مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): تحلیل پی آمد (افزایش ایمنی در برابر عواقب ناشی از آتش سوزی های احتمالی) CONSEQUENCE ANALYSIS

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 106

Part of SPEC:


The consequence analysis calculations support the current plot and unit layouts, such that there is generally no overlap of fire zones over other nearby units.  However, there are certain process units (and their associated fire zones) where owing to the available space, it has not been possible to minimise impacts between adjacent fire zones.  Under these circumstances mitigation measures, including gas detection are required to minimise the risk of escalation, as discussed in Section 10.3.  Fire zones affected include numbers 1, 2, 4, 9 and 10.

Blast overpressures have been calculated for all buildings located within fire zones.  This information should be used in selecting the degree of blast resistance to affected buildings.

The software version of PHAST v6.51 leads to problems in comparing results to other phases of South Pars.  Typically versions 6 and 6.21 have been used previously.  Version 6 gives rise to some erroneous results particularly for methane rich streams.  Owing to database changes there are also differences based on flammable limits on some streams.  There is difference between version 6.21 and 6.51 concerning the calculation of gas dispersion for heavy vapours such as leaks from condensate rich streams. In certain instances, this has led to significant differences between calculated results.

Generally, Lower Flammable Limits (LFL) and Vapour Cloud Explosions (VCE) dominate the assessment of Fire Zones.

The extent of impacted areas and restricted areas exceed the site boundary, by more than 200 m in the case of the Sulphur Recovery Unit and import and export pipelines. Owing to the available space for the site, there can be no increase in the site boundary. It is assumed that in the event of a potential major accident, the Operator will warn other sites and people in the affected area to take appropriate action as laid down in emergency response plans and procedures.

The results of the consequence analysis indicate that certain remedial actions are required to improve safety, where owing to the available space it has not been possible to separate adjacent fire zones.  Under these circumstances mitigation measures, including additional gas detection are required to minimise the risk of escalation.  The remainder of Section 10.3 below discusses these actions.

The remainder of Section 10.3 below discusses these actions.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: CONSEQUENCE ANALYSIS حجم: 86.44 کیلوبایت قیمت: 5500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

اسناد کاربردی و نرم افزاری مورد استفاده

محاسبات برای تجزیه و تحلیل عواقب بر اساس سند تولید اکتشافی General Specification ایمنی ناحیه آسیب دیده، منطقه محدود شده و مناطق آتش سوزی، Rev 2 ساخته شده است . در چند مورد، روش های داده شده تحت ... برای تسهیلات خاصی از تجهیزات ... سایت ساحلی استفاده نمی شود : به عنوان مثال ... برای ذخیره انبوه ذخیره سازی یخچال و فریزر واحد یونیورسال 145 اعمال نمی شود. در این موارد خاص، فاصله منطقه آتش نشانی مطابق با کدهای طراحی مناسب NFPA انتخاب شده است، همانطور که در بخش های دقیق این گزارش ذکر شده است.

نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج Phast نسخه 6.51 است.

داده پردازش

داده های مورد استفاده، داده های طراحی موجود در مرحله FEED پروژه است، مانند موارد ذکر شده در PFD و فرآیند گرما و مواد فرآیند. برای هر مورد، داده های پردازش محافظه کارانه برای انجام شبیه سازی مورد توجه قرار می گیرند. در جایی که طراحی در زمان تجزیه و تحلیل منجمد نشده است، فرضیه های داده های فرایند، عموما بر اساس مراحل قبلی استفاده می شود. این مفروضات در بخش های بعد از این گزارش بیان شده است.

شرایط آب و هوایی

شرایط آب و هوایی مورد نیاز برای شبیه سازی موارد زیر است:

دمای محیط:               10 درجه سانتی گراد (میانگین حداقل دمای پنج ماهه سردتر)

رطوبت نسبی:                             64٪ (میانگین رطوبت نسبی برای پنج ماه مشابه)

زبری سطح:               0.1

تابش خورشیدی:                             0.98 kW / m² (310 BTU / hr / ft²)

برای جت آتش و پراکندگی، شبیه سازی با 2 سرعت باد انجام می شود: 2 متر بر ثانیه و 5 متر بر ثانیه با توجه به فضای خنثی (Pasquill D).

برای استخر آتش، شبیه سازی با 3 سرعت باد: 2 m / s، 5 m / s و 16 m / s ساخته شده است.

معیارهای آتش نشانی

برای مدل سازی، معیارهای مورد نظر عبارتند از:

شاخص

با توجه به مشخصات کلی عمومی ... ، "پارتیشن به مناطق آتش سوزی چنین است که عواقب آتش سوزی، نشت گاز قابل اشتعال یا انفجار مربوط به رویداد قابل اعتمادی که احتمالا در منطقه آتش سوزی رخ می دهد، نباید بر دیگر آتش مناطق تا جایی که جرأت آنها را به خطر می اندازد. "

منطقه آتش نشانی نباید در داخل واحد همپوشانی داشته باشد. همپوشانی پذیرفته می شود اگر در داخل منطقه همپوشانی هیچ تجهیزات نصب نگردد، اما فقط لوله و لوله دندانه دار که باید ضد آتش باشد.

اصل اصلی تصویب شده برای پراکندگی گیاه به مناطق آتش سوزی این است که به طور کلی پذیرفته نمی شود که یک رویداد معتبر بتواند به طور کامل از دست رفتن عملکرد گیاه منجر شود.

مجموعه ای از حوادث معتبر به عنوان سناریوها عبارتند از:

پراکندگی گاز (ابر گاز نا امید کننده یا اسپری مایع):

قطر سوراخ نشت:               20 میلیمتر

جریان برای 10 دقیقه ثابت است

جریان جریان نشت محدود به حداکثر جریان جریان اسمی (تخلیه پمپ یا کمپرسور)

معیارهای اندازه گیری: 100٪ LFL (میانگین زمان 10 ثانیه)

افزایش ارتفاع نشت:               1 متر

آتش جت:

قطر سوراخ نشت: 20 میلی متر

معیارهای اندازه گیری:               9.5 کیلو وات / متر مربع (3000 BTU / hr / ft²)

15.8 kW / m² برای ESDV یا لوله کشی (5000 BTU / hr / ft²)

توجه: تابش شامل تابش خورشید است

افزایش ارتفاع نشت:               1 متر

استخر آتش:

حوضچه نگهداری در آتش برای ذخیره سازی مخزن دیوار یا گودال

حداکثر تابش شعله برای آتش استخر متحرک: 30 کیلو وات / متر مربع

معیارهای اندازه گیری:               9.5 کیلو وات / متر مربع (3000 BTU / hr / ft²) به استثنای تاثیر ذخیره مخزن و لوله کشی

                                          15.8 کیلووات / متر مربع برای ESDV، مخزن ذخیره سازی دیگر و یا لوله کشی (5000 BTU / hr / ft²)

                                          توجه: تابش شامل تابش خورشید است

انفجار ابر انفجار:

بزرگترین واحد 50٪ پر از گاز در استحکام سنجی

حداکثر فشار بالا:               50،000 Pa برای واحد بارگیری شده

35،000 Pa برای واحد کمتر انباشته شده

معیارهای اندازه گیری:               17،000 Pa برای ساخت، تجهیزات، ذخیره سازی

                                          30،000 برای ESDV و لوله کشی

مناطق آتش سوزی

مناطق آتش سوزی مورد بررسی برای این مطالعه عبارتند از:

منطقه محدود

منطقه محدود منطقه ای است که در مرزهای نصب قرار دارد و از این رو تحت کنترل شرکت است که تحت تأثیر قرار می گیرد:

یا به طور دائم با استفاده از عملیات معمول از امکانات (مانند تابش از شعله ور شدن).

یا به طور انحصاری توسط عواقب ناشی از یک وضعیت اضطراری ناشی از شکست عمده تاسیسات.

مناطق آتش سوزی همیشه در منطقه محدود شده اند.

اپراتور باید از طریق سیستم های مناسب یا به صورت دستی با استفاده از هشدارها و سیگنال ها از تمامی منابع احتمالی احتراق، از جمله ترافیک مانند کامیون ها و هلیکوپتر ها، که احتمالا در ناحیه محدود وجود دارد، کنترل شود. سطح خطر موجود در یک منطقه محدود با حضور، حتی موقت، عمومی نیست.

مجموعه ای از شکست های عمده ای که به عنوان سناریو گرفته شده عبارتند از:

پراکندگی گاز (سازمان ملل متحد - مشتعل گاز و یا ابر اسپری مایع):

قطر سوراخ نشت:               80 میلی متر برای 4 "<= قطر لوله <= 10 ''

                                                        100 میلی متر برای قطر لوله <= 16 "

                                                        120 میلی متر برای قطر لوله <= 24 '

                                                        140 میلی متر برای قطر لوله> 24 "

زمان جداسازی:                             90 ثانیه، با طول دوره آزادی               400 سانتیمتر اگر دو خودکار جدا شوند وجود دارد

                                                                      دریچه ها، 600 سانتیمتر اگر یک سوپاپ جداگانه ای وجود داشته باشد.

معیارهای اندازه گیری:                             100٪ LFL (میانگین زمان 10 ثانیه)

                                                        LC0٪ برای پراکندگی سمی H2S:

1000 ppm برای 60 ثانیه

800 ppm برای 300 ثانیه

700 ppm برای 600 ثانیه

500 ppm برای 1 800s

افزایش ارتفاع نشت:               1 متر

استخر آتش:

حوادث حادثه همانند تعریف منطقه آتش است.

معیارهای اندازه گیری:               4.7 kW / m² (1500 BTU / hr / ft²)

                                          توجه: تابش شامل تابش خورشید است

BLEVE:

حجم کل گاز طبیعی در نظر گرفته شده است

معیارهای اندازه گیری: حداکثر سطح تابش برای 0٪ مرگ و میر، محاسبه شده با توجه به طول سنگ شکن.

طوفان

شعله ها شعله ور می شوند

انفجار اضطراری

معیارهای اندازه گیری:               100٪ LFL (میانگین زمان 10 ثانیه)

                                          LC0٪ برای پراکندگی سمی H2S

تابش

(a) انفجار اضطراری در طی 15 دقیقه (2 شعله در عملیات)

معیارهای اندازه گیری:               3.2 کیلو وات / متر مربع (1000 BTU / hr / ft²): ذخیره سازی جوی

4.7 kW / m² (1500 BTU / hr / ft²): منطقه محدود، دائمی

پرسنل، تجهیزات فرایند

6.3 کیلو وات / متر مربع (2000 BTU / hr / ft²): درام براق

9.5 کیلووات / متر مربع (3000 BTU / hr / ft²): دسترسی ممنوعه، لولهپردازی شعله ور

توجه: تابش شامل تابش خورشید است

(ب) فرسودگی مداوم

معیارهای اندازه گیری:               2.0 کیلو متر مربع (630 BTU / hr / ft²) پرسنل دائمی

2.4 کیلو متر مربع (750 BTU / hr / ft²): ذخیره سازی جوی

3.2 کیلو وات / متر مربع (1000 BTU / hr / ft²): منطقه محدود، تجهیزات فرایند

4.7 کیلو وات / متر مربع (1500 BTU / hr / ft²): درام براق

توجه: تابش شامل تابش خورشید است

منطقه تحت تاثیر قرار گرفت

منطقه آسیب دیده منطقه ای است که فراتر از مرزهای نصب شده گسترش می یابد اما با این حال آسیب دیده است:

به طور دائم با استفاده از عملیات عادی تسهیلات (مانند تابش از شعله ور شدن)

یا به طور انحصاری توسط عواقب ناشی از یک وضعیت اضطراری ناشی از شکست عمده تاسیسات

ناحیه آسیب دیده همیشه باید دارای منطقه محدود باشد. مجموعه ای از شکست های عمده به عنوان سناریو ها به شرح زیر است:

پراکندگی گاز (ابر سمی):

حوادث حادثه همانند تعریف شده برای منطقه محدود شده است.

معیارهای اندازه گیری: IDLH برای پراکندگی سمی H2S:

500 ppm برای 60 ثانیه

400 ppm برای 300 ثانیه

360 ppm برای 600 ثانیه

300 ppm برای 1 800s

افزایش ارتفاع نشت:               1 متر

استخر آتش:

حوادث حادثه همانند تعریف منطقه آتش است.

معیارهای اندازه گیری:               3.2 kW / m² (1000 BTU / hr / ft²) توجه: تابش شامل تابش خورشید است

انفجار ابر انفجار:

حوادث حادثه همانند تعریف منطقه آتش است.

معیارهای اندازه گیری:               5،000 Pa

طوفان

پراکندگی SO2:

معیارهای اندازه گیری:               2 پی پی ام برای فرسودگی مداوم

                                                        5 ppm برای فرسودگی اضطراری

تابش:

انفجار اضطراری در طول 15 دقیقه (2 شعله در عملیات). معیارهای اندازه گیری:               2.0 kW / m² (630 BTU / hr / ft2) توجه: تابش شامل تابش خورشید است

فریز دائمی معیارهای اندازه گیری: 1.6 کیلو وات / متر مربع (500 BTU / hr / ft2) توجه: تابش شامل تابش خورشید است

نتایج و بحث

عمومی

محاسبات حاصل از تجزیه و تحلیل نتیجه از ترسیم فعلی و طرح بندی واحد پشتیبانی می کند، به طوریکه هیچگونه همپوشانی مناطق آتش سوزی در سایر واحدهای مجاور وجود ندارد. با این حال، واحدهای فرایند خاصی (و مناطق آتش سوزی مربوط به آن) وجود دارد که به دلیل فضای موجود، ممکن است به حداقل رساندن اثرات بین مناطق آتش سوزی مجاور محدود شود. تحت این شرایط اقدامات کاهش، شامل تشخیص گاز، برای کاهش خطر ابتلا به سرطان ضروری است، همانطور که در بخش 10.3 بحث شده است. مناطق تحت تاثیر آتش شامل شماره های 1، 2، 4، 9 و 10 می باشد.

بیش از حد فشار انفجار برای تمام ساختمان های واقع در مناطق آتش سوزی محاسبه شده است. این اطلاعات باید در انتخاب درجه انفجار مقاومت در برابر ساختمان های مورد استفاده قرار گیرد.

نسخه نرم افزار PHAST v6.51 منجر به مشکلی در مقایسه نتایج با مراحل دیگر پارس جنوب می شود. به طور معمول نسخه 6 و 6.21 قبلا استفاده شده است. نسخه 6 نتایج برخی از اشتباهات خاص را برای جریانهای غنی از متان ایجاد می کند. با توجه به تغییرات پایگاه داده، تفاوت ها بر اساس محدودیت های قابل اشتعال در برخی جریان ها وجود دارد. بین نسخه 6.21 و 6.51 مربوط به محاسبه پراکندگی گاز برای بخارهای سنگین از قبیل نشت جریانهای غنی از مایع است. در موارد خاص، این منجر به تفاوت معنی داری بین نتایج محاسبه شده است.

به طور کلی، محدودیت های قابل اشتعال پایین (LFL) و انفجار ابرهای بخار (VCE) در ارزیابی مناطق آتش نشانی تسلط دارند.

وسعت ناحیه های آسیب دیده و مناطق محدود شده از مرز سایت، بیش از 200 متر در مورد واحد بازیابی گوگرد و خطوط واردات و صادرات از مرز عبور می کند. با توجه به فضای موجود برای این سایت، هیچ محدودیتی در سایت وجود ندارد. تصور می شود که در صورت وقوع یک حادثه بالقوه بزرگ، اپراتور به سایت های دیگر و افرادی که در منطقه آسیب دیده هستند هشدار می دهد تا اقدامات مناسب را مطابق با برنامه ها و رویه های واکنش اضطراری اعلام کنند.

