مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دستورالعمل عملیات نقشه برداری Surveying Instructions

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 13

بخشی از دستورالعمل:


نحوه انجام کار

کلیات

تعریف نقشه و نقشه برداری

نقشه عبارت است از تصویر و نمایش عوارض مصنوعی و طبیعی زمین و نقشه برداری فنی است که نقشه بردار به کمک آن موقعیت عوارض طبیعی یا مصنوعی رویه زمین را نسبت به هم تعیین نموده و با ترسیم برداشتهای انجام شده نقشه را تهیه می کند.

نقشه برداری زمینی

تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. مختصات مطلوب می تواند کارتزین (Z,Y,X) و یا جغرافیایی (h,y,k) باشد.

معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت یا اندازهگیری و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها و نیز روش های مختلفی استفاده می شود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. در مرحله دوم نیز از روشهای مختلفی استفاده می گردد. در تمام روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا دیجیتال(جداول، مدلهای رقومی زمین DGM یا  DTM) ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است.

روش های کلی نقشه برداری

نقشه برداری مسطح

در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت و به عبارت دیگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازی هم بوده و در این صورت امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی هم خواهند بود در صورتیکه حقیقتاً با فرض زمین کروی امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی نبوده و از مرکز زمین می گذرند. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه برداری مسطحهPlane Survey) ) نامیده می شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است. نقشه برداری مسطح که بعد از این از آن بنام نقشه برداری یاد خواهیم کرد برای کارهای مهندسی ، معماری ، شهرسازی، کارهای ثبت و املاکی، تجاری،صنعتی، پالایشگاهی،جاده ها، خط لوله مورد استفاده است.

- برداشت نقشه کلی به منظور مطالعات اولیه

- برداشت نقشه دقیق برای تهیه طرح و اجرا

- پیاده کردن طرح و پروژه

- کنترل پروژه ضمن اجرا

- کنترل نهایی و تحویل کار

نقشه برداری ژئودزی ( Geodetic Surveying )

مساحی یا نقشه برداری ژئودزی معمولاً به طریقه یا روشی اطلاق می شود که برای تهیه نقشه های دقیق از یک منطقه بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان به کار می رود و در حقیقت این نوع نقشه برداری جنبه ملی دارد. همچنین برای تعیین فرم و شکل زمین و علوم مربوطه به آن مورد استفاده است.

در این نوع نقشه برداری زمین مسطح فرض نشده بلکه انحناء آن در نظر گرفته می شود به همین جهت محاسبات روی سطح بیضوی شکلی که به جای شکل زمین انتخاب می گردد انجام می گیرد.

که این گونه نقشه برداری از موضوع و شرح کار این شرکت خارج بوده و صرفاً جهت اصلاح می باشد.

رشته های نقشه برداری

نقشه برداری را به طور عمومی می توان در رشته های زیر خلاصه کرد:

پلانیمتری

توپومتری و توپوگرافی

نقشه برداری مسیر

نقشه برداری آبها یا هیدرو گرافی

نقشه برداری ثبتی

نقشه برداری نظامی

نقشه برداری زیرزمینی

از بین موارد بالا بیشتر موارد 1و2و3 به محدوده شرح کار این شرکت مرتبط می باشند و از ذکر بقیه جزئیات خودداری می شود،  البته مورد 4 نیز از موارد خاص بوده وبرای احداث سازه ها بر بستر دریاها مورد استفاده قرار می گیرد. در نقشه برداریهای سطح زمین یکی از مهمترین عوامل در صحت کار نقشه برداری شبکه کانوا می باشد که خصوصیات آن به قرار زیر است.

اصول و تعاریف اجزاء نقشه برداری

اصل کلیات به جزئیات

نقشه برداری طبق اصل " از کلیات به جزئیات " انجام می شود بدین معنی که در نقشه برداری های نسبتاً وسیع مانند تهیه نقشه از یک منطقه وسیع اولین کاری که انجام می شود برقراری یک شبکه نقاط کنترل است بطوری که موقعیت این نقاط نسبت به هم با روشهای دقیق نقشه برداری تعیین می شوند این نقاط را که در اصطلاح نقشه برداری نقاط کانوا (Caneva) یا نقاط مبنا می نامیم در زمین بوسیله علائم دائمی مخصوص ثابت می گردند و سپس با استفاده از این نقاط مبنا نسبت به برداشت سایر عوارض استفاده می شود که سایت را در بر گیرد و سپس بین این نقاط با روشهای سهل تری نقاط کنترل ثانوی یا درجه 2 انتخاب می گردد.

پس از آن بین این نقاط نقشه برداری می شود و به طوریکه ملاحظه می گردد از کل به جزء نقشه برداری انجام می شود. منظور از روش کلیات به جزئیات آن است که از اجتماع خطاها که در انجام عملیات نقشه برداری و اندازه گیرها غیر قابل اجتناب هستند جلوگیری شود و در صورتیکه این خطاها موجود باشند با مقایسه با نقاط مبنا تعیین و بر طرف گردند.

کانوای نقشه برداری

در نقشه برداری از یک منطقه نمی توان کار را با برداشت جزئیات شروع نمود و بتدریج از هر تکه به تکه بعدی پرداخت، زیرا به این ترتیب مشکلات زیر به وجود می آید:

خطاها به هم افزوده می شود.

دقت برداشت در قسمتهای مختلف منطقه یکسان نخواهد بود.

عملیات برداشت به زمان خیلی طولانی نیاز دارد.

