مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات کارهای بتنی SPECIFICATION FOR CONCRETE WORKS

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 49

Part of SPEC:


MATERIALS FOR CONCRETE

Cement

Material

Cement shall be type II Portland cement, or type V where specified, complying with ASTM C150, and the following requirements.

Tricalcium aluminium (C3A) content shall be limited to 7% by weight in cement in below grade concrete.

Sulphur trioxide shall be less than 3% by weight.

Total equivalent alkali content (Na20 + 0.652 K20) shall not be more than 0.6% by weight.

Certification

VENDOR's certificates shall be provided confirming that cement delivered to the site has been tested and found to comply with the requirements of the appropriate Standard. This certificate, shall be sent to site prior to dispatch of each consignment from the VENDOR’s works. If subsequent tests on any consignment of cement show it not to comply with Specification requirements, then the whole consignment shall be removed immediately from the site notwithstanding the VENDOR’s certificate results.

Access to the cement store shall be provided during working hours for the purpose of sampling the cement for further testing.  

Storage

Cement shall be kept at all times in covered storage and protected from wind blown dust. No cement shall be kept on the site longer than three months before use. Any cement which is stored on site in excess of 28 days shall be tested in accordance with relevant Standard prior to use. Sufficient cement for one week’s consumption shall be available at all times. Cement shall be used in the sequence in which it is delivered. The cement store for bagged cement shall be a weatherproof building or shed, ventilated, free of dampness. The size will be sufficient to hold enough cement for continuous execution of the works. Bags for cement shall be lined in polythene or other damp-proof material. If cement in bulk is to be used, prior approval must be obtained. It shall be stored in silos purpose-made for storage of cement.

Aggregates  

General

Aggregates shall conform to the requirements of ASTM C 33. Petrographic analyses shall be made to BS 812. Fine and coarse aggregate shall be considered as separate ingredients. Aggregates shall be clean, hard, durable, chemically inert and impermeable. They shall be free from adherent coatings, laminated particles or admixtures of materials likely to be deleterious to the concrete. 


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: SPECIFICATION FOR CONCRETE WORKS حجم: 71.07 کیلوبایت قیمت: 4500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مواد برای بتن

سیمان

ماده

سیمان باید سیمان پرتلند نوع II باشد، یا نوع V که در آن مشخص شده، مطابق با استاندارد ASTM C150 و شرایط زیر باشد.

محتوای آلومینیوم Tricalcium (C3A) باید در سیمان کمتر از 7 درجه سانتیگراد باشد.

تری اکسید گوگرد باید کمتر از 3٪ وزن باشد.

مقدار کل قلیایی معادل (Na20 + 0.652 K20) نباید بیش از 0.6٪ وزن باشد.

صدور گواهینامه

گواهی های فروشنده باید تأیید شود که سیمان تحویل شده به سایت آزمایش شده و مطابقت دارد با الزامات استاندارد مناسب. این گواهینامه باید قبل از ارسال هر یک از اجناس از کارهای VENDOR به سایت ارسال شود . اگر آزمایشات بعدی در هر سیمان سیمان نشان می دهد که آن را مطابق با الزامات مشخصات نکنید، پس از آنکه نتایج گواهینامه VENDOR ، کل ترابری بلافاصله از سایت حذف می شود .

دسترسی به فروشگاه سیمان باید در طول ساعات کاری برای نمونه برداری سیمان برای آزمایش بیشتر ارائه شود.

ذخیره سازی

سیمان باید همیشه در نگهداری و نگهداری محافظت شود و از گرد و غبار باد خالی محافظت شود. سیمان نباید بیش از سه ماه قبل از استفاده در محل نگهداری شود. هر سیمانی که در محل بیش از 28 روز نگهداری می شود، باید قبل از استفاده، مطابق استاندارد مورد آزمایش قرار گیرد. سیمان کافی برای مصرف یک هفته باید در همه جا در دسترس باشد. سیمان باید در ترتیب مورد استفاده قرار گیرد. فروشگاه سیمان برای سیمان کیسه ای باید یک ساختمان مقاوم در برابر آب و هوا باشد یا تهویه مناسب و بدون رطوبت باشد. این اندازه کافی است برای نگهداری سیمان کافی برای اجرای مداوم آثار. کیسه های سیمان باید در پلی اتیلن یا سایر مواد مقاوم در برابر آب بندی قرار گیرند. اگر سیمان به صورت فله مورد استفاده قرار گیرد باید تصدیق اولیه دریافت شود. این باید در سیلوهای ذخیره شده جهت ذخیره سازی سیمان ذخیره شود.

مصالح

عمومی

مصالح باید مطابق با الزامات ASTM C 33 باشد. تجزیه و تحلیل های Petrograph آشنایی با BS باید انجام شود   812. جمعآوری کامل و جامد باید به عنوان مواد جداگانه در نظر گرفته شود. مصالح باید تمیز، سخت، دوام، شیمیایی بی اثر و غیر قابل نفوذ باشد. آنها باید از پوشش های پیوسته، ذرات لایه ای یا مواد افزودنی مواد به احتمال زیاد به بتن آسیب برسانند.

gregate درشت نقره

مزارع درشت باید از ماسه خرد شده یا سنگ خرد نشده یا سنگ خرد شده تشکیل شده باشد و باید انتخاب شود، مجددا خرد شده و به پایان برساند و شستشو داده شود و آب را طبق الزامات بخش 9.3 در صورت لزوم با موارد ذیل مطابقت دهد:

*               علاوه بر این، محدودیت های مندرج در بند 10.2.2 این مشخصات برای محتوای کل نمکی بتن نباید تجاوز شود.

**               توجه به زمان لازم برای دستیابی و تفسیر آزمونهای واکنش پذیری صورت می گیرد.

با توجه به ارزیابی دقیق از عملکرد رطوبت بتن ساخته شده با ترکیبات و ردیابی مثبت از ویژگی های کل و سیمان و محیط خدمات معادل، ممکن است شرایط فوق ممکن است با توجه به موافقت پیمانکار آرام شود.

درجه بندی

به طور کلی، aggregative aggregate برای بتن مسلح باید به اندازه اسمی 25 میلی متر محدود شود. این ممکن است به حداکثر 40 میلی متر افزایش یافته و یا به 12.5 میلی متر برای سازه های خاص / پایه منوط به تصویب پیمانکار کاهش یافته است.

جمع و جور خوب

سنگ آهک خرد شده باید شامل ماسه خرد شده، سنگ خرد شده یا ماسه طبیعی با ذرات گرد باشد.

با توجه به موارد ذیل،

شرح تست                                                         استاندارد                                           حد

Clay Lumps و                                                         ASTM C 142                             حداکثر 2٪

ذرات نرم

ماده ضخیم تر از 75 میکرون                             ASTM C 117

شن و ماسه ملی یا خرد شده درجه 3٪

سنگ شکن 5٪

ممالک ارگانیک                                                         ASTM C-40

جذب آب                                                         BS 812                                           حداکثر 2٪

(سطح خشک اشباع شده)

کلرید (به عنوان Cl)                                                         BS 812 بخش 117                             حداکثر 0.06٪

سولفات (به عنوان SO3)                                           BS 812 بخش 118                             حداکثر 0.15٪

معادل شن و ماسه                                                                                                                 حداقل 85٪

ماژول های ظریف                                                         AASHTO                                           تفاوت 0.2٪ (حداکثر).

*               علاوه بر این، محدودیت های مندرج در بند 10.2.2 این مشخصات برای محتوای کل نمکی بتن نباید تجاوز شود.

درجه بندی

حداکثر اندازه ذره ای بزرگ باید 4 میلیمتر ذره باشد. مدول ریز باید بین 2.3 و 3.0 باشد.

منابع انباشته

مصالح باید از منابع تأیید شده توسط پیمانکار بدست آید.

حمل و نقل، ذخیره سازی و تست مصالح

حمل و نقل

در حین حمل و نقل به سایت، تمام آلودگی ها باید از آلودگی های ناشی از باد محافظت شود. اگر این آلاینده ها در زمان تحویل به محل حضور داشته باشند، این آلاینده ها باید با آب مورد نیاز بخش 9.3. وسایل نقلیه حمل و نقل باید از آلودگی احتمالی به دلیل استفاده قبلی تمیز شود.

ذخیره سازی

مقادیر کافی از هر نوع دانه بندی باید همیشه در محل نگهداری شود تا تداوم کار فراهم شود. مصالح باید تحت سایه بر روی یک سطح غیر قابل نفوذ سخت نگهداری شوند و هر نوع اندازه و نوع باید در مصالح جداگانه بدون مخلوط شدن ذخیره شود. سطوح مناطق نگهداری باید به اندازه کافی به صورت شیب دار برای اطمینان از تخلیه مناسب آب اضافی. ذخیره سازی باید از مواد آلاینده، از جمله گرد و غبار گرد و غبار باد جلوگیری کند. با توجه به پارتیشن های دائمی موجود در فروشگاه، میله های جامد و درشت باید جدا شوند. روش های ذخیره سازی، سایه انداختن و خنک کننده باید توسط پیمانکار تصویب شود.

آزمایش کردن

هنگامی که یک منبع تامین برای هر نوع جمع آوری شده است، سپس نمونه های مواد به محل تحویل داده می شود تحت آزمایشات زیر انجام می شود:

تست های خاک رس، نمک و گرد و غبار و تجزیه و تحلیل غربالگری باید بر روی هر 100 تن دانه و هر 100 تن دانه درشت انجام شود. پیمانکار ممکن است نیاز به فرکانس تست داشته باشد، اگر مواد به کیفیت متغیر قضاوت شود.

تجزیه و تحلیل شیمیایی باید بر روی هر 300 تن مجموع انجام شود.

محتوای رطوبت باید قبل از دسته بندی بررسی شود.

جریمه 10٪ ارزش نه کمتر از 50 kN در صورت تست بر طبق استاندارد BS 812 قسمت 111.

مقدار ساییدگی بیش از 10٪ در شرایط آزمایش با توجه به استاندارد BS 812 قسمت 113.

هنگامی که با مطابقت با استاندارد ASTM C88 آزمایش می شود، ارزش صدا نسبت به 10٪ بالاتر نیست.

اگر آزمایشگاه های آزمایش کافی در محل وجود نداشته باشند، نمونه ها باید به یک آزمایشگاه آزمایش تایید فرستاده شوند. نمونه هایی از دانه های درشت و خشک باید در ظروف هوای مناسب حمل و نقل ارسال شوند. هنگامی که aggregates مورد تایید قرار می گیرد، CONTRACTOR CONSTRUCTION باید کل عرضه هر نوع از منبع تأیید را تأمین کند. تست منظم باید در فرکانس مشخص شده در بالا انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که همان کیفیت و درجه بندی حفظ شود.

جمع آوری رد شده باید از سایت خارج شود تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه شرایطی به آنها بازگردانده نشود.

اب

آب مورد استفاده برای موارد زیر باید مطابق با BS EN 1008 و BS EN 206-1 باشد. محتوای نمکی آب باید به گونه ای باشد که حداکثر محدودیت های مشخص شده در اینجا نباید تجاوز کرد.

مخلوط کردن بتن

مخلوط کردن سیمان و شن و ماسه

مخلوط کردن مخلوط

شستشو مصالح

تولید یخ

مواد شسته شده

خنک کننده

بتن ریزی

محدودیت آلودگی غیر آلی به شرح زیر است:

*               سازگار با آلودگی مواد تشکیل دهنده دیگر به مجموع محتوی مخلوط.

آب باید پاک و آزاد از فسفات، اسید، مواد گیاهی و سایر مواد زیانبار (مانند روغن) باشد که بر خواص بتن تأثیر می گذارد. pH آب باید از 6 و کمتر از 8 باشد. هنگامی که یک منبع تأمین رضایت بخش ایجاد شده باشد، آزمایش های بیشتری باید روزانه با یک پروب هدایت الکتریکی قابل حمل انجام شده در برابر عرضه مناسب رضایت بخشد. اگر هدایت بیش از میزان عرضه رضایت بخش باشد، باید آزمایش های شیمیایی بیشتری انجام شود.

افزودنی ها

مواد افزودنی برای تولید مخلوط منسجم با نسبت آب / سیمان کم و قابلیت کارکرد مناسب یا بهبود مقاومت بتن در برابر حمله شیمیایی (کلرید، سولفات و غیره) تنها با موافقت قبلی CONTRACTOR استفاده می شود. آنها باید با ASTM C 494 مطابقت داشته باشند. هیچ عامل جذب هوا نباید بدون آزمایش های قبلی و تأیید شده توسط CONTRACTOR استفاده شود.

تمام افزودنیهای مورد استفاده برای تغییر یک یا چند مشخصه بتن با یک گواهی نامه از یک مؤسسه تأیید همراه شده است که بیان می دارد:

محدوده دقیق و روش کاربرد

ترکیب فیزیکی و شیمیایی

عوارض جانبی مثبت و منفی

توصیه به مقادیر حداکثر مجاز (به عنوان یک درصد از جرم سیمان) برای دستیابی به نیاز خاص،

همبستگی و مخلوط کردن

سازگاری با سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.

افزودنی ها نباید حاوی کلرید باشند. اگر یک رقیق کننده و نرم کننده مورد نیاز باشد، فقط یک افزودنی دو منظوره استفاده می شود.

پیمانکار ساختمانی در مورد موارد زیر توصیه خواهد کرد:

اثرات طولانی و کوتاه مدت مخلوط بر روی بتن.

اثرات دوز پایین و بیش از حد.

اثر ترکیبی از چندین افزودنی که در آن استفاده از دو یا بیشتر در یک دسته است

آیا افزودنی مخلوط هوا را جذب می کند یا تاثیری بر محتوای هوا دارد.

احتیاط های ایمنی در دست زدن.

شرایط و ضوابط ذخیره سازی

تاثیر در استفاده از سایر مواد افزودنی مورد استفاده در ترکیب.

محتوای آب مخلوط.

مواد افزودنی باید به طور دقیق مطابق با دستورالعمل های VENDOR اعمال شود . اما سازنده ساخت و ساز باید مسئول هر بتن معیوب است که ممکن است از استفاده از چنین مواد افزودنی ناشی شود.

CONTRACTOR CONSTRUCTION باید یک سری آزمایشی و ریخته گری برای اثبات ادعاهای VENDOR برای کارایی، عقب ماندگی و جذب هوا انجام دهد. کنترل دقیق باید حفظ شود تا اطمینان حاصل شود که مقدار مناسب مخلوط در تمام زمان ها استفاده می شود. واحد توزیع باید شفاف باشد تا اپراتور بتواند تخلیه مخلوط را ببیند.

مخلوط بتن

هدف

CONTRACTOR CONSTRUCTION باید مخلوط برای بتن مسلح و ساده را مطابق با ACI 211-1، با اندازه حداکثر اسمی حداکثر (NMS) دانه بندی و کارایی طراحی شده طراحی.

بهینه سازی مخلوط های بتنی برای به دست آوردن بتن ها با دوام و جاذب کافی انجام می شود.

"بتن سطح زمین" به عنوان آن در بالای منطقه پراکندگی خارجی یعنی یعنی 200 میلیمتر از سطح یا سطح کاشی تعریف شده است. برای تداوم ریخته گری "زیر زمین"، بتن به طور معمول به پایین زیر پایه تجهیزات و یا دیگر شکستن ساخت و ساز انجام می شود.

ملزومات بتن

بتن انتخاب شده بسته به نوع استفاده مورد نظر است. حداقل ویژگی مشخص شده در جدول زیر نشان داده شده است:

Superplasticizer ، همانطور که در بخش بحث شده است 9.4 ، ممکن است به مخلوط بتن اضافه شود تا نسبت w / c مشخص و ریزش پیدا کند.

حداکثر مقدار سیمانی هر کدام از بتن مسلح مورد استفاده 450 کیلوگرم بر متر مکعب است و حداقل 350 کیلوگرم بر متر مکعب

نسبت آب / سیمان باید به طور مداوم در مخلوط کن با توجه به توجه به آب موجود در دانه ها بررسی شود. در هیچ شرایطی آب اضافی بین میکسر و قرار دادن بتن اضافه نمی شود.

استحکام فشاری مشخصه به عنوان آن مقدار سیلندر تعریف می شود               استحکام زیر که حداکثر 5٪ از تمام نتایج آزمون احتمالی انتظار می رود که سقوط کنند. هنگامی که بر روی ویژگی مکعب مشخص شده، فشردگی است               تقریبا 20٪ افزایش یافته است.

توجه پیمانکار ساختمانی به محدودیت لازم عرض کرک در بتن در معرض آب دریا است. (ACI 350 را ذکر کنید)

دود سیلیکا باید با ASTM C1240 مطابقت داشته باشد.

محتوای هوا

محتوای هوا که مطابق با استاندارد ASTM C 138 تعیین شده، باید کمتر از 2.5٪ + 0.5٪ باشد.

محتوای کل نمک

کل محتوای کلرید بتن نباید بیش از 10 درصد از٪ وزن کل ماده ی سیمانی کلسیم بیان شود. روش ارزیابی و تست باید مطابق بند BS 1881 قسمت 124 باشد.

مقدار کل سولفات بتن (از جمله یونهای سولفاتیک در سیمان) نباید از 4 درصد بیش از 4 درصد تجاوز کند، بیان شده به عنوان درصد SO3 در وزن سیمان خشک در صورت تست بر طبق استاندارد BS 1881 بخش 124.

کارآیی بتن

کارایی بتن باید به گونه ای باشد که بتواند به راحتی در گوشه ها و زاویه های قالب و در اطراف تقویت، بدون از دست دادن همگن، کار کند.

بسته به روش حمل و نقل و قرار دادن بتن، قابلیت کارکرد به شرح زیر است:

تخلیه بتن به درستی طراحی شده است               :               متوسط

بتن پمپ                                                                       :               بالا

خودتنظیم بتن فوق الذکر               :               خیلی زیاد

مقدار آب اضافه شده به هر بتن باید به گونه ای باشد که ریزش در حد مشخص باشد. افت رسوب بتن باید مطابق با ASTM C 143 اندازه گیری شود. زمان تنظیم اولیه برای بتن سازگاری پلاستیکی نباید کمتر از یک ساعت پس از تولید بتن در فرم ها باشد.

مخلوط دادگاه

آزمایشات آزمایشگاهی

کلاس های بتنی ساختاری

هدف آزمایشات آزمایشگاهی تعیین ترکیبات بتنی است که نیازهای ACI را برآورده می کنند   201 -2R و 211-1 و این مشخصات.

پس از تایید مصالح بتنی توسط CONTRACTOR، CONTRACTOR CONSTRUCTION باید انجام آزمایش های اولیه آزمایشگاهی برای تولید بتن با دوام با نقاط مشخص مشخص شود. بتن اضافی به بالا باید بطور مناسب قرار گیرد و فشرده شود، به طوری که بتن غیر قابل نفوذ متراکم می تواند تولید کند که به طور مناسب در برابر نفوذ نمک های مضر مقاوم باشد. اگر یک مخلوط پیشنهاد شده باشد، باید در مخلوط آزمایشات معرفی شود.

کارایی مورد نیاز برای بنیادهای بزرگ باید از بخش های نازک بتن ساختمانی بالای زمین متفاوت باشد. مخلوط محاکمه باید برای هر دو مورد باشد. هنگامی که CONTRACTOR CONSTRUCTION ساخته شده است کارایی و نسبت ترکیبات و مخلوط (در صورت وجود) برای هر یک از نمرات بتن، آزمون بتن باید برای تأیید CONTRACTOR تولید می شود.

آزمایشات زیر برای هر درجه بتن انجام می شود:

چهار نمونه جداگانه باید از مخلوط برای هر درجه بتن گرفته شود. سه سیلندر آزمایش باید از هر نمونه ساخته شود و باید مطابق با استاندارد ASTM C 39 آزمایش شود. خنک شدن نمونه ها باید مشابه باشد               به تمرین سایت پیش بینی شده.

سیلندرها باید برای خردایش در 28 روز آزمایش شوند و میانگین قدرت و انحراف معیار برای هر درجه تعیین شده است.

از آنجا که استحکام کششی مشخص شده است، مجموعه ای خاص از نمونه ها باید ارائه شود.

مخلوط آزمون باید پذیرفته شود در صورتی که:

نسبت ترکیب و کارایی مطابق با این مشخصات است.

