مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی Design Instructions of Column Splice Using Web And Flange Plates, With a Comprehensive Design Example

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 37

بخشی از دستورالعمل:


شرح محدوده

این بخش کلیه آئین نامه ها و ضوابط مربوط به طراحی وصله ستون ها بر اساس آئین نامه های داخلی و خارجی می باشد.

اهداف

به منظور ایجاد دستور العملی مناسب برای طراحی وصله ستون ها و تهیه مدارک (برنامه محاسباتی ، نقشه استاندارد و دفترچه محاسبات) استاندارد برای استفاده در پروژه و ارائه به کارفرما.

منابع و مراجع

طراحی سازه های فولادی- جلد سوم- اتصالات- میرقادری

استانداردهای بین المللی

AISC360-10-SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDING

AISC341-10- SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS

IRANIAN NATIONAL BUILDING CODE – PART 10    3.

ملاحضات طراحی

کلیاتی در مورد وصله ستون ها:

به طورکلی وصله ستون ها در دو حالت زیر قابل استفاده می باشد:

زمانی که طول ستون از 12 متر بیشتر بوده و به دلیل مشکلات و محدودیت های حمل بایستی ستون در قطعاتی با طول کمتر از 12 متر ساخته و حمل گردد. شکل کلی این نوع اتصال در ذیل نشان داده شده است.

ایجاد وصله در قطعات به منظور کاهش میزان هدررفت (پرت) مصالح. شکل کلی این نوع اتصال در ذیل نشان داده شده است.

درحالت نخست استفاده از دو روش وصله جوشی و پیچی مجاز می باشد. در پروژه های صنعتی که از اهمیت بالایی برخوردارند، برای بالا بردن سطح کیفیت و کنترل تماما از وصله پیچی در این موارد استفاده می گردد. وصله های جوشی منجربه جوش در سایت شده و لذا از کیفیت مناسب برخوردار نخواهند بود. لازم به ذکر است که در بیشتر پروژه های صنعتی استفاده از جوش در محل (سایت) مجاز نمی باشد.

در حالت دوم که مسایل حمل و نقل مطرح نبوده و صرفا جهت اتصال دو المان مشابه به منظور کاهش هدر رفت مصالح به کار می رود، از اتصال جوشی (جوش نفوذی کامل در کارگاه با انجام تست) استفاده می گردد.

با این مقدمه در ادامه به بررسی معیار ها و ضوابط طراحی وصله ابتدا در آئین نامه ایران و سپس در آئین نامه AISC2010 می پردازیم.

آنالیز وطراحی

ضوابط آئین نامه ایران:

ضوابط کلی طراحی وصله ( مطابق فصل اول و دوم آئین نامه)

مبحث دهم مقررات ملی ایران (آئین نامه فولاد ایران) در فصول1 و 2 خود به بیات کلیات طراحی سازه های فولادی می پردازد. به منظور طراحی هر نوع سازه فلزی و از جمله اتصالات1 از این ضوابط استفاده می گردد. لازم به ذکر است که این آئین نامه ضوابط خاص و سختگیرانه تری با عنوان ضوابط طرح لرزه ای را در فصل سوم آئین نامه بیان نموده که به منظور طراحی سازه هایی با اهمیت زیاد و در مناطق با لرزه خیزی بالا  قابل استفاده می باشد. در این بخش (3-1) به بیان کلیات ارائه شده در فصول 1 و 2 پرداخته شده و ضوابط فصل3 در بخش بعدی بررسی گردیده اند.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions of Column Splice Using Web And Flange Plates, With a Comprehensive Design Example حجم: 6.30 مگابایت قیمت: 12500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

شرح محدوده

این بخش کلیه آئین نامه ها و ضوابط مربوط به طراحی وصله ستون ها بر اساس آئین نامه های داخلی و خارجی می باشد.

اهداف

به منظور ایجاد دستور العملی مناسب برای طراحی وصله ستون ها و تهیه مدارک (برنامه محاسباتی ، نقشه استاندارد و دفترچه محاسبات) استاندارد برای استفاده در پروژه و ارائه به کارفرما.

