مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مفهوم اگزرژی (Exergy)، کاربردهای اگزرژی در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اگزرژی

مفهوم اگزرژی (Exergy)، کاربردهای اگزرژی در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اگزرژی

مفهوم اگزرژی و کاربرد‌های اگزرژی در تحلیل سیستم: زمانی که قانون اول ترمودینامیک به عنوان اصل بقای انرژی بیان می شود، با کمیت اشکال مختلف انرژی سروکار داریم. از دیدگاه مهندسی یک کمیت انرژی دارای کیفیت است. در مجموع کیفیت به معنی درجه مفید بودن می باشد.

تغییرات در سیستم ها به وسیله عکس العمل های کار و گرما به وجود می آیند. مشاهدات قبلی نشان می دهند که عکس العمل  کار بسیار مهم تر از عکس العمل گرما در تغییر حالت سیستم می باشد. از آن جایی که عکس العمل های کار درجه مفید بودن بالایی دارند گفته می شود که کیفیت بالاتری نسبت به عکس العمل های گرما دارند. حتی قانون دوم ترمودینامیک استاندارد بالاتری برای کار، نسبت به گرما، قائل می شود. کار به طور کامل به گرما تبدیل می شود اما تبدیل گرما به کار توسط دستگاهی که در یک سیکل ترمودینامیکی کار می کند، بسیار محدود است. بنابراین کار مفید تر از گرماست و به دست آوردن آن در برخی مواقع بسیار مشکل است.

کلید واژه ها: مفهوم اگزرژی (Exergy)، کاربردهای اگزرژی در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اگزرژی، مفهوم اکسرژى (Exergy)، کاربردهای اکسرژى در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اکسرژى 

میزان مفید بودن انرژی ممکن است در مورد اشکال مختلف انرژی و تبدلات آن در حالت معین به کار برده شود. ظرفیت مقدار انرژی داده شده برای تولید کار به عنوان میزان کیفیت گرما پذیرفته شده است. به طور کلی [1]:

کیفیت انرژی، پتانسیل انرژی برای تولید کار مفید است. 

کار مفید مربوط به کیفیت انرژی، پتانسیل کار انرژی خوانده می شود که به یک مبناء اندازه-گیری احتیاج دارد. این مبناء معمولاً محیط درنظر گرفته می شود. درنتیجه [1]:

پتانسیل کار یک مقدار معین از انرژی به صورت ماکزیمم کار مفید ممکن تعریف می شود که می تواند از آن انرژی در محیط معینی به دست آید. 

هرگاه پتانسیل یک مقدار معین از انرژی در طول فرآیند کاهش یابد گفته می شود که انرژی کاهش درجه داده است. پس قانون اول و دوم به قانون بقا و کاهش درجه انرژی تبدیل می-شوند و به شکل ذیل درمی آیند [1]:

مقدار کل انرژی ثابت است (قاون اول).

پتانسل تولید کار مفید همواره کاهش می یابد (قاون دوم). 

بنابراین انرژی در طول مدت انتقال یا تغییر شکل، باقی می ماند اما کاهش درجه می دهد. این پتانسیل که کار مفید تولید می کند، کیفیت انرژی را مشخص می کند. بقای انرژی به مفهوم کاهش استفاده از انرژی است. بنابراین کم کردن کاهش درجه انرژی در زمان استفاده از آن اهمیت زیادی دارد. 

باید توجه شود که قانون اول و دوم به عمد در ترم های انرژی بیان شده اند. اگر بخواهیم مقدار پتانسیل یک سیستم در حالت معین یا تغییر در پتانسیل کار فرآیندی را داشته باشیم باید هر دو قانون را هم زمان به کار گیریم. این روش با بسیاری از بحث های مقدماتی ترمودینامیک تفاوت دارد. در آن بحث ها هر یک از قوانین به طور جداگانه بررسی می شدند. با ترکیب دو قانون یک معادله کلی برای محاسبه عکس العمل کار در حضور بازگشت ناپذیری ها به دست  می آید که با این معادله می توانیم به پتانسیل کار سیستم ها مقداری نسبت دهیم. دلیل ترکیب این دو قانون این است که قانون اول شامل ترم کار است اما ترم مربوط به بازگشت ناپذیری ها (تولید انتروپی) در آن وجود ندارد و هیچ ترم دیگری به جای آن نوشته نشده است. پس برای بیان ارتباط مستقیم با تولید انتروپی (یا بازگشت ناپذیری) باید قانون دوم با قانون اول ترکیب شود. 

1-قانون کار تلف شده و مفهوم اگزرژی

برای برطرف کردن نقص جدایی دو قانون اول و دوم ترمودینامیک ابتدا قانون کار تلف شده را در حالت کلی به دست می آوریم. در این بخش از نتایج کلی به حالت ساده خواهیم رسید. سیستمی با چند ورودی و خروجی، شکل (1) درنظر بگیرید.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

پتانسیل کار یک سیستم که فقط با محیط تبادل حرارت دارد نسبت به حالت مرده اش اگزرژی  آن حالت یا دسترسی  ترمودینامیکی نامیده می شود. 

درواقع اگزرژی ماکزیمم کار مفیدی است که از یک جریان ماده و یا انرژی قابل حصول است [2]: همان طور که گفته شد کار مفید در صورتی ماکزیمم خواهد شد که فرآیند بازگشت پذیر باشد. بنابراین کار برگشت پذیر با اگزرژی رابطه ای دارد که به زودی بیان خواهد شد. 

