مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): اصول طراحی سیستم های تهویه مطبوع HVAC BASIS OF DESIGN

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 22

Part of SPEC:


Design Philosophy

The overall design shall allow for each HVAC systems to handle the required air volumes necessary to maintain the room design requirements at all times and shall be developed starting from the HVAC Design Philosophy.

HVAC SYSTEM DESIGN BASIS

Site Location

External Psychrometric Conditions

The external psychrometric design conditions to be used for designing the HVAC systems are:

HOT SEASON

Dry bulb temperature :     + 44° C

Wet bulb temperature :     37 °C

Relative humidity :         65 %

Diurnal variation :        15° C

Air cooled condensing units shall be designed with an external air temperature of 48°C.

COLD SEASON

Dry bulb temperature:     + 5° C

Relative humidity:        100 %

Other Site Data

Refer to ... “Basic Engineering of Design Data for Onshore Facilities”, for data concerning the following points:

Meteorological data

Ambient air temperature and humidity

Ambient air quality

Tropical, dusty and saliferrous with maximum average content of H2S (10 ppm) and SO2 (2 ppm) Wind

Design wind speed : 35 m/s

Prevailing wind direction for design purpose : From NW to SE

[Deleted]

All HVAC systems shall be designed to meet the above conditions and include durable protection coating to withstand the industrial and saline atmosphere conditions.

Internal Psychrometric Design Conditions

Inside psychrometric conditions and pressurisation for rooms are listed in Table 11.4.1 below

For details of equipment heat emissions (gains) refer to clause 11.9.3.

Note :

ACH = Air change per hour.

Inside temperature in rooms are at 1.5 m from the floor.

HVAC air velocity at 1.2m from the floor shall not exceed 0.15 m/s.

The CONTRACTOR shall allow for Buildings/Areas to be un-manned as indicated on the above table 11.4.1.

Positive pressure shall be between +25 Pa to + 50 Pa maximum.

The HVAC CONTRACTOR at detail design stage shall provide calculations demonstrating that the humidity in the air conditioned space / room is sufficient to prevent discomfort to personnel. The flow diagrams indicate humidification units. If, however, the calculations demonstrate that no further humidification is required, the units can be omitted.

Fresh Air Renewal Rates

Fresh air flow in mechanically ventilated areas shall be designed in order to:

Provide minimum fresh air renewal rate requirements.

Maintain the overpressure when required.

Compensate for specific exhaust if any Battery Rooms, Kitchen (hood extract),Toilets, Lockers, Laboratory and Sanitary Premises.

Minimum fresh air requirements are indicated in Table 11.4.1.

In all cases, these volumes of air renewal shall ensure at least 36 m³ /h of air per person present in the area.

Fresh air requirements in Battery rooms are indicated in paragraph 11.10.3.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: HVAC BASIS OF DESIGN حجم: 42.07 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

فلسفه طراحی

طراحی کلی باید برای هر یک از سیستم های تهویه مطبوع اجازه داده شود تا حجم لازم هوا مورد نیاز برای حفظ الزامات طراحی اتاق را در همه زمان ها و از فلسفه طراحی HVAC توسعه یابد.

سیستم طراحی سیستم تهویه مطبوع

محل سایت

شرایط روانی خارجی

شرایط طراحی روان سنجی خارجی که برای طراحی سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود عبارتند از:

فصل گرما

دمای لامپ خشک:               + 44 ° C

درجه حرارت مرطوب:               37 درجه سانتیگراد

رطوبت نسبی :                             65٪

تنوع روزانه:                             15 درجه سانتی گراد

واحدهای خنک کننده هوا باید با دمای محیط خارجی 48 درجه سانتیگراد طراحی شود.

فصل سرما

دمای لامپ خشک :               + 5 درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی :                             100٪

سایر اطلاعات سایت

به اطلاعات مربوط به نکات زیر مراجعه کنید : "مهندسی پایه اطلاعات طراحی برای امکانات در فضای باز "

داده های هواشناسی

دمای هوا و رطوبت هوا

کیفیت هوای محیط

گرمسیری، گرد و غبار و سالی فریز با حداکثر حد مجاز H2S (10 ppm) و SO2 (2   ppm) باد

 طراحی سرعت باد: 35 متر بر ثانیه

جهت باد غالب برای هدف طراحی: از NW به SE

[حذف شده]

تمام سیستم های تهویه مطبوع باید مطابق با شرایط فوق طراحی شده و شامل پوشش محافظتی با دوام برای مقاومت در برابر شرایط محیطی صنعتی و سالین باشد .

