مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): حفاظت در برابر آتش سوزی PASSIVE FIRE PROTECTION

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 17

Part of SPEC:


GENERAL REQUIREMENTS

Supports of equipment containing flammable products, such as spheres, air coolers, structures including pipe racks located in the Onshore Facilities, shall be fireproofed based on the following criteria.

Extent of fire proofing

The extent of fireproofing shall be defined on Fireproofing Hazardous Areas where zones to be fireproofed shall be clearly shown.

Piping located outside the fire protection zone commencing from the ESDVs, to the pipe racks, for a maximum distance of 50 meters, shall be submitted to supplementary investigation in order to determine which kind of passive fire protection ( white paint, intumescent paint or other ) is best suited to ensure a failure temperature of 427° C against a 15 minutes jet fire.

Material :

Intumescent epoxy coating shall preferably be used as fireproofing material.

Lightweight vermiculite concrete may be used subject to Company approval.

A quality plan shall be provided which demonstrates that any risk of underneath corrosion is precluded.

Flexible easy removable fire protection covers such as PYTEC Fire Protection System or equivalent.

The proprietary cementitious fireproofing system shall incorporate a water repellent and/or seal coat layer to protect the material from staining and/or ingress of detrimental substances.

TECHNICAL DEFINITIONS

Fire Potential Equipment ( FPE )

All equipment within a plant or comprising a system such as vessels, pumps, compressors, heat exchangers, heaters, furnaces ( up to their remote insulation valves ), containing more than 5 tons of flammable or combustible products (liquids and gases ) shall be considered as Fire Potential Equipment.

Propane storage being under embankments is not considered as a F.P.E.

Fireproofing Zone ( FPZ )

Fireproofing zone is that part considered to be fire exposed because it is horizontally within 7.5 meters of any Fire Potential Equipment or it is vertically within 7.5 meters above the Level at which a pool fire may be initiated ( Hazard Level ). Refer to figures 1. a, 1. b, and 1. c in Attachment 16.1

Hazard Level ( HL )

Any surface, typically at grade or a deck where a pool fire could occur, is referred to in this specification as the “HAZARD LEVEL”.

Emergency Response ( ER )

Action taken by personnel on or off the installation to control and/or mitigate a hazardous event ( ISO )

Evacuation, Escape and Rescue (EER)

General term used to describe the range of possible actions including escape, muster, refuge, evacuation, escape to the sea and rescue/recovery ( ISO ).

DESIGN PHILOSOPHY

The decision whether or not to apply fireproofing shall be based on the following step by step analysis as defined in Section 9 “Extent of Fireproofing”.

Step 1    :  Determine whether or not the considered system comprises FPE

Step 2    :  Determine the relevant FPZ

Fireproofing shall then be applied in accordance with the specified performance criteria and within the limitations defined case by case in the Section 9 Extent of Fireproofing.

In addition, the following structures and supports shall be fireproofed whatever their location ( in or out of fireproofing zone as defined in Section 6 ) :

Stanchions for heaters/furnaces.

Steel structures and steel structures supporting equipment such as loading arms at the jetty head.

PERFORMANCE CRITERIA

Once the extent of fireproofing has been determined, the fireproofing shall be applied to prevent the steel failure temperature of 427° C to steel structures and 350° C for equipment and piping steel supports for a specified duration of 2 hours when exposed to a hydrocarbon fire as defined in the NPD hydrocarbon fire curve.

It is assumed that an explosion, prior to a fire, does not alter the PFP integrity or characteristics and, in particular, that there shall be no de-bonding of the PFP material attached to the supporting structure.

Attention shall also be paid to other criteria such as pre-fire durability (atmospheric attacks, reaction in fire, etc. ).


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: PASSIVE FIRE PROTECTION حجم: 50.95 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

نیازهای عمومی

پشتیبانی از تجهیزات حاوی محصولات قابل اشتعال، مانند کره ها، هوا کولرها، سازه ها از جمله قفسه های لوله واقع در امکانات ساحلی، باید بر اساس معیارهای زیر حرارتی باشد.

مقدار آتش سوزی

میزان آتش سوزی باید در مناطق خطرناک آتش نشانی تعریف شود جایی که مناطق باید ضد آتش باشد باید به وضوح نشان داده شود.

لوله کشی خارج از منطقه حفاظت آتش است که از ESDV ها شروع می شود، به قفسه های لوله، برای حداکثر فاصله 50 متر، باید به تحقیقات تکمیلی به منظور تعیین نوع آتش سوزی حفاظت (رنگ سفید، رنگ آمیخته و یا دیگر) بهتر است برای تضمین یک دمای شکست 427 درجه سانتیگراد در برابر آتش 15 دقیقه ای جت.

