مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی ساپورت بتنی لوله ها (Sleeper) تحت اثر بارهای قائم و افقی Design Instructions Of Concrete Pipe Sleepers Under Vertical And Horizontal Loading

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 20

بخشی از دستورالعمل:


هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش طراحی ساپورتهای بتنی تحت اثر بارهای قائم و افقی   می باشد.

محدوده اجرا

مراجع

آیین نامه طراحی ACI

طراحی سازه های بتنی مسلح جلد 1 شاپور طاحونی

طراحی سازه های بتنی مسلح جلد 2 شاپور طاحونی

مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مبحث  9.

تعاریف

Sleeper : به مجموعه پداستال و فونداسیون بتنی که وظیفه انتقال بارهای مختلف لوله های موجود در سایت به زمین را بر عهده دارند، Sleeper میگویند.

مسوولیتها

نحوه انجام کار

بارهای طراحی

معمولا" بارهای وارد شده به اسلیپرها، از طرف بخش Piping به صورت جدول به بخش سیویل و سازه ارائه می شود که نمونه ای از این جدول به صورت خام در پیوست 1 آمده است. در این جدول، مختصات مرکز Plate مورد نیاز بخش Piping در جهت  های افقی و قائم که معمولا با  T.O.F,N,E یا X,Y,Z  نشان می دهند، در قسمت Coordinate ارائه    می شود.

در قسمت Load  بارهای وارد شده با عناوین زیر ارائه می شود :

(Ope.)                  بار بهره برداری (Operating)

( Occ. or Eq.)       بار زلزله (Occasional)

(Hyd.)     بار هیدروتست (آزمایش) (Hydro test)

در قسمت Sketch  در زیر جدول ابعاد صفحه خواسته شده و موقعیت لوله های عبور کننده از روی آنها با مشخصات مربوط به لوله ها ارائه شده است.

نکته 1 : معمولا" بارهای وارد شده در جداول مذکور از طرف بخش Piping به صورت نیوتن (N) و یا کیلو  نیوتن (KN) ارائه می شوند.

نکته 2 : معمولا" ابعاد پدستال بتنی را از هر بعد، حداقل 7.5cm باید بزرگتر از Plate مورد نیاز Piping در نظر گرفته شود تا امکان اعمال نکات اجرائی فراهم گردد.

بار بهره برداری  (Operating Load)

این بار شامل موارد زیر می باشد.

وزن لوله

وزن مواد داخل لوله

بار ناشی از انبساط حرارتی لوله

نکته : از آنجا که بار Operating ترکیب همه بارهای بالا می باشد، حتما" با بخش Piping چک شود که کلیه موارد بالا دربار داده شده ذکر شده است یا خیر.

بار زلزله(   Earthquake or Occasional )

باید به این نکته دقت شود که بار ناشی از زلزله که از طرف گروه Piping این شرکت به بخش سیویل و سازه ارائه می     شود معمولا" با بار Operating جمع شده است که برای رسیدن به بار زلزله تنها باید بار Operating را از بار وارد شده به شرح زیر کسر نمود، در غیر اینصورت مقدار بار زلزله با زلزله Piping یکی خواهد بود  :

Occ. = Ope. + EQ.

EQ.   = Occ. - Ope.

نکته : بهتر است در این مورد با گروه Piping هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

بار هیدروتست(Hydro test )

باری که در هنگام Test (پر کردن لوله با آب)  لوله ها و یا تجهیزات به سازه وارد می شود.

بررسی اثر خروج از مرکزیت بارها

در صورتی که بارهای وارد شده به سازه دارای خروج از مرکزیت باشند باید حتما" این مورد بررسی شده و اثر خروج از     مرکزیت موجود به صورت ممان خمشی و پیچشی به سازه وارد شود.

طراحی سازه به روش دستی

چک ابعاد و نحوه توزیع بار

با توجه به بعد Plate خواسته شده از طرف بخش Piping در صورتی که نسبت بعد ارتفاع آزاد پداستال به بعد کوچک مقطع پداستال اسلیپر کمتر از 3 باشد، می توان از روابط طراحی ستون جهت طراحی ساپورت استفاده نمود و در صورتی که این نسبت بزرگتر از 3 باشد، از روابط طراحی دیوار باید بهره برد.