شرایط طراحی داخلی روانشناسی

در داخل شرایط سایکرومتری و pressurisation برای اتاق در جدول ذکر شده 11 .4.1 زیر

برای جزئیات تولید گازهای گلخانه ای تجهیزات عملیات حرارتی (سود) به بند 11 .9.3 مراجعه کنید.

توجه داشته باشید :

ACH = تغییر هوا در ساعت .

دمای داخل اتاق در 1.5 متر از طبقه است.

سرعت هوای HVAC در 1.2 متر از کف نباید بیش از 0.15 متر بر ثانیه باشد.

پیمانکار باید اجازه می دهد برای ساختمان / مناطق به سازمان ملل متحد سرنشین دار یک S در جدول بالا 11 .4.1 نشان داد.

فشار مثبت باید بین 25 تا 50 تا حداکثر 50 باشد.

قراردادی HVAC در مرحله طراحی دقیق باید محاسبات نشان دهد که رطوبت در فضای اتاق / اتاق تهویه هوا برای جلوگیری از ناراحتی به پرسنل کافی است. نمودار جریان نشان می دهد واحدهای رطوبت. اگر، با این حال، محاسبات نشان می دهد که هیچ رطوبت اضافی مورد نیاز نیست، واحد را می توان حذف شده است.

نرخ نوسازی هوای تازه

جریان هوای تازه در مکانهای هوای مکانیکی باید طراحی شود تا:

P rovide حداقل نیازهای نرخ بازسازی هوای تازه .

در صورت لزوم، فشار بیش از حد را مصرف کنید .

C برای اگزوز خاص اگر هیچ اتاق باتری، آشپزخانه (عصاره هود)، توالت، قفسه ها، آزمایشگاه ها و امکانات بهداشتی .

حداقل الزامات هوای تازه در جدول 11 نشان داده شده است .4.1.

در هر مورد، این حجم تجدید هوا باید حداقل 36 مترمکعب در ساعت هوا در هر نفر در منطقه باشد.

الزامات هوای تازه در باتری ها در بند 11-10.3 نشان داده شده است.

فشار مورد نیاز

حجم هوای تازه باید برای اطمینان از کافی باشد، هنگامی که درب بسته است، در اتاق بیش از فشار در جدول 11 .4.1 نشان داد.

کارایی فیلتر تصفیه هوا

در جایی که فیلترها در شرایط طبقه فیلتر مشخص شده است، این به میانگین بازدهی نقطه گرد و غبار مصنوعی یا میانگین بازده نقاط گرد و غبار مصنوعی مطابق با BS EN 779 مربوط می شود. درجه برای هر طبقه خاص فیلتر برای حجم هوا استفاده می شود؛ ظرفیت نگهداری گرد و غبار.

فیلترها باید انتخاب شوند تا به طور موثر تمام هوای تازه را به ساختمانها و همه جریانهای مجددا پخش کنند.

کلاس های زیر باید اعمال شوند:

*               راندمان اولیه نقطه گرد و غبار (EA) <20٪

الزامات فیلتر هوای تازه

ورودی ها و خروجی های تازه باید با لولاهای ماسه ای نصب شود.

بازده لولا های تله شن و ماسه باید باشد:

برای اندازه ماسه 350.700  90٪ با سرعت هوا 1m / s

برای اندازه ماسه 75.700  80٪ با سرعت هوا 1m / s

دست زدن به واحد هوا باید مناسب برای عملیات در رطوبت بالا (تا 99٪ RH) و محیط گرد و خاکی است. خصوصیات فیلتراسیون باید به شرح زیر باشد:

بخش پنجره پیش تصفیه : G4 (EU4) بهره وری

بخش کیسه فیلتر: F7 (EU7) یا F9 (EU9) کارایی همانطور که در فلسفه HVAC نشان داده شده است .

هر مونتاژ فیلتر باید مگناهلی قطر 100 میلی متر داشته باشد. این ابزار اندازه گیری می شود در c یک پا (پاسکال) با استفاده از نشانگر نشانه در سبز و قرمز librated به نشان می دهد افت فشار تمیز و فیلتر.

نیازهای تصفیه هوای مجدد برای اتاق کنترل و ابزار دقیق

مجتمع های تهویه مطبوع اتاق کنترل و اتاق فنی باید با فیلترهای F9 (EU9) کارایی داشته باشند.