منابع و مراجع

طراحی سازه های فولادی- جلد سوم- اتصالات- میرقادری

استانداردهای بین المللی

AISC360-10-SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDING

AISC341-10- SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS

IRANIAN NATIONAL BUILDING CODE – PART 10    3.

ملاحضات طراحی

کلیاتی در مورد وصله ستون ها:

به طورکلی وصله ستون ها در دو حالت زیر قابل استفاده می باشد:

زمانی که طول ستون از 12 متر بیشتر بوده و به دلیل مشکلات و محدودیت های حمل بایستی ستون در قطعاتی با طول کمتر از 12 متر ساخته و حمل گردد. شکل کلی این نوع اتصال در ذیل نشان داده شده است.

ایجاد وصله در قطعات به منظور کاهش میزان هدررفت (پرت) مصالح. شکل کلی این نوع اتصال در ذیل نشان داده شده است.

درحالت نخست استفاده از دو روش وصله جوشی و پیچی مجاز می باشد. در پروژه های صنعتی که از اهمیت بالایی برخوردارند، برای بالا بردن سطح کیفیت و کنترل تماما از وصله پیچی در این موارد استفاده می گردد. وصله های جوشی منجربه جوش در سایت شده و لذا از کیفیت مناسب برخوردار نخواهند بود. لازم به ذکر است که در بیشتر پروژه های صنعتی استفاده از جوش در محل (سایت) مجاز نمی باشد.

در حالت دوم که مسایل حمل و نقل مطرح نبوده و صرفا جهت اتصال دو المان مشابه به منظور کاهش هدر رفت مصالح به کار می رود، از اتصال جوشی (جوش نفوذی کامل در کارگاه با انجام تست) استفاده می گردد.

با این مقدمه در ادامه به بررسی معیار ها و ضوابط طراحی وصله ابتدا در آئین نامه ایران و سپس در آئین نامه AISC2010 می پردازیم.

آنالیز وطراحی

ضوابط آئین نامه ایران:

ضوابط کلی طراحی وصله ( مطابق فصل اول و دوم آئین نامه)

مبحث دهم مقررات ملی ایران (آئین نامه فولاد ایران) در فصول1 و 2 خود به بیات کلیات طراحی سازه های فولادی می پردازد. به منظور طراحی هر نوع سازه فلزی و از جمله اتصالات1 از این ضوابط استفاده می گردد. لازم به ذکر است که این آئین نامه ضوابط خاص و سختگیرانه تری با عنوان ضوابط طرح لرزه ای را در فصل سوم آئین نامه بیان نموده که به منظور طراحی سازه هایی با اهمیت زیاد و در مناطق با لرزه خیزی بالا  قابل استفاده می باشد. در این بخش (3-1) به بیان کلیات ارائه شده در فصول 1 و 2 پرداخته شده و ضوابط فصل3 در بخش بعدی بررسی گردیده اند.

آئین نامه ایران وصله را به صورت زیر تعریف نموده است (ص-352):

لازم به ذکر است که ضوابط طراحی در فصول 10-1 و یا 10-2 که به منظور طراحی اتصال استفاده میگردند شامل کشش، خمش، برش ، فشار و... می باشد. از جمله موارد کلی اشاره شده برای طراحی وصله ها به دو مورد زیر می توان اشاره نمود:

در ادامه در بخش 10-3-6-2 ، ضوابط کلی طراحی لرزه ای وصله ها شامل نیروهای لازم، مقاومت وصله، محل وصله و... معرفی گردیده است

این ضوابط بایستی علاوه بر ضوابط عمومی فصول 1 و 2 رعایت گردند.

