مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی شبکه های ثقلی زیر زمینی تجهیزات پالایشگاه Design Instructions Of Underground Gravity Network Of Refinery Equipment

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 14

بخشی از دستورالعمل:


هدف

هدف از این دستورالعمل بیان روش و معیارهای طراحی شبکه های زیر زمینی می باشد.

محدوده اجرا

این دستورالعمل در برگیرنده حداقل اطلاعات لازم جهت طراحی و تعیین متریال شبکه های ثقلی زیر زمینی تجهیزات پالایشگاه است. این مدرک جهت حفاظت پالایشگاه در برابر سیلاب کاربرد ندارد.

مراجع

Underground facilities design- Company Process

Grading and Paving design- Company Process

ASAM-F1142~ 44 Standard specification for manhole cover assembly , bolted, raised , oil tight and watertight.

BSEN 752 Drain & sewer systems outside buildings.

BSEN 124 Gully tops and manhole tops for Vehicular and pedestrian areas.

ACI 350.2R ,Concrete structures for containment of Hazardous Materials.

NIOEC SP-50-4.

تعاریف

ندارد

مسئولیت ها

نحوه انجام کار

تعریف انواع شبکه های زیر زمینی

انواع مختلفی از شبکه های زیر زمینی جهت جمع آوری آبهای سطحی محوطه داخل یونیت های پالایشگاه و همچنین

پساب های ناشی از عملکرد تأسیسات به کار گرفته می شوند. اولین قدم در طراحی این شبکه ها ، شناخت انواع آنها

و تعریف و وظیفه آنها می باشد.

غالباً شبکه های زیر در نظر گرفته می شوند:

شبکه پساب نا آلوده (Non contaminated sewer system)

شبکه پساب گاهاً آلوده  (Accidentally contaminated sewer system)

شبکه پساب آلوده (Oily water sewer system)

شبکه پساب شیمیایی (Chemical sewer system)

شبکه فاضلاب بهداشتی (Domestic sewer system)

شبکه پساب نا آلوده

این شبکه جمع آوری پساب های نا آلوده حاصل از فرآیندهای تصفیه و جانبی را انجام می دهد. پسابهایی که از  واحدهای مذکور به این شبکه وارد می شوند شامل موارد زیر می باشند:

واحد های تصفیه                  جریان شستشوی تجهیزات فاقد مواد آلاینده

واحد های جانبی                   جریان شستشوی تجهیزات فاقد مواد آلاینده

تخلیه آبهای بدون آلایندگی

تخلیه آبهای خنک کنندگی

خوراک (منطقه ) بویلرها         تخلیه ها

آب / میعانات                        تخلیه آبهای مازاد

جریانات مذکور در بالا وارد یک شبکه جمع آوری زیر زمینی شده و به صورت اول به منبع رسوب گیر وبعد مستقیم و بدون هیچ عمل تصفیه ای به مخزن تخلیه آبهای تمیز فرستاده شده و از آنجا به حوضچه تبخیرمی گردد.

شبکه پساب گاهاً آلوده

این شبکه باید جریانات زیر را که ممکن است به طور اتفاقی با محصولات هیدروکربنی آلوده باشد را جمع آوری نماید:

جریان آب ناشی از بارندگی و یا آب آتش نشانی در محیط واحد های تصفیه، جانبی و Slug catcher

جریان شستشوی محیط تمامی واحد ها

جریان شستشوی فضای داخلی مخازن دو جداره (در صورت وجود)

آب پشت بام ساختمانهای واقع در محوطه های  تصفیه و جانبی باید به این سیستم هدایت گردد. جریان جمع آوری شده توسط این شبکه ثقلی زیر زمینی به تصفیه خانه آبهای آلوده فرستاده می شود و در صورتی که شدت جریان این شبکه از ظرفیت تصفیه خانه بیشتر باشد، به مخزن نگهداری آبهای آلوده Storm basin منتقل می گردد.

مخزن نگهداری آبهای آلوده باید ظرفیت نگهداری برابر با حداکثر مقدار آب باران یا آتش نشانی مطابق شرایط زیر را دارا باشد:

آب آتش نشانی: با طول مدت 120 دقیقه

آب باران: شدت بارش mm/hr 109 با طول مدت 60 دقیقه

در صورتیکه حجم آب ورودی به این مخزن بیشتر از ظرفیت نگهداری آن باشد، مقدار آب مازاد باید به عنوان آب تمیز در نظر گرفته شده و از طریق یک خط انتقال که از قبل پیش بینی شده است به دریا تخلیه گردد.

شبکه پساب آلوده

این شبکه وظیفه جمع آوری پسابهایی را که در طول پروسه عادی پالایشگاه دارای آلودگی روغنی می باشند به عهده دارد:

شستشو و drain تجهیزات واحدهای تصفیه و جانبی

نشت کردن ناگهانی از تجهیزات خاص که بوسیله kerb  احاطه شده اند.

محیط محصور شده تانک های هیدروکربن (در صورت وجود آلودگی)

این شبکه همچنین باید آبهای ناشی از بارندگی و آتش نشانی یا شستشوی مساحتهای kerb در یونیت های تصفیه و جانبی را جمع آوری نماید.

جریان این شبکه باید به تصفیه خانه پالایشگاه منتقل گردد. جریان تصفیه شده توسط نیروی ثقل به یک مخزن مشاهده (Observation basin) تخلیه می گردد که سرریز این مخزن به مخزن تخلیه آبهای تمیز منتقل گردیده و از آنجا بوسیله خط لوله خروجی، به دریا و یا Oily Water Basin منتقل می شود.

شبکه پساب شیمیایی

پسابهای ذیل به عنوان پسابهای شیمیایی و فرآیندی در نظر گرفته شده و به این شبکه وارد گردند :

پساب ناحیه مخازن شیمیایی باید به شبکه شیمیایی متصل گردد.

جریان آب شستشوی توربین ها و واحد نمک زدایی باید به شبکه شیمیایی متصل گردد.

سود سوز آور واحد تصفیه LPG

ناحیه تخلیه مواد شیمیایی باید محصور شده و دارای حوضچه نگهدارنده باشد. در مواقع عملکرد عادی این ناحیه باید به شبکه پساب آلوده متصل گردد. در حین تخلیه مواد شیمیایی این ناحیه باید ایزوله گردد. در صورت وجود آلودگی شیمیایی، این مواد باید بازیافت گردیده و یا اینکه به شبکه پساب شیمیایی تخلیه گردد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions Of Underground Gravity Network Of Refinery Equipment حجم: 31.87 کیلوبایت قیمت: 7500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف

هدف از این دستورالعمل بیان روش و معیارهای طراحی شبکه های زیر زمینی می باشد.

