، پلان حیطه بندی ساختگاه (SITE)  از نظر نوع و خصوصیات کلی خاک.

ارائه ملاحظات لازم در خصوص عملیات اجرایی مانند لایه خاک نباتی ، عمق یخبندان،  عمق خاک دستی و غیره ، همچنین در صورت تشخیص آزمایشگاه به لزوم تغییر در سیستم بار بری بعضی از فونداسیون ها ، پیشنهاد تغییرات مورد نظر.

ارائه پارامترهای غالب ارتجاعی، برشی و سایر پارامترهای مورد نیاز برای  هریک از حیطه های زمین موجود و همینطور سایر خصوصیات کلی خاک در هریک از این حیطه ها به همراه پیشنهاد نوع سیمان مصرفی برای اجرای فونداسیون آنها.

ارائه ظرفیت باربری انواع پی ها اعم از تکی ، گسترده عمیق و غیره به صورت منحنی (یا جدول) بر حسب ابعاد فونداسیون و یا طول و قطر شمعها با در نظر گرفتن میزان نشست مجاز برای سازه ها.

در صورت نیاز ارائه نتایج به دست آمده  از بار گذاری های دینامیکی فونداسیونها و یا تأثیرات ناشی از اثرات دینامیکی زلزله در خاک مانند پدیده روانگرایی ماسه و غیره.

در صورت نیاز یا عدم امکان محاسبه مقادیر پایداری شیروانی ها، خاکریزها و خاکبرداری ها ، محاسبه و ارائه این مقادیر توسط مشاور مکانیک خاک و با برنامه های مربوط و تخصصی اجزا محدود.

ارائه نتایج آزمایشهای بستر برای عملیات راهسازی.

ارائه نتایج آزمایشهای تراکم و میزان رطوبت بهینه برای معادن مصالح .

ارائه خواص خوردگی ،حرارتی و هدایت الکتریکی خاک در صورت در خواست قبلی از آزمایشگاه مکانیک خاک

در صورت نیاز ارائه پیشنهاد برای سیستم دفع آبهای سطحی و یا سیستم فاضلاب با توجه به خصوصیات توپوگرافی و میزان نفوذپذیری خاک منطقه و همینطور منابع تأمین آب مصرفی بهداشتی و خوراکی .

ارائه نتایج آزمایشهای  شیمیایی و میکروبی نمونه آب چاه ها و نتایج تست پمپاژ یا محاسبات نفوذپذیری خاک.

ارائه سایر مسائل مهمی که حین عملیات صحرایی یا آزمایشگاهی به آن برخورد شود و همینطور سایر نظرات و پیشنهاداتی که به نظر آزمایشگاه و مشاور مکانیک خاک مهم به نظر می رسد.

در صورت نیاز تهیه پروفیل خاک و لایه بندی آن در امتداد مناسب (حدودا" عمود بر امتداد لایه ها).

ارائه توصیه ها در مورد خاکهای هوازده و تثبیت موقت آنها در خاک برداری و پی کنی

ارائه پارامترهای مربوط به هوازدگی سنگها (در صورت برخورد به این لایه) با آزمایشهای مرتبط مثل RQD  و لانزین.

ارائه توصیه های فنی برای مقابله با خاکهای Expansive (متورم شونده) برای فونداسیون های سبک و یا کانل های سطحی.

تعیین پارامترهای مربوط به زلزله بر اساس استانداردهای مورد استفاده در بارگذاری سازه ها و تجهیزات (مانند UBC و ASCE07)Range description

Presentation of the work of the Soil Mechanics Consultant in order to evaluate, evaluate and comment on soil mechanics reports prepared by Geotechnical Consultancy Consultants in such a way that all the requirements of the engineering departments are met in the report on drought projects. .

sources and resources

International Standards

IBC-2006 Regulations

ASCE-7

Other resources

Directory of Geotechnical Studies and Earthquake Risks - Identification Stage (Journal No. 199 Planning and Budget Organization)

Directory of Geotechnical Studies and Earthquake Risk - Explanation Phase - (Journal of Planning and Budget Organization No. 200)

Directory of Geotechnical Studies and Seismotectonic Dangerous Phase (Journal No. 238 Program and Budget Organization)

Introduction

The description of geotechnical studies and earthquake risks for the stages of identification, justification, and explanation in publications No. 199,200 and 238 of the organization of the budget plan have been described based on dam projects and hydroelectric power plants. In this paper, although in brief, this The steps are mentioned, but in fact this document is a detailed list of design and implementation of geotechnical studies. It is intended for use in the design of oil, gas and petrochemical projects in a broad and comprehensive manner.

