مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی و آماده سازی زمین (Site Preparation) Design Instructions of Site Preparation

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 12

بخشی از دستورالعمل:


هدف

هدف از این دستورالعمل نحوه طراحی زمین سایت پروژه ها  شامل طراحی تراس ها و محدوده آنها ، تراز بندی تراس ها نحوه ارتباط  بین تراس ها، مسیر خطوط لوله، محوطه ها و نهایتاً تولید نقشه های آماده سازی زمین (Site Preparation) می باشد.

محدوده اجراء

این دستورالعمل جهت طراحی و آماده سازی زمین سایت های مختلف صنعتی و مسکونی کاربرد داشته و به طور کلی برای زمین های که دارای خاک با مشخصات مکانیکی مناسب و مشخص می باشد قابل استفاده می باشد.

مراجع

مشخصات فنی عمومی راه – دفتر تحقیقات معیار های فنی

تعاریف

ندارد.

نحوه انجام کار

کلیات

بطور کلی بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت احداث هر واحد صنعتی و یا ساختمانی نیاز به زمینی مناسب می باشد که حاوی مشخصات معین به لحاظ مکانیکی و مختصاتی و ارتفاعی باشد . لذا کلیه عملیاتی که به جهت آماده سازی زمین انجام می شود،Site Preparation) ) نام دارد که معمولاً به دو گروه اصلی تقسیم می گردد:

عملیات آماده سازی موقت ( سریع) Rough Grading

عملیات آماده سازی دائم Site Preparation

مراحل مختلف تهیه نقشه های آماده سازی زمین

مراحل مختلف تهیه نقشه های آماده سازی شامل 2 بخش می باشد:

تهیه نقشه های مرحله مهندسی پایه Basic Design (در صورتیکه موجود نباشد) و در صورت نیاز بر حسب شرح کار پروژه، تهیه نقشه های مرحله FEED

تهیه نقشه های مرحله  اجرایی  Detail Design

شناخت از محل زمین پروژه

بازدید از محل پروژه به منظور شناخت و مطالعه وضعیت زمین مورد موضوع پروژه

مواردی که در بازدید می بایست مورد توجه قرارگیرد شامل:

مشاهده وضعیت توپوگرافی زمین به لحاظ عوارض موجود، شیب و جهت شیب

پوشش گیاهی موجود در محل پروژه، وضعیت خاک نباتی Top soil

وجود نهرها و جوی ها، مسیل ها، چاه و قنوات در محل و اطراف پروژه

وضعیت و نحوه جمع آوری آبهای سطحی بالا دست پروژه

وضعیت جنس زمین و عوارض طبیعی موجود مانند صخره، دره، باتلاق و ...

وضعیت ساخت و سازهای و تاسیسات موجود و مدفون در سایت مانند ساختمان ها، خطوط لوله، آب، گاز، برق، نفت و به طور کلی تمامی عوارض غیر طبیعی

وضعیت راه های ارتباطی و دسترسی به سایت

بازدید از محل قرضه ها، جنس و میزان آنها، تعیین محل دپوها و فواصل آنها از سایت

مطابقت موضوع پروژه با وضعیت توپو گرافی

به طور کلی به منظور جانمایی و تعیین صحیح محل سایت یک پروژه در مرحله Basic design , FEED  می بایست محدوده طرح با فرم زمین همخوانی های لازم را داشته باشد. این هماهنگی شامل تعیین موقعیت صحیح سایت بر روی زمین طبیعی و تعیین نسبت های صحیح ابعاد پروژه و جهت قرارگیری آن می باشد . معمولاً با توجه به محدودیت زمین، محل پروژه توسط کارفرما تعیین می گردد لذا این بخش از مطالعات انجام نمی شود و       Plot plan   توسط بخش های ذیربط تهیه و در مختصات زمین مورد نظر قرار می گیرد. اما در مواردی که محل پروژه قطعی نبوده و قابل جابجایی می باشد می توان با در نظر گرفتن عوارض زمین و یا جهت کاهش میزان احجام عملیات خاکی محل پروژه را مطابق با شرایط فوق تعیین نمود. به هر حال به منظور تعیین بهترین موقعیت و فرم برای سایت در نظر گرفتن موارد زیر توصیه می گردد:

تعیین ابعاد صحیح و متناسب با مساحت مورد نیاز پروژه ، نسبت طول به عرض سایت که متناسب با طرح کلی سایت Site plan و یا Plot plan تعیین گردیده که البته تعیین ابعاد سایت متناسب با زمین موجود و وضعیت توپوگرافی فقط در مرحله ,Basic design  FEED قابل بررسی می باشد. زیرا در مرحله Detail design ابعاد و فرم سایت کاملاً قطعی شده است . به هر حال برای این منظور می بایست سعی گردد ابعاد طوری تعیین گردد که بتوان با کمترین میزان عملیات خاکی بیشترین سطوح را تسطح و استحصال نمود. جهت قرار گیری سایت متناسب با وضعیت زمین و توپو گرافی منطقه و شیب می باشد که البته در پروژه هایی که جهات ساخت ساختمان ها اهمیت داشته باشد،مانند پروژه های مسکونی و کمپ ها و ساختمانهای اداری که  به لحاظ اقلیم و معماری دارای جهات ساخت توصیه شده می باشد، رعایت این بند ممکن نبوده لیکن در سایر موارد و سایت های  صنعتی می توان جهت قرار گیری را برروی زمین به گونه ای انتخاب کرد که دارای حداقل عملیات خاکی باشد. به طور کلی می توان گفت در اراضی طبیعی با شیب یکطرفه نحوه قرار گیری سایت می بایست طوری انتخاب شود که امتداد یک ضلع از سایت در امتداد شیب قرار گرفته و ضلع دیگر در وضعیت عمود بر شیب قرار گیرد. در این صورت تراس بندی ها به طور کامل در یک جهت بوده و در جهت دیگر تراس بندی نداشته و تراز می باشد.(شکل زیر)

