مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری Impact of Information Technology on Public Accounting Firm ProductivityAbstract

In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT on public accounting firms. This study focuses on five offices of an international public accounting firm that recently made large IT investments, primarily in audit software and knowledge-sharing applications. Both qualitative and quantitative information from the research site are analyzed to estimate the change in productivity following the implementation of IT. The results from both regression analysis and Data Envelopment Analysis (DEA) indicate significant productivity gains following IT implementation, documenting the value impact of IT in a public accounting firm.

Keywords: public accounting; information technology (IT); IT productivity; IT adoption; data envelopment analysis.

چکیده فارسی

در سال های اخیر، فناوری اطلاعات نقش مهمی را در خدمات ارائه شده توسط نهادهای حسابداری عمومی ایفا کرده است. به هر حال، هیچ پژوهش عملی تا به حال به ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی نهاد های حسابداری عمومی نپرداخته است. این بررسی تمرکزش را بر روی 5 اداره بین المللی شرکت حسابداری عمومی که اخیرا سرمایه گذاری زیادی را در فناوری اطلاعات به ویژه در نرم افزار حسابرسی وکاربردهای اشتراک اطلاعات انجام داده است، قرار داده است. اطلاعات کمّی و کیفی بخش های پژوهشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا به برآورد تغییر در بازدهی به دنبال پیاده سازی فناوری اطلاعات بپردازند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA) مزایای قابل توجه بازدهی را به دنبال پیاده سازی فناوری اطلاعات نشان داده و به مستندسازی تاثیر ارزش فناوری اطلاعات در شرکت حسابداری عمومی می پردازد.
در دسترس بودن اطلاعات: توافق محرمانه با شرکتی که اطلاعاتی را برای این بررسی فراهم کرده، آشکار کردن هویتش و انتشار جزییات اطلاعات بدون توافق کتبی امکان پذیر نیست.

کلیدواژه: حسابداری عمومی، فناوری اطلاعات، بازدهی فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری اطلاعات، تحلیل پوششی داده ها

مشخصات

مشخصات

توسط: Rajiv D. Banker and others مجله: Information Systems سال انتشار: 2002 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 14 تعداد صفحات متن ترجمه: 22 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۷ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری حجم: 181.32 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 119500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Impact of Information Technology on Public Accounting Firm Productivity

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

نمای مطلبمقدمه

پیشرفت در فناوری اطلاعات بسیاری از شرکت ها را در ارتباط با صنایع خدماتی تخصصی تغییر داده است، اما شاید این تغییرات به اندازه مواردی که در صنایع حسابداری عمومی روی داده است نباشد. زمانی این بخش ها بسیار محافظه کار و با سرعت پایین بوده اند، حسابداری عمومی در این هزاره دارای تغییرات چشمگیری بوده اند، که تا حد زیادی توسط تغییرات سریع در محیط فناوری اطلاعات ایجاد شده است. نرم افزار حسابداری و کاربردهای اشتراک اطلاعات دو بخش مهم این تغییرات می باشند. خودکار شدن فعالیت های حسابداری و استفاده از نرم افزار حسابرسی خاص، فناوری اطلاعات را جایگزین نیروی کار کرده و ساختار تیم های حسابرسی را تغییر داده است. آنچه که به طور برابر مهم می باشد استفاده از سیستم های پیشرفته برای اشتراک اطلاعات در بخش های مختلف سازمان می باشد که شرکت های خدمات دهنده متخصص را توانمند می سازد تا منابع انسانی شا را به صورت کارآمدتری تغییر نسبت دهند.

به دنبال پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، مقالات بیشماری در ژورنال های حسابداری وجود دارد که به این بحث می پردازند که چگونه در فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کرده تا با فناوری های موجود وفق یابیم. برای تایید سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، مدیران می بایست مزایای بلقوه ای را که حاصل سرمایه گذاری می باشد، درک کنند. اگرچه درک کلی از این مورد وجود دارد که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات توسط شرکت های حسابداری عمومی می توانند بازدهی شرکت را بالا برند، تاثیر فناوری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت مستقیما قابل مشاهده نمی باشد. شرکت های حسابداری عمومی نیاز به درک این مورد دارند که چگونه فناوری می تواند کارشان را تغییر داده و آیا چنین تغییراتی در نهایت منتهی به سود بازدهی می گردد. در حالی که تحقیقات اخیر فناوری اطلاعات سهم نهایی مثبت هزینه فناوری اطلاعات رو به افزایش را با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی در بین چند شرکت نشان می دهد، شواهد تجربی در سطح شرکت گزارش نشده است.

تجزیه و تحلیل طولی قبل و بعد از به کارگیری فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از بحث های مستند بوده که از اجرای فناوری اطلاعات تا بهبود در بازدهی شرکت ادامه می یابد. این موارد به طور خاص در شرکت حسابداری عمومی جایی که کاربرد اطلاعات به عنوان یک قابلیت اصلی می باشد، قابل توجه است.

