مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات ساخت و نصب سازه های فولادی SPECIFICATION FOR FABRICATION AND ERE. OF STEELWORK

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 31

Part of SPEC:


GENERAL

Structural steelworks shall be designed in accordance with AISC Specification for Structural Steel Buildings and ASTM Standard Specifications. All design calculations, drawings and specifications shall be submitted to CONTRACTOR for approval. All computer programs to be used by CONSTRUCTION CONTRACTOR shall be subject to prior COMPANY approval.  

MATERIALS

Equivalent materials, grades and shapes can be proposed by CONSTRUCTION CONTRACTOR and shall be subject to prior COMPANY approval. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall demonstrate the equivalence on a standard basis. For example European or Japanese shapes and steel materials, Grade 8.8 high tensile bolts or HR 8.8 bolts.  

Material Requirements

All material shall be of new stock.

A minimum thickness of 6mm shall be considered for any part of structural shapes constituting main structural frames of steel pipe racks, steel structures, heavy pipe supports and shelters.

The minimum thickness of plate material used for structural connections shall be 10 mm.

Where contact of dissimilar metals will cause galvanic action or corrosion, a suitable insulating material shall be provided between the metals.

No rimmed or capped steel shall be used.

Structural steel pipe shall be limited to seamless or electric-welded, straight-seam pipe.  Where steel pipes or tubing are used, all open ends shall be sealed to prevent internal corrosion.

Structural Shapes, Plates and Bars

Shapes, Plates and Bars shall be per ASTM A36/A36M unless otherwise stated on the design drawing.  

Pipe Columns and Handrail

Pipe for columns or handrail shall be as per ASTM A53 Type E or S, Grade B or API Standard 5L, Grade B.

Bolts for Low Service Temperatures

For service temperatures under -20°, bolts and nuts shall conform to ASTM A 320 L 7 and ASTM A 194 / 194 M (connection of steelworks on cold equipment).  

Welding Filler Metal

Welding electrodes shall be per AWS D1.1 and AWS A.5.1, section 4.1 with electrode strength of 58 ksi minimum yield strength at 70 ksi minimum tensile strength. However, E70XX electrodes may be used for tack welding.

Crane Rails

ASTM A759.

Floor Plate

ASTM A36 /A36M.

Open Grid Flooring

Open grid flooring and stair treads shall be as per ASTM A36 / A36M, galvanised as per ASTM A153 Grade 100. The top surface of bearing bars shall be serrated type. Grating stair treads shall have abrasive nosing.  

DESIGN

Structural steelworks shall be designed as non-building structures as per definition of UBC chapter 16.

Design Loads

Minimum loads shall be as specified in the Civil and Structural Design Criteria. All structural framing shall be designed for the load combinations shown in the Civil and Structural Design Criteria and shall be with in the limits of loads and resistance factor design given in AISC.

Unless otherwise stated, minimum design requirements for vertical loads on the framing of open type structures supporting pipes shall be in accordance with the Civil and Structural Design Criteria. This loading shall be reviewed after piping design is completed to ensure that the original design is adequate to carry the piping as designed.

Mechanical properties of structural members continuously subjected to temperatures above 260°C shall be reduced in accordance with Appendix 4 of AISC Steel Construction Manual.  

Connections

The minimum design capacity of all bolted or welded, framed beam connections shall be the member end reaction shown on the design drawings.   Seismic provisions for structural steel buildings in seismic zones 4 as defined in UBC 97 shall apply.

The top of columns for pipe racks shall be “cut square” minimum 75 mm above the top of the highest beam connecting to the column to facilitate future extension unless noted on CONSTRUCTION CONTRACTOR arrangement drawings.

Column splices shall be developed for the full strength of the column, the abutting surfaces of the upper and lower lift of the column shall be “milled”.

If the member end reaction is not shown on the design drawings, the minimum design capacity shall be one-half of the total uniform load capacity shown in the Allowable Uniform Load Tables in Part 2 of the AISC Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design, for the given beam size, span and grade of steel.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: SPECIFICATION FOR FABRICATION AND ERE. OF STEELWORK حجم: 163.51 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

عمومی

فولاد سازه ای باید مطابق با مشخصات AISC برای سازه های فلزی ساختمان و مشخصات استاندارد ASTM طراحی شود . تمام محاسبات طراحی، نقشه ها و مشخصات باید برای تأیید به پیمانکار ارسال شود . همه برنامه های کامپیوتری که باید توسط پیمانکار ساخت و ساز استفاده می شود باید به تصویب شرکت قبل باشد.

مواد

مواد معادل، نمرات و اشکال را می توان توسط پیمانکار ساخت و ساز ارائه شده و باید به تصویب شرکت قبل باشد. پیمانکار ساختمانی باید بر مبنای استاندارد برابری نشان دهد. به عنوان مثال اشکال اروپایی یا ژاپنی و مواد فولادی، 8.8 درجه سختی کششی بالا یا HR 8.8 پیچ و مهره.

مورد نیاز مواد

تمام مواد باید از سهام جدید باشد.

حداقل قطر 6 میلی متر برای هر بخش از اشکال ساختاری که ساختار اصلی ساختار قفسه های لوله فولادی، سازه های فولادی، پشتیبانی لوله های سنگین و پناهگاه ها است، مورد توجه قرار می گیرد.

حداقل ضخامت مواد مورد استفاده برای اتصالات ساختمانی باید 10 میلیمتر باشد.

در جایی که تماس فلزات غیرمستقیم اثر گالوانیکی یا خوردگی را ایجاد می کند، مواد عایق مناسب بین فلزات تامین می شود.

بدون فولاد ریخته گری یا سرامیکی استفاده می شود.

لوله های فولادی سازه ای باید به لوله های بدون درز یا الکتریکی جوش داده شده و مستقیم لوله متصل شوند. از کجا لوله های فولادی استفاده می شود، تمام انتهای باز باید برای جلوگیری از خوردگی داخلی مهر و موم شده باشد.

اشکال ساختاری، صفحات و میله ها

شکل ها، ورق ها و میله ها باید بر اساس ASTM A36 / A36M باشد، مگر اینکه در طرح طراحی ذکر شده باشد.

ستون های لوله و هندریلس

لوله برای ستون ها یا نرده ها باید طبق ASTM A53 نوع E یا S، درجه B یا API استاندارد 5L، درجه   ب

پیچ ها برای دمای پایین خدمات

برای دمای کاری زیر 20 درجه، پیچ و مهره ها باید مطابق با ASTM A 320 L 7 و ASTM A 194/194 M (اتصال فولاد در تجهیزات سرد) باشد.

جوشکاری پرکننده فلز

سیم جوش باید در هر D1.1 AWS و A.5.1 AWS، بخش 4.1 با قدرت الکترود از 58 KSI حداقل استحکام تسلیم در 70 KSI مقاومت کششی حداقل باشد. با این حال، الکترود E70XX ممکن است برای جوشکاری بافت استفاده شود.

ریل جرثقیل

ASTM A759.

کفپوش

ASTM A36 / A36M.

Grid Flooring را باز کنید

کفپوش شبکه باز و پله های پله ای باید طبق استاندارد ASTM A36 / A36M باشد که به صورت ASTM A153 Grade 100 گالوانیزه می شود . سطح تی عملیات از میله بلبرینگ باید دندانه دار شود را تایپ کنید. گریت نرده های پله ای باید دارای ساینده ای باشد.

طرح

فولاد سازه ای به عنوان ساختارهای غیر سازه به عنوان تعریف فصل 16 UBC طراحی شده است.

بارهای طراحی

حداقل بارها باید همانطور که در معیارهای طراحی مدنی و ساختمانی مشخص شده است . کلیه ساختار ساختاری باید برای ترکیب های بار نشان داده شده در معیارهای طراحی مدنی و سازه طراحی شده و با محدودیت های بار و طراحی فاکتور مقاومت در AISC مشخص شود.

بجز موارد ذکر شده، حداقل الزامات طراحی برای بارهای عمودی بر روی ساخت سازه های باز با پشتیبانی از لوله ها باید مطابق با معیارهای طراحی مدنی و سازه باشد. این بار پس از تکمیل طراحی لوله کشی بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که طراحی اولیه مناسب برای حمل لوله ها به صورت طراحی شده است.

خواص مکانیکی اجزای سازنده که به طور مداوم تحت دمای بالاتر از 260 درجه سانتی گراد قرار دارند باید مطابق با ضمیمه 4 کتابچه راهنمای ساخت فولاد AISC کاهش یابد.

اتصالات

حداقل ظرفیت طراحی تمام اتصالات پرتوهای پیچیده و یا جوش داده شده، باید واکنش پایان یافته عضو در طرح های طراحی نشان داده شود. مقررات لرزه ای برای ساختمان های فولادی ساختاری در مناطق لرزه ای 4 به عنوان تعریف شده در UBC 97 اعمال می شود.

بالای ستون ها برای قفسه های لوله باید "مربع برش" حداقل 75 باشد میلی متر بالای بالای بالاترین پرتو اتصال به ستون برای تسهیل توسعه در آینده، مگر اینکه در طراحی های قراردادی CONSTRUCTION اشاره شده است.

ستون های ستون باید برای قدرت کامل ستون توسعه داده شوند، سطوح متصل به بالشت بالا و پایین ستون باید "ملتحمه" باشد.

اگر واکنش پایان عضو در طرح های طراحی نشان داده نشود، حداقل ظرفیت طراحی باید نیمی از ظرفیت بارگذاری یکنواخت نشان داده شده در جداول مجاز بارندگی یکنواخت در بخش 2 AISC راهنمای ساخت فولاد: طراحی استرس قابل مجوز، برای اندازه پرتو، اسپین و درجه فولاد داده شده.

پیچ و مهره های C

[حذف شده]

تمام اتصالات، مفاصل و اتصال دهنده ها که بخشی از سیستم مجاز بارگیری لرزه ای هستند باید با الزامات AISC 360-05، مشخصات برای سازه های فولادی و AISC 341، مقررات لرزه ای برای ساختمان های فولادی سازه مطابقت داشته باشند.

حداقل تعداد پیچ ها در یک اتصال پرتو فریم باید دو پیچ باشد.

[حذف شده]

نردبان، حصار پله، خاردار، کف، قاب درب و اتصالات جانبی می تواند با پیچ و مهره ماشین استاندارد مطابق با ASTM A307 ساخته شود.

اگر واشر شاخص تنش مستقیم استفاده می شود آنها باید به F959 ASTM یا F959M مطابقت، و باید با توجه به مشخصات منتشر شده است فروشنده و بازدید کنندگان نصب شده باشد.