انحراف استاندارد برای سیلندر هر درجه کمتر از 3 N / mm² و               ارزش هر آزمون بالاتر از ارزش هر درجه است.

آبرنگ و عمیق بتن

بتن برای باندهای خیره کننده و الکتریکی، یک ترکیب طراحی شده برای به دست آوردن بتن درجه 15 می باشد. نسبت مخلوط محاکمه باید به صلاحدید CONTRACTOR CONSTRUCTION محفوظ بماند. پس از انتخاب سه مخلوط آزمایشی جداگانه باید با این مقادیر ساخته شود و سه سیلندر آزمایشگاهی ساخته شده از هر مخلوط باید در 28 روز آزمایش شود. نسبت مخلوط آزمایش و نسبت آب / سیمان باید مورد تایید قرار گیرد اگر قدرت متوسط سیلندر مورد آزمایش کمتر از 15 N / mm² باشد. هنگامی که نسبت مخلوط آزمون و نسبت آب / سیمان برای این درجه بتن پذیرفته شده است، پس از آن نباید بدون موافقت قبلی قراردادی تعویض شود.

تست جذب

همانطور که در بخش BS 1881 بخش 122، جذب آب بتن سخت از محفظه مخلوط شده برای بتن ساخت و ساز به عنوان اندازه گیری توانایی بتن برای مقاومت در برابر نفوذ نمک های تهاجمی (کلرید، CO2 و غیره) مورد آزمایش قرار می گیرد. ) هیچ آزمایش جذبی برای ملین کردن یا بتن ساده لازم نیست.

آزمایش های میدانی

هدف از آزمایشات مزبور این است که اطمینان حاصل شود که نمرات بتنی می توانند تحت شرایط کامل در محل و با استفاده از گیاهان و مصالح بکار رفته برای پروژه و تحت آزمایش ASTM C 39 تولید و درمان شوند.

توجه داشته باشید که مخلوط محاکمه میدان باید به زودی به اندازه کافی برای دستیابی به نتایج آزمون دوام 28 روزه انجام شود.

مخلوط باید در سه روز متوالی ساخته شود.

پیمانکار ساختمانی یک پانل آزمایشی (تقریبا 1/4 مگاوات) را تهیه می کند که از آن 3 قطعه قطعه قطعه 75 میلیمتر و 75 میلی متر طول برای آزمایش جذب آب استخراج می شود.

درمان باید به عنوان نزدیک به عمل سایت در آینده باشد که ممکن است.

1 نمونه از سه سیلندر برای آزمایش قدرت در هر سن خرد کردن (7، 14 و 28 روز) استفاده می شود.

مخلوط آزمایش های بیشتر باید ساخته شود و آزمایش شود اگر میانگین 9 سیلندر در هر یک از سنین بالا کمتر از حد متوسط است.

انحراف استاندارد و نیروی متوسط مورد نیاز باید مطابق با استاندارد ASTM C 873 محاسبه شود. سپس نسبت مخلوط برای تولید توان متوسط لازم انتخاب می شود.

تولید بتن

عمومی

تولید بتن مطابق با ACI 304 R.

اضافه کردن آب در میکسر کامیون مجاز نمی باشد. لازم به ذکر است که نیاز به یک کارخانه پشتیبان برای پوشش شکست برای کارخانه مرکزی مرکزی در هنگام پر شدن مهم است.

دسته بندی

دسته بندی مواد باید با توجه به دقت ± 3٪ باشد. تمام تجهیزات توزین باید کالیبراسیون شود و مدارک باید توسط پیمانکار ساختمانی ارائه شود تا اطمینان حاصل شود که دقت به طور مداوم مطابق با الزامات ACI 211 - 1 نگهداری می شود.

در صورتی که سیمان در کیسه ها عرضه می شود، دسته ها برای کیفیت های مختلف بتن باید به نحوی متناسب باشند تا از ضرورت استفاده از کیسه های بخشی در هر دسته اجتناب شود. اگر سیمان به صورت فله ذخیره می شود، تجهیزات اندازه گیری باید قبل از استفاده توسط پیمانکار تأیید شود. پیمانکار ساختمانی روشهای دقیق برای تعیین مقدار رطوبت آزاد در مصالح ایجاد می کند. تعیین رطوبت باید روزانه انجام گیرد و هر زمان تغییر ظاهری در رطوبت وجود داشته باشد. رطوبت باید ثبت شود. رطوبت دانه ها باید برای تنظیم وزن وزن خالص اضافه شده به مخلوط مورد استفاده قرار گیرد. آب اضافه شده به مخلوط باید مطابق با آن تنظیم شود.

مخلوط کردن

تمام بتن های مخلوط شده در محل باید در یک مخلوط دسته ای از اندازه و طراحی تایید شده مطابق با ACI 304R و تولید توزیع یکنواخت مواد در سراسر بتن مخلوط مطابق با ACI 304R باشد. محتویات این درام باید به طور کامل قبل از دوباره harging -c تخلیه می شود.

پس از اینکه همه مواد در میکسر قرار داشته باشند، مخلوط کردن باید ادامه یابد تا تمام مواد به صورت یکنواخت توزیع شوند و جرم یکسان و یکنواخت باشد. مخلوط کردن باید حداقل 2 دقیقه پس از اضافه کردن آب ادامه داشته باشد، که باید آخرین ماده ای باشد که در میکسر معرفی می شود.

افزودنی هایی که به عنوان بخشی از ترکیب طراحی مورد تایید قرار می گیرند باید توسط دستگاه تایید اتوماتیک دوز که قادر به تغذیه ثابت در آب مخلوط می شود قبل از اینکه آب به مخلوط شارژ شود، اضافه شود.

جایی که یخ خرد شده لازم است برای کاهش دمای آب، ابتدا قبل از مخلوط کردن ذوب شود. ذرات یخ باید از آب مخلوط فیلتر شوند.

هر زمان که مخلوط کردن برای نیم ساعت یا بیشتر تعلیق شود، درام مخلوط باید کاملا با آب تمیز شسته شود. پیمانکار ساختمانی باید یک اپراتور صالح را که باید در کنترل مداوم میکسر باشد، ارائه کند.

بدون افزودن سیمان، آهک و یا آب مجاز نیست.

مخلوط دست ممکن است توسط پیمانکار برای کارهای بتنی ساده که ساختاری مهم نیست، تایید شود. مقدار سیمان مورد استفاده باید 10 درصد بیشتر از مقدار مشخص شده باشد. سازگاری رنگ و مقررات دیگر باید برای مخلوط کردن دستگاه اعمال شود.

توجه :

با توجه به تلرانس برای مواد در بتن ES مخلوط به ACI 304R، جدول 3.1.2 "تحمل دوز از نمونه" مراجعه کنید.

کارهای آماده سازی

تنظیم

تمام کارها باید از دیتا و معیارهای دقیق تعیین شود. برنامه و روش بررسی باید پیش از شروع زمین، به شرکت برای تأیید ارسال شود.

حفاری و حفاری برای بنیادها

تمام کارهای حفاری و حفاری مربوط به بنیادها باید مطابق با مشخصات باشد

RP-1718-999-1486-0001، مشخصات مواد زمینکاری و ساخت و ساز. در صورت درخواست توسط پیمانکار، پیمانکار ساخت و ساز برای ارائه نقشه ها و محاسبات با پیشنهادات خود برای حمایت از کاوش ارائه می شود. تصویب باید CONSTRUCTION قراردادی را از مسئولیت خود را تسکین دهد .

کلیه کاوش ها باید توسط سازنده CONSTRUCTION civil QA / QC، قبل از قرار دادن بتن محکم مورد بررسی قرار گیرد. کاوش ها تحت بررسی و تایید نماینده CONTRACTOR قرار می گیرند.

تا زمانی که بتن توانایی طراحی مورد نیاز را نداشته باشد، جایگزین نباید بیش از حد و یا در اطراف پایه قرار گیرد.

باید در نظر گرفته شود تا فشار نامتقارن بر روی دیوارهای نگهداری در هنگام تراکم محدود شود.

غشای بتنی و غیر قابل انعطاف

بت پرکن

لایه ای از بتن درجه 15 با حداقل ضخامت 60 میلیمتر باید تحت تمامی بنیادها قرار گیرد. مقدار بتن شفاف باید 10 سانتیمتر بیشتر از ابعاد طرح بنیادی باشد تا اتاق کافی برای نصب قالب نصب شود.

پس از حفاری، تخلیه و تراکم ناحیه پایه، لایه چشمک زدن باید بلافاصله پس از تخریب خاک انجام شود.

غشای غیر قابل نفوذ

تمام بتن مسلح باید بر روی ورق های پلی اتیلن سنج (1000 میلی متر) که تحت پوشش بتنی شفاف قرار می گیرند، بر روی سنگین وزن قرار گیرند. ورق های پلی اتیلن باید در طول ترین طول و گسترده ترین در دسترس قرار داده شود. همپوشانی نباید کمتر از 150 میلیمتر در تمام مفاصل و تقاطعات باشد. ورق باید 150 میلی متر فراتر از لبه های پایه باشد. کاشی های بتونی باید بر روی ورق های پلی اتیلن قرار داده شود که بر روی سطح پایین فشرده قرار گرفته اند.

توده بتن پر شده

جایی که زیرزمین بنیاد مجاور در ارتفاعات مختلف قرار دارد، مورچه ها به طور دقیق پر از درجه می شوند   15 زیر پایه بالاتر قرار می گیرد [حذف شده است] به طوری که زاویه α (همانطور که در زیر نشان داده شده است) کمتر از 30 درجه است در غیر این صورت اثر پایه بالاتر باید در پایه پایین تر مورد توجه قرار گیرد.

حفاظت از زیر بتن زمین

تمام سطوح بتن مسلح در تماس مستقیم با زمین باید با دو لایه سنتپرواف (با روبرئید) پوشیده شود و یا برابر باشد، مگر در زیر پایه (پوشش باید تمدید شود حداقل 1 0 0 متر متر بالاتر از سطح زمین).

پایه های اصلی بتن مسلح باید با ورقه های پلی اتیلن (0.25 میلی متر) سنگین با پوشش مقطع سخت که به طور مناسب برای نگهداری آن در موقعیت قرار دارد، پوشیده شده باشد. همپوشانی و گستردگی در بخش 12.3.2 توضیح داده شده است .

Synthaprufe و خو پلی YL خواهد برای موارد زیر مورد نیاز نیست:

سنگ فرش

اسلب طبقه پایه برای ساختمان ها.

پایه های نرده

ترمینال کابل برق / ابزار.

رطوبت از جمله پوشش.

کانال های کانال

پایه های برق برق / ابزار

بتن حفاظت برای لوله های زیرزمینی.

پایه های حمایت از لوله های کوچک.

حفاظت از بتن زمین بالاتر

تمام سطوح بتنی فوق کلاس باید با یک آغازگر ویسکوزیته پایین پر شده و با دو پوشش رنگ اپوکسی خاکستری روشن (HEMPADUR یا برابر) با حداقل 125 میکرومتر در هر پوشش، به جز موارد زیر:

سنگ فرش

دیوار نگهدارنده

اسلب طبقه پایه برای ساختمان ها.

پایه های نرده

لنت بتنی برای بانکهای خالی و مجرای.

پایه های برق برق / ابزار.

لوله کوچک پایه را پشتیبانی می کند.

حفاظت بتن برای لوله های زیرزمینی.

یک سیستم رنگ مخصوص باید برای تأیید CONTRACTOR برای حفاظت از بتن مسلح حوضه، چاله، چاله و غیره که ممکن است حاوی روغن یا مواد شیمیایی باشد، ارائه شود.

ملاحظات

توجه دقیق به آماده سازی سطوح برای دریافت مواد سدیم صورت می گیرد.

بتن قبل از اعمال مانع باید خشک شود.

رطوبت و رطوبت سطحی درون بتن ممکن است بر روی توانایی پوشش تا رسیدن به سطح تاثیر بگذارد. مراقبت باید برای اطمینان از سازگاری سیستم مانع حفاظتی و عامل آزاد و ترکیبات درمان شود.

پیشرفت و دیگر موارد متال ساخته شده

تقویت فولاد

انطباق

تقویت فولاد باید از تولید کننده ایران مطابق با استاندارد آلمان "دویچه نورمن" DIN 1045 باشد و یا مورد تایید قرار گیرد. فولاد باید دارای نوار درجهبندی بالا AIII (حداقل تنش 4000 کیلوگرم در سانتی متر مربع) باشد. میلههای فولادی ملایم به درجه AI (حداقل تنش 2200 کیلوگرم / سانتی متر مربع) ممکن است فقط برای لینکها استفاده شوند . اگر چه ترجیح داده نشده است، یک مشخصه مشخصه استحکام 413.7 MPa مطابق با ASTM A615 / A615M درجه 60، به همان اندازه قابل قبول است.

جوش داده شده پارچه سیم باید یا مش مربع یا مستطیل، پارچه ساختاری و یا پارچه، بسته بندی، به عنوان در نقاشی نشان داده شده است، و یا جاهای دیگر، و باید درجه 70 مطابق با استاندارد ASTM A 185، A 496 یا

A 497. رول های تقویت پارچه قابل قبول نیستند.

تقویت کننده نباید پوشش اپوکسی متصل شده با فیوژن باشد.

C ertification و شناسایی

فولاد تقویت کننده باید مطابق با استانداردهای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

پیمانکار ممکن است قراردادی ساختمانی را به آزمایشات بیشتری انجام دهد در آزمایشگاه های یک سازمان آزمایشگاهی توافق شده و شناخته شده. اگر نتایج آزمون نتواند مطابق با الزامات استانداردهای فوق باشد، CONTRACTOR CONTRACTOR باید هزینه تست را بپردازد و همچنین باید تمام مصالح مربوط به نمونه های آزمایشی که معیوب یافت می شود را از سایت حذف کنند.

یک کپی از گواهی آزمون فروشنده را برای استحکام نهایی، افزایش طول و خمش سرد همراه با تجزیه و تحلیل شیمیایی از فولاد باید به قراردادی برای هر محموله از شیرآلات تحویل داده شده به سایت را مشاهده کنید.

هر دسته از فولاد تقویت کننده که به سایت ارسال می شود باید شناسایی و پیگرد قانونی باشد.

پیمانکار ساختمانی برای تصویب پیمانکار، یک برنامه کنترل کیفیت را برای اطمینان از اینکه تمام تقویت کننده های ارائه شده به سایت مطابق با الزامات استانداردها است، ارائه می دهند.

خم شدن و شکل دادن

تمام فولاد تقویت کننده باید دقیقا به ابعاد و اشکال نشان داده شده در نقاشی ها خم شود. تمام خم شدن باید مطابق با الزامات ACI 315 باشد و قبل از قرار دادن فولاد در آثار تکمیل شود.

تمام خم شدن و برش باید سرد باشد، گرمایش مجاز نیست.

باز کردن یا صاف کردن میله های با عملکرد بالا مجاز نمی باشد.

تقویت پارچه باید قبل از اینکه پارچه در موقعیت گذاشته شود، دقیقا به شکل مورد نیاز خم شود.

تقویت باید جوش داده شود مگر اینکه به طور خاص در نقشه ها نشان داده شود، یا توسط قراردادی تایید شده باشد. جوش باید برای تایید کفایت آزمایش شود. جوش تقویت باید مطابق با الزامات AWS D 1. 1 ، "جوش سازه جوش - تقویت فولاد".

ذخیره سازی / اداره تقویت

تمام تقویت کننده باید از زنگ زدگی، گریس، روغن رنگ و سایر مواد دیگر باشد که ممکن است با بتن ارتباط داشته باشد.

تقویت باید بر روی زمین در قفسه ها یا دیگر پشتیبانی های مورد تایید قرار گیرد، به طوری که قبل و بعد از خم شدن آسیب نبیند. این باید در اندازه های مختلف و به صورت جداگانه ذخیره شود و قبل و بعد از شکل دادن به طور واضح مشخص شود. محل ذخیره سازی باید به درستی تخلیه شود.

قرار دادن و اصلاح تقویت

تقویت باید دقیقا همانطور که در نقشه نشان داده شده قرار داده شود و باید به اندازه کافی ایمن و نگه داشته شود. تقویت باید به صورت خط و سطح با پوشش بتن درست، همانطور که در نقشه ها مشخص شده است. پیمانکار ساختمانی باید با پشتیبانی از صندلی های مورد تأیید، فاصله ها و غیره، حمایت کافی را تضمین کند تا اطمینان حاصل شود که تمام تقویت کننده ها در موقعیت صحیح نگهداری می شوند، در حالی که بتن ریزی صورت می گیرد. تقویت باید سفتی با هم در هر بخش از دو میله با اتصال نرم سیم ضد زنگ نرم اتصال. تمام میله های شروع کننده قبل از بتن ریزی باید در موقعیت قرار گیرند و در طی بتن سازی ایمن نگه داشته شوند. تمام پارچه ها باید حداقل 300 میلی متر طول بیاورند، مگر اینکه خلاف آن بر روی نقشه ها مشخص شود و در هر دو سیم طولی و عرضی با هم همخوانی داشته باشد.

Spacers بتن باید از مواد ساخته شده به هیچ وجه پایین تر از آنچه که برای بتن مشخص شده است که در آن Spacer مورد استفاده قرار گیرد. تمام اسپلرهای بتنی باید 10 روز مرطوب و قبل از نصب در ساختار بتن تمیز نگه داشته شوند. فاصله پلاستیکی و فلزی مجاز نیست

حداقل پوشش باید در جدول زیر بیان شود. (بعدا تأیید می شود، در نتیجه نتایج تحقیقات زیرزمینی).

[حذف شده]

پوشش خالص فاصله از لبه بیرونی هر تقویت یا دیگر اقلام فلزی به صورت بیرونی بتن است.

پیچ و مهره پیچ و مهره

به ... "مشخصات برای لنگر پیچ و مهره" برای جزئیات بیشتر به ساخت و تنظیم پیچ و مهره لنگر و درج مراجعه کنید.

FORMWORK

طراحی و نصب

پیمانکار ساختمانی برای تأیید توسط پیمانکار، اسناد و مدارک دقیق روش ها و مواد پیشنهاد شده برای قالب برای هر قسمت از کار ارائه می شود.

تمام قالب ها باید به اندازه کافی تنگ باشند تا مانع از نفوذ گرد و غبار شوند .

فرم ها باید ساخته شوند تا شکل درست، خطوط و ابعاد بتن نشان داده شده در نقاشی را ارائه دهند. باید برای هر انحرافی که در هنگام قرار دادن بتن در فرمها اتفاق می افتد، بایستی مقرر شود.

اگر جنبش یا انحراف از قالب و یا از دست رفتن ظروف رخ دهد، بتن آسیب دیده پشتیبانی شده توسط چنین قالب باید برداشته شود و بتن دوباره بازی می شود تا پایان مورد نیاز به دست آمده است. همچنین به بخش 24 این مشخصات مراجعه کنید .

نقشه های فروشگاه برای قالب سازی از جمله محل نگهداری و reshoring باید برای بررسی ارسال شود. فرم ها باید از مواد صوتی از قدرت کافی ساخته شده، به درستی braced، stutted و shored برای اطمینان از سفتی در طول قرار دادن و تراکم بتن بدون انحراف قابل مشاهده است. فرم ها باید به گونه ای ساخته شوند که بدون ضربه یا لرزش به بتن می توان آنها را حذف کرد. ابزارهای مثبت تنظیمات (گوه ها یا جک ها) در سواحل و استقرار باید فراهم شود و تمام جابجایی باید در هنگام عملیات بتن انجام شود. روابط فرم یا اسپلرها به صورت جزئی یا به طور کامل در بتن جاسازی شده، باید از نوع قابل قبول تجاری باشد.

روابط فرم باید ساخته شود به طوری که پایان و یا پایان اتصال می تواند بدون ایجاد ناخوشایند قابل توجه در سطح بتن برداشته شود. پس از پایان دادن به پایان یا پایان اتصالات روابط فرم برداشته شده، بخش تعبیه شده از روابط باید حداقل از حداقل فاصله پوشش بتن مشخص شده از سطح شکل بتن خاتمه یابد. (به بخش مراجعه کنید 13.1.5 )

در مفاصل ساختمانی، سطح تماس سطوح فرم برای سطوح فلاشینگ با بتن سخت شده در محل قرارگیری قبلی با حداقل 25 میلیمتر همپوشانی دارد. فرم ها بایستی در برابر بتن سخت محافظت شوند تا از جبران شدن یا از دست دادن ملات در سازه مشترک جلوگیری شود و سطح واقعی را حفظ کند.