In this regard, the types of field and laboratory tests in different fields should be determined according to the type and importance of the project with the agreement of the employer and the design requirements of the project. On the other hand, the number and type of tests and geotechnical investigations and surveys should not be such that in a project, a significant amount of exploration and testing is necessary, or that it is in such a way that experiments and The necessary studies should be ignored and, as a result, due to incomplete or incomplete information, remain unclear and the designer engineer is not able to make the right decisions. In the same way, there is an optimal search program for each project or project. Which should be implemented in the appropriate technical and financial framework of the project. Such exploration program is seen on the one hand by geotechnical design features on the one hand, and geotechnical boundaries of the project area, on the other hand, by geotechnical experts, consulting engineers and employer.

This document provides a set of minimum requirements for geotechnical studies that either

There are more seismic considerations or they will usually be needed in any project.

In the following, a brief description of the implementation of geotechnical studies in dam projects is presented as one of the largest areas of activity of geotechnical consultants, and the following sections describe the services of geotechnical consultants in the fields of oil, gas and petrochemical projects.

Identification stage of geotechnical surveys

At the stage of identification studies, the options and locations are generally evaluated by the mother-of-the-art consulting engineer and their strengths and weaknesses are determined. Basic understanding of the ground provides a good picture for continuing studies at the justification stage. Some and some of the work will be identified as far as identification and economic-technical comparisons of options and potential locations of the project (sites) will be accurate. The module briefly describes the steps involved in this section.

The justification stage of geotechnical studies

The importance of geotechnical surveys in this stage of studies is that the optimal design is selected and based on them and complementary tests, detailed design and bidding documents are very large. Therefore, when deciding on the selection of some tests, trials and researches, there should be comprehensive studies to minimize errors and errors, and the preliminary design provided has clear dimensions for final decision making. Be

The Detailed Phase of Geotechnical Studies

The importance of geotechnical surveys at this stage of the studies, which is finalized and based on them, and additional tests, detailed design and tender documents, are very large. Therefore, when deciding on the selection of some tests, trials and researches, there should be comprehensive studies to minimize errors and errors, and the preliminary design provided has clear dimensions for final decision making. Be

Goals for studies

In general, the objectives of the studies in the comprehensive soil mechanics report can be obtained through the study of the following: the optimal design of structures, foundations and roads and underground installations in the design stage is:

Soil and Soil Mechanics Studies

Seismological Studies and Dynamic Analysis of Alluvial

Hydrological studies

Receive technical suggestions and recommendations related to optimal project implementation

Geotechnical and Soil Mechanics Studies

In order to fully understand the land of the project, the following should be done:

Geotechnical survey of the area through drilling, sampling and field testing

Geotechnical survey of the area through laboratory and research

Determine the nature of the soil and its layering

Getting intact and hand-drawn samples for eye detection and appropriate laboratory tests.

Determine the depth of the bedding (if not dealt with in the conventional depths)

Perform some tests where necessary

Study of drainage conditions from or to the desired location

Study of adjacent buildings and buildings and review their executive and behavioral experiences

Investigating the possibility of creating trenches and embankments

Provide suggestions and recommendations

Seismological Studies and Alluvial Dynamic Analysis

Evaluation and determination of the characteristics and parameters of earthquake and seismotectonic structure of the site, the characteristics of active faults in drought and drainage and its distance to the site, estimation of ground motion parameters, estimation of shear wave velocity, determination of the acceleration of the design and classification of the genus and providing seismic requirements parameters, according to the rules And the codes specified in the project.

It should be noted that depending on other documents of the project, the rules and regulations can be changed.

Hydrological studies

Hydrological and Hydro-climatological studies including temperature, relative humidity in different seasons, rainfall and periods of intensity diagrams based on climatology regulations and wind data, including maximum and minimum velocity of wind direction, wind speed determination according to national regulations Building - Sixth Round & Regulations, UBC97, IBC & AISC

Also, provide information on the topography and physiography of the basin, calculating the time of concentration of existing basins, severity-duration relationships in the region, calculating the discharge of the basin.

It should be noted that, depending on other documents of the project, the rules and regulations can be changed.

Receive technical suggestions and recommendations related to optimal project implementation

Guidance and recommendations on the preparation of land and the disposal of grass and agricultural soil and the determination of the depth of the unstable surface soil.