مواد:

پوشش اپوکیسی Intumescent باید ترجیحا به عنوان نسوز استفاده شود مواد

بتونه ورمیکولیت سبک وزن ممکن است تحت تأیید شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

طرح کیفیت باید ارائه شود که نشان دهد هر گونه خطر خوردگی زیرزمینی ممنوع است

حفاظت از آتش قابل انعطاف پذیر قابل حمل از جمله PYTEC Fire می باشد سیستم حفاظت یا معادل آن.

سیستم ضد انفجار شیمیایی اختصاصی باید دارای آب باشد لایه لایه دافع و / یا مهر و موم برای حفاظت از مواد رنگ آمیزی و / یا وارد شدن مواد مضر.

تعاریف فنی

تجهیزات بالقوه آتش (FPE)

تمام تجهیزات موجود در یک کارخانه یا شامل یک سیستم نظیر کشتی، پمپ، کمپرسورها، مبدلهای حرارتی، بخاری ها، کوره ها (تا عایق از راه دور خود دریچه ها) حاوی بیش از 5 تن محصولات قابل اشتعال یا قابل احتراق (مایعات و گاز) باید به عنوان تجهیزات آتش نشانی آتش نشانی مورد توجه قرار گیرد.

ذخیره سازی پروپان در زیر خاکی به عنوان FPE محسوب نمی شود

منطقه آتش سوزی (FPZ)

منطقه آتش سوزی این است که بخشی به نظر می رسد آتش سوزی در معرض آن قرار دارد به طور افقی در حدود 7.5 متر از هر تجهیزات آتش نشانی بالقوه یا عمودی است در عرض 7.5 متر بالاتر از سطح که در آن ممکن است آتش سوزی شروع شود (خطر سطح ). به مقادیر 1 a، 1 b و 1 c در ضمیمه 16.1 مراجعه کنید

سطح خطر (HL)

هر سطحی، معمولا در درجه یا یک عرشه که ممکن است آتش سوزی رخ دهد، باشد در این مشخصات به عنوان "سطح آسیب" اشاره شده است.

پاسخ اضطراری (ER)

اقداماتی که توسط پرسنل انجام می شود را برای کنترل و / یا تضعیف نصب به کار می گیرد رویداد خطرناک (ISO)

تخلیه، فرار و نجات (EER)

اصطلاح عمومی برای توصیف طیف وسیعی از اقدامات احتمالی از جمله فرار، جمع آوری، پناه، تخلیه، فرار به دریا و نجات / بازیابی (ISO).

فلسفه طراحی

تصمیم به اعمال نسوز نسوز باید بر اساس موارد زیر باشد گام به گام تجزیه و تحلیل همانطور که در بخش 9 "میزان آتش سوزی" تعریف شده است.

مرحله 1               : تعیین اینکه آیا سیستم مورد نظر شامل FPE است یا نه

گام 2               : FPZ مربوطه را تعیین کنید

سپس ضدعفونی باید طبق عملکرد مشخص شده اعمال شود معیارها و محدودیت ها در مورد بخش 9 مقدار از نسوز

علاوه بر این، سازه ها و پشتیبانی های زیر باید به هر ترتیبی نسوز باشند موقعیت آنها (در داخل یا خارج از منطقه آتش سوزی به عنوان تعریف شده در بخش 6):

پایه ها برای بخاری ها / کوره ها.

سازه های فلزی و سازه های فلزی از تجهیزات نظیر بارگذاری پشتیبانی می کند اسلحه در سربرگ.

CRITERIA PERFORMANCE

هنگامی که میزان آتش سوزی تعیین شده است، آتش سوزی باید باشد برای جلوگیری از دمای شکست 427 درجه سانتیگراد به سازه های فولادی و 350 درجه سانتیگراد برای تجهیزات و لوله های فولادی پشتیبانی برای مدت زمان مشخص 2 ساعت در معرض آتش سوزی هیدروکربنی قرار گرفته است که در هیدروکربن NPD تعریف شده است منحنی آتش

پیش بینی شده است که انفجار، قبل از آتش، یکپارچگی PFP را تغییر نخواهد داد خصوصیات و بویژه اینکه هیچ پیوند PFP وجود ندارد مواد متصل به ساختار حمایت کننده.