طراحی به روش طراحی ستون

طبق تعاریف ستون عضوی است که در درجه اول برای تحمل فشار محوری طراحی می شود و نسبت بعد بزرگ به بعد کوچک آن مساوی و یا کوچکتر از 2 می باشد. جهت طراحی Pedestalها با توجه به بارگذاری ارائه شده توسط بخش Piping به یکی از 2 روش زیر باید عمل نمود.

A)       طراحی بر اساس فشار محوری

.(B طراحی بر اساس خمش دو محوره


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۹ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions Of Concrete Pipe Sleepers Under Vertical And Horizontal Loading حجم: 2.63 مگابایت قیمت: 7500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش طراحی ساپورتهای بتنی تحت اثر بارهای قائم و افقی   می باشد.

محدوده اجرا

مراجع

آیین نامه طراحی ACI

طراحی سازه های بتنی مسلح جلد 1 شاپور طاحونی

طراحی سازه های بتنی مسلح جلد 2 شاپور طاحونی

مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مبحث  9.

تعاریف

Sleeper : به مجموعه پداستال و فونداسیون بتنی که وظیفه انتقال بارهای مختلف لوله های موجود در سایت به زمین را بر عهده دارند، Sleeper میگویند.

مسوولیتها

نحوه انجام کار

بارهای طراحی

معمولا" بارهای وارد شده به اسلیپرها، از طرف بخش Piping به صورت جدول به بخش سیویل و سازه ارائه می شود که نمونه ای از این جدول به صورت خام در پیوست 1 آمده است. در این جدول، مختصات مرکز Plate مورد نیاز بخش Piping در جهت  های افقی و قائم که معمولا با  T.O.F,N,E یا X,Y,Z  نشان می دهند، در قسمت Coordinate ارائه    می شود.

در قسمت Load  بارهای وارد شده با عناوین زیر ارائه می شود :

(Ope.)                  بار بهره برداری (Operating)

( Occ. or Eq.)       بار زلزله (Occasional)

(Hyd.)     بار هیدروتست (آزمایش) (Hydro test)

در قسمت Sketch  در زیر جدول ابعاد صفحه خواسته شده و موقعیت لوله های عبور کننده از روی آنها با مشخصات مربوط به لوله ها ارائه شده است.

نکته 1 : معمولا" بارهای وارد شده در جداول مذکور از طرف بخش Piping به صورت نیوتن (N) و یا کیلو  نیوتن (KN) ارائه می شوند.

نکته 2 : معمولا" ابعاد پدستال بتنی را از هر بعد، حداقل 7.5cm باید بزرگتر از Plate مورد نیاز Piping در نظر گرفته شود تا امکان اعمال نکات اجرائی فراهم گردد.

بار بهره برداری  (Operating Load)

این بار شامل موارد زیر می باشد.

وزن لوله

وزن مواد داخل لوله

بار ناشی از انبساط حرارتی لوله

نکته : از آنجا که بار Operating ترکیب همه بارهای بالا می باشد، حتما" با بخش Piping چک شود که کلیه موارد بالا دربار داده شده ذکر شده است یا خیر.

بار زلزله(   Earthquake or Occasional )

باید به این نکته دقت شود که بار ناشی از زلزله که از طرف گروه Piping این شرکت به بخش سیویل و سازه ارائه می     شود معمولا" با بار Operating جمع شده است که برای رسیدن به بار زلزله تنها باید بار Operating را از بار وارد شده به شرح زیر کسر نمود، در غیر اینصورت مقدار بار زلزله با زلزله Piping یکی خواهد بود  :

Occ. = Ope. + EQ.

EQ.   = Occ. - Ope.

نکته : بهتر است در این مورد با گروه Piping هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

بار هیدروتست(Hydro test )

باری که در هنگام Test (پر کردن لوله با آب)  لوله ها و یا تجهیزات به سازه وارد می شود.

بررسی اثر خروج از مرکزیت بارها

در صورتی که بارهای وارد شده به سازه دارای خروج از مرکزیت باشند باید حتما" این مورد بررسی شده و اثر خروج از     مرکزیت موجود به صورت ممان خمشی و پیچشی به سازه وارد شود.

