مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی فونداسیون تجهیزات ثابت (Drum, Vessel, Towers و ...) با استفاده از نرم افزار های SAP-2000، ETABS و SAFE-12 Design Instructions Of Fixed Equipment Foundations (e.g. Drum, Vessel, Towers) Using SAP-2000, ETABS And SAFE-12 Softwares

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 28

بخشی از دستورالعمل:


اهداف

ارایه یک روش استاندارد و گام به گام  جهت انجام تحلیل،محاسبه ، طراحی و کنترل های آیین نامه ای  فونداسیون تجهیزات ثابت  مانند DRUM ,VESSEL, TOWERS .

منابع و مراجع

تجارب و رویه های طراحی

IRAN LNG project calculation notes for fixed equipment

استانداردهای بین المللی

ASCE/SEI 7-05    1.

IBC 2006    2.

ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete    3.

تعاریف

تجهیزات افقی : تجهیزاتی که تکیه گاه آن  saddle  می باشد.  مانند مخازن افقی

تجهیزات قائم: تجهیزاتی که   تکیه گاه آن skirt و یا leg  می باشد مانند برج ها یا مخازن قائم

ملاحظات طراحی

ملاحظات عملکردی

این دستور العمل می بایست فونداسیون های تجهیزات  و همه متعلقات آن نظیر میلگرد ها،میل مهار ها و بتن را برای تمام بار های وارده مانند بارهای عملکردی ، تست و نصب  بصورت مطمئن و موثرکنترل نماید.

اطلاعات ورودی

بارهای وارده

جدول زیر شامل حداقل بارهایی است که می بایست از نقشه های تجهیزات که توسط بخش مکانیک و یا سازندگان تجهیز  ارائه می گردد،استخراج شود.در صورت نیاز به با رهای ناشی از لوله کشی می توان از single line diagram  که توسط بخش لوله کشی تهیه می شود استفاده نمود.جهت یا جهت های  اعمال بارها می بایست در مدارم مرتبط مشخص باشد.

*نکته : با توجه به note a  از جدول 12.2.1  آیین نامه ASCE   ضریب Rارائه شده در آیین نامه بر اساس مقاومت نهایی می باشد و نه برای مقاومت مجاز که  این موضوع  با اعمال  ضریب کاهش 0.7در ضریب زلزله ارائه شده در ترکیب بار های بخش 2.4.1 نسبت به ترکیب بار های بخش 2.3.2 در نظر گرفته شده است. به همین دلیل در طراحی ،به منظور استفاده از گشتاور و درجهت اطمینان برش زلزله که توسط سازنده تجهیز  ارائه می شود میباست این موضوع کنترل شود که  محاسبات سازنده بر چه مبنایی انجام گرفته است .در صورتیکه عدد ارائه شده به منظور استفاده در روش طراحی ASD  در 0.7 (1.4/1) ضرب شده باشد و همچینین در ترکیب بار های طراحی مربوطه ،پارامتر زلزله  نیز در 0.7 ضرب شده باشد می بایست عددگشتاور و برش زلزله را در 1.43 ضرب و سپس به عنوان داده ورودی برای طراحی استفاده کرد.

قابل ذکر است که در طراحی به روش LRFD ،بار زلزله محاسبه شده  ناشی از تجهیز نمی بایست توسط سازنده  در 0.7 ضرب گردد که در این صورت می بایست عددلنگر و برش زلزله را در 1.43 ضرب و سپس به عنوان داده ورودی برای طراحی استفاده کرد.

موضوع اخیر می بایست به صورت یک  note  در نقشه سازندگان تجهیز مشخص شده باشد و در غیر اینصورت طراح می بایست اقدامات لازم برای مشخص شدن کامل این موضوع را انجام دهد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions Of Fixed Equipment Foundations (e.g. Drum, Vessel, Towers) Using SAP-2000, ETABS And SAFE-12 Softwares حجم: 5.27 مگابایت قیمت: 9500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

اهداف

ارایه یک روش استاندارد و گام به گام  جهت انجام تحلیل،محاسبه ، طراحی و کنترل های آیین نامه ای  فونداسیون تجهیزات ثابت  مانند DRUM ,VESSEL, TOWERS .

منابع و مراجع

تجارب و رویه های طراحی

IRAN LNG project calculation notes for fixed equipment

استانداردهای بین المللی

ASCE/SEI 7-05    1.

IBC 2006    2.

ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete    3.