مجددا مورد نیاز برای تصفیه هوا برای اتاق های دیگر (مانند واحدهای فن کویل و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد . استانداردهای VENDOR برای تأیید به پیمانکار ارسال خواهد شد . واحدهای کویل فن یا تقسیم کردن واحدهای تهویه مطبوع بسته به طور کلی باید مطابق با G3 باشد   ( EU3) بهره وری.

سطوح سر و صدا

سطح سر و صدا تولید شده و منتقل شده توسط تجهیزات HVAC در حال اجرا در همان زمان نباید بیش از محدودیت های مشخص شده در ... مشخصات برای کنترل سر و صدا.

باید سر و صدا تولید شده توسط تجهیزات تجاوز هفتم OSE بالا در سند در بالا مشخص، قراردادی باید عایق صدا مناسب برای رسیدن به سطح مورد نیاز است.

نصب ضد لرزش باید برای جداسازی تمام تجهیزات از ساختار ارائه شود و اتصالات انعطاف پذیر بین تجهیزات چرخشی و لوله های لوله ای باید فراهم شود.

در طی طراحی جزئیات، پیمانکار باید سطح قدرت صدا از واحدهای تامین هوا و بازگشت / خروجی را تعیین کند. اگر این سطوح صحیح (dbA) کمتر از موارد ذکر شده در سند پروژه است: مشخصات برای کنترل نویز - ... بخش 10، سپس اتاناتورهای صدا HVAC، همانطور که در جریان نمودار هوای فشرده نشان داده می شود، می تواند برداشته شود. پیمانکار باید COMPANY را با محاسبات برای حمایت از تمیز کردن سیستم های تهویه مطبوع HVAC تامین کند.

دستاوردهای حرارتی

افزایش حرارت از نورپردازی

اتاق های فنی:               20 W / m²

اتاق های دیگر:               10 W / m²

دستاوردهای گرما از مردم

کارگاه ها و سینی / آشپزخانه :

حرارت معقول:               100 وات / نفر

حرارت نهان:                             130 وات / نفر

اتاق های دیگر:

حرارت معقول:               65 وات / نفر

حرارت نهان:                             65 وات / نفر

تعداد افراد برای ساختمان های مجهز به 1 نفر / 8 متر مربع است

برآورد گرمای حاصل از تجهیزات

دستاوردهای حرارتی که در اینجا ذکر شده اند فقط نشان دهنده ی آن هستند. آنها باید در طراحی جزئیات توسط CONTRACTOR برای طراحی HVAC مجددا محاسبه شوند و این باید بر اساس محاسبه سود گرما باشد.

اداره / غذا خوردن ساختمان :

اتاق برق :                                           10 کیلو وات

دفاتر:                                                         0.25 کیلو وات / هر کدام

ساختمان کنترل:

اتاق کنترل مرکزی (CCR):               50 کیلو وات

اتاق فنی:               40 کیلو وات

اتاق مهندس؛                                           10 کیلو وات

اتاق چاپی:                                           10 کیلو وات

اتاق مخابراتی:                                           20 کیلو وات

اتاق برق:                                           35 کیلو وات

اتاق باتری:                                           20 کیلو وات

کارگاه / ساختمان انبار

دفاتر:                                                         0.25 کیلو وات / هر کدام

اتاق بازرگانی:                                           40 کیلو وات

اتاق باتری:                                           20 کیلو وات

ایستگاه آتش نشانی

اتاق برق:                                           10 کیلو وات

پست برق SS1

اتاق بازرگانی:                                           49 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       24 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           2 کیلو وات

پست برق SS2

اتاق بازرگانی:                             32 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       16 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

پست برق SS3

اتاق بازرگانی:                             40 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       24 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

پست برق SS4

اتاق بازرگانی:                             50 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       8 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

پست برق برق SS5

اتاق بازرگانی:                             53 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       12 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

پست برق SS6

اتاق بازرگانی:                             51 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       13 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

پست برق برق SS7

اتاق بازرگانی:                             41 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       14 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

زیرزمینی برق SS9

اتاق بازرگانی:                             22 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       19 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

پست برق SS10

اتاق بازرگانی:                             27 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       14 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

زیرزمینی برق SS11

اتاق بازرگانی:                             27 کیلو وات

اتاق باتری:                                           2 کیلو وات

یو پی اس:                                                                       15 کیلو وات

ITR:                                                                       8 کیلو وات

زیرزمین کابل:                                           3 کیلو وات

مناطق غذاخوری :                                                         35 w / m2

ساختمان مخابراتی:                             40 w / m2 بارهای تجهیزات

تعمیر و نگهداری خودرو:                                           25 w / m2

آزمایشگاه :                                                                       30 w / m2

گیتهاوس :                                                                       25 w / m2

[حذف شده]

متفرقه

افزایش دما به دلیل موتورهای هوای HVAC باید در نظر گرفته شود.

