مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع : شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy contextAbstract

This research has two major purposes. The first is to develop and test a framework for market entry mode choice drawing on the resource-based theory and institutional theory in the context of region-withincountry from marketing perspective. On this issue resource-based influences and environment influences are key drivers of entry mode strategies. Specifically, the central proposition is that a firm selects market entry strategies that its resources (firm characteristics, product characteristics, and firm size) can support and this selection also depends on the firms’ perception of two environments (home market characteristics and host market characteristics). The second is to test the theoretical framework within the special situation of Hong Kong firms’ entry modes into Mainland China as a specific economic region-within-country context. A mail survey was used to gather data from 208 senior executives of Hong Kong firms undertaken. The results show that firm characteristics, product characteristics, home market characteristics, and host market characteristics (but not firm size) significantly influence the choice of equity mode entry mode strategies for firms from Hong Kong entering other economic zones within Mainland China.

Keywords: Institutional theory, Resource-based theory, Entry mode strategy, Firm performance

چکیده فارسی

این تحقیق دو هدف عمده دارد. اول توسعه و بررسی یک چهارچوب به منظور بازاریابی و انتخاب حالت ورودی مبتنی بر منابع و نظریه ی نهادی در چار چوب منطقه ای در داخل کشور از لحاظ بازاریابی است. در این مساله تأثیرات مبتنی بر منابع محیط زیست محرک های اصلی استراتژی حالت ورودی هستند .به ویژه، مساله ی اساسی یک شرکت، استراتژی های ورودی به بازار است که منابع آن (مشخصات شرکت، مشخصات محصول، بزرگی شرکت) است که میتواند انتخاب را تقویت کند و همچنین این انتخاب به درک شرکت ها از دو محیط (خصوصیات میزبان و میهمان بازار) بستگی دارد. دوم بررسی چارچوب نظری در وضعیت های ویژه از حالت های ورودی شرکت های هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین به عنوان اقتصاد خاص منطقه ای در چارچوب داخل کشوراست.جمع آوری اطلاعات از 208مدیر ارشد شرکت های هنگ کنگ با بررسی پست الکترو نیکی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت، مشخصات محصول، خصوصیات بازار داخلی و میزبان)اما نه به بزرگی شرکت ( به طور قابل توجهی در استراتژی انتخاب و ورود صاحبان سهام به منظور شرکت هایی دارد که از هنگ کنگ به دیگر مناطق در چین می روند.

کلیدواژه: نظریه سازمانی، نظریه مبتنی بر منبع، استراژی ورود، عملکرد شرکت

مشخصات

مشخصات

توسط: Aron O’Cass ,Liem Viet Ngo, Nima Heirati انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2012 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 10 تعداد صفحات متن ترجمه: 21 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع : شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی حجم: 272.48 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 119500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

نمای مطلبمقدمه:

انتخاب بازار حالت ورودی بین المللی از شرکت ، تبدیل به یک رشته اصلی مورد توجه در بازاریابی بین المللی شده است.(نگاه کنید به آگاروال، 1994؛ برادلی و گانن، 2000؛ داو و Larimo، 2009؛ رسیده و همکاران، 2002؛ Mayrhofer، 2004 )و بین المللی

کسب و کار(آگاروال و Ramaswami، 1992؛ Brouthers، 2002؛ چان

و همکاران، 2006؛ Erramilli، 1996 مطبوعات.)با توجه به اینکه که مطبوعات بازاریابی بین المللی به محدوده ی مسائل مربوط به حالت ورودی توجه ی ویژه ای کرده است هنوز هم شکاف هایی در مطبوعات وجود دارد که این پژوهش به درست کردن آن ها می پردازد.

نخست مطبوعات کنونی تاکید زیادی بر روی مطالعه حالت ورود استراتژی از شرکت هایی (مثلا از یک کشور خاص) که وارد یک یا چند بازار بین المللی (کشور میزبان)دارد. (Ambler et al., 1999; Dow and Larimo,2009) در این حوزه (به عنوان مثال، فرهنگی، زبان، سازمانی) واسطه بین کشورهای میزبان به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاب بازار حالت ورود بین المللی (Dow and Larimo, 2009). شناخته شده است.

با این حال، به انتخاب ورودی به بازار در چارچوب'' منطقه ای در کشور'' کمتر توجه شده است که در آن دو منطقه خاص (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور خاص فاصله ی واسطه ای یا اقتصادی و یا تفاوت سیاسی قابل توجهی دارد.

(Ambleret al., 1999; Ebrahimi, 2000)

در این زمینه، تجارت بین مناطق (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور شبیه به تجارت بین دو کشور دیده می شود(Ambler et al., 1999).

دوم، پژوهش حاضر را به دو راه عمده در رابطه با ورود به بازار بین المللی دسته بندی کرده اند.

اولین مسیر تمرکز و استفاده از نظریه های شخصی است که در باره ی حالت ورودی بازار انتخاب توضیح می دهد که شامل هزینه های معامله و تئوریه سازمانی مبتنی بر منابع شرکت (RBV)می باشد(. (Malhotraet al., 2002

با این حال برخی استدلال کرده اند که هر نظریه ی تنها،در توضیح سوابق حالت ورودی بازار بین المللی ناقص است. Goodnow)، 1985 را ببینید(

مسیر دوم شامل استفاده از نظریه گلچین و القاطی است که انتخاب حالت ورود بازار را که بر نظریه های چندگانه در یک چارچوب یکپارچه ساخته است را توضیح می دهد.) دانینگ 1980، رسیده و همکاران، 2002(

در این حوزه ادغام نظریه سازمانی و به ویژه در مطبوعات بازاریابی بین المللی و (نیاز به دانلود ترجمه) RBV به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است.، Ekeledo) و Sivakumar، 2004 را مشاهده کنید(

(ملهوترا و همکاران، 2002؛ مایر و همکاران، 2009.)

قدرت قوی اکتشافی و پیش بینی های موسسات در حال افزایش را هنگامی که دیدگاه مبتنی برسازمان ها با دیدگاه مبتنی بر منابع،به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور یکپارچه شود ،طرفداری می کند.