قالب بندی باید به سواحل یا دیگر سطوح حمایت کننده یا اعضای آن که حرکت یا جابجایی هر قسمت از سیستم قالب در هنگام قرارگیری بتن، جلوگیری شود.

به منظور ساده تر ساختن قالب، گوشه های تیز، تغییرات ناگهانی جهت و استفاده از بخش های نازک در طراحی بتن باید اجتناب شود.

سطوح پایان می یابد

سطوح ساخته شده

تمام سطوح بتونی از لانه زنبوری و یا لکه های دیگر آزاد است.

اتمام سطوح باید مطابق با ACI 301 و ACI 117 با موارد زیر باشد:

سطوح غیرقابل مشاهده برای مشاهده               -               نوع A یا پایان خشن.

سطوح در معرض دید               -               نوع B یا پایان صاف

نوع A برای بتونه زیرزمینی

این پایان دادن به سطوح است که در آن دفع یا بتن بیشتر قرار می گیرد. قالب سازی باید از تخته های بریده شده، ورق فلز یا هر ماده مناسب دیگر باشد که باعث می شود که بتن در هنگام لرزش از بین برود. بتن را مستقیما در برابر یک چاله خاکی ریخته نمی شود مگر آنکه به طور خاص در نقشه ها بیان شود. حفره ها و نقص های حفره باید پاک شوند. فینهایی که ارتفاع بیش از 6 میلی متر را داشته باشند باید از بین بروند یا خالی شوند. حداکثر انحراف از مسطح بودن باید 15 میلیمتر زیر یک قاعده 2 میلیمتر و 6 میلیمتر زیر یک قاعده 0.20 متری باشد.

معیار حباب باید باشد:

حداکثر مساحت حباب                             :               3 سانتی متر مربع

حداکثر عمق                                           :               5 میلیمتر

حداکثر مساحت کل حباب ها               :               10٪ از سطح عنصر بتن، یا

20٪ از بخشی از عنصر بتن در مورد حباب متمرکز.

هنگام استفاده از ضدعفونی غشا، تمام باله ها و پیشانی ها باید برداشته شوند.

نوع B برای بتن بالا

این پایان برای سطوح است که به طور دائمی در معرض نمایش قرار می گیرد. ترتیب مواد روبرو باید مرتب و متقارن باشد، با تعداد درزهای نگهداری شده به حداقل عملی. مواد با دانه های بریده شده، سطوح پاره شده، لبه های پوشیده شده، تکه ها، دم و یا نقایص دیگر که باعث آسیب رساندن به سطح بتن می شود نباید استفاده شود.

حفره های حفره و نقص باید به رضایت پیمانکار بستگی دارد. تمام باله ها باید کاملا برداشته شوند.

حداکثر انحراف از مسطح بودن باید 5 میلیمتر زیر یک قاعده 2 میلیمتر و 2 میلیمتر زیر یک قاعده 0.20 متری باشد.

معیار حباب باید باشد:

حداکثر مساحت حباب                             :               0.3 سانتی متر مربع

حداکثر عمق                                           :               2 میلیمتر

حداکثر مساحت کل حباب ها               :               1٪ از سطح عناصر بتنی یا

2٪ از بخشی از عنصر بتن در مورد حباب متمرکز.

تمام لبه های بتنی که در معرض ظاهر قرار دارند، باید 25 میلی متر 25 میلی متر باشد.

سطوح بی شکل

بالا بردن دیوارها یا برجستگی ها، قطع افقی و سطوح غیر رسمی مشابه که در مجاورت سطوح تشکیل شده قرار می گیرند پس از قرار دادن بتن، صاف می شود و باید به یک بافت متناسب با سطح آن شکل داده شود. درمان نهایی روی سطوح شکل گرفته باید به صورت یکنواخت در سراسر سطوح بی شکل ادامه یابد.

آماده سازی قالب ب بتن efore

قالب ها باید با قالب روغن کریستال تایید شده تایید شده و تمام عیار باید با دقت برداشته شوند. روغن مایع نباید با بتن که در حال حاضر قرار داده شده و یا با تقویت شده باشد، مجاز نباشد. قبل از قرار دادن بتن، تمام قالب ها باید کاملا تمیز شوند. در صورت لزوم، دفاتر موقت باید به منظور تخلیه آب و دفع زباله ارائه شوند.

حذف قالب

در هیچ مرحله نباید از بین بردن و یا از بین بردن بتن ها قطع و یا جلوگیری از درمان بلافاصله و مداوم بتن.

قالبها باید مطابق با ACI 347 برداشته شوند، مگر به عنوان موارد زیر تعریف شده است.

فرم ها باید به گونه ای برداشته شوند تا بتن را آسیب نبینند. هیچ اشکال باید حذف شود تا بتن قدرت کافی برای حمایت از خود به دست آورد. حداقل دوره قبل از رسم شکل گیری باید به شرح زیر باشد:

توجه: بار نشان دهنده تعداد تجمعی ساعت یا روزی است که طی آن دمای هوا در اطراف بتن بالاتر از 10 درجه سانتیگراد است.

مراکز و غرفه ها ممکن است حذف شوند زمانی که عضو حمایت شده توانایی کافی برای حمل خود و بار را که با عامل قابل قبول ایمنی تحمیل می شود، به دست آورده است.

ارائه مقاومت بتن با آزمایش روی سیلندرها، تحت درمان و ذخیره شده در شرایط مشابه محیط زیست، تایید می شود، در صورت وجود مقاومت در برابر سیلندر، مقاومت در برابر سیلندر، دو برابر فشار است که می توان آن را تحت تاثیر قرار داد. منجر به انحراف غیر قابل قبول به علت انقباض، خزش و غیره

برای بخش های ضخیم، فرمول باید برای دوره مورد نیاز توسط محاکمه و / یا محاسبه به جای گذاشته شود.

پس از اتمام قالب، هیچ کارهای اصلاحی نباید انجام شود تا این کار توسط بازرس ساخت و ساز QA / QC و نماینده CONTRACTOR بررسی شود.

کار ساخت بتن

محدودیت های دما

دمای بتن نباید بیش از 30 درجه سانتیگراد در زمان قرارگیری، کاهش یابد تا دمای 28 درجه سانتیگراد در صورت باد خشکسالی (یعنی> 4 متر در ثانیه).

رعایت مقررات مربوط به بخش 16 این مشخصات برای روش های آب و هوای گرم آب بندی باید انجام شود.

حمل و نقل و حمل و نقل

بتن پس از تخلیه از مخلوط کننده باید به عنوان سریع ترین زمان ممکن به موقعیت نهایی خود در کار با کامیون های مخلوط منتقل شود که مانع از تقلب، جداسازی، از دست دادن قابلیت کار یا آلودگی مواد تشکیل دهنده شود. ظروف که بتن را منتقل می کنند باید همیشه تمیز و آزاد از بتن سخت یا سخت شده باشند.

بجز استفاده از یک عقبرسده تایید شده، زمان حمل و نقل بتن تازه تا 30 دقیقه محدود می شود . اضافه کردن آب در نقطه تخلیه ممنوع است و کامیون ها باید مخزن آب را کاملا از درام جدا شود.

بتن نباید آزادانه سقوط کند و نباید آن را از طریق فولاد تقویت کننده انبساطی که ممکن است باعث جداسازی دانه های درشت می شود، شود.

تحت هیچ شرایطی هر گونه لوله آلومینیوم یا سایر وسایل حمل و نقل حاوی آلومینیوم نباید در هنگام قرار گرفتن در معرض بتن تازه با آن قرار گیرد. اندازه و طراحی لوله ها یا لوله های انعطاف پذیر باید جریان پیوسته را تضمین کنند.

اگر پیمانکار ساختمانی پیشنهاد استفاده از پمپاژ لوله برای حمل و نقل بتن را ارائه دهد، باید یک اظهارنامه متشکل از جزئیات کامل تجهیزات و سیستم عامل ارائه دهد.

شوک های پمپاژ نباید از خط لوله به شکل قالب بتن پیش ساخته یا ساختار منتقل شود.

تخلیه اولیه بتن های پمپاژ باید از بین رفته و در کارهای دائمی گنجانده نشود.

فشار پمپ باید بتن را بدون استفاده از آب برای تولید سازگاری مورد نیاز و بدون جداسازی مواد تشکیل دهنده بگذارد.

بازرسی قالب، تقویت و آیتم های جاسازی شده

بتن نباید جایگزین شود مگر اینکه موقعیت، اصلاح و وضعیت تقویت و سایر مواردی که باید درج شود، پاکیزگی، هم ترازی و مناسب بودن سطوح حاوی آنها قبلا بررسی و تایید شده است. هر آب آزاد باید حذف شود.

زمانی که بتن ریزی می شود، زمان مناسب برای بازرسی مجاز می باشد.

این نتوانست قراردادی را از مسئولیت و تعهد خود برای اطمینان از صحت، دقت و صحت بتن کافی در صورت نیاز در جاهای دیگر این مشخصات نادیده بگیرد.

تعیین سطح

قرار دادن بتن به طور کلی مطابق با ACI 304-R است: بتن باید در موقعیت نهایی خود در عرض دو ساعت از زمان اعمال سیمان به دانه ها فشرده شود.

میزان تحویل بتن در طول عملیات بتن سازی باید به گونه ای باشد که فاصله بین دسته ها نباید بیش از 20 دقیقه باشد. اگر فاصله بیش از 20 دقیقه باشد، بتن تازه نباید بر روی بتن ریخته شود. اگر یک وقفه بیش از 20 دقیقه رخ دهد یا پیش بینی شود، در طول بتن سازی یک عضو افقی طولانی، یک نقطه توقف در یک محل تأیید نصب برای ارائه یک سطح عمودی تمیز از مفصل باید نصب شود. مراقبت های ویژه باید برای جلوگیری از وارد شدن ماده خارجی به بتن از هر منبع باشد.

بتن باید در موقعیت و توالی نشان داده شده در نقاشی ها قرار داده شود و در عرض 1.5 متر از موقعیت نهایی خود قرار داده شود و به نحوی که برای جلوگیری از جداسازی بتن و یا جابجایی تقویت یا قالب سازی باشد. این باید در دوره های منظم و یا لایه های ضخامت بیش از 300 میلی متر ضخامت داشته باشد مگر اینکه خلاف آن عمل شود.

هنگامی که کمتر از یک لایه کامل در یک عملیات قرار می گیرد، باید در یک جداره عمودی خاتمه یابد. هر لایه قبل از دسته بندی اولیه قرار داده شده و تثبیت شود تا از آسیب به بتن سبز جلوگیری شود و از سطوح جداسازی بین دسته ها جلوگیری شود. احتیاط باید برای جلوگیری از قالب بندی و تقویت حرکت در طول قرار دادن یا تنظیم بتن و هر کار اصلاح شده که ضروری باشد باید به سرعت اجرا شود.

کار باید سازماندهی شود به طوری که قرار دادن بتن کارآمد و مداوم بین اتصالات مشخص شده یا تایید شده است.

هنگامی که یک بالابر بتن به مدت زمان مشخصی در بخش عمودی متوقف و به تأخیر می افتد، بتن ناتمام باید با یک سطح تمیز به پایان برسد و قبل از قرار دادن هر بتن اضافی، 24 ساعت تعطیل شود. سطح پس از آن باید به طور کامل از تمام مواد سست و مواد خارجی و پاکیزگی پاک شود، که ممکن است قبل از قرار دادن بتن باقی مانده لازم باشد موقت قالب را حذف نماید. قرار دادن مقاطع نازک مانند کف های کف در دو دوره مجاز نمی باشد.

در مورد وقفه تصادفی که در نقشه های مشخص نشده است، پیمانکار ساخت و ساز باید بلافاصله به پیمانکار برای هدایت هر اقدام اضطراری توصیه کند.

تراکم

تراکم بتن تازه باید طبق ACI 309 R باشد.

تراکم کامل بتن باید در طول عمق لایه به دست آید. این باید کاملا در برابر قالب و در اطراف تقویت شده کار می کند و لایه های پیوندی باید کاملا با هم بچسبند. حباب های هوا تشکیل می شود در هنگام مخلوط کردن و ریخته گری باید اخراج شود و مراقبت های ویژه ای باید صورت گیرد.

به غیر از مواردی که در غیر این صورت مطرح شده باشد، برای ارتعاش فشرده سازی باید از ویژوال های قابل قبول قدرت موتور پویا استفاده شود ویبراتور داخلی استفاده می شود باید بزرگترین اندازه و قدرتمند ترین باشد که می تواند به درستی در کار استفاده شود. قطر سر ویبراتور نباید کمتر از 50 میلی متر برای دیوارها، ستونها، تیرها و اسلبها باشد. استفاده از ویبراتور برای حمل بتن در قالب ها مجاز نمی باشد.

شعاع نفوذ باید حداقل 300 میلیمتر باشد.

ویبراتور باید به صورت عمودی در چنین فاصله هایی به هم متصل شود و یا به نحوی اعمال شود، زیرا اطمینان حاصل می شود که بتن رضایتبخش و یکنواخت فشرده شده است. ویبراتورهای غوطه ور باید به عمق کامل لایه نفوذ کنند و وقتی که لایه زیرین از بتن تازه است، باید آن لایه را وارد و احیا کنید تا اطمینان حاصل شود که لایه های پیوندی با هم پیوند دارند. بیش از حد ارتعاش اجتناب از جداسازی، جابجایی سطحی یا نشت از طریق قالبگیری باید اجتناب شود. ویبراتورهای غوطه وری باید به آرامی به منظور جلوگیری از تشکیل حفره ها، برداشته شوند. ویبراتور نباید برای بتن در امتداد فرم ها استفاده شود و یا به نحوی که مخلوط، قالب آسیب دیده یا سایر قسمت های کار را از بین ببرد، یا جایگزین تقویت شود.ویبراتورهای خارجی نباید بدون تایید برای طراحی قالب و پیکربندی ویبراتورها مورد استفاده قرار گیرد.

پخت

عمومی

به طور کلی باید به عنوان ACI 308 انجام شود.

بررسی بطور منظم و مکرر باید از بتن صورت گیرد و آزمایش ها بر روی نفوذپذیری بتن خالص صورت می گیرد که تعیین می کند که آیا درست انجام شده است یا خیر.

احتیاط های ویژه باید برای جلوگیری از ترک خوردگی حلقوی در سطوح بالای و جانبی و به ویژه در بالای عناصر ناز گرفته شود.

پیمانکار ساختمانی قبل از شروع بتن سازی یک روش پخت را برای تصویب CONTRACTOR آماده می کند. تمام آب مورد استفاده برای درمان باید از کیفیت مشخص شده در بخش 9.3 این مشخصات باشد.

سطوح در معرض سطوح بتن در اثر سخت شدن از اثر آفتاب، خشک شدن باد، باران یا جریان آب محافظت می شود.

خمیر بتن پس از تنظیم اولیه باید توسط یکی از روش های زیر مورد پذیرش قرار گیرد.

آب بندی با آب از جمله حفاظت از آلودگی های جوی.

استفاده از تشک های جذب پارچه یا هسین به طور مداوم مرطوب و پوشیده شده با ورقه پلی اتیلن مهر و موم شده است.

ترکیبات خنک کننده ممکن است در موقعیت های خاص تایید شده به شرح زیر استفاده شود.

خشک شدن باید حداقل 7 روز پس از ریخته گری نگهداری شود.

سطوح افقی

بلافاصله پس از اتمام سطوح افقی که بطور قابل ملاحظه ای از میله های شروع کننده یا دیگر مانع ها آزاد می شود باید با ورقه های پلی اتیلن پوشانده شود. ورقه ها باید در تماس نزدیک با بتن قرار گیرند و با حداقل 400 میلی متر در لبه های مجاور همپوشانی داشته باشند و در انتها و لبه ها بایستند تا از گردش هوا بر روی بتن جلوگیری شود. به محض اینکه بتن سخت شده و نه بعد از 24 ساعت، ورقه ها باید برداشته شوند و با هسن مرطوب جایگزین شوند، سپس پلی اتیلن را با استفاده از یک شلنگ خیس کننده سوراخ شده که برای حفظ رطوبت حصی در طول مدت دوره پخت .

بطور متناوب، بتن در معرض قرار می گیرد.

اگر ترکیبات فوق را با توجه به پیچیدگی شروع کننده ترموکوپل و غیره بدست آورید، می توان از ترکیبات جامد استفاده کرد. ترکیبات پخت باید به طور مستقیم پس از اتمام عملیات اعمال شوند.

سطوح عمودی

به محض قرار دادن بتن، چوب رسانائی عمودی باید با حصیر مرطوب طراحی شود. به محض این که قالب گیری برداشته شود، سطوح عمودی باید با مرطوب مرطوب، پوشش داده شده با ورقه های غیر قابل نفوذ در تمام لبه ها به طور محکم و در طول لبه نگه داشته شود و حصین به طور مداوم برای مدت دوره خیس نگه داشته شود. مراقبت باید برای جلوگیری از خشک شدن ناشی از اثرات تونل باد زمانی که قالب سازی از بتن رها شده است.

در صورت برداشتن ورق هایسین و ورقه های بتنی، به محض اینکه سطح خشک شود، بتن باید با یک ترکیب شیمیایی مناسب تر اسپری شود.

مواد

Hessian باید مطابق با AASHTO: M-182 باشد و باید دارای اسمی 0.3 کیلوگرم / متر مربع باشد.

ورق ناپذیر

ورقه های غیر قابل نفوذ باید 1000 قطر پلی اتیلن فیلم یا دو لایه از 500 پلی اتیلن گاو که در آن انعطاف پذیری لازم است برای رفع اشکال پیچیده تر.

ترکیب جامد

ترکیب محلول باید سفید باشد و بازده 75٪ باشد که طبق ASTM C309 تعریف شده است

. ترکیب شیمیایی با پوشش باید سازگار باشد. پیمانکار ساخت و ساز باید از تأمین کننده گواهی تأیید مواد مخدر دریافت کند که این الزامات را برآورده سازد.

ترکیبات خنک کننده نباید بر روی سطوح بتونی که بتونه با بتن همراه می شوند (بعنوان مثال مفصل های ساختمانی) بکار برده شوند و نباید آنها را مجبور به آلاینده های تقویت نمود.

بتن های بزرگ

این الزامات باید در مورد پورهای بزرگ با ضخامت بیش از 1500 میلیمتر و حداقل حجم 20 متر مکعب اعمال شود.

CONSTR U قصه قراردادی باید ارسال کنید، برای تصویب نماینده پیمانکار، جزئیات این بتن با هم مخلوط با یک بیانیه روش برای بتن های بزرگ هرچه قبل از شروع ساخت و ساز.

روش ساخت و ساز باید اطمینان حاصل شود که گرمای هیدراتاسیون در طول فرآیند بتن باعث ایجاد اختلاف دمای بین داخل بتن و هر چهره خارجی بیش از 20 درجه سانتیگراد نمی شود.

بیانیه روش باید شامل جزئیات روش کنترل دیفرانسیل درجه حرارت با استفاده از ترموکوپل های جاسازی شده همراه با پتوهای حرارتی مورد نیاز برای حفظ دمای خارجی مورد نیاز باشد.

کنترل درجه حرارت دیفرانسیل بتن باید به مدت 10 روز پس از بتن ریخته شود.

بتن سبک داغ

تعریف

آب و هوای گرم به عنوان ترکیبی از درجه حرارت محیط بالا (یعنی بیشتر از 28 درجه سانتیگراد)، قرار گرفتن در معرض تابش خورشید، رطوبت نسبی کم و سرعت باد است که به میزان کافی برای ایجاد نرخ تبخیر بیش از 0.5 کیلوگرم در متر مربع بر ساعت تعریف می شود.

هر بتن با درجه حرارت بیش از 30 درجه سانتی گراد در زمان قرار دادن نباید استفاده شود.

آب و هوای داغ آب و هوا

دستورالعمل های احتیاطی که باید در هنگام بتن سازی در هوای گرم تهیه شود، در ACI 305 R داده می شود. به ویژه، میزان محدودیت تبخیر باید از شکل 2.1.5 ACI 305 R تعیین شود.

