مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸

رویکردی برای ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems

AbstractThe article aims at describing processes of building Business Intelligence (BI) systems. Taking the BI systems specifics into consideration, the authors present a suggested methodology of the systems creation and implementation in organisations. The considerations are focused on objectives and functional areas of the BI in organisations. Hence, in this context the approach to be used while building and implementing the BI involves two major stages that are of interactive nature, i.e. BI creation and BI “consumption”. A large part of the article is devoted to presenting objectives and tasks that are realised while building and implementing BI.Keywords: Business Intelligence, methodology of BI construction, designing BI, business decision making, knowledge managementچکیده فارسیاین مقاله با هدف تشریح فرایندهای ساخت سیستم‌های هوش کسب و کار (BI) صورت گرفته است‌. نویسندگان این مقاله با درنظرگرفتن ویژگی های سیستم‌های هوش کسب و کار، متدولوژی ویژه‌ای را برای ایجاد و به کارگیری این گونه سیستم‌ها در سازمان پیشنهاد کرده‌اند. این بررسی‌ها بر اهداف و سطوح کارکردی هوش کسب و کار در سازمان ها تمرکز دارد. از‌اینرو در این شرایط، رویکردی که در حین ایجاد و پیاده سازی هوش کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته است دو مرحله اصلی را در برمی گیرد که از یک تقابل نسبت به یکدیگر برخوردارند، یعنی ایجاد سیستم هوش کسب و کار و به کارگیری هوش کسب و کار. بخش گسترده‌ای از این مقاله متوجه هدف‌ها و وظایفی است که برای ایجاد و پیاده‌سازی هوش کسب و کار مورد نظر است.کلیدواژه: هوش کسب و کار، روش شناسی ایجاد هوش کسب و کار، طراحی هوش کسب و کار، تصمیم گیری کسب و کار، مدیریت دانش


مشخصات

مشخصات

توسط: Celina M. Olszak and Ewa Ziemba مجله: Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management سال انتشار: 2007 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 14 تعداد صفحات متن ترجمه: 10 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: رویکردی برای ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار حجم: 672.42 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 10000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهواقعیت اجتماعی اقتصادی سازمانهای امروز، آنها را ملزم به جستجوی ابزارهایی برای تسهیل فرایند کسب اثربخش داده ها، پردازش و تحلیل وسیع آنها از منابع مختلف و پراکنده کرده است تا براساس آن پایه‌ای را برای کشف دانش جدید بنا کنند.برای سالیان متمادی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت(MIS)، سازمانها را در انجام وظایف مختلفشان مورد حمایت قرار داده اند؛ هر چند، امروزه به سیستم‌های اطلاعاتی، توجه کمی می‌شود. تاکنون سیستم‌های اطلاعات مدیریت موجود مانند MIS, DSS, ES, EIS نتوانسته است انتظارات تصمیم گیرندگان سازمانی را، به ویژه در موارد زیر برآورده سازد :* گرفتن تصمیمات در فوریتهای زمانی

* سد کردن رقابت* به دست آوردن اطلاعات مختلف با دیدگاه‌های متفاوت* برای انجام تحلیلهای مداوم روی داده‌های بیشمار و ملاحظه متغیرهای مختلف مربوط به عملکرد سازمان .به طور ساده، سیستم‌های اطلاعات مدیریت که به آنها اشاره شد، قادر به ایجاد یکپارچگی میان داده‌های مختلف، پراکنده و ناهمگن نبوده اند و همچنین آنها نتوانسته‌اند داده‌ها را با توجه به زمینه‌های وسیع موجود، به گونه‌ای اثربخش تفسیر کنند و قادر به شناسایی مناسب وابستگی‌های موجود میان داده‌های جدید نبوده اند. دلایل موجود حکایت از وجود تکنیکهای نامناسب برای دستیابی، تحلیل، کشف و تفسیر داده‌ها دارد ( شکل ۱).برای اینکه سازمانها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم‌های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل‌های علت و معلولی مختلف را انجام دهند.سیستمهای هوش کسب و کار ابزاری را فراهم می‌کنند که براساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود. وظایف اصلی که توسط سیستمهای هوش کسب و کار مورد توجه قرار می‌گیرد، شامل : شناسایی هوشمندانه داده‌های اطلاعاتی، تجمیع آنها و تحلیل چند بعدی داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است. سیستم‌های هوش کسب و کار، داده‌های مربوط به سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی را با داده‌هایی که از محیط سازمان به دست می‌آید، تجمیع می‌کنند. این داده‌های محیطی می‌تواند شامل آمارها، پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به مراکز سرمایه گذاری و مالی و پایگاه‌های داده متفرقه باشند‌. چنین سیستم‌هایی به عنوان رابط‌ها و واسط گرهایی هستند که برای کسب اطلاعات روزآمد، قابل اطمینان و کافی، نسبت به فعالیت‌های مختلف شرکت عمل می‌کنند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.* استمرار سوددهی از فروش محصولات،