تمام پیچ و مهره های با قدرت بالا ASTM A325 یا A325M باید نوع 1 ، دشت، برای مقررات رنگی یا نوع   3، گالوانیزه، برای سازه های فولاد گالوانیزه. واشرهای گالوانیزه و آجیل باید در زمانی که پیچ و مهره گالوانیزه مورد نیاز است، مبله شود.

تمام پیچ و مهره، مهره ها و واشر باید به درستی شناسایی شده و با درجه بندی مواد و لوگو VENDOR مشخص شود.

حداکثر 15٪ بیش از مقدار هر اندازه و طول پیچ، از جمله آجیل و واشر، برای نصب نرده ها تامین می شود.

جوش داده شده onnections C

طراحی، جزئیات، و ساخت اتصالات جوش داده شده باید به AWS D1.1- 2000، سازه کد جوش مطابقت. راهنمای AISC ساخت و ساز فولاد و جزئیات AISC برای ساخت فولاد.

حداقل اندازه جوش فلزی 6 است میلی متر برای جوشکاری قدرت. جوش های جوش ممکن است 4 باشد میلی متر حداقل جوش فلزی.

عمده اتصالات ield F باید پیچ می شود نوع، در حالی که تمام اتصالات فروشگاه باید یا پیچ یا جوش داده شده. در صورت رشته اصلی جوش داده شده اتصال، طراحی باید به ارسال شرکت برای تصویب قبلی

اتصالات متالورژی جزئی و غیرمجاز ممکن است با توجه به موافقت پیمانکار جوش داده شود.

بستر های نرم افزاری، نردبان و پله

اگر مناطق دسترسی و ذخیره سازی ذکر شده در زیر بیش از 4.5 متر بالاتر از درجه قرار داشته باشند، سیستم عامل های ثابت باید مطابق با مشخصات شغل طراحی Piping ارائه شود .

دسترسی به مراکز خدماتی مانند آشیانه.

دسترسی به تمام تجهیزات و ابزارهایی که نیاز به بازرسی، تنظیم، تعمیر و نگهداری در طول عملیات یا نگهداری مکرر دارند.

ذخیره سازی محلی مواد مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و بهره برداری.

دسترسی اولیه به سیستم های متصل به کشتی و دسترسی ثانویه به هر سیستم عامل ممکن است توسط نردبان باشد. دسترسی اولیه به سطوح عملیاتی اصلی یا سطوح خدمات واقع در سازه ها، کوره ها و سقف ساختمان ها با تجهیزات مورد نیاز تعمیر و نگهداری مکرر باید توسط پله ها باشد.

وسایل دوم فرار باید با نردبان ارائه شود. چنین خروجی باید واقع شود تا فاصله پیاده روی تا نزدیکترین خروجی اولیه یا کمکی 15 متری نباشد و طول پلت فرم های مرده بیشتر از 8 متر نباشد.

حداکثر افزایش برای یک پرواز ناگهانی از پله ها باید مطابق با استاندارد ساخت و ساز برای راه پله است. یک اجرا باید یک شیب مشابه داشته باشد. حداکثر شیب پله نباید بیش از 41 درجه باشد. حداکثر ارتفاع ایستر نباید بیش از 200 میلیمتر باشد. حداقل عرض بین ستونهای پله باید 800 میلیمتر باشد. نرده های پله باید با رنده های گالوانیزه و با غلطک های غیرشفاف استفاده شود.

تمام نردبان باید قفس باشد، مگر اینکه فاصله زمانی 2.3 متری در قفس حفظ شود. حداکثر افزایش هر نردبان بین فرود باید 9.0 متر باشد. جزئیات نردبان باید مطابق با استاندارد های ساخت و ساز برای نردبان باشد. به عنوان یک قاعده کلی، نردبانها باید نردبان جانبی باشند. دروازه های ایمنی خود بسته شدن باید در سراسر نردبان در تمام فرود قرار داده شود. نردبان باید به طور متوسط با پیوست ها و در نزدیکی بالای نردبان پشتیبانی شود.

نرده دست باید از لوله های فولادی ساخته شده و طبق استاندارد طراحی ساختار برای نرده های دست لوله ای باشد. قرار دادن پست ها در هر دو طرف مشترک و قطع راه آهن باید گسترش و انقباض نرده در مفاصل توسعه. نرده ها باید تمام سکوها و پله ها را پوشش دهند. نرده ها باید به آسانی قابل جابجایی باشند در صورتی که برای تعمیر و نگهداری دوره ای از تجهیزات یا امکانات، مانند در خلبانان کشتی و در انتهای کانال مبدل های بالا، مورد نیاز است.

صفحات انگشتان پا در خیابان ها و پلت فرم ها در امتداد تمام لبه های محافظ توسط دستبند ها، زیر راهپیماهای پایین همه ی راهروی که از فرود می آیند و در اطراف دهانه های کف برای تجهیزات دائمی نگهداری می شود، زمانی که فاصله بین لبه های کفگیر بیشتر از 50 میلی متر است . ورق های انگشتی باید در اطراف تمام نفوذ لوله های بزرگتر از 300 میلیمتر، از طریق سیستم عامل ها ارائه شوند. صفحات انگشتان پا در نرده ها ناپدید می شوند.

کفپوش های سیستم عامل ها و پیاده روها باید نوعی شبکه باز مستطیلی با سر و صدا باشد که پس از ساخت گالوانیزه مطابق با استاندارد ASTM A 123 درجه 100 قرار می گیرد . میله های باربری باید حداقل 25 میلیمتر عمق x 6 میلی متر ضخامت در مراحل متقابل 30 میلی متری با میله های پیچ خورده در فضای بین 50 میلی متر داشته باشند. گریت باید با پشتیبانی از فولاد با کلیپ های گالوانیزه متصل شود. سوراخ یا برش ها در پانل های کف باید نوارهای سختی و یا ورقه های پا را قبل از گالوانیزه جوش داده باشند.

صفحات کف جامد گالوانیزه با الگوی بالایی که سطح غیر لغزش را به وجود می آورد ( صفحه چسبان ) فقط برای کف سازی در چاله های شیر یا مشابه آن استفاده می شود. حداقل ضخامت ورق کف باید 6 میلی متر بدون الگوی باشد. سوراخهای زهکشی قطر 13 میلی متر در مراکز 600 میلی متر در صفحات کف با حداقل یک سوراخ در هر پانل ارائه می شود. ورقهای قابل جدا شدن باید به حمایت از فولاد با پیچ و مهره های گالوانیزه متصل شوند.

لوله و تجهیزات پشتیبانی

طراحی سازه های لوله های فولادی و اتصالات لوله باید مطابق با الزامات معیارهای طراحی مدنی و سازه باشد. پشتیبانی از تجهیزات باید برای مقاومت در برابر اثرات ارتعاش در صورت لزوم و برای جلوگیری از تشدید با تجهیزات طراحی شود.

[حذف شده]

پشتیبانی تجهیزات باید از اشکال با فلنج موازی ساخته شود.

مجاز انحراف

انحراف های مجاز باید به مقادیر جدول زیر محدود شوند :

فاصله و عرض

حداقل فاصله و عرض برای سازه ها، سیستم عامل ها و دسترسی باید در آن باشد مطابق با مشخصات شغل طراحی لوله .

مگر در مواردی که در غیر این صورت مشخص شده، حداقل سقف روشن بیش از سیستم عامل، گردشگاهها، و راه پله ها باید 2. 1 متر باشد.

حداقل عرض پلت فرم باید 0.8 متر باشد.

حداقل عرض راهرو برای جاده اصلی باید 1.0 متر باشد.

تجهیزات دستیابی به تجهیزات و بالابرها

Davits باید برای حمل و نقل تجهیزات در عروق عمودی ارائه شود. F یا مثال ، دریچه های ایمنی که برای حذف دوره ای نگهداری می شوند و برای استفاده از تجهیزات دست زدن به موبایل عملی نیست. Davits باید محل قرار گیرد به طوری که تجهیزات را می توان از طریق دریچه های روشن و بدون مانع به درجه کاهش می یابد. پرتوهای باند باید برای دست زدن به تجهیزات در حین تعمیر و نگهداری ارائه شوند، اگر چنین تجهیزاتی برای تجهیزات دست زدن به موبایل در دسترس نباشد.

برای تجهیزات سوار شده با وزن بالاتری از وزن کمتر از 3000 کیلوگرم قابل استفاده است. برای وزن های بیش از 3000 کیلوگرم، پاشنه های بلند باید ملایم جوش داده شوند.

جزئیات طراحی

طراحی ورق فولادی باید شامل مواردی باشد که اجاقها و جیبهایی را که از آب باران و یا تجمع خاک و شن و ماسه جلوگیری می کند، جلوگیری کند. ضریب اصطکاک استاتیک برای ترکیب مواد مختلف در معیارهای طراحی مدنی و ساختاری داده شده است . مقاومت برشی ستون های پایه ستون توسط برش در پیچ و مهره های لنگر یا سایر وسایل مکانیکی مانند کلید های برش ایجاد می شود. پانل های پایه باید متناسب باشند تا حداکثر استحکام بلبرینگ بر روی بتونه و بتونه بتن نباید از الزامات مندرج در معیارهای طراحی مدنی و ساختاری تجاوز کند .

الزامات خاص برای قفسه های فولادی

اگر یک پناهگاه به صورت یک طرفه (بخشی یا کامل) بسته شود، تمام روکش و سقف باید در پانل ساندویچ با مواد عایق قرار داده شود (مگر اینکه در غیر این صورت دیوارهای دیواری در نظر گرفته شود)

طرح

فشار باد باید بر روی سطوح دیوار و سقف مطابق با الزامات UBC 97 اعمال شود.

فریم

پناهگاه باید نوع قاب سفت و محکم با پایه ستون های متحرک یا ثابت باشد. چارچوب ساختاری باید شکل های ساختاری نوردی یا بخش های ساخته شده جوش داده شود. اشکال سرد شکل گرفته مجاز نیست

قابهای سخت باید بر اساس روش طراحی الاستیک طراحی شوند. مقررات باید برای جلوگیری از حرکت جانبی فلنج فشاری در مفصل زانو انجام شود. .

حداقل شیب سقف باید 15٪ باشد.

تحمل محدوده: به AISC Code و Practical Standard برای ساختمان های فولادی و پل ها مراجعه کنید .