طراحی سازه به روش دستی

چک ابعاد و نحوه توزیع بار

با توجه به بعد Plate خواسته شده از طرف بخش Piping در صورتی که نسبت بعد ارتفاع آزاد پداستال به بعد کوچک مقطع پداستال اسلیپر کمتر از 3 باشد، می توان از روابط طراحی ستون جهت طراحی ساپورت استفاده نمود و در صورتی که این نسبت بزرگتر از 3 باشد، از روابط طراحی دیوار باید بهره برد.

طراحی به روش طراحی ستون

طبق تعاریف ستون عضوی است که در درجه اول برای تحمل فشار محوری طراحی می شود و نسبت بعد بزرگ به بعد کوچک آن مساوی و یا کوچکتر از 2 می باشد. جهت طراحی Pedestalها با توجه به بارگذاری ارائه شده توسط بخش Piping به یکی از 2 روش زیر باید عمل نمود.

A)       طراحی بر اساس فشار محوری

.(B طراحی بر اساس خمش دو محوره

6-3-2-1 طراحی بر اساس فشار محوری

در صورتی که بارهای ارائه شده توسط بخش Piping، هیچ کدام منجر به ایجاد ممان (خمشی و پیچشی) نشود، طراحی   بر اساس ستون ها تحت فشار محوری صورت می گیرد که می توان از روابط زیر بهره برد:

طبق آزمایشات انجام شده بار محوری نهائی اسمی ستون تنگ دار (پدستال) Pn را می توان طبق رابطه زیر بدست آورد :

(1)

پارامترهای رابطه (1) به شرح ذیل می باشند:

Pn : مقاومت اسمی نهائی ستون

φ : ضریب کاهش مقاومت که در این حالت 0.65 خواهد بود.

f'c : مقاومت 28 روزه نمونه استوانه ای بتن

Ag : مساحت خالص بتنی بر مبنای مساحت کل در ستونهای تنگ دار

Ast : سطح مقطع میلگردهای طولی

fy : تنش جاری شدن میلگردهای طولی

Ag : سطح مقطع کل مقطع (در ستون مستطیلی شکل مشابه شکل 2، برابر است با bh)

Ast : سطح مقطع کل میلگردهای طولی (در شکل 2 برابر است با A1+A2)

Pn در رابطه (1) بر این مبنا است که این ظرفیت اسمی نهائی مربوط به حالتی است که M=0 باشد. رابطه فوق انطباق خوبی با بلوک تنش مستطیلی بخش خمش دارد. در این حالت تمام مقطع تحت تغییر شکل نسبی فشاری 0.003 می باشد.

6-3-2-2 طراحی بر اساس خمش دو محوره

یک روش ساده طراحی برای Pedestal های تحت اثر خمش دو محوره، طراحی بر اساس روش برسلر می باشد.       شکل (3) یک مقطع مستطیلی را که تحت اثر توام نیروی محوری P و لنگرهای دو محوره Mx  وMy  قرار دارد را نشان می دهد. از لحاظ استاتیکی این حالت معادل حالتی خواهد بود که در آن نیروی محوری P تحت خروج از مرکزیتهای

نسبت به هر دو محور x,y بر مقطع وارد می شود.

برای یک مقطع با ابعاد و سطح مقطع فولاد معلوم، Po با استفاده از رابطه 1، Pny,Pnx با استفاده از نمودارهای طراحی قابل محاسبه می باشد. با داشتن این مقادیر می توان Pnxy را محاسبه نمود.

باید به این نکته توجه نمود که نیروی محوری نهائی وارد شده به مقطع   باید همواره از Pnxy کمتر باشد.

استفاده از رابطه (2) وقتی دقیق است که نیروی محوری وارد بر مقطع در حالت نهائی از 0.1f'cdbh بزرگتر باشد یعنی :

وقتی PU کوچکتر از 0.1f'cdbh (لنگر خمشی حاکم بر طرح باشد)، برسلر رابطه زیر را پیشنهاد می کند :

(3)

که در رابطه فوق :

Mux : لنگر خمشی با ضریب وارد در حول محور x

Muy : لنگر خمشی با ضریب وارد در حول محور y

Mnxo : ظرفیت خمشی نهائی اسمی مقطع وقتی که فقط خروج از مرکزیت ex وجود دارد. (ey=0)

Mnyo : ظرفیت خمشی نهائی اسمی مقطع وقتی که فقط خروج از مرکزیت ey وجود دارد. (ex=0)

برای یک مقطع با ابعاد و فولاد معلوم Mnxo و Mnyo، با استفاده از نمودارهای طراحی قابل محاسبه می باشند. از رابطه 3 می توان برای خمش دو محوره بدون نیروی فشاری استفاده کرد.

