مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دستورالعمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING (تهیه شده در نرم افزار TEKLA Structures) Guidelines of Steel Structure Shop Drawings Check (Prepared By TEKLA Structures Software)

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 11

بخشی از دستورالعمل:


هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش بررسی  نقشه های ساخت سازه های فلزی از روی مدل سه بعدی و بهره گیری حداکثری از نرم افزار TEKLA  می باشد . این امر موجب کاهش زمان , افزایش کیفیت و نهایتا صرف نفر ساعت کمتر خواهد بود .

محدوده انجام کار

این دستورالعمل برای بررسی نقشه های ساخت تهیه شده در مدل سه بعدی نرم افزار TEKLA  جهت تسریع در کنترل نقشه های کارگاهی در بخش سیویل , سازه و معماری کاربرد دارد .

مراجع

Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges AISC303-05

تعاریف

ندارد.

مسئولیتها

فرایند بررسی و کنترل نقشه های ساخت انواع سازه های فلزی موجود در سایت های صنعتی در صورتی مطابق این دستورالعمل قابل انجام می باشد که پیمانکاران ساخت اسکلت فلزی نقشه های ساخت را با استفاده از نرم افزار TEKLA تهیه نمایند . تکنسین کنترل کننده می بایست ابتدا اطلاعات لازم را دریافت و موارد مندرج در چک لیست اطلاعات ورودی , چک لیست مربوط به کنترل نقشه های ساخت را تکمیل نماید . سپس مراحل بررسی را مطابق این دستورالعمل آغاز و بطور همزمان چک لیست مربوطه را تکمیل و نتیجه بررسی خود را در اختیار مسئول مدل سه بعدی و نقشه کشی سازه و فراساحل قرار دهد .

مسئولیت هماهنگی انجام به موقع فعالیتها بر اساس زمان بندی تدوین شده در چارچوب نفر ساعت برنامه ریزی شده در بخش سیویل با مسئول مدل سه بعدی و نقشه کشی سازه و فراساحل می باشد .

مسئولیت اجرای روش اجرائی دستورالعمل کاری بررسی نقشه های ساخت با تکنسین کنترل کننده می باشد .

نحوه انجام کار

ملاحظات خاص

در تمامی قراردادهای پیمانکاران ساخت اسکلت فلزی ( ایرانی و خارجی ) ذکر این موضوع بعنوان یک بند اساسی قابل توجه است که کنترل مضاعف نقشه های ساخت اسکلت فلزی (SHOP DRAWING) توسط مشاور هیچگونه مسئولیتی را از پیمانکار نقض نمی کند  .

در قدم بعدی شایان ذکر است که حتما شرکت سازنده در ابتدای پروژه کلیه اتصالات را که توسط استانداردهای مهندسی کارفرما تهیه شده و به صورت COMPONENT  می باشد بدون هیچ گونه خدشه ای ( EXPLODE ) تحویل کارفرما داده که بعد از کنترل و تائید کارفرما از  لحاظ DESIGN  و رعایت استانداردها , بعد از شروع پروژه از اتصالات تائید شده در نقشه های ساخت اسکلت فلزی هر سازه استفاده بنماید .

در ابتدا می بایست VERSION  قابل استفاده نرم افزار TEKLA به سازنده ابلاغ گردد . ( در زمان دعوت به مناقصه در پیوست MR و در جلسه KOM )


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Guidelines of Steel Structure Shop Drawings Check (Prepared By TEKLA Structures Software) حجم: 2.11 مگابایت قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش بررسی  نقشه های ساخت سازه های فلزی از روی مدل سه بعدی و بهره گیری حداکثری از نرم افزار TEKLA  می باشد . این امر موجب کاهش زمان , افزایش کیفیت و نهایتا صرف نفر ساعت کمتر خواهد بود .

محدوده انجام کار

این دستورالعمل برای بررسی نقشه های ساخت تهیه شده در مدل سه بعدی نرم افزار TEKLA  جهت تسریع در کنترل نقشه های کارگاهی در بخش سیویل , سازه و معماری کاربرد دارد .

       مراجع

Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges AISC303-05

تعاریف

ندارد.