هدف این بررسی ارزیابی این مورد می باشد که آیا به کارگیری فناوری اطلاعات دارای تاثیری بر روی بازدهی شرکت های حسابداری عمومی می باشد. ما به تعریف شرکت های حسابداری بین المللی بزرگ به عنوان حیطه تحقیقمان می پردازیم. سایت تحقیق ما اخیرا سرمایه گذاری زیادی را در فناوری اطلاعات انجام داده که تمرکزش را در اصل بر روی نرم افزار حسابداری و کاربرد های اشتراک اطلاعات قرار می دهد. با دسترسی به بخش مدیریت ارشد شرکت، ما اطلاعات کمی و کیفی را از 5 دفتر شرکت برای تجزیه و تحلیل مان بدست آوردیم. ما با متخصصان حسابداری در سطوح مختلف مصاحبه کردیم تا نشان دهیم چگونه تغییرات فناوری اطلاعات تولید خدمات حسابرسی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. سپس ما به تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی بر روی مصرف موارد ورودی و خروجی خدمات شرکت می پردازیم تا به طور اماری تست کنیم آیا بهبود بازدهی به دنبال تغییرات فناوری اطلاعات در شرکت وجود دارد.

چون سایت تحقیق ما در محیط کسب و کار نسبتا باثباتی قرار دارد و فعالیت های کسب و کار مناسبی را دنبال می کند، به عنوان تست شبه آزمایشی برای ارزیابی تاثیر برنامه فناوری اطلاعات جدید بر روی بهبود بازدهی است. سرمایه گذاری بزرگ اخیر شرکت در فناوری اطلاعات بر مبنای نفوذ دائمی و ناگهانی در سری زمانی اطلاعات تولید شده شرکت به دنبال به کارگیری برنامه فناوری اطلاعات جدید می باشد. نتایج تجربی ما از تجزیه و تحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل پوشش داده ها (DEA) مزایای حاصل از بازدهی مهمی را به دنبال اجرای فناوری اطلاعات نشان داده و به تایید تاثیر ارزش فناوری در یک شرکت حسابداری عمومی می پردازد.

مابقی مقاله به صورت زیر سازماندهی می گردد. در بخش 2 ما به شرح انگیزه تحقیق و پیشینه آن می پردازیم. در بخش 3، ما به این بحث می پردازیم که چگونه تجزیه و تحلیل کیفی منتهی به پرسش های تحقیق برای بررسی کیفی می گردد. در بخش 4، ما به شرح دو مدل تخمینی که برای یرزیابی تغییرات در بازدهی شرکت استفاده می شود، پرداخته و نتایج تجربیمان را نشان می دهیم. در بخش 5، ما نتیجه گیری خود را با بحث کاربرد نتایج به پایان می رسانیم.

2. پیشینه تحقیق

انگیزه تحقیق

برای درک ماهیت تاثیر فناوری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت، ما می بایست تناسب بین خصوصیات فناوری اطلاعات و فعالیت های کاربر را مد نظر قرار دهیم. از این رو مسئولیت مهم متخصصان در شرکت های حسابداری شامل فعالیت های فشرده اطلاعاتی همانند جمع آوری، سازماندهی، پردازش، ارزیابی و ارائه اطلاعات می باشد، استفاده از فناوری اطلاعات به احتمال زیاد منجر به بهبود بازدهی متخصصان حسابداری می گردد. کار تیمی در شرکت های حسابداری همانند تعهدات حسابرس توسط تیم هایی متشکل از افراد متخصص در درجات مختلف انجام می گیرد. بنابراین استفاده از فناوری ابزار گروهی منجر به بهبود همکاری و ارتباط درون تییم ها می گردد و بناباین بازدهی شان را بالا می برد.

اگرچه تحقیقات فناوری اطلاعات قبلی به بررسی تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت در صنایع مختلف همانند ساخت، بانکداری، بیمه، بهداشت و خرده فروشی می پردازد، تحقیقات تجربی به بررسی صنعت خدمات حرفه ای همانند شرکت های حسابداری، که در آن اطلاعات و دانش نقش مهمی را ایفا می کند، می پردازد. از این رو تاثیر به کار گیری فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری دارای منافع قابل توجهی برای تحقیقات علمی و عملکرد می باشد.

بررسی تاثیر بازدهی به کارگیری فناوری اطلاعات نیازمند این تشخیص می باشد که تغییر از هزینه فناوری به سمت بالا بردن عملکرد کسب و کار یک فرایند طولی می باشد. مدیریت مناسب فناوری اطلاعات برای تبدیل هزینه فناوری اطلاعات به دارایی فناوری اطلاعات مهم می باشد. استفاده مناسب از دارایی های فناوری اطلاعات نوآوری های سازمانی را به وجود آورده و مراحل کسب و کار را مجدادا طراحی می کند، و فعالیت های رقابتی مطلوب منجر به بهبود عملکرد سازمانی به دلیل این نوآوری های سازمانی می گردد. Davern و Kauffman (2000 این فرایند تبدیل فناوری اطلاعات را بسط داده تا تاکیدی بر روی اهمیت مد نظر قرار دادن تاثیر طرح فناوری اطلاعات و فعالیت های منتخب بر روی ارزش فناوری اطلاعات، داشته باشند.