بام و روکش فلزی

کجا بدون عایق حرارتی و / یا جذب صدا لازم نیست، روکش باید پوست تک باشد. در مورد دیگر، آن باید پوست دوگانه باشد.

پوشش های سقف و دیوارهای جذب کننده دیوار به پناهگاه های مکانی در صورت لزوم باید صوتی با عایق باشند. (پوست دو طرفه، پانل نوع ساندویچ)

اتصالات اتصال دهنده ها و فاصله اتصالات باید بر اساس محاسبات بارگذاری طراحی، از جمله بار عمودی 2.5 kN / m² انتخاب شوند.

ماده

مشخصات پانل فلزی به شرح زیر است:

کربن راه راه ل 0.75 حداقل ضخامت mm

شیب گرم بر روی ASTM [حذف شده] A 123 به صورت گالوانیزه و گرما قبل از پوشش برای محیط زیست خورنده است.

پانل های پرتوی پانل باید در پلی استر با پلی استر یا فیبر شیشه ای تقویت شده با یک پروفیل مطابق با پانل های روکش.

پانل های فلزی پیش ساخته باید از نوار فولادی گالوانیزه ساخته شده و کارخانه با پوشش حفاظتی و تزئینی پوشش داده شود.

پانل های براق سوراخ شده باید در جایی که جذب صدا مورد نیاز است، با حداقل ضخامت 0.5 میلی متر استفاده شود .

مواد عایق باید بین پوسته روکش و سینی پوشش قرار گیرد تا عایق حرارتی و / یا جذب صدا مورد نیاز باشد.

فلش باید از فولاد گالوانیزه ساخته شود و برای ورقه های روکش فلزی پوشش داده شود.

تمام پانل ها و دوران فلاش زدن باید با پیچ های ضد زنگ ضد زنگ خود تثبیت شوند.

تمام چرخهای جانبی باید دارای پیچ های ضد زنگ باشند. ورق باید حداقل با 3 ثابت در متر ثابت باشد.

کارکرد

روکش باید مطابق با نقشه های فروشگاه و دستورالعمل VENDOR نصب شود.

همه مفاصل سقف باید مهر و موم شده و بدون اتصال لبه کمتر از 150 میلی متر باشد. پانل ها بایستی حداقل با 3 ثابت در متر ثابت باشد. پانل ها باید بر روی هر طنابدار در انتهای ورق و بیش از 450 میلیمتر برای گودی کمر قرار بگیرند. عناصر روکش باید به درستی مرتب و هموار شوند. فلاش و ثابت باید مستقیما و خطی باشد.

پانل های روکش باید از کارخانه برای نصب محافظت شوند و پس از آن از آسیب در محل حفاظت شود. روش های حفاظت باید توافق شود.

خطوط ریختن، نزول و تخلیه باید برای تمام پناهگاه ها (باز و بسته یا بسته) ارائه شود. پناهگاه های جانبی بسته باید تهویه مناسب را با لوره های مناسب داشته باشند. برای تمام سقف پناهگاه ها، باید بیش از 1 مین باشد. لوازم جانبی زیر باید در فولاد گالوانیزه 0.75 میلی متر گالوانیزه ورق فلز:

کلاه فرنگی

چشمک زدن

پایه های پایه

E تیپ دوم.

O trims همراه با اتصالات فلزی پانل

روکش فلزی، اتصال دهنده ها، ترمس و موارد مرتبط باید مطابق با نقشه های فروشگاه و دستورالعمل های VENDOR نصب شود . در نفوذ دیوار (لوله ها، کانال ها، کابل ها، و یا دیگر) پوشش باید برش زمینه و هوای تنگ. بستن دو قطعه باید با دستگاه های تولیدی مطابق با رنگ روکش نصب شود.

سرپناه به طور طبیعی باید توسط یک سوراخ سوراخ سوراخ مستطیلی در ورق گالوانیزه تهیه و پوشش داده شود تا پوشش را پوشش دهد.

تمام زهکشی ها، سقف و خروجی ها باید از ورق گالوانیزه قبل از پوشش به ASTM [حذف] A   123 .

لوورهای فلزی باید برای ورودی / خروجی نصب شوند. یک سیلانت ضد آب در محیط اطراف باید در اطراف قاب بیرونی نصب شود.

لوور باید از آلومینیوم آنودایز شود.

خطوط جرثقیل

خطوط بتنی جرثقیل و پشتیبانی آنها باید با مقادیر بار ضربه داده شده در شکل طراحی شوند

RP-1718-999-1782-0001 " معیارهای طراحی مدنی و ساختمانی "

باند جرثقیل باید از جنبه های فولادی ساختاری یا بخش های جوش داده شده ساخته شود.

ریل Crain نباید در همان نقطه به عنوان spline دروازه جرثقیل splineed. اتصالات انبساط باید مطابق با نقشه های ترتیب سازنده ساخت و ساز ارائه شود.

ساخت

عمومی

تمام تولید باید مطابق با مشخصات AISC برای ساختمان های فولادی سازه و کدهای استاندارد عمل ساختمان ها و پل های فولادی باشد.

فریم ها، سیستم عامل ها، پله ها و نرده ها باید در بزرگترین واحدهای مناسب برای حمل و نقل و حمل و نقل قرار گیرد.

اتصالات میدان به ترتیب به حداقل کاهش می یابد. بخش ها یا مونتاژ هایی که برای حمل و نقل بسیار طولانی هستند باید با مفاصل میدان نیروی یک عضو باشد.

تمام پرتوها، به جز قوطی ها، باید با زاویه آسیاب طبیعی در موقعیت بالا ساخته شوند.

تمام قطعه ها باید با علامت گذاری علامت های نصب مجدد دائمی مشخص شوند.

نقشه های فروشگاه

پیمانکار ساختمانی باید تمام نقشه های مربوط به کارخانه را تهیه و تولید فولاد را طبق طرح های طراحی و استانداردها انجام دهد.

پیمانکار ساختمانی باید تمام جزئیات اتصالات را در طرح های نقاشی های طراحی یا فروشگاه نشان دهد. تمام اتصالات باید به درستی طراحی و مستند شده در طراحی های دقیق و یا نقشه های مغازه و باید ساخته شده به عنوان نشان داده شده است.

تمام جوشکاری باید در مغازه انجام شود (جوش زمین ممنوع است مگر اینکه با شرکت دیگر توافق شده باشد). کار فولادی که باید جوش داده شده باشد باید به صورت نقاشی در فروشگاه مشخص شود.

پیمانکار ساختمانی مسئولیت کامل و دقیق تمام نقاشی های مربوط به فروشگاه را تهیه و تدارک می بیند. جزئیات فروشگاه باید بر اساس سخت با نقشه های طراحی، و هر گونه انحراف پیشنهاد باید توسط شرکت تایید شده است.

پیمانکار ساختمانی باید نقاشی های مورد بررسی فروشگاه را برای بررسی توسط شرکت ارائه دهد . نقشه ها باید تمام جزئیات ساخت و ساز را شامل شود. نقشه های فروشگاه باید شامل فهرست کامل پیچ و مهره، روش ها، و نمودار نشان دادن توالی نصب، از جمله اتصالات پیچ و مهره و جوش داده شده است.

نقد و بررسی از نقاشی های این شرکت باید برای انطباق کلی تنها با اسناد قرارداد باشد. پیمانکار ساختمانی مسئولیت کامل صحیح جزئیات، ابعاد، مواد و ساخت را بر عهده خواهد گرفت.

پیمانکار ساختمانی باید برای تصویب یک فرایند برای پوشش تمامی جنبه های ساخت قطعات فولادی آماده و ارائه نماید. پیمانکار ساخت و ساز همچنین باید یک روش اصلاح برای تهیه یک لیست و سیستم عددی برای تمام عناصر به کار برده شود.

جزئیات

تمام سوراخ هایی که در مواد فولادی قرار می گیرند حفر می شوند یا مشت می شوند. سوزاندن حفره ها مجاز نیست.

در تقاطع پرانتز و ستون و پرتو، پرانتز باید به هر دو پرتو و ستون متصل شود. مسیر واقعی واقعی باید در طراحی اعضای ورودی و اتصالات در نظر گرفته شود.

صفحات جامد کف باید در نقاشی های فروشگاه توضیح داده شود. فاصله بین پانل ها باید حداکثر 6 میلیمتر باشد. هر قسمت از هر پانل باید بر روی قاب ساختاری پشتیبانی شود. صفحات کف جامد باید در معرض کار گذاشتن جوش یا میدان باشند. پانل های قابل جابجایی باید با استفاده از پیچ و مهره های مسطح شانه ای با قاب های ساختاری پیچیده شوند. پانل های متحرک باید در پانل های هر وزن کمتر از 45 کیلوگرم تنظیم شوند. پانل های کف چوبی باید کمتر از 65 کیلوگرم باشد.

اتصالات جوش داده شده

طراحی، تهیه و تدوین تمامی اتصالات جوش خورده باید مطابق با AWS D1.1 و

AWS-A5.1، کد جوش سازه؛ راهنمای AISC ساخت و ساز فولاد و جزئیات AISC برای ساخت فولاد.

جوش باید توسط جوشکاری فلزی محافظ (SMAW) باشد مگر اینکه توسط شرکت مورد تایید دیگر باشد.

تمام جوشکاری مقاومت سازه باید مداوم باشد.

قطعات جوش داده شده باید دقت تهیه شوند. ترازهای تراز، ججنج و جوشکاری باید به گونه ای باشد که تغییرات و استرس باقی مانده را به حداقل برساند.

پروفیل های جوش آماده شده باید قبل از جوشکاری توسط سنج ها بررسی شوند.

روش جوش باید مطابق با AWS D 1.1 تهیه و آزمایش شود. استفاده از روش های قبل از واجد شرایط پذیرفته می شود، در صورتی که نتایج آزمایش گواهینامه مطابق با الزامات مشخصات مشخص شده توسط شرکت ارائه شده و مورد تایید قرار می گیرد .

روش های جوش باید مواد، هندسه جوش، تحمل، فرایند جوشکاری، دمای پیش گرم و موقعیت جوشکاری مورد استفاده را شناسایی کند.

تمام جوشکارها و اپراتورهای جوش باید با استفاده از تست جوش شکل های ساختاری، لوله و صفحات به منظور تطابق با الزامات AWS D 1.1 واجد شرایط باشند.

اتصالات میدان برای مواد تصادفی از مجموعه های نرده و نردبان باید جوش داده شود.