البته این روش در تمامی موارد قابل اعمال نبوده و صرفاً فرم قالب می باشد. رعایت این روش همچنین به لحاظ جمع آوری آبهای سطحی و سیستم های Underground که اثر ثقلی(Gravity) در آنها مهم می باشد قابل اهمیت می باشد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions of Site Preparation حجم: 64.38 کیلوبایت قیمت: 4500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف

هدف از این دستورالعمل نحوه طراحی زمین سایت پروژه ها  شامل طراحی تراس ها و محدوده آنها ، تراز بندی تراس ها نحوه ارتباط  بین تراس ها، مسیر خطوط لوله، محوطه ها و نهایتاً تولید نقشه های آماده سازی زمین (Site Preparation) می باشد.

محدوده اجراء

این دستورالعمل جهت طراحی و آماده سازی زمین سایت های مختلف صنعتی و مسکونی کاربرد داشته و به طور کلی برای زمین های که دارای خاک با مشخصات مکانیکی مناسب و مشخص می باشد قابل استفاده می باشد.

مراجع

مشخصات فنی عمومی راه – دفتر تحقیقات معیار های فنی

تعاریف

ندارد.

نحوه انجام کار

کلیات

بطور کلی بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت احداث هر واحد صنعتی و یا ساختمانی نیاز به زمینی مناسب می باشد که حاوی مشخصات معین به لحاظ مکانیکی و مختصاتی و ارتفاعی باشد . لذا کلیه عملیاتی که به جهت آماده سازی زمین انجام می شود،Site Preparation) ) نام دارد که معمولاً به دو گروه اصلی تقسیم می گردد:

عملیات آماده سازی موقت ( سریع) Rough Grading

عملیات آماده سازی دائم Site Preparation

مراحل مختلف تهیه نقشه های آماده سازی زمین

مراحل مختلف تهیه نقشه های آماده سازی شامل 2 بخش می باشد:

تهیه نقشه های مرحله مهندسی پایه Basic Design (در صورتیکه موجود نباشد) و در صورت نیاز بر حسب شرح کار پروژه، تهیه نقشه های مرحله FEED

تهیه نقشه های مرحله  اجرایی  Detail Design

شناخت از محل زمین پروژه

بازدید از محل پروژه به منظور شناخت و مطالعه وضعیت زمین مورد موضوع پروژه

مواردی که در بازدید می بایست مورد توجه قرارگیرد شامل:

مشاهده وضعیت توپوگرافی زمین به لحاظ عوارض موجود، شیب و جهت شیب

پوشش گیاهی موجود در محل پروژه، وضعیت خاک نباتی Top soil

وجود نهرها و جوی ها، مسیل ها، چاه و قنوات در محل و اطراف پروژه

وضعیت و نحوه جمع آوری آبهای سطحی بالا دست پروژه

وضعیت جنس زمین و عوارض طبیعی موجود مانند صخره، دره، باتلاق و ...

وضعیت ساخت و سازهای و تاسیسات موجود و مدفون در سایت مانند ساختمان ها، خطوط لوله، آب، گاز، برق، نفت و به طور کلی تمامی عوارض غیر طبیعی

وضعیت راه های ارتباطی و دسترسی به سایت

بازدید از محل قرضه ها، جنس و میزان آنها، تعیین محل دپوها و فواصل آنها از سایت

مطابقت موضوع پروژه با وضعیت توپو گرافی

به طور کلی به منظور جانمایی و تعیین صحیح محل سایت یک پروژه در مرحله Basic design , FEED  می بایست محدوده طرح با فرم زمین همخوانی های لازم را داشته باشد. این هماهنگی شامل تعیین موقعیت صحیح سایت بر روی زمین طبیعی و تعیین نسبت های صحیح ابعاد پروژه و جهت قرارگیری آن می باشد . معمولاً با توجه به محدودیت زمین، محل پروژه توسط کارفرما تعیین می گردد لذا این بخش از مطالعات انجام نمی شود و       Plot plan   توسط بخش های ذیربط تهیه و در مختصات زمین مورد نظر قرار می گیرد. اما در مواردی که محل پروژه قطعی نبوده و قابل جابجایی می باشد می توان با در نظر گرفتن عوارض زمین و یا جهت کاهش میزان احجام عملیات خاکی محل پروژه را مطابق با شرایط فوق تعیین نمود. به هر حال به منظور تعیین بهترین موقعیت و فرم برای سایت در نظر گرفتن موارد زیر توصیه می گردد:

تعیین ابعاد صحیح و متناسب با مساحت مورد نیاز پروژه ، نسبت طول به عرض سایت که متناسب با طرح کلی سایت Site plan و یا Plot plan تعیین گردیده که البته تعیین ابعاد سایت متناسب با زمین موجود و وضعیت توپوگرافی فقط در مرحله ,Basic design  FEED قابل بررسی می باشد. زیرا در مرحله Detail design ابعاد و فرم سایت کاملاً قطعی شده است . به هر حال برای این منظور می بایست سعی گردد ابعاد طوری تعیین گردد که بتوان با کمترین میزان عملیات خاکی بیشترین سطوح را تسطح و استحصال نمود. جهت قرار گیری سایت متناسب با وضعیت زمین و توپو گرافی منطقه و شیب می باشد که البته در پروژه هایی که جهات ساخت ساختمان ها اهمیت داشته باشد،مانند پروژه های مسکونی و کمپ ها و ساختمانهای اداری که  به لحاظ اقلیم و معماری دارای جهات ساخت توصیه شده می باشد، رعایت این بند ممکن نبوده لیکن در سایر موارد و سایت های  صنعتی می توان جهت قرار گیری را برروی زمین به گونه ای انتخاب کرد که دارای حداقل عملیات خاکی باشد. به طور کلی می توان گفت در اراضی طبیعی با شیب یکطرفه نحوه قرار گیری سایت می بایست طوری انتخاب شود که امتداد یک ضلع از سایت در امتداد شیب قرار گرفته و ضلع دیگر در وضعیت عمود بر شیب قرار گیرد. در این صورت تراس بندی ها به طور کامل در یک جهت بوده و در جهت دیگر تراس بندی نداشته و تراز می باشد.(شکل زیر)

البته این روش در تمامی موارد قابل اعمال نبوده و صرفاً فرم قالب می باشد. رعایت این روش همچنین به لحاظ جمع آوری آبهای سطحی و سیستم های Underground که اثر ثقلی(Gravity) در آنها مهم می باشد قابل اهمیت می باشد.

عملیات آماده سازی موقت (سریع) Rough grading

به منظورعملیات آماده سازی زمین در سایت هایی که لزوم ایجاد سطوح تراز در محدوده سایت مورد نظر نباشد می توان فارغ از این موضوع سایت را به صورت موضعی و متناسب با شیب موجود تسطیح نمود. در این فرم از طراحی به دلیل قابل شیب دار بودن تراس ها، کاهش چشم گیری در حجم عملیات خاکی ایجاد می شود. همچنین می توان شیب هر تراس را در دو جهت طراحی، و فقط عوارض موضعی را برداشت نمود. در این حالت شیب انتخاب شده در سایت می بایست دارای حداقل و حداکثر شیب مجاز را داشته باشد.

ایجاد شیب در تراس ها موجب اجرای راحت تر برای عملیات جمع آوری آبهای سطحی خواهد شد. همچنین اختلاف ارتفاع بین دو تراس نیز کاهش خواهد داشت. معمولاً در سایت های خارج از plant اصلی مثل کمپ ها، انبارهای رو باز (yard area) محدوده تجهیز کارگاه ، سایت های موقت و سایت هایی که در آن تجهیزات خاص (equipment) وجود ندارد و همچنین بسترسازی مسیرهای خط لوله روی زمین ((Above ground ازاین روش آماده سازی استفاده می گردد.

عملیات آماده سازی (دائم) Site Preparation

منظور از عملیات آماده سازی زمین در سایت های صنعتی،  ایجاد تراس ها و سطوح تراز در تراز های مختلف    می باشد. در  سایتهای صنعتی و پالایشگاهی به دلیل وجود تجهیزات پیچیده صنعتی Equipments)) و ارتباطات زیاد بین واحد های مختلف توسط لوله ها piping و خطوط زیر زمینی underground) ) شایسته است که تمامی سطوح در یک تراز اجرا گردد. لیکن با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین طبیعی و کاهش هزینه های عملیات خاکی ایجاد یک تراز برای تمامی سایت گاهاً مقدور نمی باشد. همچنین در مواردی اختلاف ارتفاعی بین دو تراس به دلیل فرآیندیprocess) ) و یا وضعیت ثقلی(Gravity) لوله کشی ها مورد نظر طراح می باشد که در نهایت با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق موقعیت و ارتفاع تراس ها تعیین می گردد.

نحوه تعیین ابعاد ، محل و ارتفاع تراس ها

ابعاد تراس ها  تعداد و تراز آنها از نقشه  Plot plan تبعیت می کند. لیکن در زمان تهیه طرح و یا Plot plan می توان پیشنهاد تراس بندی را ارائه نمود تا در صورت امکان متناسب با نحوه تراس بندی، فرایند تهیه Plot plan و یا طرح صورت گیرد.