تعاریف

تجهیزات افقی : تجهیزاتی که تکیه گاه آن  saddle  می باشد.  مانند مخازن افقی

تجهیزات قائم: تجهیزاتی که   تکیه گاه آن skirt و یا leg  می باشد مانند برج ها یا مخازن قائم

ملاحظات طراحی

ملاحظات عملکردی

این دستور العمل می بایست فونداسیون های تجهیزات  و همه متعلقات آن نظیر میلگرد ها،میل مهار ها و بتن را برای تمام بار های وارده مانند بارهای عملکردی ، تست و نصب  بصورت مطمئن و موثرکنترل نماید.

اطلاعات ورودی

بارهای وارده

جدول زیر شامل حداقل بارهایی است که می بایست از نقشه های تجهیزات که توسط بخش مکانیک و یا سازندگان تجهیز  ارائه می گردد،استخراج شود.در صورت نیاز به با رهای ناشی از لوله کشی می توان از single line diagram  که توسط بخش لوله کشی تهیه می شود استفاده نمود.جهت یا جهت های  اعمال بارها می بایست در مدارم مرتبط مشخص باشد.

*نکته : با توجه به note a  از جدول 12.2.1  آیین نامه ASCE   ضریب Rارائه شده در آیین نامه بر اساس مقاومت نهایی می باشد و نه برای مقاومت مجاز که  این موضوع  با اعمال  ضریب کاهش 0.7در ضریب زلزله ارائه شده در ترکیب بار های بخش 2.4.1 نسبت به ترکیب بار های بخش 2.3.2 در نظر گرفته شده است. به همین دلیل در طراحی ،به منظور استفاده از گشتاور و درجهت اطمینان برش زلزله که توسط سازنده تجهیز  ارائه می شود میباست این موضوع کنترل شود که  محاسبات سازنده بر چه مبنایی انجام گرفته است .در صورتیکه عدد ارائه شده به منظور استفاده در روش طراحی ASD  در 0.7 (1.4/1) ضرب شده باشد و همچینین در ترکیب بار های طراحی مربوطه ،پارامتر زلزله  نیز در 0.7 ضرب شده باشد می بایست عددگشتاور و برش زلزله را در 1.43 ضرب و سپس به عنوان داده ورودی برای طراحی استفاده کرد.

قابل ذکر است که در طراحی به روش LRFD ،بار زلزله محاسبه شده  ناشی از تجهیز نمی بایست توسط سازنده  در 0.7 ضرب گردد که در این صورت می بایست عددلنگر و برش زلزله را در 1.43 ضرب و سپس به عنوان داده ورودی برای طراحی استفاده کرد.

موضوع اخیر می بایست به صورت یک  note  در نقشه سازندگان تجهیز مشخص شده باشد و در غیر اینصورت طراح می بایست اقدامات لازم برای مشخص شدن کامل این موضوع را انجام دهد.

مشخصات تجهیز

جدول زیر شامل حداقل اطلاعاتی است که می بایست از نقشه های تجهیزات استخراج شود

مصالح طراحی

مواد و مصالحی که در ساخت این فونداسیون در نظر گرفته می شود می بایست بر اساس مشخصات فنی تعریف شده پروژه باشد. موارد زیر می تواند به عنوان مثال مورد توجه قرار گیرد:

بتن

مقاومت مشخصه: f’=30 N/mm2

وزن واحد حجم : 23.5 KN/m³

EC =4700√f′=25700 N/mm2

میلگرد

تیپ AIII

حداقل تنش جاری شدن : Fy= 400 N/mm2

حداقل تنش نهایی : Fu=560 N/mm2

میل مهار

حداقل تنش جاری شدن : Fy= 240 N/mm2

حداقل تنش نهایی : Fu=400 N/mm2

فولاد سازه  ای

ST-37, Fy=235Mpa

مشخصات   خاک

جدول زیر  شامل حداقل  مشخصاتی است  که می بایست از گزارش مکانیک خاک با توجه به نوع فونداسیون استخراج شود .

معیارهای طراحی

معیارهای طراحی لازم برای این دستور العمل بر اساس آیین نامه های طراحی مربوطه  و همچنین مشخصات فنی پروژه می باشد .