Advice and advice on how to land and plan their congestion and related characteristics.

Investigating the possibility of using the soil in the operation of the soil and, if necessary, providing recommendations for improving the quality of the site, or introducing and determining the sources of the loan.

Guidance on how to dispose of surface water and sewage due to soil permeability.

Investigating and presenting suitable methods for improving or modifying soil characteristics in case of inappropriate soil contact.

Commenting and providing other necessary suggestions for improving and completing executive plans

Investigating and providing a suitable method to fill the cavities and gaudies of the event from the destruction of the existing complications in such a way that it is possible to build the foundation on it.

Advice on the landing and density methods and related characteristics and the possibility of using the soil for excavation purposes.

Guidance on suitable areas for use as loans or depots, taking into account environmental considerations.

How to do it

Preparation of soil mechanics laboratory instruction for conducting studies and providing results

Field Reconnaissance Program or Preparation of Laboratory Agenda

In general, planning to perform soil mechanics tests is summarized in the following steps:

Stage One - Collecting information about the structure or structures desired

This phase of work consists of examining the information and documents available on the structure or structures in question, such as type of structure, use cases, regulations and loading requirements, and, in this regard, an estimate of the approximate load of columns or other systems Barber, which is often "very important."

In addition, the study of existing structures in the adjacent area (SITE) is also important in the estimation of the possible system for the transfer of cargo to the ground as well as other necessary items, such as cathodic protection systems, and so on.

Stage II - Collection of available information for underlying conditions:

If the soil mechanic engineer has access to soil information from the surrounding land near the site (SITE), it will save considerable effort in the field and cost of field identification, to this end, and to create an appropriate view before doing it. Operations can be exploited using the following resources:

Geological maps are often provided by the Geological Surveyor or other consultants for different parts of the country or some specific projects.

Available soil mechanics reports are provided for areas adjacent to the site (SITE).

The review of the above documents, in addition to the benefits mentioned above, provides a general overview of the issues and problems that may arise during the operation.

Third step - Preliminary site revision (SITE)

The expert or responsible expert in the soil mechanics of the project is required to conduct a preliminary site visit (SITE). Usually, the results of such a visit will be very useful in future studies. The issues that need to be considered as accurately as possible in such a visit are:

Determining the type of soil in the area with the diagnosis of the ophthalmology and in the case of a general change in the specification of the site's various points (SITE), the spatialization of available space based on items that could be due to visible changes in soil, vegetation, moisture content, topography , The proximity to possible inclinations, slopes or possible parameters has been found by experts or visiting experts, as well as the approximate determination of loan points for road construction or construction activities are important issues.

The type of snacks in the area can be useful in determining the type of soil. Usually, in such a visit, information is given about the availability of various site locations (SITE) for drilling operations or transfer of equipment, as well as general characteristics and drainage status from or to the region. The presence of natural or artificial trenches due to previous excavations in a site location (SITE) can be very useful in detecting the soil layering status of the area.

Another important issue in local visits is to investigate existing structures in the site (SITE) or adjacent land, studying the type of foundation, cracking and possible damage, and problems with high groundwater in a seasonal and permanent manner. By examining this evidence, we can achieve the general site specifications (SITE) as well as the approximate amount of permissible load bearing capacity. Making a picture or film from a general position and also sensitive points can be very useful in the next stage, the summing up of existing evidence.

Stage Four - Summarizing existing documents and the results of regional and local visits:

At this stage, by summarizing the available documents, especially the loads from the various types of structures on the soil and the results obtained from local visits, it is necessary to estimate the initial type or types of foundations needed such as pillars, strips, Candles and so on. For this purpose, it seems appropriate to determine the approximate range of placement of each of the types of sites on the site map (SITE). By comparing this map with the approximate domain mapping provided by local studies, a complete set of experiments can be obtained.

For each area that has a general change in the characteristics of the load on the soil, the possible types of foundations, or the type of soil in the primary diagnosis, a different agenda for testing can be provided that often "saves a lot of testing" In the next step, the agenda of the laboratory is provided for studies.

Stage 5 - Preparation of the soil mechanics laboratory agenda and requesting results:

After summarizing the available documents and the results of local visits, it is time to apply for the tests. Of the cases that are very effective in determining the cost of the experiments, the number of boreholes, their depth and the tests carried out on the soil samples of each of them. The effective parameters in determining each of these are as follows:

Number of bumps

In general, there is no relation to the number of specimens, but the following can be useful in determining this.