محدوده اجرا

این دستورالعمل در برگیرنده حداقل اطلاعات لازم جهت طراحی و تعیین متریال شبکه های ثقلی زیر زمینی تجهیزات پالایشگاه است. این مدرک جهت حفاظت پالایشگاه در برابر سیلاب کاربرد ندارد.

مراجع

Underground facilities design- Company Process

Grading and Paving design- Company Process

ASAM-F1142~ 44 Standard specification for manhole cover assembly , bolted, raised , oil tight and watertight.

BSEN 752 Drain & sewer systems outside buildings.

BSEN 124 Gully tops and manhole tops for Vehicular and pedestrian areas.

ACI 350.2R ,Concrete structures for containment of Hazardous Materials.

NIOEC SP-50-4.

تعاریف

ندارد

مسئولیت ها

نحوه انجام کار

تعریف انواع شبکه های زیر زمینی

انواع مختلفی از شبکه های زیر زمینی جهت جمع آوری آبهای سطحی محوطه داخل یونیت های پالایشگاه و همچنین

پساب های ناشی از عملکرد تأسیسات به کار گرفته می شوند. اولین قدم در طراحی این شبکه ها ، شناخت انواع آنها

و تعریف و وظیفه آنها می باشد.

غالباً شبکه های زیر در نظر گرفته می شوند:

شبکه پساب نا آلوده (Non contaminated sewer system)

شبکه پساب گاهاً آلوده  (Accidentally contaminated sewer system)

شبکه پساب آلوده (Oily water sewer system)

شبکه پساب شیمیایی (Chemical sewer system)

شبکه فاضلاب بهداشتی (Domestic sewer system)

شبکه پساب نا آلوده

این شبکه جمع آوری پساب های نا آلوده حاصل از فرآیندهای تصفیه و جانبی را انجام می دهد. پسابهایی که از  واحدهای مذکور به این شبکه وارد می شوند شامل موارد زیر می باشند:

واحد های تصفیه                  جریان شستشوی تجهیزات فاقد مواد آلاینده

واحد های جانبی                   جریان شستشوی تجهیزات فاقد مواد آلاینده

تخلیه آبهای بدون آلایندگی

تخلیه آبهای خنک کنندگی

خوراک (منطقه ) بویلرها         تخلیه ها

آب / میعانات                        تخلیه آبهای مازاد

جریانات مذکور در بالا وارد یک شبکه جمع آوری زیر زمینی شده و به صورت اول به منبع رسوب گیر وبعد مستقیم و بدون هیچ عمل تصفیه ای به مخزن تخلیه آبهای تمیز فرستاده شده و از آنجا به حوضچه تبخیرمی گردد.

شبکه پساب گاهاً آلوده

این شبکه باید جریانات زیر را که ممکن است به طور اتفاقی با محصولات هیدروکربنی آلوده باشد را جمع آوری نماید:

جریان آب ناشی از بارندگی و یا آب آتش نشانی در محیط واحد های تصفیه، جانبی و Slug catcher

جریان شستشوی محیط تمامی واحد ها

جریان شستشوی فضای داخلی مخازن دو جداره (در صورت وجود)

آب پشت بام ساختمانهای واقع در محوطه های  تصفیه و جانبی باید به این سیستم هدایت گردد. جریان جمع آوری شده توسط این شبکه ثقلی زیر زمینی به تصفیه خانه آبهای آلوده فرستاده می شود و در صورتی که شدت جریان این شبکه از ظرفیت تصفیه خانه بیشتر باشد، به مخزن نگهداری آبهای آلوده Storm basin منتقل می گردد.

مخزن نگهداری آبهای آلوده باید ظرفیت نگهداری برابر با حداکثر مقدار آب باران یا آتش نشانی مطابق شرایط زیر را دارا باشد:

آب آتش نشانی: با طول مدت 120 دقیقه

آب باران: شدت بارش mm/hr 109 با طول مدت 60 دقیقه

در صورتیکه حجم آب ورودی به این مخزن بیشتر از ظرفیت نگهداری آن باشد، مقدار آب مازاد باید به عنوان آب تمیز در نظر گرفته شده و از طریق یک خط انتقال که از قبل پیش بینی شده است به دریا تخلیه گردد.

شبکه پساب آلوده

این شبکه وظیفه جمع آوری پسابهایی را که در طول پروسه عادی پالایشگاه دارای آلودگی روغنی می باشند به عهده دارد:

شستشو و drain تجهیزات واحدهای تصفیه و جانبی

نشت کردن ناگهانی از تجهیزات خاص که بوسیله kerb  احاطه شده اند.

محیط محصور شده تانک های هیدروکربن (در صورت وجود آلودگی)

این شبکه همچنین باید آبهای ناشی از بارندگی و آتش نشانی یا شستشوی مساحتهای kerb در یونیت های تصفیه و جانبی را جمع آوری نماید.

جریان این شبکه باید به تصفیه خانه پالایشگاه منتقل گردد. جریان تصفیه شده توسط نیروی ثقل به یک مخزن مشاهده (Observation basin) تخلیه می گردد که سرریز این مخزن به مخزن تخلیه آبهای تمیز منتقل گردیده و از آنجا بوسیله خط لوله خروجی، به دریا و یا Oily Water Basin منتقل می شود.

شبکه پساب شیمیایی

پسابهای ذیل به عنوان پسابهای شیمیایی و فرآیندی در نظر گرفته شده و به این شبکه وارد گردند :

پساب ناحیه مخازن شیمیایی باید به شبکه شیمیایی متصل گردد.

جریان آب شستشوی توربین ها و واحد نمک زدایی باید به شبکه شیمیایی متصل گردد.

سود سوز آور واحد تصفیه LPG

ناحیه تخلیه مواد شیمیایی باید محصور شده و دارای حوضچه نگهدارنده باشد. در مواقع عملکرد عادی این ناحیه باید به شبکه پساب آلوده متصل گردد. در حین تخلیه مواد شیمیایی این ناحیه باید ایزوله گردد. در صورت وجود آلودگی شیمیایی، این مواد باید بازیافت گردیده و یا اینکه به شبکه پساب شیمیایی تخلیه گردد.

شبکه فاضلاب بهداشتی

حد بالادست شبکه فاضلاب بهداشتی، دیواره بیرونی منهولی است که تقریبا به فاصله یک متری ساختمان قرارمی گیرد. این منهول و بخش های بالا دست شبکه فاضلاب بهداشتی شامل جداسازی روغنی باید تحت عنوان بخشی از عملیات لوله کشی ساختمان احداث گردند.