توجه به معیارهای دیگری همچون دوام پیش پا افتاده (حملات جو، واکنش در آتش و غیره) باید پرداخت شود.

میزان آتش سوزی

سازه های فولادی حمایت از تجهیزات

شاخص

معیارهای نسوز باید طرح را به عنوان پیوست 16.2 دنبال کند

محدوده

تمام پایه ها، تیرها و قطرها، واقع در FPZ، از جمله اعضای ساختاری مورد نیاز برای کاهش طول لولا، باید ضد آتش باشند.

قفسه های لوله و پشتیبانی لوله

شاخص

لوله های فولادی سازه های فلزی و پشتیبانی از لوله های فردی، واقع در داخل FPZ، هنگامی که یکی از معیارهای زیر اعمال می شود، باید مقاوم باشد:

لوله یک خط شعله یا خط اضطراری است.

لوله به تجهیزات متصل می شود که به شدت آسیب دیده است با بارگیری نازل اضافی در صورت از دست دادن پشتیبانی لوله.

لوله تحت یک کولر هوا که ساختار پشتیبانی فولاد آن است، اجرا می شود ضد آتش (از جمله اعضای افقی).

حامل های لوله آتش آب و / یا سایر خدمات که می تواند در صورت از دست دادن پشتیبانی لوله، قابلیت آتش سوزی را کاهش دهید.

لوله در یک خط هوایی ابزار که از دست دادن آن را با تداخل توانایی خاموش کردن گیاه.

محدوده

پایه های قفسه های لوله ای که از تجهیزات و پشتیبانی لوله پشتیبانی نمی کند باید باشد از سطح خطر (همانطور که در بخش 6 تعریف شده است) تا 0.3 متر متراکم شده است در زیر پایین ترین بخش افقی ساختار، به عنوان در هر پیوست 16.3

بخاری ها / کوره ها

بخاری ها / کوره های خنک کننده هر کدام از محل هایشان باید از مواد آتش نشانی باشند سطح درجه به ارتفاع کامل از stanchion.

تمام اعضای ساختمانی برای کاهش طول موکول کردن موثر در نظر گرفته شده اند این پایه ها باید ضد آتش باشند.

کولرهای هوا

شاخص

سازه های پشتیبانی کننده ی کولر هوا، واقع در FPZ، باید باشد Fireproofed هنگامی که یکی از معیارهای زیر اعمال می شود:

کولر هوا شامل یک مایع قابل اشتعال یا گاز با یک جرم 1 تن یا بیشتر

هنگامی که یک یا چند کولر هوا بر روی یک ساختار نصب می شود جرم کل کولرهای هوا و محتوای آنها بیش از 2500 کیلوگرم است.

قفسه های لوله ای که از هوای سرد کننده حمایت می کنند، باید به عنوان سازه و در نظر گرفته شوند مقاوم در برابر آتش مطابق با معیارهای فوق.

محدوده

                            همانند پاراگراف 9.2 ب

دامن عمودی دامن

شاخص

دامنهای عمودی که در داخل FPZ واقع شده اند، باید هنگام استفاده از آن آتش سوزی کنند یکی از معیارهای زیر اعمال می شود:

عروق عمودی حاوی بیش از 2 تن مایع قابل اشتعال یا گاز.

مجموع جرم عمودی، از جمله آن برابر با یا بیش از 10 تن.

محدوده

نسوز تنها باید بر روی دامن به صورت زیر استفاده شود.

در هر صورت، اگر یک لوله فلنج وجود داشته باشد، در داخل باید ضد آتش باشد اتصال در محدوده دامن.

دامن کشتی  ≤ 100 میلیمتر

فقط باید در خارج از آتش خاموش شود.

دامن کشتی  > 100 0 میلیمتر

در صورتی که یک دسترسی آزاد در آن وجود داشته باشد، باید در داخل و خارج از آن fireproofed شود دامن بیش از 450 میلی متر در قطر است.

تنها در صورت عدم دسترسی به تمام دسترسی های موجود، دامن قطر کمتر از 450 میلی متر است، یا اگر تمام سوراخها و دسترسی با حداقل ورق فولادی 10 میلیمتر بسته می شود.

اگر شکست پیچ و مهره اجازه می دهد، پیچ لنگر دامن باید ضد آتش باشد تجهیزات عمودی برای افزایش خطر با سقوط در قفسه لوله یا تجهیزات دیگر.

زنجیر چرخ افقی

پشتیبانی زنجیره ای برای کشتی ها و مبدل ها، در صورت قرارگیری در FPZ، باید باشد آتش سوزی اگر مجموع جرم (تجهیزات + محتویات) بیش از 5 تن باشد.