جوشکاری مداوم باید در مکان هایی که خود تخلیه نمی شود یا جایی که احتمال بروز خوردگی ایجاد می شود استفاده شود. اگر جوش مهر و موم عملی نیست، روش های جایگزین مهر و موم باید با تصویب این شرکت استفاده می شود.

F abrication تلرانس

برای جزئیات تحمل ساخت طبل الکترونیکی 1 -1 در پیوست 1 مراجعه کنید.

پوشش ها و علامت های تجاری

تمام پلاتفرم های فلزی به عمودی و افقی و سیستم های تحویل تجهیزات باید تحت شرایط ASTM A123 کلاس A گالوانیزه شوند و در صورت نیاز برای اهداف ایمنی یا شناسایی مطابق با مشخصات RP-1718-999-6600-0001 رنگ " فروشگاه نقاشی و نقاشی مشخصات " .

تمام کفپوشهای مجتمع باز، صفحات کف جامد، دستبند، نردبان و قفس، پله ها و پیچ ها باید مطابق با ASTM A123 گالوانیزه شوند و در صورت نیاز برای اهداف ایمنی یا شناسایی (به جز کفپوش شبکه باز) مطابق با فروشگاه و فیلد نقاشی مشخصات. تمام کارهای دیگر فولاد باید مطابق با مشخصات نقاشی فروشگاه و نقاشی تهیه و تزیین شود .

پیچ و مهره های گالوانیزه باید برای اتصالات کار فولاد گالوانیزه و پیچ و مهره های سیاه برای سایر کارهای فولادی استفاده شود. بعد از اتمام نصب فولاد ، همانند کار فولاد ، پیچ ها باید رنگ باشند .

فولاد تعبیه شده در بتن باید با گرمازدگی یا پوشش داده شده با توجه به مشخصات نقاشی فروشگاه و نقاشی به کار گرفته شود .

از کوره های مقاوم در برابر فولاد ساختاری مشخص می شود فولاد باید قبل از نسوز با مواد تایید شده مطابق با مشخصات نقاشی فروشگاه و نقاشی پوشش داده شود.

پس از اتمام نصب، سطوح که رنگ برای جوش زمین یا پیچ و مهره های زمین حذف شده است و تمام نقاط آسیب دیده بعد از نقاشی مغازه باید مطابق با مشخصات نقاشی فروشگاه و نقاشی تعمیر، تمیز و نقاشی شود .

تعمیر آسیب به پوشش گالوانیزه مطابق با مشخصات نقاشی فروشگاه و نقاشی است .

تمام فولاد ساختاری باید به وضوح برای تعیین هویت مشخص شده باشد. تمام علائم نعوظ باید به شکل قابل خواندن بر روی فولاد سازه قرار گیرد و حداقل 50 میلیمتر باشد. اگر یک ناحیه معیاری از اندازه کافی در دسترس نباشد، برچسب فلزی مقاوم در برابر خوردگی باید به هر قطعه ای از سیم فولادی ضد زنگ یا سیم با پوشش مقاوم در برابر خوردگی، نشان دهنده علامت مورد نظر باشد.

تمام علائم نعوظ و علائم شناسایی عضو باید در بخش های ساختمانی گالوانیزه با استفاده از مهره های جوش داده شده قبل از گالوانیزه قرار گیرد. محل علائم باید در انتهای سمت چپ قطعه باشد. در طراحی نصب، علامت باید در موقعیت متناظر باشد.

دستکاری، حمل، تحویل و ذخیره سازی

تحویل فولاد باید در جهت لازم برای نصب است. توالی تحویل فولاد ساخته شده به غیر از موارد ذکر شده باید به شرح زیر باشد: ورق های پایه سست، فولاد جاسازی شده در بتن، پیچ و مهره های نصب شده، ستون های اول و ستون های فرعی برای تمام سطوح (از جمله پله ها و نرده ها) فریم و غیره

تمام پیچ و مهره ها، واشرها و آجیل ها باید بسته بندی شده و در ظروف سفت و سخت، مقاوم در برابر آب قرار بگیرند.

ظروف مقوایی قابل قبول نیستند.

اتومبیل های ریل و / یا کامیون ها باید بارگیری شوند و به گونه ای دیگر به راحتی بارگیری شوند.

بارگذاری را به گونه ای انجام دهید که زهکشی مداوم رخ دهد.

تمام فولاد و پوشش آن باید از آسیب ناشی از دست زدن، نگهداری یا حمل و نقل محافظت شود.

حفاظت مناسب باید برای موضوعات بر روی سوزن های سقفی و هر گونه اجزای رشته ای دیگر به منظور جلوگیری از آسیب در هنگام حمل و نقل و دست زدن ارائه می شود. مراقب باشید که سوراخ ها و سطوح آماده برای اتصال و موضوع پیچ و مهره، لنگر، mortises؛ و غیره باقی می ماند پاک و آسیب دیده است.

تمام مواد مورد نیاز برای مراقبت، نگهداری و کنترل Erector باید دریافت، تخلیه، ذخیره، و در غیر این صورت به گونه ای رفتار می شود که مانع تحریف، خراب شدن یا آسیب شود.

شرکت حق دارد همه مواد یا اسناد آسیب دیده یا غیر استاندارد را رد کند.

تمام مواد باید به خوبی از زمین، اسکیس یا چوب ساخته شده باشند. این حمایت ها باید فاصله داشته باشند تا خسارت ناشی از انحراف ایجاد نشود. انبساط قطعات بیش از سه قطعه مجاز نیست.

اجزای تولیدی فولاد باید به گونه ای رفتار و نگهداری شود تا خطر سایش و آسیب سطحی به حداقل برسد.

اتصالات و اتصالات کوچک باید در شرایط خشک نگهداری شوند.

کارخانه های فولادی باید ذخیره شوند تا علامت های نصب به وضوح قابل مشاهده باشند.

ERECTION

عمومی

نصب باید مطابق با نقشه ها و سایر اسناد قرارداد باشد؛ مشخصات AISC برای سازه های فولادی و استانداردهای استاندارد ساختمان ها و پل های فولادی. تخته های فلزی، ورق های فلزی، سطل های پیچ، ابزار، آوار و داربست های موقت بایستی حفظ شود و یا از مناطق کار حذف شود. در طول عملیات نصب، تمام تجهیزات و مواد باید در مراقبت، نگهداری و کنترل حامل ها محافظت شوند. محل کار باید در یک وضعیت پاک و پاکیزه نگهداری شود و تمام سطل زباله، مواد زائد و دیگر انباشته شده در نتیجه عملیات نصب باید به طور مناسب برای تخلیه تصویب شود.

پایداری سازه

در حین نصب، بایستی موقت و بچه ها بایستی برای حفظ ثبات ساختاری در صورت لزوم استفاده شود. بارهای نصب شده موقت یا بارهای دائمی نباید بر روی بخش های ناقص ساختار نصب شده قرار گیرد، مگر اینکه توسط تجزیه و تحلیل نشان داده شود که اقدام ذکر شده ایمنی است. ساخت و ساز باید لوله، زاویه دار و braced قبل از اتصالات نهایی پیچ یا جوش ساخته شده است.

تنظیم ورق های پایه

صفحات پایه ستون باید تنظیم و شفاف شود تا موقعیت ها، ارتفاع ها و مکان ها را اصلاح کند، همانطور که در طرح های طراحی نشان داده شده است. پیچ و مهره لنگر باید پس از تزریق تنها سخت تر شود.

اتصالات پیچیده

تمام اتصالات پیچ و مهره باید با مهره های تک و شستشو به استثنای سازه های پشتیبانی از تجهیزات ارتعاشی که باید با دو عدد عرضه شوند.

از آنجا که مفاصل ساختاری با استفاده از مجامع پیچ و مهره بالا ساخته می شوند، روش های نصب مواد، کنترل کشش از جمله ابزار اندازه گیری تنش، انواع آچار ها استفاده می شود و روش های بازرسی باید مطابق با مشخصات AISC برای اتصالات ساختاری با استفاده از پیچ و مهره های ASTM A325 یا پیچ های A490 . پیچ ها که قبلا نسبت به استرس طراحی آنها تنگ شده اند نباید دوباره استفاده شوند.

هنگام جمع آوری، تمام سطوح مفصلی، از جمله آنهایی که در مجاورت سر پیچ، مهره یا واشر قرار می گیرند، باید از سوراخ ها، خاک و دیگر مواد خارجی که مانع تشکیل جامد قطعات شوند، آزاد باشند.

هنگامی که استفاده از آچار استفاده می شود، سوکت های ظرفیت کافی و تهویه هوا کافی برای انجام هر گونه پیچ و تاب مورد نیاز فراهم می شود.

جایی که ASTM A307 پیچ های پیچ و مهره برای اتصال اتصالات (مانند مجموعه های دستبند، فریم های پله، راه پله ها) به اعضای فولاد سازه استفاده می شود، پیچ و مهره ها باید به شرایط سخت تنگ شود.

پیچ و مهره های قوی باید مشخص شود تا نشان دهند که آنها به درستی کشش یافته اند و آماده بازرسی هستند.

اتصالات جوش داده شده

جوش باید با AWS D1.1 و AWS A5.1 مطابقت داشته باشد. تمام جوشکارها باید مداوم باشند. جوشکاری میدان استفاده نمی شود مگر اینکه در نقشه های کارخانه، نقشه های نصب، یا سایر اسناد قرارداد نشان داده شود.

برای اندازه های جوش اشاره به بند است 11.2.2.

اصلاح خطاها

پیچ و مهره های نصب شده و راننده ها نباید مورد استفاده قرار گیرد تا اعضا و اجزای نامناسب ساخته شده را به محل برسانند و در نتیجه کار بر روی پیچ ها را تحت فشار قرار دهند. پین های رانش باید با چنین نیرویی رانده نشوند تا بتوانند به فلز مجاور آسیب برسانند. بسته بندی، شستشو یا چاقو مجاز نخواهد بود که کار اشتباه را اصلاح کند. مضرات جزئی، که می تواند توسط مقدار متوسطی از برش و تراکم مجدد و کمی برطرف شود، ممکن است توسط CONTRACTOR CONTRACTOR اصلاح شود، در صورتی که، به نظر COMPANY ، به قدرت و ظاهر ساختار آسیب نخواهد خورد.

کفپوش کف و گریت

گریت باید با حداقل چهار اتصال دهنده در هر پانل بسته شود.

تمام صفحات کف برش یا ریزه کاری که نیاز به محافظت در برابر محافظ صفحه یا لایه برداری دارند باید به صورت مورد نیاز در طرح های طراحی نصب شوند. ورق های کف و سقف باید مطابق دستورالعمل نصب و راه انداز VENDOR و اسناد قرارداد نصب شود.