شبکه فاضلاب بهداشتی باید یک سیستم بسته باشد که تمامی فاضلاب های بهداشتی ساختمان های پالایشگاه شامل توالت ها و آشپزخانه ها را جمع آوری می نماید. پسابهای آشپزخانه قبل از ورود به شبکه فاضلاب باید از یک جدا ساز مواد روغنی عبور داده شود. پسابهای توالتها باید در منهولی که بلافاصله در بیرون ساختمان واقع است جمع آوری گردد. با توجه به این نکته که کد ارتفاعی لوله های خارج شده از ساختمانه دارای کد ارتفاعی بالایی می باشند و این نکته باعث بوجود آمدن تداخل با ترنچ ها و یا غیره می شود، بایستی به دیتیلی از معماری مراجعه کرد که به نام Shallow Manhole شناخته می شود و با استفاده از این دیتیل ارتفاع لوله را به ارتفاع مورد نظر می رسانیم.

شبکه فاضلاب بهداشتی باید ترجیحا به صورت کاملا ثقلی تا واحد تصفیه آن در تصفیه خانه پالایشگاه طراحی گردد. در صورتی که این امر عملی نباشد، ایستگاههای پمپاژ با پمپ های مستغرق باید در نظر گرفته شود.

پس از تصفیه پساب تصفیه شده باید گندزدایی شده ودر مخزنی که ظرفیت آن معادل حجم 5 روز فاضلاب بهداشتی است تخلیه گردد. این مخزن باید دارای سرریزی باشد که به مخزن تخلیه آبهای تمیز متصل می گردد. آبی که در این مخزن نگهداری می شود باید برای مصارف کشاورزی استفاده گردد، بنابراین مخزن باید دارای پمپ های برای پر کردن ماشینهای تانکر دار باشد.

اجزای شبکه

هر یک از واحد های پالایشگاه بسته به نوع فرآیندی که در آن صورت می گیرد به شبکه های خاص زیر زمینی که در قسمت قبل تعریف آنها آورده شده نیاز دارد. این شبکه ها بسته به نوع آنها از اجزاء مختلفی مثل لوله ها، منهول ها، مخازن جمع کننده آب باران، قیف ها (Funnel) و clean out ها تشکیل شده اند که در ذیل به تشریح عملکرد آنها می پردازیم.

لوله ها

لوله ها اصلی ترین جزء شبکه های زیر زمینی می باشند که وظیفه هدایت پساب ها را به عهده دارند. لوله ها معمولاً به صورت  شیب دار و برای حالت پرطراحی می گردند به غیر از شبکه فاضلاب بهداشتی که لوله های آن به حالت نیمه پر در نظر گرفته می شوند. جنس لوله های مورد تأیید که برای شبکه های زیر زمینی قابل استفاده می باشند به قرار زیر است. به هر حال انتخاب جنس لوله ها باید مطابق با استاندارد های پروژه صورت گیرد.

شبکه پساب نا آلوده :

GRP، پی وی سی و پلی اتیلن یا Carbon Steel. در صورتیکه قطر لوله بزرگتر از 800 میلیمتر باشد لوله های بتنی مسلح قابل استفاده می باشند.

شبکه پساب گاهاً آلوده:

GRP، پی وی سی و پلی اتیلن یا Carbon Steel. در صورتیکه قطر لوله بزرگتر از 800 میلیمتر باشد لوله های بتنی مسلح قابل استفاده می باشند.

شبکه پساب آلوده:

Carbon steel

شبکه پساب شیمیایی:

GRP یا Carbon Steel.

شبکه فاضلاب بهداشتی:

GRP یا .Ductile Iron

در صورتیکه خاک منطقه مورد نظر خورنده باشد، لوله های شبکه های زیر زمینی خصوصاً لوله های Carbon steel  باید مطابق استاندارهای پروژه محافظت گردند.

منهول ها

منهول ها سازه هایی عموماً بتنی ودر برخی موارد گاها آجری هستند که جهت دسترسی و تمیز کاری شبکه های زیر زمینی در نظر گرفته می شوند. منهول ها باید در موارد ذیل در نظر گرفته شوند:

در تغییر جهت لوله در راستای افقی یا عمودی

در تغییر سایز لوله

در تقاطع با لوله ای که دارای نقطه دسترسی جهت تمیز کاری تا فاصله 10 متری نمی باشد.

در حداکثر فاصله 50 متری داخل واحد ها و 100 متری بیرون واحدها.

لوله هواکش جهت منهول ها باید در موارد زیر تأمین گردد:

در تمامی منهولها شبکه آلوده و شبکه گاهاً آلوده

در ابتدای هر شاخه در شبکه فاضلاب بهداشتی

تمامی خطوط لوله ورودی و خروجی منهول ها باید آببند گردند. در صورتیکه قطر لوله خروجی منهول بیشتر از 800 میلیمتر باشد، منهولها باید بصورت دو خانه ای (دوقلو) در نظر گرفته شوند.

منهولهای شبکه فاضلاب بهداشتی باید به گونه ای طراحی گردند که از عدم راکد ماندن فاضلاب در آن اطمینان کامل حاصل شود. کف این منهول ها باید به وسیله ملات یا بتن مگر به صورت ماهیچه ای ساخته شود.

Catch Basin

این مخازن که جهت جمع آوری آب باران در محوطه بتنی واحد ها در نظر گرفته می شوند باید به گونه ای طراحی گردند که از ورود رسوبات و شن و ماسه به داخل شبکه زیر زمینی جلوگیری کرده و آنها را به دام انداخته و همچنین در پائین ترین تراز واحد واقع گردد تا قادر به جمع آوری آبهای سطحی، آب آتش نشانی و آبهای آلوده باشد. خط لوله خروجی catch basin باید آب بندی شود.

محوطه paving  هر واحد باید به مساحت های کوچک تقسیم شود به طوری که مساحت هر کدام از این قسمت ها بیشتر از 400 متر مربع نباشد. این قسمت ها باید به طرف catch basin   دارای شیب باشد به نحوی که حداقل شیب 1 به 250 شده و حداکثر اختلاف ارتفاع بالاترین و پایین ترین نقطه paving از 150 میلیمتر تجاوز نکند.

clean out

جهت تمیز کاری شبکه زیر زمینی و همچنین سهولت سوار شدن پساب به آن، در شبکه های آلوده، گاهاً آلوده و بهداشتی نقاطی را به صورت باز در نظر می گیرندکه معمولاً در موارد زیر می باشد:

در بالادست شبکه، مگر اینگه یک منهول یا مخزن جمع آوری آب باران قرار داشته باشد.

تغییر در راستای شبکه بیش از 45 درجه جایی که منهولی پیش بینی نشده باشد.

تمامی نقاطی که سهولت سوار شدن پساب به شبکه مورد نیاز باشد.

Funnel

محل ورود سیال به شبکه زیرزمینی که بصورت باز و یا یک Reducer  در نظر گرفته می شود را اصطلاحاً Funnel  ویا قیف می گویند. پس از این نقطه معمولاً دو عدد زانویی 45 درجه قرار گرفته و سپس این خط لوله با زوایه 45 درجه توسط یک سه راهی به خط جمع آوری کننده اصلی متصل می گردد. فاصله سطح بالا یی Funnel تا سطح زمین 150 میلیمتر در نظر گرفته می شود و لوله drain از بالای زمین وارد این نقطه شده و تخلیه سیال صورت میگیرد.

