مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات فنی ساختمانی BUILDING FUNCTIONAL SPECIFICATION

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 71

Part of SPEC:


GENERAL

Open Shelters

Open Shelters shall be provided for equipment to protect vehicles/equipment from sun radiation or from the rain.  The Shelters shall be steel structures supported on plinths 200 mm above concrete slab level.  Additional raised plinths shall be provided to suit equipment and developed at Detail Design.  A proprietary uninsulated single skin profiled metal cladding shall be applied to the roof. Walls shall be clad for 50% of their elevational areas to provide a continuous air gap to the perimeter from grade.  There shall be proper ventilation to facilitate the free flow of air and avoid any possible build-up of gases.  Size and height of shelters shall be determined at Detail Design.  The following equipment shall be housed within shelters:

Compressors

Emergency Diesel Generators if required.

Fire Water Pumps

Condensate Pumps

Chemical Storage for Bags/Barrels

A Mechanical Handling Study to establish crane and hoist requirements shall be prepared at Detail Design.

Buildings

The main objectives for the Buildings are as follows:

Provide a safe working environment for the Staff.

Function efficiently.

Create a ... site-wide consistent visual appearance for the buildings by use of common materials, colour, form and standardisation of window, louver, door and cladding elements.

Limit spread of flame and smoke by compartmentation and use of materials and maintain integrity during a fire.

Comply with HSE escape from buildings in the event of fire/emergency and/or evacuation alarm.

Provide a positive pressure to lobbies to prevent gas ingress in the event of a gas cloud and effect the safe evacuation of personnel from the buildings/site.

The Control Building and some Sub Stations, including the ITR’s, shall be designed by the CONTRACTOR as blast resistant in accordance with the requirements of ASCE – ‘Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities’.  The buildings to be designed as blast resistant, together with the appropriate minimum blast design parameters, are specified in Section 11.29 of ... – Consequence Analysis.

Safety requirements for interior following NFPA 101 Life safety code section 6.5

Walls and ceiling Exits: A,B Corridors: A,B Others: A,B,C Floor: I or II

Fire Detection and Fire Fighting means:

No sprinklers required

Fire detection installation following ... Design Basis For Fire and Gas Detection and ...  Active Fire Fighting

Manual extinguishers according to risks following ... Active Fire Fighting.

For safety requirements and passive fire protection for buildings generally, refer to International Codes and Standards, in particular; NFPA and ASTM regulations. This specification lists main requirements only and shall be developed during Detailed Engineering.

The maximum noise level within buildings/rooms shall comply with ... Noise Control.

This Specification does not cover technical equipment requirements.  This is provided in the relevant specifications prepared by other Disciplines and referenced in this document.

The buildings shall be designed to ensure the following:

Maintain fire rating integrity in the event of a fire.

Be compartmented to limit the spread of flame and smoke.

Use of materials that will not propagate a fire.

Provide escape corridors/doors as a means of escape in the event of a fire.

Prevent the ingress of gas.

In addition to the above requirements, the following recommendations shall be applicable :

The following building shall be designed as “blast rated”.

Control Building

The Sub Stations, including the ITR’s, as listed in section 11.29 of ....

For other buildings within restricted areas, but not within the blast radii, protection is not required but the risks shall be minimised as follows :

Doors and windows, where possible, to be located on the side opposite to the most likely blast pressure and of suitable materials that do not easily shatter in the event of a potential explosion.

Roof and walls shall be designed to Structural Specifications so as not to collapse.

Internal walls to remain integral after a blast and maintain their fire rating. Materials shall be non-combustible.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: BUILDING FUNCTIONAL SPECIFICATION حجم: 96.43 کیلوبایت قیمت: 5500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

عمومی

پناهگاه های باز

پناهگاه های باز باید برای تجهیزات حفاظت از وسایل نقلیه / تجهیزات از تابش خورشید یا باران فراهم شود. حیاط باید سازه های فلزی مورد نیاز در تابلوهای تابلو فرش 200 باشد میلی متر بالاتر از سطوح بتنی بتن . تهویه مطبوع اضافی باید مطابق با تجهیزات و طراحی در طراحی دقیق ارائه شود. سازمان ملل متحد عایق شدن پوست برفلد روکش فلزی فلز اختصاصی باید به سقف اعمال می شود. برای ایجاد 50٪ ناحیه ارتفاعی، برای ایجاد یک شکاف هوای مداوم به محیط از سطح ، باید دیوارها را پوشانده باشند . تهویه مناسب باید برای تسهیل جریان آزاد هوا و اجتناب از هرگونه افزایش گازها باشد. اندازه و ارتفاع پناهگاه ها باید در طراحی دقیق تعیین شود. تجهیزات زیر باید در داخل پناهگاه ها قرار گیرد :

کمپرسور

در صورت لزوم ژنراتور دیزل اضطراری .

پمپ های آب آتش نشانی

پمپ های میعانات گازی

ذخیره سازی شیمیایی برای کیف / بشکه

یک مطالعه مکانیکی برای ایجاد الزامات جرثقیل و بالابر باید در طراحی جزئیات آماده شود.

ساختمان ها

اهداف اصلی ساختمان ها عبارتند از:

محیط کاری امن برای کارمندان فراهم کنید.

عملکرد موثر

درست ... ظاهر بصری سازگار سایت گسترده برای ساختمان با استفاده از مواد مشترک، رنگ، فرم و استاندارد پنجره، پنجره ها، درها و روکش فلزی عناصر.

گسترش شعله و دود را از طریق محصور کردن و استفاده از مواد محدود و حفظ یکپارچگی در هنگام آتش سوزی.

مطابق با فرار HSE از ساختمان در صورت آتش سوزی / اضطراری و / یا زنگ تخلیه.

فشار مثبت به لابی ها برای جلوگیری از ورود گاز در صورت گاز ابر و تأثیر تخریب ایمن پرسنل از ساختمان ها / سایت.

ساختمان کنترل و بعضی از ایستگاه های فرعی، از جمله ITR ، باید توسط پیمانکار به عنوان مقاوم در برابر انفجار مطابق با الزامات ASCE - طراحی ساختمان های مقاوم در برابر انفجار در تاسیسات پتروشیمی طراحی شود. ساختمان هایی که به عنوان مقاومتی انفجاری طراحی می شوند، همراه با حداقل پارامترهای طراحی حداقل انفجاری، در بخش 11.29 از ... - تجزیه و تحلیل نتیجه تعیین شده است.

equirements ایمنی R برای داخلی زیر 101 زندگی NFPA بخش کد ایمنی 6.5

دیوارها و سقف خروجی: A، B راهرو: A، B سایر موارد: A، B، C طبقه: I یا II

تشخیص آتش و آتش نشانی به معنی:

بدون نیاز به آبپاش

نصب تشخیص آتش پس از ... طراحی پایه برای تشخیص آتش و گاز و ... مبارزه با آتش فعال

خاموش کننده های دستی با توجه به خطرات زیر ... مبارزه با آتش فعال.

برای الزامات ایمنی و حفاظت از آتش منفعل برای ساختمانها به طور کلی، به کدهای بین المللی و استانداردها مراجعه کنید. مقررات NFPA و ASTM. این مشخصات تنها الزامات اصلی را ذکر می کند و باید در طول مهندسی دقیق توسعه یابد.

حداکثر سطح سر و صدا در ساختمان / اتاق باید با ... کنترل صدا.

این مشخصات نیازمندی های تجهیزات فنی را پوشش نمی دهد. این است که در مشخصات R elevant تهیه شده توسط رشته های دیگر و اشاره شده در این سند ارائه شده است.

ساختمان ها باید برای اطمینان از موارد زیر طراحی شوند:

حفظ یکپارچگی درجه آتش بازی در صورت آتش سوزی.

برای جلوگیری از گسترش شعله و دود کردن مجبور شوید.

استفاده از موادی که آتش نمی گیرد.

فراهم می کند که دالان فرار / درب عنوان وسیله ای برای فرار در صورت آتش سوزی.

جلوگیری از ورود گاز.

علاوه بر الزامات فوق، توصیه های زیر باید مورد استفاده قرار گیرد:

ساختمان زیر باید به عنوان "انفجار رتبه" طراحی شود.

ساختمان کنترل

ایستگاه فرعی، از جمله در ITR، همانطور که در بخش 11.29 از ... ذکر شده است.

برای ساختمان های دیگر در مناطق محدود، اما نه در شعاع انفجار، حفاظت مورد نیاز نیست، اما خطرات باید به شرح زیر به حداقل برسد:

درب ها و پنجره ها، در جایی که ممکن است، در سمت مقابل مقابل فشار انفجار احتمالا و مواد مناسب قرار بگیرند که در صورت انفجار بالقوه به راحتی نابود نمی شوند .

سقف و دیوار باید به مشخصات ساختاری طراحی شده تا سقوط نکنند.

دیوارهای داخلی پس از یک انفجار یکپارچه باقی می ماند و امتیاز آتش آنها را حفظ می کنند. مواد باید غیر قابل احتراق باشد.

فهرست ساختمانی

توصیف عملکردی ساختمان

اداره / غذا خوردن ساختمان 2 SP / AB / 1 01

عمومی

محل سکونت: اداره / غذا ساختمان 2 باید در ناحیه شمال غرب این سایت در مقابل دروازه اصلی دروازه خانه 1 در یک حصار امن واقع شود. به طرح نقشه کلی مراجعه کنید

....

محل حفاظت مطلوب برای پرسنل از هر خطر در منطقه فرایند فراهم می کند.

بخش اداری باید کارمندان اداری و عملیاتی را اداره کند.

تابع: اداره / غذا ساختمان 2 یک ساختمان دو طبقه سرنشین دار ارائه دفاتر برای اورژانس MANAG، مهندسین و وزرای امور، که باید مسئول اداره و بهره برداری از فاز ... سایت است. این ساختمان 24 ساعته برای بخش اداری برای پوشش همه تغییرات باز است. غذاخوری باید 24 ساعت باز باشد . دسترسی به ساختمان باید از قسمت ورودی اصلی امنیتی و پذیرش واقع شده در ارتفاع شمال در مقابل خانه اصلی دروازه کنترل شود و باید مقصد اصلی برای همه بازدیدکنندگان کارخانه باشد و دسترسی به پرسنل از نمای جانبی جنوبی همراه با دسترسی مستقل برای منطقه کلینیک . دسترسی به کارکنان غذاخوری و اتاق پذیرایی از نمای داخلی شمال. این ساختمان تصویر شرکت را نشان می دهد و این باید در طراحی و مواد مشخص شده منعکس شود. محوطه سخت و نرم به تمام ورودی ها می شود. در داخل ساختمان، گیاهان باید در دفاتر و مناطق باز برنامه ریزی شود.

بخش غذاخوری غذا های پخت شده را برای کارمندان اداری ارائه می دهد و 24 ساعته برای تأمین غذا برای کارگران در ساختمان های دیگر که سه بار تغییر می کند، آماده می شود. غذاخوری باید محل اقامت برای 15 0 صندلی فراهم می کند.

غذاخوری باید به مناطق ناهار خوری و آشپزخانه تقسیم شود.

منطقه امنیتی و پذیرش نیز به عنوان یک منطقه چند منظوره برای موارد خاص عمل می کند و اتاق جلسه مجاور 1 باید با استفاده از درب های کشویی کشویی به قسمت ورودی باز شود .

یک کلینیک پزشکی باید با دسترسی اختصاصی خود را که از قسمت اصلی پذیرش نظارت می شود، ارائه دهد. آن را باید درمان الکترونیکی برای شرایط پزشکی جزئی provid نامه و همچنین به عنوان یک نقطه رابط آسیب های جدی تر که نیاز به درمان در بیمارستان خارج از سایت عمل می کنند.

محل اقامت دفتر باید mbination شرکت از اتاق دفتر، با سخت و نرم محوطه سازی، دو، چهار دفتر فرد و زمینه های دفتر طرح باز با صفحه نمایش های صوتی باشد.

این ساختمان همچنین باید اتاق نماز، اتاق چای ، فروشگاه، کتابخانه، اتاق نشیمن چاپی ، اتاق مصاحبه و اتاق کنفرانس و صدف ها را فراهم کند.

این ساختمان باید با اتاق های HVAC، برق و Telecoms پشتیبانی شود .

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

مساحت :               3 57 0 متر مربع ناخوشایند

امکانات اصلی برای پارکینگ باید در خارج از حصار امنیتی به سمت شرق خانه اصلی دروازه ارائه شود. این منطقه باید 60 اتومبیل با حوضچه های پوشیده و 45 تا دوچرخه را پوشش دهد .

با توجه به سایت منطقه محدود، محدود ص و پارکینگ باید به شرق از بو ilding برای کارمندان و بازدید کنندگان واقع شده است. 1 2 پوشش های خلیج، 6.0 mx 3.0 متر، باید ارائه شود. تعداد دفعات پوشیده شده باید در طراحی جزئیات توسط پیمانکار با تصویب شرکت دوباره ارزیابی شود . ساختار باید حفاظت در برابر اشعه خورشید و یا از باران ارائه می شود و از ساخته فولاد و proprietar Y فلزی تنها پوست سقف ورق های.

باید دسترسی فضایی به ساختمان اداره 2 آمبولانس و خدمات اتاق برای تحویل تجهیزات وجود داشته باشد.

اسناد مرجع و نقشه ها

برنامه و اشغال پرسنل

فاز S ... کارخانه باید توسط کارکنان فنی خود اداره شود.

دولت / غذاخوری ساختمان 2 باید امکانات زیر عبارتند از:

دفاتر برای مدیریت نیروگاههای دریایی و پرسنل بخش خصوصی: عملیات، ایمنی و نگهداری.

دفاتر مدیریت نیروگاه های دریایی و پرسنل بخش خصوصی: عملیات، ایمنی و نگهداری.

ادارات ارشد

ارشد وزرای دفاتر و ecretaries S دفتر در مجاورت مدیران ارشد دفاتر.

ناظران دفاتر، 2 دفتر فرد، 4 نفر (دفتر)، 12 دفتر فرد، و منطقه طرح باز است.

اتاق جلسه ، اتاق فنی و کتابخانه

اتاق سند ، اتاق های اداری و اتاق های چاپی.

اتاق چای ، پناهگاه های مردانه و زنانه، کمد های تمیز کننده، اتاق نماز، اتاق های خدمات و فروشگاه ها.

منطقه کلینیک

منطقه غذاخوری باید شامل موارد زیر باشد:

دفتر مدیر

وضو، قفسه حمام و لباسشویی ، اتاق نماز / اتاق استراحت، کمد تمیزکننده (زیر پله) .

خدمت.

منطقه آشپزی

منطقه آماده سازی از جمله گیاهخوار شوید آمادگی etable و آمادگی گوشت.

سبزیجات تازه و میوه فروشگاه، فروشگاه خشک، اتاق سرد ها زیر صفر و بالای صفر.

شستشو منطقه و طبق ذخیره سازی.

منطقه مسدود و زباله .

اتاق تهویه مطبوع (مشترک با مدیر)

 

ناحیه ناحیه ساختمان (از جمله دیوارها و نما ها ) 3000 مترمربع برای طبقه اول و طبقه اول منطقه اداری و 500 مترمربع برای منطقه غذاخوری است . تی وی سطوح اتاق روشن و اشغال خواهد شد با توجه به زیر جدول در طراحی جزئیات توسعه یافته می شود:

 

 

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ظرفیت پارکینگ:

20 وسیله نقلیه با حراجی ها و 45 پارکینگ دوچرخه محافظت می شود .

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه : ستون بتن مسلح و ساختمانی پرتو در 6.0 مگاپیکسل 6.0 m شبکه با زمین بتونی ، طبقه بالا و اسلب های سقف. غیر بار سنگ تراشی تحمل باید بین colum N S، طبقه فوقانی و پرتوهای مشخص شده است.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail Design توسعه یابد.

پاک او ight تحت طرف دال کف، زمین / طبقه اول، ذیل خواهد بود: 4.50 متر incorporat نشستند مناطق الکتریکی و تهویه مطبوع در طراحی جزئیات نهایی نشده است.

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید حداقل 2.80 متر باشد.

یک انبساط گسترش باید به صورت نقشه های معماری ارائه شود.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرای پرل پرل باید 0.2 متر بالاتر از آسفالت پوشیده از اطراف برای محافظت از رندر باشد.

سطح کف تمام سطح باید 0.6 باشد متر بالاتر از سطح پیاده رو خارجی.

پایان خارجی: چهره های خارجی فریم بتن ساختمانی باید با رنگ های سنگی رنگ آمیزی شود و پانل ها با یک آجر روبرو به پایان رسید و پیمانکار باید تصدیق شرکت را بدست آورد .

ساختار فولادی برای پناهگاه های پارکینگ .

ارتفاع پاک به پایین زیر ساخت پارک باید : 2. 5 متر

کف طبقه طبقه

برای مناطق نازک / کاشی های سرامیکی / غلطک، کاشی به صورت خرد شده است.

برای مناطق تهویه مطبوع دال به لرزاننده با هاردنر.

B دال اتاق attery باید کوبیده خشن برای دریافت یک کاشی مقاوم در برابر لالینین به شکاف های کف می رود.

تله های روغن باید به منطقه آشپزخانه ارائه شود.

پوشش سقف

بتنی با بتن سبک تخت با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و استفاده انحصاری ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از ورقه های ریختن آب ریخته گری و فولاد کربن گالوانیزه یا PVC جلوگیری کند.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

پارکینگ تحت پوشش پارکینگ: سقف شیب دار با روکش فلزی تک پوستی اختصاصی در ساختار فولاد رنگی.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید ساخت و ساز سنگ تراشی عایق با پایان آجر خارجی و رنگ گچ / نمایشگاه پایان رو در داخل باشد. چهره های خارجی چارچوب بتن ساختمانی باید با رنگ بنای رنگ آمیزی شود. پانل های خارجی باید آجری روبرو باشند و پیمانکار بایستی تأیید شرکت برای تمام اتمام را بدست آورد . 'U'   مقادیر باید به عنوان پایه تهویه مطبوع طراحی مشخصات باشد.

تخته بلوک باید بدون بار پوشیدن به ساختار با روابط آستین مرتبط و 30 میلیمتر با استفاده از نرمی مفاصل به سر و محکم.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب پرسنل اصلی باید فولاد / آلومینیوم با فولاد ضد زنگ / آلومینیوم گ ذاشتن مبلمان به عنوان بخشی از یک صفحه نمایش جداره باشد.

درهای کارکنان در منطقه آشپزخانه و درگاه های تجهیزات باید توسط یک سازنده مجزا از فلز پودر پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ استفاده شود.

درب تجهیزات باید توسط یک تولید کننده اختصاصی عایق باشد پودر پوشش داده شده فلز با مبلمان از فولاد ضد زنگ است.

لوور باید به صورت فلزی پوشش داده شود.

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها به ارائه 2 ساعت آتش نشستند موش بین تهویه مطبوع، برق و مخابرات و اتاق 1 ساعت به مناطق دیگر به پیروی از الزامات مقررات آتش.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

G پارتیشن داخلی به دفتر lazed و ناهارخوری باید چوب توسط یک تولید کننده اختصاصی با نور رنگی شیشه و چوب جنگلی درب جلا wi هفتم اهن فروشی فولاد ضد زنگ جلا شود.

پارتیشن های سرامیکی باید توسط یک سازنده اختصاصی به رنگ پودری پوشش داده شده به آشپزخانه با شیشه های رنگی روشن و درب های پودری پوشانده شده با آهن های فولادی ضد زنگ.

درب به منطقه ناهارخوری باید چوب الوار با مبلمان فولادی ضد زنگ باشد.

درب به منطقه آشپزخانه باید فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ داشته باشد.

آماده سازی آشپزخانه و مناطق شستشو باید سرامیک در گچ باشد.

سطوح ذخیره سازی مواد غذایی باید دارای سرامیک در گچ باشد.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد.

درب ها به اتاق های خدمات باید فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ، مگر اینکه مجاورت درب دفتر، در این صورت آنها باید چوب الوار.

درب ها را به شستشو ها باید از یک لامپ استاندارد تولید شده توسط پروتئین ساخته شود .

منطقه پذیرش و امنیت باید از سنگ مرمر / گرانیت پوشیده شود.

اتاق های جلسه باید روکش MDF رو به دیوارها باشد.

مدیران ارشد باید امولسیون گچ را داشته باشند.

شستشو باید یک کاشی glazed کاشی را در خاک رس در گچ قرار دهید.

سالن های عمومی باید به هیئت مدیره گچ بپوشند. - مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

مراجعه به پایان نامه ها ... - "مواد ساختمان و مشخصات و پایان برنامه S ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

ساختمان باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان : دفتر و غذا / مکان های آشپزخانه .

رتبه خطر: معمولی به مناطق دفتر و غذاخوری و بالا برای مناطق آشپزخانه.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

هیچ مرموزی در سفر نیست

تعداد کل وسایل فرار: به طرح طرح مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود: 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

راه پله اضطراری برای طبقه اول ارائه می شود.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA / ASTM.

F دیوار امتیاز: A60 حداقل .

حفره C آیلینگ باید هر 20 متر با مساحت حداکثر 300 جدا شوند M2 است.

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

دیوارها و درب های محوطه پله باید به مدت 60 دقیقه آتش سوزی داشته باشند.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

به عنوان نقطه مرکزی به عنوان مشخص شده در مشخصات HVAC ، باید خازن را بازگرداند .