در پاسخ به تحقیقات بیشتر در مورد ادغام نظریه نهادی و RBV

ما برای بهبود دانش در مورد انتخاب حالت از چشم انداز بازاریابی با دوروش تلاش می کنیم.نخست هنگامی که حالت ورودی بازار بین المللی وسیله ی ارتباط محصول یک شرکت(ها)به بازار بین المللی است انتخاب بازار ورودی نه تنها به ویژگی های زیست محیطی یک کشور بستگی دارد بلکه به خصوصیات یک شرکت و محصولات آن نیز بستگی دارد(Kwon and Konopa,1993) در این مفهوم این مطالعه مدعی است که تئوری سازمانی و RBVمکمل یکدیگرند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

دوم در بررسی رابطه ی بین دو نظریه در توضیح انتخاب حالت ورودی در شرکت تا به امروز کار تجربی کمی شده است به خصوص در چارچوب استانی که کسب و کار تفاوت اقتصادی قابل توجهی در بین مناطق ممکن است داشته باشد.

مطالعه ی ما با هدف بررسی رابطه بین تاثیراتت مبتنی بر منابع و محیط و استراتژی حالت ورودی در چارچوب منطقه ای کشور است.تمرکز و توجه در این زمینه بر روی چین و هنگ کنگ است بویژه از یک دیدگاه فرعی فرهنگی و اقتصادی،هنگ کنگ و منطقه ی اصلی چین سرزمین های جداگانه ای هستند که به طور قابل توجهی با یکدیگر بیگانه اند. (Childetal., 2002).

به علاوه هنگ کنگ و چین از لحاظ ساسی با چین متحد شده است و این ادغام یک سیستم سرمایه داری بازار آزاد با یک سیستم سوسیالیستی –کمونیستی به عنوان یک تناقض فوق العاده دیده می شود. (Chan et al., 2006)به خصوص یک کشور و دو سیستم تضمین می کند که هنگ کنگ و چین در محیط های کسب و کار مشخص از لحاظ قانونی و نظارتی ، در دسترس بودن منابع،زیر ساخت ها و بازده ی بازار باقی می ماند (ابراهیمی،2000)این عوامل چین و هنگ کنگ را در موقعیت و زمینه ی مناسب برای نشان دادن موقعیت مسائل داخل کشور خود برای کشف دوگانگی منابع استراتژی محیط قرار می دهد.

ما با تمرکز بر روی یک منطقه ی خاص درون چارچوب یک کشور برای رسیدگی و بررسی کاستی های مدل های التقاطی قبلی که حذف اثرات عوامل هر دو خانه ی میزبان و داخلی محیطی که اداره کردن آن ها به عنوان یک شرکت دشوار می باشد تلاش می کنیم.در این پژوهشات ممکن است وارد کشور های مختلف شویم. (Ekeledo and Sivakumar, 2004)

ما بر بازارداخلی و خارجی تنها که در همه ی شرکت ها مشترک است تاکید می کنیم که اجازه ی تاثیر نظریه ی سازمانی و RBV بر حالت ورودی که به طور آشکار مطالعه و کنترل شده است ، می دهد.

2 . بررسی ادبیات و فرضیه:

تجارت بین برخی منطق در برخی کشور ها را می توان شبیه به تجارت بین المللی در نظر گرفت.

به عنوان مثال ، چین تقریبا سه برابر بزرگتر از اتحادیه اروپا از نظر قلمرو جمعیت است.در بسیار ی از جهات بازار های ورودی در دیگر مناطق چین خصوصیاتی شبیه به بازار ورودی در کشور های دیگر اروپا دارد(Ambler et al.و1999)این مساله می تواند در چین و هنگ کنک نیز دیده شود جایی که یه عنوان یک کشور دو سیستمی در نظر گرفته می شود(. 2002؛ ابراهیمی، 2000.)هنگ کنگ از لحاظ سیاسی به چین از سال 1997 پیوسته است.این ادغام یک سیستم سرمایه داری بازار آزاد با یک سیستم سوسیالیستی به عنوان تناقض دیده می شود )(چان و همکاران، 2006))هنگ کنگ با فاصله ی فیزیکی از سرزمین های اصلی جدا شده و فاصله ی واسطه ای و در زمینه ی سیاسی و اقتصادی قابل توجهی دارد(به عنوان مثال، زبان گفتاری، تاریخ فرهنگی (یورغهرو را ببینید و همکاران، 1999، ابراهیمی،2000)هنگ کنک و چین با محیط های کسب و کار خاصی از نظر سیستم های قانونی و نظارتی و منابع در دسترس و زیرساخت ها و بازده ی بازار باقی می مانند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

فراتر از این این نکته، چین بازار مهم صادرات برای شرکت های هنگ کنگ HKYB)، (2005 است، و هنگ کنگ یکی از بزرگترین منابع تنها از سرمایه گذاری خارجی در سرزمین اصلی چین است.(حدود 42٪ از کل کشور، با ارزش بیش از 290 میلیارد دلار)این واقعیات با افزایش توسعه ی چین،رشد و تمرکز اهمیت کسب و کار نشان می دهد که اهمیت انتخاب مناسب ترین حالت ورودی درحال تبدیل شدن به یک نگرانی برای بسیاری از شرکت های هنگ کنگ است.با کمال تعجب اهمیت کمی به موضاعات مربوط به ارتباط میان چین و هنگ کنگ بویژه در رابطه با بازار ورودی و اطراف آن داده شده است.

در این جا هنگ کنگ به عنوان یک بازار خانه ی تنها و چین به عنوان یک بازار میزبان متمرکز شده است.ما نظریه هایمان را برای استفاده از مدل ها ی انتخابی تشکیل شده از ادغام RBV و نظریه ی سازمانی پرورش می دهیم تا تفاوت های بین انتخاب حالات گوناگون ورودی در چین و هنگ کنگ را توضیح دهیم.