نواحی خاص

در جمع آوری پساب های صنعتی و آبهای سطحی یک پالایشگاه علاوه بر کارهای معمول، یک سری تجهیزات و نواحی ویژه وجود دارند که drainage آنها باید به طور خاص دیده شود. این نواحی و تجهیزات به شرح زیر می باشد:

چاهک های ترانسفور ماتورها

چاهک های ترانسفورماتور ها باید توسط شن با فضای خالی مناسب (تخلخل) که ظرفیت نگهداشت سیال داخل ترانسفورماتور را داشته باشد (در صورت خرابی و شکست ترانسفورماتور) پر گردد.

در صورت بروز آلودگی، سیال ترانسفورماتور باید به شبکه آلوده تخلیه گردد.

محوطه محصور تانک ها

سطح محوطه تانک ها (شامل تانک های هیدروکربن، دیزل، آمین و MEG) باید به طرف یک چاهک که در داخل این محوطه در کنار وجه داخلی دیوار جدا کننده قرار گرفته است، شیب بندی گردد. سیال پس از ورود به این چاهک از طریق خط لوله و از زیر دیوار جدا کننده به یک Valve pit که در کنار وجه خارجی دیوار و در یک نقطه با  قابلیت دسترسی آسان واقع گردیده منتقل می گردد.

از Valve pit به بعد سیال باید به صورت زیر تخلیه گردد:

برای تانکهای هیدرو کربن، دیزل ها و مواد روغنی :

یا به شبکه پساب آلوده و از آنجا به واحد تصفیه پساب و یا به شبکه غیر آلوده. بنابراین برای این دسته از تانکها، دو اتصال مورد نیاز می باشد.

تخلیه سیال به هر یک از این شبکه ها در هر لحظه بستگی به آلودگی سیالی دارد که در داخل محوطه دیوار جمع شده است.

عمل تخلیه سیال باید پس از زمان باران یا آتش نشانی انجام گیرد. به طور معمول دو شبکه باید دارای شیر باشند که در مواقع عادی این شیر ها بسته می باشند.

برای تانکهای آمین و MEG:

فقط یک اتصال به شبکه غیر آلوده با یک شیر که در حالت عادی بسته است. در صورت بروز آلودگی، سیال باید در محیط داخل دیوار نگهداری شده و توسط پمپهای سیار تخلیه گردد.

آزمایشگاه

سینک ها و سیالات محیط آزمایشگاه باید به شبکه پساب شیمیایی تخلیه شده و از آنجا به واحد خنثی ساز در تصفیه خانه منتقل گردد.

آب خنک کاری بویلرها

آب خنک کاری بویلرها پس از جمع آوری باید به مخزن خروجی آبهای تمیز واحد تصفیه پساب تخلیه گردد.

محوطه گوگرد وCaustic

آبهای سطحی محوطه گوگرد باید بعنوان پساب گاهاً آلوده در نظر گرفته شده و به شبکه مربوطه فرستاده شود. فقط مناطق ویژه ای که ممکن است دارای مواد خورنده باشند باید بوسیله kerb از محیط اطراف ایزوله گردند. این مناطق باید به سمت یک چاهک در وجه داخلی kerb، شیب دار شده و سیال داخل آن بوسیله پمپهای سیار تخلیه گردد.

اطلاعات مورد نیاز

جهت شروع به کار طراحی شبکه های زیر زمینی یک سایت نیاز به اطلاعات و نقشه های مختلفی می باشد که دسترسی به آنها ضروری است. به عنوان اصلی ترین مدرک مورد نیاز نقشه های plot plan باید در اختیار باشند. این نقشه ها بعنوان اصلی ترین مرجع جهت بررسی و مطالعه وضعیت قرار گیری تجهیزات و انتخاب مسیرهای مناسب جهت شبکه های زیر زمینی، مطرح می باشند. نقشه plot plan هر واحد جهت شبکه های زیر زمینی آن واحد و نقشه overall plot plan جهت بررسی و تعیین مسیر خطوط جمع آوری کننده بین واحدها مورد استفاده قرار می گیرد.

از دیگر نقشه های مورد نیاز، نقشه های جانمایی فونداسیون ها می باشد. در این نقشه ها کلیه فونداسیون های تجهیزات و سازه های واحد به همراه مختصات و کد ارتفاعی روی آنها مشخص شده است. بسیار واضح است که در طراحی شبکه های زیر زمینی یک پالایشگاه، توجه ویژه به فونداسیون های آن بسیار حایز اهمیت است. چرا که سطح بسیار زیادی از زیر زمین را فونداسیون ها اشغال می نمایند که مسیر خطوط زیر زمینی باید از بین آنها و یا از روی فونداسیون ها عبور نماید.

در پروژه های بزرگ که مرحله مهندسی پایه آنها توسط شرکت های خارجی انجام می شود نقشه هایی در مراحل یاد شده تهیه می گردد، که تجهیزات و شبکه های زیر زمینی را بصورت شماتیک نشان می دهند. میزان اطلاعات موجود در این نقشه ها بسته به شرکتی که آنرا انجام می دهد از کیفیت و کمیت متفاوتی برخوردار است. به طور کلی این نقشه ها برای شناخت وضعیت واحدها و تجهیزاتی که نیاز به drain خاص دارند قابل ارجاع می باشند. همچنین برای تعیین مسیر شبکه های زیر زمینی در گام اول مناسب می باشند. لیکن در طول مهندسی این وضعیت ها دچار تغییرات اساسی خواهند شد.

اطلاعات بارش های منطقه پروژه مورد نظر جهت طراحی شبکه گاهاًً آلوده و غیر آلوده و همچنین طراحی کانالهای آبهای سطحی مورد نیاز می باشد. دوره بازگشت برای طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی تجهیزات حفاظت پالایشگاه در برابر سیلاب بسته به شرایط پروژه و حدود تعیین شده در هر پروژه می تواند بازه ای بین 20 تا 100 داشته باشد. از این منحنی، یک بارندگی بعنوان بارش طرح جهت طراحی معرفی می گردد.

اطلاعات مربوط به open drains باید توسط بخش لوله کشی به بخش سیویل اعلام گردد. این اطلاعات شامل مختصات، نوع شبکه زیرزمینی که باید به آن وصل شود، میزان دبی، سایز لوله و دمای سیال می باشد. طراح باید در مختصات درخواستی بخش لوله کشی، شبکه زیر زمینی لازم را جهت تخلیه سیال فراهم کند. هر چقدر این اطلاعات زودتر به دست طراح برسند از کار اضافی و هدر رفتن وقت و انرژی جلوگیری بعمل خواهد آمد. لیکن از آنجایکه ابتدا باید طراحی خطوط لوله بخش لوله کشی نهایی شوند، زمانی این اطلاعات قابل انتقال می باشند که تقریباً کل شبکه های زیر زمینی آن واحد نهایی شده اند و لذا منجر به دوباره کاری و تهیه نقشه های جدیدتر می گردد.