به طور کلی در یک زمین شیبدار هر چه تعداد تراس ها بیشتر انتخاب شود میزان احجام عملیات خاکی کاهش پیدا می کند. و از طرفی دیگر از نظر بخش های مختلف مهندسی همچون لوله کشی ، فرآیند ، برق، ایمنی.. هر چه تعداد تراس ها کم تر باشد طراحی راحت تر و مناسب تر است لیکن این موضوع در جلسات کارشناسی قابل بحث و بررسی بوده و با انجام مهندسی ارزش می توان تصمیم نهایی را اتخاذ نمود. به طور کلی ابعاد و تعداد تراس ها متناسب با وضعیت زمین طبیعی مشخص می گردد. بدین منظور ابتدا سطوح هم شیب در زمین طبیعی پهنه بندی شده و صفحه های طبیعی در سایت مشخص می شود. سپس این صفحه ها و پهنه ها  نسبت به لبه های معابروسطوح، هندسی شده و تبدیل به ابعاد مشخص می شود. در این مرحله باید وضعیت جمع آوری آبهای سطحی، ارتباط جاده ای بین تراس ها و سایر الزامات بخش های مهندسی پروژه نیز لحاظ گردد و نهایتاً تصمیم صحیح اتخاذ گردد. به جهت تعیین تراز های(Level) تراس ها و اختلاف بین آنها ، شیب زمین طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف بین تراس ها و ارتفاع آنها با توجه به میزان این شیب و میزان تغییر شیب در جهت طولی تراس تعیین می گردد. معمولاً جهت تعیین ارتفاع تراسها ارتفاع تراس عددی بین پایین ترین نقطه زمین طبیعی تراس و بالاترین نقطه آن در نظر گرفته می شود واین بالانس می بایست به گونه ای انجام شود که میزان عملیات خاکبرداری بیش از عملیات خاکریزی باشد. این بدان منظور است که به جهت ساخت خاکریز ها ، خاک کافی از محل برداشت خاک برداریها تولید شود. که معمولاً این نسبت 70 به 30 یا 60 به 40 می باشد که بسته به کیفیت خاک محل این نسبت تغییر می کند. معمولاً میزان خاک برداری می بایست  از میزان خاکریزی بیشتر باشد زیرا بخشی از خاک تولید شده حاوی مشخصات مصالح مناسب خاکریزی نبوده و می بایست دور ریخته شود.

موضوع دیگری که در رابطه با تعیین ارتفاع تراس ها می بایست مورد نظر قرار گیرد. وضعیت آبهای سطحی و پیرامون سایت می باشد. شایسته است ارتفاع تراس های بالا دست به گونه ای انتخاب شود که مورد هجوم آبهای سطحی و سیلاب محلی بالادست قرار نگیرد.

برای تعیین اختلاف ارتفاعی بین دو تراس متوالی موارد زیر می بایست مورد نظر قرار گیرد:

-     اختلاف ارتفاع حداکثر دو تراس مطابق مسائل اجرایی و بهره برداری و دسترسی ها از یک مقدار مشخص بیشتر نمی تواند باشد.

-     ارتفاع تراس ها بستگی به نوع خاک محل و عملکرد بین دو تراس دارد که میزان این اختلاف توسط واحدهای مهندسی دیگر تعیین یا تثبیت می گردد.

-    فاصله شیب بین دو تراس مطابق با گزارشهای مکانیک خاک و وضعیت پایداری خاک های طبیعی برای مواضع خاکبرداری و پایداری خاکریز ها برای مواضع خاکریزی تعیین گردد.

تهیه نقشه های Site Preparation

مراحل مختلف  تهیه نقشه های Site preparation

•    تهیه مدل سه بعدی زمین از روی نقشه های توپو گرافی (مثلث بندی زمین)

•    تهیه مدل سه بعدی سایت Site plan (پوسته طرح)

•    قرار دادن مدل سه بعدی زمین طبیعی و طرح روی یکدیگر و محاسبه احجام عملیات خاکی

•    تولید نقشه های تفضیلی آماده سازی Site Preparation  Detail Design

تهیه مدل سه بعدی زمین از روی نقشه های توپو گرافی

برای ایجاد نقشه های سه بعدی زمین از روی نقشه های توپو گرافی روش های مختلف وجود دارد که به شرح زیر می باشد.

استفاده از نقاط برداشت شده نقشه برداری:

نقاطی که بوسیله نقشه بردار برداشت شده و توسط دوربین تخلیه  می گردد به صورت Text File و یا به صورت Excel بوده که شامل مختصات X وY و Z نقاط مختلف زمین طبیعی می باشد. که این نقاط را می توان مستقیماً در نرم افزار وارد کرده و مدل سه بعدی زمین طبیعی را تهیه نمود.

استفاده از خطوط ترازline contour:

خطوط توپوگرافی موجود در نقشه های توپوگرافی در محیط AutoCAD در صورتی که دارای ارتفاع صحیح باشد می تواند در تهیه نقشه ها مدل سه بعدی زمین مورد استفاده قرار گیرد.(در محیط نرم افزاری AutoCAD Land development یا AutoCAD Civil 3D می توان از روی خطوط ترازcontour line مدل سه بعدی زمین را تهیه نمود.)

لازم به ذکر است استفاده از روش قبلی به دلیل دقت بالاتر ارجحیت دارد.