ساخت و طراحی فروشگاه

نقشه های فروشگاه و نقشه های نصب باید مطابق با اسناد AISC ذکر شده در این مشخصات آماده شوند.

نقاشی های نصب باید نقشه های طراحی مربوطه را ارزیابی کنند. هر قطعه فولادی در نقاشیهای مغازه باید نقاشی مناسب را ارزیابی کند.

نقاشی های ساخت و ساز باید در مجموعه ها گروه بندی شوند و جداگانه برای هر ساختار یا حیاط مشخص شود.

نقشه های نصب باید به وضوح نشان عدد و موقعیت برای هر عضو باشد. تمام بخش های فولادی ساخته شده باید برای مونتاژ زمینه با علامت گذاری یا علامت های مربوط به نقاشی های نصب بر روی زمینه مشخص شده باشند. مطابقت دادن مارک فولاد باید با رنگ مناسب، جوهر ضد آب یا برچسب های فلزی فشرده انجام شود. علاوه بر علائم شناسایی Fabricator، هر آیتم یا بسته نرم افزاری از پله ها و پلت فرم ها باید با شماره برچسب منحصر به فرد مشخص شود تا به طور واضح تجهیزات مرتبط با آن مشخص شود. هر آیتم یا بسته نرم افزاری از پله ها و پلتفرم ها نیز باید در طرح های نصب شده نشان داده شود.

نقشه های فروشگاه باید روش جوشکاری مورد استفاده قرار گیرد.

آماده سازی سطحی و پوشش های مورد استفاده در فروشگاه، از جمله مناطقی که باید پوشانده شوند، باید در نقاشی های فروشگاه ذکر شود.

لیست های پیچ و مهره نشان دادن تعداد، درجه، اندازه و طول پیچ و مهره های زمین برای هر اتصال باید ارائه شود. این لیست های پیچ و خم ممکن است در نقاشی های فروشگاه یا در جداول جداگانه نشان داده شوند.

در صورتی که تجدیدنظر کردن ضروری باشد، تمام تغییرات نشان داده شده در آخرین اصلاحیه ها به وضوح در نقاشی های فروشگاه نمایش داده می شود.

لیست حمل و نقل (شامل وزن کل)، لیست پیچ و مهره ها و حداقل دو مجموعه نهایی نهایی و نقاشی های فروشگاه باید همراه با اولین حمل و نقل هر نسخه باشد.

ایمنی

یک برنامه ایمنی باید اقدامات ایمنی را که سازنده باید در هنگام کار بر روی فولاد استفاده کند، در نظر می گیرد. این برنامه باید مطابق با الزامات اسناد قرارداد، مشخصات AISC برای ساختمان های فولادی سازه و AISC کد استاندارد برای ساختمان های فولادی و پل ها و استاندارد OSHA 1926 - مقررات ایمنی و بهداشت برای ساخت و ساز باشد.

برنامه ایمنی باید شرح مفصلی از پیشگیری از آسیب به همه پرسنل تحت تأثیر عملیات ارتش ارائه دهد. برنامه ایمنی شامل یک سیستم موثر برای جهت گیری اولیه و آموزش در ایمنی و پیشگیری از حوادث، و همچنین سوابق مناسب برای رعایت سند است. به عنوان حداقل، برنامه ایمنی باید تاکید ویژه ای بر جنبه های زیر داشته باشد:

پیشگیری از افت

سطح زمین قبل از نصب به منظور به حداقل رساندن ارتقاء بالا.

H را پوشش می دهد اوله و موانع باز کردن.

کنترل دسترسی به مناطق ناتمام نصب.

برنامه های بلند کردن و روش های بالا بردن

برای کار در ارتفاع برنامه ایمنی باید الزامات OHSA استاندارد 1926 زیر بخش ها را تشخیص دهد:

E               - تجهیزات محافظ شخصی و نجات .

104 - کمربند ایمنی، خطوط زندگی و تسمه یا طناب .

105 - شبکه های ایمنی .

م               - پاییز حفاظت .

ل               - داربست .

برنامه نصب مجدد

در صورت لزوم، بویژه برای پلهای پل بیش از 20 متر، پل مونتاژ باید توسط رژکتور صادر شود تا نشان دهد که آسانسور پیشنهاد شده باید با خیال راحت انجام شود و محفظه هایی که برداشته می شود باید از اعوجاج، خم شدن غیرمستقیم و حفظ تمامیت ساختاری در طول آسانسور. طرح نصب و راه اندازی مجمع باید شامل اطلاعات دقیق در مورد حجم مونتاژ برداشت شده، وزن آن، محاسبات ساختاری است که پایداری ساختاری قطعات مونتاژ را در طول عملیات بلند کردن ثابت می کند، تأیید قابلیت های ظرفیت برای هر جرثقیل مورد استفاده در بالابر، موقعیت و موقعیت جرثقیل، و شرح تلهکاری که باید مورد استفاده قرار گیرد.

آتش سوزی

آتش سوزی و نقاشی در برابر آتش سوزی باید مطابق با الزامات ... "مقاومت در برابر آتش از حمایت از تجهیزات و سازه" و ... "مشخصات نقاشی فروشگاه و نقاشی".

بازرسی و تست

COMPANY حق دارد هر زمان که مواد و تولید را بررسی می کند، اطمینان حاصل شود که مواد و کارکرد مطابق با این مشخصات و کدهای قابل اجرا است.

بازرسی جوش باید مطابق با قانون جوشکاری سازه AWS D1.1 انجام شود.

یک برنامه برای بازرسی و آزمایش غیر مخرب جوش باید قبل از آغاز عملیات جوش، برای تصویب شرکت ارسال شود. حداقل سطح NDT به شرح زیر است:

تمام جوش ها باید 100٪ به صورت بصری بررسی شوند و معیار پذیرش مطابق با AWS D1.1 جدول 6.1 باشد.

علاوه بر تمام فیله جوش در padeyes، trunnions، بلند کردن جای غیره باید توسط بازرسی ذرات مغناطیسی بازرسی 100٪. تمام جوش های شل کننده ای روی پادیس ها، سایبان ها، پاشنه های بلند و غیره باید 100٪ حجمی توسط UT یا رادیوگرافی بررسی شود. قبل از جوشکاری همه مناطق تحت چنین نقاط بلند باید 100٪ بازرسی بصری و 100٪ معاینه اولتراسونیک انجام شود تا اطمینان حاصل شود که منطقه از لمینیت ها آزاد است.

تمام اتصالات اصلی پرتو باید علاوه بر 100٪ رادیوگرافی یا بازرسی اولتراسونیک و همه دیگر جوش های بزرگ تحمل بار باید مورد بررسی قرار 10٪ ذرات مغناطیسی است. متناوبا 10٪ RT از مفاصل جوش بیشتر از 75 سانتی متر است.

معیارهای پذیرش برای بازرسی ذرات رادیوگرافی، اولتراسونیک و مغناطیسی باید مطابق با AWS D1.1 باشد.

گواهی گزارش آزمون شکن برای هر حرارت فولاد ساختاری و هر مقدار زیادی از پیچ و مهره با مقاومت بالا باید برای بررسی به در دسترس باشد این شرکت .

تمام مواد باید بلافاصله پس از دریافت در سایت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که مواد آسیب دیده نیستند تا اطمینان حاصل شود که تمام اقلام موجود در لیست بسته بندی تأمین شده و اطمینان حاصل شده است که تمام اسناد دریافت شده است.

بازرسی فروشگاه شامل شامل موارد زیر می شود، اما محدود نمی شود:

تأیید صحت مواد با این مشخصات و نقشه ها. محدودیت پذیری و تعمیر نواقص سطحی فولاد سازه مطابق با ASTM A6 / A6M می باشد.

بازرسی اتصالات با پیچ و مهره با مقاومت بالا باید مطابق با AISC "مشخصات اتصالات سازه با استفاده از پیچ های ASTM A325 یا A490" باشد.

توزیع مجدد

احداث سازه های فلزی قاب باید به گونه ای کنترل شود که تحریم های زیر برای ساختار کامل انجام نشود:

موقعیت

انحراف مجاز بین موقعیت طراحی شده و واقعی یک ستون ساخته شده در پایه ± 5 میلیمتر.

انحراف مجاز بین موقعیت های واقعی هر دو ستون ساخته شده در پایه.

10 متر بین مراکز ± 10 میلیمتر.

20 متر بین مراکز ± 15 میلیمتر.

50 متر بین مراکز ± 25 میلیمتر.

100 متر بین مراکز و بیش از 40 میلیمتر.

عمودی بودن

انحراف مجاز عمودی بالای ستون.

ساختار / C پایم تا 6 میلی متر ± 5 میلیمتر.

ساختار / ستون بالای 6 متر و حداکثر 10 میلی متر ± 10 میلیمتر.

ساختار / ستون بالای 1 0 متر و حداکثر 20 میلی متر ± 15 میلیمتر.

ساختار / قطر بالای 20 میلی متر ± 20 میلیمتر.

انحراف ستون بین سطوح سطوح متوالی (h) e <0.002h .

سطوح

انحراف مجاز بین سطح طراحی شده و واقعی پایه هر ستونی که باید نصب شود ±   3   میلیمتر

انحراف مجاز بین سطح طراحی شده و واقعی هر پرتو در اتصال با ستون:

- ارتفاع پرتوهای تا 6 متر بالاتر از درجه ± 5 میلیمتر.

ارتفاع پرتوها بیش از 6 متر و توپی تا 10 متر بالاتر از درجه ± 8 میلیمتر.

ارتفاع بشکه 10 متر از درجه ± 12 میلیمتر.

بدون در نظر گرفتن بالا، حداکثر تفاوت بین سطوح در انتهای یک پرتو باید باشد:

برای طول پرتو توپی تا 6 متر بین ستون های ستون:

با تجهیزات ± 2.5 میلیمتر.

بدون تجهیزات ± 4.0 میلیمتر .

برای طول پرتو بیش از 6 متر و تا 10 متر بین ستون های ستون:

با تجهیزات ± 2.5 میلیمتر.

بدون تجهیزات ± 6.0 میلیمتر .

برای طول پرتوهای 10 متری بین ستون های ستون:

با تجهیزات ± 4.0 میلیمتر.

بدون تجهیزات ± 8.0 میلیمتر .

تعاریف

موقعیت "طراحی شده" این موقعیت است که توسط ابعاد و هماهنگی های مربوط به مصالح ساختمانی صادر شده است.