2.1 . ادغام بین RBV و نظریه نهادی:

ادعا شده است که بهترین استراتژی بازار ورودی آن است که هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را با شرایط محیط بازار خانه و میزبان و به خوبی خصوصیات شرکت هم راستا کند. ( براون و همکاران ، 2003 ؛ Canabal و سفید ، 2008 . Morschett و همکاران ،2010)

به طور ویژه مبتنی بر پیگیری دوگانگی استراتژی محیط زیست ،تئوری سازمانی نشان می دهد که ویژگی های بازار میزبان و بازار خانه اسکن دارای تأثیر قابل توجهی در انتخاب حالت ورودی تصمیم گیرندگان است. 'Brouthers) و همکاران، 2002؛ Cavusgil و زو، 1994؛ تشکری نمایم و Konopa، 1993)

با این حال نظریه ی سازمانی تا حد زیادی ویژگی های داخلی مخصوص به عنوان کلید شرکت کنندگان انتخاب حالت ورودی نادیده می گیرد. (Zou and Cavusgil, 1996).این ناهمگونی در میان انتخاب حالت ورودی شرکت ها را توضیح نمی دهد حتی اگر آن ها در شرایط یکسان کسب و کار و یا بازار خارجی باشند و در نتیجه با تاثیرات محیط یکسان مواجه شدند. (Ekeledo and Sivakumar2004).، در این مفهوم، اضافه کردن RBV برای رسیدگی به کاستی تئوری سازمانی کمک می کند . (Ekeledo 2009)و Sivakumar، 2004، مایر و همکاران،

RBV نشان می دهد که شرکت ها استراتژی حالت ورودی را در پیش می گیرند که میتواند حامی آن ها با منابعشان باشد(2004.. (Ekeledo and Sivakumar

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

برای این منظور، ما پیشنهاد می کنیم که یک مدل انتخابی متشکل از ادغام از RBV و نظریه سازمانی ممکن است کاستی هر تئوری و توضیح بهتر برای تفاوت های ارائه بین انتخاب های مختلف حالات ورودی به ویژه در رابطه با انتخاب منطقه ای در انتخاب حالت ورودی در کشور را رسیدگی کند.

(2004; Malhotra et al., 2002; Meyer et al., 2009 Ekeledo and Sivakumar,)

2-2استراتژی حالت ورود بازار:

حالت ورود به یک تصمیم اساسی برای یک شرکت باعث می شود که به یک بازار جدیدی وارد شوند چون انتخاب ورودی بر کل استراتژی شرکت برآن بازار تاثیر گذار خواهد بود.

(براون و همکاران، 2003؛ جانسون و Tellis، 2008)

ادبیات موجود استراتژی ورودی بازار را به دو نوع پروتو معمولی یعنی حالت غیر حقوق صاحبان سهام(به عنوان مثال، صادرات، صدور مجوز / توافق قراردادی و و قرارداد ، امتیاز، اتحاد استراتژیک) و حالت های حقوق صاحبان سهام (به عنوان مثال، سرمایه گذاری مشترک و تماما متعلق به شرکت تابعه)تقسم بندی می کند (ریشه،1994)هرنوع حالت ورودی به طور چشم گیری از نظر جایگاه منابع در دسترس و کنترل متفاوت می باشند.

(Agarwal and Ramaswami, 1992; Hill et al., 1990; Johnson and Tellis, 2008).

در دسترس بودن منابع ظرفیت های مالی و مدیریتی یک شرکت برای خدمت به یک بازار خاص هستند. (Agarwal and Ramaswami, 1992) کنترل به عنوان اقتدار بر استراتژی و عملیات (. دونگ و همکاران، 2008؛ برادلی و گانن، 2000 هیل و همکاران، 1990 تعریف شده است،و به نیاز شرکت به نفوذ به سیستم و روش ها و تصمیم گیری ها در بازار های خارجی اشاره می کند. (اندرسون و Gatignon، 1986؛ Ekeledo و Sivakumar، 2004.)به طور خاص، حالت های حقوق صاحبان سهام که نیاز به سطح حمایت سرمایه گذاری منابع بالاحتی بالاتر از کنترل دفتر مرکزی شرکت دارد. Canabal) و سفید، 2008.)

با روش دیگر حالت غیر صاحبان سهام نیاز کمتری به سطح کنترل از این حالت های ورودی و منابع بسیار فشرده ی کمتری دارد( (Anderson and Gatignon, 1986 Canabal and White, 2008

محققان بازار های بین المللی تاثیر گذاری زیادی بر درجه ی کنترل بر عملیات خارجی دارند که می تواند 1.باعث تسهیل در اجرای استراتژی شرکت ها بین اللی شود2.باعث حفاظت از منافع ویژه ی شرکت ها و فواید غیر مادی و حریم خصوصی شوند.3.باعث بهبود عملیات و مدیریت شود(به عنوان مثال، افزایش کارایی عملیات، تقویت تناسب هدف)4.باعث عملیات سودی بیشتر و بازدهی بالاتر شود.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بنابراین، با فرض کنترل می تواند به هر دو بازده بالا و ریسک بالا (دونگ و همکاران، 2008)منجر شود. برای این منظور، محققان پیشنهاد کرده اند که یک سطح بهینه از کنترل شرکت را قادر می سازد به نتایج مطلوب برسند. (Meyer et al., 2009).

نتایج (مایر و همکاران، 2009):همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است ما می فهمیم که تاثیرات دوگانه ای بر پایه ی محیط زیست و تاثیرات مبتنی بر منابع در استراتژی حالت ورودی شرکت های هنگ کنگ به سرزمین های اصلی چین دارد.دوگانگی استراتژی منابع محیط زیست ادعا می کند که یک شرکت استراتژی های بازار ورودی را بر پایه ی منابع آن )ویژگی های شرکت، مشخصات محصول، و اندازه شرکت( انتخاب می کند که می تواند استراتژی آن را حمایت کند و همچین این انتخاب به ادراک خصوصیات محیط. )ویژگی های بازار داخلی و ویژگی های بازار میزبان) بستگی دارد

بر این منظور ما در ابتدا مجموعه ای از فرضیه ها بر پایه ی اصل دوگانگی توسعه می دهیم.سپس ما مطالعه ی تجربی و پژوهش ویژه را که در چارچوب منطقه ای در داخل کشور طراحی کردیم توصیف می کنیم.در نهایت با بحث های یافته شده و مفاهیم و محدودیت ها و نتیجه گیری های این مطالعه نتیجه گیری می کنیم.