جداول خلاصه نتایج

مناطق آتش سوزی

جداول 10.2.1 و 10.2.2 خلاصه ای از ابعاد منطقه آتش را برای واحد به واحد و واحد به سوئیچ های اصلی و سوپاپ های ESD ارائه می کنند.

جدول 10.1 ابعاد مناطق آتش سوزی - واحد به واحد

یادداشت:

فاصله از لبه تجهیزات خطرناک، به جز مخازن ذخیره سازی و چاله های سوزش و تخلیه (نگاه کنید به نکات 2 و 3)، در نظر گرفته شده است.

برای مخازن ذخیره سازی با dikes نگهداری و گودال های سوزش و تخلیه، فاصله از لبه dike نگهداری در نظر گرفته شده است.

برای مخازن ذخیره سازی یخبندان پروپان و بوتان (واحد 147/148)، فاصله از دامنه مخزن محسوب می شود.

جدول 10.2 ابعاد مناطق آتش سوزی - واحدهای اصلی انتقال و سوپاپ های ESD (1)

یادداشت:

حداقل فاصله تا سوپاپ ESD برای واحد ممکن است تا 15 متر کاهش یابد تا اگر ESDV و لوله کشی مرتبط بین واحد و ESDV در برابر ضربه آتش محافظت شود (برای مثال، آتش سوزی برای ESDV، پوشش ان اموزشی برای لوله گذاری).

فاصله از لبه تجهیزات خطرناک، به جز مخازن ذخیره مخزن و مخزن DSO، و حفره های سوختگی و تخلیه (نگاه کنید به نکات 3)، در نظر گرفته شده است.

برای مخازن ذخیره سازی با dikes نگهداری و گودال های سوزش و تخلیه، فاصله از لبه dike نگهداری در نظر گرفته شده است.

منطقه محدود

(1) فاصله از لبه واحد به جز مخازن نگهداری با حوضچه های نگهداری و گودال احاطه شده است. برای مخازن ذخیره با حوضچه نگهداری و گودال سوختگی، فاصله از لبه نگهداری در نظر گرفته شده است.

منطقه آسیب دیده

(1) فاصله از لبه واحد به جز مخازن نگهداری با حوضچه های نگهداری و گودال احاطه شده است. برای مخازن ذخیره با حوضچه نگهداری و گودال سوختگی، فاصله از لبه نگهداری در نظر گرفته شده است.

بحث و اقدامات کاهش

نتایج تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که اقدامات اصلاحی خاص برای بهبود ایمنی لازم است ، جایی که با توجه به فضای موجود مجاز به جداسازی مناطق مجاور آتش نیست. در این شرایط، به منظور کاهش خطر ابتلا به سرطان، اقدامات کاهش، شامل تشخیص گاز اضافی مورد نیاز است. باقی مانده از بخش 10.3 در زیر این اقدامات را مورد بحث قرار می دهد.

باقی مانده از بخش 10.3 در زیر این اقدامات را مورد بحث قرار می دهد.

واحد تولید بخار 121، 123 و 124

پراکندگی گاز قابل اشتعال ، در منطقه LFL ، از واحد تثبیت کننده پشتیبان و واحد پروپان / بوتان و خشک کردن به طور انحصاری در واحد تولید بخار. به متر itigate امکان جرقه زنی از بخار تولید انواع دیگ بخار، تی وو اقدامات پیشنهاد شده، این بودن علاوه بر این از خط تشخیص گاز دید (نگاه کنید به رسم ) که فعال شدن یک دیگ بخار تعطیل در همان زمان به عنوان فعال پرده بخار واقع در اطراف دیگهای بخار. توجه داشته باشید، موانع در اطراف پرده ساقه مورد نیاز برای جلوگیری از پرسنل عبور از زیر پرده و زخمی شدن . ترکیبی از این اقدامات کاهش باید خطر از تشدید به حداقل برساند.

ردیاب کشنده واحد 100

با توجه به فضای موجود، این امکان را برای جدا کردن دو قطار کشنده شلاب U100-1 و U100-2 را از راه فاصله آتش نشانی (58 متر برای واحد به ابعاد لوله) جدا نمی کند. از این رو، همانند فازهای قبلی سایت های پارس جنوبی، دیواره های خاکی باید بین U100-1 و U100-2 ساخته شوند. ارتفاع دیواره خاکی نباید کمتر از دو متر اسمی بالاتر از انگشتان کشنده سیلندر باشد.

اگر چه مناطق آسیب دیده از یک سناریوی احتمالی آتش سوزی یا انفجار در U-100 Slug Catcher که به وسیله ارزیابی آتش نشانی تعریف می شود با یون های نزدیک همپوشانی ندارد، میزان پراکندگی گاز (بخار) از یک نشت مایع منجر به همپوشانی می شود . با این وجود، با شناسایی گازهای قابل اشتعال در اواخر شمال و جنوب غرقاب اسلحه و در واحدهای مجاور، این خطر کاهش می یابد. آشکارسازهای گاز باید برای فراهم کردن خاموش کردن خودکار اضطراری تنظیم شوند. جزئیات بیشتر در مورد تشخیص گاز و اقدامات اضطراری خاموش در ... طراحی پایه برای تشخیص آتش و گاز.

واحد های فرآیند

با توجه به اینکه تجهیزات در حداقل 5 متر از حد مجاز باتری هر واحد قرار گرفته است، فاصله های ایمنی زیر بین لبه های دستگاه و بین لبه های دستگاه و لوله های Piperack قرار می گیرند. لازم به ذکر است که مناطق آتش سوزی برخی از واحدهای فرایند که ذکر شده در زیر ذکر شده اند، بخشی از همسایگی با سایر واحدهای مجاور را به دلیل گستردگی پراکندگی گاز یا بخار از نشت میعان می دهند. با این حال، برای رویدادهای محاسبه شده آتش سوزی و انفجار، که هیچ کدام از آنها در مجاورت اطراف وجود ندارد، چنین نیست. اثر بالقوه نشت گاز یا بخار را می توان با قرار دادن خط آشکارسازهای گاز قابل اشتعال بین بین واحدهای درگیر کاهش داد. آشکارسازهای گاز SE باید مرتب برای ارائه خاموش کردن اضطراری اتوماتیک، همانطور که در ... طراحی پایه برای تشخیص آتش و گاز اشاره کرد.

این همپوشانی مناطق آتش سوزی ناشی از واحدهای تثبیت کننده ی کندانسور U103-1 / U103-2، واحد تثبیت کننده ی پشتیبان U110 و واحد های تبرید پروپان U111-1، 2، 3 / U111-4، 5، 6 است.

ایستگاه های برق و وسایل فنی اتاق

بعضی از پستهای الکتریکی و وسایل فنی (ITRs) در فضای محدود به دلیل محدودیت فضا و نیاز به اطمینان نسبتا طولانی کابل برق، در مناطق آتش نشانی قرار دارند. بخش 11.28 این ساختمان ها را شناسایی می کند. برای مقابله با خطر ابتلا به تشدید، این پست ها و ساختمان های ITR باید با دیوار و سقف مقاوم در برابر انفجار ساخته شوند تا بار انفجار محاسبه شده در این گزارش را برآورده سازند. بخش 11.28 را ببینید.

سوپاپ ESD

فاصله بین سوپاپ های ESD (ESDV) و تجهیزات خطرناک در منطقه آتش سوزی باید با نتایج تجزیه و تحلیل نتایج منطبق باشد (جدول 10.2 را ببینید). اگر فاصله به وسیله فاصله به دلیل فضای موجود عملی نباشد، حداقل فاصله بین یک ESDV و تجهیزات خطرناک در منطقه آتش نشانی باید 15 متر باشد و لوله های ESDV و مربوطه بایستی محافظت شوند (برای ضدعفونی ESDV، پوشش انعطاف پذیر برای لوله گذاری به عنوان مثال )

مخازن مخازن خنک کننده T-14 3 -101 A / B / C / D

مناطق آتش سوزی از مخازن ذخیره سازی مایع، تا حدی با برخی از واحدهای نزدیک و مرز سایت همپوشانی دارند. با توجه به فضای موجود، واحدهای جداگانه برای جلوگیری از این همپوشانی عملی نیستند. با این حال، با هم می توان تقسیم هر منطقه بسته در اطراف مخازن ذخیره سازی با دیوارهای کم به مناطق زیر را از بین برد، همانطور که در مشخصات کل عمومی اشاره شده است.

در صورت آتش سوزی در محفظه ذخیره سازی میعانات گازی و برای جلوگیری از گسترش آتش به مخازن ذخیره دیگر، دیواره های مخزن ذخیره سازی مایع با اسپری آب سرد می شود، همانطور که در RP-1718-999-1900-0002 اشاره شده است. دعوا کردن. بخش 11.20 مینویسد فاصله فاصله بین مخزن و مخزن مورد نیاز.

مخازن ذخیره سازی LPG

همانطور که در بخش های 11.24 و 11.25 اشاره شد، حداقل فاصله بین مخازن نگهداری بوتان و مخازن ذخیره پروپان (U147 و U148) باید نصف قطر ظرف بزرگتر باشد ، به ترتیب با NFPA 5 8 .

همچنین اشاره شده است که مخزن ذخیره سازی پروپان مبرد مبرد 145-D-101 در منطقه آتش نشانی مخازن ذخیره سازی مایع قرار دارد . با این حال، درام ذخیره سازی پروپان مبرد منحصر به فرد است که توسط یک تپه احاطه شده است. پمپ انتقال پروپان 145-P-101 A / B از گرما یک آتش بالقوه در محفظه ذخیره سازی مخزن مایع به وسیله مکان آنها در یک بخش کوره ای از تپه در اطراف 145-D-101 محافظت می شود.

منطقه خدمات عمومی

ناحیه خدمات عمومی که شامل ساختمان های مأموریت دائمی مانند ادارات، کارگاه ها و انبارها در خارج از مناطق آتش سوزی است که از فرآیند و واحدهای خطرناک به وجود آمده است.

با این حال، من تی روشن است که این منطقه از زمین اختصاص داده شده برای سایت ها ارائه طرح که به شدت وضوح tricts توانایی به طرح یک کارخانه با سطح پایین بهینه از خطر است. در طول گزینه های اولیه که در طراحی مهندسی فورستی مورد توجه قرار گرفت، محل سکونت خدمات عمومی در جایگاه های مختلف در کارخانه مورد بررسی قرار گرفت و در حالی که مکان انتخابی هنوز ایده آل نیست، با توجه به امکانات مجاور ، جهت باد و دسترسی به گیاه.

با در نظر گرفتن خطرات ناشی از پردازش ترش و قابل اشتعال ES گاز، آشکار است که املاک و مستغلات ارائه کل خیلی کوچک است و در نظر گرفتن طرح انتخاب خطر توانست همان باقی مانده است. منطقه محدود نیز با جاده های عمومی در شمال و جنوب این سایت همپوشانی دارد، که ثابت شده است که از طریق طرح تراکم گیاه از بین رفته است.

توصیه اصلی این است که زمین های بیشتری را برای توسعه فاز و مسیریابی بزرگراه های عمومی از این منطقه صنعتی اختصاص داده، بدیهی است که این کار قابل قبول نیست و بنابراین باید اقدامات ثانویه به منظور کاهش بیشتر در برابر تأثیر یک نشت قابل اشتعال قابل اشتعال یا گاز سمی یا بخار. اینها به شرح زیر است:

مواجهه پاسخ ها Pla اضطراری و مراحل نیاز به تعریف اقدام مناسب که پرسنل باید در صورت نشت عمده از گاز قابل اشتعال و / یا سمی است. طرح اضطراری و رویه ها باید در صورت وجود یک ابر گاز عمده نیز باشد شامل هشدار به سایت های مجاور و بستن جاده های عمومی می شود.

T O کاهش تی وی خطر نشت، خط لوله گاز اسید از درمان گاز قطار به واحد بازیافت گوگرد باید تا آنجا که ممکن است از همه ساخت و ساز جوش داده شده بدون فلنج یا اتصالات پیچ شود.

مناطق آتش سوزی

واحد ردیابی سلیم 100-1 / 2

سناریوهای مورد نظر

5 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL برای بخار گاز

آتش افقی جت بر روی بخش گاز

پراکندگی گاز LFL برای بخار مایع

آتش افقی جت بر روی بخش میعانات گازی

آتش سوزی گودال ریخته گری

نشت گاز از طریق سوراخ قطر 20 میلی متر است.

ابعاد حفره سیل: 32 مگا پیکسل 38 متر = 1216 متر مربع، به عنوان قطر معادل 40 متر مدل شده است.

برای ترکیب مایع، جریانهایی که در نظر گرفته می شوند، "پرونده تابستانی" (MW بزرگتر) هستند.

فشار کاری:               110 بارا (بسته بندی)

دمای کار:               25 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:

گاز:               Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند؛ C11CUT، C12CUT و C13CUT به C10CUT اضافه شده است.

خنک کننده: Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند. C12 تا C19CUT به C11CUT اضافه شده است. H2O برای هدف شبیه سازی حذف شده است.

نتایج

بخش گاز

نرخ انتشار: 6.47 کیلوگرم در ثانیه

بخش خنک کننده

نرخ انتشار: 22.5 کیلوگرم در ثانیه

آتش سوزی گودال ریخته گری

شبیه سازی فلاش، ساخته شده توسط بخش فرآیند نشان می دهد که کسر مایع شبیه به اکتان است و آتش استخر بر اساس این مایع است.

واحدهای تصفیه گاز قطعه 101، 104 و 105

واحد تصفیه گاز U101

سناریوهای مورد نظر (U101)

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

واحد تصفیه گاز U101 یک واحد مجاز است و در زمان تهیه تحلیل نتیجه، داده های تأییدی موجود نیست. از این رو، تجزیه و تحلیل پس زمینه برای U101 به شرح زیر است که برای مراحل پیشین تسهیلات دریایی پارس جنوبی آماده شده است.

گاز مورد نظر گاز خام ورودی به واحد تصفیه گاز U101 است. برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده '' مورد تابستان '(بیشتر MW).

فشار کاری:               68.75 بارا

دمای کار:               24.2 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند؛ C11CUT، C12CUT و C13CUT به C10CUT اضافه شده است.

نتایج دستگاه تصفیه آب U101

نرخ انتشار: 3.84 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره اشباح:               3200 متر مکعب (L = 40 متر، l = 20 متر، h = 4 متر).

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 1600 متر مکعب

با منحنی 350 mbar)              

Dehydration Guard و عطارد U104

سناریوهای مورد نظر (U104)

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

گاز مورد نظر خروجی فرایند از کوره بازسازی 104-H-101 است.

فشار کاری:               61 بارا

دمای کار:               300 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند؛ C11CUT، C12CUT و C13CUT به C10CUT اضافه شده است.

نتایج Dehydration و Mercury Guard U104

نرخ انتشار: 2.05 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 3 200 متر مکعب (L = 40 متر، l = 20 متر، h = 4 متر)

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 1 600 متر مکعب

                            (با منحنی 350 مگابایت)

اتان بازیابی U105

سناریوهای مورد نظر (U105)

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

مایع در نظر گرفته شده مایع در پایین Deethaniser 105-C-102 است. برای ترکیب مایع، جریان مورد نظر "مورد تابستانی" است.

فشار کاری:               30.9 باره

دمای کار:               108.8 درجه سانتی گراد

لازم به ذکر است که در حالی که شرایط در پایین Deethaniser مدل سازی می شوند، فاست این جریان را به عنوان یک بخار تحت فشار مشخص می کند.

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است

نتایج اتان بازیابی U105

نرخ انتشار: 0.23 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

حجم پر شده: 4160 متر مکعب (L = 52 متر، l = 20 متر، h = 4 متر).