محاسبات

ضریب انتقال گرما سازه ( ارزش U )

ضرایب انتقال حرارت دیوار، پنجره، کف، سقف و دیگر عناصر ساختاری براساس اطلاعات مندرج در اسناد راهنمای ASHRAE یا CIBSE محاسبه می شود، مگر اینکه اطلاعات دقیق از تولید کنندگان، تامین کننده یا سایر منابع موجود باشد.

مقادیر ذکر شده در زیر مقادیر حداقل U برای محاسبه بارهای گرمایشی و خنک کننده هوا محاسبه شده است:

دیوارهای عایق خارجی:                             0.35 W / m².deg

سقف (با عایق):                             0.3 W / m².deg

پنجره ها:                                                         2.00 W / m².K

دیوارهای غیر عایق خارجی:               2.2 W / m².deg

درب ها:                                                         4 W / m².deg

طبقه (بدون عایق):               2 W / m².deg

اسلب:                                                                       1.75 W / m².deg

رنگ متوسط ساختمان.

محاسبه بارهای گرمایش و خنک کننده

روش محاسبه باید با استفاده از یک برنامه کامپیوتری بر اساس ASHRAE CIBSE یا تامین کننده روش CARRIER یا TRANE توسعه یابد.

مقادیر دما و رطوبت ذکر شده در جدول 11 .4.1. ستون "طراحی" باید برای طراحی ظرفیت خنک کننده و حرارت دادن تجهیزات HVAC استفاده شود.

را محاسبه تا هوا

مقدار هوا هوا باید در نظر گرفته شود:

کمترین مقدار هوای تازه در رابطه با اتاق های اشغال شده و تجهیزات مورد نیاز.

در داخل محدوده آزمایشگاه حداقل نیاز به هوای تازه باید 6 تغییر هوا در ساعت است. علاوه بر این، پیمانکار باید حجم هوا طراحی را برای کابین های آتش نشانی ایجاد کند و اطمینان از اینکه آرایش هوا تازه برابر این مقدار است. با این حال، هرچه که حجم هوا بیشتر باشد، باید برای ایجاد مفهوم طراحی HVAC استفاده شود.

نیاز هوای خروجی

بیش از حد فشار داخل ساختمان با استفاده از فضای باز، در صورت لزوم.

در اتاق های باتری حداقل جریان هوا باید به عنوان دنبال کننده یا نرخ تغییر هوا داده شده در جدول 11.4.1، هر کدام که بیشتر باشد تعیین می شود.

EN 50 272-2

Q = 0.05 • n •  گاز • Crt • 10-3

Q = m3 / hr

n = تعداد سلولها

 گاز =  شناور یا افزایش (MA / Ah) مربوط به محاسبه را ببینید جدول زیر.

Crt = ظرفیت C10 برای سلولهای اسید سرب (Ah) Uf = 1.80 V / cell در 20 درجه سانتیگراد

جدول برای گاز  .

در اتاق دیگر مقدار هوای تازه باید به نیازهای مشخص شده در جدول 11 .4.1 مطابقت داشته باشد.

محاسبات دودکش و طرفداران

محاسبه باید با استفاده از روش های طراحی مبتنی بر ارائه شده در کتاب ASHRAE یا CIBSE تهیه شود. اصول یا روش تأیید مشابه.

حداکثر سرعت مجاز هوا در کانال ها باید باشد:

مجوز در مناطق منهتن :                             4 متر در ثانیه (در شاخه ها) - 6 متر در ثانیه (در اجرای اصلی)

مجوز در مناطق بدون سرنشین :                             10 متر بر ثانیه

تامین وسایل نقلیه در مناطق مجهز :                             2 متر / ثانیه

تامین وسایل نقلیه در مناطق بدون سرنشین :               4 متر / ثانیه

پخش کننده های کف سوراخ :               500 مترمکعب در ساعت در حدود عرضه هوا برای یک دیوار صاف سوراخ 600 میلیمتر و 600 میلیمتر

محاسبات لوله

محاسبه باید با استفاده از روش های طراحی مبتنی بر ارائه شده در کتابچه راهنمای ASHRAE یا CIBSE انجام شود. مبانی یا روش های تایید شده مشابه.