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

ابزار دقیق

مخابرات

زهکشی شیمیایی ( منطقه پزشکی).

کنترل ساختمان SP / CB / 1 01

عمومی

مکان: ساختمان کنترل در منطقه شمال غربی سایت درون حصار فرش واقع شده است. طرح کلی طرح ... را ببینید .

، طراحی انفجار ساختمان مقاوم در برابر در تاسیسات پتروشیمی - ساختمان کنترل باید توسط پیمانکار به عنوان مقاوم در برابر در مطابق با الزامات از ASCE انفجار طراحی شده است. حداقل پارامترهای طراحی انفجار باید در ... مشخص و d طراحی تفصیلی uring تایید شود.

با توجه به نیاز انفجار، این ساختمان نباید به جز رنگ برای ساختار تقویت شده مورد استفاده قرار گیرد. نمایشگاه مواجه با معماری بتنی برای پوشش بتن باید در طراحی جزئیات توسط پیمانکار به تصویب شرکت توسعه یابد

تمام درهای خارجی و درهای ورودی اصلی در ورودی اصلی باید به همان مشخصات انفجاری به عنوان ساختار طراحی شود.

تمام پنجره ها و سرویس های HVAC باید به همان مشخصات انفجاری به عنوان ساختار طراحی شوند.

در ساختمان کنترل هیچ پنجره ای وجود نخواهد داشت.

تابع: ساختمان کنترل یک ساختمان مجهز به یک طبقه است که مسکن را برای اپراتورها و مهندسین فراهم می کند که مسئولیت کار فاز ... را دارند . کارکنان عملیات باید 24 ساعته با چرخش سه چرخشی کار کنند.

این ساختمان برای عملیات روزانه، از طریق لابی اصلی ورودی، واقع در ارتفاع بالا، وارد می شود. درب های درب و درب های اضطراری فرار باید در اطراف محیط برای استفاده متناوب و برای استفاده نادرست تهدید شود.

درب های ورودی اصلی باید درب های کنترل شده را نمی توان در یک زمان باز کرد. درب بیرونی باید با توجه به فشار محاسبه شده برای دیوار خارجی، انفجار شود.

ساختمان کنترل مجوز را برای تمام پرسنل که باید در منطقه کارخانه کار کنند، مجوز صادر کند و دفتر مجوز در ورودی ساختمان قرار گیرد.

ناظران تغییر، مهندسین و اتاق آموزش / اورژانس و اتاق های چاپی باید دسترسی بصری و مستقیم به اتاق کنترل داشته باشند.

اتاق کنترل باید از طریق یک لابی برای استفاده روزانه با درب های داخلی خارجی برای دوره های تعمیر و نگهداری و تعمیرات قابل دسترسی باشد.

ساختمان باید برای قرار دادن یک طبقه کامپیوتری بالاتر از درجه بالاتر باشد تا از ورود آب جلوگیری شود.

این ساختمان نیز باید ارائه نمازخانه، اتاق چای، فروشگاه، آموزش / اورژانس، کمد دستکش / کلاه و وضو گرفتن.

امکانات غذا در اداره / غذا ارائه می شود ساختمان 2.

این ساختمان باید با سیستم های تهویه مطبوع، Electrica l / UPS و اتاق های باتری پشتیبانی شود .

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

این ساختمان بخشی از یک مجتمع ادغام هر دو ساختمان آزمایشگاه و مخابرات است. ساختمان آزمایشگاه در بخش 12.3 و ساختمان مخابرات در بخش 12 0.4 در این تورم خاص تحت پوشش. این مجموعه از ساختمان همه در سایت فرایند است و پرسنل از دیدن این مجموعه باید در ابتدا در ساختمان اداری / غذاخوری 2 پردازش شده است. هر ساختمان باید دارای ورودی و کنترل امنیتی باشد.

دسترسی به مجتمع های باید از طریق دروازه خانه SP / GH / 1 01 باشد.

محوطه سازی سخت و نرم برای مجموعه ساختمان ها باید مورد استفاده قرار گیرد. سقف مشترک این سه ساختمان را به هم متصل می کند و پدیده ای که به طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد، باعث تسهیل ساختار مورد نیاز ساختمان کامپیوتر می شود.

حوزه               :               1 005 متر مربع ناخالص.

پارکینگ باید در شمال و شرق مجتمع برای کارکنان و بازدیدکنندگان واقع شود. در مجموع 17 حوض پوشش داده شده، 6.0 mx 3.0 متر، باید برای ساختمان های ساختمان کنترل، آزمایشگاه و مخابرات و امکانات برای 10 دوچرخه ارائه شود . سازه ها باید از اشعه خورشید یا باران محافظت کنند و از ورق های سقف یکنواخت فلزی ساخته شده از ورق های فلزی و پروفیل ساخته شوند .

دسترسی به وسایل نقلیه برای تأسیسات تحویل تجهیزات و سرویس ها باید وجود داشته باشد.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز ... کارخانه باید توسط کارکنان عملیاتی خود کار کند.

ساختمان کنترل شامل امکانات زیر است:

اتاق کنترل.

دفاتر

اتاق ابزار

اتاق آموزش و فنی برای مهندسین و سرپرستان.

اتاق خدمات.

خودرو 2 3 ماشین حیاط ها و 20 قفسه دوچرخه که همه آنها تحت حمایت پناهگاه ها برای ساختمان های کنترل، آزمایشگاه و مخابرات قرار دارند.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری بالا مراجعه کنید. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه: ساخت بتن مسلح به منظور مطابقت با معیارهای بالستیک بالا، با ستون ها در 6.0 مگاپیکسل 6.0 m شبکه و بتونی و سقف کاشی.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail Design توسعه یابد.

ارتفاع شفاف در زیر سقف کاشی باید 5.0 متر باشد که شامل مناطق الکتریکی و HVAC است باید در طراحی جزئیات نهایی شود

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید 3.0 متر باشد

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

سطح کف تمام سطح باید 0. 7 باشد متر بالاتر از سطح پیاده رو خارجی به منظور قرار دادن یک منطقه طبقه کامپیوتر با یک اسلب ساختاری بالاتر از کلاس برای جلوگیری از نفوذ آب.

پایان بیرونی: نمایشگاه با ساختار بتنی مواجه شده است، رنگ آمیزی شده با سنگ تراشی.

ساختار فولادی برای پناهگاه های پارکینگ .

ارتفاع پاک به پایین ساختار پارکینگ: 2.5 متر

الف شستشوی چشم باید در اتاق باطری در نظر گرفته شود.

کف طبقه طبقه

برای مناطق کاشی / کاشی های سرامیکی / روکش، تخته های چوبی باید خرد شوند.

برای یک رام از طبقه کامپیوتر دال به صاف و لرزاننده با هاردنر trowelled شود.

برای مناطق اسلب HVAC باید با یک سخت کننده استفاده شود.

B اتاق attery دال SH همه کوبیده خشن به دریافت کاشی های با مقاومت قلیایی / ملات قبل از بازدید کنندگان سقوط به دره های طبقه.

C مناطق کف omputer حمایت کردن دال باید برای یک بار متمرکز از 4.5 طراحی شده kN یا UDL 5.0 kN / m2

اتمام عموم: رنگ ضد گرد و غبار. R eference باید به اتمام ساخته شده برنامه در طراحی ....

اتاق باتری با کاشی های مقاوم در برابر آلکالین / جوش.

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری.

پوشش سقف

سقف بتن مسلح بتونی طراحی شده به منظور انفجار معیارهای بالا با عایق، سیمان شن و ماسه سقوط به سقوط و استفاده از اختصاصی ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید رسانه آب باران آهن و فولاد کربن گالوانیزه و یا پی وی سی لوله های پایین دی scharging به خندق کنار جاده بازیگران.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

تقویت شده، ساختمانی بتنی منصفانه ، نقاشی شده و تحت معیار بالستیک بالا قرار گرفته است.

دیوارهای خارجی باید یک پاکت بتن با یک دیوار بلوک سنگ تراشی و یا گچی پوشش داخلی تشکیل یک حفره عایق با پایان گچ / رنگ داخلی باشد. در خارج از بتن باید به یک الگوی شبیه به ساختمان ستون و پرتو تزریق شود.

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

ورقه داخلی ورقه ورقه بدون بار باید به ساختار با روکش های آستین مرتبط باشد و 30 میلیمتر با استفاده از نرمی مفاصل به سر و محکم. دیوار مصالح ساختمانی برای حفظ یکپارچگی آن در صورت انفجار و ایجاد آسیب به پرسنل و ایجاد آسیب به تجهیزات.

هیچ پنجره ای در ساختمان کنترل وجود ندارد .

تمام درهای خارجی باید با معیار انفجار مشابه با ساختار با مبلمان فولادی ضد زنگ انفجاری صورت بگیرد . پایان باید فولاد با پوشش پودر باشد .

درب ورودی اصلی باید به یک لابی انفجاری متصل شود، در حالی که درب های داخلی نیز انحصاری و برنامه ریزی می شوند، به طوری که هر دو درب در یک زمان نمی توانند باز شوند.

L ouvres باید پودر پوشش فلز و انفجار به همان معیار انفجار به عنوان ساختار.

تمام نفوذ سرویس فوق العاده ساختمان باید از طریق بلوک های انتقال چند قطعه MCT و به معیار انفجاری همانند ساختار طراحی شده باشد.

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ایجاد مقاومت 2 ساعته در برابر سیستم های تهویه مطبوع، و اتاق های برق و دیگر نقاط برای مطابقت با الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

پارتیشنهای داخلی جلویی باید توسط یک سازنده اختصاصی با چوب لعابی رنگی و درهای چوبی ساخته شده از چوب ساخته شده از فولاد ضد زنگ ساخته شود.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد.

درهای داخلی اتاق های خدمات باید فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ، مگر اینکه در مجاورت درب اداری باشد، در این صورت آنها باید چوب الوار باشند.

درب ها به توالت ها باید از طیف استاندارد تولیدی استاندارد تولید شوند.

رنگ امولسیون لابی ورودی در گچ .

دفاتر باید روی گچ امولسیون باشند .

شستشو باید یک کاشی glazed بر روی گچ داشته باشد.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

به اتمام مراجعه کنید ... - "مشخصات ساخت و ساز مواد و برنامه نهایی ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - "فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان".

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید . :

ساختمان باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساخت و ساز : محل دفتر

رتبه خطر: معمولی .

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار باید : به طرح طرح بالا اشاره شود.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای وسایل فرار باید 90 دقیقه در یک سیستم باتری باشد.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

آتش نشانی دیوارها : حداقل A60 .

کف کاذب و حفره های سقف باید هر 20 متر با حداکثر 300 متر از هم جدا شود   M2 است.

مناطق کامپیوتری که توسط یک کانال فعال CO2 / گازی که توسط یک کیسه بطری در داخل و خارج نصب شده است، محافظت می شود .

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

بخار باید از منبع مرکزی باشد.

سالن خنک کننده به نقطه مرکزی بازگشت.

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

ابزار دقیق

مخابرات

ساختمان آزمایشگاه SP / LB / 1 01

عمومی

محل: ساختمان آزمایشگاه در منطقه شمال غرب از سایت در داخل حصار فرایند واقع شده است. طرح کلی طرح ... را ببینید .

تابع: ساختمان و تجهیزات آزمایشگاهی، است تک طبقه سرنشین دار ساخت و ساز تامین مسکن برای داروخانه ها و مهندسین که مسئول تجزیه و تحلیل شیمیایی برای فاز S می باشد ... سایت ساختمان باید 24 ساعت شبانه روز کار کند و کارکنان باید سه چرخش را انجام دهند.

ساختمان باید برای دسترسی روزانه تنها از طریق لابی اصلی ورودی، واقع در ارتفاع جنوبی وارد شود. درب ها برای استفاده متناوب، به عنوان مثال در درب های تجهیزات و درب های اضطراری فرار باید به محیط ارائه شده و برای استفاده نامناسب خطرناک باشد.

این ساختمان نیز باید دفاتر، اتاق چای، فروشگاه ها، وضو گرفتن و یک اتاق نماز فراهم می کند.

امکانات غذاخوری باید در ساختمان اداری / غذاخوری 2 ارائه شود .

ساخت و ساز باید با اتاق های تهویه مطبوع و الکتریکی پشتیبانی شود .

یک پناهگاه برای بطری های گاز باید در ارتفاع بالتیک مجاور واقع شده و از اتاق تجزیه و تحلیل گاز قابل دسترسی باشد. ناحیه باید غربال شده و سقف شود. علاوه بر این، یک پناهگاه حدودا اندازه 6.0 × 15.0 برای ذخیره سازی شیمیایی در محل پارکینگ ارائه می شود.

دوش ایمنی در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل شیمیایی وجود دارد

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود .

این ساختمان بخشی از یک مجتمع ادغام ساختمان های کنترل و مخابرات است. ساختمان کنترل در بخش 12 0.2 پوشیده شده است. و ساختمان Telecoms در بخش 12.4 در این مشخصات. این مجموعه از ساختمان همه در سایت فرایند است و پرسنل از دیدن این مجموعه باید در ابتدا در اداره / ماین غذاخوری ساختمان پردازش شده است. هر ساختمان باید دارای ورودی و کنترل امنیتی باشد.

دسترسی به مجتمع های باید یا از طریق دروازه خانه SP / GH / 1 01 باشد.

محوطه سازی سخت و نرم برای مجموعه ساختمان ها باید مورد استفاده قرار گیرد. سقف مشترک در پیوند به سه ساختمان و یک تریبون است وار که تمامی سه ساختمان.

حوزه               :               438 متر مربع خالص

پارکینگ باید در شمال مجتمع برای کارکنان و بازدیدکنندگان واقع شود. مجموع 2 3 پوشش خلیج، 6.0 mx 3.0 متر و 20 پایه دوچرخه برای ساختمان های کنترل ساختمان، آزمایشگاه و مخابرات تأمین می شود. تعداد دفعات پوشیده شده باید در طراحی جزئیات مجدد بررسی شود. ساختار باید حفاظت در برابر اشعه خورشید و یا از باران ارائه می شود و از فولاد ساخته شده د فلزی تنها پوست ورق های سقف.

دسترسی به وسایل نقلیه برای تأسیسات تحویل تجهیزات و سرویس ها باید وجود داشته باشد.

 

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز ... گیاه باید توسط شیمیدانان و کارکنان خود اداره شود.

آزمایشگاه باید امکانات را برای دریافت نمونه ها، تجزیه کروماتوگرافی، تجزیه RVP برای کندانس ها و سایر تجزیه و تحلیل ها به فاز ها ... همانطور که به طور منظم توسط فرایند مورد نیاز است.

ساختمان آزمایشگاه شامل موارد زیر خواهد بود:

امکانات آزمایشگاهی

دفاتر

شستشو

تجهیزات شیمیایی، تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم التحریر.

اتاق خدمات.

برای طرح اتاق، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره کرد. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه: ساخت و ساز بتن مسلح با ستون ها در 6.0 mx 6.0 m شبکه و بتونی و سقف کاشی. سنگ تراشی بدون بارگذاری باید بین ستون ها و پرتوها مشخص شود.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail Design توسعه یابد.

ارتفاع پاک کردن زیر سقف کاشی باید : 5.0 متر شامل مناطق الکتریکی و HVAC باشد. باید در طراحی جزئیات نهایی شود

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید 3.0 متر باشد

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمینی محیطی باید توسط یک پایه ای از 0.2 افزایش یابد متر بالاتر از آسفالت اطراف برای محافظت از رندر.

سطوح سطح زمین به پایان رسید باید 0. 2 متر از سطح پیاده رو خارجی باشد.

پایان خارجی: چهره های خارجی چارچوب بتن ساختمانی باید با رنگ های سنگی رنگ آمیزی شود، و پانل ها با یک آجر روبرو به پایان رسید و پیمانکار باید تصدیق شرکت را بدست آورد.

ساختار فولادی برای پناهگاه های پارکینگ .

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ ذیل خواهد بود: 2.5 متر

کف طبقه طبقه

برای مناطق کاشی / کاشی سرامیک / جوش تخته سنگ به صورت خرد شده است.

برای مناطق اتاق های تهویه مطبوع و الکتریکی باید با استفاده از سخت کننده بکار برده شوند.

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری.

پوشش سقف

بتنی با بتن سبک تخت با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و استفاده انحصاری ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از چدن های ریختن آب باران و فولاد کربن گالوانیزه یا PVC جلوگیری شود.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با یک پوست خاص و پوشش فلزی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید یک ساختمانی عایق بندی شده با ساختار بیرونی داشته باشد و در داخل گچ / منسوجات به صورت داخلی تزئین شده باشد . چهره های خارجی چارچوب بتنی ساختمانی باید رنگ آمیزی شود و چهره های خارجی پانل های دیواری سنگ تراشی با تایید COMPANY رنگ رنگ بنایی به پایان رسید .

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب های اصلی کارخانه باید فولاد / آلومینیوم با فولاد ضد زنگ / مبلمان آلومینیومی باشد.

درب تجهیزات باید عایق توسط یک تولید کننده اختصاصی پودر پوشش داده شده فلز با مبلمان از فولاد ضد زنگ است.

لوور باید فلز پودر پوشانده شود

دیوارهای داخلی و پارتیشن

F برای مقاومت 2 ساعته در برابر HVAC، اتاق های برق و مخابرات و سایر مناطق برای مطابقت با الزامات مقررات آتش نشانی فراهم می شود.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

پارتیشنهای داخلی جلویی باید توسط یک سازنده اختصاصی با چوب لعابی رنگی و درهای چوبی ساخته شده از چوب ساخته شده از فولاد ضد زنگ ساخته شود.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد.

درب داخلی اتاق های خدماتی باید توسط یک سازنده اختصاصی از فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ استفاده شود، مگر اینکه مجاورت درب دفتر باشد، در این صورت آنها باید چوب الوار باشند.

درب ها به توالت ها باید از طیف استاندارد تولیدی استاندارد تولید شوند.

لابی ورودی باید رنگ امولسیونی در گچ باشد.

دفتر باید بر روی گچ امولسیون باشد .

وضو گرفتن باید یک دارند جداره تا وقتی الکترونیکی F inish در ملات گچ.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

به پس از اتمام در مراجعه ... - "ساختمان مشخصات مواد و برنامه اختتامیه بازدید کنندگان ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

ساختمان باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: آزمایشگاهی.

رتبه خطر: زیاد.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد

تعداد کل وسایل فرار: به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت از آتش .

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوارهای آتش نشانی باید حداقل A60 باشد.

C حفره آیلینگ باید هر جدا شوند 20 متر با مساحت حداکثر 300 M2 .  

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

میعانات می بایست به نقطه مرکزی بازگردد.

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

ابزار دقیق

مخابرات

زهکشی شیمیایی به گودال خنثی کننده مجاور

نیتروژن.

Telecoms Building SP / TB / 1 01

عمومی

محل سکونت: ساختمان Telecoms در منطقه شمال غربی سایت درون حصار فرش واقع شده است. طرح کلی طرح ... را ببینید .

عملکرد: مخابرات ساختمان یک ساختمان یک طبقه سرنشین دار تامین مسکن برای مهندسین که مسئول تله متری برای فاز است بازدید کنندگان ... سایت. این کارکنان عملیات باید 24 ساعته در یک چرخش سه بار کار کنند.

ساختمان باید برای دسترسی روزانه تنها از طریق لابی اصلی ورودی، واقع در ارتفاع جنوبی وارد شود . درها را برای استفاده متناوب، الکترونیک . گرم . درب های تجهیزات و فرماندهی اضطراری باید به محیط اطمینان داده شود و برای استفاده نامناسب خطرناک باشد.

این ساختمان نیز باید ارائه یک ژنرال E غلیظ اتاق ، اتاق چای ، نمازخانه، اتاق خدمات و وضو گرفتن.

امکانات غذاخوری باید در ساختمان اداری / غذاخوری 2 ارائه شود.

این ساختمان باید با وسایل تهویه مطبوع، یو پی اس / برق و باتری تهیه شود .

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

این ساختمان بخشی از یک مجتمع ادغام هر دو ساختمان آزمایشگاه و کنترل است. ساختمان کنترل در بخش تحت پوشش 12 0.2. و آزمایشگاه در بخش 12 .3 در این مشخصه انجام می شود . پیچیده ای از ساختمان ها است همه در سایت فرایند و پرسنل از دیدن این مجموعه باید در ابتدا در اداره پردازش شده است / غذاخوری ساختمان. 2. هر ساختمان باید کنترل ورودی و کنترل خود را داشته باشد.

دسترسی به این مجموعه باید از طریق Gate House SP / GH / 1 0 1 باشد.

محوطه سازی سخت و نرم برای مجموعه ساختمان ها باید مورد استفاده قرار گیرد. سقف مشترک در پیوند به سه ساختمان و یک تریبون مطرح مشترک لینک سه ساختمان.

حوزه               :               255 متر مربع خالص

پارکینگ باید به واقع شمال ، شرق و ما ST این مجتمع برای کارکنان و بازدید کنندگان. در مجموع ساختمانهای کنترل ساختمان، آزمایشگاه و مخابرات در مجموع 2 تا 3 پوسته تحت پوشش، 6.0 متری 3.0 متر و دو برج دوچرخه قرار می گیرند. تعداد خلیج تحت پوشش باید در طراحی جزئیات توسط ارزیابی شرکت و پیمانکار . ساختار باید حفاظت از ارائه تابش خورشید یا از باران می شود و از ساخته فولاد د فلزی تنها پوست ورق های سقف.