چندین بررسی میدانی به تحقیق در مورد فرایند تغییر فناوری اطلاعات برای تعیین فاکتورها در بخش های مختلف این مراحل پرداختند که به تعیین موفقیت انطباق فناوری اطلاعات می پردازد. Venkatesh و Davis (2000 دریافته اند که در زمان های مختلف قبل و بعد از بکارگیری فناوری اطلاعات، عواملی همانند هنجارهای ذهنی، تمایل، ارتباط شغلی، و کیفیت خروجی ها پی در پی درک کاربر را در مورد کارآمدی سیستم ها تحت تاثیر قرار می دهد. Bergeron و Raymond (1997 گزارش داده اند که حمایت های سازمانی، فرایند اجرا، و رویکرد کنترل درک مقدماتی مزایای حاصل از انطباق تبادل اطلاعات الکترونیکی (EDI) را تحت تاثیر قرار داده، اما سه سال بعد، تنها حمایت های سازمانی و رویکرد کنترل همچنان مهم مانده است.

درحالی که این مطالعات به بررسی عواملی می پردازد که مراحل ارزش گذاری فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد، آن ها به ارزیابی بهبود در عملکرد شرکت به دلیل بکارگیری فناوری اطلاعات نپرداخته اند. Lucas et al. (1996 بررسی موردی را از معرفی سیستم پردازش مالی در Merrill Lynch انجام داده است. با مقایسه نمودار گردش اطلاعات مراحل کسب و کار جدید و قدیم، آن ها به تعیین تغییرات در ساختار سازمانی، گردش کار و عملیات پرداخته اند. آن ها بهبود در خدمات مشتری و کاهش در هزینه را گزارش کرده اند. به هر حال آن ها ارزیابی را از بهبود در عملکرد شرکت بعد از بکارگیری فناوری اطلاعات انجام نداده اند.

بعضی از بررسی های مقطعی تاثیر فناوری اطلاعات، به مقایسه عملکرد کسب و کار شرکت هایی با فناوری اطلاعات با شرکت هایی که این امر را دارا نبوده اند، پرداخته و به صورت آماری تاثیر آن را تخمین زده اند. با استفاده از اطلاعات مربوط به رستوران فست فود هاردی، Banker و همکارانش به مقایسه عملکرد رستوران هایی که از فناوری پوزیترون نسبت به رستوران هایی که این کار را نکرده اند، پرداختند ( فناوری کامپیوتری ماشین ثیت خرید و فروش روزانه و هماهنگی سفارش). آن ها دریافته اند که استفاده از فناوری پوزیترون در ارتباط با بازدهی بیشتر در فروشگاهایی با میزان بالای فروش می باشد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات 107 بانک، Pennings (1995 بانک هایی که دارای دستگاه خودپرداز می باشند به طور قابل توجهی متحمل هزینه های عملیاتی غیرفردی کمتری نسبت به بانک هایی که بدون این سیستم هستند، می شوند.

چندین بررسی مربوط به بازدهی فناوری اطلاعات وجود دارد که به ارزیابی کمک فناوری اطلاعات به عنوان یک فاکتور ورودی فرایند تولید می پردازد. Wang et al. (1997 و Shafer و Byrd (2000 فرایند DEA را برای ارزیابی نقش سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در تولید شرکت پرداختند. تحقیقات ما متفاوت از مجموعه پژوهش ها به دو طریقه مهم می باشد. ما فناوری اطلاعات را به عنوان یک رویکرد مد نظر قرار داده و به ارزیابی محدوده ای که فعالیت تولید را برای شرکت تغییر می دهد به جای کمک حاشیه ای فناوری اطلاعات که به طور مقطعی متفاوت می باشد، مد نظر قرار می دهیم. بنابراین ما مقایسه طولی را به جای موارد مقطعی در ارتباط با تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات انجام می دهیم.

محل تحقیق

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

مصاجبه ما با کارکنان شرکت نشان می دهد که آن ها در ابتدا به روز رسانی فناوری اطلاعات شان را در اواسط تا اواخر 1997 مشاهده کرده، و به راه اندازی و تکمیل پروژه اصلی فناوری اطلاعات در سال 1998 پرداختند. مدیر MIS سال 1998 را به عنوان سال پر تب و تابی برای خود دانسته و این به دلیل تغییرات مهم در فناوری اطلاعات در طی سال بوده است. بنابراین ذوره قبل و بعد از 1998 نقطه ای را برای مقایشه برای ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت نشان می دهد. تغییرات فناوری اطلاعات در شرکت به صورت زیر خلاصه می گردد:

1) سخت افزار کامپیوتر

افزایش تعداد لپ تاپ ها برای تسهیل فعالیت حسابرسی، شرکت تعداد زیادی از لپ تاپ را برای جایگزین کردن کامپیوترهای رومیزی قدیمی خریداری کرده و اساسا نسبت تعداد کامپیوترها را برای متخصصان افزایش داد. هدف فراهم کردن کامپیوترهای حسابداری برای متخصصان در هر زمان و هر مکانی که نیاز به آن بود، می باشد.