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 2080 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

MEG بازسازی U102

این منطقه آتش نشانی هیچ مقدار زیادی از گاز قابل اشتعال یا سمی یا مایع ندارد. از این رو، طبق مشخصات کلی عمومی ، فاصله مشخصی برای منطقه آتش نشانی، ناحیه آسیب دیده و منطقه محدود وجود ندارد.

تثبیت کننده ی خنک کننده U103

سناریوهای مورد نظر

5 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL برای بخار گاز

جت افقی از قسمت گاز

پراکندگی گاز LFL برای بخار مایع

آتش افقی جت از بخش چگالش

انفجار

بخش گاز:

گاز در نظر گرفته شده است offgas؛ جریان از کمپرسور HP offgas پس از کولر. جریان مورد نظر "مورد زمستان" (بیشتر MW) است.

فشار کاری:                             70 بارا

دمای کار:                             81 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:

گاز:              

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند؛ C11CUT، C12CUT و C13CUT به C10CUT اضافه شده است.

بخش خنک کننده:

تراکم در نظر گرفته شده جریان جریان مایع ورودی در واحد تثبیت کننده است. جریان در نظر گرفته شده است '' پرونده تابستان '' (MW بیشتر).

فشار کاری:               30 بارا

دمای کار:               22 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند. C12 تا C19CUT به C11CUT اضافه شده است. H2O برای هدف شبیه سازی حذف شده است.

نتایج

بخش گاز

نرخ انتشار: 4.16 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 6 400 متر مکعب (L = 40 متر، l = 40 متر، h = 4 متر)

حجم بر اساس بزرگترین فضای محدود در واحد 103 است، این شامل کشتی های D-108/106/101/105 و قفسه های مربوطه و کولرهای هوا به جنوب از این تجهیزات می باشد.

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 3 200 متر مکعب

                            (با منحنی 350 مگابایت)

بخش خنک کننده:

نرخ انتشار: 11.8 کیلوگرم در ثانیه

صادرات گاز 106

سناریوها در نظر گرفته شده اند

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

گاز مورد نظر گاز بی رویه است که از کمپرسور گاز صادراتی بعد از کولر استفاده می شود. برای ترکیب مایع، جریان مورد نظر "مورد زمستان" (بیشتر MW) است.

فشار کاری:                             92 بارا

دمای کار:                             55 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:

نتایج

نرخ انتشار: 4.48 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 32 667 مترمکعب (L = 184 متر، l = 44.4 متر، h = 4 متر).

حجم بر اساس منطقه پلات مربوط به عناصر گاز محاسبه می شود.

نیم حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 16 333 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)                            

واحد فسفات NGL و درمان و خشک کردن اتان U107 و U116

NGL Fractionation U107

سناریوهای U107 در نظر گرفته شده است

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL از واحد فسفات NGL (107)

آتش سوزی افقی از واحد یونیزاسیون NGL (107)

انفجار

مایع در نظر گرفته شده، مایع بوتان از درام رفلکس Deethaniser (107 D 102) است. برای ترکیب مایع، جریان مورد نظر "مورد زمستان" است.

فشار کاری:                             7.5 بارا

دمای کار:                             59.9 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی :

نتایج U107

نرخ انتشار: 4.98 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 4400 متر مکعب (L = 55 متر، l = 20 متر، h = 4 متر)

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 2200 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

اتان درمان و خشک کردن U116

سناریوها U116 را در نظر گرفتند

واحد اتین درمان و خشک کردن U116 یک واحد مجوز است و در زمان تهیه تحلیل نتیجه، داده های تأییدی موجود نیست. از این رو، تحلیل نتیجه برای U116 به شرح زیر است که برای مراحل پیشین تسهیلات دریایی پارس جنوبی آماده شده است.

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL از واحد اتان و خشک کردن (116)

آتش جت افقی واحد اتان و خشک کردن (116)

انفجار

مایع در نظر گرفته شده است بخار بخار کمپرسور گاز بازسازی اتان

(116 K 101).

فشار کاری:               24.2 بار

دمای کار:               78 درجه سانتیگراد

ترکیب بندی :

نتایج U116

نرخ انتشار: 1.45 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

حجم پر شده: 3040 متر مکعب (L = 38 متر، l = 20 متر، h = 4 متر)

نیم حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 1520 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

ترش استارپز U109

سناریوها در نظر گرفته شده اند

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

مایع در نظر گرفته شده است گاز خروجی (به شعله ور شدن) از درز رفلکس تلخ آب مخلوط (109-D-103).

فشار کاری:                             1.8 بارا

دمای کار:                             95 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی

Mercaptans به H2S اضافه شده است

نتایج

نرخ انتشار: 0.15 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 1768 مترمکعب (26 متر، 17 متر متر، h = 4 متر).

حجم بر اساس بزرگترین فضای محدود در واحد 109 است، این شامل کشتی های D-101/102/105/103، مبدل E-101 و قفسه های مربوط به آن به جنوب از این تجهیزات می باشد.

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 884 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

پشتیبان گیری ثبات U110

سناریوها در نظر گرفته شده اند

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

مایع در نظر گرفته شده مایع از کشنده شل و جدا کننده HP است. برای ترکیب مایع، جریانهایی که در نظر گرفته می شوند، "پرونده تابستانی" (MW بزرگتر) هستند.

فشار کار: 30 بارا

دمای کار: 22.2 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی:                            

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند. C12 تا C19CUT به C11CUT اضافه شده است. H2O برای هدف شبیه سازی حذف شده است.

نتایج

نرخ انتشار: 11.8 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 5040 متر مکعب (L = 42 متر، l = 30 متر، h = 4 متر)

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 2520 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

تبرید پروپان U111-1 / 2/3/4/5/6

سناریوها در نظر گرفته شده اند

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL از واحد تبرید پروپان (111)

آتش خاموش افقی یخچال پروپان (111)

انفجار

مایع در نظر گرفته شده پروپان مایع درام مبرد مبرد است. جریان مورد نظر "مورد زمستان" است.

فشار کاری:                             21.6 بارا

دمای کار:                             60 درجه سانتیگراد

ترکیب بندی :

نتایج

نرخ انتشار: 8.73 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 5520 متر مکعب (L = 46 متر، l = 30 متر، h = 4 متر)

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 2760 متر مکعب.

(با منحنی 350 مگابایت)

پروپان و بوتان درمان و خشک کردن U113، U114 و U115

درمان پروپان و خشک کردن U114

سناریوها در نظر گرفته شده اند

درمان و خشک کردن پروپان و بوتان U113، U114 و U115 واحدهای مجاز هستند و در زمان تهیه تحلیل نتیجه، داده های تأییدی در دسترس نیستند. از این رو، تجزیه و تحلیل پس زمینه برای این واحدها به شرح زیر است که برای مراحل پیشین تسهیلات دریایی پارس جنوبی آماده شده است.

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL واحد پردازش و خشک کردن پروپان (114)

جت آتش افقی واحد پردازش و خشک کردن پروپان (114)

انفجار

مایع در نظر گرفته شده، پروپان مایع از بخش یخ زدایی NGL (107) است.

فشار کاری:                             33 بارا

دمای کار:               62 درجه سانتی گراد

ترکیب بندی :

نتایج

نرخ انتشار: 10.82 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 4800 متر مکعب (L = 60 متر، l = 20 متر، h = 4 متر)

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 2400 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

درمان بوتان و خشک شدن U115

سناریوها در نظر گرفته شده اند

درمان و خشک کردن پروپان و بوتان U113، U114 و U115 واحدهای مجاز هستند و در زمان تهیه تحلیل نتیجه، داده های تأییدی در دسترس نیستند. از این رو، تجزیه و تحلیل پس زمینه برای این واحدها به شرح زیر است که برای مراحل پیشین تسهیلات دریایی پارس جنوبی آماده شده است.

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL واحد درمان و خشک کردن بوتان (115)

آتش خاموش افقی جابجایی و واحد خشک کردن بوتان (115)

انفجار

مایع در نظر گرفته شده، بوتان مایع از واحد یخ زدایی NGL (107) است.

فشار کاری:                             14.4 بار

دمای کار:                             40 درجه سانتیگراد

ترکیب بندی

نتایج

نرخ انتشار: 7.65 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

واحدهای درمان و خشک کردن بوتان 115 در همان منطقه قطعه همانند واحد آماده سازی و خشک کردن پروپان 114. در نتیجه، برآورد انسداد انفجار، همانطور که در بخش 11.10.1.2 اشاره شد، می باشد.

تولید بخار، هواپیما، هوا و نیتروژن U121، 123 و 124

این منطقه آتش نشانی هیچ مقدار زیادی از گاز قابل اشتعال یا سمی یا مایع ندارد. از این رو، طبق مشخصات کلی عمومی ، فاصله مشخصی برای منطقه آتش نشانی، ناحیه آسیب دیده و منطقه محدود وجود ندارد.

سوخت گاز U122

سناریوها در نظر گرفته شده اند

5 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL از درام گاز سوخت HP

پراکندگی گاز LFL از گاز سوخت خروجی HP به کاربران

آتش افقی جت از درام گاز سوخت HP

آتش افقی جت از گاز خروجی HP سوخت به کاربران

انفجار

مایعات در نظر گرفته شده عبارتند از:

گاز ورودی توربین گاز سوخت HP:

فشار کاری:                             31.3 دلار

دمای کار:                             49.3 درجه سانتی گراد

جریان جرم نامی:                             24.99 کیلوگرم در ثانیه

گاز سوخت HP برای کاربران:

فشار کاری:                             24 بارا

دمای کار:                             47 درجه سانتی گراد

جریان جرم نامی:                             24.99 کیلوگرم در ثانیه

ترکیب بندی:

گاز:

سیستم فرایند طراحی سیستم سوخت سوخت U122 DB-1718-122-P312-0101 مرجع برای شرایط فرآیند است.

نتایج

گاز ورودی از درام سوخت HP سوخت:

نرخ انتشار: 1.48 کیلوگرم در ثانیه

خروجی گاز سوخت HP برای کاربران:

نرخ انتشار: 1.13 کیلوگرم در ثانیه

انفجار

حجم پرشده: 900 مترمکعب (15 متر، 15 متر، h = 4 متر).

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 450 متر مکعب

آب تصفیه آب و آب خنک کننده U127، 128 و 132

این منطقه آتش نشانی هیچ مقدار زیادی از گاز قابل اشتعال یا سمی یا مایع ندارد. از این رو، طبق مشخصات کلی عمومی ، فاصله مشخصی برای منطقه آتش نشانی، ناحیه آسیب دیده و منطقه محدود وجود ندارد.

سیستم تقویت کننده دریای و دیزل اضطراری U125 و 131

این منطقه آتش نشانی هیچ مقدار زیادی از گاز قابل اشتعال یا سمی یا مایع ندارد. از این رو، طبق مشخصات کلی عمومی ، فاصله مشخصی برای منطقه آتش نشانی، ناحیه آسیب دیده و منطقه محدود وجود ندارد.

درمان و دفع زباله های زباله U129

این منطقه آتش نشانی هیچ مقدار زیادی از گاز قابل اشتعال یا سمی یا مایع ندارد. از این رو، طبق مشخصات کلی عمومی ، فاصله مشخصی برای منطقه آتش نشانی، ناحیه آسیب دیده و منطقه محدود وجود ندارد.

منطقه آتش آب U130

این منطقه آتش نشانی هیچ مقدار زیادی از گاز قابل اشتعال یا سمی یا مایع ندارد. از این رو، طبق مشخصات کلی عمومی ، فاصله مشخصی برای منطقه آتش نشانی، ناحیه آسیب دیده و منطقه محدود وجود ندارد.

شراب U140

با توجه به مشخصات کلی عمومی ، عنکبوتهایی که در بخش 12.14 ذکر شده اند به مناطق آسیب دیده و محدود می شوند. فاصله آتش منطقه برای عودت مشخص نشده است.

سوختن گودال

سناریوهای مورد نظر

برای منطقه آتش 19، یک سناریو در نظر گرفته شده است:

استخر آتش گودال سوختگی

شبیه سازی به شرح زیر است: General Specification . ماده ای که در مقادیر قابل توجهی سوزانده می شود، خنثی است و به عنوان اکتان مدل سازی می شود.

سطح بخار سوز در آتش در نظر گرفته شده: 2 500 متر مربع             

نتایج

قطر معادل استخر آب: 57 متر             

HP / MP / LP Flare KO Drum U140

سناریوها در نظر گرفته شده اند

3 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL

آتش افقی جت

انفجار

فرآیند طراحی پایه U140 Flares و Blowdown ... مرجع برای شرایط فرآیند است.

HP Flame KO Drum 140-D-101

برای HP Drum خمیده Flare KO، گاز مورد نظر ترکیب HP Flare Design Case است.

فشار کار: 9 بارا             

دمای کار: -24 درجه سانتیگراد             

ترکیب بندی:

MP Flare KO Drum 140-D-103

برای MP Flare KO Drum، گاز در نظر گرفته شده است MP Flare طراحی مورد پروتئین (پروپان از depressurisation واحد تبرید پروپان واحد 147).

فشار کار: 2.6 بار             

دمای عملیاتی: 41 درجه سانتیگراد             

ترکیب بندی:

LP Flare KO Drum 140-D-102

برای LP Flare KO Drum، گاز مورد توجه، طراحی گاز مورد استفاده از گازهای MEG و دستگاه های Stripper Sour Water در صورت از دست رفتن ریفلاکس (شکست الکتریکی الکتریکی) است.

فشار کار: 1.3 بار             

دمای کار: 110 درجه سانتیگراد             

ترکیب بندی:

نتایج

HP Flame KO Drum 140-D-101

نرخ انتشار: 0.50 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 7200 مترمکعب (L = 50 متر، 36 متر، ساعت = 4 متر).

این حجم بر اساس بزرگترین فضای محدود در واحد 140 است، این شامل کشتی های 140-D-101/102/103/104/105 و قفسه های مربوطه و کولرهای هوا به جنوب از این تجهیزات می باشد. از این رو، این تخمین برای کل Unit 140 است.

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 3600 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

MP Flare KO Drum 140-D-103

نرخ انتشار: 0.18 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

MP Flare KO Drum در تجهیزات موجود در برآورد انفجار بیش از حد آماده شده برای HP Flare KO Drum مطرح شده در بخش 11.19.2.1 در بالا ذکر شده است. این تخمین برای کل Unit 140 است.

فلاپی LP

مورد طراحی ترکیب بخار تقریبا 98٪ بخار و غیر قابل اشتعال است. در طول عملیات معمول، LP Flare KO Drum 'شناور' در یک گاز خالص سوخت در یک فشار عملیاتی کمی بالاتر از اتمسفر. با توجه به فشار عملیاتی پایین در شناور سوخت گاز، هر منطقه آتش نشانی ناچیز خواهد بود و در ناحیه آتش سوزی ناشی از سیستم های HP و MP Flare KO Drum. محاسبه بیشتر انجام نشده است.

مخازن مخازن خنک کننده شماره 143-T-101 A / B / C / D

سناریوی در نظر گرفته شده است

یک سناریو در نظر گرفته شده است: آتش سوزی از حوضچه نگهداری. شبیه سازی شده است تا فاصله بین دو مخزن ذخیره مخزن و بین حوضچه احتباس و هر فرآیند مجتمع و واحد عملیاتی در نزدیکی قرار گیرد.

برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده '' مورد تابستان '(بیشتر MW).

توجه داشته باشید که ترتیب هر مخزن نگهدارنده ی مخزن 143-T-101 A / B / C / D مشابه است.

حجم مخزن: 60،000 متر مکعب                                                       

قطر مخزن: 72 متر                                                       

ارتفاع مخزن: 17 متر                                                                     

حداکثر ارتفاع باند موجود: 2.9 متر             

ابعاد حوضچه نگهداری: 162 mx 191 m                           

سطح حفاظت آبگیر: 30940 متر مربع                                         

قطر ورودی برابر است با: 198 متر (مخزن ذخیره سازی مایع)                           

ترکیب مایع وزن مولکولی نزدیک به 110 و مایع به عنوان اکتان مدل شده است.