آنالیز وطراحی

تحلیل و مدلسازی در SAP/ETABS

هر یک از نرم افزار های SAP  یا EATABS  قابلیت های تقریبا یکسانی برای مدلسازی و تحلیل دارند و از هر دو این نرم افزار های می توان به منظور مدلسازی و طراحی پداستال استفاده کرد. با این تفاوت که نرم افزار ETABS دارای عنصر جداگانه ای برای مدلسازی و طراحی دیوار  می باشد که می تواند به عنوان مزیت نسبی ETABS  در نظر گرفت.الیته در ویرایش های  قبلی نرم افزار SAP  امکان انتقال واکنش های تکیه گاه به نرم افزار SAFE  با مشکلاتی همراه بود که در بازنگری های جدید مرتفع گردیده است در صورتیکه ETABS خیلی زود تر از SAP  این امکان را فراهم کرده بود.

در صورتی که نیاز به مدل کردن عضوی مانند دیوار در نرم افزار SAP  وجود داشته باشد می توان با استفاده از عنصر Shell  در مسیر زیر این کار را انجام داد.

Define>section properties>area section

Assign >area>sections

گام یک-انجام تنظیمات اصلی و اولیه برنامه

استفاده از TEMPLATE برنامه EATBS/SAP که متناسب با مشخصات ،کد و آیین نامه  پروژه ساخته شده است.جدول زیر شامل حداقل مواردی است که می بایست به منظور استفاده از برنامه کنترل گردد.

گام دو- تعریف مقطع پداستال در برنامه ETABS/SAP

پداستال های مربع شکل و یا نزدیک به مربع در SAP

باا ستفاده از مسیر زیر و انتخاب concrete به عنوان section property type  میتوان  این نوع پداستال ها را در برنامه SAP   نعریف نمود

Define>section properties>add new properties

ابعاد : Base plate+50 mm از هر طرف می تواند به عنوان فرض اولیه در نظر گرفته می شود.

آرماتور:  0.5 % سطح مقطع کل به عنوان فرض اولیه می تواند در نظر گرافته شود.

محاسبه مقطع ترک خورده : کاهش ممان اینرسی  مقطع به میزان 0.7

چنانچه فقط موضوع طراحی پداستال مد نظر باشد کاهش ممان اینرسی مقطع ضرورتی ندارد.

پداستال های  5و6و8 ضلعی در SAP

برای  تعریف مقاطع 5و6و8 ضلعی در SAP  گام های زیر می بایست به ترتیب در نظر گرفته شوند.

تعریف عنصر shell  در SAP از طریق مسیر زیر  و انتخاب Shell به عنوان  section type زیر :

Define>Section Properties>Area Section

تعریف عنصر دیوار

تعریف دیوار در نرم افزار SAP

تعریف دیوار در نرم افزار SAP  با استفاده از عنصر shell به نحوی که در بالا گفته شد انجام می پذیرد.

تعریف دیوار در نرم افزار ETABS

تعریف دیوار در نرم افزار ETABS با استفاده از عنصر wall از طریق مسیر زیر انجام می پذیرد:

Define>slab/wall/deck

با توجه به ابعاد  صفحه ستون تجهیز و همچنین نقش پداستال در تحمل بار های وارده با توجه به نوع و ماهیت بار ،مدلسازی آن در نرم افزار میتواند  با استفاده از عنصر دیوار و یا ستون انجام پذیرد در اکثر موارد این عنصر می بایست ستون  تعریف شود ولی در صورتیکه  نیرو های جانبی نظیر آب ،خاک  در سطوح عمودی عضو وجود داشته باشد و عضو به نوعی نقش حائل را ایفا کند عنصر مربوطه می بایست به عنوان دیوار تعریف شود.

گام سه- مدل کردن PEDESTALبه تعداد نشیمن های تجهیز

مدل کردن  پداستال های مربع شکل و یا نزدیک به مربع در SAP

ترسیم عنصر pedestal  در SAP از طریق مسیر زیر :

Draw>Draw frame/cable/tendon

اختصاص مقطع  تعریف شده  از طریق مسیر زیر :

Assign >frame/frame section (SAP)

Assign>frame line                (ETABS)

مدل کردن  پداستال های  بیش از چهار ضلعی در SAP

تعریف سیستم مختصات استوانه ای از طریق مسیر زیر :

Define>Coordinates systems>Modify/show system>Quick Start

شکل زیر می تواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد:

ترسیم عنصر shell  در SAP از طریق مسیر زیر :

Draw>Draw Poly Area

اختصاص عنصر shell  تعریف شده از طریق مسیر زیر :

Assign >area Section

برای انتقال لنگرو برشی ناشی از تجهیز به زیر فونداسیون با ید در هنگام مدلسازی پداستال،ارتفاع آن را با در نظر گرفتن یک عدد تخمینی برای ارتفاع پی محاسبه و مدل نمود. به عنوان راهنما این عدد تخمینی می تواند عرض پداستال برای پداستال های با مقطع مربع و یا نزدیک به مربع و برابر با میانگین عرض و طول پداستال ها با مقطع مستطیل  باضافه  20 سانتی متر در نظر گرفت.بدیهی که پس از  نهایی شدن ضخامت پی درستی فرض فوق می بایست کنترل گردد و در صورت لزوم طراحی فونداسیون مجددا انجام پذیرد.