ایجاد و توصعه زیرساخت های شبکه ساختار شبکه در تمام ادارات روی می دهد. آن شامل گسترش پهنای باند در دفتر اصلی و نصب شبکه در ادارات دیگری می باشد که قبلا دارای شبکه محلی (LAN) نبوده اند.

تمام ادارات هم اکنون مرتبط به اداره اصلی از طریق شبکه خصوصی مجازی (VPN) می باشند. پهنای باند شبکه بین اداره اصلی و مراکز بین المللی همچنین به روز می باشد.

2) نرم افزار کامپیوتر

نرم افزار حسابرسی جدید برای تناسب بهتر با عملیات کسب و کار محلی، شرکت شروع به ایجاد نرم افزار حسابرسی خود در سال 1997 کرده است. به دنبال مشارکت قابل توجه کاربر در مرحله تجزیه و تحلیل سیستم، نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که متناسب با سبک حسابرسی متحصصان در شرکت می باشد. نرم افزار حسابرسی جدید نسخه بتا (آزمایشی) در ابتدا در ژانویه 1998 منتشر شد. به دنبال انتشار رسمی نرم افزار جدید حسابرسی، شرکت نیازمند استفاده از این نرم افزار برای آماده سازی اسناد کاری در تمام فعالیت های حسابرسی بوده است.

استفاده از گزارشات شرکتی قبل از 1998، تنها اداره مرکزی از فناوری ابزار گروهی برای کار حسابرسی استفاده می کرده است. در سال 1998، تمام ادارات شروع به استفاده از گزارش ها بعد از اینکه زیرساخت هایشان ایجاد شد کردند. بکارگیری این سیستم محیط اینترنتی را در میان تمام ادارات در شرکت ایجاد کرد، که مرتبط به دفتر بین المللی بوده است. این ابزار گروهی و اتصال مشخص به نظر می رسد که اشتراک اطلاعات و دانش را تسهیل می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

برای تعیین تاثیر این تغییر در فناوری اطلاعات، ما اطلاعاتی را در ارتباط با هزینه های فناوری اطلاعات به صورت ماهانه جمع آوری کردیم، که شامل حقوق کارکنان بخش فناوری اطلاعات، از هر پنج دفتر شرکت برای سال های 1997، 1998، و 1999 می باشد. ما همچنین به بررسی الگوی هزینه فناوری اطلاعات در شرکت در طی این دوره نمونه پرداخته و تایید کردیم که سال 1998 به عنوان دوره کلیدی بوده که انتقال فناوری اطلاعات اصلی روی داده است. هزینه های فناوری اطلاعات در سال 1998 شامل حقوق کارکنان بخش فناوری اطلاعات بوده که به طور قابل توجهی بالاتر از موارد 1997 و 1999 بوده است. به طور متوسط، هزینه های فناوری اطلاعات سال 1998 نسبت به دو سال دیگر بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

3. فرضیه تحقیق

برای درک این مورد که چگونه تغییرات فناوری اطلاعات روند تولید را در شرکت تحت تاثیر قرار می دهد، ما چندین مصاحبه را با مدیران حسابرس و کارکنان در رده های مختلف انجام دادیم. ما منابع ارزش گذاری را که حاصل سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف درون شرکت می باشد مد نظر قرار داده ایم.

تاثیر فناوری اطلاعات در سطح کاربر فردی

برای اینکه فناوری اطلاعات به طور مثبتی عملکرد کاربر را تحت تاثیر قرار دهد، می بایستت تناسب خوبی بین فناوری اطلاعات و فعالیت کاربر وجود داشته باشد. علاوه بر این، آموزش به عنوان عامل تعیین کننده مهمی از بازدهی کاربران فناوری اطلاعات می باشد. شرکت برنامه فناوری اطلاعات جدیدی را برای برای تناسب با نیازهای متخصصان طراحی کرده، و اموزش را در به کار گیری نرم افزار اجباری کرد. مصاحبه های میدانی نشان می دهد که تغییرات فناوری اطلاعات دارای تاثیر مثبتی بر روی عملکرد حسابرس بوده است. از این رو تیم حسابرس متشکل از متخصصان در رده های مختلف ( همانند مدیران، افراد باسابقه، و سابقه کم) با مسئولیت های کاری متفاوت می باشد، انطباق با فناوری اطلاعات مزایایی را برای متخصصان حسابداری در رده های مختلف به روش های متفاوت ایجاد می کند.