تهیه مدل سه بعدی سایت Site plan و محاسبه احجام عملیات خاکی طرح:

به منظور تهیه مدل سه بعدی سایت می بایست ابتدا  نقشه دو بعدی Site plan یا Grading  از طرح تهیه شود. سپس به روش ترسیمی و در محیط Auto Cad ارتفاع واقعی تراسها به فرم Poly line ترسیم گردد . سپس این مدل نیز در محیط AutoCAD land development یا AutoCAD Civil 3D  تبدیل به پوسته 3 بعدی شود. سپس این دو پوسته (زمین طبیعی و طرح ) در مختصات واقعی خود روی هم قرارداده شوند و توسط نرم افزار حجم بین این دو سطح محاسبه می گردد. این حجم مطلقا حجم بین دو پوسته بوده و مواردی مثل تورم فشردگی و یا خاک نباتی( Topsoil) در این احجام نمی باشد. از روی نتایج احجام عملیات خاکی می توان در مورد وضعیت  و تراس بندی ها تصمیم گیری نمود. همچنین می توان میزان ارتفاع خاکریزی ها و خاکبرداری ها و حجم عملیات خاکی هر تراس را به تفکیک تعیین نمود که به منظور تهیه و متره عملیات خاکی و یا درصد سنگ در انجام مناقصات و تعیین بهای عملیات بسیار مفید می باشد. همچنین می توان محدوده و مرزهای عملیات خاکریزی و خاکبرداری را در نقشه مشخص نمود. مشخص شدن این مرزها کمک می کند محل قرارگیری تأسیسات و ساخت و سازها (equipment) در موقعیت خاکریزی و خاکبرداری به طور دقیق مشخص گردد تا در صورت لزوم با تغییر ارتفاع تراس بتوان موقعیت سازه را تغییرداد.

نکته قابل توجه دیگر در تهیه نقشه مدل سه بعدی سایت، تعیین دقیق محل پاشنه های خاکریزی و خاکبرداری و محاسبه طول شیب ها در زمین بین دو تراس و در مجاورت جاده های بین تراسی( (Embankment  می باشد. که در روی نقشه های Slope Protection قابل دسترسی و تعیین می باشد.

محاسبه احجام خاک نباتی Topsoil :

به منظور بر آورد میزان حجم خاک نباتی Topsoil ابتدا می بایست ضخامت خاک نباتی از روی مدارک مربوط به مطالعات مکانیک خاک منطقه مورد نظر استخراج گردد که این میزان معمولاً بین 15 الی 30 سانتی متر و در مواردی نیز بیشتر می باشد. خاک نباتی مشخصات مکانیکی کافی و کیفیت مناسب جهت مصرف در خاکریز ها  را ندارد و باید به مکانی خارج از سایت پروژه انتقال داده شود. خاک های نباتی به دلیل آسانی استخراج دارای ردیف متفاوت در فهرست بهای عملیات خاکی می باشد لذا باید به طور مجزا حجم خاک نباتی محاسبه و تعیین گردد. برای این منظور می بایست تمامی سطوح (طبیعی) زمین در موقعیت های خاکریزی و خاکبرداری به تفکیک توسط نرم افزار محاسبه شده و در ضخامت خاک نباتی ضرب شود. که حاصل ضرب آن میزان خاک نباتی در موقعیت خاکبرداری و خاکریزی را تعیین می کند. علت تفکیک این دو خاک آن است که خاک نباتی برداشت شده در موقعیت خاکبرداری به دلیل تفاوت جنس و سختی برداشت می بایست از کل عملیات خاکبرداری محاسبه شده کم شده و به صورت مستقل ارائه شود و همچنین خاک نباتی برداشت شده در موقعیت خاکریزی نیز به دلیل اینکه می بایست مجدداً جایگزین شود و حجم آن به کل حجم عملیات خاکریزی اضافه شود. بهترین روش برای محاسبه Topsoil این است که یک بار حجم بین پوسته زمین طبیعی و طرح محاسبه شده و یک بار دیگر حجم بین پوسته زمین طبیعی که به میزان ضخامت Topsoil  پایین آورده شده را با پوسته طرح محاسبه نمود و از میزان اختلاف این دو جواب می توان احجام عملیات Top soil  را محاسبه نمود.

نقشه های تفضیلی آماده سازی زمین Site Preparation detail design))

•    نقشه های آماده سازی عمومی در مقیاس 1:2000  یا  1:1000

(Site preparation General Layout)

•    نقشه های آماده سازی تفصیلی در مقیاس 1:1000 یا 1:500

(Site Preparation elaborate layout)

•    نقشه های پلان و پروفیل جاده ها در مقیاس 1:1000

(Road and paving layout)

•    نقشه های پلان و پروفیل سایت در مقیاس 1:1000

(Plan and profile layout)

•    نقشه های شیب سازی و پوشش آنها

(Slope protection layout)

•    نقشه های جرئیات مقاطع و پوشش ها

(Road typical section and paving detail)

عملیات خاکی

عملیات خاکی شامل کلیه کارهای لازم برای پاکسازی بستر :

خاکبرداری و خاکریزی خاک ، سنگ و یا سایر مصالح در محدوده عملیات طرح طبق نقشه های اجرایی و مطابق با نظر دستگاه نظارت

پاکسازی

عملیات پاک کردن، ریشه کنی بستر سایت یا راه شامل برداشتن هرگونه ابنیه و ساختمان و مانعی در نقشه ها و عملیات خاکی باشد . عملیات پاک سازی می بایست قبل از هر گونه عملیات خاکی صورت گیرد.

حفظ تاسیسات و ابنیه فنی موجود :

گاهی در محل پروژه سایت تاسیسات و ابنیه خاصی در محل موجود بوده که می بایست از این تاسیسات حفاظت شود. این موارد شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز تاسیسات نظامی، خطوط تلفن، کابل برق و ... می باشد که پیمانکار موظف است از این تاسیسات حفاظت کرده و از هر گونه آسیبی به آنها خودداری نماید. همچنین درختانی که وجود آنها طبق نقشه در محل پروژه تعیین گردیده نیز می بایستی محافظت گردد.