For each of the identified domains, based on the general change in the type or dimensions of the foundations or the general change in the type of soil, at least one borehole or more is recommended. These boreholes should be at least in the position of structures of high degree of importance or high sensitivity, or In areas where according to the apparent condition, their results can be generalized to the entire domain. The number of these specimens differs according to the scope of the target area. In addition, the number and distribution of structures in this area depends, but as a proposal, it is recommended that at least one hectare of land be bumped into the ground, which The number can be more or less depending on the expert opinion of the relevant geotechnical technique.

In addition, for each of the structures of high significance or high sensitivity, or foundations with a high load, such as tanks or structures, it is necessary to drill at least one borehole for each of these structures, in addition to important bridges Drilling at least one borehole under each base is recommended.

Meanwhile, for each borehole, it is necessary for the laboratory to provide the coordinates according to the SITE's usual system of coordinates for drilling.

Depth of boreholes

For depth of boreholes in case of non-contact with bedrock, the following are suggested:

Surface Surfaces:

A) By increasing the pressure curve p in depth due to the construction of the building, which can be done in simple way 1 (horizontal) and 2 (vertical), the depth D1 will be equal to the depth at which p is equal to ten The percentage of average load is at the level.

(B) Effective variation of vertical stress in the soil layer at the bottom, D2 is equal to the magnitude in which p is equal to 50% of effective stress.

According to the recommendation of the American Society of Engineers, the minimum depth of the borehole will be approximately equal to the smallest of the two values ​​of D2 and D1. If initial access to the approximate soil potential is not possible, the depth of D1 will be approximated.

In-depth study:

In the deep depths, the minimum depth of the borehole is approximated to approximately 1/20 times the approximate depth of the piles, but in this regard the view of the geotechnical expert of the relevant structure is very important.

Experiments

Chemical and soil tests

These tests are used to determine the chemical properties of the soil for use in chemical analyzes and recommendations.

Technical, are done.

Determination of PH ASTM D-4972

Determination of the amount of chloride, carbonate and sulfate in water and soil, as well as other effective materials in selecting the type of cement

Determine the degree of corrosion on the reinforcement

Determine the type of cement for various work

Determining the suitability of water quality for use in concrete

Experiment to determine the amount of soil chlorine ion

Total soil sulfate test, BS 1377, ASTM D25

Electric conductivity determination test

Organic Determination Test

Experiment to determine the amount of plaster

Mechanical tests

These tests are used to determine the mechanical properties of soil for use in analyzes and technical recommendations.

They get

Direct cutting 3080 ASTM D

Assay Test 2435 ASTM D

One-axial compressive strength test

ASTM D-2850 Three-Axis Compression Strength Test

Soil Density Test 1557 ASTM D

California Portsports Test (ASMT D 1883) Test (Available in the site if available)

Impact and standard penetration test

Test page loading

Concentration Testing, CBR, Optimal Water Percentage for Concentration in Pathways within the Project Area

Physical experiments

These tests are performed to determine the physical properties of the soil for use in mechanical tests, analyzes and technical recommendations.

Test ASTM D 422 and preparation of its samples 421 ASTM D

422 ASTM D and 421 ASTM D hydrometric testing

Dual hydrometric test 4221 ASTM D

Test for the determination of the limit of Atterburg 4318 ASTM D

Soil moisture content test 2216 ASTM D

ASTM D 854 (Gs) Soil Determination Test

Natural Specific Gravity Tests 2937 ASTM D

Classification of soil by unified, ASHTO method

Electrical Resistance Test (Ristity).

All of the above tests should be carried out in a precise manner in order to optimize the design.

Required Results in Soil Mechanics Lab Report

The required results in the soil mechanics laboratory report include:

General geological features of the area include a brief geological history, seismic history, important faults in the region, general status of the soil and other important laboratory characteristics, along with the site's location plan (SITE) and the characteristics and location of the boreholes Dirt for testing and, if any, SITE designation in terms of type and general properties of the soil.

Providing considerations for executive operations such as soil layers, freezing depth, soil depth, etc., also, in the case of laboratory identification, the need to change the loading system of some of the foundations, suggest the desired changes.

Presenting predominant elastic, shear and other parameters for each of the existing land areas as well as other general characteristics of the soil in each of these domains, along with the proposed type of cement used to implement their foundation.

Providing the loading capacity of different types of pillars, such as single, deep waves, etc., in the form of a curve (or table) based on the dimensions of the foundation and / or the length and diameter of the piles, taking into account the permitted sum of the structures.