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی حسابرسان کم سابقه

کار اصلی که حسابرسان کم سابقه به اجرا در می آورند تعیین روش های حسابرسی و آماده سازی گزارش کار می باشد. بیشتر این فعالیت ها نسبتا تکراری بوده و شامل محاسبه های مهم و رجوع به حساب های مختلف می باشد. کاربردهای کامپیوتری چنین فعالیت های ساختاری را اتومات انجام داده و اساسا زمان پردازش را کاهش می دهند. علاوه بر این کاهش در کارهای یکنواخت این امکان را برای افراد ایجاد می کند تا تمرکز خود را بر روی فعالیت های پیچیده تر قرار داده و عملکرد فردی شان را بالا برند. مصاحبه های میدانی نشان داده است که مزایای اصلی حسابرسان کم سابقه از تغییر فناوری اطلاعات کاهش در میزان کار و کاهش در خطاهایی می باشد که از طریق آماده سازی الکترونیکی گزارش کار حاصل می گردد. محاسبه نادرست به عنوان یکی از دلایل اصلی در اظهارات غلط بوده و با کاهش چنین خطاهایی استفاده از فناوری اطلاعات برای اعضای دیگر تیم حسابرسی منافعی را ایجاد می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

یکی از مهمترین مزایا برای من این است که می توانم گزارش کار را به صورت الکترونیکی تهیه کنم. بدون کامپیوتر، مجبور می شوم تمام این اعداد را دستی بنویسم و محاسبات مشکلی را با استفاده از ماشین حساب انجام دهم. گاهی اوقات مجبورم تا موارد مشابهی را چندین بار بر روی برگه های مختلف بنویسم. برای نمونه، مقدار موجودی نقدی که در ترازنامه وجود دارد، ترازنامه آزمایشی کار، ریزبرنامه گردش نقدی، تصویه بانکی و غیرهو تمام ارقام مشابه بوده و یا مرتبط به هم می باشند. زمانی که این ارقام را می نویسم باید خیلی دقیق باشم. این کار بسیار مشکلی است! به هر حال با استفاده از نرم افزار حسابرسی، من تنها این ارقام را از طریق کلید وارد کرده و انتخاب های مناسبی انجام می دهم. سپس تمام این ارقام مربوطه به صورت اتوماتیک و مقطعی ایجاد شده، و نیازی به فشار دادن کلید بر روی ماشین حساب نمی باشد. با استفاده از کامپیوتر ساعت کاری من بر روی این فعالیت ها بیش از نصف در مقایسه با عدم استفده از کامپیوتر کاهش می یابد.

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی حسابرسان باسابقه

به عنوان عضو سطح متوسط یک تیم حسابرسی، حسابرس باسابقه در بهبود طرح حسابرسی، سازماندهی فعالیت های حسابرسی، و نظارت و مرور کار حسابرسان کم سابقه کمک می کنند. نرم افزار حسابرسی شرکت تمام رویکردهای حسابرسی مورد نیاز را در لیست معمول سازماندهی کرده و آن ها را به مواردی در گزارش کار رجوع می دهد. چون ارائه الکترونیکی اطلاعات فراگیری اطلاعات توسط کاربر را ساده می کند، یک حسابرس باسابقه مزایایی را از جمع آوری اطلاعات مناسب و سازماندهی که توسط نرم افزار جدید ایجاد می گردد، بدست می آورد.

من دوست دارم از نرم افزار حسابداری برای ویرایش و پیشرفت طرح حسابرسی ام استفاده کنم. این به من کمک می کند تا سازمان یافته باشم. نرم افزار تمام طرح های لازم را برای من فهرست کرده، از این رو، نیازی نیست که نگران از دست رفتن موارد مهم باشم. تمام فرم های مربوطه تنها با کلیک بر روی یک کلید در دسترس بوده، که واقعا مناسب می باشند. علاوه بر این، ما همچنین دارای پایگاه اطلاعاتی از الگوی اسناد می باشیم که تقریبا می توانم آن را برای تمام موقعیت ها استفاده کنم.

تاثر فناوری اطلاعات بر روی مدیران حسابرس

به عنوان یک ناظر و بررسی کننده، مدیران حسابرس نمی توانند مستقیما از فرایند اتوماسیون حسابرسی منفعتی ببرند به جز براساس ارائه اطلاعات بر مبنای کامپیوتر. با تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابرسی 260 مدیر، Kraemer et al. (1993 دریافته است که مدیران می دانند که اطلاعات بر مبنای کامپیوتر کارآمدتر می باشد. چون نرم افزار حسابرسی شرکت تمامی مدارک حسابرسی جمع آوری شده توسط افراد کم سابقه و باسابقه را در قالب الکترونیکی سازماندهی می کند، مدیران حسابرس زمانی که چنین اطلاعاتی را بررسی می کنند، احتمالا پربازده تر می باشند. چون ترتیب اسناد گزارش کار حسابرس می تواند تاثیری بر روی تصمیم ناظر داشته باشد، گزارش کار الکترونیکی که منطبق با سازماندهی معمول می باشد، کیفیت تصممیم گیری حسابرسی سازگارانه تری را ایجاد می کند. یک مدیر حسابرس حمایتش را برای گزارش کار الکترونیکی به صورت زیر بیان می کند:

من از بسیاری از بخش های نرم افزار گزارش کار الکترونیکی استفاده نمی کنم. من تنها بازده کار را بررسی می کنم. به هر حال من از گزارش در صفحه مرتب لذت برده زیرا همه چیز مشخص است. همچنین تمام موارد دارای فهرست ارجاع بوده که کار مرا برای پیگیری آن ساده می کند. من می توان در سرتاسر آن حرکت کرده و و موردی را که می خواهم ببینم، جستجو کنم.

در این گزارش، شرکت پایگاه های اطلاعاتی محلی و بین المللی مختلف را با توجه به شرکت ها، صنایع و مقررات مد نظر قرار می دهد. مدیران می توانند به آسانی به دنبال اطلاعات مربوط به افراد خاص برای کمک به اجرای بررسی تحلیلی بگردند. علاوه بر این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی قابل اعتمادتر و مشخص تر می باشد. شرکت همچنین پایگاه های اطلاعاتی مجزایی را ایجاد می کند که می تواند توسط افراد متخصص به اشتراک گذاشته شود. به نظر می رسد که چنین کاربرد مربوط به اشتراک اطلاعات کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد. یک مدیر تجربه اش را به صورت زیر بیان می کند.

پایگاه اطلاعاتی ما به من کمک می کند تا دانش تخصصی خود را بیشتر کنم. ما با استفاده از این پایگاه اطلاعاتی تجربه و قوانین کسب و کار را به اشتراک می گذاریم. آن در حل مشکل کمک کرده و مرا در این روند کنونی به روز نگه می دارد.

تاثیر فناوری اطلاعات در سطح مراحل کسب و کار

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تاثیر فناوری اطلاعات در سطح گروه کاری

یک شرکت خدماتی حرفه ای اساسا مزایایی را از کاربردهای اشتراک اطلاعات بدست می آورد. سازمان توسعه تخصصی در شرکت گزارش پایگاه اطلاعاتی را هر روز بروز کرده و این موارد بروز شده را از طریق ارسال میل به افراد مرتبط می سازد. برای داد انگیزه مشارکت متخصصان حسابرس، تابلو اعلانات الکترونیکی پرسش و پاسخ در گزارش ها برای بحث در مورد تمام پرسش های مربوط به کار قرار داده می شود. سازمان توسعه افراد متخصصاین این صفحه را بصورت دوره ای چک کرده و اطمینانی از پاسخ به تمام پرسش ها حاصل می کنند. کاربردهای شبکه که گردش اطلاعاتی تمام وقت را امکان پذیر می سازند می توانند بازدهی ارتباط را در شرکت های حسابرسی تسهیل کنند. ایمیل به عنوان یکی از مهمترین کاربرد شبکه برای متخصصان در شرکت برای ارتباط با یکدیگر، مشتریان و همکاران خارجی می باشد. بعضی از گروه ها در شرکت برای ما تجربه مثبتشان را در به کار گیری شبکه به صورت گزارش شده به منظور انجام بحث های گروهی مطرح کردند. این متناسب با بررسی های انجام شده توسط Bamber et al. (1996) و Ho (1999 می باشد که نشان داده اند استففاده از فناوری سیستم پشتیبانی گروهی منجر به تصمیم گیری حسابرسان با کیفیت بیشتر می گردد. همچنین مدیر مشاهده می کند که استفاده از کاربردهای مخابراتی منجر به کاهش در هزینه های عملیاتی همانند هزینه پست و هزینه جا به جایی می گردد.