2.3. نفوذ مبتنی بر منابع و استراتژی حالت ورود:

RBV نشان می دهد که عدم تشابه منابع تصمیم گیری انتخاب استراتژی حالت ورود یک شرکت را توضیح می دهد)جانسون و Tellis، 2008، وی و همکاران، 2005(در واقع این تصمیم گیری استراتژیک نتیجه ی محدودیت است که با موقوفات منابع آن به شرکت و جایگاهی از کنترل شرکت ها بر منابع اصلی آن ها قرارداده شده است. Ekeledo) و Sivakumar، 2004)

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

هنگامی که درجه کنترل افزایش می یابد شانس موفقیت هم افزایش می یابد چون این شرکت می تواند منابعی که کنترل زیادی بر موفقیت دارندوبرای موفقیت ضروری اند Gatignon) و اندرسون، 1988 ؛ Isobe و همکاران ، 2000)گسترش دهد و ویژگی هایی که به شرکت برای گسترش منابع قابل ارتجاع آزادی میدهد کنترل می کند.در چاچوب ورودی بازار ارائه ی دو سود اصلی راکنترل می کند. تدابیر حفاظتی منابع اصلی را از افت کنترل می کند وبرای کنترل عملیات های داخلی اجازه میدهد که برای موفقیت یک شرکت ضروری است . (لو و Beamish در، (2001

علاوه بر این یک شرکت می تواند منابع مکمل اصلی مانند دسترسی به کانال های محلی توزیع را کنترل کند.که میتواند برای موفقیت بازار میزبان مهم باشد حالت ورودی یک تصمیم اساسی برای یک شرکت است که باعث میشود که ان وارد یک بازار جدید شود زیرا انتاب ورودی به صورت خودکار بازار یابی شرکت واستراتژی شرکت را با محدودیت مواجه می کند.

همچنین حالت ورودی بر چگونگی رقابتی تاثیر می گذارد که در رسیدگی به رابطه ان با وارد شدن ان به بازار میزبان جدید و چگونگی قابلیت های گسترش داده شده در بازار تولید به طور موفقیت امیز موثر است . (گیلیسپی و همکاران، 2007)

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که استراتژی ورود بازار یک شرکت به نظر میرسد از تعدادی پایه ی اصلی مبتنی بر منابع تاثیراتی گرفته است که شامل خصوصیات شرکت های ویژه و مشخصات محصول وبزرگی شرکت می باشد Auklah) و Kotabe، 1997؛ Cavusgil و زو، 1994)

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

در این زمینه دارایی ها و مهات های مربوط به موقعیت های نسبی در بازار میزبان شرکت تشکیل شده است .تجربه در بازار میزبان ومنابع قابل دسترس برای توسعه ی بین المللی ووجود میزان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در بازار های جدید وتعهد مدیریت و تعهد منابع برای سرمایه گذاری (Cavusgil و زو ، 1994)

این مجموعه ی خاص از منابع ومهارت ها در تاثیر ارائه ی شرکت با مجموعه ای از خصوصیات ویژه ی شرکت که ان را از رقبای خود متفاوت می کند برای مثال شرکت هایی که دارای سطح بالایی از منابع در دسترس ومرتبط با بازار میزبان وتعهد از این منابع برای سرمایه گذاری بیشتر دارند احتمال زیادی دارند که انتخاب صاحبان معمولی سهام باشند تحقیقات قبلی نشان می دهد که شرکت ها معمولا استراتژی ورود به بازار خود را از طریق در نظر گرفتن آگاهانه از تعهد منابع خود و تجربه بین المللی مدیریت تدوین و فرموله میکنند Tse, 2001). (Agarwal and Ramaswami, 1992; Albaum and

به این ترتیب، ویژگی های خاص شرکت بر انتخاب حالت ورودی بازار و توانایی اجرای انتخاب شده به استراتژی حالت ورود به شدت تاثیر می گذارد.( Cavusgil و زو، 1994)

بنابر این H1یک سطح بالا از منابع ومهارت ها به طور مثبت با حالت ورودی صاحبان سهام مرتبط است .

ویژگی های محصول: ما ویژگی های محصول را به عنوان یک ویژگی ذاتی ارائه ی محصول تعریف می کنیم و فواید و سود ها به مشتریان از طریق محصول ارائه داده می شود. Ekeledo) و Sivakumar ، 1998)برخی از خصوصیات فواید منابع رقابتی را در بازار میزبان تشکیل می دهد و ارائه مبنایی برای حالت های خاصی برای ورود به بازار جدید است. در این زمینه، ویژگی های محصول شامل میزان استقرار محصول ، قدرت حق ثبت اختراع محصول ،نیازهای آموزشی نیروی فروش، درجه ای از منحصر به فرد بودن محصول ، درجه از ویژگی های فرهنگی ، و درجه تعمیر و نگهداری مورد نیاز برای محصول است.( Cavusgil و زو ، 1994؛ Ekeledo و Sivakumar ، 1998) این مجموعه خاص از ویژگی های محصول در اثر ارائه این شرکت محصول منحصر به فرد و توانایی متمایز محصولات خود را از رقبای خود ارائه می دهد.تحقیقات قبلی بر روی بین الملل به این نتیجه رسیده است خصوصیات محصول بر روش مدیریت شرکت ها در فعالیت های بین المللی تاثیر می گذارد. Cavusgil) و زو ، 1994)و به شرکت ها اجازه ی هدف قرار دادن یک حالت ورودی ویژه را می دهد.( Ekeledo و Sivakumar ، 1998)

طراحی ادبیات قبلی ، توانایی توسعه محصولات متفاوت توانایی شرکت را برای ایجاد و بازار محصولات جدید و خلاقانه انعکاس می دهد.( آگاروال و Ramaswami ، 1992) Dکه دارای اجزای بسیار نامحسوس از نظر فن و دانش (به عنوان مثال ، فرآیندهای ساخت و تولید (و بازاریابی دانش فنی می باشد.(به عنوان مثال ، نام تجاری ) ( برادلی و گانن ، 2000(