ضوابط لرزه خیزی ویژه در طراحی وصله ( مطابق فصل سوم آئین نامه)

نکته1:   ترکیبات بارگذاری عادی به شرح ذیل می باشد: (این ترکیبات بارگذاری شامل بارهای اساسی می باشد. سایر ترکیبات بارگذاری برحسب پروژه و حالات موجود مشابه این ترکیبات بارگذاری ساخته خواهند شد، به عبارت دیگر سایر ترکیبات بارگذاری در نهایت ماهیتی مشابه حالات زیر را خواهند داشت)

روش ASD:

روش LRFD:

نکته2: ترکیبات بارگذاری تشدید یافته زلزله به شرح ذیل می باشد(ص-358):

نکته 3 : مطابق بند ب 50% مقاومت وصله ستون ها بایستی توسط هر بال تامین گردد. در این حالت کنترل لازم برای ورق های تقویت بال (ضخامت بال، تعداد بولت ها، لهیدگی، گسیختگی قالبی و ...) بایستی با 50% ظرفیت مقطع صورت بگیرد.

نکته 4 : مطابق بند 10-3-6-2-1 الف ، ضوابط بندهای 10-3-8-1 و 10-3-8-2 که مربوط به قاب های خمشی ویژه و متوسط می باشند بایستی علاوه بر ضوابط فوق، رعایت گردند. لازم به ذکر است که ضوابط مربوط به قاب های خمشی متوسط عینا مشابه قابهای ویژه می باشند:

نکته 5:  به منظور کاهش هدر رفت مصالح می توان مقاطع مشابه با طول های متفاوت را با اتصال جوشی مستقیم و با استفاده از جوش نفوذی کامل (همراه با تست)، به یکدیگرمتصل نمود (10-1-10-1 بند چ )

نکته 6: در صورت عدم انجام تست بر روی جوش ها، بایستی از ورق تقویتی استفاده گردد.

ضوابط آئین نامه AISC2010:

در آئین نامهAISC360 ضوابط طراحی کلی المان های سازه ای و اتصالات بیان گردیده است. این ضوابط شامل کلیه موارد و روش های طراحی سازه های فولادی و اتصالات می باشد. در ادامه موارد مرتبط با طراحی وصله ها به طور خاص، ارائه شده است. لازم به ذکر است که آئین نامه  ضوابط سخت گیرانه تری را (ضوابط لرزه ای ویژه)  با توجه به سیستم های مختلف سازه ای ارائه نموده است که در ادامه در قالب ضوابط لرزه ای ویژه، ارائه خواهد شد.

ضوابط کلی طراحی وصله (AISC341-D2.5-p-21):

محل وصله:

در تمام سیستم های سازه ای، محل وصله بایستی به فاصله 1.2 متری از اتصال تیر به ستون قرار بگیرد.

استثنا:

زمانی که ارتفاع خالص ستون از 2.4 متر کمتر باشد، محل وصله بایستی در وسط ستون قرار بگیرد.

زمانی که از جوش نفوذی برای وصله استفاده شود می توان فاصله فوق را از مقدار داده شده کمتر در نظر گرفت. در این حالت نیز این فاصله نمی تواند از عمق مقطع ستون کمتر باشد.

وصله در مقاطع مرکب (کامپوزیت)

مقاومت مورد نیاز:

مقاومت مورد نیاز برای طراحی وصله ستون هایی که جزئی از سیستم مقاومت جانبی لرزه ای می باشند، بایستی برابر بزرگترین مقادیر زیر انتخاب گردند:

1-  مقادیر بدست آمده برای هر یک از سیستم های سازه ای شامل قاب خمشی معمولی، متوسط، ویژه و سیستم مهاربندی ( که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد)

2-  مقاومت بدست آمده از ترکیبات بارگذاری آئین نامه مربوطه شامل ترکیبات بارگذاری تشدید یافته; این نیرو می تواند کمتر از بیشینه نیرویی باشد که توسط سیستم می تواند به وصله انتقال یابد.

علاوه بر موارد فوق، زمانی که از اتصال جوشی برای طراحی وصله ستون ها استفاده می گردد، موارد زیر نیز بایستی رعایت گردد:

مقاومت برشی مورد نیاز:

برای تمام ستون های سازه ای ، مقاومت برشی مورد نیاز برابر نسبت لنگر پلاستیک (در راستای مورد نظر) به ارتفاع طبقه در نظر گرفته می شود. این مقدار نبایستی از مقادیر ارائه شده در بخش  قبل کمتر باشد .