مسئولیتها

فرایند بررسی و کنترل نقشه های ساخت انواع سازه های فلزی موجود در سایت های صنعتی در صورتی مطابق این دستورالعمل قابل انجام می باشد که پیمانکاران ساخت اسکلت فلزی نقشه های ساخت را با استفاده از نرم افزار TEKLA تهیه نمایند . تکنسین کنترل کننده می بایست ابتدا اطلاعات لازم را دریافت و موارد مندرج در چک لیست اطلاعات ورودی , چک لیست مربوط به کنترل نقشه های ساخت را تکمیل نماید . سپس مراحل بررسی را مطابق این دستورالعمل آغاز و بطور همزمان چک لیست مربوطه را تکمیل و نتیجه بررسی خود را در اختیار مسئول مدل سه بعدی و نقشه کشی سازه و فراساحل قرار دهد .

مسئولیت هماهنگی انجام به موقع فعالیتها بر اساس زمان بندی تدوین شده در چارچوب نفر ساعت برنامه ریزی شده در بخش سیویل با مسئول مدل سه بعدی و نقشه کشی سازه و فراساحل می باشد .

مسئولیت اجرای روش اجرائی دستورالعمل کاری بررسی نقشه های ساخت با تکنسین کنترل کننده می باشد .

نحوه انجام کار

 ملاحظات خاص

در تمامی قراردادهای پیمانکاران ساخت اسکلت فلزی ( ایرانی و خارجی ) ذکر این موضوع بعنوان یک بند اساسی قابل توجه است که کنترل مضاعف نقشه های ساخت اسکلت فلزی (SHOP DRAWING) توسط مشاور هیچگونه مسئولیتی را از پیمانکار نقض نمی کند  .

در قدم بعدی شایان ذکر است که حتما شرکت سازنده در ابتدای پروژه کلیه اتصالات را که توسط استانداردهای مهندسی کارفرما تهیه شده و به صورت COMPONENT  می باشد بدون هیچ گونه خدشه ای ( EXPLODE ) تحویل کارفرما داده که بعد از کنترل و تائید کارفرما از  لحاظ DESIGN  و رعایت استانداردها , بعد از شروع پروژه از اتصالات تائید شده در نقشه های ساخت اسکلت فلزی هر سازه استفاده بنماید .

در ابتدا می بایست VERSION  قابل استفاده نرم افزار TEKLA به سازنده ابلاغ گردد . ( در زمان دعوت به مناقصه در پیوست MR و در جلسه KOM )

 روش کنترل نقشه های SHOP DRAWING از طریق مدل TEKLA .

 کنترل کردن GRID سازه در مدل با نقشه های مهندسی :

با دبل کلیک روی GRID کلیه اطلاعات مربوط به آن به نمایش در می آید که  می توانید آنها را با نقشه های مهندسی مطابقت دهید  و یا با اندازه گذاری بین  GRID  ها فاصله بین آنها را پیدا کرده و کنترل کنیم .

GRID ها را می توانیم از روی نقشه پلان که توسط سازنده از روی مدل به صورت هوشمند تهیه شده کنترل کنیم که روش کنترل به انتخاب کنترل کننده می باشد . ) ( شکل 1 و 2 )

شکل (1)

شکل (2)

با باز کردن یک   ELEVATION VIEW ( شکل 3 و4 ) از مدل فواصل تراز ها را کنترل کرده یا مانند قبل از نقشه های تهیه شده توسط سازنده استفاده کنید و در ابتدا حتما کنترل شود که چند GRID روی هم نباشد .

شکل (3)

شکل (4)

6-2-2-  کنترل کردن نقشه های نصب : ( GENERAL ARRANGEMENT )

در ابتدا جهت ستونها می بایستی با نقشه های مهندسی چک شوند که بسیار از اهمیت بالائی برخوردار می باشد .

در این مرحله نیز میتوان با پلان گرفتن از مدل و باز کردن پلان  0.00 در مدل جهت ستونها را کنترل کرد و یا از همان نقشه ای که سازنده تهیه کرده و کلیه اطلاعات در آن می باشد استفاده کرد . ( شکل 5 )

شکل (5)

* اگر در پلان مدل,  ستونها مشخص نبود با دبل کلیک کردن در روی صفحه مدل و تغییر عدد VIEW DEPTH     ( در پنجره VIEW PROPERTY (در جهت   UP  یا  DOWN می توانید ستونها را مشاهده کنید . ( شکل 6 )

شکل (6)

بعد از کنترل کردن جهت ستونها با دستور

TOOLS                    INQUIRE                    OBJECT

ارتفاع ستونها , متریال آنها و پروفیل به کار رفته را کنترل میکنیم  . برای کنترل پروفیل ستونها از نقشه های

GENERAL ARRANGEMENT  نیز می توان استفاده کرد .