روش اجرای پاکسازی :

سطوح مورد نیاز جهت پاکسازی به روش زیر مورد پاکسازی قرارگیرد.:

برداشتن خاکهای نباتی و پوسیده در عمق مطابق گزارش مکانیک خاک که معمولاً بین 15 الی 30 سانتی متر می باشد. همچنین چنانچه ریشه های درختان پوسیده و خشک ،درختها ،نهال ها، بوته، علف، زباله، آشغال در حریم سایت تاسیساتی مانند خط تلفن، خط گاز و نفت، تیر برق  یا سایر تاسیسات مشابه باشد می بایست برداشته شود یا تغییر مکان داده شود. این کار می بایست با هماهنگی کارفرماهای مربوطه و با حفظ شرایط ایمنی کامل انجام گردد. چنانچه در سایت مورد نظر قنات، چاههای آب و یا چاههای خشک متروکه وجود داشته باشد، پیمانکار باید برای تغییر مسیر آب چاه و قنات مطابق با رعایت تمامی برنامه های ایمنی و اظهار نظر کار فرما و دستگاه نظارت اقدام نماید. به جهت پر کردن  میله های چاه های خشک و متروک نیز باید با مصالح قابل قبول و طبق نظر کار فرما اقدام گردد.

خاک برداری :

به برداشت هر گونه مصالح و مواد خاکی شن و ماسه ای قلوه سنگی و تخته سنگی به منظور تسطیح شیب بندی و آماده سازی سایت یا مسیر جاده، عملیات خاکی اتلاق می شود.

خاکریزی:

هر گونه عملیات احداث بدنه خاکی،  خاکریزی و بالا آوردن سطح بستر زمین برای رسیدن به سطح مطلوب و موردنظر پروژه، با مصالح مرغوب و منتخب که می تواند حاصل از برش ها و یا مصالح                     خاکبرداری باشد را خاکریزی می نامند. همچنین آماده سازی بستر زمین شامل کوبیدن، آبپاشی قبل از ریختن اولین لایه خاکریز نیز جزء عملیات خاکریزی می باشد. هر گونه پر کردن موضعی در سایت مانند پر کردن محل ریشه درختها، چاههای قدیمی، گودال های موضعی نیز خاکریزی تلقی شده و می بایست مطابق شرایط مشخص صورت گیرد. کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی باید بر اساس نقشه های اجرایی و برابر با ابعاد و اندازه های مشخص شده در نقشه ها صورت گیرد. عملیات خاکی باید همواره با در نظر گرفتن  زهکشی، تواماً انجام شود و همچنین در مواقع بارندگی شدید به منظور حفاظت از عملیات خاکی باید پیش بینی های لازم صورت گیرد.

خاک برداری قرضه:

قرضه به منابعی از خاک گفته می شود که کسری خاک مورد نیاز جهت خاکریزی از آنها تامین می شود.

مصالح مناسب :

کلیه خاکهایی که در گروه هفتگانه A-1 تا A-7  مشخصاتAASHTO-TM-145  قرار می گیرند، بطور کلی مصالح مناسب و قابل قبول هستند که باید از آنها در کارهای مختلف خاکی استفاده کرد. در مواردیکه  کاربرد بعضی از گروه های خاکهای مناسب فوق ، با توجه به شرایط اقلیمی – جوی و نوع آمد وشد محل طرح ، نیاز به بررسی و شناسایی بیشتری داشته باشند. پیش بینی های لازم اجرائی را باید در مشخصات فنی خصوصی نسبت به این موارد بعمل آورد. کلیه خاکهای گچی ، نمکی ، نباتی ، زراعتی ، لجنی و غیره و مصالح دارای موارد آلی و رستنی ها و نیز کلیه خاکهای که حداکثر وزن مخصوص خشک آنها با روش   T-180 طریقه D آشتو کمتر از 55/1 تن در متر مکعب باشد، در شمار مصالح نامناسب قرار می گیرند و باید از مصرف آنها خودداری شود. در صورتی که پروژه مختصات فنی مشخص داشته باشد، این مشخصات فنی(Earth Work Specification) حاکم بر انتخاب خاک مناسب می باشد.

ضخامت لایه های خاکریز:

عملیات خاکریزی باید از مصالح تصویب شده و در قشرهای افقی، با ضخامت یکنواخت مطابق شیب ها، رقوم و اندازه های مندرج در نقشه های اجرایی و با نظر بخش نظارت انجام شود.

خاکریزی معمولی:

ضخامت لایه های خاکریز در  مواردیکه از مصالح سنگی با Rock Fill  برای خاکریز استفاده نمی شود بعد از کوبیدن نباید از 15 سانتی متر بیشتر باشد. در وضعیت هایی که امکان استفاده از غلطک های مکانیکی نباشد، خاکریز باید در قشرهای افقی که ضخامت کوبیده آنها از 10 سانتی متر تجاوز ننماید اجرا شود.