معادلات برای برآورد درجه حرارت بتن تازه بتن شال مطابق با ACI است   305   ر

دما قبل از قرار دادن بتن باید بلافاصله بررسی شود.

در C ONTRACTOR باید شرایط آب و هوایی غالب در سایت مطالعه و ارائه به شرکت پیشنهاد کامل دقیق برای بتن ریزی در هوای گرم است.

برای کاهش دمای بتن باید اقدامات زیر را انجام داد:

مواد

دوز مصرفی را تغییر دهید یا نوع مخلوط را تغییر دهید.

مخازن مخزن، مخزن آب، سیلو سیمان و میله های فولادی تقویت شده.

مخازن جمعآوری جامد را بپوشانید.

لوله های عایق بندی آب و تامین.

از آب سرد استفاده کنید.

اجتناب از استفاده از سیمان تازه تولید شده.

استفاده از یخ خرد شده یا ریز خرد شده در آب مخلوط برای کاهش درجه حرارت اولیه و / یا خنک کردن دانه ها.

سایر اقدامات احتیاطی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

شب یا صبح زود بتن ریزی.

سطح که در آن بتن قرار می گیرد (از آفتاب مستقیم) محافظت می شود.

اسپری های تقویت کننده و فرم ها قبل از قرار دادن بتن (با آب آشامیدنی ).

سطح بیرونی قالبها از جمله اعضای تراش و عمودی و کانتینر حمل و نقل کامیون را رنگ کنید. (سفید)

پیوندهای بتنی

به ACI 224 - 3R، اتصالات در ساخت بتن مراجعه کنید .

اتصالات ساختمانی

در جایی که مونتاژ ساخت و ساز در اسناد ساختمانی تعریف شده است، هیچ انحراف بدون موافقت قراردادی مجاز نخواهد بود. اتصالات اضافی ساخت و ساز (به عنوان مثال اتصالات مورد نیاز به دلیل محدودیت بتن ریزی و یا کرک) باید حداقل نگه داشته شود و محدود به موارد مورد توافق پیمانکار. در جایی که مونتاژ ساخت و ساز در اسناد ساختمانی تعریف نشده است، قبل از قرار دادن بتن، محل آنها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و موافقت شود. موقعیت مفاصل معمولا باید در نقاط حداقل برش و در راستای زاویه اصلی به میلگرد اصلی عضو باشد. پیمانکار ساختمانی باید از طریق هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، نیاز به تقویت اضافی را بررسی کند. برای متوقف کردن متوقف کردن اتصالات عمودی باید به محض این که این عملیات انجام شود بدون آسیب رساندن به چسب بتن، برداشته شود.سطح مشترک باید جوش زدگی شود تا بدون جاروب کردن دانه های درشت با فشار دادن هوا و آب و یا سیم قلم مو پاک شود. مراقب باشید که قبل از قرار دادن بتن تازه، مفاد تمیز باشد. بتن جدید باید به خوبی در برابر چهره قدیمی کار کند تا یک مفصل خوب ایجاد شود. هنگامی که عملیات فوق انجام غیر عملی است، مفاصل باید توسط ماسه انفجار یا سوزن برای برداشتن پوست و سطح پوست آماده شوند. هک کردن سطح سخت باید اجتناب شودهنگامی که عملیات فوق انجام غیر عملی است، مفاصل باید توسط ماسه انفجار یا سوزن برای برداشتن پوست و سطح پوست آماده شوند. هک کردن سطح سخت باید اجتناب شودهنگامی که عملیات فوق انجام غیر عملی است، مفاصل باید توسط ماسه انفجار یا سوزن برای برداشتن پوست و سطح پوست آماده شوند. هک کردن سطح سخت باید اجتناب شود . فلزی یا سایر مواد سوراخ شده که به عنوان متوقف کننده در نظر گرفته می شوند تا اطمینان حاصل شود که کلید های بین ورقه ها مناسب می باشد، اگر اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از فرار شدن جوشکاری صورت پذیرد. قبل از نصب آسانسور، زنگ زدگی، ملات سست و یا آلودگی های دیگر باید از میله های استارت برداشته شود.

پس از اصلاح تقویت و نصب قالب برای تکمیل بتن بعدی تکمیل می شود، اتصالات افقی و عمودی عملا از تمام خاک و آوار پاک می شود. بلافاصله قبل از بتن ریخته شدن، مفصل باید با آب پاک شود. آب مورد استفاده باید همانطور که در بخش 9.3 مورد نیاز است، باشد .

انبساط گسترش و انقباض

جزئیات و موقعیت این اتصالات همراه با مواد مورد استفاده باید بر روی نقشه های کاری نشان داده شود. به استثناء مفاصل انعطاف پذیری، مفاصل نباید از طریق مفاصل گسترش یابد و به تقویت کننده در هر دو طرف مفاصل پوشش داده شود، همانطور که در بخش 13.1.5 مشخص شده است ، زیرا شکست سیلانت اتصال می تواند به حمله شیمیایی در برابر تقویت اجازه می دهد. مراقبت های ویژه باید بر روی سایت انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که مفاصل به درستی ساخته می شوند، زیرا تعمیر مفصل شکست خورده بسیار دشوار است. مفاصل با حداقل یک میلی متر ضخامت قالب پیش ساخته شده (بدون اکسترود شده) حداقل 20 میلی متر پر می شود که باید با مواد الاستومری سنگین، آب، روغن و سیلر مقاوم در برابر شیمیایی پوشش داده شود.

Waterstops

مواد و نوع سرامیک ها باید برای تأیید قبلی CONTRACTOR ارسال شود . محل موزاییک در مفاصل ساخت و ساز باید همانطور که در تصاویر نشان داده شده است. Waterstops باید در تمام اتصالات ساخت و ساز در ساختارهای حفظ آب استفاده شود، یا در مواردی که در غیر اینصورت اشاره کرد.

نوار Waterstop باید از لاستیک یا پلاستیک (مانند PVC) باشد، بسته به شرایط خاص (به عنوان مثال مقاومت در برابر هیدروکربن یا مواد شیمیایی خاص)، مشخص و ثابت در سراسر مفصل که در شکل نشان داده شده است. حداقل ضخامت ورق ساندویچ مرکزی دندانه دار باید 9 میلیمتر باشد.

هر قطعه از waterstop premolded باید از حداکثر طول عملی باشد تا تعداد مفاصل به حداقل برسد.

اتصال آبشارها باید با جوش به صورت تصویب شده یا با استفاده از اتصالات کارخانه پیش ساخته، نصب شده به شدت مطابق با دستورالعمل VENDOR .

چسباندن آبشارها در مفاصل و استفاده از چسب برای هدف مشترک لازم نیست. اتصالات باید ضد آب بودن مؤثر را به طور کامل برابر با Waterstop مداوم توسعه دهد و به طور دائم انعطاف پذیری خود را حفظ کند.

برای ایجاد یک دیافراگم مداوم آبگیر در هر جفت نصب باید کلیه واتساپها نصب شوند. در حین پیشرفت کار، باید به اندازه کافی از حمایت و محافظت از waterstop برخوردار باشد. هر عنصری که به طور صحیح جاسازی نشده، قطعه قطعه شده و یا به هر دلیلی آسیب دیده باشد باید جایگزین شود. حداکثر تراکم بتن باید از طریق تثبیت کامل بتن در مجاورت همه روکش ها اطمینان حاصل شود. نگهبانان مناسب برای محافظت از لبه ها و انتهای بخشی از درزگیرهای تعبیه شده از آسیب های مکانیکی هنگامی که بتن قرار داده شده متوقف شده است. توقف آب باید ایمن نگه داشته شود تا در هنگام قرار دادن بتن حرکت نکند. مراقبت باید اطمینان حاصل شود که بتن در زیر سطوح افقی فشرده شود.

پرتاب کردن

عمومی

مراقبت باید اطمینان حاصل شود که تمام کف پوش با سقوط کافی مواجه می شود تا پس از حل و فصل آب همیشه تخلیه شود و نه آبگیر.

تهیه فرعی پایه

پایگاه زیر باید مطابق با مشخصات ... "مشخصات برای جاده ها و سنگ فرش" آماده شود . زیر پایه باید یکنواخت باشد و صاف و هیچ دندانه در سطح به دریافت بتن می باشد.

سنگین 1000 (0.25 میلی متر) پلی اتیلن سنج غشاء ورق باید در زیر گذاشته پایه و باید نصب شود و مهر و موم شده با همپوشانی از 150 میلی متر و بر اساس سخت با VENDOR دستورالعمل است.

پلی اتیلن باید از لبه های پایه برای حداقل 150 میلی متر بازگشت و به لبه بتن با نوار تایید شده مهر و موم شده باشد.

فرم های لبه و پرده

برای حمایت از فولاد تقویت شده باید از صندلی های اسپرت استفاده شود. فرم ها و مقاطع باید بدون آسیب رساندن به غشاء تنظیم شود. اشکال لبه و نوارهای خطی متوسط باید دقیقا برای تولید ارتفاع و خطوط تعیین شده از سطح کامل ساخته شده باشد و اگر نوع خاصی از تکمیل مشخص شده نیاز به استفاده از چنین تجهیزاتی داشته باشد، پشتیبانی از سطوح ارتعاشی یا پره های غلتکی مناسب است. سطح بتونی باید با استفاده از قالبهای اعتصاب کردن یا مقادیر قابل قبول فشرده سازی، به خطوط پلاستیکی و فرم های لبه با خطوط تراز شود.

قرار دادن بتن

مخلوط کردن و قرار دادن باید با اتمام با دقت هماهنگ شود. بتن باید بر مهر و موم بخار یا اشکال قرار داده نمی شود سریع تر از آن را می توان گسترش یافته است، تثبیت، مستقیم - لبه، یا گاو نر - شناور است. این عملیات باید قبل از خونریزی صورت گیرد تا آب بتواند بر روی سطح جمع آوری کند. برای به دست آوردن سطوح خوب و اجتناب از مفاصل سرد، اندازه اتمسفر باید با توجه به اثرات دمای بتن و شرایط جوی به میزان سخت شدن بتن برنامه ریزی شود.

تثبیت

بتن در کفپوش باید به طور کامل تثبیت شود. لرزش داخلی باید در تیرهای و تیرهای اسلب فریم استفاده شود.

تثبیت کاشی ها و اسلب ها باید با سطوح ارتعاشی، پلاستیک های غلتکی، ویبراتور های داخلی یا سایر ابزار قابل قبول به دست آید.

به پایان رساندن

پس از قرار دادن بتن، تثبیت شده، از بین رفته، شیب دار و مقیاس داده شده، بتن تا زمانی که برای شناور آماده نباشد، بیشتر کار نخواهد کرد. شناور با یک شناور دست یا با یک مگس قدرت مجهز به کفش شناور و یا با یک شناور دیسک کار شده باید زمانی شروع شود که آب براق ناپدید شود و زمانی که سطح به اندازه کافی سخت برای انجام عملیات استحکام یابد.

در طول یا بعد از اولین شناور سطح هوا باید بررسی شود.

تمام نقاط بالا باید برداشته شوند و تمام نقاط کم در این روش پر شوند تا سطحی در داخل تحمل ایجاد شود. سپس بتونه باید بلافاصله به یک بافت شنی یکنواخت بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله به سمت یک بافت شنی یکنواخت بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله بلافاصله به بتونه ماسه شسته شود.

هیچ تخلفی نباید بعد از تنظیم انجام شود.

از آنجا که یکنواختی رنگ مهم است، تمام مواد باید از منابع تکمیل شود. ترکیبات باید با دوام و بدون هیچ گونه ناخالصی که ممکن است باعث رنگ آمیزی شود.

پخت

برای خنثی کردن سطوح افقی به بخش 15.6.2 مراجعه کنید .

پیوند دادن

اتصالات در سنگ فرش باید محل و ساخته شده است همانطور که در نقاشی نشان داده شده است.

اتصالات توسعه باید بیشتر در نقاط بالا قرار گیرد.

مفاصل انقباض باید مفاصل برش خورده باشند. برش باید با مجموعه ای از بتن درست باشد.

برش باید زمانی آغاز شود که بتن به اندازه کافی سخت شده باشد تا از آسیاب جلوگیری کند (در عرض 24 ساعت پس از ریخته گری).

برش باید قبل از اینکه تنش انقباضی کراکینگ تولید شود، تکمیل می شود.

عمق قطع برش باید بین 1/4 و 1/3 ضخامت اسلب باشد که در نقشه ها نشان داده شده است.

حداکثر فاصله بین انبساط، انقباض و اتصالات ساختمانی باید 6 متر باشد.

پانل های حاصل باید تقریبا مربع باشد.

شیار چپ برش باید به طور کامل پاکسازی شده و با یک ماسک مقاوم در برابر شیمیایی و مقاوم در برابر هوا پر شود.

تحمل

Tolerances for masonry should be in accordance with section 23.2.4 of this specification.

بارگیری

برای اطلاعات بیشتر در مورد روش های جوشکاری به RP-1718-999-1700-5001 "Specification for Gruting" مراجعه کنید .

بتن پیش ساخته

عمومی

الزامات این مشخصات مربوط به بتن و تقویت باید تا آنجا که آنها در مورد بتن مسلح قابل اجرا باشد. الزامات ذیل مربوط به کار پیش ساخته باید علاوه بر موارد ذکر شده در نقشه، مشاهده شود .

طراحی اعضای قبلی

محاسبات طراحی باید انجام شود تا نشان دهد که تمام تنش های دستکاری شده مورد توجه بوده است. باید توجه داشته باشید که برای تقویت اضافی از طریق مفصل اعضای دندانه دار یا از طریق مفصل تشکیل شده با مجاور ساخت و ساز در محل ارائه می شود.

حیاط پیشخوان

حیاط که در آن کار پیش سازشی انجام می شود باید تمیز باشد و باید تخت های سطح ثابت، ترجیحا از بتن، با کانال های زهکشی بین تخت باشد. تخت ها باید یک سطح مناسب با کیفیت داشته باشند تا واحدهای پیش ساخته را به کلاس مورد نیاز برسانند. در صورتی که واحدهای پیش ساخته در حال تقویت طرح ریزی شده باشند، در صورت لزوم، قالب ها باید بر روی مدفوع بالای سطح عمومی حیاط پیش ساز قرار گیرد.

قالب برای بتن پیش ساخته

قالب ها باید به شدت ساخته شده، به طور دقیق ساخته شده و درست به شکل مورد نیاز با لبه ها، گوشه ها و سطوح که مطابق با کلاس مربوط به پایان است. قالب ها باید طراحی شوند تا بتوانند راحت از هم جدا شوند و مجددا جمع شوند.

علامت گذاری

تمام واحدها باید بر روی چهره ای که در آثار دائمی، تاریخ تولید و چنین حروف مشخص یا اعداد مورد نیاز برای شناسایی نصب نباشند، علامت گذاری شوند .

درمان، بلوغ و انباشته شدن

برنامه ریزی تولید کنندگان باید برای پخت مناسب اجازه می دهد و بلوغ بتن پیش ساخته با توجه به این خصوصیات است.

بطری های قالب ممکن است پس از کمتر از 12 ساعت برداشته شود، بتن را به طور کامل تنظیم می کند. تمام سطوح بتونی باید حداقل هشت روز پوشش داده شود.

هنگامی که دستاوردهای سخت افزاری طراحی شده دستیابی به انبساط، حمل و انباشتگی ممکن است رخ دهد، اما ساخت و یا تنظیم در آثار مجاز نیست تا زمانی که 28 روز قدرت مکعب رسیده باشد.

دوره های زمانی مورد نیاز برای به دست آوردن مقاومت بتن ممکن است کاهش یابد در صورتی که تکنیک های خاص تایید شده از قبیل بخار خیس یا زمان استفاده از سیمان سخت شدن سریع استفاده شود. هیچ روش شستشوی شفاف نباید بدون تایید سازنده استفاده شود.

واحدهای پیش ساخته انباشته شده باید همیشه در برابر گرد و غبار بادی محافظت شوند.

چهره ی تمام واحدهای مورد نیاز برای تشکیل یک مفصل با ساخت و ساز در محل، باید برای کاهش سطح کلیدی مورد استفاده قرار گیرد.

ریخته گری بازی باید مورد استفاده قرار گیرد جایی که مفصل بین عناصر دندانه ای مجاور یک شکل منظم ساده نیست.

سیمان و شن و ماسه

ملات سیمان و شن و ماسه برای ملافه و اتصالات عضوهای پیشین باید به همان اندازه، کیفیت و رنگی نسبت به نوع بتونی که بتونه یا متصل است، باشد. ملات سیمان و شن و ماسه باید در مقادیر کم و فورا استفاده شود. توجه خاص باید به فشرده سازی سیمان / شن و ماسه برای جلوگیری از تشکیل حفره ها و جیب های هوا. با توجه به موافقت قبلی CONTRACTOR ، ممکن است با استفاده از عامل اتصال دهنده استفاده شود .

ساخت و نگهداری آب

عمومی

ساخت و ساز نگهدارنده آب باید با این مشخصات و ACI 350 R / BS 8007 مطابقت داشته باشد. در صورتی که بتن در نقشه ها به عنوان حفظ آب تعیین شده باشد، سازه های نهایی باید از نفوذ رطوبت آزاد باشد. هر گونه نشت یا علائم رطوبت در دوره های ساخت و ساز، آزمایش و تعمیر و نگهداری از قرارداد باید کاملا خشک شود و در حین آزمایش بعد از عمل جراحی، بدون توجه بیشتر به مدت دوره مشابه دوره نگهداری قرارداد، خشک شود. روش پیشنهادی برای مقابله با ترکهای انقباضی، نشت، مرطوب یا سایر کارهای معیوب باید برای تأیید قبل از آغاز کار به پیمانکار ارسال شود. توجه ویژه باید در مرحله ساخت و ساز انجام شود تا از بین بردن ترک خوردگی.

در این رابطه باید به موارد ذیل توجه کرد:

قالب باید به محض مواجهه زده شود تا اطمینان حاصل شود که درمان به تعویق افتاده نیست.

فشرده سازی خوب در تمام مفاصل، حصول اطمینان از محل درست آب میله.

علاوه بر این، پلاستیسرها، ترکیبات شیمیایی یا سایر مواد ضد آب برای بتن، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، جزئیات ارائه شده توسط CONTRACTOR قبل از شروع کار مشخص، مورد تأیید قرار می گیرند. تمام بتن در ساخت و ساز نگهدارنده آب باید با ارتعاش مکانیکی نوعی که توسط CONTRACTOR مورد تایید قرار می گیرد فشرده شود.

هر گونه پیچ و مهره یا چفت و بست برای قالب سازی شامل اتصالات درون یا عبور از بتن باید به گونه ای باشد که نشت آب را از ساختار نداشته باشد. استفاده از پیچ و مهره هایی که نیازی به سوراخ ندارند، به شدت ممنوع است.

اتصالات

مرجع باید به بخش 17 این مشخصات برای اتصالات و waterstops ساخته شود.

جزئیات و موقعیت مفاصل همراه با مواد مورد استفاده باید بر روی نقشه های ساخت و ساز نشان داده شود.

تمام شروع کننده ها به دیوارهای ساخت و ساز آبگیر باید با استفاده از قالب آویزان شود، به طوری که بتن در ابتدا ممکن است به طور همزمان با بتن در تخته قرار داده شود.

آزمایش کردن

علاوه بر تست مورد نیاز در بخش 22 این مشخصات، به خصوص آزمون های جذب، آزمایش های بیشتری برای تعیین قابلیت اطمینان کلی ساختار و به ویژه اتصالات، مطابق با ACI 350 انجام می شود. ساختار تحت آزمون باید پر شود آب شیرین به سطح طراحی شده و پس از یک دوره به جذب آب اجازه می دهد، چهره از راه دور را از مایع باید برای نشت بیش از یک 7 بازرسی - دوره روز است.

نشت تشخیص پس از 7 روز باید کمتر از طراحی مشخص شده باشد. هر گونه نقصی که توسط یک قراردادی CONSTRUCTION مورد بررسی قرار می گیرد، باید با روش تأیید شده توسط پیمانکار، که می تواند شامل تخریب و بازسازی و یا پوشش ساختار باشد، ساخته شده باشد.

تست و پذیرش بتن

آزمایشگاه

انتصاب آزمایشگاه آزمایشگاهی

پیمانکار ساختمانی باید یک آزمایش آزمایشی مستقل تأیید شده توسط CONTRACTOR را تعیین نماید.