گام چهار- بارگذاری

بار های قائم تجهیزات افقی

بار قائم بر تجهیزات افقی در صورتیکه مرکز جرم تجهیز در وسط تکیه گاه ها باشد  بر اساس معادله (6-1)  به صورت نقطه ای رو هر میل مهار  از پداستا ل و یا بر اساس معادله (6-2) به صورت گسترده در طول پداستال هامحاسبه می گردد.

برای این منظور می توان نقاطی را در محل دقیق میل مهار ها  تعریف و سپس با استفاده از مسیر زیر و انتخاب گزینه body  در منوی Choose Constraint Type Add  آنها را با پداستال مربوطه body  نمود.

Assign>Joint>constrain

نیروی f  به صورت ثقلی  بر روی تمام میل مهار ها و یا به صورت گسترده در طول پداستال اختصاص داده می شود.

باید دقت گردد در صورتیکه مرکز جرم تجهیز در وسط تکیه گاه نباشد توزع بار قائم روی هر یک از پداستال ها می بایست با در نظر گرفتن فاصلیه پداستال تا مرکز جرم محاسبه گردد.

بار های قائم تجهیزات قائم

بار قائم وارد بر تجهیزات قائم بر اساس معادله (6-3) محاسبه می گردد:

نیروی f  به صورت ثقلی  به تمام میل مهار ها  اختصاص داده می شود.

بارگذاری بار های افقی تجهیز نظیر باد و زلزله تجهیزات افقی

الف) در صورتیکه بیش از دو پداستال وجود داشته باشد :

توزیع بار جانبی روی هر پداستال  می بایست توسط سازنده تجهیز مشخص شود یا اینکه وزن تجهیز با در نظر گرفتن مرکز جرم به نحوی مناسب توزیع گردد.که در این حالت با قرار دادن load case  مربوطه به وزن تجهیز در قسمت mass source نرم افزار ،نیروز زلزله توسط خود نرم افزار  با در نظر گرفتنR مناسب محاسبه شده و بین هر یک از پداستال ها توزیع گردد.

ب)در صورتیکه دو پداستال وجود داشته باشد:

1- در جهت عمود برمحور طولی تجهیز :

نیروی افقی مانند نیروی برشی ناشی از باد و یا زلزله وارد به هر میل مهار بر اساس معادله (6-4) محاسبه میشود:

نیروی v  به صورت افقی و با توجه به جهت اعمال نیرو  بر روی تمام میل مهار ها  اختصاص داده می شود.

ممان مانند ممان ناشی از باد و یا زلزله وارد به هر میل مهار بر اساس معادله (6-5) محاسبه میشود

ممان M  با توجه به جهت اعمال ممان به تمام میل مهار ها  اختصاص داده می شود.

2-در جهت موازی با محور طولی تجهیز :

نیروی برشی باد و یا زلزله وارد به پداستال ثابت بر اساس معادله (6-6) محاسبه میشود.

نیروی vf  به صورت افقی و با توجه به جهت اعمال نیرو  بر روی تمام میل مهار های پداستال ثابت اختصاص داده می شود.

نیروی برشی باد و یا زلزله وارد به پداستال لغزنده  (Sliding) بر اساس معادله (6-7) محاسبه میشود

نیروی vs  به صورت افقی و با توجه به جهت اعمال نیرو  بر روی تمام میل مهار های پداستال لغزنده اختصاص داده می شود.

در صورت عدم وجود مرجعی برای در نظر گرفتن ضریب اصطکاک مواد مختلف جدول زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

حداقل نیروی وارده بر پداستال  لغزنده تجهیز به نوع مصالح در نظر گرفته شده روی پداستال بستگی دارد که این مصالح می تواند فولاد ،تفلون و ... باشد. اما در جهت اطمینان می توان این ضریب را معادل 0.5 در نظر گرفت.