طراحی

لوله های شبکه های زیر زمینی به صورت جریان ثقلی و برای حالت پر طراحی می گردند. به استثناء شبکه فاضلاب بهداشتی که برای حالت نیمه پر باید طراحی شود. همان طور که در تعریف شبکه های زیر زمینی گفته شد جریان های گوناگونی وارد این شبکه ها می گردد که مبنای محاسبه آنها در ذیل آورده شده است.

آب باران (Qr)

میزان آب باران جهت طراحی شبکه گاهاً آلوده و یا غیر آلوده باید از فرمول زیر محاسبه گردد.

Qr =CiA

Qr= دبی آب باران (m3/hr)

i= شدت بارش (m/hr)

A= مساحت ناحیه مورد نظر (m2)

C= ضریب جریان سطحی که برابر است با:

9/0  برای سقف ساختمانها و سازه ها

9/0 برای جاده ها و paving

4/0 برای خاک طبیعی دست نخورده

25/0 برای مناطق شن ریزی

2/0 برای مناطق ماسه ریزی

2/0 برای مناطق گیاهی و زراعی

مقادیر فوق برای ضریب جریان سطحی مناطق مختلف، باید توسط کارفرما تأیید گردد. همچنین شدت بارش جهت طراحی توسط کارفرما به مشاور ابلاغ می گردد.

آب آتش نشانی / خنک کاری (QF)

مقدار آب آتش نشانی / خنک کاری در شرایط مختلف متفاوت بودن و بسته به میزان تقاضا برای آن شرایط خاص دارد. حد اکثر مقدار محاسبه شده این دبی باید برای طراحی شبکه های زیر زمینی در نظر گرفته شود. توزیع این دبی باید بصورت یکنواخت و در تمامی ناحیه در نظر گرفته شود. یک کاهش 30% در مقدار این دبی برای تبخیر و هدر رفتن باید در نظر گرفته شود.

دبی فرآیند (غیر آلوده ) (Qp)

برای جریان های مختلف فرآیندی، مقدار معینی از جریان غیر آلوده جهت لحاظ در محاسبه شبکه های زیر زمینی باید در نظر گرفته شود. مقدار دقیق آن پس از دریافت اطلاعات لازم از سازنده های مختلف توسط بخش فرآیند محاسبه می گردد.

شبکه فاضلاب بهداشتی

میزان فاضلاب ورودی از ساختمان ها به شبکه فاضلاب بهداشتی معمولاً باید توسط بخش HVAC و از روش

“discharge unit”  که در استاندارد بریتانیا به شماره BS-EN-752 آمده است. محاسبه و جهت طراحی ابلاغ گردد.لازم به ذکر است برای تعیین محل خروج لوله فاضلاب بایستی به نقشه های Plumbing Diagram بخش مکانیک(HVAC) مراجعه شود.

طراحی خطوط لوله

لوله های شبکه های زیر زمینی عموماً به صورت شیبدار در نظر گرفته می شوند در برخی نقاط در شبکه های زیر زمینی که جریان بسیار زیاد باشد، لوله های افقی هم ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. قطر مورد نیاز شبکه های زیر زمینی باید بر اساس رابطه مانینگ طراحی گردد:

Q=KAR 2/3 S 1/2

K= ضریب مانینگ :

-90 برای لوله های فلزی و بتنی

- 100 برای لوله های GRP

R= شعاع هیدرولیکی (m)

S= شیب لوله (m/m) ( و یا افت هد در حالت لوله پر)

Q= دبی جریان(m3/sec)

A= مساحت تر شده(m2)

میزان دبی در شبکه پساب گاهاً آلوده باید برابر ماکزیمم دو مقدار زیر در نظر گرفته شود:

Qf  + QP  یا Qr  + QP

تعریف Qr، Qp، Qf در بالا آمده است.

لوله هایی که جهت drain محوطه تانک ها استفاده می شوند باید حداقل 300 میلیمتر قطر داشته باشند. همچنین حداقل قطر لازم برای لوله های شبکه فاضلاب بهداشتی معادل 200 میلیمتر در نظر گرفته می شود.

برای شبکه های پساب آلوده، شیمیایی و قسمتی از غیرآلوده که جریان ورودی به آنها به صورت منقطع و قطره ای است (drip /drain)  قطر لوله ها بر اساس معیار زیر تعیین می گردد:

100 میلیمتر ("4) برای اتصال به خطوط drain و لوله های با طول کمتر از 20 متر.

150 میلیمتر ("6) برای لوله های با طول 20 تا 40 متر.

200 میلیمتر ("8) برای لوله های با طول بیشتر از 40 متر.

در این نوع شبکه ها حد اکثر تعداد drain شش تجهیز می توانند در یک لوله اصلی به همدیگر متصل شوند قبل از اینکه این لوله وارد یک منهول یا مخزن جمع آوری آب باران گردند.

در طراحی شبکه های زیر زمینی جهت به حداقل رساندن خطر گرفتگی لوله های شبکه، استفاده از لوله با قطر کمتر از "3 ممنوع می باشد. همچنین شبکه باید طوری طراحی گردد که دارای نقطه قعر(low point) نباشد، مضافاً اینکه شیب انتخابی برای لوله باید از جدول زیر پیروی نماید:

برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بیش از اندازه به لوله های شبکه زیر زمینی، حد اقل عمق مدفون لوله ها از سطح خاک تا روی تاج آنها باید مطابق شرح زیر باشد:

در مناطقی که ترافیک ندارند: 5/0 متر

درمناطقی که ترافیک دارند و در عبور از خیابان:

- خط های با قطر 600 میلیمتر و کمتر 8/0متر

- خطهای با قطر بزرگتر از 600 میلیمتر 9/0 متر

- خطهای GRP 0/1 متر

بار وارده به لوله ها یی که از خیابان های دارای ترافیک عبور می کنند باید با روش هایی مثل استفاده از صفحه های بتنی، ورق های فلزی،  sleeves و زیر گذر ها یکنواخت گردد.

حداقل فاصله مفید بین لوله های مدفون که در دمای عادی کارمی کنند و کابل های برق و ابزار دقیق باید 300 میلیمتر درنظر گرفته شود. لوله هایی که در دمای بالای 60 درجه سانتی گراد کار می کنند باید عایق بندی شده تا درجه حرارت بیرون آنها به 60 درجه سانتی گراد محدود گردد. فاصله مفید بین لوله هایی که دمای بیرون آنها 60 درجه سانتی گراد است و کابلهای برق و ابزار دقیق باید 600 میلیمتر در نظر گرفته شود.