برای ساختارهای پشتیبانی از عروق و مبدل، به فصل 9.2 مراجعه کنید

پایه برای کابل و سینی کابل

تمام اتصالات فولادی برای سینی های کابل واقع در FPZ حمل ER یا EER خدماتی که ایمن نیستند باید ضد عفونی باشند.

SDVs

موتورها و کابل های سوپاپ (دریچه های فرآیند) واقع در داخل FPZ باید برای مدت مشخصی 30 دقیقه حرارتی باشد هنگامی که در معرض آتش سوزی هیدروکربنی قرار می گیرد که ناشی از NDP curve v است .

پوشش محافظتی قابل انعطاف پذیر قابل حمل برای حفاظت از هر دو مورد استفاده می شود دریچه و محرک.

کشنده چلچله

تمام سازه های فولادی که در گیرنده سیلندر قرار دارند باید تا 7.5 متر در برابر آتش سوزی صورت گیرد ارتفاع

مواد

حداقل ضخامت نسوز

ضخامت نسوز از وزن سبک ورمیکولیت بتن محاسبه می شود از داده های مشتق شده از آزمایش های آتش نشانی مطابق با NPD انجام شده، و هر جا که ضخامت محاسبه شده کمتر از 20 میلی متر باشد، باید آن را به حداقل ضخامت مشخص 20 میلی متر (برای اطمینان از انسجام مکانیکی).

حداقل ضخامت پوشش اپوکسی در حال رشد باید به صورت تجویز شده باشد سازنده.

صدور گواهینامه

مواد ضد عفونی باید توسط صدور گواهینامه صادر شده توسط یک شناسه پشتیبانی شود آزمایشگاه آزمایشگاهی بر اساس 1709 UL.

کاربرد

تمام رویه های درخواست و مواد مورد استفاده باید مطابق با سختی باشد کتابچه های منتشر شده تولید کننده. هر گونه انحراف از این تاسیس شده است روش ها باید قبل از درخواست برای تأیید به شرکت ارسال شود.

ملاحظات عمومی برای استفاده از مواد

آماده سازی سطح

سطوح کاری فولاد ضد آتش باید آماده و رنگ باشند با توجه به ... فروشگاه و زمینه نقاشی مشخصات. سازه های فلزی باید 2 پوشش را به 100 میکرو متر برساند . (هر کت) مواد پوشش اپوکسی آزاد (200 میکرومولتمتر ضخامت کل خشک خشک).

از کجا مواد مصنوعی باقی مانده از قبیل اپوکسی فتوسنتز وجود دارد پیشنهاد شده، سازنده مورد نیاز برای تهیه سطح و پوشش باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این حفاظت از آتش سوزی (PFP) و جزئیات جایگزینی به شرکت برای تصویب ارسال شود.

پشتیبانی از ضد آتش و تقویت مش

پیمانکار، مطابق با توصیه های سازنده برای تأیید، روش دقیق برای ضد آتش را برای تأیید ارسال کنید نصب به شرکت، قبل از شروع کار.

تقویت شبکه باید برای اطمینان از دوام آتش افزایش یابد حفاظت در مقابل خوردگی محیطی.

مخلوط باید به سطح فولاد با پین های studwelds محافظت شود.

کت بالا

پوشش بالای باید بر روی سطوح خارجی آتش نشانی اعمال شود. این کت بالا باید توسط سازنده نسوز انتخاب شود و باید باشد تصویب شده توسط شرکت

آسیب تصادفی

ستون ها (اعضای فولادی) که دارای سبک نسوز هستند بتونه ورمیکولیت و که در عرض 1.5 متر از راه دسترسی قرار دارد برای وسایل نقلیه و تجهیزات تعمیر و نگهداری باید از آسیب محافظت می شود.

نوع حفاظت پیشنهاد شده باید برای تأیید ارسال شود شرکت.

آب بندی

در تمام نقاط که در آن فولاد سازی از فرسوده شدن، رابط استفاده می شود

باید مطابق جزئیات مندرج در ضمیمه 16.4 باشد.

روش های کاربردی بر روی پروفیل فولادی

بسته به اندازه پروفیل فولادی .

برای عضو فولادی مشخصات تا 2 0 0 میلی متر بین فلنج "پر جامد" روش باید به عنوان هر شکل استفاده شود.

برای مشخصات عضو فولاد بالا 2 0 0 میلی متر بین فلنج "زیر PROFILE "روش باید به عنوان هر شکل استفاده شود.