دسترسی به وسایل نقلیه برای تأسیسات تحویل تجهیزات و سرویس ها باید وجود داشته باشد.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان ... کارخانه باید توسط کارکنان فنی خود را اداره می شود.

ساختمان مخابراتی شامل موارد زیر خواهد بود:

تجهیزات.

شستشو

مغازه ها.

اتاق خدمات.

 

سطوح روشن و اتاق اتاق با توجه به جدول زیر طراحی شده است:

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه: ستون بتن مسلح و ساختمانی پرتو در 6. 6 مگا وات و 6. 6 متری مشبک و بتونی و سقف کاشی. سنگ تراشی بدون بارگذاری باید بین ستون ها و پرتوها مشخص شود.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail طراحی شود.

ارتفاع پاک کردن زیر سقف کاشی باید 5.0 متر مکعب برق و بخش های HVAC باشد تا در طراحی جزئیات نهایی شود.

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید 3.0 متر باشد.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمین محصور شده توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای ریل اطراف آن برای محافظت از رندر بالا می رود.

سطوح سطح زمین به پایان رسید باید 0.7 متر بالاتر از سطح بیرونی خارجی باشد تا جایگاه یک طبقه کامپیوتر را با یک ورقه ساختاری بالاتر از درجه سانتیگراد برای جلوگیری از نفوذ آب پونه داشته باشد.

پایان خارجی: چهره های خارجی چارچوب بتن ساختمانی باید با رنگ های سنگی رنگ آمیزی شود، و پانل ها با یک آجر روبرو به پایان رسید و پیمانکار باید تصدیق شرکت را بدست آورد.

ساختار فولادی برای پناهگاه های پارکینگ .

C ارتفاع لیر به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر .

شستشوی چشم باید در اتاق باطری در نظر گرفته شود.

کف طبقه طبقه

برای مناطق SC نی / کاشی و سرامیک / ملات دال به خشن کوبیده.

برای مناطقی از سیستم های تهویه مطبوع ، الکتریکی و یو پی اس های سقف کاذب با سخت کننده .

کاشی باطله باید به طور مرتب تکه تکه شود تا کاشی های مقاوم در برابر قلیایی را در بر بگیرد.

اتمام عموم: رنگ ضد گرد و غبار. R eference باید به پایان رسید برنامه در طراحی ...

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری.

پوشش سقف

بتنی با بتن سبک تخت با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و استفاده انحصاری ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از ورقه های ریختن آب ریخته گری و فولاد کربن گالوانیزه یا PVC جلوگیری شود.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با سازه فولادی رنگی فلزی.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید یک ساختمانی عایق بندی شده با ساختار بیرونی داشته باشد و در داخل گچ / منسوجات به صورت داخلی تزئین شده باشد . چهره های خارجی چارچوب بتنی ساختمانی باید رنگ آمیزی شود و چهره های خارجی پانل های دیواری سنگ تراشی با تایید COMPANY رنگ رنگ بنایی به پایان رسید .

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب های اصلی کارخانه باید فولاد / آلومینیوم با فولاد ضد زنگ / مبلمان آلومینیومی باشد.

درب های صنعتی باید توسط یک سازنده اختصاصی، فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ داشته باشند .

لوور باید فلز پودر پوشانده شود .

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ارائه مقاومت 2 ساعته در برابر HVAC، اتاق های برق و مخابرات و سایر مناطق برای رعایت الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

G lazed پارتیشن داخلی باید چوب توسط یک تولید کننده اختصاصی با نور رنگی شیشه و چوب جنگلی درب جلا با اهن فروشی فولاد ضد زنگ جلا شود.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد.

درب داخلی اتاق های خدمات باید توسط یک تولیدکننده اختصاصی، فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ داشته باشد.

درب ها به توالت ها باید از طیف استاندارد تولیدی استاندارد تولید شوند.

لابی ورودی باید رنگ امولسیونی در گچ باشد.

دفتر باید رنگ امولسیون در گچ باشد.

وضو گرفتن باید یک دارند کاشی فی نیش در ملات گچ.

مناطق عمومی باید رنگ امولسیون در گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

به پس از اتمام در مراجعه ... - "ساختمان مشخصات مواد و برنامه اختتامیه بازدید کنندگان ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

T او ساختمان باید تهویه مطبوع.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: صنعتی.

رتبه خطر: زیاد

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار باید : به طرح طرح بالا اشاره شود.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوارهای دارای درجه حرارت باید A60 حداقل باشد

C حفره آیلینگ باید هر 20 متر با مساحت حداکثر 300 جدا شوند M2

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات فنی تهویه مطبوع بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

بخار باید از منبع مرکزی باشد.

خازن باید به منبع مرکزی بازگردد.

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

من nstrumentation

کارگاه اصلی و ساختمان غذا اصلی SP / WS / 1 01

عمومی

محل سکونت: صفحه اصلی کارگاه / صفحه اصلی غذاخوری ساختمان در منطقه شمال غرب سایت در منطقه دولت به واقع جنوب از ساختمان اداری / غذاخوری 2 . طرح کلی طرح ... را ببینید .

تابع: کارگاه اصلی و ساختمان اصلی غذاخوری باید یک ساختمان دو طبقه ای است که مسکن و غذا برای کارکنان مهندسین و فنی و کارگاه های اختصاصی خود که مسئولیت نگهداری اصلی مربوط به فاز ... را دارند، تامین می شود . ساختمان در طول ساعات اداری عادی باز می شود و پرسنل باید یک حرکت واحد انجام دهند.

این ساختمان باید در مورد ورودی اصلی با دولت اداری تقسیم شده و غذا و امکانات به ما ST و کارگاه های آموزشی به EA ST. این طرح باید نویز بین دو منطقه را به حداقل برساند.

ساختمان باید برای دسترسی روزانه به مناطق اداری / کارگاه از طریق لابی اصلی ورودی، واقع در ارتفاع جنوب وارد شود . دسترسی به غذاخوری اصلی باید از طریق ورودی اختصاصی در ارتفاع شمالی باشد. درب ها برای استفاده متناوب، به عنوان مثال در درب های تجهیزات و درب های اضطراری فرار باید به محیط ارائه شده و برای استفاده نامناسب خطرناک باشد.

این ساختمان نیز باید ارائه خدمات اتاق ها ، نماز اتاق ، دفتر بازدید کنندگان، اتاق چای، فروشگاه و وضو گرفتن.

ساختمان باید با سیستم های تهویه مطبوع و اتاق های برق پشتیبانی شود .

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

محوطه سازی سخت و نرم باید در منطقه ورودی کار کند.

غذا برای کارکنان فنی در فاز ... غذا برای غذا تهیه می شود . این ساختمان 24 ساعته برای خدمت به تغییرات عملیاتی باز است. این رستوران برای 396 محل اقامت ارائه می دهد .

مساحت: 5400 متر مربع. ( 1 500 غذاخوری)                            

پارکینگ برای کارکنان و بازدیدکنندگان در شمال و جنوب ساختمان قرار دارد. در مجموع 2 0 پوشش خلیج، 6.0 mx 3.0m و 20 غرفه دوچرخه ارائه می شود. تعداد خلیج تحت پوشش باید دوباره در طراحی جزئیات توسط ارزیابی شرکت و پیمانکار . ساختار باید حفاظت از ارائه تابش خورشید یا از باران می شود و از ساخته های فولادی و یک proprietar Y برفلد متا ل شدن پوست سقف ورق های.

دسترسی به وسایل نقلیه برای ساختمان کارگاه ها و همچنین اتاق های خدماتی باید وجود داشته باشد.

دسترسی کامیون ها پس از چک های امنیتی اولیه در خانه اصلی دروازه ها باید توسط کارکنان کارگاه کنترل شود.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان 17 و 18 بوته در باید اپرا شود تد توسط پرسنل فنی خود را دارد.

منطقه کارگاه ساختمان باید شامل امکانات زیر باشد:

کارگاه ها

قطعات یدکی .

دفاتر

نمازخانه.

شستشو

مغازه ها.

اتاق خدمات.

منطقه بالابر بالابر

مراحل ... گیاه باید توسط کارکنان مدیریت و آشپزخانه خود اداره شود.

منطقه غذاخوری باید شامل موارد زیر باشد:

ناهارخوری

آشپزخانه

ذخیره سازی.

رد کنید

دفتر بازدید کنندگان .

شستشو

اتاق خدمات.

سطوح واضح اتاق و اشغال هر دو کارگاه و مناطق آشپزخانه / ناهارخوری بر طبق جدول زیر خواهد بود که در طراحی جزئیات توسعه یافته است.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری ذکر شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

ساختار باید تقویت شود ستون بتن و ساخت و ساز پرتو با پر غیر تحمل بار آجرکاری به دفتر و غذاخوری منطقه به ما ST از ساختمان و یک قاب پورتال فولاد به منطقه کارگاه با روکش فلزی عایق بر روی یک دیوار سنگ تراشی دادو 2.1 متر بالا به دیوارها و روکش فلزی عایق شده به سقف دوم.   

قاب سازه: طراحی ساختاری باید ترکیبی از قاب بتنی و فولادی باشد. عنصر بتن مسلح به دفتر و غذاخوری منطقه بازدید کنندگان خواهد بود ستون ها و تیرها در 6.0 MX 6.0 شبکه متر و زمین بتن، اولین اسلب و سقف. عنصر قاب فولادی به منطقه کارگاه باید یک قاب پورتال فولادی 12.0 متری در یک شبکه 6. 6 متری با یک بتونی بتونی باشد.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail طراحی شود.

ارتفاع در زیر سقف کاشی بتنی بتنی در منطقه اداری باید : 5.0 متر شامل مناطق الکتریکی و HVAC باشد تا در طراحی جزئیات نهایی شود.

ارتفاع واحدی برای اتصال ستون های فولادی و پرتوهای در منطقه کارگاه باید : 6.0 متر شامل مناطق برق و HVAC باشد.

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید 3.0 متر باشد.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمینی محیطی باید توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای ریل اطراف آن جهت محافظت از رندر در صورت لزوم مطرح شود.

سطح زمین سطح پایینی باید 0.2 متر مکعب و سطح پیاده رو خارجی باشد.

جرثقیل های جاده ای 5T باید در مناطق کارگاه استفاده شوند و در طراحی دقیق توسعه یابند.

ارتفاع را به درب خودرو تا کارگاه 5 برابر کنید متر

به نقاشی های معماری برای مفاصل توسعه مراجعه کنید.

سازه فولادی به سازه های پارکینگ.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر

کف طبقه طبقه

برای مناطق کاشی / کاشی های سرامیکی / روکش، تخته های چوبی باید خرد شوند.

برای مناطق کارگاه، اتاق های تهویه مطبوع و باتری شارژر، اسلب به صورت صاف و صاف با سخت کننده .

اتمام عموم: رنگ ضد گرد و غبار. R eference باید به اتمام ساخته شده برنامه در طراحی ... .

دسترسی به محیط اطراف و تعمیر و نگهداری.

برای حداقل بار زندگی به مشخصات عمومی مراجعه کنید.

پوشش سقف

دفتر و غذاخوری منطقه بازدید کنندگان باید به سقوط تقویت شود بتن دال سقف مسطح با عایق، شن و ماسه درد دل سیمان و کاربردی پایان ضد آب اختصاصی حفاظت شده توسط کاشی بتن می باشد.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از ورقه های ریختن آب ریخته گری و فولاد کربن گالوانیزه یا PVC جلوگیری کند.

زهکشی داخلی باران باید جریان آب ریختن آب ریخته شده و چدن مسطح را پوشش داده و لوله های فولادی را به سمت ریزه های جاده ای تخلیه کند.

لوله های آب باران در ارتفاع تا کارگاه باید به صورت پودر پوشش داده شده توسط سازنده روکش باشد.

سایبان های بتنی و فولادی در درهای راه آهن ارائه می شوند .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی فلزی تک رنگ در ساختار فولاد رنگ شده.

منطقه کارگاه باید یک سیستم فلزی عایق بندی اختصاصی باشد که توسط سازنده دیوار پوششی ساخته شده بر روی فولاد با 15 درصد زمین ، به سیلندرها می رسد.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی به دفتر و غذاخوری منطقه بازدید کنندگان باید یک ساخت و ساز سنگ تراشی عایق با باشد پانل آجر خارجی روبرو و رنگ گچ / نمایشگاه پایان رو داخل. چهره های خارجی چارچوب بتنی ساختمانی عادلانه با روکش و نقاشی شده است ، همه تصویب شرکت.

دیوارهای خارجی به محوطه Workshop باید یک سیستم پوششی فلزی بافته شده / انحصاری انحصاری بر روی یک دیوار دیوار سنگ تراشی 2.1 متر بالا باشد.

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلوم آنودایز در ium با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد و همچنین ورق های شفاف را می توان در مناطق کارگاه به عنوان یک جایگزین استفاده کرد .

دربهای اصلی کارکنان در منطقه اداری و کارخانجات باید فولاد / آلومینیوم با فولاد ضد زنگ / مبلمان آلومینیومی باشد.

درهای کارکنان به منطقه کارگاه باید فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود.

تمام درب های تجهیزات باید توسط یک سازنده اختصاصی از فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ استفاده شود.

درب های خودرو باید توسط یک سازنده اختصاصی پودر پوشش داده شود.

لوور باید فلز پودر پوشانده شود

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ارائه مقاومت 2 ساعته در برابر HVAC، اتاق های برق و مخابرات و سایر مناطق برای رعایت الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

پارتیشن های شیشه ای دفتر باید از یک سازنده مجلل با استفاده از شیشه های رنگی و چوب های فلزی ساخته شده از چوب ساخته شده و از جنس آهن ساخته شده از فولاد ضد زنگ استفاده شود.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد.

درب ها به اتاق های خدمات باید فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ، مگر اینکه مجاورت درب دفتر، در این صورت آنها باید چوب الوار.

پارتیشن های شیشه ای کارگاه باید توسط یک سازنده اختصاصی با پوشش پودری پوشش داده شده و درب های پودری پوشانده شده با فولاد ضد زنگ ساخته شود.

درب ها به توالت ها باید از طیف استاندارد تولیدی استاندارد تولید شوند.

لابی ورودی باید رنگ امولسیونی در گچ باشد.

دفتر بازدید کنندگان باید رنگ امولسیون شود در گچ.

شستشو باید یک کاشی glazed کاشی را در خاک رس در گچ قرار دهید.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

به اتمام مراجعه کنید ... - "مشخصات ساخت و ساز مواد و پایان برنامه ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

نکته: مسئولیت پیمانکار مسئول این است که این لیست را حداقل نگه دارد و در مرحله طراحی Detail Design توسعه یابد. مقدار و مدل تمام ابزارها و ماشین آلات باید توسط پیمانکار تهیه و مورد تایید شرکت قرار گیرد.

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

به طور کلی ساختمان باید هوا را به از مطبوع fice و غذاخوری منطقه بازدید کنندگان و تهویه مناسب به منطقه کارگاه .

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: صنعتی.

درجه خطر: بالا برای کارگاه و منطقه آشپزخانه، معمولی برای دفتر و منطقه غذاخوری .

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

پله خروج اضطراری برای طبقه اول (منطقه غذاخوری) ارائه می شود.

عناصر حفاظت آتش

F مقاومت در برابر NFPA 220 .

دیوارهای آتش نشانی باید حداقل A60 باشد.

کف کاذب و حفره های سقف باید هر 20 متر با حداکثر 300 متر مربع تقسیم شود .  

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

دیوارها و درب های محوطه پله باید به مدت 60 دقیقه آتش سوزی داشته باشند.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

بخار باید از منبع مرکزی باشد.

به عنوان نقطه مرکزی به عنوان مشخصات مشخص شده در HVAC ، میعانات گازی باید بازگردانده شود .

هوای فشرده در طراحی جزئیات در نظر گرفته شده است.

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

ابزار دقیق

ابزار هوا

مخابرات

نیتروژن.

پمپ آب چشمه

 

 

 

داخل سالن انبار ساختمان SP / من H / 1 01

عمومی

محل سکونت: انبار انبار در منطقه شمال غربی این سایت در منطقه اداری واقع در شرق دروازه اصلی واقع شده است. طرح جامع را ببینید

...

عملکرد: انبار ساختمان طبقه ساختمان تک سرنشین دار تامین مسکن برای است مدیریت و کارکنان فنی که مسئول ذخیره سازی مورد نیاز خاص به مرحله خواهد بود بازدید کنندگان ... سایت. ساختمان در طول ساعات اداری عادی باز می شود و پرسنل باید یک حرکت واحد انجام دهند.

الزامات انبار باید در طراحی جزئیات با نیازهای خاص به تصویب مشتری توضیح داده شود.

این ساختمان دارای یک بخش کوچک اداری اداری اداری در ساختمان است.

ساختمان باید برای دسترسی روزانه از طریق لابی اصلی ورودی، واقع در ارتفاع شمالی وارد شود . درب ها برای استفاده متناوب، به عنوان مثال در درب های تجهیزات و درب های اضطراری فرار باید به محیط ارائه شده و برای استفاده نامناسب خطرناک باشد.

این ساختمان نیز باید ارائه نمازخانه ها، ادارات، اتاق چای ، فروشگاه ، ذخیره سازی مواد شیمیایی و وضو گرفتن.

امکانات پذیرایی باید در ارائه شود اصلی کارگاه و اصلی غذاخوری ساختمان به جنوب غرب از تی وی ساخت.

ساختمان باید با سیستم های تهویه مطبوع و اتاق های برق پشتیبانی شود .

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

حوزه               :               4947 مترمربع متر خالص

پارکینگ باید در جنوب ساختمان برای کارکنان و بازدیدکنندگان واقع شود. در مجموع 10 حوزه تحت پوشش،

6.0 mx 3.0 متر و 10 قفسه دوچرخه باید ارائه شود و با ساختمان امنیتی و ایستگاه آتش نشانی مجاور آن هماهنگ شود . تعداد خلیج تحت پوشش باید دوباره در طراحی جزئیات توسط ارزیابی شرکت و پیمانکار . ساختار باید حفاظت از ارائه تابش خورشید یا از باران می شود و از ساخته فولاد د فلزی تنها پوست ورق های سقف.

به سمت شمال و جنوب ساختمان برای انبار و همچنین اتاق های خدماتی باید دسترسی به وسایل نقلیه / ایستاده باشد.

دسترسی کامیون ها پس از چک های امنیتی اولیه در دروازه اصلی، توسط کارکنان انبار کنترل می شود.

نقشه های مرجع و اسناد

.

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان 17 و 18 بوته در باید توسط کارکنان فنی خود را اداره می شود.

ساختمان انبار باید شامل امکانات زیر باشد:

ذخیره سازی.

دفاتر

نمازخانه.

شستشو

اتاق خدمات.

منطقه بالابر بالابر

سطوح روشن و اتاق اتاق با توجه به جدول زیر طراحی شده است. برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری بالا مراجعه کنید. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

ساختار باید یک قاب پورتال فلزی با عایق فلزی c ladding به دیوار و سقف باشد.

قاب فولادی باید یک پورتال 18.0 متری در یک شبکه 6. 6 متری با یک تخته سنگ بتونی باشد.

ارتفاع واحدی برای اتصال ستون های فولادی و پرتوها در منطقه کارگاه باید : 6.0 متر شامل اتصالات برق و بخش های HVAC باشد که در طراحی جزئیات نهایی می شود.

ارتفاع آینه به پایین زیر سقف کاذب در دفاتر باید : 2.80 متر باشد

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمینی محیطی باید توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای پیاده رو محصور شود.

سطح کف تمام سطح باید 0.2 متر بالاتر از سطح پیاده رو خارجی باشد.

ارتفاع پاک کردن درهای خودروی 5. 0 متر است.

به نقاشی های معماری برای مفاصل توسعه مراجعه کنید.

سازه فولادی به سازه های پارکینگ.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر

کف طبقه طبقه

برای مناطق کاشی / کاشی های سرامیکی / روکش، تخته های چوبی باید خرد شوند.

برای مناطق انبار، شارژ باتری و تهویه مطبوع، دال به اندیشه کردن elled صاف و لرزاننده با هاردنر .

به پایان رساندن عمومی: تعدادی از اتمام کاربردی و مرجع باید به اتمام ساخته شده وجود دارد برنامه ریزی در طراحی ... .

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری .

برای حداقل بار زندگی به مشخصات عمومی مراجعه کنید.

سخت کننده باید به اسکلت کارگاه اضافه شود.

 

 

پوشش سقف

کف سقف باید یک سیستم فلزی عایق بندی اختصاصی باشد، که توسط سازنده دیوار پوششی بر روی جعبه های فلزی با 15 درصد گودال ، به سیلندر های عایق شده افتاده است.

تخلیه داخلی باران باید از طریق ریخته گری کردن لوله های ریخته گری شده به سمت چاه های جاده ای پوشش داده شود. لوله های آب باران در ارتفاع باید پودر پوشش فلز با روکش فلزی سازنده C در حال اتصال به جاده های جانبی جاده.