سنگریزی (Rock Fill)

سنگ ریزی در عملیات خاکریزی ، فقط با تصویب بخش نظارت و یا تعیین شده در مشخصات فنی پروژه ، انجام می گیرد. مصالح مناسب جهت این عملیات باید از برشهای سنگی تامین شود. سنگریزی باید در لایه های افقی و با ضخامت های معین انجام گیرد و حداکثر به ترازی خاتمه یابد که از رقوم نهایی خاکریز یک متر و یا بیشتر فاصله داشته باشد. به عبارت دیگر چنانچه ارتفاع خاکریزی کمتر از یک متر باشد نمی توان از سنگ ریزی استفاده کرد و باید عملیات خاکریزی را  بطریق معمولی انجام داد. ضخامت لایه های خاکریز سنگی بر اساس حجم تشکیل دهنده قطعات بزرگتراز 15 سانتی متر به شرح زیر است:

•      چناچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین بعد آن بیشتر از 15 سانتی متر است متجاوز از 50 در صد حجم کل مصالح خاکریز را تشکیل دهد، ضخامت لایه نکوبیده آن، حداکثر معادل بزرگترین بعد قطعات تشکیل دنده مصالح خاکریز سنگی بزرگتر باشد.

•      چناچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین بعد آن بیشتر از 15 سانتی متر است بین 25 تا 50 درصد حجم کل مصالح خاکریز سنگی را تشکیل دهد، ضخامت لایه نکوبیده آن نباید از 60 سانتی متر تجاوز نماید. ضمناً ضخامت این لایه نیز نباید بیش از بزرگترین بعد قطعات سنگی تشکیل دهنده مصالح خاکریز باید. از دو معیار ذکر شده ، هر کدام دارای ضخامت کمتری است می بایست به کار گرفته شود.

•     چنانچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین  بعد آن بیشتر  از 15 سانتی متر است 25 درصد و یا کمتر حجم کل مصالح خاکریز سنگی را تشکیل دهد ضخامت لایه نکوبیده و قبل از تراکم آن نباید از 30 سانتی متر تجاوز کند.

در هر لایه خاکریز سنگی صرف نظر از ضخامت لایه، و بلافاصله پس از پخش باید فواصل بین قطعات سنگی را با مصالح خاکی ریز دانه پر کرد. تنها بعد از پر کردن فضای بین قطعات می توان اقدام به کوبیدن و تراکم آن لایه نمود.

کوبیدن و میزان تراکم نسبی :

تمام خاکریزها و همچنین کف تراشه ها و بستر زمین طبیعی باید با غلطکهای مکانیکی متراکم شود. برای کوبیدن، با توجه به نوع مصالح مصرفی و شرایط اجرای کار، باید از غلطکهای مختلف نظیر غلطکهای استوانه ای، فلزی، پاچه بزی، لاستیکی، لرزشی و یا دیگر انواع کوبنده ها استفاده نمود. نوع وسایلی که پیمانکار در نظر دارد بکار گیرد، باید مناسب جنس و نوع خاک باشد. برای تامین تراکم یکنواخت در تمامی لایه ها، عمل مرطوب کردن و اختلاط خاکها باید در زمان مناسب و کافی و قبل از غلطک زنی با وسایل مکانیکی انجام داد تا فرصت  توزیع یکسان رطوبت در تمام خاک وجود داشته باشد. میزان رطوبت مصالح خاکی چسبنده یا Cohesive Soil برای حصول تراکم مطلوب باید درمحدوده یک تا دو درصد کمتر از رطوبت مناسب انتخاب شود. مصالح خاکی مصرفی در کلیه خاکریزیها ، و یا درکف ترانشه ها و بستر زمین طبیعی از نظر میزان تراکم نسبی مورد نیاز در مشخصات برای راههای اصلی و فرعی درجه 1 و 2 به دو دسته اصلی ریزدانه و درشت دانه زیر تقسیم می شوند:

•     خاک درشت دانه شامل گروههای A1 ، A2 ،  A3 AASHTO

•     خاک ریز دانه شامل گروههای A4 ، A5 ، A6 ، A7 AASHTO

عمل تراکم و کوبیدن لایه های سنگریزی باید آنقدر ادامه یابد  تا احتمال هیچگونه نشست، تقلیل حجم، جابجایی و یا کاهش ضخامت قشر های کوبیده شده وجود نداشته باشد.

علیرغم حصول تراکم نسبی طبق مشخصات در لایه ها، چنانچه در قسمتی از عملیات خاکریزی و یا بسترهای موجود در زمین طبیعی بعد از تراکم حالت خمیری ظاهر شود، پیمانکار باید مصالح نامناسب و خمیری را تا عمق لازم برداشته و ضمن جایگزین کردن آن با مصالح قابل قبول، مجدداً لایه را متراکم نماید.

عملیات پخش و تراکم لایه های خاکریز، کف ترانشه ها و بستر زمین طبیعی باید به ترتیبی برنامه ریزی و اجرا شوند که هر لایه و یا سطح متراکم شده در حداقل زمان ممکن با لایه بعدی پوشیده شود تا همواره لایه ها و یا سطوح متراکم شده مشخصات و میزان تراکم مورد نظر را حفظ نمایند. چنانچه لایه یا سطحی که متراکم گردیده است قبل از پخش لایه جدید و به هردلیلی مشخصات و تراکم مورد نظر را از دست داده باشد پیمانکار موظف است مجدداً آن لایه یا سطح متراکم شده را به مشخصات و تراکم لازم برساند.