پیکربندی بسته بندی توخالی مجاز نیست.

گزارش تست

اعتبار عملکرد مواد PFP ارائه شده توسط تولید کننده باید با آزمایش های مستقل انجام شود سازمان های. در غیاب استاندارد بین المللی برای PFP تکامل عملکرد، این گزارش ها باید توسط شرکت به عنوان جامع ترین و قابل اعتماد ترین حالت برای مواد PFP.

گزارش های آزمایش قابل اعتماد می تواند از، اما نه محدود به:

استرالیا :

استقرار و آزمایش تجربی ارتش استرالیا، Graytown، ویکتوریا، آژانس دریایی استرالیا.

اروپا:

GESIP / GEIE برنامه GASAFE (اقتصاد اروپا گروه علاقه): برنامه آزمایش آتش بر روی ذخیره سازی کروی LPG مخازن اصلاح شده توسط کنسرسیوم و آزمون های واجد شرایط توسط فرانسه دستورالعمل

فرانسه :

آزمایشگاه CNPP: آزمایشات در محل

آزمایشگاه CSTB

آزمایشگاه CTICM "Laboratoire Métallurgique"

آزمایشگاه SERCOVAM

آلمان:

"Bundesanstalt fur Materialforschung und Prufing" (BAM) آزمایشگاه

بریتانیای کبیر :

گاز بریتانیا، مرکز فن آوری Faverdale (FTC)

ایستگاه تحقیقاتی آتش نشانی و تحقیقات ساختمان، کارتینگ

آزمایشگاههای بهداشت و ایمنی: آزمایشهای جت-آتش

Spadeadam: آزمایشات Jet-Fire در اندازه های مختلف، آزمایش Shell Research UK

موسسه تحقیقات جنوب غربی (SRI): تست های جت-آتش

مرکز تحقیقات آتش وریگتون (WFRC)

هلند :

بازرسی در هلند

نروژ:

اداره دریایی نروژ (NMD)

SINTEF: تست های جت آتش

ایالات متحده آمریکا :

وزارت راه و ترابری

شرکت متقابل کارخانه (FMC)

آزمایشگاههای املاک (UL)

گواهینامه ها

صدور گواهینامه مواد PFP می تواند توسط چندین سازمان مستقل صادر شود.

              مقامات صدور گواهینامه دارای پوشش جهانی هستند:

اداره حمل و نقل آمریکا (ABS)

دفتر Veritas (BV)

Det Nrrske Veritas (DNV)

آلمانیشل لویید

ثبت نام کشتی لوید (لوید)

بازرسی

بازرسی و آزمایش باید مطابق با روش QC انجام شود توصیه می شود توسط تولید کننده مواد نسوز.

قراردادی باید اطمینان حاصل کند که همه کارها در همه مراحل برای کیفیت بررسی می شود کنترل، با توجه به تراکم، سازگاری، قدرت تقویت، پوشش، ضخامت، یکنواختی و کاربرد کامل است.

قراردادی باید اطمینان حاصل کند که تمام مواد مطابق با شرایط خدمات و الزامات طراحی.

پذیرش ضخامت کاربردی باید براساس اندازه گیری های تصادفی باشد، اما در هیچ موردی نباید کمتر از حداقل حداقل در داخل نسوز باشد مشخصات برنامه سازنده و این سند.

تعمیر

تعمیرات مناطق آسیب دیده یا معیوب باید انجام شود روش به عنوان پوشش اصلی همانطور که در این سند مشخص شده است و دستورالعمل سازنده.

مواد و مراحل تعمیرات باید قبل از شرکت تایید شود شروع کار تعمیرات

سطح سطحی مواد مرمت شده باید با اصل مجاور همسان باشد برنامه تأیید شده

پیوست ها

منطقه آتش سوزی (FPZ)

طرح جریان تصمیم گیری برای استفاده از نسوز

Piperack در منطقه Fireproofing

آب بندی

امتحان 16.1

تعهد 16.2

طرح جریان تصمیم گیری برای استفاده از آتش سوزی

(به غیر از کار فولاد مربوط به کوره، کولر هوا و ذخیره سازی گاز مایع)

    سیستم شامل بیش از 5 تن است.

از محصولات قابل اشتعال

اسکلت فلزی

واقع در FPZ؟

ساختار فولاد از

تجهیزات حاوی پروتئین سمی

محصولات

ساختار فولاد از

تجهیزات موجود در کل

بیش از 2 تن قابل اشتعال

محصولات

ساختار فولاد از

تجهیزات با محتویات

وزن بیش از 10 تن.