سایبان فلزی اطراف برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید یک سیستم پوششی فلزی عایق بندی شده / منسوخ جداگانه بر روی یک دیوار دیوار سنگی با ارتفاع 2.1 متر باشد .

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب های پرسنلی خارجی به منطقه انبار باید توسط یک سازنده اختصاصی، فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود . تمام درهای تجهیزات باید فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ داشته باشند.

درب های خودرو باید توسط یک سازنده اختصاصی پودر پوشش داده شود .

لوور باید فلز پودر پوشانده شود .

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ارائه مقاومت 2 ساعته در برابر HVAC، اتاق های برق و مخابرات و سایر مناطق برای رعایت الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

G lazed پارتیشن باید پودر فلزی پوشش داده شده توسط یک تولید کننده اختصاصی با نور رنگی شیشه و درب پودر پوشش داده شده از Wi شود هفتم اهن فروشی فولاد ضد زنگ.

درب به دفتر باید چوب چوب جلا با مبلمان فولاد ضد زنگ باشد.

درب ها به منطقه انبار باید فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ.

لابی ورودی باید با پایان امولسیون گچ باشد .

O ffices باید گچ با پایان امولسیون.

شستشو باید یک کاشی glazed کاشی را در خاک رس در گچ قرار دهید.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

مراجعه به پایان نامه در ... - "مشخصات ساختمان ساختمان و پایان S c hedules ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

T او ساختمان باید مطبوع به منطقه دفتر می شود / INS انبار trument / گریس، نفت و روان کننده کائوچو و S منطقه پر جمعیت بازدید کنندگان و تهویه مناسب به منطقه ذخیره سازی.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: صنعتی .

رتبه خطر: زیاد

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

علامت های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوارهای آتش نشانی باید حداقل A60 باشد.

کف کاذب و حفره های سقف باید هر 20 متر با حداکثر مساحت 300 متر مربع تقسیم شود .  

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

دیوارها و درب های محوطه پله باید به مدت 60 دقیقه آتش سوزی داشته باشند.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

آب سرد از سیستم HVAC .

میعانات می بایست به نقطه مرکزی بازگردد.

در صورت نیاز، هوا فشرده در جزئیات طراحی در نظر گرفته شود .

برق

مخابرات

زهکشی شیمیایی (فروشگاه شیمی) در صورت لزوم .

آتش مبارزه ایستگاه SP / FS / 1 01

عمومی

محل سکونت: آتش مبارزه با ساختمان ایستگاه در منطقه شمال غرب در سایت قرار گرفته، خارج سمت فرآیند سایت به جنوب انبار سرپوشیده و مجاور به سایت فرآیند حصار / دروازه . طرح کلی طرح ... را ببینید .

تابع: آتش مبارزه ایستگاه یک ساختمان یک طبقه سرنشین دار ارائه 24 ساعته پوشش اضطراری، 365 روز در سال، برای فاز است بازدید کنندگان ... سایت.

آتش مبارزه ایستگاه باید چهار کامیون های آتش نشانی و چهار تیم آتش نشانی.

آتش مبارزه ایستگاه باید یک سیستم سه شیفت در روز کار می کنند.

این ساختمان باید توسط تمام پرسنل فقط از طریق لابی اصلی ورودی، واقع در ارتفاع بالای غرب وارد شود . درب ها برای استفاده متناوب، به عنوان مثال در درب های تجهیزات و درب های اضطراری فرار باید به محیط ارائه شده و برای استفاده نامناسب خطرناک باشد.

این ساختمان باید دفاتر، فروشگاه ها، عبادات، دعا، آموزش، اتاق چای ، اتاق های تهویه مطبوع و تجهیزات را فراهم کند.

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

حوزه               :               995 متر مربع خالص

415 متر مربع برای پناهگاه به کامیون آتش نشانی.

پارکینگ برای کارکنان و بازدیدکنندگان در شمال و شرق ساختمان قرار دارد. در مجموع 3 2 خلیج تحت پوشش، 6 0.0 MX 3.0 متر، و 10 دوچرخه مخفف باید ارائه به شمال، مشترک با امنیت و ساختمان انبار سرپوشیده و 7 به شرق از ساختمان . تعداد دفعات پوشیده شده باید در طراحی جزئیات مجدد بررسی شود. ساختار باید حفاظت از ارائه تابش خورشید یا از باران می شود و از ساخته فولاد د فلزی تنها پوست ورق های سقف.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان 17 و 18 بوته در باید توسط مانا خود را عمل gement و آتش نشانی کارکنان.

آتش مبارزه با ساختمان ایستگاه باید امکانات زیر عبارتند از:

منطقه آتش نشانان.

منطقه مناقصه آتش نشانی .

نمازخانه.

دفاتر

شستشو

منطقه کارگاه

اتاق خدمات.

سطوح روشن و اتاق اتاق با توجه به جدول زیر طراحی شده است. برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه: ستون بتن مسلح و ساختمانی پرتو در یک شبکه 6.0 میلی متری 6.0 متر با اسلب بتونی و سقف. سنگ تراشی بدون بارگذاری باید بین ستون ها و پرتوها مشخص شود.

قاب فولادی سازه ای با سقف یکنواخت پوست فلزی پوشش داده شده با آتش: ستون ها و پرتوهای فولادی با یک پورتال 12.0 متری در شبکه 12.0 متری و بتونی بتنی.

S tructural فولاد خلیج پارکینگ ماشین: ستون های فلزی و تیرها و دال زمین بتن.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail طراحی شود.

C ارتفاع لیر به در سمت ساختمان دال سقف 5.0 متر incorporat نشستند مناطق الکتریکی و تهویه مطبوع در طراحی جزئیات نهایی نشده است.

ارتفاع پاک تحت کنار آتش مناقصه فولاد پناهگاه شود : 6.3 متر در طراحی جزئیات نهایی نشده است.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ اتومبیل می شود : 2.5 متر .

ارتفاع بلند در ساختمان تا زیر سقف کاذب باید 3.0 متر باشد.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمین محصور شده توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای ریل اطراف آن برای محافظت از رندر بالا می رود.

سطح کف تمام سطح باید 0.2 متر بالاتر از سطح پیاده رو خارجی باشد.

پایان خارجی: چهره های خارجی چارچوب بتن ساختمانی باید با رنگ های سنگی رنگ آمیزی شود، و پانل ها با یک آجر روبرو به پایان رسید و پیمانکار باید تصدیق شرکت را بدست آورد.

ساختار فولادی به پناهگاه و پارکینگ نقاشی شده است.

کف طبقه طبقه

برای مناطق پوسته کاشی / کاشی سرامیک / غلطک خاک رس باید خرد شود.

برای مناطق تهویه مطبوع اتاق خدمات و منطقه کارگاه، اسلب به TRO صاف و welled لرزاننده با هاردنر .

به پایان رساندن عمومی: تعدادی از اتمام کاربردی و مرجع باید به اتمام ساخته شده وجود دارد برنامه ریزی در طراحی ... .

برای حداقل بار زندگی به مشخصات عمومی مراجعه کنید.

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری.

پوشش سقف

بتن تخت تسمه ای تخت برای ساخت و ساز با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و اعمال شده اختصاصی ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از راه های آب باران برای ریخته گری و فولاد کربنی گالوانیزه یا لوله های PVC خارج شود.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

پناهگاه های پارکینگ و پارکینگ آتش سوزی: سقف شیب دار با پوشش فلزی اختصاصی در ساخت فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی بایستی ساختمانی عایق بندی شده با ساختار بیرونی داشته باشد و داخلی را به پایان رساند .

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

تخته بلوک باید بدون بار پوشیدن به ساختار با روکش آستین و 30mm آتش مقررات نرم نرم اتصال به سر و محکم.

دیوارهای خارجی برای ماشین و آتش نشانی مناقصه وجود ندارد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشانده شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب های اصلی کارخانه باید فولاد / آلومینیوم با فولاد ضد زنگ / مبلمان آلومینیومی باشد.

درهای کارکنان در منطقه کارگاه و درگاه های تجهیزات باید فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ باشد.

لوور باید فلز پودر پوشانده شود

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ایجاد مقاومت 2 ساعته در برابر اتاق های HVAC و دیگر مناطق برای رعایت الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

پارتیشن های سرامیکی باید به دفتر دفتر منطقه و فلز پودر پوشش داده شده به منطقه کارگاه توسط یک سازنده اختصاصی با شیشه های رنگی روشن و درب های چوب / پودر پوشش داده شده با آهن و فولاد ضد زنگ ساخته شده است.

لابی ورودی باید با پایان امولسیون گچ باشد .

دفاتر باید با پایان امولسیون گچ شوند.

شستشو باید در اثر جلا دادن بر روی گچ ، یک کاشی فشرده داشته باشد.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

به اتمام مراجعه کنید ... - "مشخصات ساخت و ساز مواد و پایان برنامه ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

ساختمان باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: دفتر.

درجه خطر: معمولی برای منطقه اداری و بالا برای منطقه کارگاه.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

F مقاومت در برابر NFPA 220 .

دیوارهای دارای درجه حرارت باید A60 حداقل باشد.

کف کاذب و حفره های سقف باید هر 20 متر با حداکثر 300 متر مربع تقسیم شود .

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب قابل حمل باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

میعانات می بایست به نقطه مرکزی بازگردد.

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

ابزار دقیق

هواپیما

مخابرات

ذخیره سازی دیزل در واحد مجاور 130 برای پمپ های آتش نشانی آب.

هوای فشرده.

تعمیر و نگهداری ساختمان SP / VM / 1 01

عمومی

محل سکونت: ساختمان تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه کامیون و کامیون در منطقه شمال غربی این سایت، در منطقه منطقه اداری به جنوب شرق خانه اصلی دروازه واقع شده است. طرح کلی طرح ... را ببینید .

تابع: کامیون و ساخت و ساز ماشین فضایی Maintenance یک تک طبقه ساختمان های سرنشین دار است ارائه خدمات مکانیکی برای همه وسایل نقلیه سایت، از جمله مناقصه آتش، برای فاز بازدید کنندگان ... سایت.

ساختمان تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه کامیون و خودرو باید یک منطقه سرویس مشترک برای تعمیر و نگهداری کامیون و ماشین با فروشگاه های فردی و منطقه اداری مشترک در ارتفاع غرب داشته باشد.

ساختمان تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه کامیون و خودرو باید در طول ساعات اداری عادی باز شود و پرسنل باید یک حرکت واحد را انجام دهند.

این ساختمان باید یک مرکز پمپ بنزین در دارند شرق ارتفاع.

T او ساخت و ساز باید توسط تمام پرسنل از طریق لابی ورودی اصلی تنها، واقع در وارد غرب ارتفاع. درب برای استفاده متناوب، به عنوان مثال در درب های درب، درهای وسایل نقلیه و درهای اضطراری فرار باید به محیط ارائه شده و برای استفاده نامناسب استفاده شود.

ساختمان همچنین باید دفاتر، فروشگاه ها، توالت ها ، اتاق نماز ، اتاق چای و اتاق های تجهیزات، و اتاق گاراژ / شارژر بالابر بالابر را فراهم کند.

بو ilding باید با حمایت شود HVAC و الکتریکی اتاق ها .

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

حوزه               :               2970 مترمربع خالص

پارکینگ باید در غرب برای کارکنان قرار داشته باشد. در مجموع 1 0 خلیج پوشش داده شده، 6.0 متر 3.0 متر و 20 ایستگاه دوچرخه ارائه می شود. تعداد خلیج تحت پوشش باید دوباره در طراحی جزئیات توسط ارزیابی شرکت و پیمانکار . ساختار باید حفاظت از ارائه تابش خورشید یا از باران می شود و از ساخته فولاد د فلزی تنها پوست ورق های سقف.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز 1 7 و 18 کارخانه باید توسط کارکنان Mana gement و کارکنان مکانیکی خود اداره شود.

ساختمان تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه کامیون و خودرو شامل امکانات زیر است:

خدمت کارگاه آموزشی

فروشگاه .

دفاتر

نمازخانه.

شستشو

اتاق خدمات.

بالابر کامیون باید توسط شرکت ارائه شود .

ایستگاه خارجی پر کردن

سطوح روشن و اتاق اتاق با توجه به جدول زیر طراحی شده است.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

ساختار باید یک قاب پورتال فلزی با روکش فلزی عایق به دیوارها و سقف باشد.

قاب فولادی باید یک شبکه عرضی 18.0 مگاپیکسل x 6.0 متری با یک تخته سنگ بتونی باشد.

ارتفاع صاف به اتصال فولاد ستون و پرتو در منطقه کارگاه باید : 6.0 متر باشد که در طراحی جزئیات نهایی شود.

ارتفاع پاک شده تا اتصال ستون و پرتوهای در ناحیه اداره باید : 4.5 متر شامل مناطق الکتریکی و HVAC باشد که در طراحی جزئیات نهایی شود.

ارتفاع بلند به پایین سقف کاذب در منطقه اداره باید 3.0 متر باشد.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمینی محیطی باید توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای پیاده رو محصور شود.

سطوح سطح زمین به پایان رسید باید 0.2 متر مربع سطح پیاده رو خارجی باشد.

5T جرثقیل جرثقیل در خدمات کامیون باری، که به عنوان پیمانکار تأیید شده و توسط شرکت در طراحی جزئیات تأیید شده است .

حفاری های بازرسی در حوضچه های خدمات کامیون با مراحل دسترسی در هر دو طرف و یک گودال بازرسی در خلیج سرویس خودرو .

آسانسورهای هیدرولیک 3t در بنادر خدمات خودرو برای ارائه ارتفاع قابل توجهی برای بلند کردن دستگاه با 1.8 متر، که توسط قراردادی تایید شده و توسط شرکت در طراحی جزئیات تایید شده است .

ارتفاع پاک کردن درهای خودروی 5. 0 متر است.

به نقاشی های معماری برای مفاصل توسعه مراجعه کنید.

پایان خارجی: روکش فلزی عایق بندی شده و فلزی صاف. به رنگ نقاشی های مصنوعی نقاشی مراجعه کنید .

ساختار فلزی به پارکینگ خودرو، رنگ آمیزی شده است.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر.

کف طبقه طبقه

برای مناطق پلاتینی، اسلب باید خرد شده باشد.

برای منطقه از منطقه کارگاه و تهویه مطبوع، دال به TRO صاف و welled لرزاننده با هاردنر .

به پایان رساندن عمومی: تعدادی از اتمام کاربردی و مرجع باید به اتمام ساخته شده وجود دارد برنامه ریزی در طراحی ... .

برای حداقل بارهای زنده به مشخصات عمومی مراجعه کنید.

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری.

پوشش سقف

کف سقف باید یک سیستم فلزی عایق بندی اختصاصی باشد، که توسط سازنده دیوار پوششی بر روی جعبه های فلزی با 15 درصد گودال ، به سیلندر های عایق شده افتاده است.

تخلیه داخلی باران باید از طریق ریخته گری کردن لوله های ریخته گری شده به سمت چاه های جاده ای پوشش داده شود. لوله های آب باران در ارتفاع باید پودر پوشش فلز با پوشش تولید سازنده به جاده جانبی جاده.

سایبان فلزی اطراف برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی بایستی یک سیستم پوشیدنی فلزی عایق بندی شده با سیستم عایق بندی شده بر روی یک دیوار آجری با ابعاد 2.1 متر بالا باشد.

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب های اصلی کارخانه باید فولاد / آلومینیوم با فولاد ضد زنگ / مبلمان آلومینیومی باشد.

درب ها به بخش کارگاه باید فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود.

تمام درب های اتوماتیک توسط سازنده مجاز، باید از فلز پودر پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود.

درب های خودرو باید توسط یک سازنده اختصاصی پودر پوشش داده شود .

لوور باید فلز پودر پوشانده شود .

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ایجاد مقاومت 2 ساعته در برابر HVAC و اتاق های برق و دیگر مناطق به منظور رعایت الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

پارتیشن های شیشه ای اداری باید توسط یک سازنده اختصاصی با شیشه های رنگی رنگی و درهای ساخته شده از چوب ضد زنگ ساخته شده با چوب ضد زنگ ساخته شود.

پارتیشن های شیشه ای کارگاه باید توسط یک سازنده اختصاصی با شیشه های رنگی رنگی و درب های پودری پوشانده شده با فولاد ضد زنگ ساخته شود.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد.

درب ها به اتاق های خدمات باید فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ، مگر اینکه مجاورت درب دفتر، در این صورت آنها باید چوب الوار.

لابی ورودی باید با پایان امولسیون گچ باشد .

دفاتر باید با پایان امولسیون گچ شوند.

شستشو باید در اثر جلا دادن بر روی گچ ، یک کاشی فشرده داشته باشد.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

به اتمام مراجعه کنید ... - "مشخصات ساخت و ساز مواد و پایان برنامه ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

به طور کلی این ساختمان باید به منطقه اداری تهویه شود و به مناطق کارگاه تهویه شود.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: صنعتی.

ارزیابی خطر : بالا برای مناطق کارگاه و معمولی برای مناطق اداری.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای وسایل فرار باید 90 دقیقه در یک سیستم باتری باشد .

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوار آتش : حداقل A60 .

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

میعانات می بایست به نقطه مرکزی بازگردد.

آب سرد از سیستم HVAC .

برق

مخابرات

هواپیما و هوای فشرده باید در طراحی جزئیات در نظر گرفته شود.

لجن و کثافت آب روغنی .

امنیت ساختمان SP / SB / 1 01

عمومی

محل سکونت: ساختمان امنیتی واقع در منطقه شمال غرب از سایت در منطقه اداری به جنوب انبار داخل سالن است . طرح کلی طرح ... را ببینید .

تابع: ساختمان امنیت ساختمان تک طبقه سرنشین دار است و باید مسئول امنیت کل فاز بازدید کنندگان 1 7 و 18 سایت. اتاق مانیتور دوربین مدار بسته باید کارکنانی را که 24 ساعت کار می کنند، در سه چرخش تغییر دهند.

محوطه سازی سخت و نرم باید با پارکینگ واقع در استخدام غرب ارتفاع.

این ساختمان نیز باید یک اتاق نماز، ادارات، ارائه اتاق چای ، وضو گرفتن ، یو پی اس، منطقه در انتظار و پاک کننده کمد .

ساختمان باید با یک اتاق تهویه مطبوع پشتیبانی شود.

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

حوزه               :               256 متر مربع خالص.

پارکینگ برای کارکنان و بازدیدکنندگان در غرب ساختمان قرار دارد. در مجموع 4 حوض پوشش داده شده،

6 .0 mx 3.0 متر و 2 قطعه دوچرخه ای ارائه می شود . تعداد خلیج تحت پوشش باید دوباره در طراحی جزئیات توسط ارزیابی شرکت و پیمانکار . ساختار باید حفاظت از ارائه تابش خورشید یا از باران می شود و از ساخته های فولادی و فلزی تک پوست سقف ورق های.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان ... کارخانه باید عمل د شده توسط کارکنان عملیاتی خود را دارد. ساختمان امنیتی شامل موارد زیر خواهد بود :

دفاتر

نمازخانه.

اتاق خدمات.

اتاق تهویه مطبوع.

سطوح روشن و اتاق اتاق با توجه به جدول زیر طراحی شده است.

ظرفیت پارکینگ:

4 حیاط وسیله نقلیه و دو غرفه دوچرخه که همه تحت حفاظت قرار گرفته اند.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه: ستون بتن مسلح و ساختمانی پرتو در 6. 6 مگا وات و 6. 6 متری مشبک و بتونی و سقف کاشی. سنگ تراشی بدون بارگذاری باید بین ستون ها و پرتوها مشخص شود.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail طراحی شود.

ارتفاع خالص زیر سقف کاشی باید : 5.0 متر شامل مناطق الکتریکی و HVAC باشد تا در طراحی جزئیات نهایی شود.

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید 3.0 متر باشد.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمینی محیطی باید از یک سطح مقطع عرضی 0.5 متر بالاتر از روکش اطراف آن برای حفاظت از رندر استفاده شود.

پایان خارجی: چهره های خارجی چارچوب بتن ساختمانی باید با رنگ های سنگی رنگ آمیزی شود، و پانل ها با یک آجر روبرو به پایان رسید و پیمانکار باید تصدیق شرکت را بدست آورد.

سازه فولادی به سازه های پارکینگ.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر.

کف طبقه طبقه

برای مناطق کاشی / کاشی های سرامیکی / روکش، تخته های چوبی باید خرد شوند.

برای مناطق تهویه مطبوع و یو پی اس ها، دال TRO به صاف و welled لرزاننده با هاردنر .

به پایان رساندن عمومی: تعدادی از اتمام کاربردی و مرجع باید به اتمام ساخته شده وجود دارد برنامه ریزی در طراحی ... .

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری .

پوشش سقف

بتنی با بتن سبک تخت با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و استفاده انحصاری ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید رسانه آب باران آهن و فولاد کربن گالوانیزه بازیگران و یا پی وی سی پایین لوله های دی scharging به خندق کنار جاده.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید یک ساختمانی عایق بندی شده با ساختار بیرونی داشته باشد و در داخل گچ / منسوجات به صورت داخلی تزئین شده باشد .

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد.