پیمانکار ساخت و ساز مسئولیت پذیری، شناسایی و تحویل آزمایشگاه آزمایشی را بر عهده خواهد داشت. CONTRACTOR CONSTRUCTION باید تمام نتایج آزمون را جمع آوری و آنها را به فرمت CONTRACTOR در فرمت و جزئیات مورد نیاز در این مشخصات و در جزئیات ساخت و ساز QA / QC برای تأیید توسط CONTRACTOR بیشتر توضیح داده شود.

آزمایشگاه آزمایشگاه

آزمایشگاه آزمایش باید دارای سیستم کیفیت با توجه به BS EN ISO 9001 باشد. تست باید توسط تکنسین های ارشد متخصص و با تجربه انجام شود.

تست اجزای بتن و بتن تازه

تست مصالح

مصالح باید در منبع آزمایش شوند تا اطمینان حاصل شود که تنها سازه های مطابق با این مشخصات به کارخانه بچرخد. معیارهای پذیرش آزمایشی در بخش 9.2 این مشخصات ارائه شده است.

تست آب

تست باید در منبع (در صورت تخلیه) یا در محل (اگر لوله به نگه داشتن مخزن) انجام شود. آزمایشات برای کلرید ها، سولفات ها باید در فاز مخلوط آزمایش کامل شود. آزمایشات اضافی برای هر کامیون یا هر هفته اگر لوله از منبع تأییدی به مخزن نگهداری شود، باید انجام شود. معیارهای پذیرش آزمون در بخش 9.3 این مشخصات داده شده است.

آزمایش سیمان

گواهینامه های آزمون باید توسط VENDOR برای هر دسته یا حمل و نقل ارائه شود. سه (3) نمونه در سایت باید گرفته شوند و برای هر دسته یا حمل و نقل آزمایش می شوند. معیارهای پذیرش تست در بخش 9.1 این مشخصات داده شده است.

تست مواد افزودنی

آزمایشات برای محتوای شیمیایی / تجزیه و تحلیل باید در طول تست های توسعه تکمیل شود.

گواهینامه های آزمون باید توسط VENDOR برای هر دسته یا حمل و نقل ارائه شود. مرجع باید به بخش 9.4 این مشخصات برای الزامات دسته های آزمایش و ریخته گری داده شود

تست تقویت

گواهی آزمون VENDOR برای آزمایشات شیمیایی و مکانیکی (از جمله آزمون خمش) باید برای تأیید به پیمانکار ارسال شود. علاوه بر این، برای هر 500 تن میلگرد، تمام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی میلگرد باید توسط سازنده CONSTRUCTION انجام شود.

اندازه گیری دمای بتن

دمای بتن در نقطه قبل و قبل از قرار گیری باید مطابق با ASTM C1064 اندازه گیری شود و برای هر ریختن بر روی کارت پور قرار داده شود. دمای بتن باید با الزامات بخش 15.1 مطابقت داشته باشد در غیر این صورت بتن ریزی باید متوقف شود تا شرایط مورد نیاز باشد.

مقدار سیمان و نسبت آب / سیمان

نمونه هایی از بتن تازه سازی شده توسط CONSTRUCTION CONTRACTOR، حداقل از یک بار در هر ماه از هر درجه ساختاری و تعیین مقدار ساخته شده از سیمان و نسبت آب / سیمان مطابق با ASTM C 1078 و 1079 گرفته می شود. اگر مقدار سیمان کمتر از 90٪ از الزامات مندرج در بند 10.2 یا نسبت آب / سیمان بیش از 110 درصد از الزامات نیز در بخش 10.2 داده شده است، سپس باید تحقیقاتی صورت گیرد تا علت و بتن ریخته گری را برای ریختن نمونه هایی که ممکن است رد شود برای آبیاری یا بتن جرمی ساده نیازی به تجزیه و تحلیل بتن تازه بتن نیست.

محتوای نمک

کل غلظت سولفات ها و کلرید ها در بتن تازه باید در طول آزمایشات توسعه و حداقل یک بار در هفته برای تمام سطوح ساختاری بتن اندازه گیری شود. تست ها باید مطابق با BS 1881 باشد. غلظت هر دو یون نباید از حد مجاز در بخش 10.2.2 تجاوز کند . اگر این محدودیت ها تجاوز شود، بتن های بتنی که از نمونه ها گرفته شده، رد می شوند و آزمایش های بیشتری بر روی بتن ریخته شده برای تعیین کل مسئله صورت می گیرد.

امر عملی

تست های افت فشار و تست های جدول جریان باید برای هر دسته از بتن تحویل داده شده در محل انجام شود. بارهای بتن در هنگام قرار دادن باید حداکثر 75 میلی متر برای کار بتن معمولی و 100 میلیمتر برای بتن پمپاژ باشد. اگر سوپاپستر برای بتن مورد استفاده قرار گیرد، سقوط مخلوط بتن های مختلف باید به گونه ای باشد که بتن را می توان حمل و نقل کرد، پمپاژ می شود، اگر پمپ استفاده می شود، قرار داده شده در فرم، و فشرده بدون جداسازی.

تست نمونه های نمایشی

تست مقاومت خردایش برای نمرات ساختاری

آزمایش کردن

نمونه برداری، درمان و آزمایش باید با استفاده از روش های مربوط به ASTM C31 و AS TM C39 انجام شود. نمونه هایی برای آزمایش سیلندر بتن باید به میزان متوسط به ازای هر 100 متر مکعب بتن قرار داده شود و هر روز حداقل یک بار مصرف می شود. (نمونه شامل سه سیلندر است).

حداقل یک نمونه برای هر بنیاد مهم یا عضو ساختاری باید گرفته شود.

نمونه ها باید در نقطه ای قرار گیرد . از هر نمونه، سه سیلندر 152 میلیمتر ساخته می شود، یکی برای آزمون ng در 7 روز پس از ریخته گری و دو برای آزمایش در 28 روز. تمام نمونه ها باید با شناسایی آنها مشخص و دقیق باشند و به شرکت ارسال شوند، دادن:

شناسایی سیلندرهای آزمایش،

D خوردند و زمان نمونه برداری،

نامگذاری M ix

L ocation شامل نمونه پس از قرار دادن بسته بندی های کوچک،

M ethod تراکم،

D از تست خوردن

R از آزمون،

C نوع ement و کشور مبدا،

V olume از پور

W هشت نمونه در گرم،

یک نمونه از نمونه در روز

S نادیده گرفتن شخص از تهیه سیلندر،

S ignoring شخص سیلندر خرد کردن.

انطباق

آزمایشات 7 روزه

تست ها باید در 7 روز انجام شود تا روابط میان روزهای 7 تا 28 روزه برقرار شود. این رابطه برای تفسیر نتایج آزمون بیشتر برای پیش بینی ارزش احتمالی مربوط به نقاط قوت 28 روزه استفاده می شود.

پیمانکار باید بدون تاخیر از هر نتیجه آزمون 7 روزه اعلام شود که نشان می دهد نتایج مربوط به 28 روز آزمون احتمالا برای رسیدن به قدرت مشخص مشخص نیست، به طوری که می توان اقدامات ضروری برای به حداقل رساندن تاثیر چنین شکست احتمالی انجام داد.

28 روز آزمون

برای آزمون های 28 روزه، بتن با شرایط مشخص شده مطابقت دارد (همانگونه که در بخش 10.2 تعریف شده است ) با شرایط زیر تامین می شود:

میانگین مقاومت در هر گروه از چهار آزمایش متوالی آزمون بیش از استحکام مشخص شده توسط 3 N / mm² است.

استحکام تعیین شده از هر نتیجه آزمون کمتر از استحکام مشخص منهای 3 نیست   N / mm²

بتن رضایتبخش

اگر هر نتیجه آزمون نتواند با اهداف فوق منطبق سازد، مقدار بتن ارائه شده توسط نتایج باید در معرض خطر حذف و جایگزینی در هزینه CONTRACTOR CONSTRUCTION.

انحراف معیار

نتایج خرد کردن 28 روزه سیلندر به صورت گروهی به صورت گروهی در گروه های 40 و هر گروه باید انحراف معیار کمتر از 3.5 N / mm² باشد.

اگر انحراف استاندارد بیشتر از این باشد، تولید بتن باید توسط قراردادی ساخت و ساز مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات اصلاحی پیشنهادی که برای تصویب ارائه شده به پیمانکار مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است آزمون های بیشتری در مورد مخلوط های آزمایش مورد نیاز باشد (به بخش 10.3 مراجعه شود ).

تست های خرد شدن برای تیرگی یا بتن سنگین

تست های تولید بر روی بلوک یا بتنی با حجم ملایم وجود ندارد. پیمانکار باید آزمایش هایی را برای تعیین مقاومت بتن در صورتی که دلیلی بر این باشد که قدرت مشخصی در زیر 15 نانو مترمربع باشد، وجود دارد. اگر تست ها این را تایید کنند، پس از آن CONTRACTOR باید تجدید نظر در طراحی مخلوط را درخواست کند تا این بتن با الزامات مشخص شده مطابقت داشته باشد.

سوابق

ضبط باید نگه داشته شود و یک کپی از جزئیات و موقعیت مخلوط در کار تمام سطوح بتن و تمام نمونه های گرفته شده برای سیلندر و نمونه های دیگر تهیه شود.

این سوابق باید، اما نه محدود به:

تاریخ و زمان ریختن

دمای محیط و رطوبت.

نوع سیمان و ساخت آن.

حجم پور

دمای بتن (در زمان قرار دادن).

نوع و منبع جمع.

جزئیات افزودنی

نسبت آب / سیمان.

موقعیت در کار

تفاضل گسیختگی - اختلاف در ساخت و ساز

عمومی

پیمانکار ساختمانی باید در شرایط نامنظم ایجاد و نگهداری و تا زمان اتمام و پذیرش آثار نقاط کنترل کافی و علائم پایه برای اهداف مرجع برای بررسی تحمیل استفاده شود.

انحرافات مجاز ابعادی در ساخت بتن برای ساختمان های موجود در ACI 117 باید حداکثر باشد. تحت هیچ شرایطی نباید پوشش بتن زیر حداقل در بخش 13.1.5 از این مشخصات داده شود. به جز مواردی که در نقشه ها نشان داده شده یا توسط CONTRACTOR تایید شده باشد، تحمیل های زیر پس از تکمیل آثار، محدودیت های قابل قبول را نشان می دهد. تمام کارهایی که در خارج از این محدودیت ها انجام می شود، مسئولیت پذیر است.

Tolerances برای سطوح ساخته شده از ساختمان ها

تغییر از Plumb:

A. در خطوط و سطوح ستون ها، پایانه ها، دیوارها:

در هر 3 متر طول ± 6 میلیمتر

در هر 6 متر طول. ± 12 میلیمتر

حداکثر برای طول کل ± 25 میلیمتر

ب. برای ستون های زاویه ای در معرض، شیارهای کنترل و مفصل و دیگر خطوط آشکار:

در هر 6 متر طول. ± 6 میلیمتر

حداکثر برای طول کل ± 12 میلیمتر

تغییرات از سطح یا از نمرات مشخص شده در اسناد قرارداد:

A. در سقف کاشی، سقف، تیرهای سفالی و در موارد زیر ایجاد می شود:

در هر 3 متر طول ± 6 میلیمتر

در هر خلیج یا در هر 6 میلی متر ± 12 میلیمتر

حداکثر طول کل ± 20 میلیمتر

ب. در جبهه های در معرض، آستانه، پاراپیتس، شیارهای افقی و دیگر خطوط آشکار :

در هر خلیج یا در 6 متر طول 6 میلی متر

حداکثر برای طول کل ± 12 میلیمتر

تحمل برای بنیادها و سازه ها

حداکثر انحراف قابل قبول است:

موقعیت برنامه را ± 10 میلیمتر تنظیم کنید

ارتفاع زیر زمین ± 15 میلیمتر

ارتفاع بالای زمین ± 6 میلیمتر

تراز طوفان برای ستون ها و دیوارها ± 6 میلی متر در 3 متر

± 12 میلیمتر در 6 متر

راست یا کمان (طرح) برای دیوارها ± 6 میلی متر در 3 متر

± 12 میلیمتر در 6 متر

توجه داشته باشید بازدید کنندگان :

در مواردی که اعضای قبل از بازی استفاده می شوند، تحریم های بالا نباید جمع شوند. تصحیح باید در هر مرحله از ساخت و ساز انجام شود.

Tolerances for Bolts of Anchor باید مطابق ... " مشخصات برای پیچ لنگر "، Secti در 12.1.

تحمل برای سنگ فرش

سطوح هواپیما باید در طول هر 3 متر طول تا حداکثر انحراف 5 میلیمتر باشد.

کار درمانی

عمومی

بتن در معرض حذف قالببندی باید توسط پیمانکار قبل از هر کار اصلاح، پوشش بعدی و یا هر گونه درمان دیگر که مانع بازرسی مناسب بتن می شود بررسی شود. هر بتن ای که کار اصلاح شده روی آن انجام داده است، قبل از بازرسی، برای رد شدن مسئولیت دارد.

بتن که نیازمندیهای مشخصات را برآورده نمی کند باید بدون تاخیر برداشته شود و مجددا بازسازی شود، مگر اینکه پیمانکار موافقت کند که تعمیر ممکن است با رضایت بخش انجام شود. این توافقنامه نپذیرفتن مجدد کارهای تعمیر شده را منع نخواهد کرد.

روش مورد استفاده در حذف و جایگزینی کارهای معیوب باید برای تأیید CONTRACTOR برای هر بتن قرار داده شود قبل از حذف. روش های تعمیرات باید از دستورالعمل های مندرج در CIRIA C577 فصل 18 پیروی کنند.

برای جلوگیری از نقص های بیشتر، روش های بهبود بتن جدید باید پیشنهاد و تحلیل شود.

اگر بتن مورد نیاز است شکسته شود، لبه های منطقه تعمیر باید مربع به عمق 10 میلی متر با استفاده از یک برش دیسک برای جلوگیری از وقوع یک لبه پر  .

کلیه کارهای اصلاح شده بر روی بتن معیوب (تعمیر یا جایگزینی) باید در هزینه های قراردادی CONSTRUCTION باشد.

سوراخ چاقو

سوراخ چاه باید متصل شود، مگر اینکه از اتصالات فولادی یا فایبرگلاس استفاده شود. هنگامی که ملات سیمان بدون سیمان برای اتصال به کار می رود، سوراخ های کراس باید قبل از پچ کردن پاک شوند و خنک شوند. سایر مواد پیشنهاد شده توسط CONSTRUCTION CONTRACTOR برای متصل کردن سوراخ باید توسط پیمانکار پذیرفته شود و طبق توصیه نامه های ارائه شده VENDOR اعمال شود.

حذف سایه ها، زنگ زدگی، طوفان و رسوبات سطحی

ضایعات، زنگ زدگی، رسوبات و رسوبات سطح که توسط پیمانکار قابل اعتراض هستند، با روش های قابل قبول حذف می شوند.

تعمیرات Cracks

ترک هایی که در بتن رخ می دهد باید توسط قراردادی ساخت و ارزیابی شود و گزارش ارائه شده به پیمانکار. جایی که تعیین می شود که ترک ها ترک های فعال نمی شوند، آنها باید با استفاده از مواد، روش ها (تزریق، سطح، درمان، و غیره ...) و کارکنان واجد شرایط که توسط پیمانکار تصویب شده، تعمیر می شوند.

کنترل کیفیت

مهندس کنترل کیفیت بتن

پیمانکار ساختمانی یک مهندس کنترل بتن تمام وقت، واجد شرایط، اختصاص داده شده را تعیین می کند که وظایف دیگری ندارد تا مطمئن شود که بتن به درستی تولید می شود، درمان می شود و محافظت می شود. مهندس کیفیت کنترل بتن (CQCE) باید حداقل به یک عضو یک سازمان تخصصی شناخته شده معادل باشد و مسئول حفظ و ارسال تمام سوابق مشخص شده باشد.

CQCE باید به مدیریت سایت پیمانکار ساخت و ساز است، اما به خود گزارش نمی شرکت مدیریت و به پیمانکار.

برنامه کنترل کیفیت بتن

CQCE باید تهیه کننده برنامه را برای نظارت و آزمایش بتن و نگهداری همه گزارش ها و پرونده ها برای برآورده ساختن الزامات این مشخصات و پیمانکار تأیید کند.

مقام CQCE

CQCE مجاز به:

عملیات بتن ریزی را تا زمانی که نیازهای برجسته اصلاح شده اند، لغو کنید.

رد مواد یا کارهایی که با این مشخصات مطابقت ندارند.

جلوگیری از استفاده از تجهیزات که می تواند ساختمان ساختگی نسبت به این مشخصات ایجاد کند.

هر کاری که مطابق با این مشخصات انجام نمی شود را متوقف کنید.

گزارش در عرض 24 ساعت و ارائه سوابق و در صورت نیاز توسط پیمانکار پس از کشف عدم انطباق.

عدم انطباق

هر بتن ای که توسط پیمانکار در نهایت مطابق با این مشخصات تلقی می شود، باید شکسته شود و جایگزین شود.

تضمین کیفیت

پیمانکار ساخت و ساز باید یک سیستم تضمین کیفیت به کار BS EN ISO 9001. تضمین کیفیت ساخت و ساز پیمانکار M anager مسئول آماده سازی یک طرح کیفیت برای تصویب برای عملیات دقیق در این مشخصات باشد. برنامه کیفیت باید شامل، در میان چیزهای دیگر، لیست و برنامه از ممیزی از کنترل کیفیت که تضمین کیفیت M anager یا نماینده او خواهد ساخت.

بتن مسلح کار می کند

برای چنین کارهایی به عنوان بنیاد برای شمشیربازی موقت و یا اقلام موقت جزئی موقت در مورد حذف آینده، CONTRACTOR CONSTRUCTION می تواند طرح ترکیبی بتن خود را برای تصویب CONTRACTOR پیشنهاد دهد. در این مورد، CONTRACTOR CONSTRUCTION مسئولیت کامل خود را در رابطه با کارهای انجام شده حفظ می کند.MATERIALS FOR CONCRETE

Cement

Material

Cement shall be type II Portland cement, or type V where specified, complying with ASTM C150, and the following requirements.

Tricalcium aluminium (C3A) content shall be limited to 7% by weight in cement in below grade concrete.

Sulphur trioxide shall be less than 3% by weight.

Total equivalent alkali content (Na20 + 0.652 K20) shall not be more than 0.6% by weight.

Certification

VENDOR's certificates shall be provided confirming that cement delivered to the site has been tested and found to comply with the requirements of the appropriate Standard. This certificate, shall be sent to site prior to dispatch of each consignment from the VENDOR’s works. If subsequent tests on any consignment of cement show it not to comply with Specification requirements, then the whole consignment shall be removed immediately from the site notwithstanding the VENDOR’s certificate results.

Access to the cement store shall be provided during working hours for the purpose of sampling the cement for further testing.

Storage

Cement shall be kept at all times in covered storage and protected from wind blown dust. No cement shall be kept on the site longer than three months before use. Any cement which is stored on site in excess of 28 days shall be tested in accordance with relevant Standard prior to use. Sufficient cement for one week’s consumption shall be available at all times. Cement shall be used in the sequence in which it is delivered. The cement store for bagged cement shall be a weatherproof building or shed, ventilated, free of dampness. The size will be sufficient to hold enough cement for continuous execution of the works. Bags for cement shall be lined in polythene or other damp-proof material. If cement in bulk is to be used, prior approval must be obtained. It shall be stored in silos purpose-made for storage of cement.

Aggregates

General

Aggregates shall conform to the requirements of ASTM C 33. Petrographic analyses shall be made to BS 812. Fine and coarse aggregate shall be considered as separate ingredients. Aggregates shall be clean, hard, durable, chemically inert and impermeable. They shall be free from adherent coatings, laminated particles or admixtures of materials likely to be deleterious to the concrete.

Coarse Aggregate

Coarse aggregate shall consist of crushed or uncrushed gravel or crushed rock and shall be selected, re-crushed, finish screened and washed with water meeting the requirements of Section 9.3 all as necessary to comply with the following:

*    Additionally the limits given in Section 10.2.2 of this Specification for the total salt content of the concrete shall not be exceeded.