6-3-2-3  نمودارهای طراحی

اشکال 4 الی 11(پیوست 3-7) نشان دهنده نمودارهای اثر متقابل برای 2 نوع ستون مختلف (ستون مستطیل) با فولاد گذاری در دو طرف، ستون مستطیل با فولاد گذاری در چهار طرف) می باشند. این نمودارها سرعت و سهولت زیادی در طراحی مساحت فولاد و یا تعیین ظرفیت مقطع با فولاد معلوم که تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی است، به وجود می آورند. در مورد این نمودارها تذکر چند نکته لازم می باشد:

این نمودارها برای Pn در مقابل Mn رسم شده اند. اگر هدف طراحی سطح مقطع فولاد باشد، باید نیروی محوری و لنگر خمشی با ضریب (Mu,Pu) را با اعمال ضریب  به Pn,Mn تبدیل کرد و اگر هدف تعیین ظرفیت یک مقطع با مقدار فولاد معلوم باشد باید پس از تعیین Mn,Pn با اعمال ضریب  مناسب آن را به Mu,Pu تبدیل کرد.

این نمودارها قابل استفاده برای تمام f'c ها تا 280kg/cm2 و تمام fy ها تا 4200kg/cm2  می باشد.

شرط 0.85Pno یا Pnmax=0.8 باید جداگانه برنمودارها اعمال گردد.

هر نمودار در یک خانواده نمودار هر شکل، مربوط به یک m می باشد که m=fy/0.85f'c و =Ast/Ag می باشد. Ast سطح مقطع کل میلگردها می باشد.

γ در نمودارها برابر است با (توجه : نمودارهای مختلف در منابع متفاوت دارای ضرایب متفاوتی میب باشد):

نمودارها وابسته به واحد نمی باشند. با انتخاب یک سیستم واحد سازگار هر دستگاه آحاد، از آنها می توان استفاده کرد.

6-3-2-4     طراحی در مقابل برش

طبق آئین نامه ACI اگر Vu نیروی برشی در اثر بارهای با ضریب باشد، مقاومت نهائی اسمی لازم از رابطه زیر بدست می آید:

مقاومت برشی(  Vn)  توسط ترکیبی از مقاومت برشی بتن (Vc) و مقاومت برشی فولاد (VS) تامین می گردد:

تنش برشی مقاوم را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

که در رابطه بالا:

Nu : نیروی فشاری با ضریب

Ag : سطح مقطع کل بتنی

که مقدار Nu/Ag بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیان می شود.

بعد از بدست آوردن تنش برشی مقاوم می توان آن را در سطح مقطع موثر ضرب نمود تا نیروی برشی مقاوم بدست آید:

که :

bw : عرض ستون مستطیلی که در راستای عمود بر برش است.

d : ارتفاع موثر یا عرض موثر ستون در راستای عمود بر bw

از سوی دیگر نیروی قابل حمل توسط میلگردهای برشی در حالت نهائی برای خاموتهای قائم  را  می توان از رابطه زیر بدست آورد:

که در رابطه بالا :

AV(cm2) :        سطح مقطع ساقهای خاموت یا میلگردهای خم شده به طرف بالا می باشد ( به عنوان مثال اگر از   خاموت U استفاده شود. Av سطح دو ساق خواهد بود).

(kg/cm2)  : تنش جاری شدن میلگرد برشی که باید کوچکتر از 4200kg/cm2 باشد.

d(cm):            ارتفاع موثر

S(cm)  :          فاصله خاموتها

نکته 1 : حداکثر فاصله خاموتها قائم برابر است با d/2 .

نکته 2 : به عنوان یک توصیه عملی، نباید s کمتر از 10cm اختیار شود. همیشه با افزایش قطر میلگرد خاموت حداقل 10cm را برای S حفظ نمائید.

نکته 3 :  در هیچ حالتی vs (تنش برشی فولاد) نباید از    بزرگتر گردد. در صورت افزایش VS از مقدار فوق، لازم است dیاb مقطع افزایش یابد.