"موقعیت واقعی"، موقعیت نهایی نهایی است و باید از بناهای تاریخی بررسی شود.

"سطح طراحی" این سطح است که در نقشه های صادر شده برای ساخت ارائه شده است.

"سطح واقعی" موقعیت مأموریت نهایی است و از معیارهای توافق شده تعیین می شود.

پیوست 1. - تحمل ساختگی

جدول 1-1 Tolerances ساخت

جدول 1-1 تحمل ساخت (ادامه)

جدول 1-1 تحمل ساخت (ادامه)GENERAL

Structural steelworks shall be designed in accordance with AISC Specification for Structural Steel Buildings and ASTM Standard Specifications. All design calculations, drawings and specifications shall be submitted to CONTRACTOR for approval. All computer programs to be used by CONSTRUCTION CONTRACTOR shall be subject to prior COMPANY approval.

MATERIALS

Equivalent materials, grades and shapes can be proposed by CONSTRUCTION CONTRACTOR and shall be subject to prior COMPANY approval. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall demonstrate the equivalence on a standard basis. For example European or Japanese shapes and steel materials, Grade 8.8 high tensile bolts or HR 8.8 bolts.

Material Requirements

All material shall be of new stock.

A minimum thickness of 6mm shall be considered for any part of structural shapes constituting main structural frames of steel pipe racks, steel structures, heavy pipe supports and shelters.

The minimum thickness of plate material used for structural connections shall be 10 mm.

Where contact of dissimilar metals will cause galvanic action or corrosion, a suitable insulating material shall be provided between the metals.

No rimmed or capped steel shall be used.

Structural steel pipe shall be limited to seamless or electric-welded, straight-seam pipe.  Where steel pipes or tubing are used, all open ends shall be sealed to prevent internal corrosion.

Structural Shapes, Plates and Bars

Shapes, Plates and Bars shall be per ASTM A36/A36M unless otherwise stated on the design drawing.

Pipe Columns and Handrail

Pipe for columns or handrail shall be as per ASTM A53 Type E or S, Grade B or API Standard 5L, Grade B.

Bolts for Low Service Temperatures

For service temperatures under -20°, bolts and nuts shall conform to ASTM A 320 L 7 and ASTM A 194 / 194 M (connection of steelworks on cold equipment).

Welding Filler Metal

Welding electrodes shall be per AWS D1.1 and AWS A.5.1, section 4.1 with electrode strength of 58 ksi minimum yield strength at 70 ksi minimum tensile strength. However, E70XX electrodes may be used for tack welding.

Crane Rails

ASTM A759.

Floor Plate

ASTM A36 /A36M.

Open Grid Flooring

Open grid flooring and stair treads shall be as per ASTM A36 / A36M, galvanised as per ASTM A153 Grade 100. The top surface of bearing bars shall be serrated type. Grating stair treads shall have abrasive nosing.

DESIGN

Structural steelworks shall be designed as non-building structures as per definition of UBC chapter 16.

Design Loads

Minimum loads shall be as specified in the Civil and Structural Design Criteria. All structural framing shall be designed for the load combinations shown in the Civil and Structural Design Criteria and shall be with in the limits of loads and resistance factor design given in AISC.

Unless otherwise stated, minimum design requirements for vertical loads on the framing of open type structures supporting pipes shall be in accordance with the Civil and Structural Design Criteria. This loading shall be reviewed after piping design is completed to ensure that the original design is adequate to carry the piping as designed.

Mechanical properties of structural members continuously subjected to temperatures above 260°C shall be reduced in accordance with Appendix 4 of AISC Steel Construction Manual.

Connections

The minimum design capacity of all bolted or welded, framed beam connections shall be the member end reaction shown on the design drawings.   Seismic provisions for structural steel buildings in seismic zones 4 as defined in UBC 97 shall apply.

The top of columns for pipe racks shall be “cut square” minimum 75 mm above the top of the highest beam connecting to the column to facilitate future extension unless noted on CONSTRUCTION CONTRACTOR arrangement drawings.

Column splices shall be developed for the full strength of the column, the abutting surfaces of the upper and lower lift of the column shall be “milled”.

If the member end reaction is not shown on the design drawings, the minimum design capacity shall be one-half of the total uniform load capacity shown in the Allowable Uniform Load Tables in Part 2 of the AISC Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design, for the given beam size, span and grade of steel.

Bolted Connections

[Deleted]

All connections, joints and fasteners that are part of the seismic load resiting system shall meet the requirements of AISC 360-05, Specification for Structural Steel Buildings, and AISC 341, Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.

The minimum number of bolts in a framed beam connection shall be two bolts.

[Deleted]

Ladder, stair tread, purlin, girt, door frame and handrail connections may be made with standard machine bolts, conforming to ASTM A307.

If direct tension indicator washers are used they shall conform to ASTM F959 or F959M, and shall be installed according to the VENDOR’s published specifications.

All ASTM A325 or A325M high-strength bolts shall be Type 1, plain, for structures that are painted or Type 3, galvanised, for structures with galvanised steel. Galvanised washers and nuts shall be furnished when galvanised bolts are required.

All bolts, nuts and washers shall be properly identified and marked with the material grade and the VENDOR’s logo.

A minimum of 15% extra over quantity of each bolt size and length, including nuts and washers, shall be supplied for field erection.

Welded Connections

Design, detailing, and fabrication of all welded connections shall conform to the AWS D1.1-2000, Structural Welding Code; AISC Manual of Steel Construction and AISC Detailing for Steel Construction.

The minimum fillet weld size is 6 mm for strength welds. Seal welds may be 4 mm minimum fillet weld.

Major field connections shall be bolted type, while all shop connections shall be either bolted or welded. In case of major field welded connection, the design shall be submitted to COMPANY for prior approval.

Connections of minor and miscellaneous steelwork may be welded subject to CONTRACTOR approval.

Platforms, Ladders and Stairs

If the access and storage areas listed below are located more than 4.5 m above grade, fixed platforms shall be provided in accordance with the Piping Design Job Specification.

Access to service openings such as manholes.

Access to all equipment and instruments requiring inspection, adjustment, servicing during operation, or frequent maintenance.

Local storage of material required for maintenance and operation.

Primary access to platforms attached to vessels and secondary access to any platforms may be by ladder. Primary access to main operating levels, or service levels located in structures, furnaces and the roof of buildings with equipment requiring frequent maintenance shall be by stairs.

A second means of escape shall be provided with ladders. Such exits shall be located so that walking distance to the nearest primary or auxiliary exit does not exceed 15 m and the length of dead-end platforms is not greater than 8 m.

Maximum rise for a single unbroken flight of stairs shall be in accordance with Construction Standard drawing for stairways.  A single run shall have the same slope. Maximum stairway slope shall not exceed 41 degrees. Maximum riser height shall not exceed 200 mm. Minimum width between stair stringers shall be 800 mm. Stair treads shall be serrated galvanised grating with non-skid nosing.

All ladders shall be caged except when 2.3 m clearance under cage cannot be maintained. The maximum rise of any ladder between landings shall be 9.0 m. Ladder details shall be in accordance with Construction Standard Drawings for ladders. As a general rule all ladders shall be side-step ladders. Self-closing safety gates shall be provided across the ladder openings at all landings. Ladders shall be supported intermediately by attachments and near the top of the ladder.

Hand railing shall be constructed of steel pipe and shall be in accordance with Construction Standard drawing for tubular hand railing. Placing posts on both sides of the joint and interrupting the rail shall provide expansion and contraction of railing at expansion joints. Railings shall enclose all platforms and stairways. Railings shall be easily removable where required for periodic maintenance of equipment or facilities, such as at vessel manholes and at the channel end of elevated exchangers.

Toe plates shall be provided on walkways and platforms along all edges protected by handrails, under the bottom treads of all stairway which rise from landings, and around floor openings for permanent equipment, when the clearance between the edges of the flooring is greater than 50 mm. Toe plates shall be provided around all pipe penetrations larger than 300 mm, through platforms. Toe plates shall be omitted across ladder openings.

Flooring of platforms and walkways shall be serrated rectangular open grid type, galvanised after fabrication in accordance with ASTM A 123 Grade 100. Load bearing bars shall be 25 mm minimum depth x 6 mm thick at 30 mm cross centres with twisted cross bars at 50 mm interbar space. Grating shall be attached to supporting steelwork with galvanised clips. Holes or cut-outs in floor panels shall have perimeter stiffening strips or toe plates welded in prior to galvanising.

Galvanised solid floor plate with a raised pattern affording a non-slip surface (checkered plate) shall be used only for flooring in valve pits or similar. Minimum thickness of floor plate shall be 6 mm exclusive of pattern. 13-mm diameter drainage holes staggered at 600-mm centres shall be provided in floor plates with a minimum of one hole per panel. Removable floor plates shall be attached to supporting steelwork with galvanised countersunk bolts.

Pipe and Equipment Supports

Structural design of pipe racks and pipe supports shall be in accordance with the requirements of the Civil and Structural Design Criteria. Equipment supports shall be designed to resist the effects of vibration where necessary and to avoid resonance with equipment.

[Deleted]

Equipment supports shall be made of shapes with parallel flanges.

Allowable Deflection

Allowable deflections shall be limited to the values in the following table:

Clearances and Widths

The minimum clearances and widths for structures, platforms and access shall be in accordance with the Piping Design Job Specification.

Unless otherwise specified, minimum clear headroom over platforms, walkways, and stairways shall be 2.1 m.

Minimum platform width shall be 0.8 m.

Minimum walkway width for main passageways shall be 1.0 m.

Equipment Handling Facilities and Lifting Lugs

Davits shall be provided for handling equipment on vertical vessels. For example, safety valves which are subject to removal for periodic maintenance and for which use of mobile handling equipment is not practical. Davits shall be positioned so that the equipment can be lowered through clear, unobstructed openings to grade. Runway beams shall be provided for handling equipment during maintenance, if such equipment is inaccessible to mobile handling equipment.

For skid mounted equipment with a total lift weight of less than 3000 kg it is acceptable to use fillet welded lifting lugs. For weights over 3000 kg, lifting lugs must be butt welded.

Design Details

Steelwork design shall incorporate details which avoid recesses and pockets that will entrap rainwater and/or the accumulation of dirt and sand. Coefficients of static friction for various material combinations are given in the Civil and Structural Design Criteria. Shear resistance of columns base plates shall be developed by shear in the anchor bolts or by other mechanical means such as shear keys. Base plates shall be proportioned so that the maximum bearing stress on grout and foundation concrete shall not exceed the requirement given in the Civil and Structural Design Criteria.