آتش سوزی

ضروری

آتش سوزی

لازم نیست

نکات: برای قفسه های لوله به بخش 0.3 مراجعه کنید، برای ساخت کولر هوا به بخش 9.5 مراجعه کنید

پیوست 16.3

ضمیمه 16.4GENERAL REQUIREMENTS

Supports of equipment containing flammable products, such as spheres, air coolers, structures including pipe racks located in the Onshore Facilities, shall be fireproofed based on the following criteria.

Extent of fire proofing

The extent of fireproofing shall be defined on Fireproofing Hazardous Areas where zones to be fireproofed shall be clearly shown.

Piping located outside the fire protection zone commencing from the ESDVs, to the pipe racks, for a maximum distance of 50 meters, shall be submitted to supplementary investigation in order to determine which kind of passive fire protection ( white paint, intumescent paint or other ) is best suited to ensure a failure temperature of 427° C against a 15 minutes jet fire.

Material :

Intumescent epoxy coating shall preferably be used as fireproofing material.

Lightweight vermiculite concrete may be used subject to Company approval.

A quality plan shall be provided which demonstrates that any risk of underneath corrosion is precluded.

Flexible easy removable fire protection covers such as PYTEC Fire Protection System or equivalent.

The proprietary cementitious fireproofing system shall incorporate a water repellent and/or seal coat layer to protect the material from staining and/or ingress of detrimental substances.

TECHNICAL DEFINITIONS

Fire Potential Equipment ( FPE )

All equipment within a plant or comprising a system such as vessels, pumps, compressors, heat exchangers, heaters, furnaces ( up to their remote insulation valves ), containing more than 5 tons of flammable or combustible products (liquids and gases ) shall be considered as Fire Potential Equipment.

Propane storage being under embankments is not considered as a F.P.E.

Fireproofing Zone ( FPZ )

Fireproofing zone is that part considered to be fire exposed because it is horizontally within 7.5 meters of any Fire Potential Equipment or it is vertically within 7.5 meters above the Level at which a pool fire may be initiated ( Hazard Level ). Refer to figures 1. a, 1. b, and 1. c in Attachment 16.1

Hazard Level ( HL )

Any surface, typically at grade or a deck where a pool fire could occur, is referred to in this specification as the “HAZARD LEVEL”.

Emergency Response ( ER )

Action taken by personnel on or off the installation to control and/or mitigate a hazardous event ( ISO )

Evacuation, Escape and Rescue (EER)

General term used to describe the range of possible actions including escape, muster, refuge, evacuation, escape to the sea and rescue/recovery ( ISO ).

DESIGN PHILOSOPHY

The decision whether or not to apply fireproofing shall be based on the following step by step analysis as defined in Section 9 “Extent of Fireproofing”.

Step 1    :  Determine whether or not the considered system comprises FPE

Step 2    :  Determine the relevant FPZ

Fireproofing shall then be applied in accordance with the specified performance criteria and within the limitations defined case by case in the Section 9 Extent of Fireproofing.

In addition, the following structures and supports shall be fireproofed whatever their location ( in or out of fireproofing zone as defined in Section 6 ) :

Stanchions for heaters/furnaces.

Steel structures and steel structures supporting equipment such as loading arms at the jetty head.

PERFORMANCE CRITERIA

Once the extent of fireproofing has been determined, the fireproofing shall be applied to prevent the steel failure temperature of 427° C to steel structures and 350° C for equipment and piping steel supports for a specified duration of 2 hours when exposed to a hydrocarbon fire as defined in the NPD hydrocarbon fire curve.

It is assumed that an explosion, prior to a fire, does not alter the PFP integrity or characteristics and, in particular, that there shall be no de-bonding of the PFP material attached to the supporting structure.

Attention shall also be paid to other criteria such as pre-fire durability (atmospheric attacks, reaction in fire, etc. ).

EXTENT OF FIREPROOFING

Steel structures supporting equipment

Criteria

The criteria of fireproofing shall follow the scheme as per Attachment 16.2

Extent

All stanchions, beams and diagonals, located in the FPZ, including the structural members required to reduce buckling length, shall be fireproofed.

Pipe racks and pipe supports

Criteria

Pipe rack steel structures and individual pipe supports, located within the FPZ, shall be fireproofed when one of the following criteria applies :

The pipe is a flare line or an emergency depressurizing line.