اگر در تراز های بالاتر هم ستون داریم باید در همه پلانها , جهت ستونها و پروفیل ها کنترل شود .

در ادامه می بایست کنترل تیرها صورت گیرد . ابتدا کلیه پروفیلهای تیرهای سازه در کلیه پلانها کنترل می شود  و اگر تیرهای فرعی در سازه هست محل قرارگیری آنها را با نقشه های مهندسی کنترل می کنیم .

بعد از کنترل ستونها و تیرها نوبت به کنترل بادبندی های افقی  و عمودی می رسد . ابتدا آکس بادبندها را کنترل کرده که از آکس تیرها و ستونها عبور کرده باشد سپس پروفیل بادبندها را کنترل می کنیم .

*گاهی بادبندهای افقی از آکس عبور نکرده که ممکن است به خاطر CLASH داشتن با اتصالات دیگر باشد که در اینجا صحیح بودن یا نبودن آن بستگی به قضاوت شخص کنترل کننده و در صورت نیاز استعلام از بخش مهندسی دارد .

پیشنهاد می گردد پیش از شروع مراحل کنترل نقشه های ساخت ابتدا COMPONENT  های تهیه شده توسط پیمانکار از لحاظ سایز و موقعیت بولتها , پلیتها , جوشها و .... بررسی و صحه گذاری انجام می گیرد  و بعد از مرحله کنترل نقشه های نصب   ( erection ) می بایست از استفاده کردن از همان COMPONENT  ها در کل سازه اطمینان حاصل گردد . این کار با فیلتر کردن هر پروفیل بسته به نوع اتصال انجام گیرد .

 چک کردن کلیه COMPONENT  ها از لحاظ نقشه های اتصالات مهندسی و رعایت استانداردها .

در کلیه اتصالات ابتدا بولتها را کنترل کرده تا مغایرتی با استانداردها نداشته باشد سپس ضخامت پلیت های اتصال و فواصل سوراخکاری ها تا لبه پلیت  ها بررسی گردد .

 نحوه چک کردن COMPONENT ها از طریق مدل :

نشانگر موس روی علامتCOMPONENT قرار داده و آنرا انتخاب نموده (با کلید سمت چپ ماوس ) و

شکل (7)

سپس کلید سمت راست ماوس را زده تا جدول گزینه ها باز شود و با انتخاب

CREATE VIEW                     DEFAULT VIEWS OF COMPONENT

چهار پنجره باز می شود که اتصال ما را در چهار جهت مختلف نمایش میدهد , در اینجا ما می توانیم کنترل اتصال را با دقت بیشتر و آسان تر انجام دهیم . ( شکل 7 و 8 )

شکل (8)

* توجه داشته باشید که حتما در هنگام انتخاب COMPONENT گزینه SELECT   COMPONENT روشن باشد .

برای چک کردن فواصل بین BOLT ها و فاصله تا لبه PLATE از دستور

TOOLS                    MEASURE                 BOLT SPACING

استفاده میکنیم . ( شکل 9 )

شکل (9)

پس از چک کردن BOLT  ها ضخامت و اندازه PLATE ها کنترل می شود .

برای کنترل پلیت  ها از دستور

TOOLS                  INQUIRE                   OBJECT

استفاده می کنیم , با انتخاب این دستور و انتخاب هر پلیت می توانیم کلیه اطلاعات مربوط به آن را مشاهده کنیم .

* برای انجام این دستور حتما باید گزینه SELECT OBJECT IN COMPONENT روشن باشد.

برای کنترل ابعاد از روش اندازه گذاری هم میتوانیم استفاده کنیم .

 کنترل کاتالوگ متریال های سازه:

بعد از کنترل کلیه COMPONENT های ارائه شده توسط سازنده نوبت به کنترل کاتالوگ متریال های سازه می رسد تا از صحیح بودن آنها اطمینان حاصل نمود . برای کنترل متریال از دستور زیر استفاده می کنیم :

MODELING                         MATERIAL CATALOG

و برای کنترل نوع بولتها و اسمبلی آنها , تعداد و متریال مهره ها و واشر از کاتالوگ   BOLT استفاده می کنیم .