درب ورودی اصلی باید فولاد / آلومینیوم با مبلمان ضد زنگ / آلومینیوم باشد.

درب های صنعتی باید توسط یک سازنده اختصاصی، از فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود .

لوور باید فلز پودر پوشانده شود.

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ایجاد مقاومت 2 ساعته در برابر اتاق های HVAC و دیگر مناطق برای رعایت الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

پارتیشنهای داخلی جلویی باید توسط یک سازنده اختصاصی با چوب لعابی رنگی و درهای چوبی ساخته شده از چوب ساخته شده از فولاد ضد زنگ ساخته شود.

دربهای اداری چوب الماس با مبلمان فولادی ضد زنگ می باشد. درب ها به اتاق های خدمات باید توسط یک سازنده اختصاصی از فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شوند، مگر اینکه در مجاورت درب اداری باشند، در این صورت آنها باید چوب الوار باشند.

لابی ورودی باید رنگ امولسیونی در گچ باشد.

مدیران اداره امنیت باید رنگ امولسیون گچ باشند.

وضو گرفتن باید یک دارند کاشی F inish در ملات گچ.

مناطق عمومی باید گچ باشد.

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند .

اتمام داخلی

R efer به اتمام در ... - "مشخصات مواد ساختمان و پایان برنامه ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

ساختمان باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

S afety باید بر اساس NFPA 101 مورد نیاز است.

ساختمان ساختمان : دفتر.

رتبه خطر: معمولی.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوارهای آتش نشانی باید حداقل A60 باشد.

کف کاذب و حفره های سقف باید هر 20 متر با حداکثر 300 متر مربع تقسیم شود .  

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات HVAC بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مرتبط با آتش نشان باید به عنوان مشخصات فنی HSE باشد.

خدمات رفاهی

آب تازه و قابل تنظیم باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

آب سرد از سیستم HVAC .

بخار باید از منبع مرکزی باشد.

میعانات می بایست به نقطه مرکزی بازگردد .

برق

ابزار دقیق

مخابرات

اصلی دروازه خانه ها SP / GH / 1 01، SP / GH / 10 2 ، SP / GH / 108 و 1 شماره ثانویه / اورژانس دروازه خانه SP / GH / 10 3 .

عمومی

محل سکونت: سه ساختمان اصلی دروازه وجود دارد به شرح زیر (تعداد خانه های دروازه باید در طراحی جزئیات نهایی شود) :

SP / GH / 1 01 و SP / GH / 102 - اصلی دروازه خانه ها در مرز شمالی برای دسترسی به ... سایت.

SP / GH / 1 0 8 - خانه اصلی دروازه به مرز جنوبی برای دسترسی به سایت های 17 و 18.

SP / GH / 10 3 - خانه مجلسی / اورژانس در مرز شمالی.

 

طرح کلی طرح ... را ببینید .

تابع: ساختمان دروازه خانه یک طبقه ساختمان سرنشین دار تامین مسکن برای سپاه پاسداران که مسئول کنترل فضایی، عابر پیاده و دسترسی اضطراری به و از فاز باشد بازدید کنندگان ... سی ته. کارکنان گارد باید 24 ساعت کار کنند ، در سه چرخش چرخشی. دروازه خانه به ثانویه / گیتس اضطراری باید در منطقه کوچکتر باشد.

اصلی دروازه خانه SP / GH / 1 01 باید در واقع ورودی اصلی به سایت و نظارت بر تمام دسترسی های فضایی و عابر پیاده و از غیر ساختمانهای صنعتی در منطقه دولت.

Gate House SP / GH / 1 0 2 باید تمامی دسترسی های وسیله نقلیه و عابر پیاده به و از سایت فرایند در مرز شمالی را کنترل کند .

Gate House SP / GH / 108 باید تمام خروجی های وسیله نقلیه و عابر پیاده را از سایت فرایند در مرز جنوبی در صورت وقوع حادثه نظارت کند.

بخش دوم / اورژانس Gate House SP / GH / 10 3 باید همه خروجی های خودرو و پیاده از سایت فرآیند را در مرز و نه در حین اضطراری نظارت کند.

اتاق های گارد اتاق گیتی باید به گونه ای قرار گیرد تا بتواند بصورتی بصری بصورتی بصری از مناطق مربوطه خود فراهم کند.

شمارنده های پنجره باید در هر دو طرف اتاق گارد قرار داشته باشند.

ساختمان نیز باید ارائه اتاق چای و وضو / قالبهای به اصلی دروازه خانه و ثانویه / گت اضطراری الکترونیکی خانه .

کیترینگ و امکانات باید در ارائه شود اصلی کارگاه و Main غذاخوری ساختمان .

ساختمان باید با تجهیزات HVAC واقع در سقف پشتیبانی شود.

محوطه سازی سخت و نرم باید در ساختمان ساختمان دروازه قرار گیرد.

حوزه               :               54 مترمربع برای SP / GH / 101 ، 102 و 108 .

3 6 مترمربع برای SP / GH / 1 0 3 .

دو پارکینگ تحت پوشش خلیج و دو دوچرخه ایستاده بازدید کنندگان باید در ارائه شود اصلی دروازه خانه است. ثانویه / اورژانس دروازه خانه باید یک پارکینگ ماشین خلیج تحت پوشش و یک دوچرخه ایستاده مجاور به ساختمان . تعدادی از حوزه های تحت پوشش باید در جزئیات طراحی توسط C OMPANY و پیمانکار EPC ارزیابی شود . این سازه ها باید از اشعه خورشید یا باران محافظت کنند و از ورق های سقف فلزی ساخته شده از فولاد و پروفیل ساخته شده در فولاد استفاده شود .

نقشه های مرجع و اسناد

 

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان ... کارخانه باید توسط کارکنان عملیاتی خود را اداره می شود.

ساختمان های دروازه خانه باید امکانات زیر را شامل شود:                                                         

ظرفیت پارکینگ:

دو خودرو خلیج و دو توده دوچرخه ، تمام حفاظت شده توسط سایه بان ها باید در ارائه شود صفحه اصلی دروازه خانه و یکی خلیج فضایی و یک دوچرخه ایستاده تمام حفاظت شده توسط یک پناهگاه باید ارائه برای ثانویه / اورژانس دروازه خانه .

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است.

خانه اصلی دروازه ( 3 شماره)

سطوح روشن و اتاق اتاق با توجه به جدول زیر طراحی شده است.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

قاب سازه: ستون بتن مسلح و ساختمانی پرتو در 6. 6 مگا وات و 6. 6 متری مشبک و بتونی و سقف کاشی. سنگ تراشی بدون بارگذاری باید بین ستون ها و پرتوها مشخص شود.

اتاق گارد باید پنجره شیشه ای منحنی داشته باشد تا کنترل بصری خوب را تسهیل کند.

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail طراحی شود.

ارتفاع کوچکی که در زیر سقف پرتوهای سقف قرار دارد باید باشد : 2.8 متر شامل بخش های برقی و HVAC باشد که در طراحی نهایی نهایی شوند.

ارتفاع صاف به پایین سقف کاذب باید 2.4 متر باشد.

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمین محصور شده توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای ریل اطراف آن برای محافظت از رندر بالا می رود.

سطوح سطح زمین به پایان رسید باید 0.2 متر مربع سطح پیاده رو خارجی باشد.

پایان خارجی: چهره های خارجی چارچوب بتن ساختمانی باید با رنگ های سنگی رنگ آمیزی شود، و پانل ها با یک آجر روبرو به پایان رسید و پیمانکار باید تصدیق شرکت را بدست آورد.

سازه فولادی به سازه های پارکینگ.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر.

کف طبقه طبقه

برای مناطق بازدید کنندگان عقیده / کاشی و سرامیک / ملات ، اسلب به کوبیده خشن.

به پایان رساندن عمومی: تعدادی از اتمام کاربردی و مرجع باید به اتمام ساخته شده وجود دارد برنامه ریزی در طراحی ... .

پیاده رو برای دسترسی و تعمیر و نگهداری.

پوشش سقف

بتنی با بتن سبک تخت با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و استفاده انحصاری ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از ورقه های ریختن آب ریخته گری و فولاد کربن گالوانیزه یا PVC جلوگیری کند.

سایبان بتنی برای حفاظت از تابش خورشید یا باران .

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

دیوارهای خارجی باید یک ساختمانی عایق بندی شده با ساختار بیرونی داشته باشد و در داخل گچ / منسوجات به صورت داخلی تزئین شده باشد .

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

بلوک کاری باید بدون بار پوششی باشد که به ساختار با روکش های آستین و مفاصل نرمی مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محور وصل شده باشد.

ویندوز باید از فولاد پودری پوشش داده شده یا آلومینیوم آنودایز شده با دو لعاب ثابت با رنگ ثابت باشد. پنجره کشویی به دو طرف اتاق گارد.

درب های پرسنلی توسط سازنده اختصاصی، باید از فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود.

لوور باید فلز پودر پوشانده شود.

دیوارهای داخلی و پارتیشن

دیوارهای بلوک بتن باید مشخص شود که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

درب های پرسنلی توسط سازنده اختصاصی، باید از فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ عایق بندی شود.

شستشو / اتاق چای باید به پایان رسید کاشی glazed در غلظت در گچ.

مناطق عمومی باید با پایان امولسیون گچ باشند.

اتمام داخلی

به اتمام مراجعه کنید ... - "مشخصات ساخت و ساز مواد و پایان برنامه ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید .

ساختمان باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان: دفتر.

رتبه خطر: معمولی.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای استفاده از فرار خواهد بود : 90 دقیقه بر روی یک سیستم باتری.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه گیرهای ناخوشایند باید فقط در تمام درب های اضطراری فرار مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوار آتش: حداقل A60 .

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات فنی تهویه مطبوع بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

خدمات رفاهی

آب قابل حمل باید از منبع مرکزی گیاه باشد.

برق

مخابرات

سو ایستگاه B ساختمان SP / SS / 1 01- SP / SS / 107 و

SP / SS / 109 - SP / SS / 11 0

عمومی

محل سکونت: ده ساختمان زیر ایستگاه در سایت های مختلف واقع شده است. طرح نقشه کلی ... برای مکان ها را ببینید.

بعضی از ایستگاه های زیر، از جمله ITR ، باید توسط پیمانکار به عنوان انفجار مقاوم در برابر مطابق با الزامات ASCE - "طراحی ساختمان های مقاوم در برابر انفجار در امکانات پتروشیمی" طراحی شده است. ایستگاه های زیر به عنوان انفجار مقاوم در برابر طراحی، همراه با حداقل پارامترهای طراحی حداقل انفجار، در بخش 11.29 از

... - تجزیه و تحلیل پس زمینه مشخص شده است .

تمام درهای خارجی باید به همان مشخصات انفجاری به عنوان ساختار طراحی شوند.

تمام پنجره ها و سرویس های HVAC باید به همان مشخصات انفجاری به عنوان ساختار طراحی شوند.

در ساختمان های Sub Station / ITR هیچ پنجره ای وجود نخواهد داشت .

تابع: ساختمان های زیر ایستگاه به جز دوره های تعمیر و نگهداری و بازرسی ، بدون سرنشین هستند . ساختمان باید برق و ابزار دقیق کنترل در سراسر فاز توزیع کنندگان ... سایت.

بخشی از سطح زمین باید زیر پایه کابل 2 باشد. 95 متر حدود زیر پیاده رو های خارجی، در ایستگاه فرعی 1 و 2.65 تقریبا در همه دیگران، برای کابل برق، واقع در قفسه، که به تغذیه زمین دال کف به کابینت واقع در اتاق تجهیزات.

زیرزمین کابل باید ارتفاع مشخصی را به پایین تیرهای 2.5 متر به SS1 و 2.2 متر به تمام ایستگاه های زیر اضافه کند تا در طراحی جزئیات نهایی شود.

به استثنای زیرزمین کابل، تمام اتاق ها باید در سطح طبقه پایین قرار بگیرند .

ITR اتاق ابزار دقیق در آن قرار دارد در طبقه همکف سطح با کف کامپیوتر 900 متر متر عمیق زیر سطح طبقه همکف و یک CO2 / inertgas سیستم جاری شدن سیل کل دستی فعال باید برای کف کاذب از ITRs ارائه شده است.

ITR باید کاملا از زیرزمین کابل جدا شود.

ITR باید مجهز به انفجار باشد و پرسنل باید از طریق یک لابی انفجاری وارد شوند.

برای جلوگیری از تداخل باید کابل های برق و ابزار دقیق را در اختیار داشته باشید .

اتاق سوئیچ الکتریکی باید برای دسترسی روزانه از طریق یک درب اختصاصی وارد شود . تمام درهای دیگر باید درهای درب اتوماتیک یا درب های اضطراری در اطراف محیط برای استفاده متناوب باشد و این امر باید برای استفاده نادرست خطرناک باشد.

درب های دسترسی خارجی به سوپاپ برق باید 3.0 متر بالا باشد و برای ایستگاه 1 باید 3.5 متر ارتفاع باشد.

بنادر ترانسفورماتور باید در ارتفاع بلند در یک یا هر دو ارتفاع قرار گیرد. برای تنظیمات به طرح بندی مراجعه کنید.

خلیج های ترانسفورماتور باید از بتن / سنگ تراشی ساخته شوند تا دو ساعت حفاظتی آتش بین بت ها و ایستگاه های زیر را با دروازه های مشبک باز برای دسترسی و تعمیر و نگهداری فراهم کنند. سقف آفتابگردان یکپارچه فلزی متشکل از تونل های ترانسفورماتور، به سقوط به لوله های قرقره / پایین .

ساختمان ها نباید محل قرار گیرند. اتاق چای و امکانات پذیرایی باید در ساختمان اپراتور واقع در شرکت فرایند ارائه شود.

ساختمان ها باید با اتاق های تهویه مطبوع همراه باشند.

تجهیزات خارجی تهویه مطبوع باید با دیواره های فلزی متورم نمایش داده شود.

این حوزه ها، ساختمان ساختمان را نشان می دهند، اما مستحکم ترنسفرمر را نادیده می گیرند.

نقشه های مرجع و اسناد

اشغال پرسنل

فاز بازدید کنندگان ... کارخانه باید عمل د شده توسط کارکنان عملیاتی خود را دارد.

ساختمان های زیر ایستگاه باید امکانات زیر را شامل شود:

توزیع برق برای خدمات ساختمانی.

توزیع ابزار دقیق

زیرزمین کابل

S اتاق جادوگر.

اتاق تهویه مطبوع.

اتاق باتری

ترانسفورماتور خلیج

O ccupancy:

ایستگاه های زیر باید برای تعمیر و نگهداری و تعمیر و نگهداری نادیده گرفته شوند.

ITR را باید سرنشین دار و فعالان باید سه شیفت کار               چرخش خلیج های ترانسفورماتور از ابعاد کلی حذف می شوند

ظرفیت پارکینگ:

پارکینگ باید در هر ایستگاه فرعی قرار داده شود و براساس طرح طرح قرار گیرد. در مجموع 2 حوض پوشش داده شده، 6 .0 mx 3.0 متر و 2 غلاف دوچرخه در هر ایستگاه اصلی ارائه می شود . تعداد دفعات پوشیده شده باید در طراحی جزئیات مجدد بررسی شود. این سازه ها باید از اشعه خورشید یا باران محافظت کنند و از ورق های سقف یکنواخت از فولاد و پروفیل های فلزی ساخته شوند.

دسترسی به وسایل نقلیه در ساختمان ها برای تحویل تجهیزات و سرویس ها وجود دارد.

برای طرح اتاق ها، مناطق و پایان دادن به نقشه های معماری اشاره شده در بالا اشاره شده است. طرح بندی باید در طراحی جزئیات نهایی شود.

ویژگی های طراحی

ساختار

ساختار بتنی تقویت شده، نقاشی شده و به معیار بالستیک بالا اعطا شده است.

دیوارهای خارجی بایستی یک پاکت بتنی با دیوار بلوک داخلی سنگ تراشی یا یک پوشش هیئت مدیره گچ باشد که یک حفره عایق ساخته شده با یک پوشش گچ داخلی را تشکیل می دهد. در خارج از بتن باید به یک الگوی شبیه به ساختمان ستون و پرتو تزریق شود . پرده برای دریافت سخت کننده

کار روزانه و اتصالات قالب باید کنترل و طراحی در مرحله طراحی Detail Design توسعه یابد.

ارتفاع صاف به زیر امواج کاشی زیرزمینی کابل باید : 2.5 متر به SS1 و 2.2 متر به تمام ایستگاه های دیگر متصل شود .

تجزیه و تحلیل ساختاری باید در طراحی جزئیات توسعه یابد.

پرتو زمین محصور شده توسط یک سطح مقطع عرضی 0.2 متر بالای ریل اطراف آن برای محافظت از رندر بالا می رود.

سطح کف تمام سطح باید 0.2 متر بالاتر از سطح خاکستری خارجی باشد. همچنین باید یک طبقه 900 میلیمتری کامپیوتر را به قسمت ITR زیر کف زیر زمین کامپیوتر متصل کنید .

پایان بیرونی: نمایشگاه مواجه با قاب بتنی با رنگ بنای رنگی. به رنگ نقاشی معماری معماری مراجعه کنید .

سازه فولادی به سازه های پارکینگ.

ارتفاع پاک به زیرین ساختار پارکینگ شود : 2.5 متر.

کف طبقه طبقه

برای مناطق پلاتینی، اسلب باید به صورت روکش باشد .

اتاق بازرگانی: اسلب بتنی دارای تیرهای ثانویه به اسلات زیر کابینت برای انتقال کابل از زیرزمین زیر است. پس از نصب کابل ها، اسلات ها را برای آتش سوزی به همان درجه آتش به عنوان کف مهر و موم.

برای مناطق طبقه کامپیوتر و سیستم های تهویه مطبوع، کف را به صورت خیس و صاف با یک سخت کننده تمیز کنید .

محدوده های طبقه کامپیوتر از پشت بام باید برای بار متمرکز 4.5 kN یا UDL 5.0 kN / m2 طراحی شوند.

برای حداقل بارهای زنده، به مشخصات عمومی مراجعه کنید.

باتری اتاق دال باید کوبیده خشن به دریافت lkaline کاشی های با مقاومت / ملات ، به سقوط به طبقه خندق.

زیر پایه کابل برای ساختن سخت کننده بتن آماده می شود .

کابلها باید از طریق چندین ترمینال کابلی به زیرزمین کابل وارد شوند، MCT در دیوارها قرار می گیرد.

اتمام عمومی: تعدادی از اتمام های کاربردی وجود دارد و باید مرجع را به پایان برساند در نقشه های بالا.

محیطی برای دسترسی و تعمیر و نگهداری استفاده می شود.

پوشش سقف

بتنی با بتن سبک تخت با عایق، سیمان شن و ماسه به سقوط و استفاده انحصاری ضد آب پایان محافظت شده توسط کاشی های بتنی.

دامنه های چند جهته به لوله های آب باران / پایین لوله.

زهکشی آب باران باید از ورقه های ریختن آب ریخته شده و فولاد کربنی گالوانیزه یا لوله های PVC خارج شود تا به زهکشی در کنار جاده برسد.

R زهکشی OOF باید ساختمان را وارد کنید.

سایبان های بتنی در بالای درهای واقع شده اند.

حیاط پارکینگ پوشش داده شده: سقف شیب دار با روکش فلزی اختصاصی در ساختار فولاد رنگ شده.

دیوارهای خارجی

ایستگاه های زیر، از جمله ITR ، باید توسط پیمانکار به عنوان انفجار مقاوم در برابر همانطور که در 12.11.1 تعریف شده است طراحی شده است.

تقویت شده، ساختمانی بتنی منصفانه ، نقاشی شده و تحت معیار بالستیک بالا قرار گرفته است.

دیوارهای خارجی بایستی یک پاکت بتن با دیوار بلوک داخلی سنگ تراشی یا یک پوشش گچ گچ باشد که یک حفره انسدادی ایجاد شده با پایان گچ می باشد. از بیرون ، بتن باید به یک الگوی شبیه به ساختمان ستون و پرتو تزریق شود.

مقادیر 'U' باید به عنوان مشخصات HVAC باشد.

ورقه داخلی ورقه ورقه بدون بار باید به ساختار با روکش های آستین و اتصالات نرم افزاری مقاوم در برابر آتش 30 میلی متری به سر و محکم متصل شود. دیوار مصالح ساختمانی برای حفظ یکپارچگی آن در صورت انفجار و ایجاد آسیب به پرسنل و ایجاد آسیب به تجهیزات.

در ساختمان Sub Station / ITR هیچ پنجره ای وجود ندارد .

تمام درهای خارجی باید با معیار انفجار مشابه با ساختار با مبلمان فولادی ضد زنگ انفجاری صورت بگیرد . پایان باید فولاد با پوشش پودر باشد .

لوور باید به صورت پودر پوشش داده شده و بر اساس معیارهای انفجاری همانند ساختار مورد استفاده قرار گیرد.

تمام نفوذ سرویس فوق العاده ساختمان باید از طریق بلوک های انتقال چند قطعه MCT و به معیار انفجاری همانند ساختار طراحی شده باشد.

بنادر ترانسفورماتور باید بتنی / سنگ تراشی با دروازه های باز مش برای دسترسی و تعمیر و نگهداری باشد.