نتایج

از این رو، حداقل فاصله بین لبه مخزن ذخیره مخزن مخزن و واحدهای مجاور 136 متر برای سرعت باد بالای 16 متر بر ثانیه است.

با توجه به سیستم خنک کننده اسپری آب بر روی دیواره مخزن ذخیره سازی مخزن 143-T-101 A / B / C / D، حداقل فاصله بین دو مخزن نگهدارنده و مخزن مخزن مخزن در نزدیکی (با توجه به اینکه تمام حوضچه های نگهداری یکسان هستند ) برای سرعت باد بالای 16 متر بر ثانیه ممکن است به 63 متر کاهش یابد. این به این دلیل است که به دلیل اثر خنک کننده اسپری آب، سطح تابش حرارتی مجاز می تواند تا 15.8 کیلو وات / مترمربع (5000 BTU / hr / ft²) افزایش یابد.

مخزن مخزن 143-T-102 مخزن خنک کننده غیر فعال است

سناریوی در نظر گرفته شده است

یک سناریو در نظر گرفته شده است: آتش سوزی از حوضچه نگهداری. برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده '' مورد تابستان '(بیشتر MW).

حجم مخزن: 6 300 متر مکعب                                                       

قطر مخزن: 25 متر                                                       

ارتفاع مخزن: 13.7 متر                                                                     

حداکثر ارتفاع باند موجود 2.7 متر             

ابعاد حوضچه نگهداری: 54 متر 54 سانتیمتر                           

سطح دریاچه نگهداری: 2916 مترمربع                                         

قطر ورودی به قطر مجاور: 61 متر                           

ترکیب مایع وزن مولکولی نزدیک به 110 و مایع به عنوان اکتان مدل شده است.

نتایج

حداقل فاصله بین مخزن ذخیره مخزن و مخازن مجاور 65 متر برای سرعت باد بالای 16 متر بر ثانیه است.

واحد ذخیره سازی دیزل و شیمیایی 131/146

سناریوها در نظر گرفته شده اند

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

استخر آتش در DSO Storage Tank 146-T-103 منطقه نگهداری (مخزن ذخیره سازی DSO بزرگترین مخزن ذخیره در این منطقه آتش سوزی) است.

ابعاد نگهداری: 20 میلی متر 30 متر = 600 متر مربع، به عنوان قطر معادل 28 متر مدل شده است.

ترکیب بندی:

خواص آتش این ماده به خوبی شناخته نشده است. برای شبیه سازی، ما در نظر گرفتیم که حداکثر قدرت انتشار مواد 30 کیلو وات / متر مربع است.

نتایج                            

ذخیره یخچال پروپان U145

مخزن ذخیره ی پروپان یخچال 145-D-101 درون یک تپه قرار دارد و روش ارزیابی آتش سوزی موجود در کل مشخصات عمومی  به این ترتیب اعمال نمی شود.

NFPA 58 Code Gas Gas Liquefied توصیه می کند که فاصله جدایی بین مخازن LPG مشتق شده و سایر ساختمان ها یا واحد ها باید 15 متر باشد. از این رو، فاصله منطقه آتش سوزی ذخیره سازی یخچال پروپان U145 تا 15 متر تنظیم شده است.

ذخیره سازی متانول U146

سناریوها در نظر گرفته شده اند

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

استخر آتش در منطقه بسته در اطراف ذخیره سازی متانول تازه 146-D-101

ابعاد نگهداری: 7 متر مربع 3 متر = 21 متر مربع، به عنوان قطر معادل 5 متر مدل شده است.

ترکیب: مایع به عنوان متانول 100٪، در شرایط محیطی مدل سازی می شود.

نتایج

مخازن ذخیره سازی پروپان U147

سناریوها در نظر گرفته شده اند

2 سناریو در نظر گرفته می شود:

پراکندگی گاز LFL از شیر تخلیه در 147-T-101/102

جرقه گاز جت از یک شیر تخلیه در 147-T-101/102

ترکیب بندی:

شبیه سازی ها بر اساس مواد پروپان معادل است.

فشار خروجی : 0.04 میلیمتر                           

دمای تخلیه: -34.5 درجه سانتی گراد                           

میزان تخمین تخمین زده شده: 12.7 کیلوگرم در ثانیه                           

نتایج

معیارهای اندازه گیری برای حداقل فاصله بین تانک های مجاور مخزن سردخانه در قسمت کد 9 آی پی به شرح زیر تعریف شده است: محدودیت جریان شار حرارتی بین سطوح بیرونی تانک های مخزن یخچال مجاور که برای حفاظت از طریق فاصله به تنهایی ارائه می شود، برابر با 2500 BTU / hr / ft² (8 kW / m2).

با توجه به مشخصات عمومی ، حداقل فاصله بین مخازن LPG سرد شده باید قطر ظرف بزرگتر باشد. گاز نوشیدنی نفتی NFPA 58 بیان می کند که فاصله بین مخازن LPG یخچال فریز شده نیمی از قطر ظرف بزرگتر است. با توجه به اینکه مخازن ذخیره سازی پروپان 147-T-101 A / B دارای قطر بزرگتر (48 متر)، فاصله حداقل بین مخزن گاز خنک شده ی سرد شده 24 متری است.

NFPA 58 توصیه می کند که فاصله کانتینرهای پروپان سرد از ساختمان های مهم یا واحدهای مجاور برابر با 122 متر باشد.

مخازن ذخیره بوتان U148

سناریوها در نظر گرفته شده اند

2 سناریو در نظر گرفته می شود:

پراکندگی گاز LFL از یک شیر تخلیه در 148-

احتراق یک جت گاز از یک شیر تخلیه در 148-

ترکیب بندی

شبیه سازی بر مبنای مواد معادل بوتان است.

فشار خروجی : 0.04 میلیمتر             

دمای تخلیه: -6.8 درجه سانتی گراد             

میزان تخفیف تخمینی: 5.5 کیلوگرم بر ثانیه             

نتایج

با توجه به مشخصات عمومی ، حداقل فاصله بین مخازن LPG سرد شده باید قطر ظرف بزرگتر باشد. گاز نوشیدنی نفتی NFPA 58 بیان می کند که فاصله بین مخازن LPG یخچال فریز شده نیمی از قطر ظرف بزرگتر است. با توجه به اینکه مخازن ذخیره سازی پروپان 147-T-101 A / B دارای قطر بزرگتر (48 متر)، فاصله حداقل بین مخزن گاز خنک شده ی سرد شده 24 متری است.

NFPA 58 توصیه می کند که فاصله کانتینرهای پروپان سرد از ساختمان های مهم یا واحدهای مجاور برابر با 122 متر باشد.

واحد تبرید مخازن ذخیره سازی پروپان و بوتان U147 و U148

سناریوها در نظر گرفته شده اند

4 سناریو در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL برای بخار گاز

آتش افقی جت بر روی بخش گاز

پراکندگی گاز LFL برای قسمت مایع

آتش افقی جت بر روی قسمت مایع

انفجار

بخش گاز:

گاز مورد نظر گاز از کمپرسور مبرد 147-K-101 است. برای ترکیب مایع، جریانهایی که در نظر گرفته می شوند، «پرونده نگهداری» هستند.

فشار کاری: 22.8 بار                           

دمای کار: 87.0 درجه سانتی گراد                           

ترکیب بندی:

گاز:                            

بخش مایع:

مایع در نظر گرفته شده مایع در انتهای طبل مبرد مبرد 147-D-104 است. برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده است '' پرونده نگهداری ''.

فشار کاری: 21.7 بار             

دمای کار: 60 درجه سانتیگراد             

ترکیب بندی:

مایع:

نتایج

بخش گاز

نرخ انتشار: 1.69 کیلوگرم در ثانیه

انفجار:

دوره بارگذاری شده: 8000 متر مکعب (L = 63 متر، l = 26 متر، h = 4m / L = 47 متر، l = 7 متر، h = 4 متر)

نصف حجم پر از گاز در نظر گرفته شده: 4000 متر مکعب

(با منحنی 350 مگابایت)

              بخش مایع:

نرخ انتشار: 7.97 کیلوگرم در ثانیه

LPG Flare U147

با توجه به مشخصات کلی عمومی ، شعله ور شدن ناحیه هایی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، به عنوان بخش 12.14 ذکر شده است. فاصله منطقه آتش نشانی برای LPG Flare مشخص نیست.

ساختمان های شناخته شده به عنوان درون مناطق آتش سوزی

زیر ایستگاه ها و اتاق های فنی ابزار (ITR) به عنوان درون منطقه آتش شناخته شده اند. برای هر ساختمان، انفوزیون بالقوه و طول مدت پالس محاسبه شده است.

زیر ایستگاه 1، ITR-3/4

ایستگاه پایه 2. ITR-4

فرض بر این است که طول پروفیل طول بیش از حد، مثلثی است، بیش از حد فشار 297 میلیبار و مدت زمان 60 میلی ثانیه انتخاب شده است.

ایستگاه پایه 3، ITR-3

فرض بر این است که طول پروفیل طول بیش از حد، مثلثی است، بیش از حد فشار 195 مگابایت و طول مدت 65 میلی ثانیه، به عنوان شدیدترین انتخاب شده است.

ایستگاه پایه 5، ITR-5/6

زیر ایستگاه 6، ITR-7/8

ایستگاه فرعی 9، ITR-11

رویداد فوق فشاری 295 میلیبار و مدت زمان 62 میلی ثانیه به عنوان شدیدترین انتخاب شده است.

ساختمان کنترل

ساختمان کنترل به طور دائم مجهز است و اگر چه درون فضای دیگر واحدهای دیگر قرار ندارد، ساختمان کنترل واقع شده است که در آن فشار بیش از حد از انفجار بالقوه در واحد 106 ممکن است بیش از 100 مگابایت باشد. از این رو، ساخت و ساز ساختمان کنترل باید به صورت انفجار مورد توجه قرار گیرد. برآورد تخمین زده شده در ساختمان کنترل به شرح زیر است:

مناطق تحت تاثیر قرار گرفته و محدود شده است

بازیابی گوگرد U108-1 / 2

سناریوهای مورد نظر

2 سناریو در نظر گرفته می شود:

H2S پراکندگی گاز سمی برای خط گاز اسید بین قطار درمان گاز U101 و واحد بازیافت سولفور U108.

H2S پراکندگی گاز سمی برای خط ورودی گاز اسید در واحد بازیافت سولفور U108.

واحدهای بازیابی گوگرد U108 و واحدهای تصفیه گاز U101 هر دو واحدهای مجاز هستند و در زمان تهیه تحلیل نتیجه، اطلاعات تایید شده در دسترس نبودند. از این رو، تجزیه و تحلیل عواقب خط گاز اسید و واحد بازیابی گوگرد به دنبال آن است که برای مراحل پیشین تسهیلات دریایی پارس جنوبی آماده شده است.

نشت گاز یک تابع از بزرگترین بخش لوله است که می تواند در داخل تسهیلات رخ دهد، بر اساس این فرض است که اندازه نشتی 50 درصد از قطر لوله برای قطر های کوچک را تشکیل می دهد و برای قطر های بزرگ تا 20 درصد کاهش می یابد مشخصات عمومی ).

برای خط گاز اساسی بین واحد تصفیه گاز 101 و واحد بازیابی گوگرد، قطر لوله 24 "خواهد بود. قطر نشت به 120 میلیمتر برسد.             

برای خط ورودی اسید گاز واحد بازیابی گوگرد، قطر لوله 28 '' خواهد بود. قطر نشت به 140 میلیمتر می رسد.

زمان لازم برای جداسازی نشت 10 دقیقه است.

برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده مورد طراحی است.

فشار کار: 1.8 بارا                           

دمای کار: 60 درجه سانتیگراد                           

جرم جرم اسمی: 6.5 کیلوگرم در ثانیه                           

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است، HC CUTS به اتان اضافه شده است.

نتایج

خط گاز اسید بین قطارها و واحدهای بازیابی گوگرد

نرخ انتشار: 3.7 کیلوگرم در ثانیه

منطقه محدود

منطقه آسیب دیده

گاز ورودی گاز اسید از واحد بازیابی گوگرد

نرخ انتشار: 5.04 کیلوگرم در ثانیه

منطقه محدود

منطقه آسیب دیده

خطوط گاز ورودی

سناریوهای مورد نظر

4 سناریو در نظر گرفته شده است:

مورد 1: پراکندگی گاز LFL از شیر ورودی ESD شیر 100-ESDV-0403 به ایستگاه کنترل فشار.

مورد 2: پراکندگی گاز سمی H2S از شیر ورودی ESD شیر 100-ESDV-0403 به ایستگاه کنترل فشار.

مورد 3: پراکندگی گاز LFL برای خط ورودی واحدهای قطار گاز 101-1.

مورد 4: پراکندگی گاز سمی H2S برای خط ورودی واحدهای قطعه درمان گاز 101-1.

نشت گاز به شرح زیر تعریف می شود: General Specification .

مورد 1: پراکندگی گاز از شیر ورودی ESD کارخانه 100-ESDV-0403 به ایستگاه کنترل فشار

قطر لوله 32 "                           

قطر نشت: 140 میلی متر (فرض شده)                           

زمان لازم برای جداسازی نشت برابر با 90 ثانیه و زمان انتشار آن 400 ثانیه است. برای ترکیب مایع، جریان هایی که در نظر گرفته می شوند، "پرونده تابستانی" هستند.

فشار کار: 110 بارا (بسته بندی)             

دمای کار: 25 درجه سانتیگراد             

نرخ جرم اسمی: 308 کیلوگرم در ثانیه             

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند؛ C11CUT، C12CUT و C13CUT به C10CUT اضافه شده است.

نرخ انتشار: اولیه: 384 کیلوگرم در ثانیه                                         

میانگین: 308 کیلوگرم در ثانیه             

حجم بخش جدا شده: 3 250 متر مکعب             

نتایج: محدوده محدود

مورد 2: پراکندگی گاز سمی H2S از شیر ورودی ESD شیر 100-ESDV-0403 به ایستگاه کنترل فشار.

شرایط فرآیند مانند موارد 1 ذکر شده است.

منطقه محدود

منطقه آسیب دیده

مورد 3: پراکندگی گاز برای خط ورودی واحد تعلیق گاز 101-1

قطر لوله: 24 "                           

قطر نشت: 120 میلی متر (فرض شده)                           

زمان لازم برای جداسازی نشت برابر با 90 ثانیه و زمان انتشار آن 400 ثانیه است. برای ترکیب مایع، جریان هایی که در نظر گرفته می شوند، "پرونده تابستانی" هستند.

فشار عملیاتی: 69.7 بار             

دمای کار: 23.9 درجه سانتی گراد             

نرخ جرم اسمی: 259 کیلوگرم در ثانیه             

ترکیب بندی:

Mercaptans به H2S اضافه شده است، PR1THIOL، BU1THIOL و HX1THIOL به ترتیب به n-بوتان، n-پنتان و هپتان جذب شده اند؛ C11CUT، C12CUT و C13CUT به C10CUT اضافه شده است.

نرخ انتشار: اولیه: 139 کیلوگرم در ثانیه                           

میانگین: 50 کیلوگرم در ثانیه                           

حجم بخش جدا شده: 375 متر مکعب (فرض شده از مراحل قبل)

نتایج: محدوده محدود

Case4: H2S پراکندگی گاز سمی برای خط ورودی از واحد تصفیه گاز 101-1

شرایط فرآیند همانطور که در مورد 3 ذکر شده است.