ضوابط ویژه در طراحی وصله:

قاب های خمشی معمولی:

ضوابط این بخش مشابه ضوابط قبلی می باشد و ضابطه اضافی برای این سیستم وجود ندارد.

قاب های خمشی متوسط:

علاوه بر روابط و ضوابط ارائه شده قبلی، موارد زیر نیز بایستی رعایت گردد:

در استفاده از اتصال جوشی، جوشکاری بایستی از نوع جوش نفوذی با نفوذپذیری کامل و تست شده باشد.

در اتصال پیچی مقاومت خمشی اتصال بایستی برابر   مقطع کوچکتر باشد. مقاومت برشی نیز برابر   در نظر گرفته شود.

جدول 1 - مقادیر پیشنهادی AISC341 برای Ry

قاب های خمشی ویژه:

مشابه ضوابط قابهای خمشی متوسط.

قاب های مهاربندی ویژه:

ضوابط کلی ارائه شده بایستی در این نوع از اتصالات نیز رعایت گردد.

در استفاده از اتصال جوشی، جوشکاری بایستی از نوع جوش نفوذی با نفوذپذیری کامل و تست شده باشد.

در استفاده از اتصال پیچی ، طراحی بایستی برای حداقل 50% ظرفیت مقطع کوچکتر صورت بگیرد.

کنترل های لازم در طراحی اتصالات وصله:

کنترل های لازم به منظور طراحی اتصال وصله  شامل مراحل زیر می باشد:

تعیین نوع اتصال

تعیین مقادیر نیروهای طراحی اتصال

تعیین نیروی ورق اتصال و طراحی ورق

انجام کنترل های تکمیلی اتصال

5-3-4-1- تعیین جنس بولت های اتصال

5-3-4-2- تعیین تنش های مجاز بولت ها

5-3-4-3-  تعیین اولیه تعداد و سایز  بولت ها و سوراخ های استاندارد

5-3-4-4- تعیین جنس واشرها (کاربرد در تولید نقشه های استاندارد)

5-3-4-5- تعیین فواصل سوراخ از یکدیگر

5-3-4-6-  کنترل فواصل سوراخ ها تا کناره ورق

5-3-4-7- کنترل گسیختگی قالبی ورق

5-3-4-8- کنترل مقاومت اتکایی سوراخ بولت ها

5-3-4-9- کنترل عدم لغزش

5-3-4-10- کنترل مقطع ستون

تعیین نوع اتصال:

تعیین نوع اتصال شامل جوشی مستقیم، جوشی با ورق تقویت، پیچی با base plate و پیچی با ورق اتصال ( به صورت 4 ورقه و 8 ورقه) می باشد. هرچند در کارهای رایج از نوع آخر بیشتر استفاده می گردد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم استفاده از وصله های جوشی در    پروژه های صنعتی، از بیان توضیحات در مورد این نوع از اتصالات پرهیز شده است. برای جزئیات می توان به کتب مرجع مراجعه نمود.

تعیین مقادیر نیروهای طراحی اتصال:

با توجه به سیستم سازه ای موجود و با توجه به توضیحات قبلی نیروی طراحی اتصال (لنگر و برش) بدست می آید. همانطور که قبلا گفته شد این نیرو بیشینه نیروهای ناشی از ترکیبات بارگذاری ضریب دار و مقادیر بدست آمده از ظرفیت مقطع

( در قاب خمشی متوسط و قاب خمشی ویژه) می باشد. در این حالت پس از تعیین ظرفیت مقطع از فرمول های فوق، طراح بایستی این مقادیر را با مقادیر متناظر در ترکیبات بارگذاری که از مدل تحلیلی بدست می آید، مقایسه نموده و بیشینه نیرو را انتخاب نماید.