* تحلیل هزینه‌ها ،

* نظارت بر محیط اطراف،

* کشف کلاهبرداریها و قانون شکنی‌ها.هدف‌های سیستم‌های هوش کسب و کارممکن است سیستم‌های هوش کسب و کار‌، از دیدگاه‌های مختلف مورد تحلیل قرار گیرند. سازمانها و تصمیم گیرندگان آنها‌، می‌بایستی اجرای سیستم هوش کسب و کار در سازمان را براساس فلسفه و متدولوژی ویژه سازمان انجام دهند. این فلسفه و متدولوژی متکی بر اطلاعات و دانش، ارتباطات گسترده، اشتراک دانش همراه با رویکرد کل نگر و تحلیلی برای فرایندهای کسب و کار سازمان است. فرض شده که سیستمهای هوش کسب و کار، راه حلهایی هستند که مسئول فراهم ساختن اطلاعات و دانش از داده‌ها بوده، موظف به خلق محیطی برای تصمیم گیری اثربخش‌، تفکر و اقدام استراتژیک در سازمانها هستند (‌شکل ۲).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.سیستم‌های هوش کسب و کار به دلایل مختلف، متفاوت از سیستم‌های اطلاعات مدیریت مانندDSS ،EIS وES هستند‌، نخست به خاطر اینکه دامنه موضوعی وسیعی را دربرمی گیرند و سپس به خاطر تحلیل‌های چند متغیری و داده‌های تا حدی ساختاربندی شده از منابع مختلف و ارائه چند بعدی داده‌ها.در ضمن فرض براین است که سیستم‌های هوش کسب و کار، صرف نظر از سطح سازندگان آن، تصمیم گیری را در تمامی سطوح مدیریت، مورد حمایت قرار می‌دهند .در سطحی راهبردی، سیستم‌های هوش کسب و کار، امکان تنظیم دقیق هدف‌ها و پیگیری تحقق آنها را فراهم می‌سازند. هوش کسب و کار، ارائه گزارشهای مقایسه‌ای مختلف مانند نتایج حاصل از بررسی‌های تاریخی، سودمندی پیشنهادهای خاص، اثربخشی مجاری توزیع اطلاعات همراه با شبیه سازی نتایج مربوط به توسعه و پیش بینی آینده بر پایه برخی پیش فرضها را ممکن می‌سازد.در سطحی تاکتیکی، سیستم‌های هوش کسب و کار، ممکن است پایه‌ای را برای تصمیم گیری منطبق با مدیریت بازار، مدیریت فروش، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه و … به وجود آورند. این سیستم‌ها اجازه می‌دهند که شرکت نسبت به اقدامات آتی‌اش خوشبین بوده و عملکرد تکنولوژیکی‌، مالی و یا سازمانیش را در جهت تحقق هدف‌های راهبردی شرکت و اثربخشی بیشتر آن، اصلاح کند.در سطح عملیاتی، سیستم‌های هوش کسب و کار برای انجام تحلیل‌های موردی و پاسخ به پرسشهای مرتبط با عملیات مداوم بخشها، برآوردهای مالی به روز شده، فروش و همکاری با فروشندگان، مشتریان و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند.روش شناسی ساخت سیستم‌های هوش کسب و کارساخت واجرای سیستم‌های هوش کسب و کار، مستلزم سازمانهایی است که فرهنگ کار در آنها با اطلاعات و فناوریهای آن هماهنگی داشته باشد. در این رابطه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:* تحقیق مداوم و مستمر درباره نیازهای اطلاعاتی سازمان نیازهای فعلی و آتی.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.* به اشتراک گذاری اطلاعات* توانایی در انجام فراتحلیل‌ها و استفاده از آنها برای مدیریت مناسب.برای پیشنهاد متدولوژی ساخت و اجرای سیستم‌های هوش کسب و کار، نویسندگان این مقاله، از شیوه‌های کسب و کار تجربه شده به وسیله شرکت‌های موفق در زمینه ساخت سیستم‌های هوش کسب و کار بهره گرفته‌اند. هر مدل جامعی که برای این منظور پیشنهاد شود، ممکن است که مجموعه‌ای از دستورکارها و انواعی از الگوها را به سازمانها معرفی کند. مدل مورد نظر، توجه ویژه‌ای به نقش بهره‌گیران نهایی شرکت دارد که در کل چرخه زندگی سیستم‌های هوش کسب و کار، به طور موثری آن را بکار می‌گیرند. درک درست قدرت تأثیر بهره گیران نهایی شرکت بر روی عملکرد سیستم هوش کسب و کار، به ما اجازه می‌دهد که دو مرحله مهم در رویکرد ساخت و اجرای سیستم‌های مورد بحث را پیشنهاد کنیم:* ایجاد سیستم هوش کسب و کار* به کارگیری سیستم هوش کسب و کارخلق سیستم هوش کسب و کار بیشترین زمان را صرف خودش کرده و این مرحله مستلزم بهره‌گیری از بیشترین منابع مالی و انسانی شرکت در فرایند کلی چرخه زندگی سیستم هوش کسب و کار است. ایجاد سیستم هوش کسب و کار دربرگیرنده مراحل بیشماری، به ویژه مراحل زیراست:* تعیین اینکه چه کسی عهده‌دار اجرای سیستم است. برای مثال تعیین استراتژی‌های توسعه سیستم هوش کسب و کار،جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.* انتخاب ابزارهای سیستم هوش کسب و کار،