تفاوت دما بین محیط اطراف و هوا

تفاوت دما بین محیط و هوای نفوذ نباید بالاتر از موارد زیر باشد:

پخش کننده های القایی بالا :                             12 درجه سانتی گراد

خطوط خطی القایی بالا :               12 درجه سانتی گراد

دیگران مشبک :                                           10 درجه سانتی گراد

مشبک های کف :                                                         6-7 درجه سانتی گراد

تجهیزات ظرفیت نصب و شارژ توسط

کارخانه و تجهیزات آماده به کار باید به این معنی باشد که تمام واحد مربوطه آماده آماده باشد تا به طور خودکار آغاز شود. مثالها عبارتند از:

فن در حالت آماده باش:               فن، موتور و کابین آماده به کار و اتصال به دودکش، با تمام کابل، قدرت و کنترل در حال حاضر در پانل کنترل موتور نصب شده است.

واحدهای بارگیری هوا:               واحد بسته بندی شامل تمام اجزای [حذف شده] ، قدرت و کنترل هایی که قبلا در پانل کنترل موتور نصب شده اند.

تولید آب سرد متمرکز

واحدهای آب سرد :               یکی به عنوان ایستاده توسط

پمپ های آب سرد:               یکی به عنوان ایستاده توسط

تجهیزات بیش از ظرفیت

کویل خنک کننده آب :               + 20٪

کویل های خنک کننده DX :               + 10٪

بخاری برقی :               + 10٪

واحدهای آب سرد :               + 10٪

F ans :               + 10٪

umps P:               + 10٪

خنک کننده هوا خنک کننده :               + 10٪

واحدهای کویل فن :               برای انتخاب وظیفه واحد در سرعت کم یا متوسط انتخاب شده است. برای مفهوم دقیق انتخاب سرعت فن به HVAC Philosophy مراجعه کنید.

تجهیزات آماده به کار برای مناطق حساس:

کلیه مناطق حساس مانند زیر ایستگاه ها، ساختمان کنترل، آزمایشگاه، مخابرات، ایستگاه آتش نشانی، تجهیزات خنک کننده سیستم های تهویه مطبوع باید تکرار شوند (وظیفه / آماده به کار با تغییر خودکار) برای اطمینان از کار مستمر.

واحد بسته بندی شده (وظیفه / آماده به کار)

ایستگاه های برق / وسایل فنی:

واحدهای آب سرد زمانی که قابل اجرا هستند (وظیفه / ایستاده)

واحدهای بارگیری هوا (وظیفه / نگهداری)

پمپ های آب سرد (وظیفه / ایستاده)

واحد بسته بندی شده (وظیفه / آماده به کار)

اتاق کنترل / ابزار دقیق اتاق فنی / اتاق مخابرات

واحد تهویه مطبوع (وظیفه / ایستاده)

پمپ های آب سرد (وظیفه / ایستاده)

واحد بسته بندی شده (وظیفه / آماده به کار)

اتاق های باتری

بستن کنترل واحد A / C (وظیفه / آماده به کار)

طرفداران خروجی (وظیفه / ایستاده)

یو پی اس

واحد تقسیم خنک کننده A / C (وظیفه / آماده به کار)

LER

واحد های تقسیم خنک کننده A / C (تمام واحدهای A / C باید در شرایطی که سیستم HVAC در حجم کم هوا فقط در طول پروتکل عملیات اضطراری عمل می کند ، باید وظایف خود را مطابق با دمای داخلی انجام دهد ).

مناطق خطرناک / ساختمان های مقاوم در برابر انفجار و انفجار

(- تجهیزات ضد انفجار جرقه و غیر) تجهیزات برق HVAC باید به نیازهای پروژه در مورد ایمنی و مناطق خطرناک را برآورده سازد.

نکته: تمام ساختمان های سیستم های HVAC که در بند 1-2 آورده شده اند در مناطق غیر خطرناک قرار می گیرند اما نیاز به مقاومت در برابر انفجار باید به الزامات ایمنی و الزامات برسد.

انفجار ضد سرقت / سوپاپ:

ورودی هوا و تخلیه هوا از ساختمان های مقاوم در برابر انفجار باید با ضد انفجار ضد آب / دریچه نصب شود.