به این جهت در عملیات نقشه برداری،  اسکلتی را ایجاد نموده که اصطلاحا" کانوا یا شبکه نقاط کنترل نامیده می شود و سپس بر اساس آن به برداشت سایر نقاط پرداخته می شود. نقاط کانوا دارای دو نوع مسطحاتی و ارتفاعی هستند که در صورت امکان برای سهولت محاسبات مناسب تر است  که این نقاط  بر هم منطبق باشند. نقاط کانوا معمولا" به نحوی انتخاب می شوند که به تمام نقاط ساختگاه (site ) دید داشته باشند و از مجموعه آنها بتوان تمام نقاط     ساختگاه (site )  را تحت پوشش قرار داد ، بعلاوه برای ایجاد دقت بیشتر در کنترل نقاط کانوا بهتر است هر یک از نقاط حداقل به دو نقطه دیگر دسترسی و دید داشته باشد.  برای هر ساختگاه (site ) با مساحتهای متوسط تا بزرگ، احداث حداقل سه بنچ مارک (BENCH MARK) ضروری به نظر می رسد. این نقاط برای کنترل سایر برداشتها در ساختگاه (site )  ایجاد شده و موقعیت آنها باید طوری انتخاب شود که حتی الامکان بر همدیگر دید داشته باشند  و تشکیل یک مثلث دهند، همچنین در عملیات ساختمانی یا تحت تأثیر  شرایط جوی صدمه نبینند،  بدین علت از نشانه های بتن ریزی شده استاندارد برای این منظور استفاده می شود. برای تعیین حدود ساختگاه (site )  با توجه به این بنچ مارک  های اصلی،  از نقاط مختصات دار  سازمان نقشه برداری یا سایرنقاط دارای مختصات معلوم-  که مثلا" برای سایر پروژه ها احداث گردیده اند- استفاده می گردد. البته در صورت عدم استفاده از نقاط سازمان نقشه برداری،  اطمینان از صحت مختصاتی این نقاط ضروری بوده ولازم است به طرق مقتضی این امرکنترل گردد. در انتخاب محل بنچ مارک ها،  باید سعی شود تا این نقاط در موقعیت بناهای بعدی یا نزدیک به محل عملیات ماشین آلات ساختمانی یا در نزدیکی مسیل ها و یا ترانشه ها واقع  نشوند تا از صدمات  احتمالی به آنها جلوگیری شود. سایر نقاط  کانوا که برای برداشت جزئیات  ساختگاه (site )  مورد استفاده  قرار می گیرند، می توانند از میخهای موقت چوبی یا فلزی تشکیل شوند. تعیین مختصات و محدوده ساختگاه (site ) غالبا" بر اساس سیستم  مختصاتی UTM صورت می پذیرد. پس از مشخص شدن شبکه نقاط کنترلی ساختگاه (site )، می توان هر سیستم مختصات دلخواه را- که برآورنده نیازهای موجود باشد و به ساده تر شدن  محاسبات و عملیات بعدی کمک نماید - انتخاب نمود.

در خصوص ساختگاههای که بویژه در مطالعات اولیه امکان دسترسی به تمام نقاط آنها موجود نبوده یا زمان کافی برای عملیات برداشت زمینی موجود نباشد به طور مثال در عملیات  راهسازی در مناطق کوهستانی یا جنگلی،  باید به تهیه عکسهای هوایی با مقیاس مناسب و تهیه نقشه توپوگرافی به روش فتوگرامتری اقدام نمود. برای این منظور استفاده از نقاط کنترلی مشخص بسیار مفید است و همواره باید توجه داشت که عملیات نقشه برداری مستقیم  کماکان برای تکمیل نقشه برداری هوایی  یا پیاده و کنترل کردن نقشه وکارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در عملیات فاز 1 سازه های خاص نیز استفاده از سیستم های  مختصات یابی ماهواره ای  و GPS  نیز می تواند صورت پذیرد.

خطاها و اشتباهات ، دقت عملیات

در کلیه عملیات نقشه برداری که اندازه گیریها سر و کار دارند اشتباهات و خطاها (تدریجی و اتفاقی) داخل می شوند و بنابراین باید سعی کرد تا آنجا که ممکن باشد این خطاها از حدی تجاوز نکنند و در صورت امکان تصحیح شوند.خطاهای اتفاقی خطاهایی هستند که گاهی در جهت مثبت و گاهی در جهت منفی اتفاق می افتند و بنابراین در نتیجه عمل خود به خود حذف می شوند.خطاهای تدریجی همیشه در یک جهت (مثبت و منفی) داخل می شوند و بنابراین تدریجاً مقدارش در عملیات رو به ازدیاد است.

اشتباه:در عملیات نقشه برداری گاهی اشتباهاتی داخل می شوند که در اثر عدم مهارت نقشه برداری یا نقص وسیله اندازه گیری روی می دهند اینگونه اشتباهات را با اندازه گیریهای مجدد یا اندازه گیریهای اضافی می توان پیدا کرد و از بین برد.

خطای اتفاقی : این خطا در اثر نقص حواس عامل یا عدم تکامل وسایل و طرق اندازه گیری بوجود می آید این خطا را تقریباً نمی توان از بین برد در یک اندازه گیری به طول L مقدار این خط متناسب با می باشد. بزرگی این خطا اهمیت ندارد و در مقابل خطای تدریجی می توان از آن صرفنظر کرد. در اندازه گیری طول در موقع قرائت تقسیمات یا انطباق ابتدای متر با نقطه نشانه روی میخ و غیره این نوع خطا داخل می شود.

خطای تدریجی : خطای تدریجی از منابعی سرچشمه می گیرد که برای نقشه بردار معلوم است بنابراین باید طوری عمل کرد که این خطا از نتیجه عملیات حذف شود.  مثلاً اگر با متری که طول آن از مقدار حقیقی بیشتر یا کمتر باشد طولی اندازه گیری شود این طول مسلماً از مقدار حقیقی بیشتر یا کمتر خواهد بود. در این حالت با مقایسه این متر با طول استاندارد می توان به خطای آن واقف شد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Surveying Instructions حجم: 76.94 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

نحوه انجام کار

کلیات

تعریف نقشه و نقشه برداری

نقشه عبارت است از تصویر و نمایش عوارض مصنوعی و طبیعی زمین و نقشه برداری فنی است که نقشه بردار به کمک آن موقعیت عوارض طبیعی یا مصنوعی رویه زمین را نسبت به هم تعیین نموده و با ترسیم برداشتهای انجام شده نقشه را تهیه می کند.

نقشه برداری زمینی

تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. مختصات مطلوب می تواند کارتزین (Z,Y,X) و یا جغرافیایی (h,y,k) باشد.

معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت یا اندازهگیری و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها و نیز روش های مختلفی استفاده می شود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. در مرحله دوم نیز از روشهای مختلفی استفاده می گردد. در تمام روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا دیجیتال(جداول، مدلهای رقومی زمین DGM یا  DTM) ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است.