* طراحی و پیاده سازی سیستم هوش کسب و کار،* کشف و جستجوی نیازهای اطلاعاتی جدید و کاربردهای دیگر مربوط به سیستم هوش کسب و کار.مرحله به کارگیری سیستم هوش کسب و کار، به طور برجسته وابسته به درخواست‌های بهره گیران نهایی شرکت است. بیشترین نقش در این مرحله، مربوط به فعالیت‌های ترویج و توسعه سیستم‌های هوش کسب و کار و تحلیل داده‌ها می‌شود. ممکن است که این مرحله در چندین مرحله مختلف، براساس تشخیص بهره‌گیران نهایی شرکت و بر اساس نیازها و وظایف آنها تقسیم شود. اساساً این مراحل شامل موارد ذیل است:* تحلیلهای منطقی که به شناسایی شرکای زنجیره تأمین کمک می‌کند،

* دستیابی، بازبینی و تحلیل واقعیت‌ها،

* توسعه گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری،

* تقسیم و تشریک مساعی .

* تغییر در اثر عملکرد شرکت .شناسایی و آماده سازی داده‌ها برای سیستم هوش کسب و کارجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در این مرحله، ضروری است که همه سیستم‌های اطلاعاتی و بانک‌های داده مورد استفاده یک شرکت معین تشخیص داده شوند. هنگام انجام چنین تشخیصی، ضروری است که چند دستور مهم را در نظر داشته باشیم:* یافتن داده‌هایی که در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارند واز دیدگاه تحلیل‌هایی که انجام گرفته‌اند، بی‌اهمیت شناخته شده‌اند.* یافتن روابط بین داده‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی مختلف،* تشریح ساختار منطقی داده‌هایی که در سیستم اطلاعاتی یافت می‌شوند. نه تنها باید به ساختار آنها توجه زیادی شود، بلکه به رابطه آنها با فرایندهای کسب و کار نیز باید توجه کرد.* یافتن مکانها یا وضعیت‌هایی که در داده‌ها ایجاد خطا می‌کنند (مثلاً احتمال تناقض بین داده‌ها).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.طراحی و اجرای سیستم هوش کسب و کاردر مرحله طراحی و اجرای سیستم هوش کسب و کار، دامنه‌ای از فعالیتها انجام می‌پذیرد. میزان تلاشی که در این باره صورت می‌گیرد، ارتباط مستقیم با پیچیدگی سیستم و سطح محبوبیت آن دارد؛ هر چند در اکثر موارد، خلق یک برنامه کاربردی مربوط به هوش کسب و کار، نیازمند زمان زیادی است. این مدت زمان، نه تنها صرف طراحی واسط‌های اختصاصی برای برقراری ارتباط بین سیستم هوش کسب و کار و پایگاه‌های اطلاعاتی دیگر می‌شود، بلکه شامل اطمینان یافتن از میزان منطقی بودن و سازگاری برنامه کاربردی هوش کسب و کار نیز می‌شود.مرحله مهم دیگری که در ارتباط با طراحی سیستم هوش کسب و کار وجود دارد، ساختن پایگاه داده‌ای است که دو وظیفه مهم را بر عهده دارد : فراهم ساختن مخزنی از داده‌ها که برای تحلیلهای آتی از آن بهره گرفته می‌شود و فراهم سازی پایگاهی برای سیستم هوش کسب و کار.