If needed, the results of dynamic loading of the foundations or the effects of the earthquake dynamic effects on the soil, such as the sand liquefaction phenomenon, etc., are presented.

If necessary, or it is not possible to calculate the stability values ​​of slopes, landslides and excavations, calculate and present these values ​​by the soil mechanics consultant and with related programs and specialized components.

Submission results for road construction operations.

Presenting the results of optimum moisture content and density tests for mines.

Provide corrosion properties, heat and electrical conductivity of soil as requested by the Soil Mechanics Laboratory

If necessary, a proposal for a system for the disposal of surface water or sewage system in accordance with the topographic characteristics and permeability of the soil as well as the sources of water supply, sanitary and food.

Provide results of chemical and microbiological tests of well water samples and results of pumping test or soil permeability calculations.

Provide other important issues to deal with during field or laboratory operations, as well as other comments and suggestions that seem to be important to the lab and soil mechanics advisor.

If necessary, prepare the soil profile and lay it along appropriate (approximately perpendicular to the layers' length).

Provide advice on the weathering soils and their temporary fixing

Provide parameters related to weathering of rocks (in case of collision with this layer) with related tests such as RQD and Lansin.

Provide technical advice for dealing with Expansive soils for lightweight foundations or surface connews.

Determination of earthquake related parameters based on standards used for loading structures and equipment (such as UBC and ASCE07)


 برچسب ها: 

Guidelines For Defining The Work Scope Of Geotechnical Consultants To Study Evaluate And Prepare Geotechnical Reports For Onshore Projects

دستورالعمل تعیین شرح کار مشاور ژئوتکنیک به منظور بررسی، ارزیابی و ارائه گزارش مکانیک خاک در پروژه های خشکی

گزارش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش های مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک

فروش گزارش مکانیک خاک

گزارش مکانیک خاک پروژه

خرید آزمایش مکانیک خاک

فروش آزمایش مکانیک خاک

گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک

دریافت گزارش مکانیک خاک

دانلود آزمایش مکانیک خاک

دریافت آزمایش مکانیک خاک

خرید آزمایش های مکانیک خاک

فروش آزمایش های مکانیک خاک

گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک پروژه

فروش گزارش مکانیک خاک پروژه

گزارش مکانیک خاک پروژه خشکی

دستور العمل گزارش مکانیک خاک

خرید گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود آزمایش های مکانیک خاک

دریافت آزمایش های مکانیک خاک

فروش گزارش آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

دانلود گزارش مکانیک خاک پروژه

دریافت گزارش مکانیک خاک پروژه

دانلود گزارش آزمایش مکانیک خاک

دریافت گزارش آزمایش مکانیک خاک

گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

فروش گزارش مکانیک خاک پروژه خشکی

خرید گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فروش گزارش آزمایش های مکانیک خاک

آزمایش های مکانیک خاک پروژه خشکی

خرید گزارش مکانیک خاک پروژه خشکی

فروش آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

خرید دستور العمل گزارش مکانیک خاک

فروش دستور العمل گزارش مکانیک خاک

خرید آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

دانلود گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دریافت گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک پروژه خشکی

دریافت گزارش مکانیک خاک پروژه خشکی

دانلود دستور العمل گزارش مکانیک خاک

دریافت دستور العمل گزارش مکانیک خاک

دانلود آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

دریافت آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

فروش گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

خرید گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

فروش آزمایش های مکانیک خاک پروژه خشکی

خرید آزمایش های مکانیک خاک پروژه خشکی

دانلود گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

دریافت گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

دانلود آزمایش های مکانیک خاک پروژه خشکی

دریافت آزمایش های مکانیک خاک پروژه خشکی

تعیین محدوده گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دستور العمل گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

فروش تعیین محدوده گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید تعیین محدوده گزارش آزمایش های مکانیک خاک

تعیین محدوده گزارش آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

دانلود تعیین محدوده گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دریافت تعیین محدوده گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فروش دستور العمل گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

خرید دستور العمل گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

دانلود دستور العمل گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

دریافت دستور العمل گزارش مکانیک خاک پروژه های خشکی

فروش تعیین محدوده گزارش آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

خرید تعیین محدوده گزارش آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

دریافت تعیین محدوده گزارش آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

دانلود تعیین محدوده گزارش آزمایش مکانیک خاک پروژه خشکی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019