**    Attention is drawn on time needed to achieve and interpret reactivity tests.

The above requirements may be relaxed subject to CONTRACTOR approval following the detailed evaluation of satisfactory performance of concrete made with the aggregates and positive traceability of aggregate and cement characteristics and equivalent service environment.

Grading

In general, coarse aggregate for reinforced concrete shall be limited to 25 mm nominal size. This may be increased to a maximum of 40 mm or decreased to 12.5 mm for certain structures / foundations subject to CONTRACTOR approval.

Fine Aggregate

Fine aggregate shall consist of crushed gravel, crushed stone or natural sand with rounded particles.

Fine aggregates shall be washed as necessary to comply with the following:

Test Description                 Standard             Limit

Clay Lumps and                 ASTM C 142         2% maximum

Friable Particles

Material Finer than 75 micron         ASTM C 117

National sand or crushed graded 3%

Crushed rock 5%

Organic Impurities                 ASTM C-40

Water Absorption                 BS 812             2% maximum

(saturated dry surface)

Chlorides (as Cl)                 BS 812 part 117         0.06% maximum*

Sulphates (as SO3)             BS 812 part 118         0.15% maximum*

Sand equivalent                                 minimum 85%

fineness modules                 AASHTO            0.2% difference (max).

*    Additionally the limits given in Section 10.2.2 of this Specification for the total salt content of the concrete shall not be exceeded.

Grading

Nominal maximum size of fine aggregate shall be 4 mm particle. The fineness modulus shall be between 2.3 and 3.0.

Sources of Aggregates

Aggregates shall be obtained from sources approved by CONTRACTOR.

Transportation, Storage and Testing of Aggregates

Transportation

During transportation to the site, all aggregates are to be protected from wind-borne contaminants. Should these contaminants be present at the time of delivery to site, then the aggregates shall be washed with water meeting the requirements of Section 9.3. Transport vehicles shall be cleaned from possible contamination due to previous use.

Storage

Sufficient quantities of each type of aggregate shall be maintained on site at all times to ensure continuity of work. Aggregates shall be stored under shade on a hard impervious surface and each size and type shall be stored in separate heaps without intermixing. The floors of storage areas shall be sloped sufficiently to ensure adequate drainage of surplus water. Storage shall prevent contamination of the aggregates by foreign material including wind blown dust. Fine and coarse aggregates shall be separated by permanent substantial partitions in the store. Methods of storing, shading and cooling aggregates shall be approved by the CONTRACTOR.

Testing

When a source of supply for each type of aggregate has been established, then samples of materials delivered to site shall be tested in accordance with the following frequencies:

Tests for clay, silt and dust, and sieve analysis shall be carried out on every 100 tonnes of fine aggregate and every 100 tonnes of coarse aggregate. CONTRACTOR may require frequency of testing to be increased if materials are judged to be of variable quality.

Chemical analyses shall be carried out on every 300 tonnes of aggregate.

Moisture content shall be checked prior to batch-up.

10% fines value not less than 50 kN when tested in accordance with BS 812 part 111.

Abrasion value not greater than 10% when tested in accordance with BS 812 part 113.

Soundness value not greater than 10%, when tested in accordance with ASTM C88.

If adequate testing facilities do not exist on site, samples must be sent to an approved testing laboratory. Samples of coarse and fine aggregates shall be sent in suitable air-tight containers. When aggregates have been approved the CONSTRUCTION CONTRACTOR shall secure the entire supply of each type from the approved source. Regular testing shall be carried out at the frequency specified above, to ensure that the same quality and grading is being maintained.

Rejected aggregate shall be removed from site to ensure that they are not returned under any circumstances.

Water

Water used for the following shall be in accordance with BS EN 1008 and BS EN 206-1. The salt content of water shall be such that the maximum limits specified herein shall not be exceeded.

Mixing concrete

Mixing cement/sand mortar

Mixing grout

Rinsing aggregates

Ice production

Washing aggregates

Cooling aggregates

Curing concrete

Limitation of inorganic contamination shall be as follows :

*    consistent with contamination of other ingredients to total contents of mix.

The water shall be clean and free from phosphates, acids, vegetal material, and other deleterious matter (eg. oil) that affects the properties of concrete. The pH of the water shall be greater than 6 and less than 8. Once a source of satisfactory supply has been established, further tests shall be made daily with a portable electrical conductivity probe calibrated against the satisfactory supply. If the conductivity exceeds that of the satisfactory supply, then further chemical tests shall be performed.

Admixtures

Admixtures to produce a cohesive mix with a low water/cement ratio and adequate workability or to improve concrete resistivity against chemical attack (chloride, sulphates, etc) shall be used only with prior approval of CONTRACTOR. They shall comply with ASTM C 494. No air entraining agent shall be used, without prior trials and approval by CONTRACTOR.

All admixtures used to modify one or more characteristic of the concrete shall be accompanied by a certificate from an approved institute, stating:

Exact range and method of application,

Physical and chemical composition,

Positive and negative side effects,

A recommendation on the maximum allowable quantities (as a percentage of the mass of the cement) to achieve the particular requirement,

Proportioning and mixing.

Compatibility with cement intended to be used.

The admixtures shall contain no chlorides. If a retarder and plasticizer are required only a dual-purpose additive shall be used.

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall advise on the following issues:

The long and short term effects of the admixture on the concrete.

The effects of under and over dosage.

Combined effect of several admixtures where it is intended to use two or more in one batch

Whether or not the admixture entrains air or has an effect on air content.

Safety precautions in handling.

Storage Life and Conditions.

Affect on use of other admixtures used in the mix.

The water content of the admixture.

Admixtures shall be applied strictly in accordance with the VENDORs instructions. However the CONSTRUCTION CONTRACTOR shall be responsible for any defective concrete that may result from the use of such admixtures.

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall perform a trial batch and casting to substantiate the VENDOR's claims for workability, retardation and air entrainment. Strict control shall be maintained to ensure that the correct quantity of admixture is used at all times. The dispensing unit shall be translucent so that the Operator can see the discharge of the admixture.

CONCRETE MIXES

Purpose

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall design mixes for reinforced and plain concrete in accordance with ACI 211-1, with designated nominal maximum size (NMS) of aggregates and workability.

Optimisation of concrete mixes shall be done to obtain concretes with adequate durability and impermeability.

"Above ground concrete" is defined as that above the external splash zone i.e., 200 mm above grade or paving level. For continuity of casting "below ground", concrete is normally carried up to the underside of equipment base-plates or other suitable construction break.

Concrete Requirements

Selected concrete is depending on intended use. Minimum characteristic strength as shown on following table :

Superplasticizer, as discussed in section 9.4, may be added to concrete mix to obtain specified w/c ratio and slump.

Maximum cementitious content whichever reinforced concrete to be used is 450 kg/m³ and a minimum is 350 kg/ m³

The water/cement ratio shall be continuously checked at the mixer with due allowance being made for water contained in the aggregates. Under no circumstances is additional water to be added between the mixer and the placement of concrete.

Characteristic compression strength is defined as that value of the cylinder     strength below which a maximum of 5% of all possible test results would be expected to fall. When defined on cube characteristic compression strength is     increased approximately by 20%.

CONSTRUCTION CONTRACTOR’s attention is drawn to the necessary limitation of crack width in concrete exposed to sea water. (refer ACI 350)

Silica fume shall be in accordance with ASTM C1240.

Air Content

Air content determined in accordance with ASTM C 138, shall be less than 2.5% + 0.5%.

Total Salt Content

The total chloride content of concrete shall not exceed 0.10% expressed as % of chloride ion by weight of cementitious material. The method of assessment and test shall be in accordance with BS 1881 Part 124.

The total sulphate content of concrete (including sulphate ions in cement) shall not exceed 4.0%, expressed as % of SO3 by weight of dry cement when tested in accordance with BS 1881 part 124.

Workability of Concrete

The workability of the concrete shall be such that it can be readily worked into the corners and angles of the formwork and around reinforcement without loss of homogeneity.

Depending on the methods of transport and placing of concrete, workability is as follows:

Discharge by properly designed concrete    :    medium

Pumped concrete                    :    high

Self levelling super-plasticized concrete     :    very high

The amount of water added to each batch of concrete shall be such that the slump lies within the specified limits. The slump of concrete shall be measured in accordance with ASTM C 143. The initial setting time for plastic consistency concrete shall be not less than 1 hour after the production concrete is discharged into the forms.

Trial Mixes

Laboratory Trials

Structural Concrete Grades

The objective of the laboratory trials is to determine concrete mixes which satisfy the requirements of ACI 201 -2R and 211-1 and this specification.

After approval of concrete materials by CONTRACTOR, the CONSTRUCTION CONTRACTOR shall carry out preliminary laboratory tests in order to produce durable concrete with the specified strengths. Additional to the above, concrete must be properly placed and compacted, so that a dense impermeable concrete can be produced which shall adequately resist the ingress of damaging salts. If an admixture is proposed it shall be introduced in the trial mixes.

The required workability for large foundations shall differ from that for tall thin sections of structural concrete cast above ground. The trial mixes shall allow for both cases. When the CONSTRUCTION CONTRACTOR has established the proposed workability and proportion of the aggregates and admixture (if any) for each of the grades of concrete, test concrete shall be produced for approval by the CONTRACTOR.

The following tests shall be carried out for each grade of concrete:

Four separate samples shall be taken from a mix for each grade of concrete. Three test cylinders shall be made from each sample and shall be cured and tested in accordance with ASTM C 39. Curing of the samples shall be similar     to the anticipated site practice.

Cylinders shall be tested for crushing strength at 28 days and the mean strength and standard deviation established for each grade.

Where tensile strength is specified, a special set of samples shall be provided.

The test mixes shall be accepted provided that :

The mix proportions and workability are in accordance with this Specification.

The standard deviation for cylinder of each grade is less than 3 N/mm² and     the value of each test is above the value of each grade.

Blinding and Plain Mass Concrete

Concrete for blinding and electrical duct-banks, shall be a designed mix to obtain a grade 15 concrete. The trial mix proportion shall be left to the discretion of the CONSTRUCTION CONTRACTOR. Once chosen three separate test mixes shall be made with these proportions and three test cylinders made from each mix, shall be tested at 28 days. The trial mix proportion and water/cement ratio shall be approved if the average strength of tested cylinders is not less than 15 N/mm². Once the test mix proportions and water/cement ratios have been accepted for this grade of concrete, then they shall not be changed without the prior agreement of the CONTRACTOR.

Absorption Tests

As per BS 1881 part 122, the water absorption of the hardened concrete from the trial mixes for structural concrete shall be tested, as a measure of the ability of the concrete to resist the ingress of aggressive salts (chloride, CO2, etc...) . No absorption tests shall be required for blinding or plain concrete.

Field Trials

The objective of the field trials is to ensure that the concrete grades can be produced and cured under full-scale site conditions and utilising the actual batch plants and materials provided for the project, and tested in accordance with ASTM C 39.

Note that field trial mixes are to be performed early enough to obtain 28 day durability test results.

Mixes shall be made on three consecutive days.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall prepare a trial panel (1/4 m³ approximately) from which 3 cores, 75 mm diameter and 75 mm long shall be extracted for water absorption testing.

Curing shall be as close to the future site practice as possible.

1 sample of three cylinders shall be taken for testing strength at each age of crushing (7, 14 and 28 days).

Further trials mixes shall be made and tested if the average of the nine cylinders at any of the above ages is less than the target mean strength.

Standard deviation and required average strength shall be calculated in accordance with ASTM C 873. The mix proportion shall then be selected to produce the required average strength.

CONCRETE PRODUCTION

General

Concrete production shall be in accordance with ACI 304 R.

The addition of water in truck mixers shall not be allowed. Consideration shall be given to the need for a backup plant to cover for the failure of the central batch plant during an important pour.

Batching

Batching of materials shall be by weight within an accuracy of ± 3%. All weighing equipment shall be calibrated and documentation shall be provided by the CONSTRUCTION CONTRACTOR to establish that the accuracy is continuously maintained in accordance with the requirements of ACI 211-1.

If the cement is supplied in bags, the batches for the various qualities of concrete shall be proportioned in such a manner as to avoid the necessity of using part bags in any batch. If the cement is stored in bulk, the measuring equipment shall be approved by the CONTRACTOR before use. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall establish accurate procedures for determining the quantities of free-moisture in the aggregates. Moisture determinations shall be made daily and whenever there is an apparent change in the moisture content. The moisture content shall be recorded. The moisture of aggregates shall be utilised to adjust the weight of aggregate added to the mix. The water added to the mix shall be adjusted accordingly.

Mixing

All concrete mixed on site shall be in a batch mixer of approved size and design complying with ACI 304R, and producing a uniform distribution of the materials throughout the mixed concrete in accordance with ACI 304R. The contents of the drum shall be completely discharged before re-charging.

After all the materials are in the mixer, mixing shall continue until the whole of the materials are uniformly distributed and the mass is of uniform colour and consistency. The mixing shall be continued for at least 2 minutes after adding water, which shall be the last ingredient to be introduced in mixer.

Admixtures that have been approved as part of the design mix shall be added by approved automatic dosing equipment capable of feeding fixed quantities into the mixing water before the water is charged into the mixer.

Where crushed ice is required to lower the water temperature it shall be melted first before mixing. Ice particles shall be filtered out of the mixing water.

Whenever mixing is to be suspended for half an hour or longer, the drum of the mixer shall be thoroughly washed out with clean water. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall provide a competent operator who shall be in continuous control of the mixer.

No re-tempering of concrete, which has partially hardened, by the addition of cement, aggregate or water shall be allowed.

Hand mixing may be approved by the CONTRACTOR for plain concrete work which is not structurally important. The amount of cement used shall be 10 per cent more than that as specified.  Colour consistency and other provisions shall apply as for machine mixing.

Note:

Regarding Tolerances for materials in concrete mixes refer to ACI 304R, Table 3.1.2 “Typical batching tolerances”.

PREPARATORY WORKS

Setting Out

All work shall be set out accurately from datum and benchmarks. Survey programme and procedure shall be transmitted to Company for approval, before earthworks are commenced.

Excavation and Backfill for Foundations

All excavation and backfill works associated with foundations shall be in accordance with specification

RP-1718-999-1486-0001, Specifications for Earthworks Materials and Construction. When requested by the CONTRACTOR, the CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit for approval drawings and calculations with his proposals for supporting excavations. Approval shall not relieve the CONSTRUCTION Contractor of his responsibility.

All excavations shall be inspected by CONSTRUCTION CONTRACTOR civil QA/QC prior to blinding concrete being placed.  Excavations are subject to inspection and approval by the CONTRACTOR representative.

Backfill shall not be placed over or around the foundation until the concrete has attained the required design strength.

Consideration shall be taken to limit unsymmetrical pressure on retaining walls during compaction.

Blinding Concrete and Impervious Membrane

Blinding Concrete

A layer of grade 15 concrete of 60 mm minimum thickness shall be placed under all foundations.  Extent of the blinding concrete shall be 10 cm more than plan dimension of foundation to allow sufficient room to install formwork.

The blinding layer shall be laid immediately after excavation, draining and compaction of the foundation area, in order to avoid disturbance of soil.

Impervious Membrane

All reinforced concrete shall be cast on to heavy-duty 1000 (0.25 mm) gauge polyethylene sheets laid under the blinding concrete. Polyethylene sheets shall be provided in the longest length and widest width available. The overlap shall be not less than 150 mm at all joints and intersections. Sheeting shall extend 150 mm beyond edges of all foundations. Concrete paving shall be cast on to polyethylene sheet laid over the finished compacted sub grade.

Mass Concrete Fill

Where the underside of adjacent foundations are at different elevations, plain mass concrete fill of grade 15 shall be placed under the higher foundation [Deleted] so that the angle α (as shown below) is less than 30o otherwise the effect of higher foundation shall be taken into account on lower foundation.

Protection of Below Ground Concrete

All surfaces of reinforced concrete items in direct contact with earth shall be coated with two coats of synthaprufe (by Ruberoid) or equal, except underneath of foundations (the coating shall be extended a minimum of 100 mm above the ground level).

Main reinforced concrete foundations shall be covered with heavy-duty 1000 (0.25 mm) gauge polyethylene sheet held in place with hardboard suitably bounded to retain it in position. Overlap and extent as described in section 12.3.2.

Synthaprufe and polyethylene will not be required for the following items  :

Paving.

Ground floor slabs for buildings.

Fence foundations.

Electrical / Instrument cable trenches.

Ditches including lining.

Duct banks.

Electrical/Instrument small foundations

Protection concrete for underground piping.

Minor Pipe support foundations.

Protection of Above Ground Concrete

All concrete surfaces above grade shall be primed with a low viscosity primer and coated with two coats of a light grey epoxy paint (HEMPADUR or equal) with a minimum of 125 micrometers per coat, except for the following items:

Paving.

Retaining Wall.

Ground floor slabs for buildings.

Fence foundations.

Concrete lining for ditches and duct banks.

Electrical / Instrument small foundations.

Small pipe supports foundations.

Concrete protection for underground piping.

A specific painting system shall be submitted to CONTRACTOR approval for protecting reinforced concrete of basins, pits, manholes, etc. which may contain oil or chemicals.

Remarks

Careful attention is to be paid to the preparation of surfaces to receive barrier materials.

Concrete should be dry before the barrier is applied.

Surface moisture and moisture within the concrete may affect the ability of coating to adhere to the surface. Care shall be taken to ensure compatibility of the protective barrier system and release agent and curing compounds.

REINFORCEMENT AND OTHER EMBEDDED METALLIC ITEMS

Reinforcing Steel

Compliance

Steel reinforcement shall be of Iranian manufacture in accordance with German Standard “Deutsche Normen” DIN 1045 or equal approved.  The steel shall be high yield deformed bar grade AIII (minimum yield stress 4000 kg/cm2).  Plain mild steel bars to grade AI (minimum yield stress 2200 kg/cm2) may be used for links only. Although not preferred, a specified characteristic strength of 413.7 MPa in accordance with ASTM A615/A615M Grade 60, is equally acceptable.

Welded wire fabric shall be either square or oblong meshes, structural fabrics or wrapping fabrics, as shown on the drawings, or elsewhere, and shall be grade 70 in accordance with ASTM A 185, A 496 or

A 497. Rolls of fabric reinforcement are not acceptable.

Reinforcement shall not be fusion bonded epoxy coated.

Certification and Identification

The reinforcing steel shall have been tested in every respect in accordance with the above mentioned standards.

CONTRACTOR may instruct CONSTRUCTION CONTRACTOR to have further tests carried out at the laboratories of an agreed and recognized testing authority.  If the test results fail to meet the requirements of the above Standards, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall bear the expense of the tests, and shall also remove from the site all reinforcement represented by test samples found to be defective.

A copy of the VENDOR's test certificate for ultimate strength, elongation and cold bending together with the chemical analysis of the steel shall be submitted to the CONTRACTOR for each consignment of reinforcing steel delivered to site.

Each batch of reinforcement steel supplied to site shall be identified and traceable to such certification.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit for CONTRACTOR approval a quality control plan to ensure all reinforcement supplied to site complies with the requirements of the standards.

Bending and Shaping

All reinforcing steel shall be bent accurately to the dimensions and shapes shown on the Drawings.  All bending shall comply with the requirements of ACI 315 and be completed before positioning the steel in the Works.

All bending and cutting shall be done cold, heating is not allowed.

Rebending or straightening of high yield bars is not permitted.

Fabric reinforcement has to be bent accurately to the required shapes before the fabric is laid in position.

Reinforcement shall not be welded unless specifically shown on the Drawings, or approved by CONTRACTOR. The welds shall be tested to confirm adequacy. Welding of reinforcement should conform to the requirements of the AWS D 1.1 , "Structural Welding Code - Reinforcing Steel".

Storage/Handling of Reinforcement

All reinforcement shall be free of loose rust, grease, paint oil and any other matter which may inhibit the bond with concrete.

Reinforcement shall be stored on site above ground on racks or other approved supports, in such a way that it shall not be damaged both before and after bending. It shall be stored in separate lots by size and by type, and clearly identified before and after shaping. Storage area shall be properly drained.