تعیین نیروهای طراحی ورق اتصال:

وصله با ورق بال و جان:

از تقسیم مقادیر بدست آمده (رجوع به توضیحات قبلی)  بر ارتفاع مقطع ، نیروی کششی ورق وصله بدست می آید. با بدست آمدن  نیروی هر ورق، المان مورد نظر  با توجه به ضوابط آئین نامه AISC360 برای کشش طراحی می گردد. لازم به ذکر است در صورت استفاده از اتصال ورق 8 تایی (4 ورق به صورت تسمه داخلی) ، نیروی بدست آمده (و یا لنگر خمشی) به نسبت سختی المان ها بین آنها توزیع می گردد. از انجا که با تغییر ابعاد هر یک از ورق ها سختی تغییر می کند، لذا بایستی نیروهای طراحی دوباره محاسبه گردند.

طراحی ورق وصله به دو صورت ممکن می باشد، طراحی ورق با داشتن نیروی کششی اتصال و روش دوم تخمین ابعاد ورق و کنترل آن برای نیروی اتصال.

بر طبق آئین نامه AISC360 بخش D2 ، ظرفیت ورق اتصال در نظر گرفته شده برابر کوچکترین عدد از دو مقدار زیر تعیین می گردد:

1-  برای تسلیم در سطح مقطع کلی:

2-  برای تسلیم در سطح مقطع خالص:

پارامترهای روابط فوق به شرح ذیل تعریف می گردند:

سطح مقطع خالص موثر، طبق آئین نامه AISC360 بند D3 به شرح ذیل تعریف می گردد:

که An سطح مقطع خالص ( باکم کردن سوراخ های پیچ ها و روی کوتاهترین مسیر برش) و U ضریب پارامتر SHEAR LAG یا همان تاخیر برشی می باشد.

پارامتر U از جدول D3.1 بدست می آید.

جدول 2- ضرائب تاخیر برشی

وصله به صورت اتصال فلنجی:

این حالت مشابه اتصالات گیردار می باشد. برای انجام کنترل های لازم از رویه طراحی اتصالات  گیردار استفاده گردد.

انجام کنترل های تکمیلی اتصال:

تعیین جنس بولت های اتصال:

در آئین نامه AISC پیچ های پر مقاومت برحسب مقاومت ماده به دو گروه A و B تقسیم می گردند:

تعیین تنش های مجاز بولت ها:

تنش های مجاز انواع پیچ ها به شرح ذیل در آئین نامه AISC360 تعریف گردیده است:

جدول 3- مقاومت اسمی پیچ ها و پرچ ها

تنش های برشی مجاز پیچ ها:

مقاومت برشی و کششی مجاز  در حالت نهایی و تنش های برشی و کششی مجاز  در حالت بهره برداری از روابط زیر بدست می آید:

در این حالت Ab مساحت اسمی پیچ و Fn تنش اسمی پیچ می باشد.

تعیین اولیه تعداد و سایز بولت ها و سوراخ های استاندارد:

در این حالت به دو روش می توان عمل نمود:

حدس اولیه تعداد و سایز بولت ها و کنترل آنها برای پاسخگویی به نیروهای وارده (بدست آمده از بخش های قبلی) با توجه به تنش های مجاز

بدست آوردن تعداد و سایز بولت های مورد نیاز از تقسیم نیروهای طراحی به تنش های مجاز بولت ها

نکته مهم: در حالت استفاده از 4 ورق پیچ های طراحی به صورت تک برشه و در حالت 8 ورقه به صورت دو برشه عمل می نمایند. استفاده از حالت دو برشه باعث کاهش سایز و تعداد بولت ها می گردد که این رویکرد مناسب برای مقاطع سنگین می باشد.

استاندارد سوراخ های پیچ ها به شرح جدول ذیل بیان گردیده اند:

جدول 4- مقادیر سوراخ های استاندارد

تعیین جنس واشرها:

آئین نامه AISC360  دو آئین نامه ASTMF436  و RCSC را برای تعیین جنس واشرها پیشنهاد نموده است; دز ادامه نمونه ای از جداول پیشنهادی آئیننامه ASTMF436 ارائه شده است.