تناسب فناوری کار

تجزیه و تحلیل کیفی ما نشان می دهد که برنامه های فناوری اطلاعات جدید شرکت به سه طریق متناسب با فعالیت متخصصان حسابداری می باشد. در ابتدا، فناوری اطلاعات جدید اطلاعاتی را برای پشتیبانی از تصمیم گیری حسابرس فراهم می کند. نرم افزار حسابرسی به سازماندهی مدارک حسابرسی برای قضاوت حسابرس پرداخته و پایگاه های اطلاعاتی، اطلاعات مکمل مربوطه را فراهم می کنند. دوم اینکه فناوری اطلاعات جدید شرایط مربوط به عملیات روش کار شرکت را در فعالیت های حسابرسی به انجام می رساند. نرم افزار حسابرسی آماده سازی گزارش کار را به صورت اتوماتیک انجام داده و کاربردهای مربوط به گزارش ارتباط بین افراد متخصص و مشتریان را تسهیل می کند. سوم، برنامه فناوری اطلاعات جدید متناسب با نیازهای کسب و کار می باشد. کاربرد این گزارش اشتراک اطلاعات را ساده کرده و اطلاعات بروزی را تهیه می کند که نیاز متخصصان را به صنایع حسابداری با اطلاعات فشرده پشتیبانی می کند. در شرکت استفاده از نرم افزار حسابرسی اجباری می باشد. مصاحبه در این زمینه همچنین نشان داده است که، متخصان نشان داده اند که کاربرد مربوط به این گزارش ها بسیار مفید می باشد. Goodhue و Thompson نشان داده اند که تناسب مناسب بین فناوری اطلاعات و فعالیت های کاربر به عنوان عامل تعیین کننده کلیدی منابع فناوری اطلاعات زمانی که ماربر فناوری اطلاعات بالا است، می باشد. بنابراین ما انتظار داریم که تغییرات فناوری اطلاعات بازدهی شرکت را بالا برد. با مد نظر قرار دادن این مورد که مرحله تغییر فناوری اطلاعات در سال 1988 روی داده است، ما فرضیه های تجربی خود را به صورت زیر بیان می کنیم:

فرضیه 1: بازدهی شرکت در سال 1999 بیشتر از 1997 می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تحت چنین شرایطی، مقایسه بازدهی شرکت در سال های 1997 و 1999 همانند بررسی های کنترل شده آزمایشی می باشد. اگر مزایای مربوط به بازدهی مهمی بین سال های 1997 تا 1999 وجود داشته باشد، به این ترتیب تغییرات فناوری اطلاعات در سال 1998به احتمال زیاد به عنوان یکی از محرک های اصلی می باشد.

4. تجزیه و تحلیل های عملی

شرح داده ها و مداخله تحلیل ها

ما مجموعه ای از اطلاعات را با استفاده از مشاهدات 24 ماهه از ژانویه 1997 تا دسامبر 1997، و ثانویه 1999 تا دسامبر 1999 در ارتباط با صورت حساب درآمد ماهانه برای هر 5 اداره شرکت جمع اوری کردیم. در ارتباط با نقش تولید هر دفتر، ما بازدهی اداره را بر مبنای درآمد ماهیانه اندازه گیری کردیم، که از طریق اختصاص دستمزد سالانه به نسبت کارکنانی که هر ماه به حسابرسی متفاوت تعیین می شدند، محاسبه شده است. موارد ورودی اولیه برای تولید در هر اداره هزینه کار افراد متخصص (PROFCOST) و هزینه های عملیاتی (OPERCOST) می باشد. PROFCOST شامل حقوق پرداخت شده به سطوح مختلف متخصصان حسابداری در هر اداره می باشد. OPERCOST شامل تمام هزینه های عملیاتی دیگر می باشد که در اداره انجام می گیرد همانند کارایه، لوازم، هزینه ارسال، و هزینه کارکنان اجرایی. توجه داشته باشید که PROFCOST و OPERCOST تمام هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات را مستثنی می کنند. به همین دلیل ما علاقمند به بررسی این موضوع می باشیم که چگونه استفاده از فناوری اطلاعات منجر به تغییر روشی می گردد که شرکت از مابقی منابع برای ایجاد باردهی استفاده می کند. برای مد نظر قرار دادن تورم، ما تمام متغیرها را با استفاده از CPI ماهانه کاهش می دهیم. آمار توصیفی متغیرها در جدول 1 نشان داده شده است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

که در این فرمول:
t= معرف زمان
Y= باردهی شرکت

= تابع ورودی تولید شرکت

= نقش مداخله که زمانی که مداخله روی می دهد (نیاز به دانلود ترجمه) و به طور بلعکس (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد.

چون به نظر می رسد برنامه فناوری اطلاعات جدید مراحل کسب و کار شرکت را تغییر داده است، به نظر می رسد که تاثیر بازدهی از چنین تغییراتی با گذشت زمان از بین نرود. بنابراین ما (نیاز به دانلود ترجمه) را به صورت تابع مداخله ناگهانی و دائمی به صورت صفر مدل دهی می کنیم که به صورت (نیاز به دانلود ترجمه) بدست می آید.

تمام ارقام از طریق ضرب کردن اعداد بدست می آیند
درآمد = درآمد ماهانه اداره

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

OPERCOST= هزینه عملیاتی ماهانه، شامل هزینه کارکنان اجرایی، کرایه، ملزومات، تدارکات اداری، ارسال، هزینه پستی و تلفن، تبلیات، آموزش، افت بها و استهلاک، بجز مواردی که مربوط به کار متخصان حسابداری و هزینه فناوری اطلاعات در اداره می باشد.