روش های کلی نقشه برداری

نقشه برداری مسطح

در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت و به عبارت دیگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازی هم بوده و در این صورت امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی هم خواهند بود در صورتیکه حقیقتاً با فرض زمین کروی امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی نبوده و از مرکز زمین می گذرند. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه برداری مسطحهPlane Survey) ) نامیده می شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است. نقشه برداری مسطح که بعد از این از آن بنام نقشه برداری یاد خواهیم کرد برای کارهای مهندسی ، معماری ، شهرسازی، کارهای ثبت و املاکی، تجاری،صنعتی، پالایشگاهی،جاده ها، خط لوله مورد استفاده است.

- برداشت نقشه کلی به منظور مطالعات اولیه

- برداشت نقشه دقیق برای تهیه طرح و اجرا

- پیاده کردن طرح و پروژه

- کنترل پروژه ضمن اجرا

- کنترل نهایی و تحویل کار

نقشه برداری ژئودزی ( Geodetic Surveying )

مساحی یا نقشه برداری ژئودزی معمولاً به طریقه یا روشی اطلاق می شود که برای تهیه نقشه های دقیق از یک منطقه بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان به کار می رود و در حقیقت این نوع نقشه برداری جنبه ملی دارد. همچنین برای تعیین فرم و شکل زمین و علوم مربوطه به آن مورد استفاده است.

در این نوع نقشه برداری زمین مسطح فرض نشده بلکه انحناء آن در نظر گرفته می شود به همین جهت محاسبات روی سطح بیضوی شکلی که به جای شکل زمین انتخاب می گردد انجام می گیرد.

که این گونه نقشه برداری از موضوع و شرح کار این شرکت خارج بوده و صرفاً جهت اصلاح می باشد.

رشته های نقشه برداری

نقشه برداری را به طور عمومی می توان در رشته های زیر خلاصه کرد:

پلانیمتری

توپومتری و توپوگرافی

نقشه برداری مسیر

نقشه برداری آبها یا هیدرو گرافی

نقشه برداری ثبتی

نقشه برداری نظامی

نقشه برداری زیرزمینی

از بین موارد بالا بیشتر موارد 1و2و3 به محدوده شرح کار این شرکت مرتبط می باشند و از ذکر بقیه جزئیات خودداری می شود،  البته مورد 4 نیز از موارد خاص بوده وبرای احداث سازه ها بر بستر دریاها مورد استفاده قرار می گیرد. در نقشه برداریهای سطح زمین یکی از مهمترین عوامل در صحت کار نقشه برداری شبکه کانوا می باشد که خصوصیات آن به قرار زیر است.

اصول و تعاریف اجزاء نقشه برداری

اصل کلیات به جزئیات

نقشه برداری طبق اصل " از کلیات به جزئیات " انجام می شود بدین معنی که در نقشه برداری های نسبتاً وسیع مانند تهیه نقشه از یک منطقه وسیع اولین کاری که انجام می شود برقراری یک شبکه نقاط کنترل است بطوری که موقعیت این نقاط نسبت به هم با روشهای دقیق نقشه برداری تعیین می شوند این نقاط را که در اصطلاح نقشه برداری نقاط کانوا (Caneva) یا نقاط مبنا می نامیم در زمین بوسیله علائم دائمی مخصوص ثابت می گردند و سپس با استفاده از این نقاط مبنا نسبت به برداشت سایر عوارض استفاده می شود که سایت را در بر گیرد و سپس بین این نقاط با روشهای سهل تری نقاط کنترل ثانوی یا درجه 2 انتخاب می گردد.

پس از آن بین این نقاط نقشه برداری می شود و به طوریکه ملاحظه می گردد از کل به جزء نقشه برداری انجام می شود. منظور از روش کلیات به جزئیات آن است که از اجتماع خطاها که در انجام عملیات نقشه برداری و اندازه گیرها غیر قابل اجتناب هستند جلوگیری شود و در صورتیکه این خطاها موجود باشند با مقایسه با نقاط مبنا تعیین و بر طرف گردند.

کانوای نقشه برداری

در نقشه برداری از یک منطقه نمی توان کار را با برداشت جزئیات شروع نمود و بتدریج از هر تکه به تکه بعدی پرداخت، زیرا به این ترتیب مشکلات زیر به وجود می آید:

خطاها به هم افزوده می شود.

دقت برداشت در قسمتهای مختلف منطقه یکسان نخواهد بود.

عملیات برداشت به زمان خیلی طولانی نیاز دارد.

به این جهت در عملیات نقشه برداری،  اسکلتی را ایجاد نموده که اصطلاحا" کانوا یا شبکه نقاط کنترل نامیده می شود و سپس بر اساس آن به برداشت سایر نقاط پرداخته می شود. نقاط کانوا دارای دو نوع مسطحاتی و ارتفاعی هستند که در صورت امکان برای سهولت محاسبات مناسب تر است  که این نقاط  بر هم منطبق باشند. نقاط کانوا معمولا" به نحوی انتخاب می شوند که به تمام نقاط ساختگاه (site ) دید داشته باشند و از مجموعه آنها بتوان تمام نقاط     ساختگاه (site )  را تحت پوشش قرار داد ، بعلاوه برای ایجاد دقت بیشتر در کنترل نقاط کانوا بهتر است هر یک از نقاط حداقل به دو نقطه دیگر دسترسی و دید داشته باشد.  برای هر ساختگاه (site ) با مساحتهای متوسط تا بزرگ، احداث حداقل سه بنچ مارک (BENCH MARK) ضروری به نظر می رسد. این نقاط برای کنترل سایر برداشتها در ساختگاه (site )  ایجاد شده و موقعیت آنها باید طوری انتخاب شود که حتی الامکان بر همدیگر دید داشته باشند  و تشکیل یک مثلث دهند، همچنین در عملیات ساختمانی یا تحت تأثیر  شرایط جوی صدمه نبینند،  بدین علت از نشانه های بتن ریزی شده استاندارد برای این منظور استفاده می شود. برای تعیین حدود ساختگاه (site )  با توجه به این بنچ مارک  های اصلی،  از نقاط مختصات دار  سازمان نقشه برداری یا سایرنقاط دارای مختصات معلوم-  که مثلا" برای سایر پروژه ها احداث گردیده اند- استفاده می گردد. البته در صورت عدم استفاده از نقاط سازمان نقشه برداری،  اطمینان از صحت مختصاتی این نقاط ضروری بوده ولازم است به طرق مقتضی این امرکنترل گردد. در انتخاب محل بنچ مارک ها،  باید سعی شود تا این نقاط در موقعیت بناهای بعدی یا نزدیک به محل عملیات ماشین آلات ساختمانی یا در نزدیکی مسیل ها و یا ترانشه ها واقع  نشوند تا از صدمات  احتمالی به آنها جلوگیری شود. سایر نقاط  کانوا که برای برداشت جزئیات  ساختگاه (site )  مورد استفاده  قرار می گیرند، می توانند از میخهای موقت چوبی یا فلزی تشکیل شوند. تعیین مختصات و محدوده ساختگاه (site ) غالبا" بر اساس سیستم  مختصاتی UTM صورت می پذیرد. پس از مشخص شدن شبکه نقاط کنترلی ساختگاه (site )، می توان هر سیستم مختصات دلخواه را- که برآورنده نیازهای موجود باشد و به ساده تر شدن  محاسبات و عملیات بعدی کمک نماید - انتخاب نمود.