از جمله این محصولات متفاوت به سرمایه گذاری قابل توجه و برنامه های آموزشی برای کارمندان در سراسر مختلف رشته ها )به عنوان مثال، فروش، بازاریابی، تولید. R & D ،) و به تولید و بازار این محصولات را به بازار خاص خارجی نیاز دارد.)آگاروال و Ramaswami، 1992)برای این منظور، در اختیار داشتن ویژگی های محصول متفاوت به سطح بالایی از منابع در دسترس نیاز دارد و ممکن است مالکیت سهام شرکت را به عنوان یک حالت ورودی انتخاب کند. )اندرسون و Gatignon، 1986، بردلی و گانن، 2000)

بنابراین، H2سطح بالایی از تفاوت در ویژگی های محصول است که به طور مثبت به اتخاذ یک حالت ورودی صاحبان سهام مرتبط است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

شرکت های بزرگتر به نظر می رسد قادر به تولید قابلیت های رقابتی قوی تر از رقبای کوچکتر هستند به سه دلیل:

اول، شرکت های بزرگتر دسترسی بیشتر به منابع در دسترس ، قدرت بیشتر در بازار و اقتصاد نسبی و دامنه دارند.

. دوم، شرکت های بزرگ اغلب دارای ثروت بیشتری از دانش خاص محصول و بازاریابی هستند. سوم، شرکت های بزرگتر بیشتر در حفظ دوره از عملکرد منفی بر ورود به یک بازار جدید خارجی توانایی دارند.

حدس نظری مطرح شده در اینجا این است که شرکت های کوچک عهده دار منابع زیاد استراتژی ورودی حالت نخواهند بود اما کنترل کمتر ارزش ورودی کمتری را در بازار های بین المللی حتی در بازار های درون کشور دنبال می کند. در حالی که شرکت های بزرگتر که ظرفیت بیشتری برای جذب هزینه ها و ریسک و سرمایه گذاری در حالت ورودی دارند که منابع زیاد می باشند. Ekeledo) و Sivakumar، (2004

بنابراین ما منابع اختلافی مبتنی بر اندازه می بینیم که شرکت های متوسط و کوچک را می بیند که به شرکت در حقوق صاحبان سهام حالت ورود بیشتر مستعد هستند.

بنابراین، H3. اندازه شرکت )شرکت های بزرگتر( به طور مثبت در تصویب یک حالت ورودی صاحبان سهام مرتبط است.

2.4 . نفوذ مبتنی بر محیط زیست و به استراتژی حالت ورود:

استراتژی حالت درحال افزایش تمرکز بر روی محیط کسب و کار به عنوان عوامل کلیدی است که بر استراتژی تصمیم های شرکت را تاثیر می گذارد. O'Cass) و نگو ، 2007(

بررسی ادبیات نشان می دهد که با وجود تنوع در تاثیرات مبتنی به محیط در توضیح استراتژی حالت ورود بین المللی ،تحقیقات در این زمینه گرایش به تمرکز بر ویژگی های بازار داخلی و بازار میهمان به طور جداگانه دارد. Brouthers) و Hennart ، 2007 ، مایر و همکاران، 2009 (به این ترتیب، در حالی که یک طیف گسترده ای از ویژگی های زیست محیطی وجود دارد، ما به جای تمرکز بر روی ویژگی های بازار داخلی و ویژگی های بازار میزبان به عنوان دو تاثیر کلیدی بر محیط زیست که ممکن است تفاوت در انتخاب حالت ورودی میان شرکت ها را توضیح دهد.

درک این تاثیرات مبتنی بر محیط این است که مدیران با پاسخ به تصمیم گیری بر استراتژی حالت ورود واکنش نشان می دهند.

ویژگی های بازار داخلی:

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

با فرض ویژگی های بازار داخلی که تعیین کننده ی تنظیمات حالت ورودی به بازار است وظیفه این است که ویژگی های بازار داخلی را تعیین می کند که موجب افزایش تمایل به عهده گرفتن منابع در دسترس و کنترل است.( Erramilli، 1996؛ Mayrhofer، 2004).در ادبیات بین المللی موجود دو راه برای شناسایی ویژگی بازارداخلی استفاده می شود.( Erramilli، 1996؛ Mayrhofer، 2004)یکی عامل روانی و یکی فرهنگی است که رفتار شرکت ها از یک میلیت مشخص را تعیین کند. دیگر این است که عوامل اقتصادی که ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت های مستقر در یک کشور خاص را بررسی می کند..با توجه به Mayrhofer 2004

اکثر مطالعات قبلی در شناسایی عوامل فرهنگی و روانی به پایه بررسی تاثیر مشخصه بازار خانه در انتخاب حالت ورود بازارهستند.

علاوه بر این، پژوهش به دنبال شناسایی عوامل اقتصادی معمولا در اندازه بازار داخلی و عوامل مالی ( تغییر واحد پول و اعطای وام نرخ (نیاز به دانلود ترجمه) Mayrhofer 2004)) تمرکز می کنند. در مطالعه ما، ویژگی های بازار به خانه نشان دهنده آن ویژگی در بازار داخلی است که حالت شرکتها از مشارکت های بین المللی را تحت تاثیر قرار میدهد (Weerawardena و همکاران، 2006 . )

ما برای گسترش بدنه ی قبلی کار به وسیله ی تعیین ویژگی های طبیعت بازار داخلی در شرایط پویایی بازار تلاش می کنیم. در این زمینه، ویژگی های بازارداخلی شامل سرعت تغییر تکنولوژی و توسعه فن آوری، تغییر ترجیحات مشتری و شیوه های جستجوی محصول جدید توسط مشتریان، تفاوت در نیازهای مربوط به محصول بین مشتریان جدید و موجود، تغییر مقررات دولت در استانداردهای محصول، قیمت گذاری، تبلیغات، و توزیع محصولات / خدمات می باشد Weerawardena) و همکاران، 2006)