Placing and Fixing Reinforcement

Reinforcement shall be accurately placed as shown on drawings and shall be adequately secured and held in position. Reinforcement shall be set true to line and level with the correct concrete cover, as specified on the drawings. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall provide sufficient support, by means of approved chairs, spacers etc, to ensure that all reinforcement is held in the correct position whilst concreting is taking place. Reinforcement shall be rigidity bound together at every inter-section of two bars with soft annealed iron wire binding. All starter bars shall be set in position prior to concreting and securely held during concreting. All fabric shall be lapped for a minimum length of 300 mm unless otherwise stated on the drawings and tied together on both the longitudinal and transverse wires, and all lapping shall be sufficient for the steel to develop its full strength.

Concrete spacers shall be made from materials in no way inferior to those specified for the concrete in which the spacer is to be used. All concrete spacers shall be wet cured for 10 days and kept clean prior to installation in concrete structure. Plastic and metal spacers are not permitted;

Minimum cover shall be as stated on following table. (To be confirmed later, in conjunction with subsoil investigation results).

[Deleted]

The net cover is the distance from the outer edge of any reinforcement or other metal items to the concrete external face.

Anchor Bolts and Inserts

Refer to ... “Specification for Anchor Bolts” for details of the manufacturing and setting of anchor bolts and inserts.

FORMWORK

Design and Installation

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit for approval by CONTRACTOR, documentation detailing methods and materials proposed for formwork for each section of the work.

All formworks shall be sufficiently tight to prevent leakage of grout.

Formworks shall be constructed to provide the correct shape, lines and dimensions of the concrete shown on the drawings. Due allowance shall be made for any deflection which will occur during the placing of concrete within the forms.

If movement or deflection of the formwork or loss of grout occurs, the damaged concrete supported by such formwork shall be removed and the concrete re-cast so that the required finishes obtained. Refer also to section 24 of this specification.

Shop drawings for formwork including the location of shoring and reshoring shall be submitted for review. Forms shall be constructed from sound material of sufficient strength, properly braced, strutted and shored to ensure rigidity throughout the placing and compaction of the concrete without visible deflection. Forms shall be so constructed that they can be removed without shock or vibration to the concrete. Positive means of adjustments (wedges or jacks) on shores and struts shall be provided and all settlement shall be compensated during concrete placing operation. Form ties or spacers to be partially or wholly embedded in the concrete, shall be of an acceptable commercially manufactured type.

Form ties shall be constructed so that the ends or end fasteners can be removed without causing appreciable spalling at the surface of the concrete. After the ends or end fasteners of form ties have been removed, the embedded portion of the ties shall terminate not less than the minimum specified concrete cover distance from the formed surface of concrete. (Refer to section 13.1.5).

At construction joints, contact surface of the form sheeting for flush surfaces shall overlap the hardened concrete in the previous placement by not less than 25 mm. The forms shall be held securely against the hardened concrete to prevent offsets or loss of mortar at the construction joint and to maintain a true surface.

Formwork shall be so anchored to shores or other supporting surfaces or members that upward or lateral movement of any part of the formwork system during concrete placement will be prevented.

In order to simplify formwork arrangements, sharp corners, sudden changes in direction and use of thin sections should be avoided in concrete design.

Surfaces Finishes

Formed Surfaces

All concrete surfaces shall be free from honeycombing or other blemishes.

Surfaces finishes shall be in accordance with ACI 301 and ACI 117 with the following finishes:

Unexposed surfaces to view     -    Type A or rough form finish.

Exposed surfaces to view     -    Type B or smooth form finish.

Type A for underground concrete

This finish is for surfaces against which backfill or further concrete will be placed. Formwork shall be of sawn boards, sheet metal or any other suitable material which will prevent loss of grout when the concrete is vibrated. Concrete shall not be poured directly against an excavated soil face except where specifically stated on the drawings. Tie holes and defects shall be patched. Fins exceeding 6 mm in height shall be chipped off or rubbed off. Maximum deviation from flatness shall be 15 mm under a 2 m rule and 6 mm under a 0.20 m rule.

Bubble criteria shall be:

Maximum area of bubble        :    3 cm²

Maximum depth             :    5 mm.

Maximum total area of bubbles    :    10% of the area of the concrete element, or

20 % of a part of the concrete element in case of concentrated bubbles.

When membrane waterproofing is to be applied, all fins and protrusions shall be removed.

Type B for above grade concrete

This finish is for surfaces which will be permanently exposed to view. Arrangement of the facing material shall be orderly and symmetrical, with the number of seams kept to the practical minimum. Material with raised grain, torn surfaces, worn edges, patches, dents or other defects that will impair the texture of the concrete surface shall not be used.

Tie holes and defects shall be patched to the satisfaction of the CONTRACTOR. All fins shall be completely removed.

Maximum deviation from flatness shall be 5 mm under a 2 m rule and 2 mm under a 0.20 m rule.

Bubble criteria shall be :

Maximum area of bubble        :    0.3 cm².

Maximum depth             :    2 mm.

Maximum total area of bubbles    :    1% of the area of the concrete element, or

2% of a part of the concrete element in case of concentrated bubbles.

All exposed finished edges of concrete shall be chamfered,  25 x 25 mm.

Unformed Surfaces

Tops of walls or buttresses, horizontal offsets and similar unformed surfaces occurring adjacent to formed surfaces shall be struck smooth after concrete is placed and shall be floated to a texture consistent with that of formed surfaces. Final treatment on formed surfaces shall continue uniformly across the unformed surfaces.

Preparation of Formwork before Concreting

The formworks shall be coated with an approved chloride free mould oil and all excess shall be carefully removed. Mould oil shall not be allowed to come into contact with concrete already placed or with reinforcement. Before concrete is placed, all formworks shall be thoroughly cleaned. Temporary openings shall be provided where necessary to drain away water and remove rubbish.

Removal of Formwork

At no stage shall loosening or removal of formworks interrupt or prevent the immediate and continuous curing of the concrete.

The formworks shall be removed in accordance with ACI 347, except as specified hereunder.

Forms shall be removed in such a manner as to not damage the concrete. No forms shall be removed until the concrete has gained sufficient strength to support itself.  The minimum period before striking formwork shall be as follows:

Note: Times represent the cumulative number of hours or days during which the temperature of the air surrounding the concrete is above 10ºC.

Centres and props may be removed when the member being supported has gained sufficient strength to carry itself and the load to be imposed on it with an acceptable factor of safety.

Providing the concrete strength is confirmed by tests on cylinders, cured and stored under the same environmental conditions, formwork supporting cast in-situ concrete may be struck when the cylinder strength is twice the stress to which it will be subjected, provided that such earlier striking will not result in unacceptable deflections due to shrinkage, creep, etc.

For thick sections, formwork shall be left in place for the required period determined by trial and/or calculation.

After removal of formwork no remedial works shall be attempted until the work has been inspected by the CONSTRUCTION CONTRACTOR QA/QC inspector and CONTRACTOR representative.

CONCRETE WORKMANSHIP

Temperature Limitations

Temperature of concrete shall not exceed 30°C at time of placement, reduced to 28°C if there is a drying wind (i.e. >4m/s).

Reference shall be made to section 16 of this specification for hot weather concreting procedures.

Transportation and Conveying

Concrete, after being discharged from the mixer, shall be transported as rapidly as possible to its final position in the works by agitator trucks which shall prevent adulteration, segregation, loss of workability or contamination of the ingredients. The containers that convey the concrete shall at all times be kept clean and free from hardened or partially hardened concrete.

Unless an approved retarder is used, time of conveying and depositing fresh concrete is limited to 30 minutes. The addition of water at the point of discharge is prohibited and trucks shall have the water tank completely disconnected from the drum.

Concrete shall not be allowed to fall-freely, nor shall it be dropped through dense reinforcing steel which may cause segregation of the coarse aggregate.

Under no circumstances shall any aluminium pipe or other conveying equipment containing aluminium be allowed to be in contact with fresh concrete when it is conveyed to the point of placement. Size and design of chutes or flexible down pipes shall ensure continuous flow.

If the CONSTRUCTION CONTRACTOR proposes to use piped pumping for the transporting and placing of concrete, he shall submit a method statement indicating full details of the equipment and operating system.

Pumping shocks shall not be transferred from the pipeline to the formwork of previously laid concrete or the structure.

The initial discharge of any pumped concrete shall be discarded and not be incorporated in the permanent works.

Pressure of the pump shall allow the concrete to flow without the use of any water to produce the required consistency and without causing segregation of the ingredients.

Inspection of Formwork, Reinforcement and Embedded Items

Concrete shall not be placed unless the positioning, fixing and condition of the reinforcement and other items to be embedded, the cleanliness, alignment and suitability of the containing surfaces, have all been previously examined and approved. Any free standing water shall be eliminated.

Adequate time shall be allowed for inspection when concrete pours are scheduled.

This shall not relieve the Contractor from his responsibility and commitment to ensure adequate soundness, finish and accuracy of concrete as required elsewhere in this specification.

Placement

Placement of concrete shall generally be in accordance with ACI 304-R: The concrete shall be compacted in its final position within two hours from the time of introduction of the cement into the aggregates.

The rate of delivery of concrete during concreting operations shall be such that the interval between batches shall not exceed 20 minutes. If the interval exceeds 20 minutes the fresh concrete shall not be placed against concrete already poured. If an interruption of more than 20 minutes occurs, or is anticipated, during the concreting of a long horizontal member, a stop-end shall be installed at an approved location to provide a clean vertical surface of the joint. Great care shall be taken to prevent foreign matter from being introduced into the concrete from any source.

The concrete shall be placed in the positions and sequence shown on the drawings and be deposited within 1.5 m of its final position and in such a manner as to avoid segregation of the concrete, or displacement of the reinforcement or formwork. It shall be deposited in regular courses or layers not exceeding 300 mm thickness unless otherwise directed.

When less than a complete layer is placed in one operation, it shall be terminated in a vertical bulkhead. Each layer shall be placed and consolidated before the previous batch has taken initial set to prevent injury to the green concrete and avoid surfaces of separation between the batches. Precautions shall be taken to prevent the formwork and reinforcement moving during the placing or setting of the concrete and any remedial work that is necessary shall be executed promptly.

The work shall be organised so that the placing of concrete is efficient and continuous between specified or approved construction joints.

When a lift of concrete is interrupted and delayed for more than the specified time in vertical sections, the unfinished concrete shall be finished off with a clean surface and left for 24 hours to set before any further concrete is placed. The surface shall then be thoroughly cleaned of all loose and foreign matter and laitance which may necessitate the temporary removal of the formwork before placing the remaining concrete. Laying of thin sections such as floor slabs in two courses shall not be permitted.

In the case of an accidental interruption not specified in the drawings, the CONSTRUCTION CONTRACTOR must advise the CONTRACTOR immediately to direct any emergency action.

Compaction

Compaction of fresh concrete shall be undertaken as per ACI 309 R.

Full compaction of the concrete shall be achieved throughout the entire depth of the layer. It shall be thoroughly worked against the formwork and around the reinforcement and successive layers shall be thoroughly bonded together. Air bubbles formed during the mixing and casting shall be expelled and particular care shall be taken where sloping soffits occur.

Unless directed otherwise, approved power driven poker vibrators shall be used for compaction. Internal vibrators used shall be the largest size and the most powerful that can be used properly in the work. The vibrator head diameter shall be not less than 50 mm for walls, columns, beams and slabs. Use of vibrators to transport concrete within forms shall not be allowed.

The radius of influence shall be at least 300 mm.

Vibrators shall be inserted vertically at such distances apart, or applied in such a manner, as will ensure that the concrete is satisfactorily and uniformly compacted. Immersion vibrators shall penetrate the full depth of the layer, and when the underlying layer is of fresh concrete, shall enter and revibrate that layer to ensure that successive layers are bonded together. Over-vibration. causing segregation, surface laitance or leakage through formwork shall be avoided. Immersion vibrators shall be withdrawn slowly to prevent the formation of voids. Vibrators shall not be used to work the concrete along the forms, or in such a way as to segregate the mix, damage formwork or other parts of the work, or displace the reinforcement. External vibrators shall not be used without approval being obtained for the formwork design and the configuration of the vibrators.

Curing

General

In general curing shall be undertaken as per ACI 308.

Regular and frequent inspection shall be made of concrete being cured and tests shall be made on the permeability of cured concrete which will establish whether or not curing has been correctly carried out.

Special precautions shall be taken to prevent settlement cracking in top and side surfaces and particularly at the top of thin elements.

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall prepare a curing procedure for approval by CONTRACTOR prior to starting concreting. All water used for curing shall be of the quality specified in Section 9.3 of this specification.

The exposed surfaces of the concrete shall be protected during hardening from the effects of sunshine, drying winds, rain or running water.

Curing of the concrete after the initial set shall be by one of following methods subjected to acceptance.

Ponding with water including protection from atmospheric contaminations.

Application of absorptive mats of fabric or hessian kept continuously wet and covered with sealed polyethylene sheet.

Curing compounds may be used in specific approved situations as given hereunder.

Curing shall be maintained for at least 7 days from casting.

Horizontal Surfaces

Immediately after finishing horizontal surfaces substantially free from starter bars or other obstructions shall be covered with polythene sheeting. The sheeting shall be in close contact with the concrete and should overlap adjacent sheets at the edges by at least 400 mm, and they shall be fixed down at the ends and edges to prevent air circulation over the concrete. As soon as the concrete has stiffened and not later than 24 hours the sheeting shall be removed and replaced with wet hessian, the polythene then put back over the hessian with a perforated soaker hosepipe used to keep the hessian damp for the duration of the curing period.

Alternatively, the exposed concrete can be ponded.

Curing compound shall be used if the above methods cannot be satisfactorily achieved due to complexity of rebar starters etc. The curing compound shall be applied directly after finishing operations.

Vertical Surfaces

Vertical timber formwork shall be draped with wet hessian as soon as concrete is placed. As soon as formwork is removed the vertical surfaces shall be wrapped with wet hessian, covered with impervious sheeting held firmly in place along all edges and the hessian kept continuously wet for the duration of the curing period. Care shall be taken to avoid drying caused by wind tunnel effects when formwork has been slackened from the concrete.

On the removal of the hessian and sheeting, the concrete shall be sprayed with a suitable curing compound as soon as surface dry.

Materials

Hessian shall be in accordance with AASHTO:M-182 and shall weigh a nominal 0.3 kg/m².

Impervious Sheeting

Impervious sheeting shall be 1000 gauge polyethylene film or two layers of 500 gauge  polyethylene where flexibility is required to fix around more complicated shapes.

Curing Compound

The curing compound shall be white and have an efficiency of 75% as defined in accordance with

ASTM C309. The curing compound shall be compatible with the coating. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall obtain from the supplier of the curing compound confirmation that it meets these requirements.

Curing compounds should not be used on concrete surfaces which are to be bonded with concrete to be cast later (e.g. construction joints), and they should not be allowed to contaminate reinforcement.

Large Concrete Pours

This requirement shall apply to large pours with thickness greater than 1500 mm and a minimum volume of 20 m3.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit, for the approval of CONTRACTOR REPRESENTATIVE, details of the concrete mix together with a method statement for large concrete pours prior to the start of construction.

The method of construction shall ensure that the heat of hydration during the curing of the concrete shall not cause a temperature differential between the interior of the concrete and any outside face greater than 20ºC.

The method statement shall include details of temperature differential control procedure by the use embedded thermocouples together with thermal quilts necessary to maintain the required external temperature.

The concrete differential temperature control shall be monitored for 10 days after the concrete pour.

HOT WEATHER CONCRETING

Definition

Hot weather is defined as any combination of high ambient temperature (i.e. greater than 28°C), exposure to solar radiation, low relative humidity and wind velocity sufficient to cause an evaporation rate in excess of 0.5 kg/m²/hr.

Any concrete with temperatures in excess of 30°C at time of placement shall not be used.

Hot weather concreting provisions

Guidance on precautions to be taken during concreting in hot weather is given in ACI 305 R. In particular, the limiting rate of evaporation shall be determined from figure 2.1.5 of ACI 305 R.

The equations for estimating temperatures of freshly mixed concrete shall be in accordance with ACI 305 R.

Temperature shall be checked immediately before placement of concrete.

The CONTRACTOR shall study the climatic conditions prevailing at the site and submit to the COMPANY full detailed proposal for concreting in hot weather.

The following measures shall be considered for reducing the concrete temperature :

Materials

Adjust admixture dosage or change admixture type.

Shade aggregate stockpiles, water tank, cement silo and reinforcing steel bars.

Sprinkle coarse aggregate stockpiles.

Insulating water tank and supply piping.

Use chilled water.

Avoid the use of newly manufactured cement.

Use of flaked or finely crushed ice in the mix water to reduce the initial placing temperature and/or the cooling of aggregates.

Other precautionary measures to be considered are :

Night or early morning concreting.

Shield the surface against which the concrete is to be placed (from direct sunshine).

Spray reinforcement and forms prior to placing concrete (with potable water).

Paint the external surface of formworks including bracing and vertical members, and transportation container of truck. (white)

CONCRETE JOINTS

Refer to ACI 224-3R, Joints in Concrete Construction.

Construction Joints

Where construction joints are defined in construction documents, no deviation shall be allowed without the agreement of the CONTRACTOR. Additional construction joints (i.e. Joints required because of limitation of concreting or shuttering) shall be kept to a minimum and be limited to those agreed by the CONTRACTOR.  Where construction joints are not defined in construction documents, their location shall be carefully considered and agreed before concrete is placed. The position of the joints shall generally be at points of minimum shear and at right angles to the main rebar in the member. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall check need for additional reinforcement through any unforeseen construction joint.  Stop ends for vertical joints should be removed as soon as it is practical to do so without damaging the concrete face.  The joint surface should be roughened to remove laitance without disturbing the coarse aggregate by pressure jetting with air and water or wire brushing.  Care shall be taken to ensure that the joint is clean prior to placing fresh concrete.  The new concrete should be well worked against the old face to ensure a good joint. When it is impractical to carry out the above procedures the joints shall be prepared by sand blasting or needle gun to remove the surface skin and laitance. Hacking of hardened surface shall be avoided. Expanded metal or other perforated material used as stop-end to ensure good keys between pours may be acceptable if precautions to limit grout escape are taken. Before next lift is placed, rust, loose mortar or other contamination shall be removed from starter bars.

Once fixing of reinforcement and the erection of formwork is completed for the next lift of concrete the horizontal and vertical construction joints shall be thoroughly cleaned of all dirt and debris. Immediately before concreting is resumed, the joint shall be wetted with clean water. Water to be used shall be as required in section 9.3.

Expansion and Contraction Joints

Details and positioning of these joints, together with the materials to be used, shall be shown on the working drawings. With the exception of dowelled slab joints, reinforcement shall not extend across joints and cover to the reinforcement at both sides of joints shall be as specified in section 13.1.5, as failure of the joint sealant would permit chemical attack against reinforcement. Great care shall be taken on site to ensure that joints are properly constructed as it is extremely difficult to repair a failed joint. The joints will be filled with a 20 mm minimum thick pre-moulded (non extruded type) filler which shall be covered at the top with heavy duty elastomeric material, water, oil and chemical resistant sealer.

Waterstops

Material and type of waterstops shall be submitted for prior approval of the CONTRACTOR. The location of waterstops in construction joints shall be as indicated on the drawings. Waterstops shall be used in all construction joints in water retaining structures, or where otherwise indicated.

The waterstop strip shall be of rubber, or plastic (such as PVC), depending on specific requirements (for instance resistance to hydrocarbon or particular chemicals), specified and fixed across the joint as indicated on the drawing. Minimum web thickness of central dumbbell type waterstops shall be 9 mm.

Each piece of premolded waterstop shall be of maximum practical length in order that the number of joints will be kept to a minimum.

Jointing of waterbars shall be by welding in an approved fashion or by using factory prefabricated fittings, installed strictly in accordance with VENDOR instructions.

Lapping of waterbars at joints and use of adhesives for jointing purpose is not permitted. Joints shall develop effective watertightness fully equal to that of the continuous waterstop and shall permanently retain their flexibility.

All waterstops shall be installed to form a continuous watertight diaphragm in each joint. Adequate provision shall be made to support and completely protect the waterstop during progress of the work. Any waterstops not properly embedded, punctured, or otherwise damaged shall be replaced. Maximum density of the concrete shall be ensured by thorough consolidation of the concrete in the vicinity of all waterstop. Suitable guards shall be provided to protect edges and ends of partially embedded waterstops from mechanical damage when concrete placement has been discontinued. The water stop shall be securely held so that does not move during the placing of the concrete. Care shall be taken to ensure concrete is compacted under horizontal waterstops.