با فرمول بندی معادلات بالا بر اساس توابع اگزرژی (دسترسی) به نتایج مفیدتری خواهیم رسید. برای این منظور محتوای آنالیز را در دو نتیجه خلاصه می کنیم. اول این که انتروپی تولید شده توسط سیستم مقیاسی برای اندازه گیری کار در دسترسی است که نابود شده است و دوم این که در حد بازگشت پذیری و با استفاده از معادله (4) امکان محاسبه کران بالای نرخ انتقال کار سیستمی که ظرفیت آن را دارد، وجود دارد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

این موازنه ی اگزرژی به طور مفروض فقط در محدوده ی بازگشت پذیری وجود دارد. چهار ترم سمت راست معادله ی (11) در بخش های بعدی معرفی خواهند شد. دیاگرام محاسبه اگزرژی در شکل (3) آمده است. توجه کنید که شکل (3) شبکه ی جریان اگزرژی مربوط به شکل (1) در محدوده بازگشت پذیری است. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

شکل (4): روش دیگری برای محاسبه اگزرژی در شکل (1) که نشان می دهد چگونه اگزرژی تلف شده موازنه ی بین اگزرژی ورودی و خروجی را تغییر می دهد [2].  

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

یک نمونه تحلیل اگزرژی[3]:

فرض کنید w  500 حرارت با دمای المنتK 1000. در بالای المنت سرامیک با دماK 500  که هر دوی آنها در شکل (6) نشان داده شده‌اند. از انتقال حرارت به سمت پایین صرفنظر می‌کنیم. جریان اگزرژی و نابودی اگزرژی را در فرایند بیابید.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

حال حجم کنترل C.V.2 را در نظر میگیریم از سطح المنت به سمت صفحه بالایی. در اینجا حرارت از 1000K حرکت و به 500K در صفحه بالایی می‌رسد بدون هیچ کاری:

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

منابع:

[1]. Kenneth Wark, Jr., Advanced Thermodynamics for Engineers, McGraw-Hill, New York, 1995.

[2]. A. Bejan, Advanced engineering Thermodynamics, New York, 1988

[3]. G. Van Wylen, R. Sonntag, C. Borgnakke, Fundamental of Thermodynamics, Wily, 1997


مشخصات

مشخصات

توسط: محمد نصیری لوحه سرا تعداد صفحات: 16 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۷/۱۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: مفهوم اگزرژی (Exergy)، کاربردهای اگزرژی در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اگزرژی حجم: - قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

مفهوم اگزرژی (Exergy)، کاربردهای اگزرژی در تحلیل سیستم، یک نمونه تحلیل اگزرژی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۷/۱۳

مفهوم اگزرژی و کاربرد‌های اگزرژی در تحلیل سیستم: زمانی که قانون اول ترمودینامیک به عنوان اصل بقای انرژی بیان می شود، با کمیت اشکال مختلف انرژی سروکار داریم. از دیدگاه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

مکانیک شکست (Fracture Mechanics)
فايل پيوست

مقدمه : یکی از عمده ‌ترین مسائلی که انسان از زمان ساختن ساده‌ترین ابزارها با آن مواجه بوده است پدیده شکست در اجسام می‌باشد و درواقع برای استفاده از مواد ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

Stable And Metastable State
فايل پيوست

مقدمه: گیبس در مقاله خود در سال 1873 به نام "روشی در توصیف هندسی خواص ترمودینامیکی مواد در سطوح" خلاصه ‌ای ابتدایی از قوانین معادله‌ی جدیدش را معرفی می‌کند که ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 1500 تومان

مطالعه عددی ذوب کردن در داخل حلقه‌های افقی متحد المرکز و خارج از مرکز

چکیده: این مقاله، به بررسی عددی روی ذوب مواد تغییرفازدهنده با استفاده از N-eicosane  در داخل یک سیلندر استوانه‌ای می‌پردازد. شبیه سازی عددی برای ذوب مواد تغییرفازدهنده  بین دو استوانه در حالت‌های متحدالمرکز و خارج از مرکز با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت که دمای اولیه‌ی آن C˚۱ است. استوانه‌ی داخلی، لوله‌ای با دیواره‌های داغ درنظر گرفته می‌شود در حالی‌که لوله‌ی ... [ ادامه مطلب ]

انرژی خورشیدی و کاربرد های آن در گرمایش،سرمایش و ذخیره سازی انرژی (فصل اول: انرژی خورشیدی)

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی ... [ ادامه مطلب ]

شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی سیستم گرمایش از کف با مواد تغییر فاز محصور (PCM)

چکیده در مقاله حاضر، یک نوع از مواد تغییر فاز محصور گرمایش از کف آب گرم دما پایین و همچنین سیستم تابشی خورشیدی مورد بررسی یک ساختار ،PCM  قرار گرفته است . برای به دست آوردن بهترین عملکرد خواص جدید گرمایش ی طراحی گردیده که در آن لوله های انتقال حرارت در یک لایه محصور مواد تغییر فاز بدون بتن ریزی ... [ ادامه مطلب ]

دینامیک سیالات محاسباتی‎

فصل اول (معرفی CFD): برای حل جریان حول یک هندسه دلخواه از این روش ها استفاده می شود: روش تجربی، روش تحلیلی، روش عددی یا CFD هر یک از این روش ها کاربرد خاص خود را دارد و از مزایا و معایب خود برخوردار است.در روش تجربی از آزمایشگاه و تونل باد گرفته تا تست های واقعی پرواز استفاده می شود ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019