کابلهای ITR باید توسط بلوک های Multi-Cable Transit ها به داخل محفظه کف محفظه و با توجه به معیارهای انفجاری همانند ساختار مورد استفاده قرار گیرند.

دیوارهای داخلی و پارتیشن

فایروال ها برای ایجاد مقاومت 2 ساعته در برابر HVAC، اتاق های الکتریکی و ابزار و سایر نقاط برای مطابقت با الزامات مقررات آتش نشانی.

بلوک های بتونی باید مشخص شوند که در آن آتش و کنترل صوتی مورد نیاز است.

درهای کارکنان باید فلز پودری پوشانده شده با مبلمان فولادی ضدزنگی عایق بندی شود.

درب های تجهیزات باید فلز پودری پوشش داده شده با مبلمان فولادی ضدزنگ داشته باشند.

مناطق عمومی باید رنگ امولسیونی روی سنگ تراشی داشته باشند .

مناطق خدماتی باید با پایان امولسیون مواجه شوند.

اتمام داخلی

به اتمام مراجعه کنید ... - "مشخصات ساخت و ساز مواد و پایان برنامه ".

ویژگی های تجهیزات

به ... - فهرست تجهیزات و مبلمان در ساختمان ها مراجعه کنید .

تهویه مطبوع

به مشخصات HVAC در بالا مراجعه کنید.

ساختمان s باید تهویه مطبوع باشد.

الزامات ایمنی

عمومی

ایمنی باید بر اساس الزامات NFPA 101 باشد.

نوع ساختمان : صنعتی.

رتبه خطر: زیاد.

معنی خروج

حداقل عرض مسیرهای فرار باید 1.2 متر باشد.

تعداد کل وسایل فرار : به طرح طرح بالا مراجعه کنید.

اتاق های تهویه مطبوع و برق باید تجهیزات / درب های فرار را مستقیم به ناحیه خارجی ببندند.

حداکثر فاصله سفر تا خروج باید 25 متر باشد.

روشنایی ایمنی برای وسایل فرار باید 90 دقیقه در یک سیستم باتری شخصی باشد.

علامت گذاری وسایل خروج به عنوان NFPA 101 .

ضربه محکم و ناگهانی باید فقط در تمام درب های فرار اضطراری مشخص شود .

معنی نشانه های فرار باید NFPA 101 باشد.

عناصر حفاظت آتش

مقاومت در برابر آتش به عنوان NFPA 220 .

دیوارهای آتش نشانی باید حداقل A60 باشد.

درب های آتش سوزی باید حداقل 60 دقیقه و بسته شدن خود باشد.

تمام موارد مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع باید به عنوان مشخصات فنی تهویه مطبوع بالا باشد.

تمام موارد مربوط به آتش نشانی باید همانند مشخصات HSE در بالا باشد.

تمام نفوذ از طریق دیواره های دارای امتیاز آتش باید دارای امتیاز آتش با رتبه بندی آتش دیوار باشد.

امکانات شستشوی چشم در اتاق های باتری ارائه می شود.

خدمات رفاهی

خازن باید از یک منبع مرکزی باشد.

آب سرد

برق

ابزار دقیق

مخابرات

ساختمان های اپراتور

ساختمان اپراتورها باید برای 10 اپراتور در هر یک از سایتهای فرآیند و خانه / سرویس های آشپزخانه ارائه شود. ساختمان باید سازه های فلزی پوشیده با یک فلز اختصاصی باشد عایق روکش فلزی. درب های فلزی پودر پوشانده شده با مبلمان فولادی ضد زنگ توسط تولید کننده Pr تولید کننده پریستال . شرکت / پیمانکار باید طراحی را در طراحی دقیق توسعه دهد.

هر ساختمان باید برای 10 اپراتور، امکانات توالت، قفسه و دوش را فراهم کند. تعداد و مکان مناسب ساختمان ها در طرح طرح باید در زمان طراحی جزئیات برای تکمیل نیاز کارکنان کارخانه کارخانه تهیه شود.General

Open Shelters

Open Shelters shall be provided for equipment to protect vehicles/equipment from sun radiation or from the rain.  The Shelters shall be steel structures supported on plinths 200 mm above concrete slab level.  Additional raised plinths shall be provided to suit equipment and developed at Detail Design.  A proprietary uninsulated single skin profiled metal cladding shall be applied to the roof. Walls shall be clad for 50% of their elevational areas to provide a continuous air gap to the perimeter from grade.  There shall be proper ventilation to facilitate the free flow of air and avoid any possible build-up of gases.  Size and height of shelters shall be determined at Detail Design.  The following equipment shall be housed within shelters:

Compressors

Emergency Diesel Generators if required.

Fire Water Pumps

Condensate Pumps

Chemical Storage for Bags/Barrels

A Mechanical Handling Study to establish crane and hoist requirements shall be prepared at Detail Design.

Buildings

The main objectives for the Buildings are as follows:

Provide a safe working environment for the Staff.

Function efficiently.

Create a ... site-wide consistent visual appearance for the buildings by use of common materials, colour, form and standardisation of window, louver, door and cladding elements.

Limit spread of flame and smoke by compartmentation and use of materials and maintain integrity during a fire.

Comply with HSE escape from buildings in the event of fire/emergency and/or evacuation alarm.

Provide a positive pressure to lobbies to prevent gas ingress in the event of a gas cloud and effect the safe evacuation of personnel from the buildings/site.

The Control Building and some Sub Stations, including the ITR’s, shall be designed by the CONTRACTOR as blast resistant in accordance with the requirements of ASCE – ‘Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities’.  The buildings to be designed as blast resistant, together with the appropriate minimum blast design parameters, are specified in Section 11.29 of ... – Consequence Analysis.

Safety requirements for interior following NFPA 101 Life safety code section 6.5

Walls and ceiling Exits: A,B Corridors: A,B Others: A,B,C Floor: I or II

Fire Detection and Fire Fighting means:

No sprinklers required

Fire detection installation following ... Design Basis For Fire and Gas Detection and ...  Active Fire Fighting

Manual extinguishers according to risks following ... Active Fire Fighting.

For safety requirements and passive fire protection for buildings generally, refer to International Codes and Standards, in particular; NFPA and ASTM regulations. This specification lists main requirements only and shall be developed during Detailed Engineering.

The maximum noise level within buildings/rooms shall comply with ... Noise Control.

This Specification does not cover technical equipment requirements.  This is provided in the relevant specifications prepared by other Disciplines and referenced in this document.

The buildings shall be designed to ensure the following:

Maintain fire rating integrity in the event of a fire.

Be compartmented to limit the spread of flame and smoke.

Use of materials that will not propagate a fire.

Provide escape corridors/doors as a means of escape in the event of a fire.

Prevent the ingress of gas.

In addition to the above requirements, the following recommendations shall be applicable :

The following building shall be designed as “blast rated”.

Control Building

The Sub Stations, including the ITR’s, as listed in section 11.29 of ....

For other buildings within restricted areas, but not within the blast radii, protection is not required but the risks shall be minimised as follows :

Doors and windows, where possible, to be located on the side opposite to the most likely blast pressure and of suitable materials that do not easily shatter in the event of a potential explosion.

Roof and walls shall be designed to Structural Specifications so as not to collapse.

Internal walls to remain integral after a blast and maintain their fire rating. Materials shall be non-combustible.

BUILDING LIST

BUILDINGS FUNCTIONAL DESCRIPTION

Administration/Canteen Building 2 SP/AB/101

General

Location:  The Administration/Canteen Building 2 shall be located in the North West area of the site opposite the main entrance Main Gate House 1 within a secure fence.  Refer to Overall Plot Plan

....

The location will provide optimum protection to the personnel from any hazard in the Process Area.

The Administration Section shall accommodate the Administrative and Operations staff.

Function:  The Administration/Canteen Building 2 is a two storey manned building providing Offices for the Managers, Engineers and Secretaries, who shall be responsible for the administration and operation of the Phase ... site.  The building shall be open 24 hours for the Administration section to cover all shifts. The Canteen shall be open 24 hrs.  Access to the building shall be controlled from the main entrance Security and Reception zone located on the north elevation opposite the main Gate House and shall be the primary destination for all visitors to the plant and a personnel access shall be provided from the south façade along with an independent access for the clinic zone. Access to the staff canteen and dining room to be provided from the north façade. This building represents the corporate image and this shall be reflected in the design and materials specified.  Hard and soft landscaping shall be employed to all entrances.  Within the building, planters shall be provided in Offices and open plan areas.

The Canteen section shall provide cooked meals for the management staff and shall be open 24 hours to provide meals for operatives in other buildings working a three shift rota.  The canteen shall provide accommodation for 150 seats.

The Canteen shall be divided into Dining and Kitchen zones.

The Security and Reception area shall also act as a multi functional area for special occasions and adjacent Meeting Room 1 shall open to the Entrance area by means of sliding folding doors.

A Medical Clinic shall be provided with its own dedicated access monitored from the Main Reception area.  It shall provide treatment for minor medical conditions and also act as a liaison point for more serious injuries that require hospital treatment off site.

The Office accommodation shall be a combination of single office rooms, with hard and soft landscaping, two and four person offices and areas of open plan office with acoustic screens.

The building shall also provide a Prayer Room, Tea rooms, Stores, Library, Document Printer rooms , Interview and Conference Rooms and Ablutions.

The building shall be supported with HVAC, Electrical and Telecoms rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

Area:    3570 m2 gross.

The main facility for parking shall be provided outside the security fence to the east of the Main Gate House.  This area shall accommodate 60 cars with covered bays and for 45 bicycles covered.

Due to the restricted site area, limited parking shall be located to the east of the building for staff and visitors. 12 covered bays, 6.0 m x 3.0 m, shall be provided.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design by the CONTRACTOR with COMPANY approval.  The structures shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and a proprietary profiled metal single skin roof sheeting.

There shall be vehicular access to Administration building for 2 ambulances and service rooms for equipment delivery.

Reference Documents and Drawings

Program and Personnel Occupancy

Phases ... plant shall be operated by its own technical staff.

The Administration/Canteen Building 2 shall include the following facilities :

Offices for onshore plant management and secretarial personnel : operations, safety and maintenance.

Offices for offshore plant management and secretarial personnel : operations, safety and maintenance.

Senior Management Offices.

Senior Secretaries Offices and Secretaries Office located adjacent to the Senior Managers Offices.

Supervisors Offices, 2 person Offices, 4 person Office, 12 person Office, and open plan areas.

Meeting Rooms, Technical room & Library.

Document room, Filing Rooms & Printer rooms.

Tea rooms, Male & Female ablutions, Cleaner’s cupboards, Prayer room, Service rooms & stores.

Clinic zone.

The Canteen zone shall include the following facilities:

Manager’s office.

Ablutions, locker-shower & laundry, Prayer/Rest room, Cleaner’s cupboard (Under stair).

Serving.

Cooking zone.

Preparation zone including Vegetable prep & Meat prep.

Fresh vegetables & fruit store, dry store, Cold rooms below zero & above zero.

Washing up zone & Crockery Storage.

Refuse & garbage area.

HVAC room (Common with Admin)Gross area of the building (including walls & facades) will be 3000 sqm for ground floor & first floor of administration zone and 500 sqm for canteen zone. The clear room's surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design:

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Parking capacity :

20 vehicles bays all protected by Shelters along with 45 bicycle parking areas.

Design Features

Structure

Structural frame: Reinforced concrete column and beam construction on a 6.0 m x 6.0 m grid with concrete ground, upper floors and roof slabs. Non load bearing masonry shall be specified between the columns, upper floors and beams.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of floor slab, ground/first floor, shall be: 4.50 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling shall be: minimum 2.80 m.

An expansion joint shall be provided as the Architects drawings.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering.

The finished ground floor level shall be 0.6 m above the external pavement level.

External finish: The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint, and panels finished with a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval.

Steel structure to parking shelters.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout the slab to be rough tamped.

For areas of HVAC slab to be screed with a hardener.

Battery Room slab shall be rough tamped to receive alkaline resistant tiles/grout to falls to floor gullies.

Grease traps shall be provided to the kitchen zone.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary single skin metal cladding on painted steel structure.

External walls

External walls shall be an insulated masonry construction with a facing brick finish externally and painted Plaster/fair faced finish internally.  The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint. The panels externally shall be a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval for all finishes. ‘U’ values shall be as the HVAC Basis of Design Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing.

Main personnel doors shall be steel/Aluminium with stainless steel/Aluminium furniture as part of a glazed screen.

Personnel doors to the Kitchen zone and Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.

Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire rating between HVAC, Electrical and Telecoms rooms and 1 hour to other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed internal partitions to the Office and Dining areas shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Glazed partitions shall be powder coated metal to Kitchen zone by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and powder coated doors with stainless steel ironmongery.

Doors to the Dining zone shall be polished timber with stainless steel furniture.

Doors to the Kitchen zone shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

Kitchen food prep and washing zones shall have ceramic finish on plaster.

Food storage areas shall have a ceramic finish on plaster.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture.

Doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture, unless adjacent to an Office door, in which case they shall be polished timber.

Doors to Ablutions shall be from a standard proprietary manufactured laminate range.

Reception and Security zone shall be marble/granite clad.

Meeting rooms shall have  veneered MDF  panelling to walls.

Senior Managers Offices shall be emulsion on plaster.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be painted Gypsum board.- Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material and Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type: Office and Canteen/Kitchen accommodation.

Hazard rating: ordinary to Office and Canteen zones and high for kitchen zones.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

No dead ends in path travel

Total number of means of escape: Refer to layout drawing.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA101.

Emergency stair ways to be provided for first floor.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA/ASTM.

Fire rated walls: A60 minimum.

Ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

Staircase enclosure walls and doors shall be fire rated for 60 minutes.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh & potable Water shall be from a Plant central supply.

Condensate shall return to a central point as defined in the HVAC specification.

Chilled water from HVAC system.

Electrical.

Instrumentation.

Telecoms.

Chemical drainage (Medical zone).

Control Building SP/CB/101

General

Location: The Control Building is located in the North West area of the site inside the Process fence.  See Overall Plot Plan ....

The Control Building shall be designed by the CONTRACTOR as blast resistant in accordance with the requirements of ASCE – ‘Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities’.  The minimum blast design parameters shall be as specified in ... and confirmed during Detailed Design.

Due to the blast requirement, this building shall not have applied finishes except paint to the reinforced structure.  The fair faced concrete architectural treatment to the concrete envelope shall be developed at Detail Design by the CONTRACTOR to COMPANY approval

All external doors and the inner main entrance lobby door shall be designed to the same blast specification as the structure.

All HVAC louvres and service penetrations shall be designed to the same blast specification as the structure.

There shall be no windows in the Control Building.

Function: The Control Building is a single storey manned building providing accommodation for the Operators and Engineers who shall be responsible for the operation of the Phase ... site. The Operations staff shall work 24 hours, on a three shift rotation.

The building shall be entered, for daily operations, via the Main Entrance lobby only, located on the west elevation. Equipment doors and emergency escape doors shall be provided around the perimeter for intermittent use and alarmed for improper use.

The main pedestrian entrance doors shall be controlled doors cannot be opened at the same time. The exterior door should be blast rated according to the calculated pressure for the external wall.

The Control Building shall issue permits to all personnel who are to work in the Plant area and the Permit Office shall be located at the entrance to the building.

Shift Supervisors, Engineers and the Training/Emergency Room and Printer rooms shall have both visual and direct access into the Control Room.

The Control Room shall be accessed via a Lobby for daily use with external equipment doors for periods of maintenance and repair only.

The building shall be elevated to accommodate a computer floor above grade to prevent the ingress of water.

The building shall also provide a Prayer Room, Tea room, Store, Training/Emergency Room, cupboard for gloves/helmets and Ablutions.

Catering facilities shall be provided in the Administration/Canteen Building 2.

The building shall be supported with HVAC, Electrical/UPS and  Battery rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

The building forms part of a complex integrating both the Laboratory and Telecoms buildings.  The Laboratory Building is covered in Section 12.3 and the Telecoms Building in Section 12.4 in this Specification.  The complex of buildings is all within the Process site and personnel visiting the complex shall have been processed initially at the Administration/Canteen Building 2.  Each building shall have its own entrance and security control.  

Access to the complex shall be via Gate House SP/GH/101.

Hard and soft landscaping shall be employed to the complex of buildings.  A common roof links the three buildings and a common raised podium that facilitates the computer floor requirements of the Control Building.

Area     :    1005 sq m gross.

Parking shall be located to the north and east of the complex for staff and visitors.  A total of 17 covered bays, 6.0 m x 3.0 m, shall be provided for the Control Building, Laboratory and Telecoms buildings and a facilty for 10 bicycles.  The structures shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and proprietary profiled metal single skin roof sheeting.

There shall be vehicular access to building for the equipment delivery and service rooms.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phase ... plant shall be operated by its own operational staff.

The Control Building shall include the following facilities :

Control room.

Offices.

Instrumentation room.

Training and technical room for Engineers and Supervisors.

Services rooms.

23 car vehicle bays and 20 bicycle stands all protected by Shelters for the Control, Laboratory and Telecoms buildings.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings above. The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

Structural frame : Reinforced concrete  construction to comply with blast criteria above, with columns on a 6.0 m x 6.0 m grid and concrete ground and roof slabs.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of roof slab shall be: 5.0 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling shall be: 3.0 m

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

The finished ground floor level shall be 0.7 m above the external pavement level in order to accommodate a computer floor zone with a structural slab above grade to avoid water penetration.

External finish: Fair faced concrete structure, painted with masonry paint.

Steel structure to parking shelters.

Clear height to underside of parking structure : 2.5 m

An eye wash should be considered in the battery room.

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout,  slab to be rough tamped.

For areas of computer floor slab to be trowelled smooth and screed with hardener.

For areas of HVAC slab to be screed with a hardener.

Battery room slab shall be rough tamped to receive Alkaline resistant tiles/grout to falls to floor gullies.

Computer floor areas supported off the slab shall be designed for a concentrated load of 4.5 kN or a UDL of 5.0 kN/m2.

General finishing: Anti dust paint. Reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

Battery Room to be finished with Alkaline resistant tiles/grout.

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab designed to blast criteria above with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

Reinforced, fair faced concrete structure, painted and designed to blast criteria above.

External walls shall be a concrete envelope with an inner masonry block wall or gypsum board lining forming an insulated cavity with a plaster/paint finish internally.  Externally the concrete shall be profiled to a pattern similar to the column and beam buildings.  

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork inner leaf shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.  Masonry wall to maintain its integrity in the event of a blast and not cause injury to personnel nor cause damage to equipment.

There shall be no windows provided in the Control Building.

All external doors shall be blast rated to the same blast criteria as the structure with stainless steel furniture.  The finish shall be powder coated steel.

The main entrance door shall be integrated into a blast lobby with the inner doors also blast rated and programmed so as both doors cannot be open at the same time.

Louvres shall be powder coated metal and blast rated to the same blast criteria as the structure.

All super structure service penetrations shall enter the building via multi cable transit blocks, MCT’s and be designed to the same blast criteria as the structure.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC, and Electrical rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed internal partitions shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture.

Internal doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture, unless adjacent to an Office door, in which case they shall be polished timber.

Doors to Ablutions shall be from a standard proprietary manufactured range.

Entrance lobby emulsion paint on plaster.

Offices shall be emulsion on plaster.

Ablutions shall have a glazed tile on plaster.

General areas shall be painted plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedule”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above. :

The building shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type: office accommodation.

Hazard rating: Ordinary.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape shall be: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls : A60 minimum.

False flooring and ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Computer floor areas to be protected by a manually activated Co2/ inert gas provided by a bottle bank located locally and externally.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh & potable Water shall be from a Plant central supply.

Steam shall be from a central supply.

Condensate shall return to a central point.

Chilled Water from HVAC system.

Electrical.

Instrumentation.

Telecoms.

Laboratory Building SP/LB/101

General

Location:  The Laboratory Building is located in the North West area of the site inside the Process  fence.  See Overall Plot Plan ....

Function: The Laboratory Building is a single storey manned building providing accommodation for the Chemists and Engineers who shall be responsible for the chemical analysis for the Phases ... site.  The building shall operate 24 hours a day and staff shall work a three shift rotation.

The building shall be entered for daily access via the Main Entrance lobby only, located on the south elevation. Doors for intermittent use, e.g. equipment doors and emergency escape doors shall be provided to the perimeter and alarmed for improper use.

The building shall also provide Offices, a Tea room, Stores, Ablutions and a Prayer room.

Catering facilities shall be provided in the Administration/Canteen Building 2.

The building shall be supported with HVAC and Electrical rooms.

A Shelter for gas bottles shall be located on the West elevation adjacent to and accessed from the Gas Analysis Room.  The area shall be screened and roofed. In addition, a shelter with approx. size of 6.0 x 15.0 for chemical storage to be provided on the parking area.

There shall be a safety shower located in the Chemical Analysis Laboratory

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

The building forms part of a complex integrating both the Control and Telecoms buildings.  The Control building is covered in Section 12.2. and the Telecoms Building in Section 12.4 in this Specification.  The complex of buildings  is all within the Process site and personnel visiting the complex shall have been processed initially at the Administration/Main Canteen Building. Each building shall have its own entrance and security control.

Access to the complex shall be either via Gate House SP/GH/101.

Hard and soft landscaping shall be employed to the complex of buildings.  A common roof links the three buildings and a common raised podium that links all three buildings.