برای اطمینان یافتن از اینکه یک پایگاه داده به طور منظم براساس داده‌های حاصل از سیستم‌های انتقالی به روز می‌شود یا نه، ضروری است، مکانیزمهای ورود داده ایجاد شود. چنین مکانیزمهایی باید امکان ورود همه داده‌ها را فراهم کرده، به کاربران اجازه ورود داده‌های اضافی را بدهند تا سیستم‌های منبع از این راه به مرور غنی تر شوند. هرگز این‌گونه نیست که ورود داده‌های اضافی، به سیستم‌ها و مکانیزمهای منبع، بار اضافی تحمیل کند‌. مکانیزمهای انتقال داده به طور همزمان وظیفه کنترل آن را بر عهده دارند که وظیفه‌ای در جهت همسان‌سازی داده‌ها است. در موارد زیادی، مکانیزمهای مورد بحث زمینه یافتن ناسازگاریها و خطاها را در مرحله اجرا، فراهم می‌کنند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems

رویکردی برای ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ISI مدیریت

ترجمه مقاله

مدیریت دانش

دریافت مقاله

designing BI

مقاله انگلیسی

Persian Paper

هوش کسب و کار

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

مقاله ISI مدیریت

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود ISI مدیریت

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

ترجمه مقاله مدیریت

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت مقاله مدیریت

طراحی هوش کسب و کار

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی مدیریت

تصمیم گیری کسب و کار

knowledge management

دانلود مقاله جدید ISI

خرید ترجمه ISI مدیریت

Business Intelligence

مقاله انگلیسی با ترجمه

ترجمه مقاله ISI مدیریت

دانلود رایگان مقاله ISI

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله رایگان ISI مدیریت

خرید ترجمه مقاله مدیریت

دانلود ترجمه ISI مدیریت

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

دانلود مقاله جدید مدیریت

مقالات رایگان ISI مدیریت

دریافت مقالات ISI مدیریت

business decision making

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

مقاله ISI با ترجمه مدیریت

مقاله انگلیسی جدید مدیریت

خرید ترجمه انگلیسی مدیریت

فروش ترجمه انگلیسی مدیریت

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله انگیسی مدیریت

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI مدیریت

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

روش شناسی ایجاد هوش کسب و کار

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت

methodology of BI construction

دانلود مقالات رایگان ISI مدیریت

Translation of Paper in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی جدید مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی جدید مدیریت

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019