ضریب مداخله (نیاز به دانلود ترجمه) نشات دهنده بزرگی تاثیر مداخله می باشد. در بخش بعدی، ما به گزارش نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون برای تخمین نقش تولید شرکت با مداخله خاص می پردازیم. در تجزیه و تحلیل پوشش اطلاعات، ما از DEA برای تخمین میزان بازدهی شرکت پرداخته و سپس به ارزیابی این مورد می پردازیم که چگونه مداخله میزان بازدهی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تجزیه و تحلیل رگرسیون

ما به تعیین نقش تولید هر اداره بر مبنای نقش Cobb-Douglas به همراه چندین بررسی قبلی در مورد بازدهی فناوری اطلاعات می پردازیم. متغیر ساختگی، POSTITINV به عنوان یک متغیر مداخله ای برای تفکیک دوره سرمایه گذاری بعد از فناوری اطلاعات از دوره قبل آن می باشد. آن برای بازتاب تفاوت در بازدهی بین دو دوره ایجاد می گردد. چون ما به تخمین فعالیت ها با استفاده از پنل اطلاعات ماهانه برای 5 اداره می پردازیم، ما تفاوت ادارات را از طریق خصوصیات تاثیردهنده مثبت بدست می آوریک که نیازمند متغیر ساختگی چهار اداره می باشد. مدل تخمین زده شده به صورت زیر نشان داده می شود.

که در این فرمول:

i= شناسه اداره

t= شناسه زمانی (ماه) (نیاز به دانلود ترجمه) ( 1 ت 12 از ژانویه 1997 تا دسامبر 1997؛ 13 تا 24 از ژانویه 1999 تا دسامبر 1999

lnPROFCOST= لگاریتم معمول حقوق متخصصان
lnOPERCOST= لگاریتم معمول هزینه های عملیاتی ماهانه
OFFICEi= متغیرهای ساختگی کد 1 برای مشاهده از اداره i، و به صورت دیگر 0
POSTITINV= برای تمام ماه ه در سال 1999 با کد 1، و موارد دیگر کد 0

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

در جدول 2، ما نتایج تخمین مدل (OLS)را که در معادله 1 مشخص شده است، نشان می دهیم. ما همچنین چندین تست را برای اطمینان از اینکه تجزیه و تحلیل ما از فرضیات مبنای اقتصادی تخلف نکند، انجام دادیم. ارزش استیودنت شده موارد باقیمانده مورد بررسی قرار می گیرد تا ببینیم آیا هیچ موارد بیرونی موثری وجود دارد یا خیر. تمام مشاهدات در یک محدوده قابل قبول به ارزش کلی موارد باقیمانده استیودنت شده کمتر از 3 می باشد. شاخص وضع شده توسط Belsley et al. (1980) نشان داده است که هم خطی بین متغیرهای مستقل یک مشکل نمی باشد. بررسی Shapiro و Wilk نشان داده است که مابقی این مدل فرضیات مربوط به هنجار را رد می کند. آزمایش Whiteís (1980 همچنین نشان داده است که فرضیه homoskedastic نقص می شود. بنابراین ما از ماتریکس کوواریانس متناسب با Whiteís heteroskedasticity استفاده می کنیم تا مشکلات مربوط به موارد غیر نرمال و heteroskedasticity را مد نظر قرار دهیم. شاخص انطباق t در جدول 2 نشان داده شده است.

ضریب تمام متغیرهای مستقل در سطح یک درصد قابل توجه می باشد. ضریب POSTITINV برابر با 0.1634 بوده، که نشان دهنده این می باشد که مزایای بازدهی از تغییرات فناوری اطلاعات در سال 1998 برابر با 16% می باشد.

تجزیه و تحلیل پوشش اطلاعات

اگر چه در این حوزه کاربرد زیادی دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده در بخش قبلی بر اساس خصوصیات تابع پارامتری بدون هیچ اطلاعات قبلی برای تایید آن محدود می گردد. ساختار پارامتری فرضیه حفاظت شده تست نشده ای می باشد، و ارزیابی تجربی از فرضیه کسب سود، ضرورتا بر مبنای تست شرایطی می باشد که تنها زمانی حفظ می گردد که فرضیات تست نشده صحیح باشند. برای نشان دادن اقتدار نتایج تجربیمان نسبت به فرضیات پارامتری، ما همچنین به بررسی مجموعه اطلاعات مشابه ( دو متغیر درون داد و یک برونداد) با استفاده از DEA می پردازیم. DEA هیچ ساختار پارامتری را بر روی تابع تولید به غیر از شرایط معمول اقتصادی یکنواخت و منحنی ها تحمیل نمی کند. به دنبال نظریات Banker et al. (1984، ما به تخمین ناکارآمدی (نیاز به دانلود ترجمه) برای اداره I در ماه m با حل کردن مدل برنامه خطی زیر می پردازیم :

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

 Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, politicians etc. as VATA is regarded as a source of stable revenue, conducive to investment, immune to lobbying pressures and ensures the economic growth, which is also evident from the ... [ ادامه مطلب ]

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

 Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

 Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

 Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

 Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

 Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

 Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2024