ممان ناشی از باد و یا زلزله وارد به هر میل مهار بر اساس معادله (6-8)  به صورت نیرو های کشش و فشار تبدیل میشود.

عدد به دست آمده  با توجه به جهت اعمال ممان به صورت نیروی کششی روی میل مهار های  های  یک پداستال و به صورت نیروی فشاری روی  میل مهار های  پداستال دیگراعمال می شود.

بارگذاری بار های افقی تجهیز نظیر باد و زلزله تجهیزات قائم

نیروی برشی باد و یا زلزله وارد به پداستال بر اساس معادله (6-9) محاسبه میشود.

نیروی v  به صورت افقی و با توجه به جهت اعمال نیرو  بر روی تمام میل مهار های پداستال اختصاص داده می شود.

برای بارگذاری نیرو های ممان ناشی از باد و زلزله دو روش زیر با ترجیح روش اول  قابل استفاده است :

تعریف مرکز جرم واقعی تجهیز  و اتصال آن با استفاده از یک سری عناصر صلب به روی پداستال و اعمال برش ناشی از بار باد یا زلزله به ان نقطه

تبدیل  ممان ناشی از بار باد یا زلزله به نیرو های کشش – فشار

با توجه به  دایره ای شکل بودن موقعیت میل مهار ها،  فاصله هریک از  میل مهار از تار خنثی متفاوت بوده و سهم نیروی کشش یا فشار آن از ممان  متفاوت خواهد شد. بنا براین با توجه به جهت ممان و همچنین موقعیت میل مهار از تار خنثی نیروی وارد بر میل مهار منفی یا مثبت خواهد شد.برای مشخص کردن سهم هر میل مهار می توان از معادله (6-10)و یا پیوست شماره دو استفاده نمود.

گام شش- تحلیل و طراحی پداستال

موارد زیر می بایست در تحلیل و طراحی  پداستال کنترل گردد:

کنترل ظرفیت خمشی مقطع

کنترل ظرفیت خمشی مقطع با استفاده از نرم افزار صورت می گیرد .شکل 5  نمونه ای  اطلاعات طراحی مقطع می باشد که با استفاده از مسیر زیر میسر می باشد.

Display>Show Table>Design Data>Concrete Frame>Concrete Summery Data>Concrete Design

کنترل ظرفیت برشی مقطع

کنترل ظرفیت برشی مقطع با استفاده از نرم افزار صورت می گیرد .شکل 5  نمونه ای  اطلاعات طراحی مقطع می باشد که با استفاده از مسیر زیر میسر می باشد.

Display>Show Table>Design Data>Concrete Frame>Concrete Summery Data>Concrete Design

محاسبه مقدار آرماتور برشی مقطع

محاسبه مقدار آرماتور برشی مقطع  مطابق شکل 5  انجام می پذیرد.

کنترل جابجایی های پداستال

کنترل جابجایی های پداستال با استفاده از نرم افزار صورت می گیرد .شکل 5  نمونه ای  اطلاعات طراحی مقطع می باشد که با استفاده از مسیر زیر میسر می باشد.

Display>Show Table>Design Data>Concrete Frame>Concrete Summery Data>Concrete Design

کنترل آرماتور های طولی برای ظرفیت انکر بولت

مقدار میلگرد های طولی پداستال باید به گونه ای طراحی گردند که روابط(6-11) و(6-12) بر قرار گردد.

کنترل میل مهار ها بر اساس Appendix “D” of ACI-318

برای کنترل میل مهار ها بر اساس Appendix “D” of ACI-318  به  ضمیمه  شماره یک رجوع گردد.

گام هفت-انتقال فایل از نرم افزار SAP/ETABSE به نرم افزار SAFE

برای انتقال فایل از نرم افزار SAP/ETABSE به نرم افزار SAFE به دستور العمل شماره II-1550-907 (دستور العمل نحوه ارسال عکسالعمل های تکیه گاهی از برنامه SAP به  12(SAFE-رجوع شود.

مدلسازی و طراحی در SAFE

استفاده از TEMPLATE برنامه SAFE که متناسب با مشخصات ،کد و آیین نامه  پروژه ساخته شده است.موارد زیر حداقل مواردی است که می بایست به منظور استفاده از برنامه کنترل گردد.

مشخصات مصالح و بتن و فولاد و تطبیق آن با مشخصات فنی پروژه

ترکیبات بار

مشخصات خاک مانند سختی و چگالی خاک

طراحی ابعادی فونداسیون

گام یک- تعریف Slab

با استفاده از مسیر زیر  Slab با در نظر گرفتن مشخات فنی پروژه  و ضخامت اولیه تعریف می گردد.