در خصوص ساختگاههای که بویژه در مطالعات اولیه امکان دسترسی به تمام نقاط آنها موجود نبوده یا زمان کافی برای عملیات برداشت زمینی موجود نباشد به طور مثال در عملیات  راهسازی در مناطق کوهستانی یا جنگلی،  باید به تهیه عکسهای هوایی با مقیاس مناسب و تهیه نقشه توپوگرافی به روش فتوگرامتری اقدام نمود. برای این منظور استفاده از نقاط کنترلی مشخص بسیار مفید است و همواره باید توجه داشت که عملیات نقشه برداری مستقیم  کماکان برای تکمیل نقشه برداری هوایی  یا پیاده و کنترل کردن نقشه وکارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در عملیات فاز 1 سازه های خاص نیز استفاده از سیستم های  مختصات یابی ماهواره ای  و GPS  نیز می تواند صورت پذیرد.

خطاها و اشتباهات ، دقت عملیات

در کلیه عملیات نقشه برداری که اندازه گیریها سر و کار دارند اشتباهات و خطاها (تدریجی و اتفاقی) داخل می شوند و بنابراین باید سعی کرد تا آنجا که ممکن باشد این خطاها از حدی تجاوز نکنند و در صورت امکان تصحیح شوند.خطاهای اتفاقی خطاهایی هستند که گاهی در جهت مثبت و گاهی در جهت منفی اتفاق می افتند و بنابراین در نتیجه عمل خود به خود حذف می شوند.خطاهای تدریجی همیشه در یک جهت (مثبت و منفی) داخل می شوند و بنابراین تدریجاً مقدارش در عملیات رو به ازدیاد است.

اشتباه:در عملیات نقشه برداری گاهی اشتباهاتی داخل می شوند که در اثر عدم مهارت نقشه برداری یا نقص وسیله اندازه گیری روی می دهند اینگونه اشتباهات را با اندازه گیریهای مجدد یا اندازه گیریهای اضافی می توان پیدا کرد و از بین برد.

خطای اتفاقی : این خطا در اثر نقص حواس عامل یا عدم تکامل وسایل و طرق اندازه گیری بوجود می آید این خطا را تقریباً نمی توان از بین برد در یک اندازه گیری به طول L مقدار این خط متناسب با می باشد. بزرگی این خطا اهمیت ندارد و در مقابل خطای تدریجی می توان از آن صرفنظر کرد. در اندازه گیری طول در موقع قرائت تقسیمات یا انطباق ابتدای متر با نقطه نشانه روی میخ و غیره این نوع خطا داخل می شود.

خطای تدریجی : خطای تدریجی از منابعی سرچشمه می گیرد که برای نقشه بردار معلوم است بنابراین باید طوری عمل کرد که این خطا از نتیجه عملیات حذف شود.  مثلاً اگر با متری که طول آن از مقدار حقیقی بیشتر یا کمتر باشد طولی اندازه گیری شود این طول مسلماً از مقدار حقیقی بیشتر یا کمتر خواهد بود. در این حالت با مقایسه این متر با طول استاندارد می توان به خطای آن واقف شد.

بیان موقعیت نقاط در سطح زمین

موقعیت هر نقطه در روی زمین با دو عامل طول و عرض جغرافیایی مشخص می شود. طول جغرافیایی هر نقطه عبارتست از زاویه بین سطح نصف النهار گرینویچ و سطح نصف النهار نقطه مورد نظر و عرض جغرافیایی عبارتست از زاویه بین قائم نقطه با صفحه استوا

مختصات نقطه در نقشه

می توان موقعیت هر نقطه را همان طوری که در ریاضیات معمول است نسبت به دو محور اختیاری تعیین کرد که در این صورت اصطلاح طول و عرض بکار می رود.هر نقشه برداری بجای محور طولها و عرضها اصطلاح محورهای شرقی و شمالی را بکار می برند و موقعیت هر نقطه نسبت به این دو محور با دو عامل شرقیه و شمالیه سنجیده می شود.

مقیاس

مقیاس نقشه رابطه ایست که بین ابعاد حقیقی عوارض و ابعاد آن روی نقشه موجود است به عبارت دیگر ابعاد حقیقی به نسبت معینی کوچک شده و سپس روی نقشه منتقل می گردند. این نسبت به صورت کسری نوشته می شود که به E=1/n.10m شکل می باشد. در کارهای مهندسی ، معماری ، شهرسازی مقیاسهای زیر متداول است:

الف-  نقشه های 10000/1 و 5000/1 برای بررسی طرحهای مسیر جاده ها، خطوط لوله

ب-  نقشه 2000/1 و 500/1 برای تهیه نقشه های اجرایی پروژه های صنعتی، مسیر جاده های دسترسی، خطوط لوله

ج-  نقشه های 200/1 و 50/1 برای تهیه نقشه های جزئیات تقاطع ها و مناطق پر عوارض سایت های کوچک، نقشه های AS BUILT

سطح مبنا

در نقشه برداری تعیین موقعیت نقاط از یک سطح مبنا استفاده می شود و کلیه نقاط را روی آن تصویر می کنند. سطح مبنا در نقشه برداری مسطحه Plane Surveying یک سطح افقی است که عوارض را روی آن تصویر می نمایند و همچنین می توان ارتفاع مختلف را نیز نسبت به آن سنجید و بنابراین این صفحه افقی نیز مبنای ارتفاعات خواهد بود. در کارهای محلی و کوچک می توان ارتفاع سطح مبنا را دلخواه اختیار کرد یا این سطح مبنا منطبق بر سطح متوسط آب دریای آزاد (M.S.L.) اختیار شود و ارتفاع آن را صفر فرض کنند.