منطقه محدود

منطقه آسیب دیده

42 "خط گاز صادراتی

سناریوی در نظر گرفته شده است

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL پایین دست جریان صادر کننده ESDV 106-ESDV-0009

نشت گاز به شرح زیر تعریف می شود: General Specification .

فرض بر این است که 42 "خط گاز صادراتی دارای مسیریابی سطح بالا است. برای 42 "خط گاز صادراتی، قطر نشت فرض می شود: 140 میلی متر.

فرض بر این است که زمان لازم برای جداسازی نشت بیش از 10 دقیقه برای بخشی از خط پایین دست جریان ESDV است.

برای ترکیب مایع، جریان مورد نظر "مورد زمستان" است.

فشار کار: 90.8 بار             

دمای کار: 54.5 درجه سانتی گراد             

نرخ جرم اسمی: 392 کیلوگرم در ثانیه             

ترکیب بندی:

نتایج

نرخ انتشار (اولیه): 218 کیلوگرم بر ثانیه

نرخ انتشار (میانگین): 201 کیلوگرم بر ثانیه

منطقه محدود

خط صادرات اتان

سناریوها در نظر گرفته شده اند

2 سناریو در نظر گرفته می شود:

LFL پراکندگی گاز در پایین دست دریچه صادرات ESDV 116-ESDV-0046 در قسمت 14 "خط.

LFL پراکندگی گاز در پایین دست دریچه صادرات ESDV 116-ESDV-0046 در بخش 10 "خط.

نشت گاز به شرح زیر تعریف می شود: General Specification . تصریح شده است که خط گاز صادرات اتان دارای مسیریابی سطح بالا است.

برای خط 14 '' گاز، قطر نشت فرض می شود: 100 میلی متر.                           

برای خط 10 '' گاز، قطر نشت فرض می شود: 80 میلی متر.                           

فرض بر این است که زمان لازم برای جداسازی نشت بیش از 10 دقیقه است.

فشار کار: 22.2 بار                           

دمای کار: 40 درجه سانتیگراد                           

نرخ جرم اسمی: 14.8 کیلوگرم در ثانیه                           

ترکیب بندی:

نتایج

14 "بخش گاز صادرات اتان

نرخ انتشار: اولیه: 36 کیلوگرم در ثانیه                                         

میانگین: 9.54 کیلوگرم در ثانیه             

حجم بخش جدا شده: 90 متر مکعب             

منطقه محدود

10 "بخش صادرات گاز اتان

نرخ انتشار: اولیه: 23 کیلوگرم در ثانیه                                         

میانگین: 6.1 کیلوگرم در ثانیه             

حجم بخش جدا شده: 90 متر مکعب             

منطقه محدود

خط صادرات پروپان

سناریوی در نظر گرفته شده است

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL در پایین دست دریچه صادرات ESDV 160-ESDV-0001

نشت پس از تعریف عمومی عمومی  تعریف شده است. فرض بر این است که 18 خط تولید صادرات پروپان مسیریابی سطح بالا دارد.

برای خط 18 '، قطر نشت فرض می شود: 120 میلی متر.

فرض بر این است که زمان لازم برای جداسازی نشت بیش از 10 دقیقه برای بخشی از خط پایین دست جریان ESDV است.

برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده است '' مورد بارگیری ''.

فشار کاری: 8.5 بار                           

دمای عملیاتی: -41.8 ° C             

نرخ جرم اسمی: 404 کیلوگرم در ثانیه                           

ترکیب بندی:

نتایج

منطقه محدود

خط صادرات بوتان

سناریوی در نظر گرفته شده است

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

پراکندگی گاز LFL در پایین دست دریچه صادرات ESDV 160-ESDV-0001.

نشت پس از تعریف عمومی عمومی  تعریف شده است. فرض بر این است که 18 خط تولید صادرات پروپان مسیریابی سطح بالا دارد.

برای خط 18 "، قطر نشت به 120 میلیمتر برسد.

فرض بر این است که زمان لازم برای جداسازی نشت بیش از 10 دقیقه برای بخشی از خط پایین دست جریان ESDV است.

برای ترکیب مایع، جریان در نظر گرفته شده است '' مورد بارگیری ''.

فشار کاری: 8.5 بار                           

دمای کار: -6.6 درجه سانتی گراد                           

نرخ جرم اسمی: 417.5 کیلوگرم در ثانیه                           

ترکیب بندی:

نتایج

منطقه محدود

واحد تبرید پروپان U111

سناریوی در نظر گرفته شده است

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

شستشوی سرامیکی مبرد پروپان (111 D 103)

شبیه سازی اثرات BLEVE بر اساس مشخصات کل عمومی  ساخته شده است.

حجم LPG ذخیره شده در درام مبرد مبرد: 57 متر مکعب (فرض می شود از مراحل قبلی)             

فشار کار: 21.6 بارا                                                                                   

دمای کار: 60 درجه سانتیگراد                                                                                   

تراکم گاز طبیعی در دمای عملیاتی: 425.7 کیلوگرم در متر مکعب                           

ترکیب بندی:

نتایج

مدت زمان آتش بازی: 13.03 ثانیه                                                       

منطقه محدود:

حداکثر تابش قابل قبول (0٪ مرگ و میر): 29.7 kW / m² (9 390 BTU / hr / ft²) (شامل تابش خورشیدی).

فاصله از لبه ذخیره سازی: 177 متر                           

منطقه تحت تاثیر قرار گرفت:

حداکثر تابش قابل قبول (سوختگی 2 درجه): 15 کیلو وات / متر مربع (739 BTU / hr / ft²) (از جمله تابش خورشیدی).

فاصله از لبه ذخیره سازی؛ 225 متر                                         

اتان بازیابی U105

سناریوی مورد نظر

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

درام از رفلکس درام دیتانیزر (105 د 102)

شبیه سازی اثرات BLEVE بر اساس مشخصات کل عمومی  ساخته شده است.

حجم گازوئیل ذخیره شده در درون رفرنس Deethaniser: 23 مگابایت (فرض می شود از فاز های قبلی)             

فشار کار: 30.5 بار                                                                                   

دمای کار: 7.2 درجه سانتی گراد                                                                                   

تراکم گاز طبیعی در دمای عملیاتی: 395 کیلوگرم در متر مکعب                           

ترکیب بندی:

نتایج

مدت زمان آتش بازی: 9.03 ثانیه                                                       

منطقه محدود:

حداکثر تابش قابل قبول (0٪ مرگ و میر): 39.2 کیلو وات / متر مربع (12390 BTU / hr / ft²) (از جمله تابش خورشیدی).

فاصله از لبه ذخیره سازی: 104 متر             

منطقه تحت تاثیر قرار گرفت:

حداکثر تابش قابل قبول (سوختگی 2 ثانویه): 19.8 کیلو وات / متر مربع (6252 BTU / hr / ft²) (از جمله تابش خورشیدی).

فاصله از لبه ذخیره سازی: 184 متر

ذخیره یخچال پروپان U145

سناریوها در نظر گرفته شده اند

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

پارگی خط 2 "مایع و پراکندگی LFL

شبیه سازی پراکندگی بر اساس مشخصات عمومی عمومی  ساخته شده است. مقایسهای نیز با مقررات فرانسوی (حکم 9/11/89) صورت گرفته است.

برای شبیه سازی فرض می شود که جداسازی توسط سیستم جریان بیش از 10 ثانیه انجام می شود و طول لوله های جدا شده 20 متر است. ما تفکیک کامل سوراخ لوله را در فاصله 2 متر از مخزن ذخیره می کنیم.

فشار کار: 6 تا 20 درصد بسته به منبع پروپان                                                                     

دمای کار: 10 درجه سانتی گراد                                                                     

تراکم گاز طبیعی در دمای کار: 513 کیلوگرم در متر مکعب             

ترکیب بندی:

مایع از منابع مختلف جایگزین گرفته شده و دارای حداقل پروپان 98٪ است. از این رو، مایع به عنوان پروپان (MW 44، LFL 2.0، UFL 9.5)

نتایج

نرخ انتشار: 9.3 کیلوگرم در ثانیه             

منطقه محدود

مقایسه با مقررات فرانسه:

منطقه محدود:

حداکثر تابش قابل قبول (0٪ مرگ و میر): 9 3 √ M (جایی که M آزادی جرم گاز است، محاسبه شده به عنوان حجم لوله جدا شده).             

فاصله از لبه ذخیره سازی: 25 متر                                         

منطقه تحت تاثیر قرار گرفت:

حداکثر تابش قابل قبول (سوختگی 2 درجه): 22 3√ M (جایی که M انتشار گاز توده ای است، به صورت حجم لوله جدا شده محاسبه می شود ).             

فاصله از لبه ذخیره سازی: 62 متر                                         

مخازن ذخیره مخزن

سناریوها در نظر گرفته شده اند

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

مخزن مخزن مخزن 143-T-101 A / B / C / D مخزن ذخیره آب استخر

شبیه سازی برای آتش سوزی در شرایط مشابه با بخش 11.20 انجام می شود. پرتو تابش، تابش در سطح زمین برای مناطق آسیب دیده و محدود است.

نتایج

منطقه محدود:

منطقه آسیب دیده:

مخازن ذخیره سازی غیرمستقیم مخزن

سناریوها در نظر گرفته شده اند

1 سناریو در نظر گرفته شده است:

استخر آتش سوزی نگهداری مخزن ذخیره سازی غیرفعال.

شبیه سازی برای آتش سوزی در شرایط مشابه با بخش 11.21 انجام می شود. پرتو تابش، تابش در سطح زمین برای مناطق آسیب دیده و محدود است.

نتایج

منطقه محدود:

منطقه آسیب دیده:

سوختن گودال

سناریوهای مورد نظر

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

استخر آتش گودال سوختگی

به بخش 11.18 مراجعه کنید. برای داده های سناریو

نتایج

منطقه محدود:

منطقه آسیب دیده:

DSO Storage Tank 146-T-103

سناریوی در نظر گرفته شده است

1 سناریوی در نظر گرفته شده است:

نگه داشتن استخر آتش

به بخش 11.22 مراجعه کنید. برای توصیف سناریو

نتایج

منطقه محدود

منطقه تحت تاثیر قرار گرفت

HP Flare ، MP Flare، LP Flare، LPG Flare

محاسبه های جداگانه در طی FEED برای ارائه برآورد اولیه از محدوده محدود و تحت تاثیر قرار دادن در اطراف شعله های آتش، بر اساس محاسبات تابش و پراکندگی تهیه می شود ، به گزارش جزئیات تابش خورشیدی  برای جزئیات بیشتر.

در مهندسی دقیق، زمانی که جریان به شعله ور تایید شده است و نوع نوک شعله انتخاب شده است، پیمانکار EPCC مناطق محدود و تحت تأثیر را تأیید می کند، با استفاده از محاسبات تامین کننده به صورت مناسب.Documents Applied & Software Used

The calculations for the consequences analysis are made according to the Total Exploration Production document  General Specification Safety of Impacted Area, Restricted Area and Fire Zones, Rev 2. In a few cases, the methods given under ... do not apply to certain arrangements of the equipment of... onshore site: for example ... does not apply to the mounded storage arrangement of Unit 145 Propane Refrigerant Storage. In these particular cases, the fire zone distance has been selected according to appropriate NFPA design codes as noted in the detailed sections of this report.  

The software used for the consequence analysis has been Phast version 6.51.

Process Data

The data used is the design data available at the FEED stage of the project, such as noted in PFD’s and Process Heat and Material Balances. For each case, the most conservative process data are taken into consideration to perform the simulation. Where the design is not frozen at the time of analysis, assumptions of process data have been used, generally based on previous phases. These assumptions are expressed in the subsequent, detailed sections of this report.

Weather Conditions

The meteorological conditions envisaged for the simulations are the following:

Ambient temperature:     10°C (the average of the minimum temperature of the five colder months)

Relative humidity:         64 % (the average of the relative humidity for the five same months)

Surface roughness:     0.1

Solar radiation:         0.98 kW/m² (310 BTU/hr/ft²)

For jet fire and dispersion, the simulations are made with 2 wind speeds: 2 m/s and 5 m/s considering a neutral atmosphere (Pasquill D).

For pool fire, the simulation is made with 3 wind speeds: 2 m/s, 5 m/s and 16 m/s.

Fire Zone Criteria

For modelling, the criteria considered are the following:

Criteria

According to Total General Specification ..., “the partition into fire zones is such that the consequences of a fire, a flammable gas leak, or an explosion corresponding to the credible event likely to occur in the concerned fire zone shall not impact other fire zones to an extent where their integrity could be put at risk”.

The fire zone shall not overlap inside the unit. The overlap is admitted if inside the overlapped area no equipment is installed, but only piping and pipe rack that shall be fireproofed.

The main principle adopted for the partition of the plant into fire zones is that it is not generally acceptable that a single credible event could result in the total loss of function of the plant.

The set of credible events taken as scenarios are:

Gas dispersion (unignited gas or liquid spray cloud):

Leak hole diameter:     20 mm

Flows remains constant for 10 minutes

Leakage flow rate limited to the maximum nominal flow rate (discharge of pump or compressor)

Sizing criteria: 100% LFL (averaging time 10 s)

Assumed elevation of leak:    1m

Jet fire:

Leak hole diameter: 20 mm

Sizing criteria:    9.5 kW/m² (3 000 BTU/hr/ft²)

15.8 kW/m² for ESDV or piping (5 000 BTU/hr/ft²)

Note: radiation includes solar radiation

Assumed elevation of leak:    1m

Pool fire:

Retention pond in fire for single wall tank storage or pit

Maximum flame radiation for condensate pool fire: 30 kW/m²

Sizing criteria:    9.5 kW/m² (3 000 BTU/hr/ft²) excluding impact on tank storage and piping

            15.8 kW/m² for ESDV, other tank storage or piping (5000 BTU/hr/ft²)

            Note: radiation includes solar radiation

Vapour Cloud Explosion:

Largest unit 50% full of gas at stochiometry

Maximum overpressure:    50 000 Pa for congested unit

35 000 Pa for less congested unit

Sizing criteria:    17 000 Pa for building, equipment, storage

            30 000 for ESDV and piping

Fire Zones

 The fire zones considered for this study are the following:

Restricted area

The restricted area is the area within the boundaries of the installation and hence under the control of the Company, which is affected:

Either permanently by normal operation of the facility (such as radiation from a flare).

Or exceptionally by the consequences of an emergency situation caused by a major failure of the facility.

The fire zones are always included in the restricted area.

The Operator shall have the control, either automatically through appropriate systems or manually by means of alarms and signals, of all possible sources of ignition, including traffic such as trucks and helicopters, likely to be present in the restricted area. The level of risk prevailing in a restricted area is not compatible with the presence, even temporary, of public.

The set of major failures taken as scenarios are:

Gas dispersion (un-ignited gas or liquid spray cloud):

Leak hole diameter:    80 mm for 4’’<=pipe diameter <=10’’

                100 mm for pipe diameter <=16’’

                120 mm for pipe diameter <=24’’

                140 mm for pipe diameter > 24 ‘’

Isolation time:        90 s, with a release duration of      400 s if there are two isolating automatic

                    valves, 600 s if there is one single automatic isolating valve.

Sizing criteria:        100% LFL (averaging time 10 s)

                LC0% for H2S toxic dispersion:

1 000 ppm for 60 s

800 ppm for 300 s

700 ppm for 600 s

500 ppm for 1 800s

Assumed elevation of leak:    1 m

Pool fire:

The accident event is taken to be the same as defined for the fire zone.

Sizing criteria:     4.7 kW/m² (1 500 BTU/hr/ft²)

            Note: radiation includes solar radiation

BLEVE:

The total mass of the LPG is taken into account

Sizing criteria: maximum radiation level for 0% lethality, calculated according the duration of the fireball.