اتصالات

لوازم برق برق

ولتاژ کنترل دستگاه

ابزار هوا

آب سودمندDesign Philosophy

The overall design shall allow for each HVAC systems to handle the required air volumes necessary to maintain the room design requirements at all times and shall be developed starting from the HVAC Design Philosophy.

HVAC SYSTEM DESIGN BASIS

Site Location

External Psychrometric Conditions

The external psychrometric design conditions to be used for designing the HVAC systems are:

HOT SEASON

Dry bulb temperature :     + 44° C

Wet bulb temperature :     37 °C

Relative humidity :         65 %

Diurnal variation :        15° C

Air cooled condensing units shall be designed with an external air temperature of 48°C.

COLD SEASON

Dry bulb temperature:     + 5° C

Relative humidity:        100 %

Other Site Data

Refer to ... “Basic Engineering of Design Data for Onshore Facilities”, for data concerning the following points:

Meteorological data

Ambient air temperature and humidity

Ambient air quality

Tropical, dusty and saliferrous with maximum average content of H2S (10 ppm) and SO2 (2 ppm) Wind

Design wind speed : 35 m/s

Prevailing wind direction for design purpose : From NW to SE

[Deleted]

All HVAC systems shall be designed to meet the above conditions and include durable protection coating to withstand the industrial and saline atmosphere conditions.

Internal Psychrometric Design Conditions

Inside psychrometric conditions and pressurisation for rooms are listed in Table 11.4.1 below

For details of equipment heat emissions (gains) refer to clause 11.9.3.

Note :

ACH = Air change per hour.

Inside temperature in rooms are at 1.5 m from the floor.

HVAC air velocity at 1.2m from the floor shall not exceed 0.15 m/s.

The CONTRACTOR shall allow for Buildings/Areas to be un-manned as indicated on the above table 11.4.1.

Positive pressure shall be between +25 Pa to + 50 Pa maximum.

The HVAC CONTRACTOR at detail design stage shall provide calculations demonstrating that the humidity in the air conditioned space / room is sufficient to prevent discomfort to personnel. The flow diagrams indicate humidification units. If, however, the calculations demonstrate that no further humidification is required, the units can be omitted.

Fresh Air Renewal Rates

Fresh air flow in mechanically ventilated areas shall be designed in order to:

Provide minimum fresh air renewal rate requirements.

Maintain the overpressure when required.

Compensate for specific exhaust if any Battery Rooms, Kitchen (hood extract),Toilets, Lockers, Laboratory and Sanitary Premises.

Minimum fresh air requirements are indicated in Table 11.4.1.

In all cases, these volumes of air renewal shall ensure at least 36 m³ /h of air per person present in the area.

Fresh air requirements in Battery rooms are indicated in paragraph 11.10.3.

Pressurisation Requirements

The volume of fresh air shall be sufficient to ensure, when doors are closed, the room over pressure indicated in table 11.4.1.

Air Filtration Efficiency

Where filters are specified in terms of a Filter Class, this relates to average atmospheric dust spot efficiency or average synthetic dust weight arrestance in accordance with BS EN 779.  The grade for any particular class of filter applies to air volume; dust holding capacity.

Filters shall be selected to effectively filter all fresh air into buildings and all re-circulated air.

The following filter classes shall apply:

*    Initial dust spot efficiency (EA)<20%

Fresh Air Filtration Requirements

Fresh inlets and outlets shall be fitted with sand trap louvres.

The efficiency of the sand trap louvres shall be :

For sand size of 350.700  90% with 1m/s air velocity

For sand size of 75.700  80% with 1m/s air velocity

The Air Handling Units must be suitable for operation in high humidity (up to 99% RH) and dusty environments. The characteristics of the filtration shall be as follows:

Pre-filter panel section: G4 ( EU4 )efficiency

Filter bag section: F7 ( EU7 ) or F9 ( EU9) efficiency as indicated in the HVAC Philosophy.

Each filter assembly shall have a 100mm diameter magnahelic gauges. These gauges shall be calibrated in Pa ( Pascal ) with indication markers in Green and Red to indicate the clean and filter pressure drops.

Re-Circulated Air Filtration Requirements for Control and Instrument Technical Room

Re-circulating air conditioning units of Control Room and Instrument Technical Room shall be fitted with filters of F9 ( EU9 ) efficiency.