توجیح نقشه

هر نقشه را باید بتوان به سهولت توجیه کرد یعنی بتوان به سهولت نقشه را در جهتی قرار داد که امتدادهای نظیرشان در طبیعت منطبق و هم جهت باشند و معمولاً برای این منظور از امتداد شمال جغرافیایی (شمال حقیقی) یا شمال مغناطیسی استفاده می شود.

شمال جغرافیایی یا شمال حقیقی

در واقع همان امتداد نصف النهار محل است که جهت قطب را نشان می دهد. بنابراین اگر امتداد شمال حقیقی را روی نقشه مشخص کنیم و اگر نقشه را طوری قرار دهیم که جهت شمال روی نقشه متوجه قطب شمال گردد نقشه با زمین توجیه شده است. شمال مغناطیسی ، این شمال امتدادی است که عقربه مغناطیسی در حالت آزاد مشخص می کند و معمولاً در کارهای نقشه برداری برای تعیین شمال مغناطیسی وسایلی به کار می برند که مجهز به عقربه مغناطیسی باشد از قبیل قطب نما ، دوربینهای عرقبه دار و غیره.

شبکه بندی نقشه

در موقع ترسیم نقشه و برای اینکه فاصله ، سمت و سطح نقشه بهتر مشخص و قابل درک گردد نقشه را شبکه بندی می نمایند.   فواصل شبکه بندی بر حسب مقیاس نقشه متفاوت است در نقشه های بزرگ مقیاس (نقشه هایی که مقیاس آنها 1000/1 تا 2000/1 باشد) فواصل شبکه بندی را 100 متر اختیار می کنند.از این شبکه بندی استفاده دیگری نیز می شود بدین ترتیب که اگر یکی از امتدادهای شبکه بندی را منطبق بر شمال حقیقی یا مغناطیسی فرض کنیم جهت دیگر شبکه بر امتداد شرقی ، غربی منطبق خواهد شد و در این صورت می توانیم مختصات نقاط مختلف را روی نقشه نسبت به دو محور عمود بر هم که یکی جهت شمال و دیگری جهت عمود بر آن را مشخص می کند تعیین کنیم.

همچنین این شبکه به منظور موزائیک بندی و شیت بندی نقشه ها نیز کاربرد دارد که مطابق ابعاد کاغذ چاپ می توان این تقسیم بندی را به صورت رند انجام داد.

و بطوریکه قبلاً گفته شد مختصات نقطه A در این سیستم عبارت خواهد بو از X و Y که X= Easting ، Y= Northing در نقشه برداری جهت محور Yها را که همان جهت شمالیه باشد بنام شمال شبکه می خوانند چون جهت شمال جغرافیایی و جهت شمال مغناطیسی در نقاط مختلف ثابت نیست بنابراین اگر نقطه مبداء شمال شبکه بر شمال جغرافیایی یا مغناطیسی منطبق باشد اگر منطقه عملیات نقشه برداری بسیار وسیع و بیش از چندین کیلومتر باشد مسلماً در کناره منطقه این سه امتداد با هم منطبق نبود و نسبت به هم زوایائی خواهند داشت که بعداً در این باره بررسی خواهیم کرد که البته این اختلاف در مناطق کوچک قابل درک نیست.

در پروژه های کوچک و نقشه برداری مسطحاتی، شمال شبکه و شمال جغرافیایی را با هم منطق در نظر می گیرند.

گرا یا   Azimut

برای تعیین و مشخص کردن امتدادها در نقشه برداری از گرا یا Azimut استفاده می شود. گرای حقیقی یا جغرافیائی هر امتداد عبارت است از زاویه افقی بین شمال جغرافیایی و آن امتداد که مقدار آن در جهت گردش عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.

گرای مغناطیسی

عبارتست از زاویه بین شمال مغناطیسی و آن امتداد که در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.

گرای شبکه

عبارتست از زاویه بین شمال شبکه و آن امتداد که در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.

ترازیابی

مقصود از ترازیابی تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه است که اگر ارتفاع یکی از این دو نقطه معلوم باشد می توان ارتفاع نقطه دیگر را حساب کرد.

سطح تراز مبنا (M.S.L.)

سطحی است که مبنای ارتفاعات اختیار می شود چنین سطحی را نمی توان با فرمول های ریاضی تعریف کرد ولی به طور فیزیکی سطح تراز مبنا سطحی است که در جمع نقاطش بر امتداد شاقول عمود بوده و به علاوه بر سطح متوسط دریاها تقریباً منطبق باشد. چون سطح متوسط آب در اقیانوسها و دریاهای مختلف یکی نیست از این رو در هر کشور سطح تراز مبنا را به طریق زیر تعیین می کنند:

در نقطه ای از ساحل که به اندازه کافی عمیق باشد و به علاوه مستقیماً در معرض تلاطم امواج نباشد دستگاه جزر و مد سنج نصب نموده و در مدتی که کمتر از 5 سال نباشد ( زمان حداکثر 18 سال است) تغییرات سطح آب را بوسیله دستگاه ثبات جزر و مد سنج در ساعات مختلف اندازه گیری می نمایند.دستگاه جزر و مد سنج دارای قلم رسامی است که تغییرات سطح آب را به صورت منحنی روی طبلک دستگاه به طور خودکار رسم می نماید.سطح متوسط آب را به عنوان مبداء ارتفاعات اختیار نموده و آنرا سطح متوسط دریا می نامند سطح متوسط ارتفاعات در کشور ایران سطح متوسط خلیج فارس می باشد و کلیه ارتفاعات کشور را نسبت به این مبداء می سنجند.

مراحل اجرای عملیات نقشه برداری

معمولاً تهیه نقشه ها شامل دو مرحله کلی است:

1- عملیات زمینی

2- کارهای دفتری

عملیات زمینی شامل مراحل زیر است:

1- شناسایی مقدماتی منطقه عملیات

2- انجام اندازه گیریهای لازم برای تعیین طولها ، زوایا و غیره

3- ثبت اندازه گیری ها و قرائت ها در دفاتر و فرم های مخصوص و یا ثبت الکترونیکی و اتوماتیک آن در دوربین ها و ادوات نقشه برداری

کارهای دفتری شامل مراحل زیر است:

1- محاسبات مقدماتی برای آنکه بتوان اندازه گیری های انجام شده روی نقشه برده شوند.