6-3-2-5   میلگردهای برشی حداقل

با توجه به رابطه (8) دیده می شود در صورتی که) Vc (مساوی و یا بزرگتر از) Vn (باشد،) (Vs صفر یا منفی بدست می آید. این  موضوع به این معنی است که احتیاج به میلگردهای برشی نداریم. لیکن به خاطر ایجاد شکل پذیری کافی در قطعه خمشی و جلوگیری از شکستهای ناگهانی آیین نامه مقرر می دارد از خاموتهای حداقل استفاده نمود.

سطح مقطع خاموتهای حداقل برابر است با :

روش گام به گام کنترل و طراحی میلگردهای برشی :

گام 1 : با توجه به نتایج تحلیل سازه، نیروی برشی مقطع به علت بارهای با ضریب Vu را به دست آورده و با توجه به آن مقاومت برشی نهائی اسمی لازم   را تعیین نمائید و سپس تنش برشی    را از رابطه زیر بدست آورید:

گام 2: تنش برشی مقاوم Vc بتن را از رابطه (7) بدست آورید :

گام 3 : خاموت حداقل را از رابطه زیر بدست آورید:

گام 4 : در صورتی که Vn>Vc باشد، احتیاج به میلگرد برشی داریم :

Vs=Vn-Vc

اگر Vs بزرگتر از    باشد، باید ابعاد b یا d مقطع افزایش یابد. با داشتن VS می توان   را محاسبه نمود و سطح مقطع میلگردهای برشی را از رابطه زیر بدست آورد:

نکته1 : در صورتی که  باشد، حداکثر S مساوی d/4 یا 30cm (هر کدام که کوچکتر بود).

در سایر حالات حداکثر S مساوی d/2 یا 60cm (هر کدام که کوچکتر بود).

نکته 2 :    محاسباتی نباید از  کوچکتر در نظر گرفته شود.

6-3-3   طراحی به روش طراحی دیوار

در صورتی که نسبت بعد ارتفاع آزاد پداستال به بعد کوچک مقطع پداستال از 2 بیشتر شود می توان از روابط مربوط به طراحی دیوار بهره برد. با توجه به بند 14-2-4 از آیین نامه   ACI318-08 (بند 14-2-4 : طول افقی دیوار که به عنوان طول تاثیر برای هر یک از بارهای متمرکز در نظر گرفته میشود نباید ازفاصله مرکز تا مرکز بارها و نیز از عرض سطح اتکا باضافه چهار برابر ضخامت دیوار تجاوز نماید مگر اینکه آنالیز دقیق تری انجام گیرد)  می توان از روابط طراحی ستون استفاده نمود، با این شرط که بعد بزرگ پدستال را در طول می توان به قطعات کوچکتر (حول نقاط اعمال بار) تقسیم نمود و برای هر کدام طراحی به روش ستون انجام شود.

نکته : برای طراحی آرماتورها، در طول، با توجه به پروژه می توان در هر قسمت آرماتورهای مربوط به همان قسمت را قرار داد و یا برای سهولت اجراء از آرماتور حداکثر در طول پدستال بهره برد.

نکته : جهت طراحی در برابر برش (خاموتها) هم از روش طراحی ستون می توان بهره برد.

نکته : آرماتورهای حداقل را با توجه به آیین نامه ACI مربوط به دیوار ها باید انتخاب نمود.

6-4  کنترل ها

بعد از بارگذاری سازه مزبور بر اساس ترکیب بارهای ارائه شده در Spec. پروژه مذکور و یا آیین نامه ها و دستوالعمل های موجود ، کنترل های زیر باید صورت پذیرد:

کنترل مقاومت: بعد از طراحی مقطع بتنی، در نهایت باید مقدار باربری مقطع بتنی، از مقدار بارهای وارد شده بر سازه بزرگتر باشد.

کنترل تغییر مکان : بعد از طراحی و کنترل تنش ها، باید تغییر مکانهای بوجود آمده در سازه مورد نظر با حداکثر مقدار تغییر مکان مجاز بر اساس Spec. پروژه مذکور و یا آیین نامه های موجود مقایسه شود تا از حد مذکور تجاوز ننماید.The aim

The purpose of this instruction is to provide a method for designing concrete supports under vertical and horizontal loads Is .