شرکت های فعال در یک بازار خانگی پویا، که در آن مشتریان بسیار خواهان و طالب هستند، اغلب تمایل به بهره برداری از آن مزیت رقابتی کنونی هستند. این مزایا عبارتند از اقتصاد نسبی ، دانش به رقابت، و توانایی برای برآوردن بیشترین خریداران خواستار است( Porter، 1990)

باتوجه به Erramilli (1996) ، شرکت ها از یک بازار داخلی پویا نشات می گیرند که ممکن است این مزایای رقابتی را با انتخاب استراتژی حالت سهام برای ورود به بازار های بین المللی به نفع خودشان بهره برداری کنند.بنابراین:

H4 سطح بالایی از پویایی بازار داخلی است که به طور مثبت با اتخاذ حالت ورودی سهام مرتبط است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

ما ویژگی های بازار میزبان را به عنوان ویژگی هایی تعریف می کنیم که در بازار وارد شده است تا به عنوان فرصت و یا تهدیدی برای بعضی افراد وانمود می شود. (Cavusgil and Zou, 1994).نظریه پردازان سازمانی اظهار دارند که استراتژی حالت ورود تمایل به وابستگی به ویژگی های بازار میزبان را دارد که به عنوان یک فرمول استراتژی حالت ورود چگونگی هماهنگ شدن یک شرکت با نقاط قوت با فرصت های بازار و خنثی کردن نقاط ضعف برای غلبه بر تهدید های بازار می باشد. Brouthers) ، 2002).در این زمینه ویژگی های بازار میزبان شامل تقاضای بالقوه ی بازار میزبان و پیچیدگی زیرساخت های بازار و شباهت بازار و میزان موانع حقوقی و قانونی وشدت رقابت و در آستانه ی تولید قرار گرفتن و آشنایی با برند های تجاری در بازار میزبان می باشد. (Brouthers et al., 2002; Cavusgil and Zou, 1994)

بنابراین، این ویژگی ها ماهیت بازار میزبان در شرایط پویایی آن را شناسایی می کند.مطالعات بین المللی موجود که به میزان خلا (فقدان قانونی و موانع ورودی شرکت های خارجی) کشور میزبان اشاره می کند ممکن است سطح اشتغال به تجارت خارجی را بهبود بخشد. Brouthers ) و همکاران، 2002 ؛ جانسون و Tellis ، 2008)

طبق گفته ی جانسون و تلیس(2008) سطح بالاتری از خلا ممکن است سبب تحریک تقاضا ها بر پایه ی محصولات متنوع شود که رقابت در کیفیت و قیمت ها و شدت رقابت را افزایش می دهد. بر این منظور، سطح بالاتر از خلا به احتمال زیاد به درصد بالاتری از سرمایه گذاری خارجی منجر می شود. در چنین زمینه پویایی، که مصرف کنندگان ممکن است خرید از شرکت های شناخته شده و تامین کنندگان در دراز مدت و با سابقه که از کشور خود نشات میگرند را ترجیح می دهند. Morschett) و همکاران، (2010.

بر این منظور حاللات ورودی سهام در مواقعی جذاب هستند که شرکت میزبان پویاتر باشد و سرمایه گذار خارجی داشته باشد. و شرکت ها افزایش آشنایی و شهرت در بازار میزبان را ترجیح دهند. )آگاروال، 1994؛ Morschett و همکاران، 2010)بنابراین:

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

2.5استراتژی حالت ورود و عملکرد شرکت:

ادبیات بین المللی معتقد است که انتخاب استراتژی حالت ورود مناسب بسیار سخت است و همچنین معتقد است که عملکرد شرکت و تجارت موفق بین المللی با هم مرتبط اند.

(Agarwal and Ramaswami, 1992; Blesa and Ripolles,2008; Brouthers, 2002; Tse et al., 1997)

با توجه به RBV، تفاوت ها در عملکرد شرکت ممکن است با عدم تجانس منابع شرکت توضیح داده شود. Blesa) و Ripolles ، 2008).در این زمینه شرکت ها با انتخاب یک حالت ورودی بازار برای انتقال منابع مخصوص از بازار داخلی به بازار میزبان تلاش می کنند. (Blesa and Ripolles, 2008).

زیرا انواع مختلف حالت ورودی بازار با هدف انتقال سطوح مختلف منابع و هر نوع حالت ورودی بازار می باشد که تاثیر ثابتی بر عملکرد شرکت دارند.( Blesa و Ripolles، 2008، لو و Beamish در، (2001در این مفهوم،حالات ورودی سهام شامل سطع بالایی از منابع است که به بازار میزبان انتقال می دهد که برگرداندن آن سخت است و در مقابل خطرات منابع سرمایه گذاری مانند بی ثباتی سیاسی در بازار میزبان است. (Dong et al., 2008).

با این حال، آثار تجربی قبلی این دیدگاه را حمایت می کند که حالات ورودی سهام در ارتباط با عملکرد شرکت مثبت هستند.علاوه براین آنها به طور بالقوه رقابتی قویتر از حالات ورودی غیر صاحبان سهام برای عمل کردن در بازار های خارجی ارائه می دهند. (Blesa and Ripolles, 2008; Dong et al., 2008; Lu and Beamish, 2001).

در حوزه ی بازاریابی گسترده تر،عملکرد شرکت متناسب با مقدار موفقیت شرکت در بازار دیده می شود.با توجه به این مفهوم،سهم شرکت را متواند با مقدار عملکرد شرکت مرتبط فرض شود. (Keller and Lehmann, 2003) به این ترتیب، سهم بازار میتواند به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص قابل اطمینان برای موفقیت استفاده شود. به طور مشابه، حجم فروش نیز، مقدار عملکرد است که به عنوان نشان دهنده سطح درآمد مستقیم از مشتریان از طریق محصولات یک شرکت است. این اندازه گیری نیز به طور گسترده ای در ادبیات بازاریابی استفاده می شود

( Weerawardena و همکاران، 2006).

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

به طور ویژه کل فروش و سود دهی به عنوان یک شاخص های عملکرد مالی در نظر گرفته می شوند در حالی که سهم بازار به عنوان یک شاخص غیر مالی یا عملکرد عملیاتی است که به طور گسترده در استراتژی شرکت استفاده می شود.( (e.g., Baker and Sinkula, 1999.