Flaring

Flares flame out

Emergency flaring

Sizing criteria:    100% LFL (averaging time 10 s)

            LC0% for H2S toxic dispersion

Radiation

(a) Emergency flaring during 15 min (2 flares in operation)

Sizing criteria:    3.2 kW/m² (1 000 BTU/hr/ft²): atmospheric storage

4.7 kW/m² (1 500 BTU/hr/ft²): restricted area, permanent

personnel, process equipment

6.3 kW/m² (2 000 BTU/hr/ft²): flare drum

9.5 kW/m² (3 000 BTU/hr/ft²): prohibited access, flare piping

Note: radiation includes solar radiation

(b) Continuous flaring

Sizing criteria:    2.0 kW/m² (630 BTU/hr/ft²) permanent personnel

2.4 kW/m² (750 BTU/hr/ft²): atmospheric storage

3.2 kW/m² (1000 BTU/hr/ft²): restricted area, Process Equipment

4.7 kW/m² (1 500 BTU/hr/ft²): flare drum

Note: radiation includes solar radiation

Impacted area

The impacted area is the area that extends beyond the boundaries of the installation but which is nevertheless affected:

Either permanently by normal operation of the facility (such as radiation from the flare)

Or exceptionally by the consequences of an emergency situation caused by a major failure of the facility

The impacted area shall always contain the restricted area.  The set of major failures taken as scenarios are as follows:

Gas dispersion (toxic cloud):

The accident event is taken to be the same as defined for the restricted area.

Sizing criteria: IDLH for H2S toxic dispersion:

500 ppm for 60 s

400 ppm for 300 s

360 ppm for 600 s

300 ppm for 1 800s

Assumed elevation of leak:    1 m

Pool fire:

The accident event is taken to be the same as defined for the fire zone.

Sizing criteria:    3.2 kW/m² (1 000 BTU/hr/ft²) Note: radiation includes solar radiation

Vapour cloud explosion:

The accident event is taken to be the same as defined for the fire zone.

Sizing criteria:    5 000 Pa

Flaring

SO2 dispersion:

Sizing criteria:    2 ppm for continuous flaring

                5 ppm for emergency flaring

Radiation:

Emergency flaring during 15 min (2 flares in operation). Sizing criteria:    2.0 kW/m² (630 BTU/hr/ft2 ) Note: radiation includes solar radiation

Continuous flaring. Sizing criteria: 1.6 kW/m² (500 BTU/hr/ft2 ) Note: radiation includes solar radiation

RESULTS AND DISCUSSION

General

The consequence analysis calculations support the current plot and unit layouts, such that there is generally no overlap of fire zones over other nearby units.  However, there are certain process units (and their associated fire zones) where owing to the available space, it has not been possible to minimise impacts between adjacent fire zones.  Under these circumstances mitigation measures, including gas detection are required to minimise the risk of escalation, as discussed in Section 10.3.  Fire zones affected include numbers 1, 2, 4, 9 and 10.

Blast overpressures have been calculated for all buildings located within fire zones.  This information should be used in selecting the degree of blast resistance to affected buildings.

The software version of PHAST v6.51 leads to problems in comparing results to other phases of South Pars.  Typically versions 6 and 6.21 have been used previously.  Version 6 gives rise to some erroneous results particularly for methane rich streams.  Owing to database changes there are also differences based on flammable limits on some streams.  There is difference between version 6.21 and 6.51 concerning the calculation of gas dispersion for heavy vapours such as leaks from condensate rich streams. In certain instances, this has led to significant differences between calculated results.

Generally, Lower Flammable Limits (LFL) and Vapour Cloud Explosions (VCE) dominate the assessment of Fire Zones.

The extent of impacted areas and restricted areas exceed the site boundary, by more than 200 m in the case of the Sulphur Recovery Unit and import and export pipelines. Owing to the available space for the site, there can be no increase in the site boundary. It is assumed that in the event of a potential major accident, the Operator will warn other sites and people in the affected area to take appropriate action as laid down in emergency response plans and procedures.

Summary Tables of the Results

Fire Zones

Tables 10.2.1 and 10.2.2 provide a summary of the fire zone dimensions for Unit to Unit and Unit to Main Piperacks and ESD Valves respectively.

Table 10.1  Dimension of Fire Zones – Unit to Unit

Notes:

Distance is considered from the edge of hazardous equipment, except for storage tanks and the burn and spillage pits (see Notes 2 and 3).

For storage tanks with retention dikes and the burn and spillage pits, distance is considered from the edge of the retention dike.

For propane and butane refrigerated storage tanks (Unit 147/148), the distance is considered from the tank skirt.

Table 10.2  Dimension of Fire Zones – Unit to Main Piperacks and ESD Valves (1)

Notes:

The minimum distance to the ESD valve for the unit may be reduced to 15 m if the ESDV and associated piping between unit and ESDV shall be protected against the impact of fire (for example fire proofing for ESDV, intuminescent coating for piping).

Distance is considered from the edge of hazardous equipment, except for the condensate and DSO storage tanks, and the burn and spillage pits (see Note 3).

For storage tanks with retention dikes and the burn and spillage pits, distance is considered from the edge of the retention dike.

Restricted Area

(1) Distance is considered from the unit edge, except for storage tanks with retention ponds and the burn pit. For storage tanks with retention pond and burn pit, distance is considered from the edge of the retention.

Impacted Area

 (1) Distance is considered from the unit edge, except for storage tanks with retention ponds and the burn pit. For storage tanks with retention pond and burn pit, distance is considered from the edge of the retention.

Discussion and Mitigation Measures

The results of the consequence analysis indicate that certain remedial actions are required to improve safety, where owing to the available space it has not been possible to separate adjacent fire zones.  Under these circumstances mitigation measures, including additional gas detection are required to minimise the risk of escalation.  The remainder of Section 10.3 below discusses these actions.

  The remainder of Section 10.3 below discusses these actions.

Steam Generation Unit 121, 123 & 124

Flammable gas dispersion, in the LFL region, from the Back Up Stabilisation Unit and the Propane / Butane Treatment and Drying Unit marginally encroach on the Steam Generation Unit.  To mitigate the possibility of ignition from the Steam Generation Boilers, two measures are proposed, these being the addition of line of sight gas detection (See drawing SP12-2Y-HS-DW-999-012) which activate a boiler shut down at the same time as activating a steam curtain located around the boilers.  Note, barriers are required around the stem curtains to prevent personnel passing below the curtains and getting injured.  The combination of these mitigation measures should minimise the risk of escalation.

Slug Catcher Unit 100

Owing to the space available, it is not practicable to separate the two slug catcher trains U100-1 and U100-2 by the fire zone distance (58 m for the unit to piping dimension). Hence, similar to previous Phases of the South Pars onshore sites, an embankment wall shall be constructed between U100-1 and U100-2. The height of the embankment wall should not be less than two metres nominal above the slug catcher fingers.

Although the affected areas from a potential fire or explosion scenario at the Slug Catcher U100 as defined by fire zone assessment does not overlap nearby Units, the extent of gas (vapour) dispersion from a condensate leak does cause overlap. However, this risk is mitigated against by locating flammable gas detectors at the North and South ends of the Slug Catcher, and in nearby units. The gas detectors shall be arranged to provide automatic emergency shutdown. Further details of gas detector arrangement and emergency shutdown actions are noted in ... Design Basis for Fire and Gas Detection.

Process Units

Considering that the equipment are located at a minimum distance of 5 m from the battery limits of each unit, the following safety distances shall be provided between unit edges, and between unit edges and piperacks. It is noted that the fire zones of certain process units as listed below partially overlap other nearby units owing to the extent of gas or vapour dispersion from a condensate leak. However, this is not so for the calculated fire and explosion events, none of which overlap nearby units. The potential impact of a gas or vapour leak can be mitigated against by locating line of sight flammable gas detectors between the units involved. These gas detectors shall be arranged to provide automatic emergency shutdown, as noted in ... Design Basis for Fire and Gas Detection.

This overlap of fire zones arises from the Condensate Stabilisation Units U103-1/U103-2, the Back-Up Stabilisation Unit U110 and the Propane Refrigeration Units U111-1, 2, 3/ U111-4, 5, 6.

Substations and Instrument Technical Rooms

Certain electrical substations and Instrument Technical Rooms (ITRs) are located within fire zones owing to space limitations and the need to ensure relatively short lengths of power cable. Section 11.28 identifies these buildings. To mitigate against the risk of escalation, these substation and ITR buildings shall be constructed with blast resistant walls and roofs to meet the blast loading calculated in this report. See Section 11.28.

ESD Valves

The distance between ESD valves (ESDV) and hazardous equipment in the fire zone should conform to the results of the consequence analysis (see Table 10.2). If separation by distance is not practicable owing to available space, the minimum distance between an ESDV and hazardous equipment in the fire zone shall be 15 m and the ESDV and associated piping shall be protected (fire proofing for ESDV, intuminescent coating for piping for example).

Condensate Storage Tanks T-143-101 A/B/C/D

The fire zones from the condensate storage tanks partially overlap certain nearby units and the site boundary. Owing to the space available, it is not practicable to separate the units to avoid this overlap. However, the overlap may be eliminated by dividing each bunded area around the storage tanks with low walls into sub-zones as noted in Total General Specification .

In case of fire within the condensate storage area and to avoid the fire spreading to the other storage tanks, the walls of condensate storage tanks will be cooled with water spray as noted in RP-1718-999-1900-0002 Design Basis for Active Fire Fighting.  Section 11.20 notes the minimum required tank-tank spacing distance.

LPG Storage Tanks

As noted in Sections 11.24 and 11.25, the minimum distance between the Butane Storage Tanks and Propane Storage Tanks (U147 and U148) shall be half the diameter of the larger container, in line with NFPA 58.

It is also noted that the Propane Refrigerant Storage Drum 145-D-101 is located with the fire zone of the condensate storage tanks. However, the Propane Refrigerant Storage Drum is arranged to be safe by being surrounded by a mound. The propane transfer pumps 145-P-101 A/B are shielded from the heat of a potential fire in the condensate tank storage area by their location within a cutaway section of the mound around 145-D-101.

General Service Area

The General Service Area, which contains the permanently manned buildings such as Administration, Workshop and Warehouse buildings is located outside of the fire zones that arise from the process and hazardous utility units.

However, it is clear that the area of land allocated for the site provides a plot which severely restricts the ability to layout a plant with an optimum low level of risk. During the initial options considered during the Front End Engineering Design, the location of the General Service Area was reviewed at various positions within the plant and whilst the selected location is still not ideal, it offered the safest location from those studied, when considering adjoining facilities, wind direction and plant access.

When considering the risks from processing sour and flammable gases, it is evident that the total real estate provided is too small and regardless of the layout selected the risk would have remained the same.  The restricted area also overlaps the public roads at the north and south of the site, which has proved impossible to remove through the congested layout of the plant.

The primary recommendation would be to allocate more land for the phase development and the routing of public highways away from such an industrial zone, obviously this is not viable and therefore secondary actions should be considered to further mitigate against the impact of a major leak of flammable or toxic gas or vapour. These are as follows:

The Emergency Response Plans and Procedures need to define appropriate action that personnel should take in the event of a major leak of flammable and/or toxic gas. The Emergency Plan and Procedures should in the event of a major gas cloud also include the warning to adjoining sites, and closure of the public roads.

To reduce the risk of leak, the acid gas line from the Gas Treatment Trains to the Sulphur Recovery Unit should as far as possible be of all welded construction without flanges or screwed fittings.

FIRE ZONES

Slug Catcher Unit 100-1/2

Scenarios Considered

5 scenarios are considered:

LFL gas dispersion for the gas part

Horizontal jet fire on the gas part

LFL gas dispersion for the condensate part

Horizontal jet fire on the condensate part

Spillage pit pool fire

The gas leak is through a 20 mm diameter hole.

Spillage pit dimensions: 32 m x 38 m = 1216 m², modelled as an equivalent diameter of 40 m.

For the fluid composition, the streams considered are the ‘’summer case’’ (greater MW).

Operating pressure:    110 bara (packing case)

Operating temperature:    25 °C

Composition:

Gas:    Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane; C11CUT, C12CUT and C13CUT have been added to C10CUT.

Condensate: Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane. C12 to C19CUT have been added to C11CUT. H2O has been removed for simulation purpose.

Results

Gas part

Release rate: 6.47 kg/s

Condensate part

Release rate: 22.5 kg/s

Spillage pit pool fire

The flash simulation, made by process department shows that the liquid fraction is similar to octane and the pool fire is based on this liquid.

Gas Treatment Trains Units 101, 104 and 105

Gas Treatment Unit U101

Scenarios Considered (U101)

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The Gas Treatment Unit U101 is a licensed unit and at the time of preparing the Consequence Analysis, confirmed data are not available. Hence, the Consequence Analysis for U101 follows that prepared for earlier Phases of the South Pars onshore facility.

The gas considered is the inlet raw gas to the Gas Treatment Unit U101. For the fluid composition, the stream considered is the ‘’summer case’’ (greater MW).

Operating pressure:    68.75 bara

Operating temperature:    24.2 °C

Composition:

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane; C11CUT, C12CUT and C13CUT have been added to C10CUT.

Results Gas Treatment Unit U101

Release rate: 3.84 kg/s

Explosion:

Volume congested:    3200 m3 (L=40 m, l=20 m, h=4m).  

Half volume full of gas considered :1600 m3

With 350 mbar curve)    

Dehydration & Mercury Guard U104

Scenarios Considered (U104)

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The gas considered is the process outlet from the Regeneration Furnace 104-H-101.

Operating pressure:    61 bara

Operating temperature:    300 °C

Composition:

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane; C11CUT, C12CUT and C13CUT have been added to C10CUT.

Results Dehydration & Mercury Guard U104

Release rate: 2.05 kg/s

Explosion:

Volume congested: 3 200 m3 (L=40 m, l=20 m, h=4m)

Half volume full of gas considered: 1 600 m3

        (With 350 mbar curve)

Ethane Recovery Unit U105

Scenarios Considered (U105)

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The fluid considered is the liquid at the bottom of the Deethaniser 105-C-102. For the fluid composition, the stream considered is the ‘’summer case’’.

Operating pressure:    30.9 bara

Operating temperature:    108.8 °C

It should be noted that whilst conditions at the bottom of the Deethaniser are modelled, Phast identifies this stream as a pressurised vapour.

Composition:

Mercaptans have been added to H2S,

Results Ethane Recovery Unit U105

Release rate : 0.23 kg/s

Explosion :

Volume congested : 4160 m3 (L=52 m, l=20 m, h=4m).

Half volume full of gas considered : 2080 m3

(With 350 mbar curve)

MEG Regeneration U102

This Fire Zone does not contain any major quantity of a flammable or toxic gas or liquid. Hence, according to Total General Specification , there is no specified distance for the fire zone, impacted area and restricted area.

Condensate Stabilisation U103

Scenarios Considered

5 scenarios are considered:

LFL gas dispersion for the gas part

Horizontal jet fire from the gas part

LFL gas dispersion for the condensate part

Horizontal jet fire from the condensate part

Explosion

Gas part:

The gas considered is the offgas; outstream from the HP offgas compressor after cooler. The stream considered is the ‘’winter case’’ (greater MW).

Operating pressure:        70 bara

Operating temperature:        81 °C

Composition:

Gas:    

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane; C11CUT, C12CUT and C13CUT have been added to C10CUT.

Condensate part:

The condensate considered is the inlet raw condensate stream in the stabilisation unit. The stream considered is the ‘’summer case’’ (greater MW).

Operating pressure:    30 bara

Operating temperature:    22 °C

Composition:

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane. C12 to C19CUT have been added to C11CUT. H2O has been removed for simulation purpose.