جدول 5-واشر های استاندارد  ASTMF436

کنترل فاصله سوراخ های پیچ ها:

فاصله  بین سوراخ های استاندارد طبق آئین نامه AISC360 برابر  2.7D (2.7برابر قطر سوراخ)  معرفی شده که این مقدار در جهت اطمینان 3D در نظر گرفته می شود.

کنترل حداقل فاصله سوراخ تا کناره ها (لبه ها):

حداقل فاصله مرکز هر سوراخ تا لبه ورق نبایستی از مقادیر داده شده جداول زیر کمتر در نظر گرفته شود:

جدول 6- فاصله های استاندارد سوراخ ها

کنترل گسیختگی قالبی:

در المانها و قطعات اتصالی که اتصال ازطریق یک بال صورت می گیرد، به دلیل عدم توزیع یکنواخت نیرو در مقطع، امکان ایجاد پدیده گسیختگی قالبی می باشد کنترل گسیختگی قالبی بایستی هم برای ورق اتصال و هم برای بال ستون صورت بگیرد.

شکل 3- گسیختگی قالبی

کنترل برش قالبی در آئین نامهAISC360-10 توسط فرمول زیر صورت می پذیرد:

در این رابطه Anv و Ant به ترتیب مساحت برشی و مساحت کششی می باشند. زمانی که تنش کششی به صورت یکنواخت باشد مقدار ضریب Ubs برابر 1 و در غیر اینصورت برابر 0.5 فرض می گردد. نمونه از این حالات در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل 4: محاسبه ضریب U

در خصوص کنترل ورق وصله ها جهت کسیختگی قالبی، شکل زیر پیشنهاد می گردد:

شکل 5: گسیختگی قالبی در ورق اتصال

کنترل مقاومت اتکایی دیواره سوراخ:

مقاومت اتکایی دیواره پیچ ها، بایستی هم در ورق اتصال و هم در بال ستون کنترل گردد. در این حالت پس از بدست آوردن سهم هر بولت از نیروی کششی ناشی از لنگر خمشی، اعداد بدست آمده با معیار های مقاومت دیواره هر سوراخ مقایسه می گردد. معیار مقاومت دیواره سوراخ ها توسط آئین نامه AISC360 به شرح ذیل می باشد:

مقاومت جداره سوراخ به صورت   در حالت نهایی و   در حالت بهره برداری تعریف می گردد. مقادیر Ø و Ω به شرح زیر تعریف می گردند:

مقاومت اسمی جداره Rn، نیز به صورت زیر تعریف می گردد:

برای پیچ هایی با سوراخ استاندارد، فراخ و لوبیایی کوتاه صرفنظر از جهت بارگذاری و همچنین سوراخ لوبیایی بلند موازی با جهت اعمال بار:

زمانی که تغییر شکل های جداره سوراخ در حالت بهره برداری مد نظر می باشد:

زمانی که تغییر شکل های جداره سوراخ در حالت بهره برداری مد نظر نمی باشد:

برای پیچ هایی با سوراخ لوبیایی بلند در حالتی که بار در جهت عمود بر راستای سوراخ وارد می گردد:

کنترل عدم لغزش اتصال:

مواردی که آیین نامه  AISC 360-10 و RCSC استفاده از اتصال اصطکاکی را ملزم دانسته اند، بشرح زیر می باشد:

RCSC Specification, SECTION 4. JOINT TYPE

4.3. Slip-Critical Joints

Slip-critical joints are required in the following applications involving shear or combined shear and tension:

(1) Joints that are subject to fatigue load with reversal of the loading direction;

(2) Joints that utilize oversized holes;

(3) Joints that utilize slotted holes, except those with applied load approximately normal (within 80 to 100 degrees) to the direction of the long dimension of the slot; and,

(4) Joints in which slip at the faying surfaces would be detrimental to the performance of the structure.

F13. PROPORTIONS OF BEAMS AND GIRDERS Cover Plates

Partial-length cover plates shall be extended beyond the theoretical cutoff point and the extended portion shall be attached to the beam or girder by high-strength bolts in a slip-critical connection or fillet welds.