با توجه به Blesa and Ripolles (2008) ما انتظار داریم که حالت ورود با عملکرد شرکت و سهام حالت ورود به طور قوی با عملکرد شرکت حالات غیر صاحبان سهام مرتبط است.

بنابراین،
H6 . رابطه مثبت بین ورود به حالت حقوق صاحبان سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.
3.روش ها:

3.1:جمع آوری داده ها:

بررسی حالت تجویز تا 1200 نفر از مدیران ارشد شرکت توسعه و پست شده است که دفتر مرکزی آن در هنگ کنگ بود و صاحبان عملیات در سرزمین اصلی چین بود. فهرست شرکت ها از لیست عضویت در انجمن های تجاری و صنعتی هنگ کنگ و وزارت بازرگانی از دولت هنگ کنگ به دست آمده است . قاب نمونه شرکت ،مقطع وسیعی از صنایع از جمله نساجی، حمل و نقل، صنایع سبک ، فلز ، الکترونیک، مواد شیمیایی و خدمات صنایع را شامل می شود.

مدیران ارشدی که از این مطالعه مطلع بودند، به دلیل این بود که آنها در مورد عملیات کسب و کار و ویژگی ها این سازمان، استراتژی و عملکرد آن ها مطلع بود. (Snow and Hrebnick, 1980; Zahra and Covin, 1993)

به منظور بررسی آگاهی مدیران ، ما از پاسخ دهندگان چگونگی اعتماد آن ها در طول دانش فعالیت های تجارتی جهت تکمیل بررسی را پرسیدیم. (متوسط نمره 7.7، انحراف استاندارد 0.9 است).با توجه به اداره ی بررسی،یک تماس اولیه یک فردا مطلع مشخصی از هر درخواست مشارکت شرکت ها را در این مطالعه موجب می شود . یک نسخه از پرسشنامه،

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

سه هفته، یک کپی جایگزین پرسشنامه، همراه با یکی دیگر از نامه های شخصی، به فرد مطلع فرستاده شد.

برای اندازه گیری نوع شرکت ماازیک معیارقطعی ارزیابی استفاده می کردیم برای اینکه آیا شرکت ها ی تولید ویاخدمات روی عملیات های خودمتمرکزهستند.

4نتایج

4.1تجزیه وتحلیل مقدماتی:

از1200نظرسنجی ازطریق پست درمجموع 208پیمایش کامل دریافت شد،تولیدبه میزان پاسخ یکی از3/17%شرکتهای کوچک ومتوسط باتعدادکارکنان تمام وقت کمتر200نفربرای7/70%محاسبه شده اند،درحالیکه شرکت های بزرگ باتعدادکارکنان تمام وقت بیش از200نفربرای 3/29%محاسبه شده اند.دررابطه بامحل عمل سبک وکار،2/82%ازشرکت های پاسخ دهنده عملیاتی واقع درجنوب چین،به خصوص دردلتای رودمرواریدازاستان گوانگ ونگ ومناطق اقتصادی ساحلی دارند.مشخصات همچنین نمونه هانشان می دهدکه 76%بیش از6سال عملیات درسرزمین اصلی چین دارند.

شرکت هایی که دربخشهای کالاهای مصرفی(B2C)عمل می کنندبرای2/57%ازنمونه محاسبه شده اند،درحالیکه فقط8/42%ازشرکت های پاسخ دهنده دربخشهای صنعتی عمل می کنند(B2C).باتوجه به نوع صنعت،شرکت های پاسخ دهنده ازیک طیف گسترده ایی ازانواع صنعت آمده اند.به طورخاص،شرکت های لوازم خانگی برای 3/16%ازپاسخ دهندگان4/14%ازمشاوره سرمایه گذاری،9/13%برای اسباب بازی ودیگران کمتراز10%محاسبه شده اند.همچنین نتایج نشان می دهدکه شرکت های تولیدبرای اکثرنمونه(1/61%)وپس ازآن شرکت خدمات(4/27%)وشرکت های تجاری(5/11%)محاسبه شده اند.ازلحاظ ارزش محصول8/18%ازشرکت های پاسخ دهنده قیمت واحدمحصول زیر100$دارند،4/26%بین100$و500$،3/17%500دلارو1000$10/11%بین1000$و500$6/10%بین500$و10000$1/9%بین10000$و50000$از208پاسخ دهنده،5/23%برای مامورین مدیران اجرامحاسبه می شود،باتوجه به سابقه کاری پاسخ دهنده گان،4/2%ازپاسخ دهنده گان6تا10سال سابقه کاردارند،5/11%دارای11تا15سالسابقه کارهستند،7/44%ازآنها16تا20سال سابقه کاردارند،و3/41%بیش تراز20سال سابقه دارندباحالت های ورود به بازارتجزیه وتحلیل نشان دادکه از208شرکت پاسخ دهنده حدود53%ازطریق حالت غیرحقوقی واردچین شده اند.درحالت غیرحقوقی شرکت ها49%صادرات مستقیم راانتخاب می کنند44%صادرات غیرمستقیم وبقیه صدورمجوزوفعالیت نامه های قراردادی راانتخاب می کنند.ازشرکت های ورودازطریق حالتهای حقوقی،41%تماماًمتعلق به شرکتهای تابعه راانتخاب می کنند،35%اکثریت jv،11%jvحقوقی و10%jvباترتیبات حقوقی50به 50انتخاب می کنند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