Re-circulated Air Filtration Requirements for Others Rooms (such as fan coil units, etc.). VENDOR’S standards will be submitted to CONTRACTOR for approval. Fan coil units or split packaged air conditioning units shall generally comply to G3 (EU3) efficiency.

Noise Levels

The noise levels generated and transmitted by HVAC equipment running at the same time shall not exceed the limits as specified in ... Specification for Noise Control.

Should the noise generated by equipment exceed those specified above in the above document, the CONTRACTOR shall provide suitable sound insulation to achieve the level required.

Anti-vibration mounting shall be provided to isolate all equipment from the structure and flexible connections shall be provided between rotating equipment and ductwork pipework.

During detail design, the CONTRACTOR shall establish the sound power level of the Supply Air and Return / Exhaust Air units. If these sound levels (dbA) are below those listed in project document: Specification for Noise Control – ... Section 10, then the HVAC sound attenuators, as indicated on the HVAC flow diagram, can be removed. The CONTRACTOR must provide the COMPANY with calculations to support the deletion of HVAC sound attenuators.

Heat Gains

Heat Gains from Lighting

Technical rooms:    20 W/m²

Other rooms:    10 W/m²

Heat Gains from People

Workshops and Canteen/Kitchen Area:

Sensible heat:    100 W/person

Latent heat:        130 W/person

Other rooms:

Sensible heat:    65 W/person

Latent heat:        65 W/person

The number of persons for manned buildings shall be based on 1 person/8m2

Estimated Heat Gains from Equipment

The heat gains indicated hereafter are indicative only. They shall be recalculated during detail design by CONTRACTOR for the HVAC Design, and this shall be the basis of the heat gain calculation.

Administration/Canteen Building:

Electrical Room:             10 kW

Offices:                 0.25 kW/each

Control Building:

Central Control Room (CCR):     50 kW

Instrument Technical Room:     40 kW

Engineer Room;             10 kW

Printer Room:             10 kW

Telecom Room:             20 kW

Electrical Room:             35 kW

Battery Room:             20 kW

Workshop/Warehouse Building

Offices:                 0.25 kW/each

Switchgear Room:             40 kW

Battery Room:             20 kW

Fire Fighting Station

Electrical Room :             10 kW.

Electrical Substation SS1

Switchgear Room:             49 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    24 kW

Cable Basement:            2 Kw

Electrical Substation SS2

Switchgear Room:         32 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    16 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS3

Switchgear Room:         40 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    24 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS4

Switchgear Room:         50 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    8 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS5

Switchgear Room:         53 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    12 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS6

Switchgear Room:         51 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    13 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS7

Switchgear Room:         41 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    14 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS9

Switchgear Room:         22 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    19 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS10

Switchgear Room:         27 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    14 kW

Cable Basement:            3 kW

Electrical Substation SS11

Switchgear Room:         27 kW

Battery Room:             2 kW

UPS:                     15 kW

ITR:                    8 kW

Cable Basement:            3 kW

Canteen Areas:                35 w/m2

Telecommunication Building:        40 w/m2 Equipment loads

Vehicle Maintenance:            25 w/m2

Laboratory:                     30 w/m2

Gatehouse:                    25 w/m2

[Deleted]

Miscellaneous

Temperature elevation due to HVAC fan motors shall be considered.

Calculations

Structural Heat Transmission Coefficients (U Values)

The heat transfer coefficients of wall, window, floor, roof and other structural elements shall be calculated according to information given in ASHRAE handbook Fundamentals or CIBSE, unless more accurate information is available from MANUFACTURERS, SUPPLIER or other sources.

The values given below are the minimum U values to be used for heating and cooling loads calculation of air-conditioned areas shall be:

External insulated walls:         0.35 W/m².deg

Roof (with insulation):         0.3 W/m².deg

Windows:                 2.00 W/m².K

External non insulated walls:     2.2 W/m².deg

Doors:                 4 W/m².deg

Floor (without insulation):     2 W/m².deg

Slab:                     1.75 W/m².deg

Colour of buildings medium.

Heating and Cooling Loads Calculation

Calculation method shall be developed by using a computer program based on the ASHRAE CIBSE or the SUPPLIER of CARRIER or TRANE methods.

The temperature and humidity values mentioned in Table 11.4.1. columns "design" shall be used for the design of cooling and heating capacity of HVAC equipment.

Make Up Air Calculation

Make-up air quantity shall take into account :

The minimum fresh air quantity in respect with rooms occupancy and equipment requirements.