Results

Gas part

Release rate: 4.16 kg/s

Explosion:

Volume congested: 6 400 m3 (L=40 m, l=40 m, h=4m)

The volume is based upon the largest confined space within unit 103, this encompasses vessels D-108/ 106/ 101/ 105 and associated pipe rack and air coolers to the South of this equipment.

Half volume full of gas considered: 3 200 m3

        (With 350 mbar curve)

Condensate part:

Release rate: 11.8 kg/s

 Export Gas Unit 106

Scenarios considered

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The gas considered is the lean export gas, outstream the export gas compressor after cooler. For the fluid composition, the stream considered is the ‘’winter case’’ (greater MW).

Operating pressure:        92 bara

Operating temperature:        55 ° C

Composition:

Results

Release rate: 4.48 kg/s

Explosion:

Volume congested: 32 667 m3 (L=184m, l=44.4m, h=4 m).

Volume is calculated based upon the plot area associated with the gas elements.

Half volume full of gas considered: 16 333 m3

(With 350 mbar curve)        

NGL Fractionation Unit and Ethane Treatment and Drying U107 and U116

NGL Fractionation U107

Scenarios Considered U107

3 scenarios are considered :

LFL gas dispersion of the NGL fractionation unit (107)

Horizontal jet fire of the NGL fractionation unit (107)

Explosion

The fluid considered is the liquid butane of the Deethaniser reflux drum (107 D 102). For the fluid composition, the stream considered is the ‘’winter case’’.

Operating pressure:        7.5 bara

Operating temperature:        59.9 °C

Composition :

Results U107

Release rate : 4.98 kg/s

Explosion :

Volume congested : 4400 m3 (L=55 m, l=20 m, h=4m)

Half volume full of gas considered :2200 m3

(With 350 mbar curve)

Ethane Treatment and Drying U116

Scenarios considered U116

The Ethane Treatment and Drying Unit U116 is a licensed unit and at the time of preparing the Consequence Analysis, confirmed data are not available. Hence, the Consequence Analysis for U116 follows that prepared for earlier Phases of the South Pars onshore facility.

3 scenarios are considered :

LFL gas dispersion of the ethane treatment and drying unit (116)

horizontal jet fire of the ethane treatment and drying unit (116)

explosion

The fluid considered is the vapour ethane downstream the ethane regeneration gas compressor

(116 K 101).

Operating pressure:    24.2 bara

Operating temperature:    78 °C

Composition :

Results U116

Release rate : 1.45 kg/s

Explosion :

Volume congested : 3040 m3 (L=38 m, l=20 m, h=4m)

Half volume full of gas considered : 1520 m3

(With 350 mbar curve)

Sour Water Stripper U109

Scenarios considered

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The fluid considered is the outlet gas (to flare) of the sour water stripper reflux drum (109-D-103).

Operating pressure:        1.8 bara

Operating temperature:        95 ° C

Composition

Mercaptans have been added to H2S

Results

Release rate: 0.15 kg/s

Explosion:

Volume congested: 1768m3 (L=26 m, l=17 m, h=4m).

The volume is based upon the largest confined space within unit 109, this encompasses vessels D-101/ 102/ 105/ 103, exchanger E-101 and associated pipe rack to the South of this equipment.

Half volume full of gas considered: 884 m3

(With 350 mbar curve)

Back-up Stabilisation U110

Scenarios considered

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The fluid considered is liquid from slug catcher and HP separators. For the fluid composition, the streams considered are the ‘’summer case’’ (greater MW).

Operating pressure: 30 bara

Operating temperature: 22.2 °C

Composition:        

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane. C12 to C19CUT have been added to C11CUT. H2O has been removed for simulation purpose.

Results

Release rate: 11.8 kg/s

Explosion:

Volume congested: 5040 m3 (L=42 m, l=30 m, h=4m)

Half volume full of gas considered: 2520 m3

(With 350 mbar curve)

Propane Refrigeration U111-1/2/3/4/5/6

Scenarios considered

3 scenarios are considered :

LFL gas dispersion of the propane refrigeration unit (111)

horizontal jet fire of the propane refrigeration unit (111)

explosion

The fluid considered is the liquid propane of the refrigerant surge drum. The stream considered is the ‘’winter case’’.

Operating pressure:        21.6 bara

Operating temperature:        60 °C

Composition :

Results

Release rate: 8.73 kg/s

Explosion:

Volume congested : 5520 m3 (L=46 m, l=30 m, h=4m)

Half volume full of gas considered : 2760 m3.

(With 350 mbar curve)

 Propane and Butane Treatment and Drying U113, U114 and U115

Propane Treatment and Drying U114

Scenarios considered

The Propane and Butane Treatment and Drying U113, U114 and U115 are licensed units and at the time of preparing the Consequence Analysis, confirmed data are not available. Hence, the Consequence Analysis for these units follows that prepared for earlier Phases of the South Pars onshore facility.

3 scenarios are considered :

LFL gas dispersion of the propane treatment and drying unit (114)

horizontal jet fire of the propane treatment and drying unit (114)

explosion

The fluid considered is the liquid propane from the NGL fractionation unit (107).

Operating pressure:        33 bara

Operating temperature:    62 °C

Composition :

Results

Release rate : 10.82 kg/s

Explosion :

Volume congested : 4800 m3 (L= 60 m, l=20 m, h=4m)

Half volume full of gas considered : 2400 m3

(With 350 mbar curve)

Butane Treatment and Drying U115

Scenarios considered

The Propane and Butane Treatment and Drying U113, U114 and U115 are licensed units and at the time of preparing the Consequence Analysis, confirmed data are not available. Hence, the Consequence Analysis for these units follows that prepared for earlier Phases of the South Pars onshore facility.

3 scenarios are considered :

LFL gas dispersion of the butane treatment and drying unit (115)

horizontal jet fire of the butane treatment and drying unit (115)

explosion

The fluid considered is the liquid butane from the NGL fractionation unit (107).

Operating pressure:        14.4 bara

Operating temperature:        40 °C

Composition

Results

Release rate: 7.65 kg/s

Explosion:

The Butane Treatment and Drying Unit 115 falls within the same plot area as the Propane Treatment and Drying Unit 114. Hence, explosion overpressure estimates are as noted in Section 11.10.1.2.

Steam Generation, Instrument Air, Service Air and Nitrogen U121, 123 and 124

This Fire Zone does not contain any major quantity of a flammable or toxic gas or liquid. Hence, according to Total General Specification , there is no specified distance for the fire zone, impacted area and restricted area.

 Fuel Gas U122

Scenarios considered

5 scenarios are considered:

LFL gas dispersion from the HP fuel gas drum

LFL gas dispersion from the outlet HP fuel gas to users

Horizontal jet fire from the HP fuel gas drum

Horizontal jet fire from the outlet HP fuel gas to users

Explosion

The fluids considered are:

The inlet gas of the HP fuel gas drum:

Operating pressure:        31.3 bara

Operating temperature:        49.3 ° C

Nominal mass flow rate:        24.99 kg/s

The outlet HP fuel gas to users:

Operating pressure:        24 bara

Operating temperature:        47 ° C

Nominal mass flow rate:        24.99 kg/s

Composition:

Gas:

The Process Design Basis U122 Fuel Gas System DB-1718-122-P312-0101 provides the reference for the process conditions.

Results

Inlet gas of the HP fuel gas drum:

Release rate: 1.48 kg/s

Outlet HP fuel gas to users:

Release rate: 1.13 kg/s

Explosion

Volume congested: 900 m3 (L=15 m, l=15 m, h=4m).

Half volume full of gas considered: 450 m3

Water Treatment Area and Cooling Water U127, 128 and 132

This Fire Zone does not contain any major quantity of a flammable or toxic gas or liquid. Hence, according to Total General Specification , there is no specified distance for the fire zone, impacted area and restricted area.

Sea Water Booster System and Emergency Diesel Generation U125 and 131

This Fire Zone does not contain any major quantity of a flammable or toxic gas or liquid. Hence, according to Total General Specification , there is no specified distance for the fire zone, impacted area and restricted area.

Waste Effluent Treatment and Disposal U129

This Fire Zone does not contain any major quantity of a flammable or toxic gas or liquid. Hence, according to Total General Specification , there is no specified distance for the fire zone, impacted area and restricted area.

Fire Water Area U130

This Fire Zone does not contain any major quantity of a flammable or toxic gas or liquid. Hence, according to Total General Specification  there is no specified distance for the fire zone, impacted area and restricted area.

 Flares U140

According to Total General Specification , the flares give rise to impacted and restricted areas as noted in Section 12.14. No fire zone distance is specified for the flares.

Burn Pit

Scenarios Considered

For fire zone 19, one scenario is considered:

Pool fire of the burn pit

The simulation is made following Total General Specification . The material considered to be burnt in significant quantity is the off-spec condensate and is modelled as octane.

Burn pit surface considered in fire:    2 500 m²

Results

Pool fire equivalent diameter:    57 m

HP/MP/LP Flare KO Drum U140

Scenarios considered

3 scenarios are considered:

LFL gas dispersion

Horizontal jet fire

Explosion

The Process Design Basis U140 Flares and Blowdown ... provides the reference for the process conditions.

HP Wet Flare KO Drum 140-D-101

For the HP Wet Flare KO Drum, the gas considered is the HP Flare Design Case composition.

Operating pressure:    9 bara

Operating temperature:    -24 ° C

Composition:

MP Flare KO Drum 140-D-103

For the MP Flare KO Drum, the gas considered is the MP Flare design case composition (propane from depressurisation of the propane refrigeration cycle Unit 147).

Operating pressure:    2.6 bara

Operating temperature:    41 ° C

Composition:

LP Flare KO Drum 140-D-102

For the LP Flare KO Drum, the gas considered is the design case flaring of gas from MEG and Sour Water Stripper Units in case of loss of reflux (general electric failure).

Operating pressure:    1.3 bara

Operating temperature:    110 ° C

Composition:

Results

HP Wet Flare KO Drum 140-D-101

Release rate: 0.50 kg/s

Explosion:

Volume congested: 7200 m3 (L=50 m, l=36 m, h=4m).

The volume is based upon the largest confined space within unit 140, this encompasses vessels 140-D-101/ 102/ 103/ 104/ 105 and associated pipe rack and air coolers to the South of this equipment. Hence, this estimate is for the whole of Unit 140.

Half volume full of gas considered: 3600 m3

(With 350 mbar curve)

MP Flare KO Drum 140-D-103

Release rate: 0.18 kg/s

Explosion:

The MP Flare KO Drum is within the equipment considered in the explosion overpressure estimate prepared for the HP Flare KO Drum referred to in Section 11.19.2.1 above. That estimate is for the whole of Unit 140.

LP Flare

The design case of vapour composition is approximately 98% steam and non-flammable. During typical operation, the LP Flare KO Drum ‘floats’ on a fuel gas purge at an operating pressure slightly above atmospheric. Owing to the low operating pressure on fuel gas float, any fire zone distance would be insignificant and within the fire zone caused by the HP and MP Flare KO Drum systems. No further calculation has been done.

Condensate Storage Tanks Nos. 143-T-101 A/B/C/D

Scenario considered

One scenario is considered: pool fire of retention pond. The simulation is made to give the distance between two condensate storage tanks and between a retention pond and any nearby process and utility unit.

For the fluid composition, the stream considered is the ‘’summer case’’ (greater MW).

Note that the arrangement of each condensate storage tank 143-T-101 A/B/C/D is similar.

Tank volume:                60 000 m3

Tank diameter:                72 m

Tank height:                    17 m

Maximum available bund height:    2.9 m

Retention pond dimensions:        162 m x 191 m

Retention pond surface:            30940 m2

Equivalent pool fire diameter:        198 m (condensate storage tank)

The fluid composition has a molecular weight close to 110 and the fluid is modelled as octane.

Results

Hence, the minimum distance between the edge of a condensate storage tank retention dike and adjacent units is 136 m for a prevailing wind speed of 16 m/s.

Given the water spray cooling system on the  walls of each condensate storage tank 143-T-101 A/B/C/D, the minimum distance required between each retention dike and a nearby condensate storage tank (considering that all the retention ponds are identical) for a prevailing wind speed of 16 m/s may be reduced to 63 m. This is because the allowable thermal radiation level can be increased to 15.8 kW/m² (5 000 BTU/hr/ft²) owing to the cooling effect of the water spray.

Off Spec Condensate Storage Tank 143-T-102

Scenario considered

One scenario is considered: pool fire of retention pond. For the fluid composition, the stream considered is the ‘’summer case’’ (greater MW).

Tank volume:                6 300 m3

Tank diameter:                25 m

Tank height:                    13.7m

Maximum available bund height:    2.7 m

Retention pond dimensions:        54 m x 54 m

Retention pond surface:            2916 m2

Equivalent pool fire diameter:        61 m

The fluid composition has a molecular weight close to 110 and the fluid is modelled as octane.

Results

Minimum distance between condensate storage tank retention dike and adjacent units is 65m for a prevailing wind speed of 16 m/s.

Diesel and Chemical Storage Unit 131/146

Scenarios considered

1 scenario is considered:

Pool fire in DSO Storage Tank 146-T-103 retention area (the DSO Storage Tank is the largest storage tank in this fire zone).

Retention dimensions: 20 m x 30 m = 600 m², modelled as an equivalent diameter of 28 m.

Composition:

The fire properties of this material are not well known. For simulation, we considered that the maximum emissive power of the material is 30 kW/m².

Results        

Propane Refrigerant Storage U145

The Propane Refrigerant Storage Drum 145-D-101 is located within a mound and the method of fire zone assessment contained in Total General Specification does not apply to this arrangement.

NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code recommends that the separation distance between mounded LPG containers and other buildings or units should be 15 m. Hence, the fire zone distance around U145 Propane Refrigerant Storage has been set to be 15 m.  

Methanol Storage U146

Scenarios considered

1 scenario is considered:

Pool fire in the bunded area around the Fresh Methanol Storage Drum 146-D-101

Retention dimensions: 7m x 3 m = 21 m², modelled as an equivalent diameter of 5 m.

Composition: The fluid is modelled as 100% methanol, at ambient conditions.

Results

Propane Storage Tanks U147

Scenarios considered

2 scenarios are considered:

LFL gas dispersion from a relief valve on 147-T-101/102

Ignition of a gas jet from a relief valve on 147-T-101/102

Composition:

The simulations are based on equivalent propane material.

Discharge pressure:        0.04 barg

Discharge temperature:        -34.5 °C

Estimated relief rate:        12.7 kg/s

Results

The sizing criteria for the required minimum distance between adjacent refrigerated storage tanks is defined in the IP Code Part 9 as follows: the thermal radiation flux limit between the outer surfaces of adjacent refrigerated storage tanks for which protection is provided by spacing alone shall be equal to 2500 BTU/hr/ft² (8 kW/m2).

According to Total General Specification , the minimum distance between refrigerated LPG tanks shall be the diameter of the larger container. NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas states that the distance between above ground refrigerated LPG tanks shall be half the diameter of the larger container. Given that the Propane Storage Tanks 147-T-101 A/B have the larger diameter (48 m) the minimum distance between each refrigerated LPG tank has been taken to be 24 m.

NFPA 58 recommends that the spacing of refrigerated propane containers from important buildings or adjacent units shall be equal to 122 m.

Butane Storage Tanks U148

Scenarios considered

2 scenarios are considered:

LFL gas dispersion from a relief valve on 148-T-101/102

Ignition of a gas jet from a relief valve on 148-T-101/102

Composition

The simulations are based on equivalent butane material.

Discharge pressure:    0.04 barg

Discharge temperature:    -6.8 °C

Estimated relief rate:    5.5 kg/s

Results

According to Total General Specification , the minimum distance between refrigerated LPG tanks shall be the diameter of the larger container. NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas states that the distance between above ground refrigerated LPG tanks shall be half the diameter of the larger container. Given that the Propane Storage Tanks 147-T-101 A/B have the larger diameter (48 m) the minimum distance between each refrigerated LPG tank has been taken to be 24 m.