بطور کلی حداقل فاصله افقی و عمودی بین لوله های شبکه زیر زمینی و دیگر شبکه ها باید به شرح زیر باشد:

500 میلیمتر از شبکه لوله های گاز

600 میلیمتر از کابلهای برق فشار قوی

200 میلیمتر از کابلهای برق فشار ضعیف

200 تا 600 میلیمتر از کابلهای مخابراتی

200 میلیمتر از لوله های دیگر شبکه زیر زمینی پساب

پس از بیان معیار ها و استانداردهای طراحی خطوط شبکه های زیر زمینی حال به شرح نحوه طراحی می پردازیم. اولین قدم در شروع طراحی، تعیین شبکه های لازم جهت واحد مورد نظر می باشد. اگر نقشه های مرحله پایه پروژه مورد نظر در دسترس باشند می توانند بعنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرند. البته پس از پیشرفت طراحی تفصیلی ممکن است شبکه های دیگری هم برای آن واحد لازم دیده شود. در صورتی که نقشه های مرحله پایه (Underground schematic) در دسترس نباشند بهترین روش تعیین شبکه های لازم هر واحد، مراجعه به بخش فرآیند پروژه می باشد. بخش فرآیند با اطلاع از پروسه واحد مورد نظر و با مراجعه به نقشه های P&ID آن واحد، شبکه های لازم برای جمع آوری پساب های واحد را تعیین می کند. در نقشه های P&ID، نوع شبکه لازم جهت drain تجهیزات واحد و همچنین ناحیه dikewall ها مشخص شده است.

پس از مشخص  شدن شبکه های لازم برای هر واحد، تعیین مسیر و جانمایی شبکه ها باید مورد توجه قرار گیرد. در پروژه های پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی معمولاً یک واحد بعنوان واحد تصفیه پسابها در نظر گرفته می شود. این واحد عموماً در یک گوشه از سایت و در ترازی پایین تر نسبت به تراز سایر واحدها قرارمیگیرد تا تخلیه پسابهای سایت به آن توسط جریان ثقلی به سهولت صورت گیرد و نیاز به تأسیس ایستگاههای پمپاژ بر روی شبکه های زیر زمینی به حداقل برسد. بنابراین در تعیین مسیر شبکه های زیر زمینی، توجه به موقعیت قرارگیری واحد تصفیه پساب نسبت به واحد مورد نظر حایز اهمیت می باشد. مسیر حرکت شبکه ها باید به گونه ای باشد که کمترین فاصله ممکن را تا واحد تصفیه پساب داشته باشد و از زیاد شدن طول لوله ها جلوگیری نماید. بعنوان مثال اگر واحد تصفیه پساب در سمت جنوب شرقی واحد مورد نظر واقع گردیده باشد، شبکه های واحد می توانند مسیر به سمت شرق و یا جنوب را داشته باشند و پس از خروج از واحد به سمت واحد تصفیه پساب نسبت به مسیر خود ادامه دهند.

در اکثر موارد شبکه پساب گاهاً آلوده (AOC) و در برخی موارد محدود شبکه غیر آلوده (NW) وظیفه جمع آوری آبهای ناشی از بارندگی در محوطه واحدها را بعهده دارند. از آنجا که در هر واحد، این شبکه گستردگی بیشتری نسبت به سایر شبکه های زیر زمینی دارد و همچنین سایز لوله های آن به طور معمول بزرگتر از سایز لوله های شبکه های دیگر است، لذا ابتدا طراحی این شبکه مورد توجه قرار می گیرد.

برای طراحی این شبکه باید سطح مورد نظر را به قسمت های کوچکتر تقسیم بندی کرد به طوری که مساحت هر کدام از این حوزه ها از 400 متر مربع تجاوز ننماید. شکل این حوزه ها باید تا حد امکان به مربع نزدیکتر باشد. هر کدام از این حوزه ها باید دارای Catch Basin در پایین ترین نقطه آن باشد. نقطه مناسب جهت مکان مخزن جمع آوری آب باران با توجه به وضعیت محل حوزه انتخاب می گردد. این حوزه ها معمولاً توسط یک درز انبساط از هم جدا می شوند. فاصله درزهای انبساط از یکدیگر نباید ازحدود 18 متر تجاوز نماید.

پس از جانمایی Catch Basin باید لوله ها و منهول های این شبکه طراحی گردند. سایز لوله خروجی از هر مخزن جمع آوری آب باران با توجه به مساحت حوزه مربوط به آن محاسبه می گردد. منهول ها باید ترجیحاً در بین دو ردیف از Catch Basin و در راستای آنها قرار گیرند. سایز لوله خروجی از منهول با داشتن دبی لوله های ورودی به آن تعیین و محاسبه می گردد. از بالادست شبکه، منهول ها یکی یکی بهم متصل شده و شبکه از سمت مقابل از واحد خارج می گردد.

در طراحی شبکه های زیر زمینی، هنگامی که دو خط لوله از روی همدیگر عبور می نمایند، لوله سایز بزرگ تر باید پایین لوله کوچکتر قرار گیرد. لذا بهتر است لوله های شبکه پساب گاهاً آلوده که از لوله های دیگر شبکه ها بزرگتر می باشند از همان ابتدا با عمق بیشتری طراحی گردند تا لوله های شبکه های دیگر که سایز کوچکتر ی دارند از روی آنها عبور نمایند. البته در این مورد نباید به قدری زیاده روی گردد که باعث برخورد لوله ها با فونداسیون ها و همچنین بزرگ شدن بیش از اندازه ارتفاع منهول ها گردد.

پس از شبکهAOC  شبکه پساب آلوده (OD) مهمترین شبکه اکثر واحدها می باشد. این شبکه از نوع شبکه های DRIP/DRAIN می باشد که جریان ورودی آن به صورت منقطع است. محل ورود سیال به این شبکه تعدای Funnel  می باشد که drain تجهیزات مختلف از این طریق وارد سیستم می شود.

برای طراحی این شبکه ابتدا باید محل Funnel ها را تعیین کرد. تعدادی از این Funnel ها مربوط به drain پمپهای افقی می باشد که باید در جلوی سانتر یفیوژ قرار گیرد. محل مناسب آن در یک گوشه پمپ می باشد و فاصله آن از لبه فونداسیون پمپ باید به گونه ای می باشد که نه از پمپ دور و نه چسبیده به آن باشد  مقدار 200 تا 300 میلیمتر برای این فاصله مناسب می باشد. بخش دیگری از Funnel ها مربوط به اطلاعات بخش لوله کشی می باشد. که به بخش سیویل اعلام می گردد. محل این Funnel ها توسط بخش لوله کشی تعیین می گردد ولی پس از بررسی توسط بخش سیویل قابل تغییر می باشند.