Area     :    438 sq m gross.

Parking shall be located to the north of the complex for staff and visitors.  A total of 23 covered bays, 6.0 m x 3.0 m, and 20 bicycle stands shall be provided for the Control Building, Laboratory and Telecoms buildings.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design.  The structures shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

There shall be vehicular access to building for the equipment delivery and service rooms.Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phase ... plant shall be operated by its own chemists and staff.

The Laboratory shall include facilities for samples reception, chromatography analysis, RVP analysis for condensates and other analysis to phases ... as required on a regular basis by the Process.

The Laboratory Building shall include the following facilities :

Laboratory facilities.

Offices.

Ablutions.

Chemical equipment, Lab equipment and Stationery Stores.

Services rooms.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

Structural frame : Reinforced concrete construction with columns on a 6.0 m x 6.0 m grid and concrete ground and roof slabs. Non load bearing masonry shall be specified between the columns and beams.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of roof slab shall be: 5.0 m incorporating electrical and HVAC zones. to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling shall be: 3.0 m

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering.

The finished ground floor level shall be 0.2 m above the external pavement level.

External finish:  The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint, and panels finished with a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval.

Steel structure to parking shelters.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout slab to be rough tamped.

For areas of HVAC & Electrical rooms slab to be screed with a hardener.

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side drainage.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with a single skin proprietary metal cladding on painted steel structure.  

External walls

External walls shall be an insulated masonry construction with render finish externally and painted plaster/fair faced finish internally.  The external faces of the structural concrete frame shall be painted and the external faces of the masonry wall panels finished with a masonry paint to COMPANY approval.

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing.

Main personnel doors shall be steel/Aluminium with stainless steel/Aluminium furniture.

Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC, Electrical and Telecoms rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed internal partitions shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture.

Internal doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer, unless adjacent to an Office door, in which case they shall be polished timber.

Doors to Ablutions shall be from a standard proprietary manufactured range.

Entrance lobby shall be emulsion paint on plaster.

Offices shall be emulsion on plaster.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be painted plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned.

Safety requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101.

Building type : Laboratory.

Hazard rating : High.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m

Total number of means of escape : Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements.

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum.

Ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh & potable Water shall be from a Plant central supply.

Condensate shall return to a central point.

Chilled Water from HVAC system.

Electrical.

Instrumentation.

Telecoms.

Chemical drainage to adjacent neutralising pit.

Nitrogen.

Telecoms Building SP/TB/101

General

Location:  The Telecoms Building is located in the North West area of the site inside the Process  fence.  See Overall Plot Plan ....

Function: The Telecoms Building is a single storey manned building providing accommodation for the Engineers who shall be responsible for the telemetry for the Phases ... site.  The Operations staff shall work 24 hours a day on a three shift rotation.

The building shall be entered for daily access via the Main Entrance lobby only, located on the south elevation.  Doors for intermittent use, e.g. equipment doors and emergency escape shall be provided to the perimeter and alarmed for improper use.

The building shall also provide a General Equipment Room, Tea room, Prayer room, Service rooms and Ablutions.

Catering facilities shall be provided in the Administration/Canteen Building 2.

The building shall be supported with HVAC, UPS/Electrical and Battery rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

The building forms part of a complex integrating both the Laboratory and Control buildings.  The Control building is covered in Section 12.2. and the Laboratory Building in Section 12.3 in this Specification.  The complex of buildings is all within the Process site and personnel visiting the complex shall have been processed initially at the Administration/Canteen Building. 2.  Each building shall have its own entrance and security control.

Access to the complex shall be via Gate House SP/GH/101.

Hard and soft landscaping shall be employed to the complex of buildings. A common roof links the three buildings and a common raised podium links all three buildings.

Area     :    255 sq m gross.

Parking shall be located to the north, east and west of the complex for staff and visitors. A total of 23 covered bays, 6.0 m x 3.0 m, and 2 bicycle stands shall be provided for the Control Building, Laboratory and Telecoms buildings.  The number of covered bays shall be assessed at Detail Design by COMPANY and the CONTRACTOR.  The structure shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

There shall be vehicular access to building for the equipment delivery and service rooms.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phases ... plant shall be operated by its own technical staff.

The Telecoms Building shall include the following facilities:

Equipment.

Ablutions.

Stores.

Services rooms.The room's clear surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design:

Design Features

Structure

Structural frame : Reinforced concrete column and beam construction  on a 6.0 m x 6.0 m grid and concrete ground and roof slabs. Non load bearing masonry shall be specified between the columns and beams.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of roof slab shall be: 5.0 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling shall be: 3.0 m.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering.

The finished ground floor level shall be 0.7 m above the external pavement level in order to accommodate a computer floor zone with a structural slab above grade to avoid water penetration.

External finish:  The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint, and panels finished with a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval.

Steel structure to parking shelters.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m.

An eye wash should be considered in the battery room.

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout slab to be rough tamped.

For areas of HVAC, Electrical and UPS room slab to be screed with a hardener.

Battery room slab shall be rough tamped to receive Alkaline resistant tiles/grout to falls to floor gullies.

General finishing: Anti dust paint. Reference should be made to the finishes schedule on drawing ...

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

External walls shall be an insulated masonry construction with render finish externally and painted plaster/fair faced finish internally.  The external faces of the structural concrete frame shall be painted and the external faces of the masonry wall panels finished with a masonry paint to COMPANY approval.

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing.

Main personnel doors shall be steel/Aluminium with stainless steel/Aluminium furniture.

Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC, Electrical and Telecoms rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed internal partitions shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture.

Internal doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.

Doors to Ablutions shall be from a standard proprietary manufactured range.

Entrance lobby shall be emulsion paint on plaster.

Office shall be emulsion paint on plaster.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be emulsion paint on plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type : Industrial.

Hazard rating : High

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape shall be: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum

Ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh and potable Water shall be from a Plant central supply.

Steam shall be from a central supply.

Condensate shall return to a central supply.

Chilled Water from HVAC system.

Electrical.

Instrumentation.

Main Workshop and Main Canteen Building SP/WS/101

General

Location:  The Main Workshop/Main Canteen Building is located in the North West area of the site in the Administration zone to the south of the Administration/Canteen Building 2.  See Overall Plot Plan ....

Function:  The Main Workshop and Main Canteen Building shall be a two storey manned building providing accommodation and catering for the Engineers and Technical staff and their dedicated Workshops that shall be responsible for the maintenance specific to the Phase ... site.  The building shall be open during normal Office hours and personnel shall work a single shift.

The building shall be divided about the main entrance with the office administration and catering facilities to the west and workshops to the east.  This layout shall minimise noise between the two areas.

The building shall be entered for daily access to the Office/workshop zones via the Main Entrance lobby only, located on the south elevation.  Access to the Main Canteen shall be via a dedicated entrance on the north elevation. Doors for intermittent use, e.g. equipment doors and emergency escape doors shall be provided to the perimeter and alarmed for improper use.

The building shall also provide Service rooms, Prayer room, Offices, Tea room, Stores and Ablutions.

The building shall be supported with HVAC, and Electrical rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

Hard and soft landscaping shall be employed to the entrance zone.

The Canteen shall provide meals for the technical staff on the phase ... site. The building shall be open 24 hours to serve the operational shifts. The restaurant shall provide accommodation for 396 seats.

Area:        5400 sq m gross. (1500 Canteen)

Parking shall be located to the north and south of the building for staff and visitors.  A total of 20 covered bays, 6.0m x 3.0m, and 20 bicycle stands shall be provided.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design by COMPANY and the CONTRACTOR.  The structure shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and a proprietary profiled metal single skin  roof sheeting.

There shall be vehicular access to building for the Workshops and also the service rooms.

The access of Trucks, after initial security checks at the main Gate House, shall be controlled by the Workshop personnel.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phases 17 & 18 plant shall be operated by its own technical staff.

The Workshop zone of the building shall include the following facilities :

Workshops.

Spares.

Offices.

Prayer room.

Ablutions.

Stores.

Services rooms.

Fork Lift Truck area.

Phases ... plant shall be operated by its own Management and Kitchen staff.

The Canteen zone shall include the following facilities:

Dining.

Kitchen.

Storage.

Refuse.

Offices.

Ablutions.

Services rooms.

The room's clear surfaces and occupancy of both workshop and kitchen/dining zones will be according to bellow table to be developed at detail design.

For the layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

The structure shall be reinforced concrete column and beam construction with infill non load bearing brickwork to the Office and Canteen zone to the west of the building and a steel portal frame to the Workshop zone with insulated metal cladding on a masonry dado wall   2.1 m high to the walls and insulated metal cladding to the roof of the latter.

Structural frames: The structural design shall be a combination of reinforced concrete and steel frame.  The reinforced concrete element to the Office and Canteen zones shall be columns and beams on a 6.0 m x 6.0 m grid and concrete ground, first and roof slabs.  The steel frame element to the Workshop zone shall be a 12.0 m steel portal frame on a 6.0 m grid with a concrete ground slab.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of concrete roof slab in Office zone shall be: 5.0 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to junction of steel column and beams in Workshop zone shall be: 6.0 m incorporating electrical and HVAC zones.

Clear height to underside of false ceiling shall be: 3.0 m.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering where applicable.

The finished ground floor level shall be 0.2m above the external pavement level.

5t overhead travelling cranes shall be used in areas of the Workshop and to be developed at Detail Design.

Clear height to vehicular doors to Workshop to be 5 m.

Refer to Architectural drawings for expansion joints.

Steel structure to parking structures.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout, slab to be rough tamped.

For areas of Workshop, HVAC and Battery Charger rooms, slab to be trowelled smooth and screed with a hardener.

General finishing: Anti dust paint. Reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

Perimeter pavement for access and maintenance.

For minimum live load refer to Civil Specifications.

Roof covering

Office and Canteen zones shall be reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Internal rainwater drainage shall be coated/wrapped cast iron rainwater outlets and steel down pipes discharging to road side ditches.

Rainwater pipes on elevation to Workshop shall be powder coated metal by cladding Manufacturer.

Concrete and steel canopies to provide at doorways.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal single skin cladding on painted steel structure.

Workshop zone shall be a proprietary insulated metal system, by wall cladding manufacturer on purlins on steel frame with 15 percent pitch, falling to gutters.

External walls

External walls to the Office and Canteen zones shall be an insulated masonry construction with external facing brick panels and painted plaster/fair faced finish internally.  The external faces of the structural concrete frame to be fair faced and painted, all to COMPANY approval.

External walls to the Workshop zone shall be a proprietary insulated profiled/flat metal cladding system on a masonry dado wall 2.1 m high.

 ‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing also translucent sheets can be used in workshop zones as an alternative.

Main personnel doors to the office & canteen zone shall be steel/Aluminium with stainless steel/Aluminium furniture.

Personnel doors to Workshop zone shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

All equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.

Vehicular doors shall be powder coated up and over by a Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC, Electrical and Telecoms rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Office glazed partitions shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture.

Doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture, unless adjacent to an Office door, in which case they shall be polished timber.

Workshop glazed partitions shall be powder coated metal by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and powder coated doors with stainless steel ironmongery.

Doors to Ablutions shall be from a standard proprietary manufactured range.

Entrance lobby shall be emulsion paint on plaster.

Offices shall be emulsion paint on plaster.

Ablutions shall have a glazed tile  finish on grout on plaster.

General areas shall be painted plaster.  

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes.

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

Note: It is the responsibility of CONTRACTOR to keep this list as a minimum and develop it at Detail Design stage.  The quantity and model of all tools and machinery is subject to be prepared by the CONTRACTOR and shall obtain COMPANY approval.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

Generally the building shall be air conditioned to the Office and Canteen zones and ventilated to the Workshop zone.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101requirements.

Building type : Industrial.

Hazard rating: High for workshop and kitchen zone, ordinary for office and canteen zone.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Emergency exit stairs shall be provided for first floor (canteen zone).

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum.

False flooring and ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

Staircase enclosure walls and doors shall be fire rated for 60 mins.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh and potable Water shall be from a Plant central supply.

Steam shall be from a central supply.

Condensate shall return to a central point as defined in the HVAC Specification.

Compressed Air to be considered at Detail Design.

Chilled water from HVAC system.

Electrical.

Instrumentation.

Instrument Air.

Telecoms.

Nitrogen.

Oily Water Sump. Indoor Warehouse Building SP/IH/101

General

Location:  The Warehouse Building is located in the North West area of the site in the Administration zone to the east of the main Gate House.  See Overall Plot Plan

...

Function:  The Warehouse Building is a single storey manned building providing accommodation for the Management and Technical staff that shall be responsible for the storage requirements specific to the Phases ... site.  The building shall be open during normal Office hours and personnel shall work a single shift.

Warehouse requirements shall be described and developed at Detail Design with specific requirements to Client approval.

The building shall have a small area of Office Administration integral in the building.

The building shall be entered for daily access via the Main Entrance lobby only, located on the north elevation.  Doors for intermittent use, e.g. equipment doors and emergency escape doors shall be provided to the perimeter and alarmed for improper use.

The building shall also provide a Prayer Room, Offices, Tea room, Stores, Chemical storage and Ablutions.

Catering facilities shall be provided in the Main Workshop and Main Canteen Building to the southwest of the building.

The building shall be supported with HVAC, and Electrical rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

Area     :    4947sq. m gross.

Parking shall be located to the south of the building for staff and visitors.  A total of 10 covered bays,

6.0 m x 3.0 m, and 10 bicycle stands shall be provided and to be shared with the adjacent Security Building and Fire Station.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design by COMPANY and the CONTRACTOR.  The structure shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

There shall be vehicular access/hard standing to the north and south of the building for the Warehouse and also the service rooms.

The access of Trucks, after initial security checks at the main Gate House, shall be controlled by the Warehouse personnel.

Reference Drawings and Documents

.

Personnel Occupancy

Phases 17 & 18 plant shall be operated by its own technical staff.

The Warehouse Building shall include the following facilities :

Storage.

Offices.

Prayer room.

Ablutions.

Services rooms.

Fork Lift Truck area.

The room's clear surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design. For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

The structure shall be a steel portal frame with insulated metal cladding to the walls and roof.

The steel frame shall be an 18.0 m portal on a 6.0 m grid with a concrete ground slab.

Clear height to junction of steel column and beams in Workshop zone shall be: 6.0 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling in Offices shall be: 2.80 m

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement.

The finished ground floor level shall be 0.2 m above the external pavement level.

Clear height to vehicular doors to be 5.0 m.

Refer to Architectural drawings for expansion joints.

Steel structure to parking structures.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout, slab to be rough tamped.

For areas of Warehouse, Battery Charging and HVAC, slab to be trowelled smooth and screed with a hardener.

General finishing: there are a number of applied finishes and reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

Perimeter pavement for access and maintenance.

For minimum live load refer to Civil Specifications.

A hardener shall be added to the Workshop slab.

Roof covering

Roof finish shall be a proprietary insulated metal system, by wall cladding manufacturer on purlins on steel frame with 15 percent pitch, falling to insulated gutters.

Internal rainwater drainage shall be coated/wrapped cast iron down pipes discharging to road side ditches. Rainwater pipes on elevation shall be powder coated metal by cladding Manufacturer connecting to road side ditches.

Perimeter metal canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

External walls shall be a proprietary insulated profiled/flat metal cladding system on a masonry dado wall 2.1 m high.

 ‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing.

External personnel doors to warehouse zone shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.  All equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

Vehicular doors shall be powder coated up and over by a proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC, Electrical and Telecoms rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed partitions shall be powder coated metal by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and powder coated doors with stainless steel ironmongery.

Doors to Offices shall be polished timber with stainless steel furniture.

Doors to Warehouse zone shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

Entrance lobby shall be plaster with an emulsion finish.

Offices shall be plaster with an emulsion finish.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be painted plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned to the Office zone/Instrument Warehouse/Grease, Oil & Lubricant Rubber & Sealing zones and ventilated to the Storage zone.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type : Industrial.

Hazard rating : High

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum.

False flooring and ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

Staircase enclosure walls and doors shall be fire rated for 60 mins.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh and potable Water shall be from a Plant central supply.

Chilled Water from HVAC system.

Condensate shall return to a central point.

Compressed Air to be considered at Detail Design, if required.

Electrical.

Telecoms

Chemical drainage (Chemical Store) if required.

Fire Fighting Station SP/FS/101

General

Location:  The Fire Fighting Station building is located in the North West area of the site, outside the Process Site to the south of the Indoor Warehouse and adjacent to the Process site fence/gates. See Overall Plot Plan ....

Function:  The Fire Fighting Station is a single storey manned building providing 24 hour emergency cover, 365 days per year, for the Phases ... site.

The Fire Fighting Station shall have four fire trucks and four fire fighting teams.

The Fire Fighting Station shall operate a three shift system per day.

The building shall be entered by all personnel via the Main Entrance lobby only, located on the west elevation.  Doors for intermittent use, e.g. equipment doors and emergency escape doors shall be provided to the perimeter and alarmed for improper use.

The building shall provide Offices, Stores, Ablutions, Prayer, Training, Tea room, HVAC and Equipment rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

Area     :    995 sq. m gross.

415 sq m for shelter to Fire Trucks.

Parking shall be located to the north and east of the building for staff and visitors.  A total of 32 covered bays, 6.0 m x 3.0 m, and 10 bicycle stands shall be provided to the north, shared with the security and Indoor Warehouse buildings and 7 to the east of the building.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design.  The structure shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phases 17 & 18 plant shall be operated by its own Management and Fire Fighting staff.

The Fire Fighting Station Building shall include the following facilities :

Firemen’s zone.

Fire tenders zone.

Prayer room.

Offices.

Ablutions.

Workshop zone.

Services rooms.

The room's clear surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design. For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

Structural frame : Reinforced concrete column and beam construction on a 6.0 m x 6.0 m grid with concrete ground and roof slabs.  Non load bearing masonry shall be specified between the columns and beams.

Structural steel frame with single skin metal clad roof to Fire Tenders: Steel columns and beams with a 12.0 m portal on a 12.0 m grid and concrete ground slab.

Structural steel car parking bays: Steel columns and beams and concrete ground slab.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of Building roof slab: 5.0 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to under side of Fire Tender Shelter steel shall be: 6.3 m to be finalised at detail design.

Clear height to underside of Car parking structure shall be: 2.5 m.

Clear height in building to underside of false ceiling shall be: 3.0 m.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering.

The finished ground floor level shall be 0.2 m above the external pavement level.  

External finish:  The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint, and panels finished with a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval.

Steel structure to Shelter and parking structures painted.

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout slab to be rough tamped.

For areas of HVAC Service rooms and Workshop zone, slab to be trowelled smooth and screed with a hardener.

General finishing: there are a number of applied finishes and reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

For minimum live load refer to Civil Specifications.

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab to Building with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets to building and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays and Fire Tender Shelter: sloping roof to gutter with proprietary metal cladding on painted steel structure.  

External walls

External walls shall be an insulated masonry construction with render finish externally and painted plaster finish internally.

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30mm fire rated soft joints to head and jambs.

There shall be no external walls to car and Fire Tender Shelters.

Windows shall be powder coated steel with fixed tinted double glazing.

Main personnel doors shall be steel/Aluminium with stainless steel/Aluminium furniture.

Personnel doors to the Workshop zone and Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

Louvres shall be powder coated metal

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC room and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed partitions shall be polished timber to Office zone and powder coated metal to Workshop zone by a proprietary manufacturer with light tinted glazing and timber/powder coated doors with stainless steel ironmongery.

Entrance lobby shall be plaster with an emulsion on finish.

Offices shall be plaster with an emulsion finish.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be painted plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type : Office.

Hazard rating: Ordinary for office area & high for workshop zone.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum.

False flooring and ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Potable Water shall be from a Plant central supply.

Condensate shall return to a central point.

Chilled Water from HVAC system.

Electrical.

Instrumentation.

Instrument air.

Telecoms.

Diesel Storage in adjacent Unit 130 for the Fire Water Pumps.

Compressed Air.

Maintenance Building SP/VM/101

General

Location:  The Lorry and Car Vehicular Maintenance building is located in the North West area of the site, in the Administration zone area to the south east of the Main Gate House. See Overall Plot Plan ....

Function:  The Lorry and Car Vehicular Maintenance building is a single storey manned building providing mechanical service for all site vehicles, including the Fire Tenders, for the Phases ... site.

The Lorry and Car Vehicular Maintenance building shall have a common service  zone for the lorry and car maintenance with individual Stores and a shared Administration zone on the west elevation.

The Lorry and Car Vehicular Maintenance building shall be open during normal Office hours and personnel shall work a single shift.

The building shall have a Filling Station facility on the east elevation.

The building shall be entered by all personnel via the Main Entrance lobby only, located on the west elevation.  Doors for intermittent use, e.g. equipment doors, vehicular doors and emergency escape doors shall be provided to the perimeter and alarmed for improper use.

The building shall also provide Offices, Stores, Ablutions, Prayer room, Tea room and equipment rooms, and a Fork Lift Garage/Battery Charger room.

The building shall be supported with  HVAC and electrical rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

Area     :    2970 sq. m gross.

Parking shall be located to the west of the building for staff.  A total of 10 covered bays, 6.0 m x 3.0m, and 20 bicycle stands shall be provided.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design by COMPANY and the CONTRACTOR.  The structure shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phase 17 & 18 plant shall be operated by its own Management and Mechanical staff.