Define >Slab properties>add new properties

گام دو- تعریف سختی خاک

با استفاده از مسیر زیر  سختی خاک  با در نظر گرفتن مشخات فنی پروژه  تعریف می گردد.

Define >soil subgrade properties> add new properties

گام سه-ترسیم فونداسیون

ترسیم فونداسیون با در نظر گرفتن ابعاد اولیه و از طریق مسیر زیر انجام می گردد.

Draw>Slab Area

گام چهار-اختصاص دادن عنصر تعریف شده در گام یک به فونداسیون

عنصر تعریف شده در گام یک با استفاده از مسیر زیر  به فونداسیون اختصاص داده می شود.

Assign>Slab Data> Properties

گام پنج-اختصاص دادن سختی خاک به فونداسیون

سختی خاک با استفاده از مسیر زیر به فونداسیون اختصاص داده می شود.

Assign>Support Data>Soil Properties

گام شش- اختصاص  وزن خاک روی فونداسیون

در صورت لزوم وزن خاک روی فونداسیون  با استفاده از مسیر زیر و در محل هایی که نیاز می باشد مانند فضا های بین پداستال ها اختصاص  داده می شود.

Assign>Load Data>Surface Load

گام هفت-تعریف نوار های طراحی

ترسیم نوار های طراحی با در نظر گرفتن عرض لازم و جهت  نوار از طریق مسیر زیر انجام می گردد.

Draw>Draw Design Strips

گام هشت-انجام تنظمیات قبل از تحلیل

قبل از تحلیل می بایست تمام ترکیب بار ها از طریق مسیر زیر به ترکیب بار های غیر خطی  تبدیل گردد:

Define>Convert Combination To Nonlinear Uplift Cases

قبل از تحلیل می بایست تمام تکیه گاه حذف از طریق مسیر زیر و حذف شرائط تکیه گاهی در گزینه restrain in global direction

Assign>Support Data>point restraints

انتخاب گزینه تحلیل دو بعدی از طریق مسیر زیر :

Run>Advance modeling Obtion

گام نه-تحلیل

تحلیل فونداسیون با استفاده از نرم افزار و از طریق مسیر زیر میسر  می باشد.

Run>Run Analysis

گام ده-کنترل تنش خاک

گزارش تنش زیر خاک برای  ترکیب بار های  حالت بهره برداری از طریق مسیر زیر

Display>Show Table>Analysis Result>Analysis Result summary Tables> Soil pressure

انجام می پذیرد. برای کنترل این مورد ، بیشینه تنش خاک  زیر فونداسیون  موجود در گزارش با مقدار مجاز مقایسه و در صورت بیشتر بودن این تنش از مقدار مجاز ابعاد پی می بایست اصلاح گردد و مجددا مسیر اخیر طی گردد.

در صورتیکه تنش خاک زیر فونداسیون عدد مثبتی باشد بدین معنی است که تمام یا قسمتی از فونداسیون از زمین جدا شده و اصطلاحا دچار Up Lift  شده است که در این صورت می بایست سطح بلند شدگی برای تمام ترکیب بار هایی که  موجب بلند شدگی فونداسیون شده اند  محاسبه گردد و در صورتی ابعاد فونداسیون برای این کنترل جوابگو می باشد که این سطح از 25 در صد سطح کل فونداسیون  و یا عدد ذکر شده در مشخصات فنی پروژه بیشتر نباشد و در غیر این صورت ابعاد پی می بایست اصلاح گردد و مجددا مسیر اخیر طی گردد.

جدول گزارش تنش های زیر خاک  از طریق مسیر زیر قابل انتقال به نرم افزار EXCEL  می باشد.

File>Export To Current Table>To Excel

در صورتیکه هیچ مرجعی برای مقدار مجاز بلند شدگی موجود نباشد تحلیل زیر می تواند مفید واقع شود.

با جاگذاری ضریب اطمینان 2 مقدار بلندشدگی پی 0.25 خواهد شد.

گام یازده ده-کنترل جا بجایی فونداسیون

گزارش جا بجایی برای  ترکیب بار های مربوطه از طریق مسیر

Display>Show Table>Analysis Result>Analysis Result summary Tables> Nodal Displacement Summery

انجام می پذیرد. برای کنترل این مورد ، بیشینه جابه جایی فونداسیون  موجود در گزارش با مقدار مجاز آن مقایسه و در صورت بیشتر بودن این تنش از مقدار مجاز ابعاد پی می بایست اصلاح گردد و مجددا مسیر اخیر طی گردد.