Run range

Reference

Design Rule ACI

Design of reinforced concrete structures. Volume 1 Shapoor Tahoe

Design of reinforced concrete structures. Volume 2 Shapoor Tahoe

National Building Regulations ( Design and Implementation of Armored Concrete Buildings ) . Section 9.

Definitions

Sleeper To set Pdastal and concrete foundation that transmit different loads on the ground are the existing pipe, Sleeper Say.

Responsibilities

How to do it

Design loads

Usually " loads brought into the slippers , from the section Piping For by the civil engineering that delivers the raw sample of the table in Annex 1. In this table, the coordinates of the center Plate Required Section Piping in the direction Horizontally and vertically, usually with TOF, N, E Or X, Y, Z Show, in the episode Coordinate Presentation    Is.

in part of Load The incoming loads are provided with the following titles :

(Ope.)                Load operation (Operating)

(Occ. Or Eq.) Earthquake load (Occasional)

(Hyd.) Hydrothermal load ( test ) (Hydro test)

in part of Sketch Below is a table of page dimensions and the position of pipes passing through them is presented with specifications for tubes .

Tip 1: Usually " loads entered in the tables by section Piping Newton (N) Or kilo Newton (CN) Are presented .

Tip 2: Usually " dimensions of concrete pedals from any dimension, at least 7.5cm Must be larger than Plate needed Piping Consideration should be given to the possibility of applying executive notes .

Operating time ( Operating Load )

This time includes the following .

Tube weight

Weight of material inside the tube

The load caused by the thermal expansion of the tube

Tip : Because the load Operating The combination of all loads is high, be sure to " with the section Piping Check that all of the above items are listed or not .

Earthquake load ( Earthquake or Occasional )

It should be noted that the load caused by the earthquake from the group Piping The company provides the Sevill and Structural Division     Usually "load Operating It is assumed that to reach the earthquake load should only load Operating Be deducted from the applied load below, otherwise the charge on earthquake earthquake Piping One will be :

Occ. = Ope + EQ

EQ = Occ. - Oh

Note : It is better to be in this case with the group Piping Coordinations are needed .

Hydrothermal load ( Hydro test )

Time when Test ( Filling the pipe with water ) pipes or equipment into the structure .

Study the effect of the exit from the centrality of loads

If the loads on the structure of eccentricity should be "This case has been investigated and the effect of leaving     The center of the existing structure is flexed and tangled to the structure .

Structural design by hand

Check dimensions and load distribution

Regarding the next Plate Requested by the department Piping If the ratio of the free height of the subdistal to the small dimension of the slipper pedestal is less than 3 You can use column design relationships to design support, and if this ratio is greater than 3 Be sure to use wall design relationships .

Design by column design method

The column definitions organ that is primarily designed to withstand axial compression and large aspect ratio equal to or smaller than 2 is its small dimensions. For design Pedestal Due to the loading provided by the department Piping One of the following two methods should be followed .

A ) Designed by Axial Pressure

(B Design based on bi-axial bending

6-3-2-1 Designed by Axial Pressure

If the loads provided by the department Piping , None of which leads to the creation of a moment ( torsion and curvature ) , design   Based on the columns, there is a pivotal pressure that can be used for the following relationships :

According to the tests, the axial load is the nominal pillar Tight ( pedestal ) Pn Can be obtained according to the following equation :

(1)

The parameters of relation (1) are as follows :

Pn : The final nominal resistance of the column

φ : Resistance coefficient, which will be 0.65 in this case .

f'c Strength 28 Fast concrete cylindrical sample

A g : Pure concrete area based on total area in columns Tight

Ast : Cross-sectional longitudinal axes

fy : Stress of longitudinal joints

Ag : The cross-sectional area of the entire section ( in the rectangular column of Fig. 2 , is equal to bh )

A st : The total cross-sectional length of the longitudinal joints ( in Fig. 2 is equal to A1 + A2 )

P n About ( 1 ) It is based on this that this final nominal capacity is related to the state M = 0 Is. The above equation is in good agreement with the rectangular block of bending section . In this case, the entire section is under the relative pressure deformation of 0.003 Is .