کلیه اتصالات اصتکاکی بایستی طبق ضوابط آئیننامه AISC360 برای جلوگیری از لغزش کنترل گردند. مقاومت اتصال برای جلوگیری از لغزش از فرمول زیر بدست می آید:

در این حالت ضرایب کاهش مقاومت به شرح ذیل تعریف می گردد:

الف-  برای سوراخ های استاندارد و سوراخ های لوبیای که در جهت عمود بر راستای سوراخ بارگذاری شده اند:

ب-  برای سوراخ های فراخ و سوراخ های لوبیایی که در جهت موازی با راستای سوراخ بارگذاری شده اند:

ج- برای سوراخ لوبیایی بلند:

پارامترهای فوق به شرح ذیل تعریف می گردند:

+

کنترل مقطع ستون :

مقطع ستون بایستی برای برش بدست آمده از مراحل قبلی ، در مقطع کل و مقطع خالص کنترل گردد. ضوابط مشابه حالات قبلی می باشد. در این حالت می بایست مقاومت اتکایی جداره بولت، مقاومت در برابر برش قالبی ، در بال و جان ستون کنترل گردد.


 برچسب ها: 

Design Instructions of Column Splice Using Web And Flange Plates With a Comprehensive Design Example

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی

خرید

خرید

خرید

خرید

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دستور العمل طراحی

نحوه طراحی وصله ستون

فروش دستور العمل طراحی

دستور العمل نحوه طراحی

خرید دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

دانلود دستور العمل طراحی

خرید نحوه طراحی وصله ستون

فروش نحوه طراحی وصله ستون

طراحی وصله ستون با ورق جان

طراحی وصله ستون با ورق جان

طراحی وصله ستون با ورق بال

فروش دستور العمل نحوه طراحی

دستور العمل طراحی وصله ستون

خرید دستور العمل نحوه طراحی

دانلود نحوه طراحی وصله ستون

دریافت نحوه طراحی وصله ستون

دریافت دستور العمل نحوه طراحی

دانلود دستور العمل نحوه طراحی

فروش طراحی وصله ستون با ورق جان

خرید طراحی وصله ستون با ورق جان

نحوه طراحی وصله ستون با ورق جان

نحوه طراحی وصله ستون با ورق بال

خرید طراحی وصله ستون با ورق جان

خرید طراحی وصله ستون با ورق بال

فروش طراحی وصله ستون با ورق جان

فروش طراحی وصله ستون با ورق بال

فروش دستور العمل طراحی وصله ستون

خرید دستور العمل طراحی وصله ستون

طراحی وصله ستون با ورق جان و بال

دریافت طراحی وصله ستون با ورق جان

دانلود طراحی وصله ستون با ورق جان

دانلود طراحی وصله ستون با ورق جان

دانلود طراحی وصله ستون با ورق بال

دریافت طراحی وصله ستون با ورق جان

دریافت طراحی وصله ستون با ورق بال

دریافت دستور العمل طراحی وصله ستون

دانلود دستور العمل طراحی وصله ستون

خرید نحوه طراحی وصله ستون با ورق جان

خرید نحوه طراحی وصله ستون با ورق بال

فروش نحوه طراحی وصله ستون با ورق جان

فروش نحوه طراحی وصله ستون با ورق بال

خرید طراحی وصله ستون با ورق جان و بال

فروش طراحی وصله ستون با ورق جان و بال

دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق جان

دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق بال

دانلود نحوه طراحی وصله ستون با ورق جان

دانلود نحوه طراحی وصله ستون با ورق بال

دریافت نحوه طراحی وصله ستون با ورق جان

دریافت نحوه طراحی وصله ستون با ورق بال

دانلود طراحی وصله ستون با ورق جان و بال

دریافت طراحی وصله ستون با ورق جان و بال

فروش دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق جان

فروش دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق بال

خرید دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق جان

خرید دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق بال

دریافت دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق جان

دریافت دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق بال

دانلود دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق جان

دانلود دستور العمل طراحی وصله ستون با ورق بال

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019