لازم به ذکر است که نشست نامتقارن براساس استاندارد IPS  نباید از بیشتر 0.004  بعد کوچکتر پی در حالت ترکیب بار های بهره برداری باشد.

جدول گزارش جا به جایی فونداسیون  از طریق مسیر زیر قابل انتقال به نرم افزار EXCEL  می باشد.

File>Export To Current Table>To Excel

گام دوازده-کنترل برش سوراخ کننده

کنترل برش سوراخ کننده از طریق مسیر زیر میسر می باشد و در صورت عدم جوابگو یی این کنترل ضخامت فونداسیون می بایست  اصلاح گردد و این گام مجددا تکرار شود.

Display > Show Punching Shear Design

گام سیزده-کنترل برش تیری

گزارش نیرو های برش تیری  برای  ترکیب بار های نهایی  مربوطه از طریق مسیر

Display>Show Table>Analysis Result>Analysis Result summary Tables>Strip Forces

انجام می پذیرد. برای کنترل این مورد ، بیشینه نیرو ها به فاصله d  از بر تکیه گاه برای هر عرض نوار  با مقدار مجاز آن مقایسه و در صورت بیشتر بودن این تنش از مقدار مجاز ضخامت پی می بایست اصلاح گردد و مجددا مسیر اخیر طی گردد.

مقدار مجاز برش تیری از رابطه زیر به دست می آید:

جدول گزارش نیروها بر هر نوار طراحی از طریق مسیر زیر قابل انتقال به نرم افزار EXCEL  می باشد.

File>Export To Current Table>To Excel

گام چهارده-کنترل عدم واژگونی

محاسبه ضریب اطمینان واژگونی با استفاده از معادله زیر میسر می باشد.در محاسبه باید دقت گردد که از ترکیب بار های سرویس (بدون ضریب) استفاده گردد.مقدار  مجاز ضریب واژگونی از مشخصات فنی پروژه قابل استخراج می باشد.در صورت مشخص نیودن مرجعی برای ضریب اطمینان واژگونی می توان این ضریب را 2 در نظر گرفت.

گام پانزده-کنترل عدم لغزش

محاسبه ضریب اطمینان لغزش با استفاده از معادله زیر میسر می باشد.مقدار  مجاز ضریب لغزش از مشخصات فنی پروژه قابل استخراج می باشد.در جهت اطمینان بهتر است که از فشار عکس العملی خاک (فشار passiv) صرف نظر گردد. در صورت مشخص نیودن مرجعی برای ضریب اطمینان برای عدم لغزش می توان این ضریب را 2 در نظر گرفت.

طراحی میلگرد ها

طراحی میلگرد ها با استفاده از نرم افزار SAFE و از طریق مسیر زیر  پس از تحلیل و طراحی فایل میسر می باشد.

Display>Show Slab Design

آرماتور استفاده شده در مقطع  بر اساس بند 10.5.1 تا 10.5.3 آیین نامه ACI-318 نمی بایست از کمینه مقدار میلگرد عضو خمشی معادله شماره 3-10 آیین نامه ACI-318کمتر باشد مگر اینکه میلگرد تامین شده بیشتر از  برابر میلگرد محاسباتی باشد که در این صورت رعایت مقدار کمینه میلگرد در عضو خمشی ضرورتی ندارد. در هر صورت میلگرد تامین شده نمی بایست از کمینه مقدار میلگرد حرارتی (بالا یا پایین) که بر اساس بند 7.12.2.1  آیین نامه ACI-318 برابر  با 0.0018 سطح مقطع فونداسیون  می باشد کمتر در نظر گرفته شود. جدول زیر نحوه کنترل میلگرده های فونداسیون  را ارائه می دهد. در صورتیکه فونداسیون  دارای رفتار خمشی نباشد کنترل کمینه میلگرد خمشی لازم نیست.

اصطلاحات، اختصارات و علائم

سطح مقطع موثر میلگرد     Ae

طول ورق انتهایی میل مهار     a2

عرض نوار طراحی در فونداسیون     bw

ضریب چسبندگی خاک    C

ارتفاع موثر پی    d

قطر میل مهار    db

طول پی    D

بار قائم وارد بر میل مهار ها مانند وزن تجهیز، بارتست، بار های عملکردی

مقاومت مشخصه بتن     f'c

مقاومت نهایی میل مهار    Fu

ضریب اطمینان     F.S

برش مقاوم    FRresist.