6-3-2-2 Design based on bi-axial bending

A simple design method for Pedestal Double-axial bending is designed based on the Bressler method .       Figure (3) a rectangular cross section under the influence of axial force P And two-axle anchors Mx And My It is located . Statically, this state will be equivalent to that in which the axial force is P Exit Centralized

Relative to both axes x, y On the cross is entered .

For a given cross-section with dimensional and cross sectional steel, After Using equation 1 , Pny, Pnx Designable graphs can be calculated . With these values can be Pnxy To calculate .

It should be noted that the ultimate axial force has entered the section  Should always be out Pnxy Less .

The use of relation ( 2 ) is precise when the axial force enters a cross section in the final state 0.1f'c d bh Is bigger :

when PU smaller than 0.1f'c d bh (The bending anchor governing the plan ) , Bressler proposes the following relation :

( 3 )

In the above relationship :

Mux : Flexural anchor with an inlet coefficient around the axis x

Muy : Flexural anchor with an inlet coefficient around the axis y

Mnxo : The final nominal bending capacity of the section when leaving only central ex There. (ey = 0)

Mnyo : The final nominal bending capacity of the section when leaving only central ey There. (ex = 0)

For a well-defined section of steel and steel Mnxo And Mnyo Are computable design charts . From relation 3 Can be used for bi-axial bending without compressive strength .

6.3.2.3 Design Characters

Forms 4 to 11 (Appendix 3 -7) represents interaction diagrams for two different columns (columns rectangular) with investments in the steel, rectangular steel columns marking on four sides) are. These graphs provide a great deal of ease and time in designing the area of the steel, or in determining the cross sectional capacity with known steel, which is under the influence of axial force and bending anchor . A few points are worth mentioning about these charts :

These graphs are for Pn in return Mn Have been drawn . If the purpose of the cross-sectional steel design is to be, then the axial force and the bending anchor with the coefficient (Mu, Pu) By applying the coefficient  To Pn, Mn And if the goal of determining the capacity of a cross section with the value of steel is to be determined after the determination Mn, Pn By applying the coefficient  Fit it to Mu, pu Be converted.

These graphs are applicable to all f'c Up to 280kg / cm2 and over fy Up to 4200kg / cm2 Is .

Condition 0.85Pno Or Pnmax = 0.8 Separate barns must be applied .

Each chart in a family has a graph of any shape, corresponding to one m  That is m = fy / 0.85f'c And  = Ast / Ag Is . Ast The cross-sectional area of the whole thread is .

γ The graphs are equal to ( Note : Different graphs in different sources have different coefficients ) :

Charts are not unit-dependent . By choosing a compatible unit for each device, they can be used .

6-3-2-4 Design versus cutting

According to the rules ACI If Vu The shear force is due to loads of coefficients, the final nominal resistance required by the following equation is obtained :

Shear strength ( Vn ) By a combination of concrete shear strength (Vc) And steel shear strength (VS) Provided :

Resistant shear stress can be obtained from the following equation :

As above :

Well : Compressive force with coefficient

Ag : Total concrete cross section

That amount Well / Ag Expressed in kilograms per square centimeter .

After obtaining a resistant shear stress, it can be multiplied by the effective cross-section to achieve a robust shear force :

That :

bw The width of the rectangular column is perpendicular to the cut .

d : Effective height or effective width of columns perpendicular to bw

On the other hand, the portable force by the shear joints in the final state for vertical crushers can be obtained from the following equation :

As above :

AV (cm2) : The cross section of the crest or the bent joists is up ( for example, if the crust U To be used . Av The level of two legs will be ).

(kg / cm2)  : The tensile flux of the cutter should be smaller than 4200kg / cm2 Is.

d (cm) : Effective height

S (cm) The distance between the Khamootes

Tip 1: The maximum distance of the crater is equal to d / 2 .

Tip 2: Do not be a practical advise s less than 10cm Be allowed . Always by increasing the diameter of the silk curtain at least 10cm For S Keep.

Tip 3 : In no way vs ( Steel shear stress ) should not be  Be larger. In case of increase VS The above amount is required d Or b Increase the period .

6.3.2.5 Minimum shear joints

It is seen in relation (8) if ) Vc ( Equal to or larger than ) Vn ( Be ) (Vs Zero or negative . This means that we do not need the shear joints . However, due to the formation of sufficient shape in the bending section and the avoidance of sudden failures, the Order stipulates the use of minimum crumbs .