برای تعیین سایز لوله های این شبکه، در صورتی که سیال ورودی به آن دارای دبی باشد، باید لوله ها برای آن دبی معین طراحی گردند و در صورتیکه جریان به صورت قطره ای باشد از معیار تعیین قطر شبکه های drip /drain باید استفاده گردد. اتصال شاخه های فرعی به لوله اصلی جمع آوری کننده باید توسط سه راهی 45 درجه صورت گیرد و استفاده از سه راهی 90 درجه مجاز نمی باشد. همچنین زانویی های مورد استفاده در این شبکه باید 45 درجه باشند.

سایر شبکه های هر واحد به یکی از دو صورت فوق طراحی می گردند. شبکه پساب غیر آلوده در برخی واحد ها به جای شبکه گاهاً آلوده وظیفه جمع آوری آب باران آن واحد را بعهده دارد. بنابراین در این واحدها این شبکه به همان شیوه شبکه گاهاً آلوده طراحی می گردد.

همچنین در واحد هایی که فرآیند صورت پذیرفته در آن بر روی مواد داری خاصیت شیمیایی می باشد، شبکه شیمیایی اغلب drain های آن واحد را به جای شبکه آلوده جمع آوری می نماید.

تهیه مدل سه بعدی

پس از طراحی شبکه های زیر زمینی، باید مدل سه بعدی آنها را تهیه کرد. برای این منظور از نرم افزار PDMS استفاده می گردد.

برای سهولت کار و دسترسی سریع به شبکه ها در مدل، بهتر است که کل شبکه های مربوط به هر واحد در یک site مدل گردند. بنا براین به تعداد واحد ها، دارای site های مختلف خواهیم بود. در تهیه مدل شبکه کلیه اجزاء آن شامل لوله ها، منهول ها و Catch Basin باید مدل شوند. هر یک از اجزاء شبکه جهت شناسایی باید نام گذاری گردد. نام گذاری باید به گونه ای باشد که اطلاعات دقیقی از آن جزء به استفاده کننده بدهد. در نامگذاری لوله ها بهتر است از قاعده ای که بخش لوله کشی جهت این کار تهیه می کند استفاده گردد ولی نحوه نام گذاری منهول ها و Catch Basin به عهده طراح می باشد. این نام بهتر است نشان دهنده واحد مربوطه، نوع شبکه و شماره ای جهت تفکیک آن باشد.

در نامگذاری لوله ها معمولاً حروف و ارقامی که نشان دهنده سایز لوله بر حسب اینچ، جنس لوله، شماره واحد مربوطه، نوع سرویس به کار رفته، شماره لوله و مقطع به کار رفته است دیده می شود. به عنوان مثال یک نام گذاری استاندارد جهت لوله ها می تواند به صورت زیر باشد:

aa-bbb-ccc-ddddd-eee-f

aa = سایز لوله

bbb = نوع شبکه زیر زمینی

ccc = شماره واحد

ddddd = شماره لوله

eee = جنس لوله (B01,B93)

f = پوشش لوله (Coat,Wrap,None )

تهیه مدل سه بعدی را می توان گام نهایی در طراحی شبکه های زیرزمینی به حساب آورد. بدینصورت که همزمان با مدل کردن شبکه ها، نواقص و اشکالات طراحی نیز خود را نشان می دهد. اشتباه در ترازهای لوله ها، شیب های نامناسب و .. از جمله این اشتباهات می باشند.

یکی از موارد مهمی که هنگام مدل کردن شبکه بایستی به آن توجه داشت، بر خورد اجزاء شبکه با سایر اجزاء زیر زمینی (CLASH) می باشد. این برخورد ها شامل برخورد با سایر لوله ها، ترنچهای برق و ابزار دقیق، فونداسیون تجهیزات و سازه ها و کانالهای شبکه جمع آوری آبهای سطحی پالایشگاه می باشد. در صورتیکه هر کدام از این برخورد ها دیده شود باید با مسئول آن بخش در مورد رفع برخورد بوجود آمده هماهنگی به عمل آمده و هر کدام از بخش ها که لازم بود نسبت به رفع آن اقدام نماید. موضوع جلو گیری از برخورد با سایر اجزاء زیر زمینی از ابتدای طراحی باید مورد نظر باشد. به عنوان مثال عمق روی فونداسیون سازه ها باید مورد توجه باشد چرا که لوله هایی که از روی فونداسیون ها عبور می کنند نمی توانند عمق بیشتری از فونداسیون ها داشته باشند.

تهیه نقشه ها

جهت اجرایی کردن کار طراحی باید نقشه های مربوط به آنها تهیه گردد. در  ابتدای طراحی معمولاً نقشه های detail مربوط به شبکه تهیه می گردند. این نقشه ها شامل detail  منهول ها، Catch Basin، open drain و Clean Out می باشد. در نقشه منهول ها و Catch Basin، اطلاعات مربوط به بتن، آرماتور گذاری، در پوش ها و بازشدگی ها باید نشان داده شود . همچنین در نقشه  open drain و Clean Out با جزئیات محل مربوطه، نحوه قرار گیری نسبت به سطح زمین و محل مختصات مربوط به آن دیده شود.

پس از اتمام کار طراحی و تهیه مدل سه بعدی، نقشه های دیگری که باید تهیه شوند شامل نقشه پلان تجهیزات زیر زمینی هر واحد به اضافه جداول اطلاعات و آرماتور بندی منهول ها و Catch Basin می باشد. نقشه پلان تجهیزات زیر زمینی هر واحد، اصلی ترین نقشه در این زمینه می باشد چرا که اجرا  و  بررسی  موقعیت تجهیزات   زیر زمینی از روی  این نقشه  انجام  می گیرد. در این نقشه کلیه تجهیزات مقطع زیر زمینی شامل: شبکه های زیر زمینی، لوله های تحت فشار بخش لوله کشی، فونداسیون ها، ترنچ های برق و ابزار دقیق و Duct bank  ها باید نشان داده شوند. اطلاعات شبکه های زیر زمینی که در این نقشه ها باید نشان داده شود شامل موارد زیر است:

در مورد لوله ها باید نام لوله، جهت جریان در آن، شیب لوله و کد ارتفاعی ابتدا و انتهای آن آورده شود.

در مورد منهول ها و Catch Basin باید نام آنها و مختصات مربوط به آنها اعمال گردد.

لوله های تحت فشار در این نقشه ها باید دارای نام، مختصات و کد ارتفاعی مربوط به شاخه های اصلی باشند. برای اجرای این لوله ها معمولاً نقشه های ایزومتریک بخش لوله کشی به عنوان مرجع اصلی در نظر گرفته می شوند و لذا تطابق اطلاعات موجود در نقشه های تجهیزات زیر زمینی با آیزومتریک های لوله کشی ضرورت دارد.