2- بردن اندازه ها روی نقشه (ترسیم(

3- پاکنویس نمودن و کنترل نقشه

4- انجام محاسبات سطح ، حجم و غیره در صورت لزوم (مثل محاسبات سطح زمین یا حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی(

انواع ابزارهای کاربردی در نقشه برداری

وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می رود به طور کلی در 2 نوع طبقه بندی می شوند:

الف- وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آنها استفاده می شود که عبارتند از:

- وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین(GPSها)

- وسایل مربوط به تعیین امتدادها(تئودولیت ها)

- وسایل مربوط به اندازه گیری طول و مسافت(دیستومات ها – توتال استیشن)

- وسایل مربوط به اندازه گیری شیب و زوایا(شیب سنج - تئودولیت)

- وسایل مربوط تعیین اختلاف ارتفاع(ترازیاب)

ب-  وسایلی که در دفتر کار از آنها به منظور انجام محاسبات و ترسیم نقشه استفاده می گردد که معمولاً نرم افزارهای نقشه کشی مانند Auto Cad و نرم افزارهای نقشه برداری مانند S.D.R Map، Land Development، Civil 3D هستند.

روش های برداشت

به طور کل برداشتها به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند :

برداشت عوارض مسطحاتی (بدون نقشه ارتفاعی)

برداشت توأم عوارض مسطحاتی و ارتفاعی (تاکئومتری)

برداشت  به طریقه شبکه بندی

هر یک از انواع برداشتهای فوق را می توان به طور عمومی به دودسته برداشتهای مسطحاتی وارتفاعی تقسیم بندی کرد. برداشتهای  مسطحاتی به دو روش مثلث بندی و پیمایش و برداشتهای ارتفاعی به سه روش ترازیابی مستقیم یا هندسی، اندازه گیری ارتفاع به روش مثلث بندی و روش بارومتری صورت می پذیرد. تعیین  روش  برداشت مورد نیاز برای هر پروژه خاص،  بنا به تشخیص گروه نقشه برداری و باتصویب مشاور مربوطه  صورت می پذیرد.

در اینجا از ذکر خصوصیات خاص تک تک آنها صرفنظر شده و به بررسی ویژگی های مطلوب در هر یک از آنها می پردازیم. اهم این ویژگی ها به قرار زیر هستند:

در برداشت ارتفاعات انتخاب  سطح مبنا به نحوی که حتی الامکان ارتفاع کلیه نقاط با یک علامت و با تعدادی عدد صحیح یکسان به دست آید یا در صورت مجاورت با سطح آبهای آزاد ، سطح مبنا منطبق بر آن باشد.

انتخاب محورهای مختصات عمودی شبکه  به نحوی که حتی الامکان امتداد این محورها در امتداد شبکه خیابانها یا امتداد غالب ساختمانهای موجود در ساختگاه (site ) باشد.  همچنین مبدأ  مختصات به نحوی انتخاب گردد که حتی الامکان مختصات حاصله در هر یک از امتداد ها  برای نقاط مختلف ساختگاه (site ) دارای تعداد ارقام صحیح یکسان باشد ولی لازم نیست که تعداد ارقام صحیح دو محور افقی و عمودی با هم برابر بوده و بر عکس وجود اختلاف در تعداد ارقام صحیح دو محور مناسب تر است،  مثلا" امتداد محور X ها  در ساختگاه (site )  از عدد 1100 تا 4100 و امتداد محور Y ها در محدوده ساختگاه (site ) از 150 تا 850  متغیر باشد.  چنین عملی باعث بالارفتن دقت انجام محاسبات،  کاهش اشتباهات و همینطور  ایجاد سهولت در مراحل طراحی و اجرای سازه ها می شود.

انجام کلیه برداشتها با میزان  دقت مناسب،  مرتبط با نوع کار مورد نظر.

ارائه کد ارتفاعی نقاط خاص مانند ته گودالها، قله ها، محل تقاطع راهها وغیره.

تعیین محل مسیل ها یا رودخانه های دائمی و تعیین عرض بستر آبراهه ،خط القعرها (BREAK LINE) خط الراس ها تعیین حداکثر و حداقل سطح آب آنها  در صورت امکان (با توجه به عوارض موجود).

برداشت مسطحاتی و ارتفاعی کلیه عوارض مصنوعی موجود، اعم از ساختمانها (و در صورت نیاز با ذکر تعداد  طبقات و نوع بنا) ، راهها، خطوط لوله، خطوط انتقال نیرو،چاهها،قنوات،محدوده های خاکهای دستی،صخره ها،مزارع،جنگلها، درخته وغیره. بویژه آنکه در عملیات نقشه برداری برای تکمیل قسمتی از یک ساختگاه

(site ) موجود،  برداشت مختصات ارتفاعی ورودی های ساختمانهای موجود،  و همینطور شبکه راههای ارتباطی موجود برای ایجاد هماهنگی بین سازه های قدیم وجدید حائز اهمیت است. علاوه بر آن لازم است برداشت عوارض طبیعی مانند      ترانشه ها ، خطوط شکست وغیره نیز  انجام شود.

ارائه کد ارتفاعی سطح آبهای آزاد یا برکه ها، دریاچه ها و در صورت امکان ذکر حداکثر و حداقل ارتفاع سطح آب آنها با توجه به فصلی از سال که برداشت ها در آن زمان انجام گرفته است.

تعیین منطقه های مختلف از نظر پوشش گیاهی، آبگرفتگی ، باتلاقی وغیره در روی پلان ساختگاه (site ).

تهیه نقشه توپوگرافی  ساختگاه (site )  با مشخص کردن کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی و نقاط ارتفاعی و سایر ملزومات موجود با در نظر گرفتن خطوط تراز اصلی و فرعی با فواصل ارتفاعی  مناسب.

تعیین زاویه امتدادها ی شمال شبکه با شمال مغناطیسی و شمال جغرافیایی در موقعیت ساختگاه (site ).

در عملیات پیاده نمودن طرح،  کنترل مرحله به مرحله اجرای عملیات با دقت مناسب.

در عملیات نقشه برداری که برای احداث یا برداشت راهها  صورت می پذیرد،  فعالیتهای دیگری لازم است  انجام شود که اهم  آنها به قرار زیر است :برداشت پروفیل طولی راه  و در صورت لزوم  پروفیل عرضی راه برای تهیه نیم رخ های طولی و عرضی مورد نیاز و بر آورد حجم عملیات خاکی، روسازی  آسفالته و غیر آسفالته و تهیه منحنی بروکنر برای عملیات خاکی.