SPECIFIC REQUIREMENTS FOR STEEL SHELTERS

If a shelter is closed sided (partially or fully), all the cladding and roofing shall be in sandwich panel with insulation material interposed (unless otherwise masonry wall considered as per design requirements)

Design

Wind pressure shall be applied to wall and roof surfaces in accordance with the requirements of UBC 97.

Frame

The shelter shall be rigid frame type with hinged or fixed column bases. The structural framework shall be rolled structural shapes or welded built-up sections. Cold-formed shapes are not allowed.

Rigid frames shall be designed according to elastic design methods. Provisions shall be made to prevent lateral movement of the compression flange at the knee joint..

Minimum roof slope shall be 15%.

Frame tolerances: refer to AISC Code and Standard Practice for Steel Building and Bridges.

Roofing and Cladding

Where no thermal insulation and/or no sound absorption are required, cladding shall be single skin.  In the other case, it shall be double skin.

Where required, roof and wall sound absorbing cladding to machinery shelters shall be acoustic insulated. (double skin, sandwich type panel)

Fasteners and fastener spacing shall be selected according to the design loading calculation, including a perpendicular load of 2.5 kN/m².

Material

The metal panel characteristics shall be as follows:

Corrugated carbon steel of 0.75 mm minimum thickness.

Hot dip galvanized as per ASTM [Deleted]  A 123, and pre-coated heat treated for a corrosive environment.

Translucent panels shall be in PVC or fibreglass reinforced polyester with a profile matching the cladding panels.

Profiled metal panels shall be fabricated from galvanized steel strip and factory coated with protective and decorative coating.

Perforated lining panels shall be used where sound absorption is required, with a minimum thickness of 0.5 mm.

Insulation material shall be incorporated between the cladding skins and the lining trays to meet thermal insulation and/or sound absorption requirements.

Flashing shall be manufactured from galvanized steel and coated as for cladding sheets.

All panels and flashing end laps shall be fastened with stainless steel self-tapping screws.

All side laps shall have stainless stitch screws. Sheets shall be fixed at not less than 3 fixing per meter.

Workmanship

Cladding shall be erected in accordance with shop drawings and VENDOR’s instructions.

All roof joints shall be sealed and no lap joints shall be less than 150 mm. Panels shall be fixed at not less than 3 fixing per meter. Panels shall be fixed on every corrugation at sheet ends and no more than 450 mm for side lap stitching. Cladding elements shall be properly seated and aligned. Flashing and fixings shall be straight and in line.

Cladding panels shall be protected from factory to installation and thereafter protected from damage in place. Methods of protection shall be agreed.

Eaves gutters, downspouts and drain pipes shall be provided for all the shelters (open sided or closed).  Closed side shelters shall have forced ventilation with adequate louvers. An overhang of 1m minimum shall be considered for all the shelters’ roofs. The following accessories shall be provided in pre-coated galvanized 0.75 mm thick, sheet metal:

Parapet caps.

Flashing.

Base trims.

End trims.

Other trims associated with metal panel joints

The metal cladding, fasteners, trims and related items shall be installed in accordance with shop drawings and VENDOR’s instructions. At wall penetrations (pipes, ducts, cables, or else) cladding shall be field cut and weather-tight.  Two piece closures shall be installed with factory formed devices matching the colour of the cladding.

The shelter shall be naturally ventilated by a continuous ridge vent in galvanized sheet and coated to match cladding.

All gutters, roof-vents and downspouts shall be pre-coated galvanized sheet metal to ASTM [Deleted] A 123.

Metal louvers shall be installed for intake/exhaust. A peripheral waterproofing sealant shall be installed around exterior frame.

Louvers shall be of anodized aluminium.

Crane Runways

Crane runways and their supports shall be designed with the impact load values given in

RP-1718-999-1782-0001 “Civil and Structural Design Criteria”

The crane runways shall be rolled structural steel shapes or welded built-up sections.

Crain rails shall not be spliced at the same point as the crane girder splices.  Expansion joints shall be provided in accordance with CONSTRUCTION CONTRACTOR arrangement drawings.

FABRICATION

General

All fabrication shall be in accordance with the AISC Specification for Structural Steel Buildings and Codes of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges.

Frames, platforms, stairs and handrails shall be shop assembled in the largest units suitable for handling and transportation.

Field connections will be preferably reduced to a minimum. Sections or assemblies too long for shipment shall be provided with field joints of the same member strength.

All beams, except cantilevers, shall be fabricated with natural mill camber in the up position.

All pieces shall be clearly marked with permanent identifying erection mark numbers.

Shop Drawings

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall prepare all shop detail drawings and fabricate the steelworks in accordance with design drawings and standards.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall show all connection details on design or shop detail drawings.  All connections shall be properly designed and documented on detailed design or shop drawings and shall be fabricated as shown.

All the welding shall be done at shop (field weld is prohibited unless otherwise agreed with the COMPANY). Steel work that is to be site welded shall be clearly indicated on shop drawings.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall prepare and take full responsibility for the accuracy of all shop detail drawings. Shop details shall be in strict accordance with Design Drawings, and any proposed deviations shall be approved by the COMPANY.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall furnish checked shop detail drawings for review by the COMPANY. Drawings shall include all fabrication and erection details. Shop drawings shall include complete detailed bolt lists, procedures, and diagram showing sequence of erection, including bolted and welded connections.

Review of drawings by the COMPANY shall be for general conformance with the Contract Documents only. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall take full responsibility for the correctness of details, dimensions, materials, and fabrication.

The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall prepare and submit for approval a procedure to cover all aspects of the steelwork fabrication. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall also prepare an Erection Procedure to include a list and numbering system for all the individual steelwork elements.

Details

All holes placed in steel material shall be drilled or punched. The burning of holes is not permitted.

At the intersection of a brace and a column and a beam, the brace shall be connected to both beam and column. Actual load path shall be considered in the design of the incoming members and connections.

Solid floor plates shall be detailed on shop drawings. Gaps between panels shall be 6 mm as a maximum. Every side of each panel shall be supported on structural framing. Solid floor plates shall be shop welded or field bolted on framing. Removable panels shall be bolted to structural framing using countersunk flat head bolts. Removable panels shall be arranged in panels, each weighing less than 45 kg. Floor grating panels shall be less than 65 kg.

Welded Connections

Design, detailing, and fabrication of all welded connections shall conform to the AWS D1.1 and

AWS-A5.1, Structural Welding Code; AISC Manual of Steel Construction and AISC Detailing for Steel Construction.

Welding shall be by Shielded Metal Arc Welding (SMAW) unless otherwise approved by the COMPANY.

All structural strength welding shall be continuous.

Parts to be welded shall be carefully prepared. Alignment, jigging and welding sequences shall be such as to minimise deformations and residual stress.

Prepared weld profiles shall be checked by gauges before welding.

Welding procedures shall be prepared and tested in accordance with AWS D 1.1. Use of pre-qualified procedures will be acceptable, provided that certified test results showing conformance to specification requirements are submitted to and approved by the COMPANY.

Welding procedures shall identify material, weld geometry, tolerances, welding process, pre-heat temperature and welding position to be used.

All welders and welding operators shall be qualified by test for welding structural shapes, pipe and plates, to meet requirements of AWS D 1.1.

Field connections for random-length materials of handrail and ladder cage assemblies shall be welded.

Continuous seal welding shall be used in places that are not self-draining or where crevice corrosion is likely to occur. If seal welding is not practical, alternative methods of sealing shall be used with the approval of the COMPANY.

Fabrication Tolerances

For details of fabrication tolerances see Table 1-1 in Appendix 1.

COATINGS AND MARKINGS

All platform steelworks to vertical and horizontal vessels and platforms supplied with equipment shall be hot dip galvanised in accordance with ASTM A123 Class A and if required for safety or identification purposes painted in accordance with the Specification RP-1718-999-6600-0001, “Shop and Field Painting Specification”.

All open grid flooring, solid floor plates, handrailing, ladders and cages, stairs and bolts shall be hot dip galvanised in accordance with ASTM A123 and if required for safety or identification purposes painted (except open grid flooring) in accordance with the Shop and Field Painting Specification. All other steelwork shall be prepared and painted in accordance with the Shop and Field Painting Specification.

Galvanised bolts shall be used for the connections of the galvanised steel works, and black bolts for other steel works. Bolts shall be painted after completion of steel work erection in the same way as the steel works.

Steel embedded in concrete shall be hot-dip galvanised or coated in accordance with Shop and Field Painting Specification.

Where fireproof of structural steel is specified the steel shall be coated before fireproofing with the approved material in accordance with Shop and Field Painting Specification.

After completing erection, surfaces where paint was omitted for field welding or field bolting and all areas damaged subsequent to shop painting shall be repaired, cleaned and painted in accordance with the Shop and Field Painting Specification.

Repair of damage to galvanised coating shall be in accordance with Shop and Field Painting Specification.

All structural steel shall be clearly marked for erection identification. All erection marks shall be placed on the structural steel in a legible fashion and shall be a minimum of 50 mm high. If a marking area of sufficient size is not available, a corrosion resistant metal tag shall be securely attached to each individual piece by stainless steel wire or wire with a corrosion resistant coating, indicating the item mark.

All erection marks and member identification marks shall be placed on galvanised structural members using raised welding bead prior to galvanising. The location of marks shall be on the left-hand end of the piece. On the erection drawing the mark shall be in the corresponding position.

HANDLING, SHIPPING, DELIVERY AND STORAGE

Delivery of steel shall be in the order needed for erection. The delivery sequence for the fabricated steel, unless otherwise noted, shall be as follows: loose base plates, steel embedded in concrete, erection bolts, first tier columns and framing for all its levels (including stairs and handrail), second tier columns and its framing etc.

All the bolts, washers and nuts shall be packaged and delivered in rigid, weatherproof containers.

Cardboard containers are not acceptable.

Rail cars and/or trucks shall be loaded and cribbed so that others can readily unload them.

Load in such a manner that continuous drainage will occur.

All steel and its coatings shall be protected from damage caused by handling, storage or shipping.

Adequate protection shall be provided for threads on sag rods, and any other threaded components so as to prevent damage during shipping and handling. Care shall be taken that holes and surfaces prepared for connection and the thread of bolts, anchors, mortises; etc. stay clean and undamaged.

All materials designated for the care, custody and control of the Erector shall be received, unloaded, stored, and otherwise handled in a manner that will prevent distortion, deterioration or damage.