The crater cross section is at least equal to :

Step-by-step method of control and design of shear joints :

Step 1: According to the results of structural analysis, the shear force of the cross section due to loads with coefficient Vu And due to that, the nominal shear strength required  Then determine the shear stress  Get the following from :

Step 2: Resistant shear stress Vc Concrete from the equation (7) get:

Step 3: Minimize the crunch from the following :

Step 4: If Vn> Vc We need to cut the slab :

Vs = Vn-Vc

If Vs bigger than  It must be dimensioned b Or d Increase the period . with having VS Can  And calculates the cross section of shear joints as follows :

Tip 1: If  Be the maximum S Equal d / 4 Or 30cm ( Whichever is smaller ).

In other scenarios the maximum S Equal d / 2 Or 60cm ( Whichever is smaller ).

Tip 2:  Computational should not be  Smaller to be considered .

6-3-3 Design by Wall Design

If the ratio of the free height of the subdistal to the small dimension is the pseudoscope of 2 The wall design relationships can be further enhanced . According to clause 14.2.4 of the Regulations ACI318- 08 ( Paragraph 14.2.4: The horizontal length of the wall considered as the length of impact for each of the concentrated loads should not exceed the thickness of the wall from the center to the center of the bars and the width of the surface plus four times the thickness of the wall unless a more detailed analysis done) can be used relationships column design, with the proviso that great after Pdstal over the smaller pieces (around the load) divided for each of the column to be done.

Note : For the design of the armature, along the length, according to the project can be placed in each part of the armatures of the same part or used for ease of use of the armature at the maximum during the pedestal .

Note : The design of the column can also be used to design the cutter ( crumble ) .

Note : Minimum reinforcements in accordance with the regulations ACI The walls should be selected .

6-4   Controls

After loading the structure based on the combination of loads presented in Spec Project or existing regulations and guidelines, the following controls must be done:

Resistance control : After designing the concrete cross section, the concrete cross section must finally be larger than the load loaded on the structure .

Changeover Control : After designing and controlling the tensions, changes in the locations of the proposed structure with the maximum changeable location allowed Spec The project, or the existing regulations, will not be exceeded .


 برچسب ها: 

Design Instructions Of Concrete Pipe Sleepers Under Vertical And Horizontal Loading

دستورالعمل طراحی ساپورت بتنی لوله ها (Sleeper) تحت اثر بارهای قائم و افقی

دستورالعمل طراحی

دستور العمل طراحی

خرید دستورالعمل طراحی

فروش دستورالعمل طراحی

طراحی ساپورت های بتنی

خرید دستور العمل طراحی

فروش دستور العمل طراحی

دانلود دستورالعمل طراحی

دریافت دستورالعمل طراحی

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

خرید طراحی ساپورت های بتنی

فروش طراحی ساپورت های بتنی

دانلود طراحی ساپورت های بتنی

دریافت طراحی ساپورت های بتنی

دستور العمل طراحی ساپورت بتنی

طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

خرید دستور العمل طراحی ساپورت بتنی

فروش دستور العمل طراحی ساپورت بتنی

دستور العمل طراحی ساپورت بتنی لوله

خرید طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

فروش طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

دانلود دستور العمل طراحی ساپورت بتنی

دریافت دستور العمل طراحی ساپورت بتنی

دانلود طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

دریافت طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

طراحی ساپورت های بتنی لوله ها SLEEPER

خرید دستور العمل طراحی ساپورت بتنی لوله

فروش دستور العمل طراحی ساپورت بتنی لوله

دستور العمل طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

دانلود دستور العمل طراحی ساپورت بتنی لوله

دریافت دستور العمل طراحی ساپورت بتنی لوله

خرید طراحی ساپورت های بتنی لوله ها SLEEPER

فروش طراحی ساپورت های بتنی لوله ها SLEEPER

دانلود طراحی ساپورت های بتنی لوله ها SLEEPER

دریافت طراحی ساپورت های بتنی لوله ها SLEEPER

خرید دستور العمل طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

فروش دستور العمل طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

دانلود دستور العمل طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

دریافت دستور العمل طراحی ساپورت های بتنی لوله ها

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019