برداشت موقعیت دره ها، مسیل ها و رودخانه ها در امتداد راه.

برداشت کردن مختصات ابتدا و انتهای پلها، تعداد و طول دهانه ها و همینطور زاویه کجی پل نسبت به امتداد مسیر و تعیین ارتفاع آزاد دهانه ها، همچنین در عملیات برداشت پلها ذکر مشاهدات خاص،  مثل آب شستگی زیر پایه ها یا پر شدن دهانه ها در اثر رسوبات یا صدمه دیدگی اجزا و در صورت امکان تعیین نوع پل مثلا" قوسی،  سنگی، صندوقه پیش تنیده بتنی وغیره نیز صورت می پذیرد.

برداشت کردن موقعیت دهانه تونلها در عملیات برداشت در صورت امکان مشخص نمودن سایر خصوصیات تونل مانند نوع پوشش، شکل هندسی مقطع، عرض دهانه، ارتفاع حداکثر ، سیستم تهویه و غیره.

برداشت کردن محل تقاطع مسیر مورد نظر با راههای اصلی و فرعی.

ترازیابی

اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه مختلف ترازیابی گفته می شود. و در صورتی که هر یک از نقاط دارای ارتفاع مشخصی باشد می توان ارتفاع نقاط را از طریق ترازیابی تعیین کرد.

دوربین ترازیاب اتوماتیک

این نوع دستگاه بسیار ساده بوده و با ایجاد یک صفحه افقی قائم به امتداد شاقول و سنجش ارتفاعی سایر نقاط نسبت به این صفحه از طریق قرائت خط کش مدرج روی نقاط می تواند ارتفاع نقاط را نسبت به صفحه ایجاد شده بسنجد با قرائت خط کش در یک نقطه با ارتفاع مشخص و افزودن این مقدار به ارتفاع واقعی آن نقطه میزان ارتفاع صفحه ایجاد شده تعیین گردیده و با کسر کردن قرائت هر نقطه از ارتفاع این صفحه می توان ارتفاع تک تک نقاط را محاسبه کرد.

موارد استفاده ترازیابی

موارد استفاده از ترازیابی بیشتر در تعیین و کنترل عملیات خاکی در پروژه های مختلف همانند آماده سازی اراضی، سایت ها، کریدورها، مسیرها و جاده ها می باشد.

به منظور بررسی میزان روند عملیات خاکی در پروژه ها نیاز است. در حین عملیات از میزان ارتفاعی عملیات انجام شده و یا عملیات باقی مانده مطلع شد و یا در جاده ها تا قبل از رسیدن کد ارتفاعی نهایی خط پروژه یا رقوم نهایی GRADING می توان از طریق ترازیابی از ارتفاع خاکریزها ضخامت لایه های خاکریزی یا میزان خاکبرداری باقی مانده مطلع گردید.

در پروژه های راه و مسیر این کنترل ها بسته به شرایط زمین جاده و درجه اهمیت جاده و میزان شیب طولی جاده تعیین می گردد. معمولاً عملیات ترازیابی در آکس و دو لبه مسیر انجام می شود. فواصل برداشت نقاط بسته به شرایط مسیر بوده ولی معمولاً بین 10 الی 20 متر انتخاب می گردد.

در پروژه های آماده سازی SITE PREPARATION و ROUGH GRADING به منظور کنترل روند عملیات خاکی از یک شبکه متعامد با ابعاد تقریبی 20 الی 40 متر استفاده می شود. که با قرائت ارتفاع رئوس این شبکه و مقایسه این اعداد و اعداد ارتفاعی خط پروژه می توان میزان عملیات انجام شده و یا عملیات باقی مانده سنجیده و یا کنترل گردد.

وسیله اندازه گیری زاویه دوربین ها  (Theodolite)

اندازه گیری زوایای افقی و قائم در نقشه برداری به طور مستمر انجام می شود و این اندازه گیریها برای تعیین موقعیت نقاط در فضا مورد استفاده واقع می شود. با اندازه گیری زوایای افقی ( که آنها را زوایای سمتی نیز می گویند) امتدادها را در صفحه افقی و با اندازه گیری زوایای قائم (که آنها را زوایای ارتفاعی می گویند) امتداد را در صفحه قائم مشخص می کنند بنابراین تعیین سمتها در صفحه افقی و قائم با اندازه گیری زاویه انجام می شود.

در پروژه های مرتبط از این روش به منظور پیاده کردن فنداسیون ها، بیس پلیت ها، آکس ستون ها، کنترل امتداد ستون ها، کنترل مکان تیرها و نصب تجهیزات فراوان استفاده می شود.

فاصله یاب ها (DISTOMAT)

به منظور تعیین فواصل بین نقاط از ابزارهای مختلفی می توان استفاده کرد. برای تعیین فواصل کوتاه از انواع متر و برای فواصل بلند از دوربین های فاصله یاب و یا ابزارهای تعیین مختصات جغرافیایی G.P.S استفاده می گردد.

نیمرخ عرضی

در بعضی کارهای مهندسی از قبیل لوله های آب ، فاضل آب ، نفت ، گاز ، انتقال خطوط نیروی برق و غیره فقط تهیه نیمرخ طولی در مسیر مورد نظر برای بررسی وضع زمین کافی است زیرا عملیات خاکی و ساختمانی در عرض نسبتاً کوچکی در دو طرف مسیر اصلی انجام می شود اما در برخی پروژه ها مانند ساختمان ، راه ، راه آهن ، کانالهای عریض آبیاری ، باند فرودگاه ها و غیره که عملیات در عرض زیادتری از دو طرف محور انجام می شود. از یک باند نسبتاً عریض باید نقشه تهیه شود و فرم اراضی واقع در دو طرف مسیر تا شعاع چندین متر در انجام آنها و هزینه های مربوطه تأثیر زیادی دارد از این نظر در فواصل نسبتاً کوتاهی از هم نیمرخهای عرضی از زمین تهیه می شود.