The COMPANY reserves the right to reject all damaged or substandard material or documentation.

All materials shall be stored well clear of the ground, on skids or timbers. These supports shall be spaced so that no damage results from deflection. Stacking of components more than three pieces high is not permitted.

Steelwork components shall be handled and stored in such a manner as to minimise the risk of surface abrasion and damage.

Fasteners and small fittings shall be stored in dry conditions.

Steelwork shall be stored so that erection marks are clearly visible.

ERECTION

General

Erection shall be in accordance with the drawings and other contract documents; the AISC Specification for Structural Steel Buildings and the Code of Standard Practice for steel buildings and bridges. Loose timbers, metal sheeting, bolt buckets, tools, debris and temporary scaffolding shall be kept restrained or removed from the work areas. All equipment and materials shall be secured within the erectors care, custody and control, during the erection operation. The job site shall be maintained in a clean safe condition and all crating, waste materials and other refuse accumulated as a result of the erection activities shall be properly disposed of to approved dump.

Structural Stability

During erection, temporary bracing and guys shall be used to maintain structural stability as necessary. Temporary erection loads or permanent loads shall not be placed on any incomplete portions of the structure being erected unless it can be demonstrated by analysis that the contemplated action is safe. The structure shall be plumbed, levelled and braced before final bolted or welded connections are made.

Setting Base Plates

Column base plates shall be set and shimmed to correct positions, elevations, and locations as shown on the design drawings.  Anchor bolts shall be tightened only after grouting.

Bolted Connections

All bolted connections shall be made with single nuts and a washer with exception of structures supporting vibratory equipment which shall be supplied with double nuts.

Where structural joints are made using high-strength bolt assemblies, the materials methods of installation, tension control including tension measuring devices, types of wrenches to be used and inspection methods shall conform to the AISC Specification for Structural Joints using ASTM A325 bolts or A490 bolts.  Bolts that have been previously tightened to their design stress shall not be re-used.

When assembled, all joint surfaces, including those adjacent to the bolt heads, nuts or washers, shall be free of burrs, dirt and other foreign materials that would prevent solid seating of parts.

When impact wrenches are used, wrenches of adequate capacity and sufficient air supply shall be provided to perform the required tightening of each bolt.

Where ASTM A307 bolt assemblies are used for connecting appurtenances, (such as handrail assemblies, stair framing, stair treads) to structural steel members, the bolts shall be tightened to a snug-tight condition.

High strength bolts shall be marked in order to indicate that they have been properly tensioned and are ready for inspection.

Welded Connections

Welding shall conform to AWS D1.1 and AWS A5.1 All welds shall be continuous. Field welding shall not be used unless shown on the shop drawings, erection drawings, or other contract documents.

For weld sizes refer to clause 11.2.2.

Correction of Errors

Fitting-up bolts and drift pins shall not be used to bring improperly fabricated members and parts into place thus causing a strain on bolts in finished work. Drift pins shall not be driven with such force so as to damage adjacent metal. Packing, shimming or wedging will not be permitted to correct faulty work. Minor misfits, which can be remedied by a moderate amount of reaming and slight cutting and chipping, may be corrected by CONSTRUCTION CONTRACTOR when, in the opinion of the COMPANY, it will not be detrimental to the strength or appearance of the structure.

Floor Plate and Grating

Grating shall be fastened with a minimum of four fasteners per panel.

All field-cut floor plate or grating openings requiring toe-plate protection or banding shall be installed as required on the design drawings. Floor and roof deck sheets shall be installed in accordance with the VENDOR’s installation instructions and the contract documents.

Erection and Shop Drawings

Shop drawings and erection drawings shall be prepared in accordance with the AISC documents listed in this specification.

Erection drawings shall reference the corresponding design drawings. Every steel piece on the shop drawings shall reference the appropriate erection drawing.

Erection and shop drawings shall be grouped in sets and identified separately for each structure or yard area.

Erection drawings shall clearly show the mark number and position for each member. All fabricated steel sections shall be match-marked for field assembly with designating numbers or letters corresponding to the field erection drawings. Match marking of steel shall be done with suitable paint, waterproof ink or with pressed metal tags. In addition to the Fabricator’s identification marks, each item or bundle of walkways and platforms shall be marked with a unique tag number to clearly indicate its associated equipment. Each item or bundle of walkways and platforms shall also be indicated in the erection drawings.

Shop drawings shall state the welding procedure to be used.

Surface preparation and shop-applied coatings, including areas to be masked, shall be noted on the shop drawings.

Bolt lists showing the number, grade, size and length of field bolts for each connection shall be supplied. These bolt lists may be shown on either the shop drawings or on separate sheets.

In the event that drawing revisions are necessary, all changes showing the latest revisions shall be clearly flagged on the shop drawings.

A shipping list (including total weight), bolts list, and a minimum of two sets of final erection and shop drawings shall accompany the first shipment of each release.

Safety

A safety program shall address safety measures that the erector shall use during steel erection work. This program shall comply with the requirements of the contract documents, AISC Specification for Structural Steel Buildings and AISC Code of Standard Practice for Steel Building and Bridges and OSHA Standard 1926 – Safety and Health Regulations for Construction.

The safety program shall provide a detailed description of prevention of injury to all the personnel affected by the Erection’s operations. The safety program shall include an effective system for initial orientation and education in safety and accident prevention, as well as appropriate records to document compliance. As a minimum, the safety program shall place particular emphasis on the following aspects:

Fall prevention.

Ground level pre-assembly to minimise elevated erection.

Hole covers and opening barriers.

Access control to incomplete areas of erection.

Lifting plans and hoisting procedures

For work at height the safety program shall recognise the requirements of OHSA Standard 1926 Subparts:

E    –    Personal Protective and Lifesaving Equipment.

104    –    Safety belts, life lines and lanyards.

105    –    Safety nets.

M    –    Fall Protection.

L    –    Scaffolds.

Assembly Lift Plan

When necessary, particularly for pipe bridges over 20 m, assembly lift plan shall be issued by erector in order to demonstrate that proposed lift shall be performed safely and that assemblies being lifted shall remain free from distortion, undue bending and will maintain structural integrity, during the lift. Assembly lift plan shall contain detailed data on the extent of the lifted assembly, its weights, the structural calculations that prove structural stability of the assembled components during lifting operations, verification of the capacity capabilities for any cranes utilised in the lift, location and positioning of cranes, and a description of the rigging to be utilised.

FIREPROOFING

Fireproofing and painting under fireproofing shall conform to the requirements of ... “Fireproofing of Equipment Supports and Structures” and  ... “Shop and Field Painting Specification”.

INSPECTION AND TESTING

The COMPANY reserves the right to inspect the materials and fabrication at any time to assure that the materials and workmanship are in accordance with this specification and applicable codes.

Inspection of welding shall be performed in accordance with the Structural Welding Code, AWS D1.1.

A program for inspection and non destructive testing of welds shall be submitted to the COMPANY for approval before the start of the welding operation. The minimum NDT levels will be as follows,

All welds shall be 100% visually inspected the acceptance criteria shall be in accordance with AWS D1.1 Table 6.1.

In addition all fillet welds on padeyes, trunnions, lifting lugs etc shall be inspected 100% by magnetic particle inspection. All butt welds on padeyes, trunnions, lifting lugs etc shall be 100% volumetrically inspected by UT or radiography. Prior to welding all areas under such lifting points shall be subjected to 100% visual inspection and 100% ultrasonic examination to ensure that the area is free from laminations.

All main beam splices shall be additionally subjected to 100% radiography or ultrasonic inspection and all other major load bearing welds shall be subjected to 10% magnetic particle inspection. Alternatively 10% RT of butt welds greater than 75 cm2.

Acceptance criteria for radiographic, ultrasonic and magnetic particle inspection shall be in accordance with AWS D1.1.

Certified mill test reports for each heat of structural steel and each lot of high-strength bolts shall be available for review by the COMPANY.

All materials shall be inspected immediately after receipt on site in order to ensure that the materials are not damaged, to verify that all the items on the packing list have been supplied and to ensure that all documentation has been received.

Shop inspection shall include, but not be limited to, the following:

Verification of conformance of materials with this specification and the drawings. The limits of acceptability and repair of surface imperfections for structural steel shall be in accordance with ASTM A6/A6M.

Inspection of high-strength bolted connections shall be in accordance with AISC “Specification for Structural Joints using ASTM A325 or A490 bolts”.

ERECTION TOLERANCES

The erection of steel-framed structures shall be controlled in such a way that the following tolerances for the completed structure are not exceeded:

Position

Permissible deviation between designed and actual position of any erected column at base ± 5 mm.

Permissible deviation between actual positions of any two erected columns at base.

10 m between centres             ± 10 mm.

20 m between centres            ± 15 mm.

50 m between centres             ± 25 mm.

100 m between centres and over     ± 40 mm.

Verticality

Vertical permissible deviation above base of column.

Structure/Column up to 6 m high                         ± 5 mm.

Structure/Column above 6 m and up to 10 m high                ± 10 mm.

Structure/Column above 10 m and up to 20 m high                ± 15 mm.

Structure/Column above 20 m high                        ± 20 mm.

Deviation e of a column between levels of successive floors (h)        e < 0.002h.

Levels

Permissible deviation between designed and actual level of base of any column to be erected ± 3 mm.

Permissible deviation between designed and actual level of any beams at junction with column:

-Height of beams up to 6 m above grade                 ± 5 mm.

Height of beams above 6 m and up to 10 m above grade         ± 8 mm.

Height of beam above 10 m from grade                 ± 12 mm.

Irrespective of above, the maximum difference between levels at the ends of a beam shall be:

For length of beam up to 6 m between column centres:

With equipment                            ± 2.5 mm.

Without equipment                            ± 4.0 mm.

For length of beam above 6 m and up to 10 m between column centres:

With equipment                            ± 2.5 mm.

Without equipment                            ± 6.0 mm.

For length of beams above 10 m between column centres:

With equipment                            ± 4.0 mm.

Without equipment                            ± 8.0 mm.

Definitions

“Designed position” is that position given by the dimensions and co-ordinates on the drawings issued for construction.

“Actual position” is the final erection position and shall be determined from survey monuments.

“Designed level” is that level given on the drawings issued for construction.

“Actual level” is the final erected position and shall be determined from agreed benchmarks.

Appendix 1. – Fabrication Tolerances

Table 1-1        Fabrication Tolerances

Table 1-1        Fabrication Tolerances (contd.)

Table 1-1        Fabrication Tolerances (contd.)


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018