خاکریزی در شیب های تند:

در محلهایی که خاکریزی روی سراشیبی قرار گیرد و یا خاکریزی روی خاکریزی موجود صورت گیرد، پله هایی روی شیب مزبور تعبیه خواهد شد تا از لغزش احتمالی خاکریز جدید روی بدنه سراشیبی جلوگیری بعمل آید و با خاکریزی جدید و قدیم خوب باهم قفل و بست گردند.

پر کردن اطراف ابنیه فنی :

در محلهایی که در اثر گود برداری ابنیه فنی، آبروها، دیوار ها و یا لوله ها فضای خالی ایجاد شود، این فضای خالی باید با مصالح منتخب پر شده و بطریق زیر متراکم گردد:

•     لایه ها را باید به ضخامت های حداکثر تا بیست سانتی متر ریخته و با وسایل مکانیکی و یا با وسایل دستی در جهت عمود بر محور راه کوبید.

رگلاژ شیروانیها :

رگلاژ شیروانی ها و شانه ها در برشها و یا درخاکریز ها طبق نقشه باید دقیقاً انجام شود.

تسطیح و تنظیم :

مقاطع عرضی و طولی باید دقیقاً طبق اندازه های لازم اجرا شود و ناهمواریها در محور طولی در طول شمشه 5 متری نباید از 3 سانتی متر تجاوز نماید.

زهکشی:

قبل از شروع عملیات لازم جهت بدست آوردن مشخصات مورد نظر در زمین پی، باید کلیه ابنیه فنی و زهکشی ها به اتمام رسیده باشد و هر گونه احتمال خیس و مرطوب شدن بدنه خاکریزی جاده رفع شده باشد.

بستر در برش خاکی :

•     چنانچه بستر در برش خاکی باشد و زمین طبیعی میزان تراکم لازم مطابق مشخصات فنی لازم حاصل نشود؛ در اینصورت حفاری، برش چندین سانتی متر بالاتر از بستر راه متوقف می شود بطوریکه پس از کوبیدن تراز مورد نظر بدست آید. پس از تامین رطوبت لازم کف برش با غلطکهای مناسب متراکم می کردد تا در عمق سی سانتی متر از بستر راه میزان تراکم نسبی مورد نظر حاصل شود.

•     چنانچه وضع زمین طبیعی کف برش خاکی طوری باشد که تراکم نسبی لازم پس از کوبیدن به ترتیب و ردیف بالا حاصل نشود، در اینصورت به عمق بیست سانتی متر بستر راه شیار داده شده و مخلوط می گردد. سپس رطوبت لازم را تعیین نموده و یا غلطکهای مناسب کوبیده می شود تا بستر راه بر طبق مشخصات متراکم و تراز زمین بدست آید.

•     چناچه شرایط زمین کف برش طوری باشد که احتیاج به تعویض لایه هایی از خاک باشد این کار می بایست مطابق شرح کار عملیات خاکبرداری برداشت و دوباره جایگزین گردد.


 برچسب ها: 

Design Instructions of Site Preparation

دستورالعمل طراحی و آماده سازی زمین (Site Preparation)

طراحی زمین

آماده سازی زمین

خرید طراحی زمین

فروش طراحی زمین

دستورالعمل طراحی

دستور العمل طراحی

دانلود طراحی زمین

دریافت طراحی زمین

طراحی و آماده سازی

خرید آماده سازی زمین

فروش آماده سازی زمین

خرید دستورالعمل طراحی

فروش دستورالعمل طراحی

دستور العمل طراحی زمین

خرید دستور العمل طراحی

دانلود آماده سازی زمین

دریافت آماده سازی زمین

فروش دستور العمل طراحی

خرید طراحی و آماده سازی

دانلود دستورالعمل طراحی

دریافت دستورالعمل طراحی

فروش طراحی و آماده سازی

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

دانلود طراحی و آماده سازی

دریافت طراحی و آماده سازی

دستور العمل آماده سازی زمین

خرید دستور العمل طراحی زمین

فروش دستور العمل طراحی زمین

دستورالعمل طراحی و آماده سازی

دانلود دستور العمل طراحی زمین

دریافت دستور العمل طراحی زمین

خرید دستور العمل آماده سازی زمین

فروش دستور العمل آماده سازی زمین

خرید دستورالعمل طراحی و آماده سازی

دانلود دستور العمل آماده سازی زمین

دریافت دستور العمل آماده سازی زمین

فروش دستورالعمل طراحی و آماده سازی

دانلود دستورالعمل طراحی و آماده سازی

دریافت دستورالعمل طراحی و آماده سازی

دستور العمل طراحی زمین Site Preparation

دستور العمل آماده سازی زمین Site Preparation

خرید دستور العمل طراحی زمین Site Preparation

فروش دستور العمل طراحی زمین Site Preparation

دانلود دستور العمل طراحی زمین Site Preparation

دریافت دستور العمل طراحی زمین Site Preparation

خرید دستور العمل آماده سازی زمین Site Preparation

فروش دستور العمل آماده سازی زمین Site Preparation

دانلود دستور العمل آماده سازی زمین Site Preparation

دریافت دستور العمل آماده سازی زمین Site Preparation

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019