نیمرخ عرضی عبارت است از نیمرخ زمینی در جهت عمود بر مسیر. در عملیات راه سازی برای محاسبات عملیات خاک ریزی نیمرخهای عرضی اهمیت فوق العاده ای دارند. فواصل نیمرخهای عرضی از هم معمولاً حدود 30 ، 20 متر اختیار می شود و به هر حال این فواصله باید طوری باشد که فرم صحیح زمین به وسیله آنها مشخص شود. نیمرخ عرضی از هر یک مسیر مانند راه 15 ، 20 متر برداشت می شود. پس از آن که نقاط نیمرخ عرضی مشخص شد از این نقاط بر امتداد مسیر عمودهایی اخراج کرده و روی آنها و در نقاط تغییر شیب میخکوبی نموده و اختلاف ارتفاع این نقاط را به وسیله ترازیابی تعیین می کنند.

برداشت زمین به وسیله نقاط رقوم دار (شبکه DTM)

در زمینهای نسبتاً مسطح و مخصوصاً در پروژه های آبیاری ، زراعی ، زه کشی و غیره برای مشخص کردن شکل زمین از روش برداشت شبکه و یا مدل رقومی DTM بنام Plan Cote استفاده می کنند.

در این صورت زمین را معمولاً به وسیله میخ های چوبی شبکه بندی نموده و ارتفاع میخ ها را به وسیله ترازیابی و برداشت می کنند. فواصل میخ ها و طول اضلاع شبکه بندی تابع شکل زمین و دقت مورد نظر می باشد و معمولاً بین 25 ، 50 متر متغیر است.

تهیه نقشه توپوگرافی

مراحل مختلف تهیه نقشه توپوگرافی از یک منطقه

تهیه طرح مقدماتی کار و تعیین محل تقریبی نقاط و ایستگاههای روی یک کروکی  که غالبا‌"  در بازدید مقدماتی ساختگاه و مشاهده خصوصیاتی توپوگرافی، وضعیت مسیلها،  ساختمانها و سایر عوارض موجود حاصل می شود، همچنین نقشه های قدیمی با مقیاس کوچک موجود  از منطقه مانند نقشه های 1:50000  سازمان جغرافیایی  ارتش که برای تمام ایران به طریقه فتوگرامتری تهیه شده و یا نقشه های با مقیاس 1:25000 سازمان نقشه برداری که برای مناطق خاص و حائز اهمیت تهیه شده است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد مناطق شهری بخصوص شهر تهران نیز نقشه هایی با  مقیاس بزرگتر  موجود است که در عملیات تهیه طرح مقدماتی بسیار مفید است، همچنین در صورت وجود عکسهای منطقه  نیز می توان از آنها به نحو موثری استفاده کرد.

پس از تهیه کروکی اولیه بخصوص در شرایطی که این کروکی بدون بازدید از ساختگاه (site )  تهیه شده باشد،  باید به محل رفته و از نزدیک وضع ایستگاهها و نقاط، امکان دید بین نقاط و شرایط  لازم دیگر را بررسی نموده و با تصحیح طرح مقدماتی آن را به صورت نهایی تکمیل کرد.

اندازه گیری و اجرای عملیات برداشت روی زمین: دقت عملیات اندازه گیری و برداشت،  بستگی به دقت مورد نیاز در فعالیتهای عمرانی بعدی با توجه به خواست کارفرما دارد.  ابعاد عوارض مسطحاتی که لازم است برداشت شود،  به مقیاس نقشه بستگی دارد ولی باید توجه داشت که کلیه عوارضی که با ابعاد بزرگتر  از 1 میلیمتر  بتوانند در نقشه نشان داده شوند، لازم است برداشت شوند. علاوه بر آن عوارض مهم  مانند راهها ، خطوط  لوله ، چاهها یا مسیر قنوات ، خطوط انتقال نیرو، مسیل ها و آبراهه ها و ... نیز لازم است برداشت شده وبا علایم قراردادی در نقشه نشان داده شود.

بررسی و سرشکن  کردن خطاها و تعیین موقعیت نقاط مختصات و ارتفاعات آنها از نظر دقت متناسب با خواست کارفرما و دقت مورد نیاز پروژه،  مورد بررسی می باشد.

بردن نتایج  به روی نقشه با مقیاس بستگی به نوع پروژه داشته و در مراحل مختلف کار بعضا"  به نقشه هایی با مقیاسهایی متفاوت نیاز است که لازم است برای هر منظور و ناحیه  مربوط به آن نقشه با دقت مطلوب تهیه گردند. مثلا" احداث یک راه در منطقه شهری نیاز به تهیه نقشه هایی با مقیاس 1:500 دارد ولی در منطقه خارج شهر نیاز  به تهیه نقشه های با مقیاس 1:2000 است. همچنین باید توجه داشت که غالبا" مقیاس نقشه های تهیه شده با دقت برداشت ارتباط مستقیم داشته و مثلا" نمی توان با دو برابر کردن یک نقشه به مقیاس 1:100000 به نقشه های با مقیاس 1:50000 با دقت مناسب دست یافت.

به طور کلی به منظور تهیه طرح های تفضیلی در پروژه هایی مانند پالایشگاه ها، ایستگاه ها، مسیر های خطوط لوله لازم است نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:500 و حداکثر 1:1000 تهیه گردد.

تهیه دستور العمل کار نقشه برداری

در تهیه دستورالعمل کار نقشه برداری لازم است  علاوه بر تعیین نوع کار (برداشت یا پیاده کردن طرح) سایر خصوصیات ملحوظ در این عملیات بویژه دقت مورد نیاز در عملیات صحرایی و محاسبات و همینطور زمان مورد نیاز متناسب با نوع  فعالیت مورد نظر پیش بینی گردد. در تعیین حدود اراضی، تعیین سیستم  مختصاتی مورد استفاده مثلا" UTM ، و همینطور تعیین موقعیت، لازم است تعداد بنچ مارک های مورد نیاز  مشخص گردد. در ضمن در صورتی که آن عملیات با روشهای خاص مثلا" مختصات یابی  ماهواره ای (GPS)   و یا عملیات عکس برداری هوایی و فتوگرامتری صورت پذیرد،  روش مورد نیاز باید مشخص گردد.

مقیاس نقشه های مورد نیاز نیز از جمله مواردی است  که لازم است در دستورالعمل  کار نقشه برداری مشخص   گردد، در صورتی که برای هر یک از مراحل کار یا قسمتی از منطقه،  نقشه ای با مشخصات  خاص و مقیاس مشخص  لازم باشد،  این موارد باید در دستور کار مربوط درج گردد.

پیوستها

ندارد.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019