برش لغزشی    FSliding.

تنش جاری شدن میلگرد    Fy

ارتفاع پی    H

ارتفاع پداستال از روی پی    h

سختی خاک     Ks

طول صفحه ستون تجهیز     L

طول گیرداری میلگرد    L1

طول مدفون میل مهار    L2

طول گیرداری میلگرد    Ldh

ممان مانند ممان ناشی از باد و یا زلزله وارد به هر میل مهار    M

ممان مانندممان ناشی ازبادویازلزله واردبه هرمیل مهارارائه شده توسط سازنده تجهیز    Mt

ممان مقاوم

ممان واژگونی

تعداد کل میل مهار های موجود بر روی هر پداستال    N

تعداد پداستال ها    n

نیروی ثقلی موثر در محاسبه اصطکاک

محل دوران پی

بار قائم ارائه شده توسط سازنده مانند وزن تجهیز،با رتست،بار عملکردی    P

فاصله یک میل مهار مشخص تا تار خنثی     ro

فاصله میل مهار تا تار خنثی     r

نیروی کشش یا فشار وارد بر یک میل مهار     T

نیروی نهایی میل مهار

نیروی نهایی میل گرد

ضخامت صفحه انتهایی میل مهار    u

نیروی افقی مانند نیروی برشی ناشی از باد و یا زلزله وارد به هر میل مهار    v

نیروی افقی مانند نیروی برشی ناشی از باد و یا زلزله ارائه شده توسط سازنده تجهیز    Vt

نیروی افقی مانند نیروی برشی باد و یا زلزله وارد به پداستال ثابت    vf

نیروی افقی  مانند نیروی برشی باد و یا زلزله وارد به پداستال لغزنده      vs

فاصله برآیند تنش های خاک  زیر پی از محل دروان پی

طول بلند شدگی پی

طولی از پی که تحت اثر تنش خاک قرار گرفته است

ضریب اصطکاک داخلی خاک    θ

ضریب اصطکاک بین صفحه ستون تجهیز وصفحه روی پداستال

ضریب اصلاحی طول همپوشانی بر اساس مقدار پوشش بتن روی میلگرد    ψe

ضریب اصلاحی ناشی از کاهش خواص مکانیکی بتن سبک     λ

ضریب کاهش مقاومت    Ø

مقاومت برشی مجاز بتن


 برچسب ها: 

Design Instructions Of Fixed Equipment Foundations (e.g. Drum Vessel Towers) Using SAP2000 ETABS And SAFE12 Softwares

دستورالعمل طراحی فونداسیون تجهیزات ثابت (Drum Vessel Towers و ...) با استفاده از نرم افزار های SAP2000، ETABS و SAFE12

دستورالعمل طراحی

دستور العمل طراحی

طراحی تجهیزات ثابت

خرید دستورالعمل طراحی

فروش دستورالعمل طراحی

خرید دستور العمل طراحی

فروش دستور العمل طراحی

خرید طراحی تجهیزات ثابت

دانلود دستورالعمل طراحی

دریافت دستورالعمل طراحی

فروش طراحی تجهیزات ثابت

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

دانلود طراحی تجهیزات ثابت

دریافت طراحی تجهیزات ثابت

طراحی شالوده تجهیزات ثابت

خرید طراحی شالوده تجهیزات ثابت

دستور العمل طراحی تجهیزات ثابت

فروش طراحی شالوده تجهیزات ثابت

دانلود طراحی شالوده تجهیزات ثابت

دریافت طراحی شالوده تجهیزات ثابت

طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

خرید دستور العمل طراحی تجهیزات ثابت

فروش دستور العمل طراحی تجهیزات ثابت

دانلود دستور العمل طراحی تجهیزات ثابت

دریافت دستور العمل طراحی تجهیزات ثابت

دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت

خرید طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

خرید طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

فروش طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

فروش طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

دانلود طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

دانلود طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

دریافت طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

دریافت طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

خرید دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت

فروش دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت

دانلود دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت

دریافت دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت

دستورالعمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

خرید دستورالعمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

فروش دستورالعمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

خرید دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

فروش دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

دانلود دستورالعمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

دریافت دستورالعمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت safe 12

دانلود دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

دریافت دستور العمل طراحی شالوده تجهیزات ثابت در safe

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019