پارامترهای مدل بیرونی بااستفاده ازحدقل مربعات جزئی(PLS)،یک روش مبتنی برواریانس چندمتغییره برای برآوردمدلهاتخمین زده شده مورداستفاده قرارمی گیرند.بررسی شاخصهای مدل بیرونی (نتایج)بابررسی متوسط واریانس استخراج شده(AVE)ونسبت بحرانی راه انداز(مقدار t)انجام شده است.اجزائ بارگذاری ووزن نیز موردبررسی قرارگرفت،همراه بااعتبارمرکب(CR)محاسبه شده برای هرساختارازمدل درPLSودرجدول 1نشان داده شده است.خصوصیات موارداندازه گیری شرکت،خصوصیات محصول،ویژگی های بازارخانگی وویژگی های بازارشهری دارای میزان بارگذاری اجزاء به ترتیباز37/0تا93/0،از67/0تا91/0،از73/0تا87/0واز41/0تا84/0می باشد.همه مواردبارگذاری بالاترازآستانه35/0بودند(بردت2001)ودر5%معنی داربودند(96/1<ارزش-t).اعتبارمرکب خصوصیات شرکت ،ویژگی های محصول،ویژگی های بازارخانگی،وویژگی های بازارشهری به ترتیب93/0،94/0،95/0،86/0،هستند،که بالاترازمقداربحرانی70/0بودند(نونالی1978)اعتبارهمگرای مدلهای اندازه گیری خارجی بامحاسبه اعتبارمرکب برآوردشده بود و میانگین واریانس آن را توضیح داد(AVE). ارزیابی روایی همگرا با استفاده از قابلیت اطمینان مرکب به دنبال آستانه 7/. نونالی (1978) بود،در حالی که معیارهای فورنل لاکر(1981) برای رضایت بخشی اعتبار همگرا این است که AVE باید متجاوز از 50/. باشد. همانطور که در جدول 2 گزارش شده است ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل برای اعتبار همگرا نشان می دهد که تمام مدلهای اندازه گیری بیرونی با معیارهای نونالی بالاتر از 70/. و معیارهای فورنل و لاکی بالاتر از 50/. مواجه شده اند،به غیر ازویژگی های بازار شهری (AVE=./48). تشخیص اعتبار با استفاده از روش پیشنهاد شده توسط گاسکی و نوین (1985)مورد بررسی قرار گرفت و نشان می دهد که اعتبار تفکیک کننده میان سازه بدست آمده است زمانی که ارتباط بین دو سازه بالاتر از تخمین اعتبار مربوط نیست. جدول 2 نشان می دهد که هیچ رابطه فردی (04/.-85./) کمتر از اعتبار مربوطه(95/.-86/.)نمی باشند،اعتبار تفکیک رضایت بخش را نشان می دهد.

4.3 نتایج مدل بیرونی با استفاده از فرضیه

مدل درونی روی روابط فرضیه بین ساختارهای نهفتۀ مشخص شده به عنوان فرضیه های 5-1 تمرکز دارد.قدرت و اهمیت مسیرهای فردی برای آزمایش این فرضیه ها از طریق ضریب بتا،ارزشهای t ،واریانس منحصر به فرد،به همراه R2 برای هریک از ساختارهای درون زا مورد بررسی قرار گرفت که در جدول 3گزارش شده است. در فرضیه های 5-1 ،سطوح بالای ویژگی های شرکت،مشخصات محصول،اندازه شرکت،ویژگی های بازار خانگی و ویژگی های بازار شهری در ارتباط با انتخابهای حالت برابر پیش بینی می شود.این نتایج به ترتیب فرضیه های 1و2و4و5 را با مسیرهای وزنی 44/.(ارزش t برابر است با 77/1،مسیر واریانس برابر است با 251/.)،32/.(ارزشt برابر است با 93/2،مسیر واریانس برابر است با 104/.)55/.(ارزش t برابر است با 90/2،مسیر واریانس برابر است با 312/.)و42/.(ارزش tبرابر است با 56/2 ومسیر واریانس برابر است با 126/.) حمایت می کنند. این نفوذ مبتنی بر منابع و تاثیرات محیط زیست 59/. از واریانس استراتژی حالت ورود را توضیح میدهد.جالب توجه است ، اندازه شرکت با انتخابهای حالت ورود مرتبط نمی باشد(ارزش t برابر است با 25/1).این نتایج همچنین فرضیه 6 را حمایت می کند(ارزش t برابر است با 28/6 و مسیر وزنی برابر است با 53/. و مسیر واریانس برابر است با 282/.) که یک رابطه مثبت بین حالتهای ورود به حقوق صاحبان سهام و عملکرد شرکت را پیش بینی می کند.پیش بینی ارتباط مدل ساختاری از طریق متوسط واریانس محاسبه شده برای AVA مورد بررسی قرار گرفت. AVA به سادگی به معنی R2 از مدل ساختاری است، قدرت پیش بینی مدل ساختاری بدون توجه به مدل اندازه گیری را نشان می دهد. در جدول 3 ، ارزش AVA یک مقدار قابل قبول برای مدل سازه درونی در44/. است. با توجه به اینکه شاخص قابل قبول برای ارتباط پیش بینی مدل ساختاری بالاتر از 10/. پیشنهاد شده است ، قدرت پیش بینی مسیرهای فردی و مدل ساختاری رضایت بخش است، حمایت از صحت نظری از مدل مفهومی. شاخص مناسب(GOF) پیشنهاد شده توسط آماتو (2004) برای ارزیابی مناسب هر دو مدل اندازه گیری بیرونی وساختار درونی برای داده ها به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفت. متفاوت از روشهای مبتنی بر کو واریانس SEM (به عنوان مثال LISREL یا AMOS) PLS هیچ تابع عددی جهانی را بهینه سازی نمی کند که منجر به فقدان یک شاخص برای اعتبار سنجی جهانی از مدل به عنوان شاخص های مبتنی بر V2 شود. GOF راه حلهای عملیاتی برای این مشکل است و به عنوان یک شاخص جهانی مناسب برای اعتبار سنجی مدل PLS عمل می کند. GOF یک توافق بین اشتراک و فراوانی است که در آن شاخص اشتراک کیفیت مدل اندازه گیری برای هر ساختار را اندازه گیری می کند و شاخص فراوانی کیفیت مدل ساختاری برای هر یک از ساختارهای درونی زا برای به حساب آوردن مدل اندازه گیری ،اندازه گیری می کند. بنابراین GOF جذر محصول از اشتراک متوسط تمام سازه ها و متوسط مقدار R2 از ساختار درون زا است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing of technology and environment. The new tendency of training and development of successful organizations over the world today is developing effective skills in dealing with specific challenge of their own ... [ ادامه مطلب ]

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2024