The pipe is connected to equipment which would be severely damaged by additional nozzle loading in the event of loss of pipe support.

The pipe runs beneath an air cooler whose steel support structure is fireproofed ( including horizontal members ).

The pipe carriers fire-fighting water and/or other utilities which would reduce the fire-fighting capability in the event of loss of pipe support.

The pipe in an instrument air line whose loss would interfere with the ability to shutdown the plant.

Extent

Stanchions of pipe racks not supporting equipment and pipe supports shall be fireproofed from Hazard Level ( as defined in Section 6 ) up to 0.3 m below the lowest horizontal member of the structure, as per Attachment 16.3.

Heaters/furnaces

Heaters/furnaces stanchions whatever their location shall be fireproofed from grade level to full height of stanchion.

All structural members incorporated to reduce the effective buckling length of these stanchions shall be fireproofed.

Air coolers

Criteria

Air cooler supporting structures, located within the FPZ, shall be fireproofed when either of the following criteria applies :

The air cooler contains a flammable liquid or gas with a mass of 1 ton or more.

When one or more air coolers are installed on a structure and the total mass of the air coolers and their contents exceed 2500 kgs.

Pipe racks supporting air coolers shall be considered as structures and fireproofed according to the above criteria.

Extent

        Same as for paragraph 9.2 b.

Vertical vessel skirts

Criteria

Vertical vessel skirts, located within the FPZ, shall be fireproofed when either one of the following criteria applies :

The vertical vessel contains more than 2 tons of flammable liquid or gas.

The total mass of the vertical vessel, including its equal to or greater than 10 tons.

Extent

Fireproofing shall only be applied on the skirts as follows.

In all cases the inside shall be fireproofed if there is a flanged pipe connection within the circumference of the skirt.

Skirts of vessel   ≤ 1000 mm

Shall only be fireproofed outside.

Skirts of vessel   > 1000 mm

Shall be fireproofed outside and inside, if one open access in the skirt is greater than 450 mm in diameter.

Shall only be fireproofed outside if all the access openings in the skirts are less than 450 mm in diameter, or if all the openings and accesses are closed with minimum 10 mm steel plate.

Anchor bolts of skirts shall be fireproofed if the failure of bolts allow vertical equipment to increase the hazard by falling across pipe rack or other equipment.

Horizontal vessel saddles

Saddle support for vessels and exchangers, if located within the FPZ, shall be fireproofed if the total mass ( equipment + contents ) is more than 5 t.

For the supporting structures of vessels and exchangers, see chapter 9.2

Supports for cables and cable trays

All steel supports for cable trays located within FPZ carrying ER or EER services that are not fail safe shall be fireproofed.

SDVs

Motorizations and cables of Shut Down Valves ( SDVs – process valves ) located within the FPZ shall be fireproofed for a specific duration of 30 minutes when exposed to a hydrocarbon fire following the NDP curve.

Flexible easy removable fire protection covers shall be used to protect both valve body and actuator.

Slug catcher

All steel structures involved within slug catcher shall be fireproofed up 7.5 m in height.

MATERIALS

Minimum thickness of fireproofing

Fireproofing thickness of light weight vermiculite concrete shall be calculated from data derived from fire tests conducted in accordance with NPD, and wherever a calculated thickness is under 20 mm, it shall be raised to the specified minimum thickness of 20 mm (to ensure a mechanical cohesion).

The minimum thickness of intumescent epoxy coating shall be as prescribed by the manufacturer.

Certification

Fireproofing material shall be supported by certification issued by a recognised Testing Laboratory based on UL 1709.

APPLICATION

All application procedures and materials used shall be strict accordance with the Manufacturer’s published manuals. Any deviations from these established methods shall be submitted to COMPANY for approval before application.

General considerations for application of materials

Surface preparation

Steelwork surfaces which are to fireproofed shall be prepared and painted in accordance with the ... Shop and field painting specification. Steel structures shall receive 2 coats to 100 μm. ( each coat ) of zinc free epoxy paint material ( 200 μm. total dry film thickness ).

Where alternative fireproofing materials such as intumescent epoxy are proposed, the Manufacturer requirements for the surface preparation and coating shall be considered as integral part of this passive fire protection (PFP) and alternative details shall be submitted to Company for approval.

Fireproofing supports and mesh reinforcement

The contractor, in accordance with the Manufacturer’s recommendations, shall submit for approval the detailed procedure for the fireproofing installation to Company, prior to commencing work.

Mesh reinforcement shall be plastified to ensure the durability of the fire protection against environmental corrosion.