NFPA 58 recommends that the spacing of refrigerated propane containers from important buildings or adjacent units shall be equal to 122 m.

Refrigeration Unit for Propane and Butane Storage Tanks U147 and U148

Scenarios considered

4 scenarios are considered:

LFL gas dispersion for the gas part

Horizontal jet fire on the gas part

LFL gas dispersion for the liquid part

Horizontal jet fire on the liquid part

Explosion

Gas part:

The gas considered is the gas from the refrigerant compressor 147-K-101. For the fluid composition, the streams considered are the ‘’holding case’’.

Operating pressure:        22.8 bara

Operating temperature:        87.0 °C

Composition:

Gas:        

Liquid part:

The liquid considered is the fluid at the bottom of the refrigerant surge drum 147-D-104. For the fluid composition, the stream considered is the ‘’holding case’’.

Operating pressure:    21.7 bara

Operating temperature:    60 °C

Composition:

Liquid:

Results

Gas part

Release rate: 1.69 kg/s

Explosion:

Volume congested: 8 000 m3 (L=63 m, l=26 m, h=4m / L=47 m, l=7 m, h=4m)

Half volume full of gas considered: 4 000 m3

(With 350 mbar curve)

    Liquid part:

Release rate: 7.97 kg/s

LPG Flare U147

According to Total General Specification , a flare gives rise to impacted and restricted areas as noted in Section 12.14. No fire zone distance is specified for the LPG Flare.

Buildings Identified as Being Within Fire Zones

The following Sub-stations and Instrument Technical Rooms (ITR) are identified as being within Fire Zones. For each building the potential explosion overpressures and pulse durations have been calculated.

Sub-station 1, ITR-3/4

Sub-Station 2. ITR- 4

Assuming that the overpressure-duration profile is triangular, the event of overpressure 297 mbar and duration 60 msec is selected as the most severe.

Sub-station 3, ITR-3

Assuming that the overpressure-duration profile is triangular, the event of overpressure 195 mbar and duration 65 msec is selected as the most severe.

Sub-station 5, ITR-5/6

Sub-station 6, ITR-7/8

Sub-station 9, ITR-11

The event of overpressure 295 mbar and duration 62 msec is selected as the most severe.

Control Building

The Control Building is permanently manned and although it is not within the Fire Zones of other units, the Control Building is located where the overpressure from a potential explosion within Unit 106 might exceed 100 mbar. Hence, the Control Building construction shall be blast rated as appropriate. The estimated overpressure at the Control Building is as follows:

IMPACTED and RESTRICTED AREAS

Sulphur Recovery U108-1/2

Scenarios Considered

2 scenarios are considered:

H2S toxic gas dispersion for the acid gas line between the Gas Treatment Train U101 and the Sulphur Recovery Unit U108.

H2S toxic gas dispersion for the acid gas inlet line in the Sulphur Recovery Unit U108.

The Sulphur Recovery Unit U108 and the Gas Treatment Train U101 are both licensed units and at the time of preparing the Consequence Analysis, confirmed data were not available. Hence, the Consequence Analysis for the acid gas line and the Sulphur Recovery Unit follows that prepared for earlier Phases of the South Pars onshore facility.

The gas leak is a function of the largest pipe section than can be encountered within the facility, based on the assumption that the leak size represents 50 % of the pipe area for small diameters and decreases up to 20% for the large diameters (following Total General Specification ).

For the acid gas line between the Gas Treatment Unit 101 and the Sulphur Recovery Unit, the pipe diameter will be 24’’. The diameter of the leak is assumed to be:    120 mm.

For the acid gas inlet line of the Sulphur Recovery Unit, the pipe diameter will be 28’’. The diameter of the leak is assumed to be: 140 mm.

The necessary time to isolate the leak is assumed to be 10 minutes.

For the fluid composition, the stream considered is the design case.

Operating pressure:        1.8 bara

Operating temperature:        60 °C

Nominal mass flow rate:        6.5 kg/s

Composition:

Mercaptans have been added to H2S, HC CUTS have been added to ethane.

Results

Acid Gas Line Between Trains and Sulphur Recovery Unit

Release rate: 3.7 kg/s

Restricted Area

Impacted Area

Acid Gas Inlet Line of the Sulphur Recovery Unit

Release rate: 5.04 kg/s

Restricted Area

Impacted Area

Inlet Gas Lines

Scenarios Considered

4 scenarios are considered:

Case 1: LFL gas dispersion from the inlet plant ESD valve 100-ESDV-0403 to the pressure control station.

Case 2: H2S toxic gas dispersion from the inlet plant ESD valve 100-ESDV-0403 to the pressure control station.

Case 3: LFL gas dispersion for the inlet line of the Gas Treatment Train Unit 101-1.

Case 4: H2S toxic gas dispersion for the inlet line of the Gas Treatment Train Unit 101-1.

The gas leak is defined following Total General Specification .

Case 1: Gas Dispersion from Inlet Plant ESD valve 100-ESDV-0403 to Pressure Control Station

Pipe diameter        32”

Diameter of leak:        140 mm (assumed)

The necessary time to isolate the leak is equal to 90 s and the release duration is 400 s. For the fluid composition, the streams considered are the ‘’summer case’’.

Operating pressure:    110 bara (packing case)

Operating temperature:    25 °C

Nominal mass rate:    308 kg/s

Composition:

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane; C11CUT, C12CUT and C13CUT have been added to C10CUT.

Release rate:    Initial:        384 kg/s

Average:    308 kg/s

Volume of isolated section:    3 250 m3

Results: Restricted Area

Case 2: H2S toxic gas dispersion from the inlet plant ESD valve 100-ESDV-0403 to the pressure control station.

Process conditions are as noted in Case 1.

Restricted Area

Impacted Area

Case 3: Gas Dispersion for the Inlet line of the Gas Treatment Train Unit 101-1

Pipe diameter:        24”

Diameter of leak:        120 mm (assumed)

The necessary time to isolate the leak is equal to 90 s and the release duration is 400 s.  For the fluid composition, the streams considered are the ‘’summer case’’.

Operating pressure:    69.7 bara

Operating temperature:    23.9 °C

Nominal mass rate:    259 kg/s

Composition:

Mercaptans have been added to H2S, PR1THIOL, BU1THIOL and HX1THIOL have been assimilated respectively to n-butane, n-pentane and heptane; C11CUT, C12CUT and C13CUT have been added to C10CUT.

Release rate: Initial:         139 kg/s

Average:         50 kg/s

Volume of isolated section:  375 m3  (assumed from previous phases)

Results:  Restricted Area

Case4: H2S toxic gas dispersion for the Inlet line of the Gas Treatment Train Unit 101-1

Process conditions are as noted in Case 3.

Restricted Area

Impacted Area

42’’ Export Gas Line

Scenario considered

1 scenario is considered:

LFL gas dispersion downstream the ESDV export valve 106-ESDV-0009

The gas leak is defined following Total General Specification .

It is assumed that the 42” export gas line has an aboveground routing. For the 42’’ export gas line, the diameter of the leak is assumed to be: 140 mm.

It is assumed that the necessary time to isolate the leak is greater than 10 minutes for the part of the line downstream the ESDV.

For the fluid composition, the stream considered is the ‘’winter case’’.

Operating pressure:    90.8 bara

Operating temperature:    54.5 ° C

Nominal mass rate:    392 kg/s

Composition:

Results

Release rate (initial): 218 kg/s

Release rate (average): 201 kg/s

Restricted Area

Ethane Export Gas Line

Scenarios considered

2 scenarios are considered:

LFL gas dispersion downstream the ESDV export valve 116-ESDV-0046 on the 14” section of the line.

LFL gas dispersion downstream the ESDV export valve 116-ESDV-0046 on the 10” section of the line.

The gas leak is defined following Total General Specification . It is assumed that the ethane export gas line has an aboveground routing.

For the 14’’ gas line, the diameter of the leak is assumed to be:        100 mm.

For the 10’’ gas line, the diameter of the leak is assumed to be:        80 mm.

It is assumed that the necessary time to isolate the leak is greater than 10 minutes.

Operating pressure:        22.2 bara

Operating temperature:        40 ° C

Nominal mass rate:        14.8 kg/s

Composition:

Results

14” ethane export gas section

Release rate:    Initial:        36 kg/s

Average:    9.54 kg/s

Volume of isolated section:    90 m3

Restricted Area

10” ethane export gas section

Release rate:    Initial:        23 kg/s

Average:    6.1 kg/s

Volume of isolated section:    90 m3

Restricted Area

Propane Export Line

Scenario considered

1 scenario is considered:

LFL gas dispersion downstream the ESDV export valve 160-ESDV-0001

The leak is defined following Total General Specification . It is assumed that the 18” propane export line has an aboveground routing.

For the 18’’ line, the diameter of the leak is assumed to be: 120 mm.

It is assumed that the necessary time to isolate the leak is greater than 10 minutes for the part of the line downstream the ESDV.

For the fluid composition, the stream considered is the ‘’loading case’’.

Operating pressure:        8.5 bara

Operating temperature:    -41.8 ° C

Nominal mass rate:        404 kg/s

Composition:

Results

Restricted area

Butane Export Line

Scenario considered

1 scenario is considered:

LFL gas dispersion downstream the ESDV export valve 160-ESDV-0001.

The leak is defined following Total General Specification . It is assumed that the 18” propane export line has an aboveground routing.

For the 18’’ line, the diameter of the leak is assumed to be 120 mm.

It is assumed that the necessary time to isolate the leak is greater than 10 minutes for the part of the line downstream the ESDV.

For the fluid composition, the stream considered is the ‘’loading case’’.

Operating pressure:        8.5 bara

Operating temperature:        -6.6 ° C

Nominal mass rate:        417.5 kg/s

Composition:

Results

Restricted Area

Propane Refrigeration Unit U111

Scenario considered

1 scenario is considered:

BLEVE of Propane Refrigerant Surge Drum (111 D 103)

The simulation of the BLEVE effects is made following Total General Specification .

Volume of LPG stored in the refrigerant surge drum:    57 m3 (assumed from previous Phases)

Operating pressure:                        21.6 bara

Operating temperature:                        60 °C

Density of the LPG at the operating temperature:        425.7 kg/m3

Composition:

Results

Fireball duration:                13.03 s

Restricted Area:

Maximum acceptable radiation (0 % lethality): 29.7 kW/m² (9 390 BTU/hr/ft²) (Including solar radiation).

Distance from the edge of the storage:        177 m

Impacted Area:

Maximum acceptable radiation (2nd degree burn): 15 kW/m² (4 739 BTU/hr/ft²) (Including solar radiation).

Distance from the edge of the storage;            225 m

Ethane Recovery Unit U105

Scenario Considered

1 scenario is considered:

BLEVE of Deethaniser reflux drum (105 D 102)

The simulation of the BLEVE effects is made following Total General Specification .

Volume of LPG stored in the Deethaniser reflux drum:    23 m3 (assumed from previous Phases)

Operating pressure:                        30.5 bara

Operating temperature:                        7.2 °C

Density of the LPG at the operating temperature:        395 kg/m3

Composition:

Results

Fireball duration:                9.03 s

Restricted Area:

Maximum acceptable radiation (0 % lethality): 39.2 kW/m² (12390 BTU/hr/ft²) (Including solar radiation).

Distance from the edge of the storage:    104 m

Impacted Area:

Maximum acceptable radiation (2nddegree burn): 19.8 kW/m² (6252 BTU/hr/ft²) (Including solar radiation).

Distance from the edge of the storage: 184 m

Propane Refrigerant Storage U145

Scenarios considered

1 scenario is considered:

Rupture of 2’’ liquid line and LFL dispersion

The simulation of the dispersion is made following Total General Specification . A comparison is also made with the French regulation (9/11/89 decree).

For the simulation it is assumed that the isolation is automatically made by the excess flow system after 10 s and the length of pipe isolated is 20 m. We consider a full bore rupture of the pipe at a distance of 2 meter from the storage vessel.

Operating pressure:                    6 - 20 bara depending on source of propane

Operating temperature:                    10°C

Density of the LPG at the operating temperature:    513 kg/m3

Composition:

The fluid is taken from various alternative sources and has a minimum propane content of 98%. Hence, the fluid is modelled as propane (MW 44; LFL 2.0; UFL 9.5)

Results

Release rate:    9.3 kg/s

Restricted area

Comparison with French regulation:

Restricted Area:

Maximum acceptable radiation (0 % lethality):    9 3√ M (where M is the gas mass release, calculated as the volume of the isolated pipe).

Distance from the edge of the storage:            25 m

Impacted Area:

Maximum acceptable radiation (2nd degree burn):    22 3√ M (where M is the gas mass release, calculated as the volume of the isolated pipe).

Distance from the edge of the storage:            62 m

Condensate Storage Tanks

Scenarios considered

1 scenario is considered:

Pool fire of retention pond of a Condensate Storage Tank 143-T-101 A/B/C/D

The simulation is made for a fire in the same conditions as Section 11.20. The radiation searched is the radiation at the ground level for impacted and restricted areas.

Results

Restricted area:

Impacted area:

Off-Spec Condensate Storage Tanks

Scenarios considered

1 scenarios is considered:

Pool fire of retention pond of the off-spec storage tank.

The simulation is made for a fire in the same conditions as Section 11.21. The radiation searched is the radiation at the ground level for impacted and restricted areas.

Results

Restricted area:

Impacted area:

Burn Pit

Scenarios Considered

1 scenario is considered:

Pool fire of the burn pit

Refer to section 11.18. for scenario data.

Results

Restricted area:

Impacted area:

DSO Storage Tank 146-T-103

Scenario considered

1 scenario is considered:

Retention pool fire

Refer to Section 11.22. for scenario description.

Results

Restricted area

Impacted area

HP Flare, MP Flare, LP Flare, LPG Flare

Separate calculations will be prepared during FEED to give a preliminary estimate of the restricted and impacted area around the flares, based on radiation and dispersion calculations, see Flare Radiation Report No for further details.

During detailed engineering, when the flow to flare has been confirmed and the type of flare tip has been selected, the EPCC contractor will confirm the restricted and impacted areas, using supplier calculations as appropriate.


 برچسب ها: 

CONSEQUENCE ANALYSIS

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC) تحلیل پی آمد (افزایش ایمنی در برابر عواقب ناشی از آتش سوزی های احتمالی)

Spec پروژه

مشخصات پروژه

خرید Spec پروژه

فروش Spec پروژه

مشخصات فنی پروژه

خرید مشخصات پروژه

دانلود Spec پروژه

دریافت Spec پروژه

فروش مشخصات پروژه

دانلود مشخصات پروژه

Spec پروژه پتروشیمی

Spec پروژه پتروشیمی

دانلود مشخصات پروژه

دریافت مشخصات پروژه

Spec کارهای ساختمانی

خرید مشخصات فنی پروژه

فروش مشخصات فنی پروژه

دانلود مشخصات فنی پروژه

دانلود مشخصات فنی پروژه

دریافت مشخصات فنی پروژه

خرید Spec پروژه پتروشیمی

خرید Spec پروژه پتروشیمی

فروش Spec پروژه پتروشیمی

فروش Spec پروژه پتروشیمی

مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

خرید Spec کارهای ساختمانی

فروش Spec کارهای ساختمانی

دانلود Spec پروژه پتروشیمی

دانلود Spec پروژه پتروشیمی

دریافت Spec پروژه پتروشیمی

دریافت Spec پروژه پتروشیمی

دانلود Spec کارهای ساختمانی

دریافت Spec کارهای ساختمانی

خرید مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

خرید مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

فروش مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

فروش مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دانلود مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دانلود مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دریافت مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دریافت مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019