فونداسیون ها دارای نقشه های جداگانه جزئیات و پلان موقعیت می باشند و لذا صرف نشان دادن آنها بر روی نقشه تجهیزات زیر زمینی کفایت می نماید. در مورد ترنچ ها و Duct bank های برق و مخابرات و ابزار دقیق، اگر نقشه پلان مجزا جهت آنها تهیه شده باشد، فقط نشان دادن آنها بر روی نقشه جهت مراجعه کفایت می کند، البته بهتر است که اطلاعات اصلی آنها مثل بخش مربوط، تیپ و مختصات راستای آنها ذکر گردد. ولی اگر نقشه جداگانه ای برای این آیتم ها وجود نداشته باشد تمامی اطلاعات لازم جهت اجرای آنها باید در نقشه آورده شود.

نقشه دیگری که جهت ارسال باید آماده گردد، جدول های حاوی اطلاعات مربوط به منهولها و Catch Basin و همچنین جدول آرماتور بندی آنها می باشد. از آنجاییکه بسیاری از منهول و Catch Basin، در کارگاه  پیش ساخته شده و سپس در محل مربوطه نصب می گردند  و همچنین اطلاعات مربوط به هر کدام از  آنها، مختص  به آن آیتم می باشد، لذا تهیه این جداول برای منهول ها و Catch Basin ضروری می باشد.

اطلاعات لازم که درج آنها در این جداول ضروری می باشد شامل نام منهول و یا مخزن، تیپ آن، مختصات نقطه مرجع آن، پلان قرارگیری و جهت جریان در آن، سایز و تراز لوله های ورودی و خروجی منهول و یا مخزن،  تراز سطح زمین، تراز کف منهول یا مخزن و ارتفاع دیواره آن می باشد. در جداول آرماتور بندی این سازه ها هم اطلاعات مربوط به خم آرماتورها، مقدار فولاد و بتن مصرفی جهت هر یک از آنها آورده می شود.

برای اجرای دقیق لوله های شبکه های زیر زمینی علاوه بر نقشه های فوق الذکر، تهیه آیزومتریک های لوله ها نیز ضروری می باشد. این نقشه ها ممکن است توسط بخش لوله کشی و یا در صورت نیاز در بخش سیویل تهیه شوند. لیست متریال مورد نیاز شبکه هم از روی این نقشه ها تهیه می گردد.

ارتباط با سایر بخش ها و بروز رسانی :

در فعالیت های مربوط به تجهیزات زیر زمین، بخش های گوناگونی کار می کنند. متولی هماهنگی این فعالیت ها بخش سیویل می باشد که وظیفه تهیه نقشه پلان تجهیزات زیر زمینی را بعهده دارد. همچنین در صورتیکه اشتباهی در طراحی هرکدام از دیگر بخشها  و یا برخورد با سایر تجهیزات توسط بخش سیویل مشاهده گردد باید گزارش آن به بخش مربوطه جهت رفع مورد قبل از تهیه نقشه ارسال گردد. پس از این کار و چک شدن نهایی مدل در جلسات بررسی مدل (در صورت لزوم) نقشه های مربوطه تهیه شده و جهت واحد های لوله کشی، برق، مخابرات و ابزار دقیق ارسال می گردد. در صورتیکه هر کدام از این بخش ها، تغییراتی را در طراحی خود ضروری بدانند و یا اینکه توضیحی (Comment) روی نقشه و یا کار واحد های دیگر داشته باشند باید ظرف مدت زمان معینی، آنرا روی نقشه منعکس کرده و به بخش سیویل عودت نمایند. بخش سیویل نیز پس از بررسی تغییرات و توضیحات مندرج روی نقشه، آنرا باز بینی کرده و جهت ارسال نهایی به شرکت آماده سازی می نماید. لذا نفر مسئول بخش زیر زمینی سیویل باید با نفرات مرتبط در دیگر بخشها ارتباط مناسبی داشته باشد.

تجهیزات زیر زمینی در طول پروژه، تغییرات زیادی خواهند کرد و احتمال بوجود آمدن برخوردهای جدید با سایر آیتم ها وجود خواهد داشت. از طرفی آیتم ها یی مثل فونداسیون پکیج ها که در ابتدای پروژه اطلاعات آنها در دسترس نبوده، به تدریج وارد مدل می شوند. لذا طراح بایستی در طول زمان انجام پروژه، در فواصل زمانی مناسب، کار واحدهایی را که نقشه آن قبلاً آماده و ارسال شده بازبینی کرده و در صورت لزوم آنرا اصلاح و نقشه جدید را برای ارسال مجدد تهیه کند.


 برچسب ها: 

Design Instructions Of Underground Gravity Network Of Refinery Equipment

دستورالعمل طراحی شبکه های ثقلی زیر زمینی تجهیزات پالایشگاه

دستورالعمل طراحی

دستور العمل طراحی

طراحی شبکه زیرزمینی

طراحی شبکه زیر زمینی

خرید دستورالعمل طراحی

فروش دستورالعمل طراحی

خرید دستور العمل طراحی

فروش دستور العمل طراحی

طراحی شبکه های زیرزمینی

دانلود دستورالعمل طراحی

دریافت دستورالعمل طراحی

طراحی شبکه های زیر زمینی

خرید طراحی شبکه زیرزمینی

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

فروش طراحی شبکه زیرزمینی

خرید طراحی شبکه زیر زمینی

فروش طراحی شبکه زیر زمینی

دانلود طراحی شبکه زیرزمینی

دریافت طراحی شبکه زیرزمینی

دانلود طراحی شبکه زیر زمینی

دریافت طراحی شبکه زیر زمینی

خرید طراحی شبکه های زیرزمینی

فروش طراحی شبکه های زیرزمینی

خرید طراحی شبکه های زیر زمینی

فروش طراحی شبکه های زیر زمینی

دستورالعمل طراحی شبکه زیرزمینی

دانلود طراحی شبکه های زیرزمینی

دریافت طراحی شبکه های زیرزمینی

دانلود طراحی شبکه های زیر زمینی

دریافت طراحی شبکه های زیر زمینی

دستور العمل طراحی شبکه زیر زمینی

خرید دستورالعمل طراحی شبکه زیرزمینی

فروش دستورالعمل طراحی شبکه زیرزمینی

دستور العمل طراحی شبکه های زیر زمینی

خرید دستور العمل طراحی شبکه زیر زمینی

دانلود دستورالعمل طراحی شبکه زیرزمینی

دریافت دستورالعمل طراحی شبکه زیرزمینی

فروش دستور العمل طراحی شبکه زیر زمینی

دانلود دستور العمل طراحی شبکه زیر زمینی

دریافت دستور العمل طراحی شبکه زیر زمینی

خرید دستور العمل طراحی شبکه های زیر زمینی

فروش دستور العمل طراحی شبکه های زیر زمینی

دانلود دستور العمل طراحی شبکه های زیر زمینی

دریافت دستور العمل طراحی شبکه های زیر زمینی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019