Within the Laboratory Area the minimum fresh air requirement shall be 6 air changes per hour. In addition the CONTRACTOR shall establish the design air volume for the fume cupboards and ensure the fresh air make-up is equivalent to this value. However, which ever air volume is greater shall be used to establish the HVAC design concept.

The exhaust air requirement.

The indoor overpressure with respect to outdoor, where applicable.

In the Battery Rooms the minimum air flow rate shall be determined as follows or the air change rate given in Table.11.4.1 whichever is the greater.

EN 50 272-2

Q = 0.05 •n •  gas • Crt • 10-3

Q = m3/hr

n = number of cells

 gas =  float or boost (MA/Ah) relevant for calculation see table below.

Crt = Capacity C10 for lead acid cells (Ah) Uf = 1.80 V/cell at 20ºC.

Table for  gas.

In the others rooms fresh air quantity shall conform to requirements indicated in Table 11.4.1.

Ductwork and Fans Calculation

Calculation shall be prepared using established design methods as given in ASHRAE Handbook or CIBSE. Fundamentals or similar approved method.

Maximum allowable air velocity in ducts shall be:

Ducting in manned areas:        4 m/s (in branches) - 6 m/s (in main runs)

Ducting in unmanned areas:        10 m/s

Supply grilles in manned areas:        2 m/s

Supply grilles in unmanned areas:    4 m/s

Perforated floor diffusers:    500 m³/h approximately air supply for a perforated floor diffuser of 600mm x 600mm

Pipework Calculation

Calculation shall be developed using established design methods as given in ASHRAE Handbook or CIBSE. Fundamentals or similar approved methods.

Temperature Differences between Ambient and Blown Air

Temperature differences between ambient and blown air shall be never higher than the following :

High induction diffusers:        12°C

High induction linear grilles:    12°C

Others grilles:            10°C

Floor grilles:                6 - 7°C

Equipment Installed Capacity and Stand-By

Standby plant and equipment shall mean that the entire unit concerned has a standby ready to be automatically started.  Examples include:

Standby fan:    A standby fan, motor and cabinet connected to the ductwork, with all cabling, power and controls already installed within motor control panel.

Air handling units:    A packaged unit including all components [Deleted], power and controls already installed within motor control panel.

Centralised chilled water production

Chilled water units :    one as stand-by

Chilled water pumps:    one as stand-by

Equipment over capacity

Chilled water cooling coils:    + 20%

DX cooling coils:    + 10%

Electric heaters :    + 10%

Chilled water units:    + 10%

Fans:    + 10%

Pumps:    +10%

Air Cooled Condensers:    + 10%

Fan Coil Units:    To be selected at low or medium speed for unit duty. Refer to HVAC Philosophy for precise concept of fan speeds selection.

Stand-by equipment for sensitive areas:

All sensitive areas such as Sub-Stations, Control Building, Laboratory, Telecommunications, Fire Station, HVAC cooling equipment shall be duplicated (duty/stand-by with an automatic change-over) in order to ensure continuous duty.

Packaged Unit (Duty/Standby)

Electrical Sub-Stations/Instrument Technical Rooms:

Chilled water units when applicable (duty/stand by)

Air handling units (duty/stand-by)

Chilled water pumps (duty/stand-by)

Packaged Unit (Duty/Standby)

Control Room/Instrument Technical room/Telecom room

Air conditioning units (duty/stand-by)

Chilled water pumps (duty/stand-by)

Packaged Unit (Duty/Standby)

Battery Rooms

Close Control A/C Units (duty/standby)

Exhaust fans (duty/stand-by)

UPS

Cooling Split A/C units (duty/standby)

LER’s

Cooling Split A/C units (All A/C units shall have duties to suit the internal temperature when HVAC system is operating on low air volume, only during the Emergency Operation Protocol).

Hazardous Areas / Blast Proof and Blast Resistant Buildings

The HVAC Electrical equipment shall satisfy to the Project requirements regarding safety and hazardous areas (explosion proof and non-sparking equipment).

Note : All Buildings served by the HVAC systems and listed in paragraph 1.2 are located in non-hazardous areas but explosion resistant requirements shall satisfy to the safety and electrical requirements.

Explosion proof dampers/valves :

The air inlet and air discharge of blast resistant buildings shall be fitted with explosion proof dampers/valves.

INTERFACES

Electrical Power Supplies

Instrument Control Voltage

Instrument Air

Utility Water


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018