PAVING

General

Care shall be taken to ensure all paving is provided with adequate falls so that, after settlement, water will always drain off and not pond.

Preparation of Sub-Base

The sub-base shall be prepared in accordance with specification ... “Specification for Roads and Paving”. The sub-base shall be uniform and smooth and have no indentations in the surface to receive concrete.

A heavy duty 1000 (0.25 mm) gauge polyethylene sheet membrane shall be laid on the sub-base and shall be installed and sealed with overlaps of 150 mm and in strict accordance with VENDOR's instructions.

The polythene shall be returned up from bottom edges of slab for a minimum of 150 mm and sealed to the concrete edge with approved tape.

Edge Forms and Screeds

Concrete spacer chairs shall be used to support reinforcing steel. Forms and screeds shall be set without damaging the membrane. Edge forms and intermediate screed strips shall be set accurately to produce the designated elevations and contours of the finished surface and shall be sufficiently strong to support vibrating screeds or roller pipe screeds if the nature of the finish specified requires the use of such equipment. The concrete surface shall be aligned to the contours of screed strips and edge forms by the use of strike-off templates or acceptable compacting type screeds.

Placement of Concrete

Mixing and placing shall be carefully coordinated with finishing. Concrete shall not be placed on the vapour seal or forms more rapidly than it can be spread, consolidated, straight-edged, or bull-floated. These operations must be performed before bleeding water has an opportunity to collect on the surface. To obtain good surfaces and avoid cold joints, the size of finishing lift shall be planned with due regard for the effects of concrete temperature and atmospheric conditions on the rate of hardening of the concrete.

Consolidation

Concrete in paving shall be thoroughly consolidated. Internal vibration shall be used in beams and girders of framed slabs.

Consolidation of paving and slabs shall be obtained with vibrating screeds, roller pipe screeds, internal vibrators, or other acceptable means.

Finishing

After the concrete has been placed, consolidated, struck off, sloped and levelled, the concrete shall not be worked further until ready for floating. Floating with a hand float or with a bladed power trowel equipped with float shoes, or with a powered disc float shall begin when the water sheen has disappeared and when the surface has stiffened sufficiently to permit the operation.

During or after the first floating, planeness of surface shall be checked.

All high spots shall be cut down and all low spots filled during this procedure to produce a surface within tolerance throughout. The paving shall then be refloated immediately to a uniform sandy texture and the concrete shall be given a coarse transverse scored texture by drawing a broom or burlap belt across the surface.

No irregularities shall be made good after the set.

Where uniformity of colour is important all materials shall be obtained from single sources.  The aggregates shall be durable and free of any impurities which may cause staining.

Curing

Refer to section 15.6.2 for curing of horizontal surfaces.

Jointing

Joints in paving shall be located and constructed as indicated on the drawings.

Expansion joints shall be located preferably at the high point of paving.

Contraction joints shall be saw-cut joints. Cutting shall be timed properly with the set of concrete.

Cutting shall be started when the concrete has hardened sufficiently to prevent aggregates being dislodged by the saw (within 24 hours of casting).

Cutting shall be completed before shrinkage stresses become sufficient to produce cracking.

The depth of the saw cut shall be between 1/4 and 1/3 of slab thickness as indicated on the drawings.

Maximum distance between expansion, contraction and construction joints shall be 6 metres.

Resulting panels shall be approximately square.

Groove left by cutting shall be cleaned thoroughly and filled with an approved chemical and weather resistant mastic.

Tolerances

Tolerances for paving shall be in accordance with section 23.2.4 of this specification.

GROUTING

Refer to RP-1718-999-1700-5001 “Specification for Grouting” for details of grouting procedures.

PRECAST CONCRETE

General

The requirements of this specification relating to concrete and reinforcement shall be observed so far as they are applicable to reinforced concrete. The following requirements specifically relating to precast work shall be observed, in addition to those indicated on the drawings .

Design of Precast Members

Design calculations shall be produced to demonstrate that all handling stresses have been catered for. Consideration shall be given for the provision of additional reinforcement through the joint of precast members or through the joint to be formed with adjacent in-situ construction.

Precasting Yard

The yard in which precasting work is to be undertaken shall be clean and shall have firm level beds, preferably of concrete, with drainage channels between the beds. The beds shall have a surface of suitable quality to give the precast units the required class of finish. Where precast units have projecting reinforcement the moulds shall, if necessary, be raised on stools above the general level of the precasting yard.

Moulds for Precast Concrete

The moulds shall be strongly constructed, closely jointed and true to the required shape with edges, corners and surfaces which comply with the relevant class of finish. Moulds are to be so designed that they can be readily taken apart and reassembled.

Marking

All units shall be marked on a face which will not be exposed in the permanent works, the date of manufacture and such distinguishing letters or numbers required for erection identification.

Curing, Maturing and Stacking

The production schedules shall allow for proper curing and maturing of precast concrete in accordance with this specification.

The sides of the moulds may be removed after not less than 12 hours provided that the concrete has thoroughly set. All concrete surfaces shall be kept covered with thoroughly wetted hessian for at least ten days.

Slinging, transporting and stacking may take place when designed handling strengths have been attained, but building or setting in the works shall not be permitted until the 28 days cube strength has been reached.

The time periods required for gain of strength of concrete may be reduced where approved special techniques are adopted such as steam curing or when a rapid hardening cement is used. No methods of accelerated curing shall be used without CONTRACTOR approval.

Stacked precast units shall be kept protected at all times from wind blown dust.

The faces of all units which are required to form a joint with in-situ construction shall be left roughened to ensure that an adequate key will be obtained.

Match casting shall be used where the joint between adjacent precast elements is not a simple regular shape.

Cement/Sand Mortar

Cement/sand mortar for bedding and jointing precast members shall be of equivalent strength, quality and color to that of the concrete member being bedded or jointed. Cement/sand mortar shall be mixed in small quantities and used immediately. Particular attention shall be paid to compacting the cement/sand mortar to prevent the formation of voids and air pockets. Bonding agent may be used, subject to prior approval of CONTRACTOR.

WATER RETAINING CONSTRUCTION

General

Water retaining construction shall comply with this Specification and ACI 350 R / BS 8007. Where concrete is designated on the drawings as water retaining, the finished structures shall be free from penetration of dampness. Any leaks or signs of dampness appearing during the construction, testing and maintenance periods of the contract shall be made completely dry and shall remain dry during testing after remedial work without further attention for a period equal to the contract maintenance period. The method proposed for dealing with shrinkage cracks, leaks, dampness or other defective work shall be submitted to CONTRACTOR for approval prior to commencement of the work. Special attention shall be directed during the construction phase to the elimination of cracking.

In this connection consideration should be given to the following :

The formwork should be struck as soon as practicable to ensure curing is not delayed.

Good compaction at all joints ensuring the correct location of water bars.

The addition of plasticisers, chemical or other water proofing compounds to the concrete, may be used providing details are submitted and approved by CONTRACTOR prior to concrete work starting. All concrete in water retaining construction shall be compacted by mechanical vibration of a type to be approved by CONTRACTOR.

Any bolts or fastenings for formwork involving fixings embedded in or passing through the concrete shall be such as not to impair the watertightness of the structure. The use of bolts necessitating through holes is strictly prohibited.

Joints

Reference shall be made to section 17 of this specification for joints and waterstops.

Details and positioning of joints together with material to be used shall be shown on the construction drawings.

All starters to walls of the watertight construction shall be cast using hung formwork so that the concrete in the starters may be placed simultaneously with the concrete in the slab.

Testing

In addition to the testing required in Section 22 of this specification, particularly absorption tests, further tests to determine the overall watertightness of the structure and particularly the joints, shall be carried out in accordance with ACI 350.  The structure under test shall be filled with fresh water to the designed level and after a period to allow for absorption of water, the faces remote from the liquid shall be inspected for leaks over a 7-day period.

Detected leakage after 7 days shall be less than specified on working drawing. Any defects once investigated by the CONSTRUCTION CONTRACTOR, shall be made good by a method approved by the CONTRACTOR, which could involve demolition and rebuilding, or lining of the structure.

TESTING AND CONCRETE ACCEPTANCE

Laboratory

Appointment of Testing Laboratory

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall appoint an independent testing laboratory approved by CONTRACTOR.

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall be responsible for the taking, identifying and delivering to the testing laboratory all test samples called for in this Specification. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall collect all test results and deliver them to the CONTRACTOR in the format and detail called for in this Specification and to be further detailed in the construction QA/QC procedure to be approved by CONTRACTOR.

Testing Laboratory Qualifications

The testing laboratory shall have a Quality System in accordance with BS EN ISO 9001. Testing shall be performed by certified and experienced senior technicians.

Testing of Concrete Constituents and Fresh Concrete

Testing of Aggregates

Aggregates shall be tested at source to ensure only aggregates conforming to this specification arrive at the batch plant. Testing acceptance criteria are given in Section 9.2of this specification.

Testing of Water

Testing should be done at source (if trucked) or at site (if piped to holding tank). Testing for chlorides, sulphates shall be completed during the Trial Mix phase. Further tests shall be taken for every truck or every week if piped from an approved source to holding tank. Testing acceptance criteria are given in section 9.3of this Specification.

Testing of Cement

Test certificates shall be provided by VENDOR for every batch or shipment. Three (3) samples are to be taken at site and tested for each batch or shipment. Testing acceptance criteria are given in section 9.1of this specification.

Testing of Admixtures

Testing for chemical content / analysis shall be completed during the development tests.

Test certificates shall be provided by VENDOR for every batch or shipment. Reference shall be made to section 9.4of this specification for the requirements of trial batches and casting

Testing of Reinforcement

VENDOR test certificates for chemical and mechanical testing (including bend test) shall be submitted to CONTRACTOR for approval. In addition, for each 500 tons of rebar, all physical and chemical testing of rebar shall be performed by CONSTRUCTION CONTRACTOR.

Measurement of Concrete Temperature

The temperature of the concrete at the point of and prior to placement shall be measured in accordance with ASTM C1064 and recorded on the pour card for each pour. The temperature of the concrete shall meet the requirements of Section 15.1 otherwise concreting shall cease until the requirements can be met.

Cement Content and Water/Cement Ratio

Samples of freshly mixed concrete shall be taken by CONSTRUCTION CONTRACTOR, at least once per month from each structural grade and determination made of cement content and water/cement ratio in accordance with ASTM C1078 and 1079. If the cement content is less than 90% of the requirement given in Section 10.2, or the water/cement ratio greater than 110% of the requirement also given in Section 10.2 then there shall be an investigation to establish the cause and the cast concrete for the pour from which the samples were taken may be rejected. No analyses of freshly mixed concrete shall be required for blinding or plain mass concrete.

Salt Content

The total concentration of sulphates and chlorides in fresh concrete shall be measured during the development tests and at least once per week for all structural grades of concrete. Tests shall be in accordance with BS 1881. Concentrations of either ions shall not exceed the limits given in Section 10.2.2. Should these limits be exceeded, the concrete pour from which the samples were taken shall be rejected and further tests required on cast concrete to determine the total extent of the problem.

Workability

Slump tests and flow table tests shall be performed for every batch of concrete delivered on site. Concrete slumps at time of placement shall be 75 mm maximum for general concrete work and 100 mm for pumped concrete. If superplastizer is used for concrete, the slump of various concrete mixes shall be such that concrete can be transported, pumpable if pump is used, placed into forms, and compacted without segregation.

Tests Representative Samples

Crushing Strength Tests for Structural Grades

Testing

Sampling, curing and testing shall be carried out using the relevant procedures set out in ASTM C31 and ASTM C39. Samples for production concrete cylinder tests shall be taken at the average rate of one per 100 m³ of concrete placed, with a minimum of one sample taken every day that the mix is used. (A sample consists of three cylinders).

A minimum of one sample shall be taken per important foundation or structural member.

Samples shall be taken at the point of placement. From each sample, three 152 mm cylinders shall be made, one for testing at 7 days after casting and two for testing at 28 days. All samples shall be clearly marked with their identification and accurate records shall be supplied to the Company, giving:

Identification of test cylinders,

Date and time of sampling,

Mix designation,

Location of sampled batched after placing,

Method of compaction,

Date of testing

Results of test,

Cement type and country of origin,

Volume of pour,

Weight of sample in grams,

Age of sample in days,

Signature of person preparing cylinder,

Signature of person crushing cylinder.

Compliance

7 Day tests

Tests shall be carried out at 7 days to establish a relationship between the 7 day and 28 day strengths. The relationship shall be used to interpret further test results in order to predict the probable value of the corresponding 28 day strengths.

The CONTRACTOR shall be advised without delay of any 7 day test result which indicates that the corresponding 28 day test results are likely to fail to meet the specified strength, so that necessary action can be taken to minimise the effect of such possible failure.

28 day tests

For the 28 day tests the concrete will be deemed to comply with the characteristic strength (as defined in Section 10.2) provided the following conditions are met:

The average strength determined from any group of four consecutive test results exceeds the characteristic strength by 3 N/mm².

The strength determined from any test result is not less than the characteristic strength minus 3 N/mm².

Unsatisfactory Concrete

If any test result fails to comply with the aforementioned objectives, then the quantity of concrete represented by the results shall be at risk of being removed and replaced at the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s expense.

Standard Deviation

The 28 day cylinder crushing results shall be grouped consecutively in groups of 40 and each group shall have a standard deviation less than 3.5 N/mm².

If the standard deviation is greater than this, then concrete production shall be investigated by the CONSTRUCTION CONTRACTOR and proposed remedial actions submitted to the CONTRACTOR for approval. Further tests on trial mixes may be required (refer to Section 10.3).

Crushing Strength Tests for Blinding or Plain Mass Concrete

There shall be no production tests on blinding or plain mass concrete. The CONTRACTOR shall call for tests to determine the strength of the concrete if there is reason to believe that the characteristic strength is falling below 15 N/mm². If tests confirm that, then the CONTRACTOR shall call for revisions to the mix design in order that this concrete shall meet the specified requirements.

Records

Records shall be kept, and a copy supplied of the mix details and position in the works of all batches of concrete and of all samples taken for cylinders, and other specimens.

These records shall, but not be limited to:

Date and time of pour.

Ambient temperature and humidity.

Cement type and manufacture.

Volume of pour.

Concrete temperature (at time of placement).

Aggregate type and source.

Admixture details.

Water/cement ratio.

Position in the work.

DIMENSIONAL DEVIATIONS - TOLERANCES ON CONSTRUCTION

General

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall establish and maintain in an undisturbed condition and until completion and acceptance of the works sufficient control points and bench marks to be used for reference purposes to check tolerances.

Permissible dimensional deviations in concrete construction for buildings contained in ACI 117 shall be considered as a maximum. Under no circumstances shall concrete cover be reduced below the minimum given in Section 13.1.5 of this Specification.  Except where shown on the drawings, or otherwise approved by CONTRACTOR, the following tolerances after completion of the works represent acceptable limits. All work outside these limits is liable to rejection.

Tolerances for Formed Surfaces of Buildings

Variation from Plumb:

A.     In the lines and surfaces of columns, piers, walls:

In any 3 m of length.                 ± 6     mm

In any 6 m of length.                 ± 12     mm

Maximum for the entire length             ± 25     mm

B.     For exposed corner columns, control-joint grooves, and other conspicuous lines :

In any 6 m of length.                 ± 6 mm

Maximum for the entire length             ± 12 mm

Variation from the Level or from the Grades Specified in the Contract Documents:

A.    In slab soffits, ceiling, beams soffits and in arises:

In any 3 m of length.                 ± 6 mm

In any bay or in any 6 m length             ± 12 mm

Maximum for the entire length             ± 20 mm

B.    In exposed lintels, sills, parapets, horizontal grooves, and other conspicuous     lines:

In any bay or in 6 m length             ± 6 mm

Maximum for the entire length             ± 12 mm

Tolerances for Foundations and Structures

The maximum deviation allowable is:

Plan position                     ± 10 mm

Elevations below ground                 ± 15 mm

Elevations above ground                 ± 6 mm

Plumb alignment for columns and walls     ± 6 mm in 3 m

± 12 mm in 6 m

Straightness or bow (plan) for walls        ± 6 mm in 3 m

± 12 mm in 6 m

Notes:

Where pre-cast members are used the above tolerances shall not be cumulated. Correction shall be carried out at each stage of construction.

Tolerances for Anchor Bolts shall be in accordance with ... “Specification for Anchor Bolts”, Section 12.1.

Tolerances for Paving

Plane surfaces shall be true to line to within 5 mm maximum deviation in any 3 m length.

REMEDIAL WORK

General

Concrete exposed by the removal of formwork shall be inspected by the CONTRACTOR before any remedial work, subsequent coating or any other treatment which would hinder the proper inspection of the concrete is carried out. Any concrete which has had remedial work carried out on it, prior to being inspected, shall be liable for rejection.

Concrete which does not meet the requirements of the Specification, shall be removed and rebuilt without delay, unless the CONTRACTOR agrees that a repair may be satisfactorily carried out. This agreement shall not preclude the subsequent rejection of the repaired work.

The method to be used in removal and replacement of defective work shall be submitted for CONTRACTOR approval for each concrete placement before the removal commences. Repairing methods should follow the guidelines set out in CIRIA C577 Chapter 18.

Remedial procedure for new concrete shall be proposed and analysed to avoid further defects.

If concrete is required to be broken out, the edges of the repair area are to be kept square to a depth of 10 mm using a disc cutter to prevent the occurrence of a feather edge .

All remedial work on defective concrete (repair or replacement) shall be at CONSTRUCTION CONTRACTOR’s cost.

Tie Holes

Tie holes shall be plugged unless steel or fibreglass ties are used. When non shrink cement mortar is used for plugging, tie holes shall be cleaned and dampened prior to patching. Other materials proposed by CONSTRUCTION CONTRACTOR for plugging the hole shall be subject to acceptance by the CONTRACTOR and shall be applied in accordance with the VENDOR's written recommendations.

Removal of Stains, Rust, Efflorescence and Surface Deposits

Stains, rust, efflorescence and surface deposits considered objectionable by the CONTRACTOR shall be removed by acceptable methods.

Repair of Cracks

Cracks occurring in concrete shall be evaluated and analyzed by the CONSTRUCTION CONTRACTOR and a report submitted to the CONTRACTOR. Where it is determined that the cracks would not be active cracks, they shall be repaired using materials, methods (injection, surface, treatment, etc...) and qualified personnel approved by the CONTRACTOR.

QUALITY CONTROL

Concrete Quality Control Engineer

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall appoint a full-time, qualified, dedicated Concrete Control Engineer who has no other duties than to ensure that concrete is properly produced, placed cured and protected. The Concrete Quality Control Engineer (CQCE) shall be at least equivalent to a Member of a recognized specialized organisation and shall be responsible for the maintenance and submission of all specified records.

The CQCE shall not report to the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s site Management but to his own COMPANY's management and to the CONTRACTOR.

Concrete Quality Control Programme

The CQCE shall prepare and submit to CONTRACTOR approval a quality Control Programme for the inspection and testing of concrete and the maintenance of all reports and records to meet the requirements of this Specification and of the CONTRACTOR.

CQCE Authority

The CQCE shall be authorised to :

Postpone concreting operations until outstanding requirements are corrected.

Reject materials or workmanship which do not conform to this Specification.

Prevent the use of equipment which could cause improper construction relative to this Specification.

Stop any work which is not being done in accordance with this Specification.

Report within 24 hours and provide records to and as required by the CONTRACTOR upon discovery of non-compliance.

Non-Compliance

Any concrete which is ultimately deemed by the CONTRACTOR not to comply with this Specification, shall be broken out and replaced.

QUALITY ASSURANCE

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall operate a Quality Assurance System to BS EN ISO 9001. The CONSTRUCTION CONTRACTOR’s Quality Assurance Manager shall be responsible for the preparation of a Quality Plan for approval for the operations detailed in this Specification. The Quality Plan shall include, among other things, the list and schedule of the audits of the Quality Control which the Quality Assurance Manager or his designee shall make.

TEMPORARY CONCRETE WORKS

For such works as foundations for temporary fencing, or minor temporary concrete items subject to future removal, the CONSTRUCTION CONTRACTOR can propose his own concrete mix design for approval to the CONTRACTOR. In this case, the CONSTRUCTION CONTRACTOR keeps his full responsibility in regard of the performed works.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019