The mash shall be secured to the steelwork surface with studwelds pins.

Top coat

Top coat shall be applied on the external surfaces of the fireproofing ; this top coat must be selected by the fireproofing Manufacturer and shall be approved by Company.

Accidental damage

Columns (steel members) which have fireproofing of light weight vermiculite concrete and which are located within 1.5 m of an access way for vehicles and maintenance equipment shall be protected from damage.

The type of protection proposed shall be submitted for approval to Company.

Sealing

At all locations where steelwork emerges from fireproofing, the interface

shall be sealed in accordance with the details given in Attachment 16.4.

Application methods on steel profile

Depending on the sizes of steel profile.

For steel member profile up to 200 mm between flanges the “SOLID FILL” method shall be used, as per figure.

For steel member profile above 200 mm between flanges the “FOLLOWING THE PROFILE” method should be used as per figure.

The hollowed boxed configuration is not allowed.

TEST REPORT

The credibility of the performance of the PFP materials supplied by the Manufacturer shall be supported by tests conducted by independent organisations. In the absence of international standardisation for PFP performance evolution, these reports shall be considered by Company as the most comprehensive and reliable state of the art for PFP materials.

Reliable test reports can be obtained from, but not limited to :

Australia :

Australian Army Proof and Experimental Establishment, Graytown, Victoria, Australian Maritime Agency.

Europe :

GESIP/G.E.I.E. Program GASAFE ( European Economic Interest Grouping ) : fire tests program on LPG spherical storage tanks amended by consortium and eligible tests by French Instruction.

France :

CNPP laboratory : in-situ tests

CSTB laboratory

CTICM laboratory “Laboratoire Métallurgique”

SERCOVAM laboratory

Germany :

“Bundesanstalt fur Materialforschung und Prufing” ( BAM ) laboratory

Great Britain :

British gas, Faverdale Technology Centre ( FTC )

Fire and Research Station & Building Research Establishment, Cardington

Health & Safety Laboratories : Jet-Fire Tests

Spadeadam : In-situ, full size Jet-Fire Tests, Shell Research UK

Southwest Research Institute ( SRI ) : Jet-Fire Tests

Warrington Fire Research Centre ( WFRC )

Netherlands :

Netherlands Shipping Inspection

Norway :

Norwegian Maritime Directorate ( NMD )

SINTEF : Jet-Fire Tests

USA :

Department of Transportation

Factory Mutual Corporation ( FMC )

Underwrites Laboratories ( UL )

CERTIFICATIONS

PFP material certification can be issued by a few independent organisations.

    The Certifying authorities having world-wide coverage are :

American Bureau of Shipping ( ABS )

Bureau Veritas ( BV )

Det Nrrske Veritas ( DNV )

Germanisher Lloyd

Lloyd’s Register of Shipping ( Lloyd’s )

INSPECTION

Inspection and testing shall be carried out in accordance with QC procedures recommended by the fireproofing material manufacturer.

The Contractor shall ensure that all work is inspected at all stages for quality control, in respect to density, consistency, reinforcement strength, coverage, thickness, finish uniformity and application.

The Contractor shall ensure that all materials meet the service conditions and design requirements.

Acceptance of applied thickness shall be based upon random measurements, but in no case shall be less than the minimum stated within the fireproofing Manufacturer’s application specification and this document.

REPAIR

Repair of damaged or defective areas shall be accomplished in the same manner as the original coating as specified in this document and the manufacturer’s instructions.

Repair materials and procedures shall be approved by company prior to initiating the repair work.

Surface finish of repaired material shall be identical to the adjacent original approved application.

ATTACHMENTS

Fireproofing zone ( FPZ )

Decision Flow Scheme for Application of Fireproofing

Piperack in Fireproofing Zone

Sealing

ATCHMENT 16.1

ATTACMENT 16.2

DECISION FLOW SCHEME FOR APPLICATION OF FIREPROOFING

(Other than steel work associated with furnaces, air coolers and liquefied gas storage)

System contains more than 5 t.

of flammable products

Steel structure

located in FPZ ?

Steel structure supports of

equipment containing toxic prod

Products ?

Steel structure supports of

equipment containing in total

more than 2 t. of flammable

products

Steel structure supports of

equipment with contents

weighing more than 10 t.

FIREPROOFING

REQUIRED

FIREPROOFING

NOT REQUIRED

Notes : For Pipe racks refer to section 0.3, for air cooler structure refer to section 9.5

ATTACHMENT 16.3

ATTACHMENT 16.4


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018