* در کنترل متریال ها و کاتالوگ استفاده شده توسط  سازنده مجددا تاکید می گردد کارفرما می بایستی در ابتدای هر  پروژه کلیه استانداردها از جمله نوع متریال های بکار برده شده در سازه و تعریف رنگ ها , نام گذاری ها , پارت ها و .... را در اختیار سازنده قرار دهد تا طبق همان استانداردها سازه ها مدل شود.

روش دیگر کنترل نقشه های نصب این است که مدل TEKLA را به داخل نرم افزار PDMS برده و از تفاوت مدل TEKLA  و PDMS می توان مشکلات مدل TEKLA  را مشخص نمود .

در پایان مرحله CLASH گیری می باشد . ابتدا با باز کردن هر پلان و یاVIEW   ELEVATION و انتخاب کل آن و زدن دکمه سمت راست موس می توانیم کلیه  CLASH های سازه را ببینیم . (شکل 10 )

شکل (10)

شکل (11)

در پایان با تهیه گزارشی از کلیه CLASH ها و تناقضات و اعلام آن به شرکت سازنده , از آن سازنده درخواست می گردد کلیه اشکالات موجود را برطرف سازد.

پیوست

در ابتدای هر پروژه حتما باید استانداردی از طرف کارفرما تهیه و به صورت دستورالعمل در جلسه  KOM و حتی در زمان دعوت به مناقصه به پیوست MR به سازنده ابلاغ شود که این استاندارد شامل تعریف " نوع نامگذاری و رنگ تیرها , ستونها , بادبندیهای افقی و عمودی و کلیه پروفیلها و اتصالات " و سایر اطلاعاتی که روند کار را سریع تر و آسان تر می کند می باشد .


 برچسب ها: 

Guidelines of Steel Structure Shop Drawings Check (Prepared By TEKLA Structures Software)

دستورالعمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING (تهیه شده در نرم افزار TEKLA Structures)

SHOP DRAWING

ساخت اسکلت فلزی

خرید SHOP DRAWING

فروش SHOP DRAWING

دانلود SHOP DRAWING

دریافت SHOP DRAWING

خرید ساخت اسکلت فلزی

فروش ساخت اسکلت فلزی

دستورالعمل ساخت اسکلت

دانلود ساخت اسکلت فلزی

دریافت ساخت اسکلت فلزی

دستور العمل ساخت اسکلت

خرید دستورالعمل ساخت اسکلت

دستورالعمل ساخت اسکلت فلزی

فروش دستورالعمل ساخت اسکلت

خرید دستور العمل ساخت اسکلت

دستور العمل ساخت اسکلت فلزی

فروش دستور العمل ساخت اسکلت

دانلود دستورالعمل ساخت اسکلت

دریافت دستورالعمل ساخت اسکلت

ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دانلود دستور العمل ساخت اسکلت

دریافت دستور العمل ساخت اسکلت

دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت

خرید دستورالعمل ساخت اسکلت فلزی

دستور العمل کنترل نقشه های ساخت

فروش دستورالعمل ساخت اسکلت فلزی

خرید دستور العمل ساخت اسکلت فلزی

فروش دستور العمل ساخت اسکلت فلزی

خرید ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دانلود دستورالعمل ساخت اسکلت فلزی

دریافت دستورالعمل ساخت اسکلت فلزی

فروش ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دانلود دستور العمل ساخت اسکلت فلزی

دریافت دستور العمل ساخت اسکلت فلزی

خرید دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت

دانلود ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دریافت ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

فروش دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت

خرید دستور العمل کنترل نقشه های ساخت

فروش دستور العمل کنترل نقشه های ساخت

دانلود دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت

دریافت دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت

دانلود دستور العمل کنترل نقشه های ساخت

دریافت دستور العمل کنترل نقشه های ساخت

خرید دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

فروش دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

دانلود دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

دریافت دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

دستور العمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

خرید دستور العمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

فروش دستور العمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دانلود دستور العمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

دریافت دستور العمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی

خرید دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

فروش دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دانلود دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

دریافت دستورالعمل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019