The Lorry & Car Vehicle Maintenance building shall include the following facilities :

Workshop Service bays

Stores.

Offices.

Prayer room.

Ablutions.

Services rooms.

Fork lift truck shall be provided by the COMPANY.

External Filling Station

The room's clear surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above. The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

The structure shall be a steel portal frame with insulated metal cladding to the walls and roof.

The steel frame shall be an 18.0 m portal x 6.0 m grid with a concrete ground slab.

Clear height to junction of steel column and beams in Workshop zone shall be: 6.0 m to be finalised at detail design.

Clear height to junction of column and beams in Administration zone shall be: 4.5 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling in Administration zone shall be: 3.0 m.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement.

The finished ground floor level shall be 0.2 m above the external pavement level.

5t overhead travelling crane in the Lorry service bays, to be confirmed CONTRACTOR and approved by COMPANY at Detail Design.

Inspection pits located in Lorry service bays with access steps at either end and one inspection pit in car service bays.

Hydraulic 3t car lifts in car service bays to provide a clear height to lift apparatus of 1.8m, to be confirmed by CONTRACTOR and approved by COMPANY at Detail Design.

Clear height to vehicular doors to be 5.0 m.

Refer to Architectural drawings for expansion joints.

External finish : Proprietary insulated profiled and flat metal cladding. Refer to Architectural drawings for colour.

Steel structure to car parking bays, painted.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m.

Ground floor Slab

For areas of screed, slab to be rough tamped.

For area of Workshop zone and HVAC, slab to be trowelled smooth and screed with a hardener.

General finishing: there are a number of applied finishes and reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

For minimum live loads refer to Civil Specifications.

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Roof finish shall be a proprietary insulated metal system, by wall cladding manufacturer on purlins on steel frame with 15 percent pitch, falling to insulated gutters.

Internal rainwater drainage shall be coated/wrapped cast iron down pipes discharging to road side ditches. Rainwater pipes on elevation shall be powder coated metal by cladding Manufacturer connecting to road side ditches.

Perimeter metal canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

External walls shall be a proprietary insulated profiled/flat metal cladding system on a brick dado wall 2.1 m high.

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing.

Main personnel doors shall be steel/Aluminium with stainless steel/Aluminium furniture.

Doors to Workshop zone shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

All equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by Proprietary Manufacturer.

Vehicular doors shall be powder coated up and over by a Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC and Electrical rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Office glazed partitions shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Workshop glazed partitions shall be powder coated metal by a proprietary manufacturer with light tinted glazing and powder coated doors with stainless steel ironmongery.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture.

Doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture, unless adjacent to an Office door, in which case they shall be polished timber.

Entrance lobby shall be plaster with an emulsion finish.

Offices shall be plaster with an emulsion finish.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be painted plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

Generally the building shall be air conditioned to the Office zone and ventilated to the Workshop zones.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type : Industrial.

Hazard rating: High for workshop zones and ordinary for office zones.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls : A60 minimum.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh and potable Water shall be from a Plant central supply.

Condensate shall return to a central point.

Chilled Water from HVAC system.

Electrical.

Telecoms.

Instrument air and Compressed Air shall be considered at Detail Design.

Oily Water Sump.

Security Building SP/SB/101

General

Location:  The Security Building is located in the North West area of the site in the Administration zone to the south of the Indoor Warehouse. See Overall Plot Plan ....

Function:  The Security Building is a single storey manned building and shall be responsible for the total security of the Phases 17 & 18 site.  The Perimeter CCTV Monitors Room shall accommodate the staff who shall work 24 hours, on a three shift rotation.  

Hard and soft landscaping shall be employed with car parking located on the west elevation.

The building shall also provide a Prayer Room, Offices, Tea room, Ablutions, UPS, Waiting area and Cleaners Cupboard.

The building shall be supported with a HVAC room.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

Area     :    256 sq. m gross.

Parking shall be located to the west of the building for staff and visitors.  A total of 4 covered bays,

6.0 m x 3.0 m, shall be provided and 2 bicycle stands.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design by COMPANY and the CONTRACTOR.  The structure shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phases ... plant shall be operated by its own operational staff. The Security Building shall include the following facilities:

Offices.

Prayer room.

Services rooms.

HVAC room.

The room's clear surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design.

Parking capacity :

4 vehicle bays and 2 bicycle stands, all protected by Shelters.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

Structural frame : Reinforced concrete column and beam construction on a 6.0 m x 6.0 m grid and concrete ground and roof slabs.  Non load bearing masonry shall be specified between the columns and beams.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of roof slab shall be: 5.0 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling shall be: 3.0 m.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.5 m above the surrounding pavement to protect render.

External finish:  The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint, and panels finished with a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval.

Steel structure to parking structures.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m.

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout, slab to be rough tamped.

For areas of HVAC and UPS rooms, slab to be trowelled smooth and screed with a hardener.

General finishing: there are a number of applied finishes and reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

External walls shall be an insulated masonry construction with render finish externally and painted plaster/fair faced finish internally.

 ‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing.

Main entrance door shall be steel/aluminium with stainless steel/aluminium furniture.

Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture, by a Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC room and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Glazed internal partitions shall be polished timber by a Proprietary Manufacturer with light tinted glazing and hardwood polished doors with stainless steel ironmongery.

Office doors shall be polished timber with stainless steel furniture. Doors to service rooms shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer, unless adjacent to an Office door, in which case they shall be polished timber.

Entrance lobby shall be emulsion paint on plaster.

Security Managers Office shall be emulsion paint on plaster.

Ablutions shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be painted plaster.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type : Office.

Hazard rating : Ordinary.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum.

False flooring and ceiling voids shall be segregated every 20 m with a maximum area of 300 m2.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Fresh and potable Water shall be from a Plant central supply.

Chilled water from HVAC system.

Steam shall be from a central supply.

Condensate shall return to a central point.

Electrical.

Instrumentation.

Telecoms.

Main Gate Houses SP/GH/101, SP/GH/102, SP/GH/108  and 1 No. Secondary/Emergency Gate Houses SP/GH/103.

General

Location:  There are three  Main Gate House Buildings as follows (the number of gate houses shall be finalized during detail design) :

SP/GH/101 & SP/GH/102 – Main Gate Houses on the northern boundary for access to the ... site.

SP/GH/108 – Main Gate House to the southern boundary for access to the 17 & 18 site.

SP/GH/103 – Secondary/Emergency Gate House on the northern boundary.See Overall Plot Plan ....

Function:  The Gate House Buildings are single storey manned buildings providing accommodation for the Guards who shall be responsible for the control of vehicular, pedestrian and emergency access to and from the Phases ... site.  The Guard staff shall work 24 hours, on a three shift rotation.  The Gate House to the Secondary/Emergency Gates shall be smaller in area.

The Main Gate House SP/GH/101 shall be located at the main entrance to the site and monitor all vehicular and pedestrian access to and from the Non Industrial Buildings in the Administration zone.

Gate House SP/GH/102 shall monitor all vehicular and pedestrian access to and from the Process Site on the northern boundary.

Gate House SP/GH/108 shall monitor all vehicular and pedestrian egress from the Process Site on the southern boundary in the event of an emergency.

Secondary/Emergency Gate House SP/GH/103 shall monitor all vehicular and pedestrian egress from the Process Site on the northern boundary in the event of an emergency.

The Gate House Guard Rooms shall be located so as to provide good all round visual observation of their respective areas.

Window counters shall be located on either side of the Guard Room.

The buildings shall also provide a Tea room and Ablutions/Lockers to the Main Gate Houses and  the Secondary/Emergency Gate Houses.

Catering facilities shall be provided in the Main Workshop and Main Canteen Building.

The building shall be supported with HVAC equipment located on the roof.

Hard and soft landscaping shall be employed to the Gate House buildings.

Area     :    54 sq m gross for SP/GH/101, 102, & 108.

36 sq m gross for SP/GH/103.

Two car parking covered bays and two bicycle stands shall be provided at the Main Gate Houses. The Secondary/Emergency Gate House shall have one car parking covered bay  and one bicycle stand  adjacent to the building.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design by COMPANY and the EPC CONTRACTOR.  The structures shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled single skin metal roof sheeting.

Reference Drawings and DocumentsPersonnel Occupancy

Phases ... plant shall be operated by its own operational staff.

The Gate House Buildings shall include the following facilities :                

Parking capacity :

Two vehicle bays and two bicycle stands, all protected by Shelters shall be provided per Main Gate House and one vehicular bay and one bicycle stand all protected by a Shelter shall be provided for the Secondary/Emergency Gate House.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.

Main Gate Houses (3 No.)

The room's clear surfaces and occupancy will be according to bellow table to be developed at detail design.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

Structural frame : Reinforced concrete column and beam construction on a 6.0 m x 6.0 m grid and concrete ground and roof slabs.  Non load bearing masonry shall be specified between the columns and beams.

Guard Room shall have curved glass window to facilitate good visual control.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of roof beams shall be: 2.8 m incorporating electrical and HVAC zones to be finalised at detail design.

Clear height to underside of false ceiling shall be: 2.4 m.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering.

The finished ground floor level shall be 0.2 m above the external pavement level.

External finish:  The external faces of the structural concrete frame shall be painted with masonry paint, and panels finished with a facing brick and the CONTRACTOR shall obtain COMPANY approval.

Steel structure to parking structures.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m.

Ground floor Slab

For areas of screed/ceramic tiles/grout, slab to be rough tamped.

General finishing: there are a number of applied finishes and reference should be made to the finishes schedule on drawing ....

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side ditches.

Perimeter concrete canopy to provide protection from the sun radiation or from the rain.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

External walls shall be an insulated masonry construction with render finish externally and painted plaster/fair faced finish internally.

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs.

Windows shall be either powder coated steel or anodised aluminium with fixed tinted double glazing generally. Sliding window to both sides of the Guard room.

Personnel doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by Proprietary Manufacturer.

Louvres shall be powder coated metal.

Internal walls & partitions

Concrete block walls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Personnel doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by Proprietary Manufacturer.

Ablutions/Tea room shall have a glazed tile finish on grout on plaster.

General areas shall be plaster with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The building shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type: Office.

Hazard rating: Ordinary.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls: A60 minimum.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

Utilities

Potable Water shall be from a Plant central supply.

Electrical.

Telecoms.

Sub Station Buildings SP/SS/101- SP/SS/107 and

SP/SS/109 – SP/SS/110

General

Location:  There are ten Sub Station Buildings on the site located in various areas. See Overall Plot Plan ... for locations.

Some of the Sub Stations, including the ITR’s, shall be designed by the CONTRACTOR as blast resistant in accordance with the requirements of ASCE – ‘Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities’. The sub-stations to be designed as blast resistant, together with the appropriate minimum blast design parameters, are specified in Section 11.29 of

... – Consequence Analysis.

All external doors shall be designed to the same blast specification as the structure.

All HVAC louvres and service penetrations shall be designed to the same blast specification as the structure.

There shall be no windows in the Sub Station/ITR Buildings.

Function:  The Sub Station Buildings are un-manned except for periods of maintenance and inspection.  The buildings shall distribute electrical power and control Instrumentation throughout the Phases ... site.

Part of the ground floor area shall accommodate the Cable Basement 2.95 m approx below the external pavement, in Sub Station 1 and 2.65 approx in all others, for the electrical cables, located on racks, which feed into the ground floor slab to the cabinets located in the Equipment rooms.

The Cable Basement shall have a clear height to underside of beams of 2.5m to SS1 and 2.2m to all other Sub Stations to be finalised at detail design.

 With the exception of the Cable Basement, all rooms shall be located at ground floor level.

ITR Instrumentation rooms are located at ground floor level with a computer floor 900 mm deep below ground floor level  and a manually activated Co2/inertgas total flooding system should be provided for the false floor of ITRs.

ITR’s shall be totally segregated from the Cable Basement.

ITR’s shall be manned, blast rated and personnel shall enter via a blast Lobby.

Electrical and Instrumentation cables must be segregated to avoid interference.

The Electrical Switch Room shall, for daily access, be entered via a dedicated door. All other doors shall be either equipment doors or emergency escape doors around the perimeter for intermittent use and these shall be alarmed for improper use.

External access doors to the Electrical Switchroom shall be 3.0 m high and for Sub Station 1 shall be 3.5 m high.

Transformer bays shall be located on the long elevations on one or both elevations.  Refer to layouts for configuration.

Transformer bays shall be constructed of concrete/masonry to provide two hours fire protection between bays and to the Sub Station, with open mesh gates for access and maintenance.  Profiled metal single skin sun roof to be provided to transformer bays, to fall to a gutter/down pipes.

The buildings shall not accommodate Tea rooms and catering facilities shall be  provided in the Operator buildings located in the Process site..

The buildings shall be supported with HVAC rooms.

External HVAC equipment shall be screened with metal louvred walls.

These areas represent the building footprint but exclude the Transformer bays.

Reference Drawings and Documents

Personnel Occupancy

Phases ... plant shall be operated by its own operational staff.

The Sub Station Buildings shall include the following facilities :

Electrical distribution for building services.

Instrumentation distribution.

Cable basement.

Switch room.

HVAC room.

Battery room.

Transformer bays.

Occupancy :

The Sub Stations shall be un-manned and visited only for maintenance and repair.

The ITR’s shall be manned and the Operatives shall work a three shift     rotation. Transformer bays are excluded from overall dimensions

Parking capacity :

Parking shall be provided at each Sub Station and located to suit the plot layout.  A total of 2 covered bays, 6.0 m x 3.0 m, and 2 bicycle stands shall be provided per Main Sub Station.  The number of covered bays shall be re assessed at Detail Design.  The structures shall provide protection from the sun radiation or from the rain and be constructed of steel and profiled metal single skin roof sheeting.

There shall be vehicular access to the buildings for equipment delivery and service rooms.

For layout of rooms, areas and finishes refer to Architectural drawings noted above.  The layout shall be finalised at Detail Design.

Design Features

Structure

Reinforced concrete structure, painted and designed to blast criteria above.

External walls shall be a concrete envelope with an inner masonry block wall or gypsum board lining forming an insulated cavity with a plaster finish internally.  Externally the concrete shall be profiled to a pattern similar to the column and beam buildings. Screed to receive a hardener.

Day work and formwork joints shall be controlled and design developed at Detail Design stage.

Clear height to under side of Cable Basement beam shall be: 2.5 m clear to SS1 and 2.2m to all other Sub Stations.

Structural analysis shall be developed at Detail Design.

Peripheral ground-beam shall be raised by a plinth of 0.2 m above the surrounding pavement to protect rendering.

The finished ground floor level shall be 0.2 m above the external pavement level. There shall also be a 900 mm computer floor zone to the ITR’s below the ground floor computer floor finish.

External finish: Fair faced concrete frame painted with masonry paint. Refer to Architectural drawings for colour.

Steel structure to parking structures.

Clear height to underside of parking structure shall be: 2.5 m.

Ground floor Slab

For areas of screed, slab to be rough tamped.

Switchgear Room : reinforced concrete slab with secondary beams to slots below cabinets for cable feed from Basement below. After installation of the cables, slots to be sealed for fire to the same fire rating as the floor.

For areas of computer floor and HVAC, floor to be trowelled smooth and screed with a hardener.

Computer floor areas supported off the slab shall be designed for a concentrated load of 4.5 kN or a UDL of 5.0 kN/m2.

For minimum Live loads refer to Civil Specifications.

Battery Room slab shall be rough tamped to receive Alkaline resistant tiles/grout, to falls to floor gullies.

Cable basement to be concrete, trowelled smooth to receive a concrete hardener.

Cables shall enter the Cable Basement via Multi Cable Transits, MCT’s cast in the walls.

General finishing: there are a number of applied finishes and reference should be made to the finishes schedule on the above drawings.

Perimeter pavement for access and maintenance.

Roof covering

Reinforced concrete flat roof slab with insulation, sand cement screed to falls and applied proprietary waterproof finish protected by concrete tiles.

Multi directional slopes to rainwater outlets/down pipes.

Rainwater drainage shall be cast iron rainwater outlets and galvanised carbon steel or PVC down pipes discharging to road side drainage.

Roof drainage shall not enter the building.

Concrete canopies to be located over doors.

Covered car parking bays: sloping roof with proprietary metal cladding on painted steel structure.

External walls

The Sub Stations, including the ITR’s, shall be designed by the CONTRACTOR as blast resistant as defined in 12.11.1.

Reinforced, fair faced concrete structure, painted and designed to blast criteria above.

External walls shall be a concrete envelope with an inner masonry block wall or gypsum board lining forming an insulated cavity with a plaster finish. Externally, the concrete shall be profiled to a pattern similar to the column and beam buildings.

‘U’ values shall be as HVAC Specification.

Blockwork inner leaf shall be non load bearing tied to structure with sleeved ties and 30 mm fire rated soft joints to head and jambs. Masonry wall to maintain its integrity in the event of a blast and not cause injury to personnel nor cause damage to equipment.

There shall be no windows provided in the Sub Station/ITR Buildings.

All external doors shall be blast rated to the same blast criteria as the structure  with stainless steel furniture. The finish shall be powder coated steel.

Louvres shall be powder coated metal and blast rated to the same blast criteria as the structure.

All super structure service penetrations shall enter the building via multi cable transit blocks, MCT’s and be designed to the same blast criteria as the structure.

 Transformer bays shall be concrete/masonry with open mesh gates for access and maintenance.

Cables to ITR’s shall be via Multi Cable Transits blocks into the computer floor void and blast rated to the same blast criteria as the structure.

Internal walls & partitions

Firewalls to provide 2 hours fire resistance between HVAC, Electrical and Instrument rooms and other areas to comply with fire regulation requirements.

Concrete blockwalls shall be specified where fire and acoustic control is required.

Personnel doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

Equipment doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture.

General areas shall be emulsion paint on masonry.

Service areas shall be fair faced with an emulsion finish.

Internal finishes

Refer to finishes in ... – “Building Material Specification and Finishing Schedules”.

Equipment features

Refer to ... – “List of Equipment and furniture in Buildings”.

HVAC

Refer to HVAC Specifications above.

The buildings shall be air conditioned.

Safety Requirements

General

Safety shall be based on NFPA 101 requirements.

Building type: Industrial.

Hazard rating: High.

Means of egress

Minimum width of escape routes shall be: 1.2 m.

Total number of means of escape: Refer to layout drawing above.

HVAC and Electrical rooms shall have equipment/escape doors direct to the external area.

Maximum travel distance to exits shall be: 25 m.

Safety lighting for means of escape shall be: 90 minutes on a self contained battery system.

Marking of means of egress as NFPA 101.

Panic push-bars shall be specified only on all emergency escape doors.

Means of escape signs shall be as NFPA 101.

Fire protection elements

Fire resistance as NFPA 220.

Fire rated walls shall be: A60 minimum.

Fire rated doors shall be: 60 minutes minimum and self closing.

All HVAC related items shall be as HVAC Specifications above.

All Fire Fighting related items shall be as HSE Specifications above.

All penetrations through fire rated walls shall be fire rated to match the fire rating of the walls.

Eye Wash facility to be provided to the Battery Rooms.

Utilities

Condensate shall be from a central supply.

Chilled Water.

Electrical.

Instrumentation.

Telecoms.

Operator Buildings

Operator Buildings shall be provided to the Process Site and house Ablutions/Kitchenette facilities for 10 operators in each.  The buildings shall be steel structures clad with a Proprietary metal insulated cladding.  Doors shall be insulated powder coated metal with stainless steel furniture by a Proprietary Manufacturer.  COMPANY/CONTRACTOR shall develop the design at Detail Design.

Each building should provide toilet, locker and shower facilities for 10 operators. The proper number and location of the buildings in the plot plan shall be finalized during detail design to fulfil plant process staff requirements.


 برچسب ها: 

BUILDING FUNCTIONAL SPECIFICATION

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC) مشخصات فنی ساختمانی

Spec پروژه

مشخصات پروژه

خرید Spec پروژه

فروش Spec پروژه

مشخصات فنی پروژه

دانلود Spec پروژه

خرید مشخصات پروژه

دانلود Spec پروژه

دریافت Spec پروژه

فروش مشخصات پروژه

دانلود مشخصات پروژه

Spec پروژه پتروشیمی

Spec پروژه پتروشیمی

دانلود مشخصات پروژه

دریافت مشخصات پروژه

خرید مشخصات فنی پروژه

فروش مشخصات فنی پروژه

دانلود مشخصات فنی پروژه

دانلود مشخصات فنی پروژه

دریافت مشخصات فنی پروژه

خرید Spec پروژه پتروشیمی

خرید Spec پروژه پتروشیمی

خرید دانلود مشخصات پروژه

فروش Spec پروژه پتروشیمی

فروش Spec پروژه پتروشیمی

فروش دانلود مشخصات پروژه

مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دانلود Spec پروژه پتروشیمی

دانلود Spec پروژه پتروشیمی

دانلود دانلود مشخصات پروژه

دریافت Spec پروژه پتروشیمی

دریافت Spec پروژه پتروشیمی

دریافت دانلود مشخصات پروژه

خرید مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

خرید مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

فروش مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

فروش مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دانلود مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دانلود مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دریافت مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

دریافت مشخصات فنی پروژه پتروشیمی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018